Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Halk Şiiri Özellikleri Soruları

E) Hababam Sınıfı serisiyle tanınmış olan
edebiyatının mizah ustalarındandır. (Rifat Ilgaz)
22. Dilberin işi itâb ü nâz olur
Çeşmi câdu gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr et tahammül kıl ana
Yâre erişmek içi az az olur
Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi-
ne örnek gösterilebilir?
A) Mani
B) Tuyuğ
D) Müştezat
LİMİT YAYINLARI
Türk
E) Şarkı
C) Kit'a
24. Âşık C
bir şai
kendi
Must
Kara
Öksü
den
irde
SI C
46
Bu
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
E) Hababam Sınıfı serisiyle tanınmış olan edebiyatının mizah ustalarındandır. (Rifat Ilgaz) 22. Dilberin işi itâb ü nâz olur Çeşmi câdu gamzesi gammâz olur Ey gönül sabr et tahammül kıl ana Yâre erişmek içi az az olur Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi- ne örnek gösterilebilir? A) Mani B) Tuyuğ D) Müştezat LİMİT YAYINLARI Türk E) Şarkı C) Kit'a 24. Âşık C bir şai kendi Must Kara Öksü den irde SI C 46 Bu
13.
Nutuk → Dadaloğlu teket
. Ilahi →Yunus Emre
III. Nefes →Kaygusuz Abdal
IV. Koçaklama →→ Köroğlu
V. Güzelleme → Karacaoğlan
Yukarıda numaralanmış şiir türlerinden hangisi
karşısında verilen şairle ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
13. Nutuk → Dadaloğlu teket . Ilahi →Yunus Emre III. Nefes →Kaygusuz Abdal IV. Koçaklama →→ Köroğlu V. Güzelleme → Karacaoğlan Yukarıda numaralanmış şiir türlerinden hangisi karşısında verilen şairle ilişkilendirilemez? A) I B) II C) III D) IV E) V
YAYINEVİ
7.
1. Sarardı gül benzim soldu diyerek
Hasret kıyamete kaldı diyerek
Hani Ruhsati de n'oldu diyerek
Arayıp da buluşunu sevdiğim
II. Ben âşıkım el göğüste yüz yerde
Gel efendim del sinemi yüz yerde
Yaralarım göz göz oldu yüz yerde
Demem yaram ne yaradır o yâra
İki farklı şiirden alınan bu dörtlüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Nazım biçimlerinin farklı olduğu
B) Ahengin farklı ölçülerle sağlandığı
C) Yarım uyak ve redif kullanıldığı
D) Güzelleme türünü örneklendirdiği
E) Şiirlerin son dörtlüğünden alındığı
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
YAYINEVİ 7. 1. Sarardı gül benzim soldu diyerek Hasret kıyamete kaldı diyerek Hani Ruhsati de n'oldu diyerek Arayıp da buluşunu sevdiğim II. Ben âşıkım el göğüste yüz yerde Gel efendim del sinemi yüz yerde Yaralarım göz göz oldu yüz yerde Demem yaram ne yaradır o yâra İki farklı şiirden alınan bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Nazım biçimlerinin farklı olduğu B) Ahengin farklı ölçülerle sağlandığı C) Yarım uyak ve redif kullanıldığı D) Güzelleme türünü örneklendirdiği E) Şiirlerin son dörtlüğünden alındığı
efa
ke-
e-
ir
3.
KAVRAMA TESTI
Türk yurdu uykuda ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın
Bakın yurt ne hâlde, vatan nerede?
Gideyim arayım, yatan nerede?
Mehmet Emin Yurdakul'a ait bu dizelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez
LA) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
LB Yalın, anlaşılır bir dil vardır.
LC) Halk edebiyatı nazım biçimi kullanılmıştır.
D) Ulusal bir duyarlık hâkimdir.
E) Dil, heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
efa ke- e- ir 3. KAVRAMA TESTI Türk yurdu uykuda ey düşman sakın! Uyuyan ülkeye yapılmaz akın Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın Bakın yurt ne hâlde, vatan nerede? Gideyim arayım, yatan nerede? Mehmet Emin Yurdakul'a ait bu dizelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez LA) Hece ölçüsü kullanılmıştır. LB Yalın, anlaşılır bir dil vardır. LC) Halk edebiyatı nazım biçimi kullanılmıştır. D) Ulusal bir duyarlık hâkimdir. E) Dil, heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır.
$
S
A
M
R
8.
Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir gelene
yazılmıştır?
A) Ağlayı ağlayı düştüm yollara
Karışayım boz bulanık sellere
B) Değirmenden geldim beygirim yüklü
Şu kızı görenin del'olur aklı
C) Aşamazsın Karaman'ın ilini
Köprüsü yok geçemezsin selini
DY Ağlamışsın gözyaşını sileyim
Söyle derdin neyse ben de bileyim
Ani bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım
Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım
S
10. 17
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
$ S A M R 8. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir gelene yazılmıştır? A) Ağlayı ağlayı düştüm yollara Karışayım boz bulanık sellere B) Değirmenden geldim beygirim yüklü Şu kızı görenin del'olur aklı C) Aşamazsın Karaman'ın ilini Köprüsü yok geçemezsin selini DY Ağlamışsın gözyaşını sileyim Söyle derdin neyse ben de bileyim Ani bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım S 10. 17
m Halk Şiiri)
hangisi
kullanılmıştır.
ilmiştir.
8. Yaradan
Tabip anlar yaradan
Cümlenin ver muradın
Benim de ver yaradan
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A Kesik mâni örneğidir.
B) Benzetme yapılmıştır.
Cinasli uyak kullanılmıştır.
D) aaxa biçiminde uyaklanmıştır.
E71i hece ölçüsüyle söylenmiştir.
9. Aşağıdal
TITE
ulenemy
1. i
a
Z
k
in
b
g
ç
a
y
m
Ö
B
ha
A
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
m Halk Şiiri) hangisi kullanılmıştır. ilmiştir. 8. Yaradan Tabip anlar yaradan Cümlenin ver muradın Benim de ver yaradan Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Kesik mâni örneğidir. B) Benzetme yapılmıştır. Cinasli uyak kullanılmıştır. D) aaxa biçiminde uyaklanmıştır. E71i hece ölçüsüyle söylenmiştir. 9. Aşağıdal TITE ulenemy 1. i a Z k in b g ç a y m Ö B ha A
Arap-
sa-
em-
pki-
ta-
asit
oti-
lik
bir
e
7. Bâd-ı sabâ sana bir ifâdem var
Götür bu nâmemi dildâre söyle
Dahi sabretmeye kalmadı mecal
Götür de yüzbeyüz izhâre söyle
L. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
III. Konusu sevgiliye hasrettir.
IV. Nazım türü ağıttır. ✓
V. Yarım uyak kullanılmıştır.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numara-
lanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
Ay ve 11
BYI ve III
D) ve IV
✓
E) ve V
Il ve V
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
Arap- sa- em- pki- ta- asit oti- lik bir e 7. Bâd-ı sabâ sana bir ifâdem var Götür bu nâmemi dildâre söyle Dahi sabretmeye kalmadı mecal Götür de yüzbeyüz izhâre söyle L. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır. III. Konusu sevgiliye hasrettir. IV. Nazım türü ağıttır. ✓ V. Yarım uyak kullanılmıştır. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numara- lanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Ay ve 11 BYI ve III D) ve IV ✓ E) ve V Il ve V
2. Etkinlik
Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Yayla Dumanı
Emmoğlu
Sessiz Gemi
Şiir
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
Sivas Yollarında
Nazım
Birimi
dörtlük
dörtlük
beyit
bent
dörtlük
95
Ölçü
nece
hece
Arz
hece
hece
Cumhuriyet Hall
Bağlı Olduğu
Gelenek
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
2. Etkinlik Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Yayla Dumanı Emmoğlu Sessiz Gemi Şiir Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor Sivas Yollarında Nazım Birimi dörtlük dörtlük beyit bent dörtlük 95 Ölçü nece hece Arz hece hece Cumhuriyet Hall Bağlı Olduğu Gelenek
TÜRK DİLİ VE EDEBİY
1. Bu testte toplam 24 soru vardır.
2. Tavsiye edilen süre 30 dakikadır.
6
1. Ey yar, bu mektubu aldığın demde
Kara topraklara verdim kendimi
Her şey bana engel oldu âlemde
Bir coşkun nehirdim
yıktım bendimi
nyiktır
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Ek halinde redif kullanılmıştır.
B) Şekil bakımından halk şiiri özellikleriyle yazıl-
mıştır.
C) Nida sanatına başvurulmuştur.
D) Çapraz uyak örgüsüyle kaleme alınmıştır.
EX Durağa yer verilmemiştir.
den de
clen a
3. Dir
Ha
Y
C
don Edebiyat
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİY 1. Bu testte toplam 24 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 30 dakikadır. 6 1. Ey yar, bu mektubu aldığın demde Kara topraklara verdim kendimi Her şey bana engel oldu âlemde Bir coşkun nehirdim yıktım bendimi nyiktır Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Ek halinde redif kullanılmıştır. B) Şekil bakımından halk şiiri özellikleriyle yazıl- mıştır. C) Nida sanatına başvurulmuştur. D) Çapraz uyak örgüsüyle kaleme alınmıştır. EX Durağa yer verilmemiştir. den de clen a 3. Dir Ha Y C don Edebiyat
4. Tekke - tasavvuf edebiyatı nazım şekillerinden olan
şathiyeler tarikatlara göre farklı isimler alır. Mevlevilerde
|
ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, Gülşenilerde
IV
||
|||
tapuğ adıyla anılmıştır.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV.
E) V.
7.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
4. Tekke - tasavvuf edebiyatı nazım şekillerinden olan şathiyeler tarikatlara göre farklı isimler alır. Mevlevilerde | ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, Gülşenilerde IV || ||| tapuğ adıyla anılmıştır. V Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7.
arzi
5
4. Bir halk edebiyatı ürünü olan "destan" nazım şekli
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "Doğal" ve "yapma" destan olmak üzere ikiye
ayrılır.
B) Din dışı halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir.
C) 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir.
D) Kafiye örgüsü koşmaya benzer.
E) Savaş, deprem, yangın, hastalık, eşkıya veya ünlü
kişilerin maceraları gibi sosyal konular işlenir.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
arzi 5 4. Bir halk edebiyatı ürünü olan "destan" nazım şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "Doğal" ve "yapma" destan olmak üzere ikiye ayrılır. B) Din dışı halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir. C) 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir. D) Kafiye örgüsü koşmaya benzer. E) Savaş, deprem, yangın, hastalık, eşkıya veya ünlü kişilerin maceraları gibi sosyal konular işlenir.
4. Çanakkale derler yokken hesapta
Mahşerin dünyada kurulduğu yer
Çanakkale derler topraktan kapta
Şehitlik şerbeti verildiği yer
Bayrakların karışması kanlara
Kılıçlanın kükremesi kınlara
Yanık bağırlara, ak alınlara
Çelik yağmurunun çevrildiği yer
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
Hem sözcük hem de ek hâlinde redif vardır.
Epik bir duyarlılıkla yazılmıştır.
Bütün dizeler aynı durak düzenine sahiptir.
Farklı uyak düzenlerine yer verilmiştir.
Değişik uyaklar kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
4. Çanakkale derler yokken hesapta Mahşerin dünyada kurulduğu yer Çanakkale derler topraktan kapta Şehitlik şerbeti verildiği yer Bayrakların karışması kanlara Kılıçlanın kükremesi kınlara Yanık bağırlara, ak alınlara Çelik yağmurunun çevrildiği yer Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? Hem sözcük hem de ek hâlinde redif vardır. Epik bir duyarlılıkla yazılmıştır. Bütün dizeler aynı durak düzenine sahiptir. Farklı uyak düzenlerine yer verilmiştir. Değişik uyaklar kullanılmıştır.
(
12 Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Koşma nazım şekliyle oluşturulmuştur.
B)
Nazım türü taşlamadır
C) Tam uyak ve rediften faydalanılmıştır.
D) Bu nazım türünün divan şiirindeki karşılığı hicviye-
dir.
E) Bu nazım şeklinin en önemli temsilcisi Kayıkçı Kul
Mustafa'dır.
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
( 12 Adalet kalmadı hep zulüm doldu Geçti şu baharın gülleri soldu Dünyanın gidişi acayip oldu Koyun belli değil kurt belli değil Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koşma nazım şekliyle oluşturulmuştur. B) Nazım türü taşlamadır C) Tam uyak ve rediften faydalanılmıştır. D) Bu nazım türünün divan şiirindeki karşılığı hicviye- dir. E) Bu nazım şeklinin en önemli temsilcisi Kayıkçı Kul Mustafa'dır.
4.
ÂŞIK TARZI HALK ŞİİRİ
ÂŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI
| (----)
XVII. yüzyılın önemli
yeniçeri şairlerindendir.
|| (----)
XVIII. yüzyılın
sonlarında yaşamıştır.
Hem hece hem de aruz
ölçüsünü kullanmıştır.
Genç Osman destanıyla Lirik koşmalarıyla
tanınmıştır.
Divan şiirinden
etkilenmemiştir.
Kahramanlık şiirleriyle
tanınmıştır.
2
tanınmıştır.
Divan'ı taş baskıyla
basılmıştır.
Bu tablodaki numaralanmış boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri geti-
rilmelidir?
A) Kayıkçı Kul Mustafa - Dertli
B) Köroğlu Dadaloğlu
C) Kaygusuz Abdal-Gevheri
D) Kayıkçı Kul Mustafa - Gevheri
E) Dadaloğlu -Gevheri
À
ÜNİTE
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
4. ÂŞIK TARZI HALK ŞİİRİ ÂŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI | (----) XVII. yüzyılın önemli yeniçeri şairlerindendir. || (----) XVIII. yüzyılın sonlarında yaşamıştır. Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Genç Osman destanıyla Lirik koşmalarıyla tanınmıştır. Divan şiirinden etkilenmemiştir. Kahramanlık şiirleriyle tanınmıştır. 2 tanınmıştır. Divan'ı taş baskıyla basılmıştır. Bu tablodaki numaralanmış boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri geti- rilmelidir? A) Kayıkçı Kul Mustafa - Dertli B) Köroğlu Dadaloğlu C) Kaygusuz Abdal-Gevheri D) Kayıkçı Kul Mustafa - Gevheri E) Dadaloğlu -Gevheri À ÜNİTE
gisi yok-
de redif
özcük
Gaill
Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
Düşmanı görünce ayağa kalkar a
Kapar mızrağını meydana çıkar
Yiğidin ardında duran olmalı
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Düz uyak düzenine sahiptir.
B) Hecenin 11'li kalıbıyla yazılmıştır.
C) Dörtlüğe kahramanlık teması hâkimdir.
D) Benzetmeden faydalanılmıştır.
Ahenk unsuru olarak seciye yer verilmiştir.
85
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
gisi yok- de redif özcük Gaill Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar Düşmanı görünce ayağa kalkar a Kapar mızrağını meydana çıkar Yiğidin ardında duran olmalı Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Düz uyak düzenine sahiptir. B) Hecenin 11'li kalıbıyla yazılmıştır. C) Dörtlüğe kahramanlık teması hâkimdir. D) Benzetmeden faydalanılmıştır. Ahenk unsuru olarak seciye yer verilmiştir. 85
b
rü
Oll
1.
Köroğlu düşmüştür gama savaşa 9
İster elli yaşa ister yüz yaşa
Her ne edersen o gelir başa
Mukadder yerini bulur demişler b
Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisine
ilişkin bilgi edinilemez?
A) Kim tarafından yazıldığına
B) Şairin etkilendiği zihniyete +
C) Dörtlüğün ölçüsüne+
D) Yazıldığı dönemin sosyal olaylarına
E) Nazım biçimine
+
e all
içlenme tabiattaki yekpare koda
****************
Lise Türkçe
Halk Şiiri Özellikleri
b rü Oll 1. Köroğlu düşmüştür gama savaşa 9 İster elli yaşa ister yüz yaşa Her ne edersen o gelir başa Mukadder yerini bulur demişler b Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgi edinilemez? A) Kim tarafından yazıldığına B) Şairin etkilendiği zihniyete + C) Dörtlüğün ölçüsüne+ D) Yazıldığı dönemin sosyal olaylarına E) Nazım biçimine + e all içlenme tabiattaki yekpare koda ****************