%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi Soruları

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her
ikisinde de ses olayı vardır?
A) Her taşı yakut olan bu vatan X
Can verme sirrina erenlerindir
B) Ay geçti, yıl döndü unuttu benix
Üstüne adını yazdığım ağaç
C) Soran olmaz bizi yardan ağyardan
Ne çare namımız çoktan yitmiştir sertles me
D) Bir seher vaktiydi daldım hayale dusme
Rast geldim hüzn ile giden leyâle X
✓
E) Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu x
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisinde de ses olayı vardır? A) Her taşı yakut olan bu vatan X Can verme sirrina erenlerindir B) Ay geçti, yıl döndü unuttu benix Üstüne adını yazdığım ağaç C) Soran olmaz bizi yardan ağyardan Ne çare namımız çoktan yitmiştir sertles me D) Bir seher vaktiydi daldım hayale dusme Rast geldim hüzn ile giden leyâle X ✓ E) Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu x
18. Yanında yürüdüğün adaşın olsun
Attığın adımlar Sağlam olsun
Kurak mevsimler umudun olsun
Sözlerim nasihat diye düşünme
Sana söylediklerim yoldaşın olsun
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olay-
larından hangisi yoktur?
AÜnsüz düşmesi
Ünlü daralması
EÜnlü değişimi
B) Ünsüz türemesi
D) Ünlü düşmesi
6
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
18. Yanında yürüdüğün adaşın olsun Attığın adımlar Sağlam olsun Kurak mevsimler umudun olsun Sözlerim nasihat diye düşünme Sana söylediklerim yoldaşın olsun Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olay- larından hangisi yoktur? AÜnsüz düşmesi Ünlü daralması EÜnlü değişimi B) Ünsüz türemesi D) Ünlü düşmesi 6
10. Yılların arkasında çırptı kanadını
||
Strasroy Ploşaat'ın saat kulesi
Yasıyor herhangi bir 24 saatini
|||
Vatandaş kavgasmin darülfünun talebesi;
IV
Balık çorbası, tüfek talimi, tiyatro, balet
V
KİTAP...
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde
bir ses olayı yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
A
E) V.
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
10. Yılların arkasında çırptı kanadını || Strasroy Ploşaat'ın saat kulesi Yasıyor herhangi bir 24 saatini ||| Vatandaş kavgasmin darülfünun talebesi; IV Balık çorbası, tüfek talimi, tiyatro, balet V KİTAP... Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir ses olayı yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. A E) V.
22. Bir ara elerin bir (1)karanlıkta kalmış, önündeki mavi
çiçek (II)keskin bir (III)ışığın ortasına (IV)oturmuş, mavisi (V)büyüdükçe büyümüştü.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangilerinde ünsüz benzeşmesi
(sertleşme) yoktur?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) II. ile IV. D) III. ile IV. E) IV. ile V.
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
22. Bir ara elerin bir (1)karanlıkta kalmış, önündeki mavi çiçek (II)keskin bir (III)ışığın ortasına (IV)oturmuş, mavisi (V)büyüdükçe büyümüştü. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangilerinde ünsüz benzeşmesi (sertleşme) yoktur? A) I. ile II. B) II. ile III. C) II. ile IV. D) III. ile IV. E) IV. ile V.
çe
mesi
er re-
may-
den
eni
Ü
10. "Teknofest/Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"
ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artır-
mak ve geleceğin teknoloji üreten liderleri arasın-
da yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor. "Mil-
li Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda ger-
çekleştirilen Teknofest'e bu sene yaşanan pande-
miden dolayı dışarıdan ziyaretçi kabul edilmiyor.
Bu yılki festival yüzlerce genç mucide ev sahipli-
ği yapıyor.
f
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
Zor
C) Kaynaştırma sesi
D) Ünlü daralması
E) Yumuşama kuralına aykırılık
11. Kafka
yaşar
yakılm
yazo
onla
gele
ko
Bu
as
ra
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
çe mesi er re- may- den eni Ü 10. "Teknofest/Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artır- mak ve geleceğin teknoloji üreten liderleri arasın- da yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor. "Mil- li Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda ger- çekleştirilen Teknofest'e bu sene yaşanan pande- miden dolayı dışarıdan ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu yılki festival yüzlerce genç mucide ev sahipli- ği yapıyor. f Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü düşmesi Zor C) Kaynaştırma sesi D) Ünlü daralması E) Yumuşama kuralına aykırılık 11. Kafka yaşar yakılm yazo onla gele ko Bu as ra
(1) Katı atık sorununun çözümü için bazı sistemler ge-
liştirilmiş olmakla birlikte, bunun temel bir sağlık ve
kamu hizmeti olarak kabul edilmesi oldukça yenidir. (II)
Belediyelerce toplanan çöplerin imhasında genellikle
gömme, yakma, denize veya ırmağa dökme gibi üç-
gen yöntem kullanılmaktadır. (III) Çöp yakma yöntemin-
deyse yanma sonucu çıkan zehirli gazların filtre edilerek
temizlenmesi önemlidir. (IV) Çöp gömme yöntemi, özel-
likle büyük kentlerde yer sıkıntısı nedeniyle işlevsel ola-
mamaktadır. (V) Metal eşya, cam, gazete kâğıdı gibi
atıkların toplanarak üretim sürecine yeniden katılması
işi, ciddi biçimde ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında
başlamış; 1970'lerin başından bu yana da önem kazan-
mıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
benzeşmeye aykırı bir kullanım vardır?
A) I Mev B) II
C) III ev D) IV
E) V
5.
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
(1) Katı atık sorununun çözümü için bazı sistemler ge- liştirilmiş olmakla birlikte, bunun temel bir sağlık ve kamu hizmeti olarak kabul edilmesi oldukça yenidir. (II) Belediyelerce toplanan çöplerin imhasında genellikle gömme, yakma, denize veya ırmağa dökme gibi üç- gen yöntem kullanılmaktadır. (III) Çöp yakma yöntemin- deyse yanma sonucu çıkan zehirli gazların filtre edilerek temizlenmesi önemlidir. (IV) Çöp gömme yöntemi, özel- likle büyük kentlerde yer sıkıntısı nedeniyle işlevsel ola- mamaktadır. (V) Metal eşya, cam, gazete kâğıdı gibi atıkların toplanarak üretim sürecine yeniden katılması işi, ciddi biçimde ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında başlamış; 1970'lerin başından bu yana da önem kazan- mıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzeşmeye aykırı bir kullanım vardır? A) I Mev B) II C) III ev D) IV E) V 5.
Yanıt Yayınları
13. İlk çağlarda insanlar, doğa olaylarını ve toplumdaki bazı
gelişmeleri anlamakta güçlük çektiler. Yaşadıkları her olayda
Tanrı'yı düşündüler. Onlara göre gök gürlemesi Tanrı'nın
hiddetinin bir göstergesiydi. Yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar
Tanrı'nın insanlara verdiği bir tür cezaydı. İnsanlar hemen her
doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izledi. İşte zengin
bir hayal dünyasına sahip ilk insanlar, önemli gördükleri her
olayı, olağanüstülükler ve hayallerle süsleyerek birbirlerine
anlattılar. Bunun yansıması olarak da genellikle şiir formunda
nelly verilen ve ilk edebiyat ürünleri kabul edilen - ortaya çıktı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
----
A) sagular
membelyde abrigins
B) destanlar
D) mitolojiler
E) masallar
C) türküler
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
Yanıt Yayınları 13. İlk çağlarda insanlar, doğa olaylarını ve toplumdaki bazı gelişmeleri anlamakta güçlük çektiler. Yaşadıkları her olayda Tanrı'yı düşündüler. Onlara göre gök gürlemesi Tanrı'nın hiddetinin bir göstergesiydi. Yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar Tanrı'nın insanlara verdiği bir tür cezaydı. İnsanlar hemen her doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izledi. İşte zengin bir hayal dünyasına sahip ilk insanlar, önemli gördükleri her olayı, olağanüstülükler ve hayallerle süsleyerek birbirlerine anlattılar. Bunun yansıması olarak da genellikle şiir formunda nelly verilen ve ilk edebiyat ürünleri kabul edilen - ortaya çıktı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ---- A) sagular membelyde abrigins B) destanlar D) mitolojiler E) masallar C) türküler
). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-dan, -den" eki ek-
lendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
A) Okuldan ayrılır ayrılmaz soluğu yanımda almıştı.
B) Öyle içten davranmıştı ki ne yapacağımı bilememiş-
tim.*
C) İş yerinden izin alamadığı için doğum gününe katıla-
mamış.
D) Geçitten çıktıktan sonra uzanan ağaçlıklı yolun or-
tasındaydı evi.
E) Törene katılan öğrenciler salondan ayrıldılar.
1. Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova ağarttí benzímizi.
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi
D) Ünlü daralması
1
1
1
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-dan, -den" eki ek- lendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? A) Okuldan ayrılır ayrılmaz soluğu yanımda almıştı. B) Öyle içten davranmıştı ki ne yapacağımı bilememiş- tim.* C) İş yerinden izin alamadığı için doğum gününe katıla- mamış. D) Geçitten çıktıktan sonra uzanan ağaçlıklı yolun or- tasındaydı evi. E) Törene katılan öğrenciler salondan ayrıldılar. 1. Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince Nihayetsiz bir ova ağarttí benzímizi. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi B) Ünlü düşmesi D) Ünlü daralması 1 1 1
1. GÜN
-7. Belki sessiz bir çığlık gibiydi şiirleri
Sırrını paylaştığı tüm kuşlar gibi
Bazen gürültü kopardı sokaklarında
Beni bir kartal zannetti ve öylece gitti
Yalnız başka baharlar seçti kimsesizdi
Azıcık aşım ağrısız başım dedi
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünlü duşmesi SIVE
C) Ünlü daralması
Bünlü türemesi
D) Ünsüz sertleşmesi
E) Ünsüz yumuşaması
- Bireysel bir çıkış bu divorum sana asla dinlemiyorsun
dikorun
Bilgelik bu kadar olur şiirlerimde ama gelmiyorsun
Güzel sözcükleri sonraya ve akşama saklıyorsun
IH
Beyaz bir günün en güzel saatini izliyorum
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
1. GÜN -7. Belki sessiz bir çığlık gibiydi şiirleri Sırrını paylaştığı tüm kuşlar gibi Bazen gürültü kopardı sokaklarında Beni bir kartal zannetti ve öylece gitti Yalnız başka baharlar seçti kimsesizdi Azıcık aşım ağrısız başım dedi Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü duşmesi SIVE C) Ünlü daralması Bünlü türemesi D) Ünsüz sertleşmesi E) Ünsüz yumuşaması - Bireysel bir çıkış bu divorum sana asla dinlemiyorsun dikorun Bilgelik bu kadar olur şiirlerimde ama gelmiyorsun Güzel sözcükleri sonraya ve akşama saklıyorsun IH Beyaz bir günün en güzel saatini izliyorum
Sohu
10. İmza, bir şahsın dikkatli harcaması gereken,
maddi bir değeri. Bir belgeye imza atmak, ciddi
bir önem taşıyor. Bu konuda yapılabilecek en
büyük hukuki hata, bir belgenin okunmadan
imzalanması. Zira eylemin sonradan
reddedilmesi, çoğu zaman bir şey değiştirmez.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
CA
(Anlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
Ünsüz yumuşaması
DÜnsüz türemesi
EX Unlü düşmesi
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
Sohu 10. İmza, bir şahsın dikkatli harcaması gereken, maddi bir değeri. Bir belgeye imza atmak, ciddi bir önem taşıyor. Bu konuda yapılabilecek en büyük hukuki hata, bir belgenin okunmadan imzalanması. Zira eylemin sonradan reddedilmesi, çoğu zaman bir şey değiştirmez. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? CA (Anlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi Ünsüz yumuşaması DÜnsüz türemesi EX Unlü düşmesi
niştir.
n
mıştır.
ştir.
8. İsmail; sokak kapısının yanında, hemen yan eşik
üstünde kıvrılmış yatıyor. Dünyadan haberi yok. Beni
evin ta öbür ucundan uyandırıp ayağa kaldıran
feryatlar, iki adım ötede, onun kulaklarına kadar
varamıyor. Yelkenleri parçalanmış, küçücük bir gemide
bir deniz kazası geçirmekte olan adam gibiyim.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
toge
C) Ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz türemesi
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
niştir. n mıştır. ştir. 8. İsmail; sokak kapısının yanında, hemen yan eşik üstünde kıvrılmış yatıyor. Dünyadan haberi yok. Beni evin ta öbür ucundan uyandırıp ayağa kaldıran feryatlar, iki adım ötede, onun kulaklarına kadar varamıyor. Yelkenleri parçalanmış, küçücük bir gemide bir deniz kazası geçirmekte olan adam gibiyim. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması toge C) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi E) Ünsüz türemesi
Uzet 5'e bakınız
e tamamlanır. İnsa
inden çıkan bitkile
r. Okumak, tecrü-
lırsa dağınık yön-
en kimseler, oku-
andırlar. Bilginler
faydanın ne ol
sile ihtiyaç duy-
- ettiği bir bilge-
gisi yoktur?
6. Albert Einstein, 20. yüzyılın en etkili fizikçisi ve şimdiye ka-
dar yaşamış en ünlü bilim insanı olabilir. Fizik dünyasını he-
yecanlandıran ve onun küresel ününü hızla arttıran dört ay-
ni araştırmayı yayımladığı 1905'te, sadece yirmi altı yaşın-
daydı.
Bu parçada ünsüz benzeşmesine uğramış kaç sözcük
bulunmaktadır?
3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
9. Bilinen tarihi günümüzc
burg, 1980'li yıllardan b
Bu cümlede aşağıdal
A Unsüz değişimi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşme
D) Ünlü değişimi
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
Uzet 5'e bakınız e tamamlanır. İnsa inden çıkan bitkile r. Okumak, tecrü- lırsa dağınık yön- en kimseler, oku- andırlar. Bilginler faydanın ne ol sile ihtiyaç duy- - ettiği bir bilge- gisi yoktur? 6. Albert Einstein, 20. yüzyılın en etkili fizikçisi ve şimdiye ka- dar yaşamış en ünlü bilim insanı olabilir. Fizik dünyasını he- yecanlandıran ve onun küresel ününü hızla arttıran dört ay- ni araştırmayı yayımladığı 1905'te, sadece yirmi altı yaşın- daydı. Bu parçada ünsüz benzeşmesine uğramış kaç sözcük bulunmaktadır? 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 9. Bilinen tarihi günümüzc burg, 1980'li yıllardan b Bu cümlede aşağıdal A Unsüz değişimi B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşme D) Ünlü değişimi E) Ünsüz düşmesi
2.
Vi vill (
Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum
Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün
Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün
Yanmak da olsa artık aşk ile yaşıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine birden fazla
örnek gösterilemez?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daratması
+
t
C) Ulama
t
D) Ünsüz benzeşmesi +
E) Kaynaştırma harfi
4.
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
2. Vi vill ( Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün Yanmak da olsa artık aşk ile yaşıyorum Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine birden fazla örnek gösterilemez? A) Ünlü düşmesi B) Ünlü daratması + t C) Ulama t D) Ünsüz benzeşmesi + E) Kaynaştırma harfi 4.
34. Benim gönlüm bir kelebek
Konamıyor bir türlü çiçeğe
Tükenecek ömrü bu gidişle
Çırpınarak, yüreği titreyerek
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Kaynaştırma
C) Ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi
Q) Ulama
E) ünsüz benzeşmesi
Yuk
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
34. Benim gönlüm bir kelebek Konamıyor bir türlü çiçeğe Tükenecek ömrü bu gidişle Çırpınarak, yüreği titreyerek Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Kaynaştırma C) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi Q) Ulama E) ünsüz benzeşmesi Yuk
D) Yalnız IV
E) Il ve IV
20. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen ses
olayının bir örneği yoktur?
A) Eski bir kartpostaldan çıkmış gibi duran mahallede
kimi çocuklar topaç çevirirken kimi de misketlerle
oynuyor. (Ünlü daralması)
B) Çatalca yakınlarında yer alan İnceğiz kayaları, insan
efi ile oyularak yapılmış yerleşim yerlerinden biri.
(Ünsüz benzeşmesi)
C) Honolulu, göğe yükselen gökdelenleri, gösterişli
mağazalanıyla görülmeye değer. (Ünsüz düşmesi)
D) Viyana'da bazı sokaklardaki evler, İstanbul'un Barok
mimarisiyle ünlü bazı binalarına benziyor. (Ünlü
düşmesi)
E) Cenevre'de bir meydanda, yoksullara gizlice yardım
eden yaşlı bir adamın heykeli var. (Ünsüz
yumuşaması)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
D) Yalnız IV E) Il ve IV 20. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen ses olayının bir örneği yoktur? A) Eski bir kartpostaldan çıkmış gibi duran mahallede kimi çocuklar topaç çevirirken kimi de misketlerle oynuyor. (Ünlü daralması) B) Çatalca yakınlarında yer alan İnceğiz kayaları, insan efi ile oyularak yapılmış yerleşim yerlerinden biri. (Ünsüz benzeşmesi) C) Honolulu, göğe yükselen gökdelenleri, gösterişli mağazalanıyla görülmeye değer. (Ünsüz düşmesi) D) Viyana'da bazı sokaklardaki evler, İstanbul'un Barok mimarisiyle ünlü bazı binalarına benziyor. (Ünlü düşmesi) E) Cenevre'de bir meydanda, yoksullara gizlice yardım eden yaşlı bir adamın heykeli var. (Ünsüz yumuşaması) Diğer sayfaya geçiniz.
t
k
ni
n
15. Hele seni böyle deli divane sevmeden
Yalnızlık güzeldir diyordum
Al başını, kaç bu şehirden
Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi
Türkçe
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz sertleşmesi
E) Ünsüz değişmesi
Lise Türkçe
Ünsüz Türemesi ve Ünsüz Benzeşmesi
t k ni n 15. Hele seni böyle deli divane sevmeden Yalnızlık güzeldir diyordum Al başını, kaç bu şehirden Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi Türkçe C) Ünsüz türemesi D) Ünsüz sertleşmesi E) Ünsüz değişmesi