Otobiyografi Soruları

Deneme - 22-videba
8
Bir eleştirmenin Recaizade Mahmut Ekrem'in
edebiyatımızdaki yerini ve önemini ele aldığı
aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Eski edebiyatı savunanlara karşı Zemzeme adlı
yapıtının ön sözünde yeni edebiyatı savunmuş;
fikirleri, Servetifünun edebiyatının oluşumunda
önemli bir rol oynamıştır
B "Güzel olan her şey şiirin konusudur." diyen şair,
Garam'da aruz ölçüsüyle aşk, doğa güzellikleri, ölüm
gibi konularda yazdığı şiirlerini toplamıştır.
that al
Afife Anjelik, Genevieve de Barabant efsanesinden;
Çok Bilen Çok Yanılır ise Ferec Ba'de'ş-Şidde'den
neb esinlenerek yazdığı oyunlarıdır.
AYT
Edeb
9.
Duh tahlillerinde başarılı olduğu hikâyelerini Saime,
no Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şemsa
adlı yapıtlarında bir araya getirmiştir.
E Galatasaray Lisesi öğretmenliği sırasında yazdığı
Talim-i Edebiyat, onun hem teorik bilgisinin derinliğini
gösterir hem de genç yazar ve şairlere yol gösterici
blebo bir kaynaktır.
As
Öz
Lise Türkçe
Otobiyografi
Deneme - 22-videba 8 Bir eleştirmenin Recaizade Mahmut Ekrem'in edebiyatımızdaki yerini ve önemini ele aldığı aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Eski edebiyatı savunanlara karşı Zemzeme adlı yapıtının ön sözünde yeni edebiyatı savunmuş; fikirleri, Servetifünun edebiyatının oluşumunda önemli bir rol oynamıştır B "Güzel olan her şey şiirin konusudur." diyen şair, Garam'da aruz ölçüsüyle aşk, doğa güzellikleri, ölüm gibi konularda yazdığı şiirlerini toplamıştır. that al Afife Anjelik, Genevieve de Barabant efsanesinden; Çok Bilen Çok Yanılır ise Ferec Ba'de'ş-Şidde'den neb esinlenerek yazdığı oyunlarıdır. AYT Edeb 9. Duh tahlillerinde başarılı olduğu hikâyelerini Saime, no Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şemsa adlı yapıtlarında bir araya getirmiştir. E Galatasaray Lisesi öğretmenliği sırasında yazdığı Talim-i Edebiyat, onun hem teorik bilgisinin derinliğini gösterir hem de genç yazar ve şairlere yol gösterici blebo bir kaynaktır. As Öz
17. Aşağıdakilerin hangisinde yazınsal bir söylem vardır?
A) İster klasik müzik ister Türk müziği dinleyin; kütüp-
hanenizde muhakkak bir müzik kitabı, müzik sözlüğü
olmalı. Dinlediğiniz besteci, solist hakkında kaynak
varsa onları edinmelisiniz.
BY Anneler bebeklerini uyuturken ninniler okur. Ninniler-
de çocuğun geleceği için yapılan dua, meleklerden
yardım isteme, güzellik, iyi huy, okuyup adam olma
gibi konular işlenir. Şekil ve içerik bakımından maniye
benzer.
Günlük yaşamın içinde birey, her an hem çevresiyle
hem de kendisiyle sürekli etkileşim hâlindedir. Bi-
rey bu tür etkileşimlerde bulunurken kendine özgü
duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir.
Davranış, düşünce ve duygu özelliklerini incelemeyi
kişilik psikolojisi üstlenmiştir.
D) Bitkilerle tedavi, en eski iyileştirme yöntemlerinden
biridir. İlk yazılı eserlerde de bitkilerin iyileştirmede
kullanıldığına dair ipuçları vardır. Sümerler, Akadlar
ve Asurlara ait medeniyetlerde hastalıkların bitkisel ve
hayvansal ilaçlarla tedavi edildiği Ninova tabletlerinden
öğrenilmiştir.
Ormanda yapayalnız, hayatta kalmaya çalışıyor.
Bir gün o ana dek yaşadığı mağaranın duvarını
geçip hayata başlıyor ve her şeyi en baştan keş-
fetmeye koyuluyor. Vahşi doğanın çetin şartları,
yaradılışındaki sertliği gün geçtikçe daha çok
besliyor.
UĞUR
Lise Türkçe
Otobiyografi
17. Aşağıdakilerin hangisinde yazınsal bir söylem vardır? A) İster klasik müzik ister Türk müziği dinleyin; kütüp- hanenizde muhakkak bir müzik kitabı, müzik sözlüğü olmalı. Dinlediğiniz besteci, solist hakkında kaynak varsa onları edinmelisiniz. BY Anneler bebeklerini uyuturken ninniler okur. Ninniler- de çocuğun geleceği için yapılan dua, meleklerden yardım isteme, güzellik, iyi huy, okuyup adam olma gibi konular işlenir. Şekil ve içerik bakımından maniye benzer. Günlük yaşamın içinde birey, her an hem çevresiyle hem de kendisiyle sürekli etkileşim hâlindedir. Bi- rey bu tür etkileşimlerde bulunurken kendine özgü duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir. Davranış, düşünce ve duygu özelliklerini incelemeyi kişilik psikolojisi üstlenmiştir. D) Bitkilerle tedavi, en eski iyileştirme yöntemlerinden biridir. İlk yazılı eserlerde de bitkilerin iyileştirmede kullanıldığına dair ipuçları vardır. Sümerler, Akadlar ve Asurlara ait medeniyetlerde hastalıkların bitkisel ve hayvansal ilaçlarla tedavi edildiği Ninova tabletlerinden öğrenilmiştir. Ormanda yapayalnız, hayatta kalmaya çalışıyor. Bir gün o ana dek yaşadığı mağaranın duvarını geçip hayata başlıyor ve her şeyi en baştan keş- fetmeye koyuluyor. Vahşi doğanın çetin şartları, yaradılışındaki sertliği gün geçtikçe daha çok besliyor. UĞUR
1 Biyografi ve otobiyografiyle ilgili aşağıdaki karşılaştır-
malardan hangisi yanlıştır?
A) Biyografi, bilgi ve belgelere dayanırken otobiyografi,
anlatıcının hafızasına dayanır.
B) Biyografide nesnellik, otobiyografide öznellik ağır basar.
C) Biyografilerde doğrudan anlatım kullanılırken otobiyog-
rafilerde dolaylı anlatım kullanılır.
D) Hem biyografi hem de otobiyografi, kişisel yaşamı ko-
nu edinen yazı türleridir.
E) Biyografide üçüncü kişili anlatım, otobiyografide birin-
ci kişili anlatım vardır.
Lise Türkçe
Otobiyografi
1 Biyografi ve otobiyografiyle ilgili aşağıdaki karşılaştır- malardan hangisi yanlıştır? A) Biyografi, bilgi ve belgelere dayanırken otobiyografi, anlatıcının hafızasına dayanır. B) Biyografide nesnellik, otobiyografide öznellik ağır basar. C) Biyografilerde doğrudan anlatım kullanılırken otobiyog- rafilerde dolaylı anlatım kullanılır. D) Hem biyografi hem de otobiyografi, kişisel yaşamı ko- nu edinen yazı türleridir. E) Biyografide üçüncü kişili anlatım, otobiyografide birin- ci kişili anlatım vardır.
Roman
D. Aşağıda verilen cümlelere tablodaki ifadelerden uygun olanları yazınız.
2.
Macera Romani
Namık Kemal
5.
Diyalog
1. Toplumsal konulan işleyen romanlara.
3. Ilk edebi roman.
Sosyal Roman
Realizm
romantizme tepki olarak doğmuştur,
Halit Ziya Uşaklıgil
7. "Aşk-ı Memnu" ve "Mal ve Siyah"
denir.
tarafından kaleme alınmıştır.
Postmodern Roman
Mektup Tekniği
.............. türünde roman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır.
4. Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olayları konu eden romanlara....
denir.
tarafından yazılmıştır.
10.Romanda kişilerin karşılıklı konuşması ............ tekniğidir.
2. Uygulama
genel olarak, üst kurmaca metinler arasılık, çoğulcu bakış açısı gibi bileşenler üzerinde duran,
günümüz aydınlarının sorunlarına kayıtsız kalmayan ve "ben" olgusuna ve bireyin yabancılaşması, yalnızlaşması
gibi konulara eğilen roman türüdür.
8. Bir anlatım tarzi olarak herhangi bir sözün ya da hareketin birden fazla tekrarlanmasıdır.
Leitmotiv
Psikolojik Roman
9. Romanlarda karakterlerin tek taraflı ya da başka karakterler)le yaptığı yazışmalardan oluşan tekniğe
denir.
Lise Türkçe
Otobiyografi
Roman D. Aşağıda verilen cümlelere tablodaki ifadelerden uygun olanları yazınız. 2. Macera Romani Namık Kemal 5. Diyalog 1. Toplumsal konulan işleyen romanlara. 3. Ilk edebi roman. Sosyal Roman Realizm romantizme tepki olarak doğmuştur, Halit Ziya Uşaklıgil 7. "Aşk-ı Memnu" ve "Mal ve Siyah" denir. tarafından kaleme alınmıştır. Postmodern Roman Mektup Tekniği .............. türünde roman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır. 4. Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olayları konu eden romanlara.... denir. tarafından yazılmıştır. 10.Romanda kişilerin karşılıklı konuşması ............ tekniğidir. 2. Uygulama genel olarak, üst kurmaca metinler arasılık, çoğulcu bakış açısı gibi bileşenler üzerinde duran, günümüz aydınlarının sorunlarına kayıtsız kalmayan ve "ben" olgusuna ve bireyin yabancılaşması, yalnızlaşması gibi konulara eğilen roman türüdür. 8. Bir anlatım tarzi olarak herhangi bir sözün ya da hareketin birden fazla tekrarlanmasıdır. Leitmotiv Psikolojik Roman 9. Romanlarda karakterlerin tek taraflı ya da başka karakterler)le yaptığı yazışmalardan oluşan tekniğe denir.
26. Yillar önce ünlü bir romancimizin verdiği bir
konferansı izlemiştim. Konferansın ardından
soru-cevap bölümüne geçildi tabii. Dinleyici-
lerden biri yazara şu anlamda bir soru yöneltti:
"Falanca romaninizin filanca karakteri şöyle
bir durumda böyle bir cümle sarf etmişti. Siz
nasıl böyle düşünebilirsiniz?" Yazarın bu so-
ruyu dinlerken gülümsediğini çok iyi hatırlıyo-
rum, Yazar şu anlamda bir cevap verdi: "Sizin
de belirttiğiniz gibi o sözü söyleyen kişi ben
değilim. Benim romanımdaki bir karakter. Ben
kendisiyle aynı fikirde değilim. Bu soruyu ona
yöneltmeniz daha iyi olurdu." Doğrusu ünlü
romancının cevabı beni şaşırtmamıştı.
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden
hangisini söylemesi beklenemez?
AY Kimi okurlar roman karakterlerinin ağzın-
dan çıkan her sözün yazarın kendi fikri
olduğu sanısına kapılabilir.
B) İyi bir yazar, romanlarında başkalarına ait
bir düşünceyi okurlarını etkileyecek, inan-
dıracak şekilde ifade edebilir.
C) Okuyucu kimi zaman roman karakterleri-
nin yaklaşımlarını yazara mal etme konu-
sunda tez canlı davranabilir.
D Usta yazarlar, yeri geldiğinde romanla-
rını kişisel görüşlerini ifade etmenin aracı
hâline getirebilir.
E) Okurun, romanların öteki metinlerden ayrı
bir işleyişe ve kurguya sahip olduğunu
unuttuğu durumlar olabilir.
Lise Türkçe
Otobiyografi
26. Yillar önce ünlü bir romancimizin verdiği bir konferansı izlemiştim. Konferansın ardından soru-cevap bölümüne geçildi tabii. Dinleyici- lerden biri yazara şu anlamda bir soru yöneltti: "Falanca romaninizin filanca karakteri şöyle bir durumda böyle bir cümle sarf etmişti. Siz nasıl böyle düşünebilirsiniz?" Yazarın bu so- ruyu dinlerken gülümsediğini çok iyi hatırlıyo- rum, Yazar şu anlamda bir cevap verdi: "Sizin de belirttiğiniz gibi o sözü söyleyen kişi ben değilim. Benim romanımdaki bir karakter. Ben kendisiyle aynı fikirde değilim. Bu soruyu ona yöneltmeniz daha iyi olurdu." Doğrusu ünlü romancının cevabı beni şaşırtmamıştı. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? AY Kimi okurlar roman karakterlerinin ağzın- dan çıkan her sözün yazarın kendi fikri olduğu sanısına kapılabilir. B) İyi bir yazar, romanlarında başkalarına ait bir düşünceyi okurlarını etkileyecek, inan- dıracak şekilde ifade edebilir. C) Okuyucu kimi zaman roman karakterleri- nin yaklaşımlarını yazara mal etme konu- sunda tez canlı davranabilir. D Usta yazarlar, yeri geldiğinde romanla- rını kişisel görüşlerini ifade etmenin aracı hâline getirebilir. E) Okurun, romanların öteki metinlerden ayrı bir işleyişe ve kurguya sahip olduğunu unuttuğu durumlar olabilir.
AYT
Large DENEME
16. Tanzimat Dönemi tiyatro eserlerinde çeşitli mani ve tür-
kü örnekleri görülür. Örneğin yedili hece ölçüsüyle ve
"aaxa" kafiye şemasıyla oluşturulan mâni örneklerine Fe-
raizcizade Mehmet Şakir'in Letâfet adlı eserinde rastla-
maktayız.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Tiyatro ürünlerimizin sayıca artmasıyla
B) Yönetimin tiyatroya sıcak bakmayışıyla
C) Tiyatromuzun bazı geleneksel kaynaklardan beslen-
diğiyle
D) Sahnelenmek için yazılan oyunların sayısının azlığıy-
la
E) Yeni tiyatro anlayışının henüz halka ulaşmamasıyla
18
ARI
Lise Türkçe
Otobiyografi
AYT Large DENEME 16. Tanzimat Dönemi tiyatro eserlerinde çeşitli mani ve tür- kü örnekleri görülür. Örneğin yedili hece ölçüsüyle ve "aaxa" kafiye şemasıyla oluşturulan mâni örneklerine Fe- raizcizade Mehmet Şakir'in Letâfet adlı eserinde rastla- maktayız. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tiyatro ürünlerimizin sayıca artmasıyla B) Yönetimin tiyatroya sıcak bakmayışıyla C) Tiyatromuzun bazı geleneksel kaynaklardan beslen- diğiyle D) Sahnelenmek için yazılan oyunların sayısının azlığıy- la E) Yeni tiyatro anlayışının henüz halka ulaşmamasıyla 18 ARI
Sor
Roman bazen ufacık bir hareketin tohumlan
masıyla başlar.
Zaman yazarın elinde istediği şekilde kullandı.
ğı materyaldir.
Aslında birçok şiir sessizlikten doğmuştur.
SOMUL
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam
özelliği aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
doğru olarak verilmiştir?
A) Gerçek-soyut - soyut
B) Mecaz-soyut - somut
C) Mecaz-mecaz - soyut
D) Soyut-somut - somut
E)-Soyut-soyut - mecaz
7
Lise Türkçe
Otobiyografi
Sor Roman bazen ufacık bir hareketin tohumlan masıyla başlar. Zaman yazarın elinde istediği şekilde kullandı. ğı materyaldir. Aslında birçok şiir sessizlikten doğmuştur. SOMUL Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Gerçek-soyut - soyut B) Mecaz-soyut - somut C) Mecaz-mecaz - soyut D) Soyut-somut - somut E)-Soyut-soyut - mecaz 7
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ
1.
Deneme türü Ile Ilgili aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilen bilgi yanlıştır?
A) Hiçbir kayıt ve kural olmaksızın kişiselliğin en çok
öne çıktığı düzyazı türüdür.
B) Türk edebiyatına Batı'dan geçen düzyazı türlerin-
den biridir.
C) Genellikle şairlerin ürün verdiği bir türdür.
D) Dilin doğru ve güzel kullanımına önem verilir.
E) Insanla ve yaşamla ilgili her konuda yazılabilir.
-
£
F
$
Lise Türkçe
Otobiyografi
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ 1. Deneme türü Ile Ilgili aşağıdakilerin hangisinde ve- rilen bilgi yanlıştır? A) Hiçbir kayıt ve kural olmaksızın kişiselliğin en çok öne çıktığı düzyazı türüdür. B) Türk edebiyatına Batı'dan geçen düzyazı türlerin- den biridir. C) Genellikle şairlerin ürün verdiği bir türdür. D) Dilin doğru ve güzel kullanımına önem verilir. E) Insanla ve yaşamla ilgili her konuda yazılabilir. - £ F $
ANAHTARI
dünyanın en
Atacama Çölü
bir tarihi
yağdığına dair
önce, 2015
aziran
Bu yağışlar,
mlarını hayli
trobiyoloji
ur
ve çölde
sef yağmur,
a neden
yesinde
aşamaya
ını iyi ve
kça
ğış
19
SİVRİ PARAGRAF-8
17. Yıllardır ilgiyle takip ettiğim bu usta yönetmen, eski
filmlerinde müziklere, seslere, efektlere yani işitsel evrene
dikkat etmez; buna yoğunlaşmazdı. Son filminde ise bilinçli
bir şekilde ses tasarımı konusuna eğildiğini bize net biçimde
işaret ediyor. Sinemayı tüm unsurlarıyla ele alarak bu
konuda ehil biri olduğunun altını çiziyor. Bunu yaparken
sadece müzik ve konuşma gibi unsurlara odaklanmıyor;
farklı nitelikteki çevre seslerinden, bireysel seslerden hatta
ortamda yer alıp hemen fark edilmeyen seslerden de
faydalanmayı ihmal etmiyor. Ses renkliliği oluşturmak
amacıyla özgün ses efektleri meydana getirme yoluna gidip
bunu maharetli bir biçimde gerçekleştiriyor.
Bu parçada sözü edilen yönetmenle ilgili
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Eski çalışmalarında ses konusuna odaklanmadan film
çekmiştir.
By Ses efektleri yoluyla bireylerin iç dünyasını etkilemeyi
amaç edinmiştir.
C) Sinemada ses renkliliği konusunda işini en iyi biçimde
ortaya koymuştur.
D) Ozellikle son film çalışmasında ses tasarımına yönelerek
farklı ses motiflerini izleyenlerine sunmuştur.
E) Son filminde ses üzerine yoğunlaşarak bu konuda
başarılı bir çizgi ortaya koymuştur.
Lise Türkçe
Otobiyografi
ANAHTARI dünyanın en Atacama Çölü bir tarihi yağdığına dair önce, 2015 aziran Bu yağışlar, mlarını hayli trobiyoloji ur ve çölde sef yağmur, a neden yesinde aşamaya ını iyi ve kça ğış 19 SİVRİ PARAGRAF-8 17. Yıllardır ilgiyle takip ettiğim bu usta yönetmen, eski filmlerinde müziklere, seslere, efektlere yani işitsel evrene dikkat etmez; buna yoğunlaşmazdı. Son filminde ise bilinçli bir şekilde ses tasarımı konusuna eğildiğini bize net biçimde işaret ediyor. Sinemayı tüm unsurlarıyla ele alarak bu konuda ehil biri olduğunun altını çiziyor. Bunu yaparken sadece müzik ve konuşma gibi unsurlara odaklanmıyor; farklı nitelikteki çevre seslerinden, bireysel seslerden hatta ortamda yer alıp hemen fark edilmeyen seslerden de faydalanmayı ihmal etmiyor. Ses renkliliği oluşturmak amacıyla özgün ses efektleri meydana getirme yoluna gidip bunu maharetli bir biçimde gerçekleştiriyor. Bu parçada sözü edilen yönetmenle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Eski çalışmalarında ses konusuna odaklanmadan film çekmiştir. By Ses efektleri yoluyla bireylerin iç dünyasını etkilemeyi amaç edinmiştir. C) Sinemada ses renkliliği konusunda işini en iyi biçimde ortaya koymuştur. D) Ozellikle son film çalışmasında ses tasarımına yönelerek farklı ses motiflerini izleyenlerine sunmuştur. E) Son filminde ses üzerine yoğunlaşarak bu konuda başarılı bir çizgi ortaya koymuştur.
ÖĞRETEN
TEST 7 SÖZCÜKTE ANLAM
1. Ruhum gözlerini açmış benden uzakta
Gel, gel, gel diye sesleniyor
Etrafı ise keskin bir koku sarmakta
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Somutlama
f
B) Kişileştirme +
C) Yineleme
D) Duyu aktarması 4
Terim anlam
simaine de nin
Valo
2. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı söz-
cükler bir arada kullanılmıştır?
A) Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa
yoksulluğudur.
B) Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun
kadar alçalamaz.
ARI
Lise Türkçe
Otobiyografi
ÖĞRETEN TEST 7 SÖZCÜKTE ANLAM 1. Ruhum gözlerini açmış benden uzakta Gel, gel, gel diye sesleniyor Etrafı ise keskin bir koku sarmakta Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Somutlama f B) Kişileştirme + C) Yineleme D) Duyu aktarması 4 Terim anlam simaine de nin Valo 2. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı söz- cükler bir arada kullanılmıştır? A) Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur. B) Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. ARI
a uzun
kuma-
9. Hafta
Bir işçi bir işi, her gün belli bir süre çalışarak 20 günde
bitiriyor.
Oran - Orantı
Buna göre, günlük çalışma süresini 1
3
azaltırsa işin tamamını kaç günde bitirir?
1
20=
20
X
*
3
oranında
20
60-v
3
60 = x
SAM HURN
Lise Türkçe
Otobiyografi
a uzun kuma- 9. Hafta Bir işçi bir işi, her gün belli bir süre çalışarak 20 günde bitiriyor. Oran - Orantı Buna göre, günlük çalışma süresini 1 3 azaltırsa işin tamamını kaç günde bitirir? 1 20= 20 X * 3 oranında 20 60-v 3 60 = x SAM HURN
T/2
NOT
Masal, Fabl, Dinleme
A) I.
1. Grup
1.
II.
III.
IV. Keloğlan Masalları
V. Perracat Masalları
Kelile ve Dimne
Andersen Masalları
Grimm Kardeşlerin Masalları
115
B) II. C) III.
II. Grup
Türk
Alman
Hint
Yukarıda 1. grupta verilenler II. grupta verilen-
lerle eşleştirildiğinde kaç numaralı masal açıkta
kalır?
Danimarka
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Otobiyografi
T/2 NOT Masal, Fabl, Dinleme A) I. 1. Grup 1. II. III. IV. Keloğlan Masalları V. Perracat Masalları Kelile ve Dimne Andersen Masalları Grimm Kardeşlerin Masalları 115 B) II. C) III. II. Grup Türk Alman Hint Yukarıda 1. grupta verilenler II. grupta verilen- lerle eşleştirildiğinde kaç numaralı masal açıkta kalır? Danimarka D) IV. E) V.
7.
ad olish Jessy his slaryG
eril hd sosimicvidebe nigyelne
132A by hss7 qe jame syrie
sintoleruse alidanslyda uğublo nix
everbe Ismo3 useob noisy mibilment
19. yüzyılla birlikte gazetelerde görülen bu türe Batılılar
kronik adını vermektedir. Bu yazıyı yazmak için yazılan
konuda uzman olmaya gerek yoktur. Günlük olaylarla ilgili
olduğundan yazının kalıcılığı da söz konusu değildir. Sa-
nattan spora, bilime kadar her türlü günlük olayı kanıtlama
amacı olmadan aktarır. Gazete ve dergilerin belli sütunla-
rında bulunur.
me
AUNO YA
Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
ni talasim
A) Fıkra
D) Makale
B) Söyleşi
embalp
C) Deneme
El Pla deb (0
E) Blog
NG (3
GM-xil
Lise Türkçe
Otobiyografi
7. ad olish Jessy his slaryG eril hd sosimicvidebe nigyelne 132A by hss7 qe jame syrie sintoleruse alidanslyda uğublo nix everbe Ismo3 useob noisy mibilment 19. yüzyılla birlikte gazetelerde görülen bu türe Batılılar kronik adını vermektedir. Bu yazıyı yazmak için yazılan konuda uzman olmaya gerek yoktur. Günlük olaylarla ilgili olduğundan yazının kalıcılığı da söz konusu değildir. Sa- nattan spora, bilime kadar her türlü günlük olayı kanıtlama amacı olmadan aktarır. Gazete ve dergilerin belli sütunla- rında bulunur. me AUNO YA Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdaki- lerden hangisidir? ni talasim A) Fıkra D) Makale B) Söyleşi embalp C) Deneme El Pla deb (0 E) Blog NG (3 GM-xil
8. Olaylardan çok, günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anla-
tan hikâye türüdür. Ruhsal çözümlemelere ağırlık veri-
lir, olay ikinci planda kalır. Bu tarz hikayede serim,
düğüm, çözüm bulunmaz, okuyucunun merak duygu-
suna seslenilmez.
.
.
Bu tür hikayelerde gerçeklik karşısında kuşkucu ve
tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, top-
lumla çatışan, karamsar, bunalımi birey ele alınmıştır.
Kronolojik zamanda geriye dönüşlerle geleneksel anla-
tim ve yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekân
geri planda kalmıştır. Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Ferit
Edgü, Yusuf Atılgan bu akım doğrultusunda hikâye
yazan başlıca sanatçılardandır.
Genellikle XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde
kullanılmış bir anlatım tekniğidir. Cümleler arasında
mantık ilişkisi zayıftır. Daha çok serbest çağrışım
yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır.
Bu teknikle dış dünyaya ait nesneler, motifler bilinçaltı-
ni harekete geçiren serbest çağrışım ögeleri olarak
işlev görür.
Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur.
Anlatıcı, okuyucu ile eser arasina girmez. Okuyucunun
dikkati eser üzerine yoğunlaşır. Bu teknikte kişilerin
konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun
kendisini eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağ-
lanır.
Olayların serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun
olarak mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlandığı
hikâye türüdür. Kahramanların ve çevrenin tasvirine
önem verilir, okuyucuda merak ve heyecan duygusu
uyandırılır.
Hikaye türleri ve kavramlarıyla ilgili bu cümlelerde aşa-
ğıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemis-
✓
A Olay hikâyesi
BY Gösterme (sahneleme) tekniği
C) Durum hikâyesi
D Modernist hikâye
Elç konuşma
İMLERİ YAYINLARI
Lise Türkçe
Otobiyografi
8. Olaylardan çok, günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anla- tan hikâye türüdür. Ruhsal çözümlemelere ağırlık veri- lir, olay ikinci planda kalır. Bu tarz hikayede serim, düğüm, çözüm bulunmaz, okuyucunun merak duygu- suna seslenilmez. . . Bu tür hikayelerde gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, top- lumla çatışan, karamsar, bunalımi birey ele alınmıştır. Kronolojik zamanda geriye dönüşlerle geleneksel anla- tim ve yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekân geri planda kalmıştır. Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan bu akım doğrultusunda hikâye yazan başlıca sanatçılardandır. Genellikle XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmış bir anlatım tekniğidir. Cümleler arasında mantık ilişkisi zayıftır. Daha çok serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır. Bu teknikle dış dünyaya ait nesneler, motifler bilinçaltı- ni harekete geçiren serbest çağrışım ögeleri olarak işlev görür. Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasina girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerine yoğunlaşır. Bu teknikte kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun kendisini eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağ- lanır. Olayların serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun olarak mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlandığı hikâye türüdür. Kahramanların ve çevrenin tasvirine önem verilir, okuyucuda merak ve heyecan duygusu uyandırılır. Hikaye türleri ve kavramlarıyla ilgili bu cümlelerde aşa- ğıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemis- ✓ A Olay hikâyesi BY Gösterme (sahneleme) tekniği C) Durum hikâyesi D Modernist hikâye Elç konuşma İMLERİ YAYINLARI
4.
Shakespeare'in Hamlet adlı oyununu bir metin olarak oku-
mak belli bir etki uyandırır. Aynı yapıtın sahnede izlenmesi
izleyiciyi daha farklı bir biçimde etkiler. Hamlet'in sinema fil-
mi olarak izlenmesinin etkisiyse ikisinden de farklıdır.
Shakespeare'in Hamlet adlı ovunu ile ilgili olarak yuka-
rida verilenler iletisimle ilgili aşağıdaki kavramlardan
hangisine örnek olusturur?
A) İleti
B) Dönüt
Alici
E) Kanal
C) Gönderici
Lise Türkçe
Otobiyografi
4. Shakespeare'in Hamlet adlı oyununu bir metin olarak oku- mak belli bir etki uyandırır. Aynı yapıtın sahnede izlenmesi izleyiciyi daha farklı bir biçimde etkiler. Hamlet'in sinema fil- mi olarak izlenmesinin etkisiyse ikisinden de farklıdır. Shakespeare'in Hamlet adlı ovunu ile ilgili olarak yuka- rida verilenler iletisimle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olusturur? A) İleti B) Dönüt Alici E) Kanal C) Gönderici
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) Falih Rifki Atay, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaz-
dığı gezi yazısı ve anılarıyla dikkat çekmiştir.
B) Bilge Kağan'ın ağzından yazılan ve nutuk özelliği
taşıyan Bilge Kağan Anıtı ile Babürşah'ın Babür-
name adlı eseri siyasi ve tarihî özellikler taşımak-
tadır.
C Türk edebiyatında bugünkü anlamıyla deneme
türü, pek çok türde olduğu gibi Tanzimat'tan son-
ra görülmeye başlar.
Cost
D) Türkçede şair biyografisi yazma geleneği Os-
manlılarda başlamış, oradan Doğu Türkçesine
geçmiş, Ali Şir Nevai ile en güzel örnekleri veril-
miştir.
Türk edebiyatında birinci derecedeki vasfı "dene-
meci" olan yazar sayısı oldukça azdır; Nurullah
Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin,
Mehmet Kaplan, Nurettin Topçu bunlardan birka-
çıdır.
Lise Türkçe
Otobiyografi
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Falih Rifki Atay, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaz- dığı gezi yazısı ve anılarıyla dikkat çekmiştir. B) Bilge Kağan'ın ağzından yazılan ve nutuk özelliği taşıyan Bilge Kağan Anıtı ile Babürşah'ın Babür- name adlı eseri siyasi ve tarihî özellikler taşımak- tadır. C Türk edebiyatında bugünkü anlamıyla deneme türü, pek çok türde olduğu gibi Tanzimat'tan son- ra görülmeye başlar. Cost D) Türkçede şair biyografisi yazma geleneği Os- manlılarda başlamış, oradan Doğu Türkçesine geçmiş, Ali Şir Nevai ile en güzel örnekleri veril- miştir. Türk edebiyatında birinci derecedeki vasfı "dene- meci" olan yazar sayısı oldukça azdır; Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin, Mehmet Kaplan, Nurettin Topçu bunlardan birka- çıdır.