Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un şiirle-
rinden alınmış olamaz?
A) Alınız ilmini Garb'ın, alınız san'atini
Veriniz de mesainize son sür'atini
B) Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de: Muhîtindeki zulmetleri yak, yık!
C) Eyvâh! Bu zilletlere sensin yine illet...
Ey derd-i cehâlet, sana düşmekle bu millet,
Bir hâle getirdin ki: Ne din kaldı, ne nâmûs!
D) Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.
Her sahn-ı hakîkatten uzak, herkese mechûl;
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgûl.
E) Müslümanlıkta 'anasır' mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber.
En büyük düşmanıdır rûh-ı nebi tefrikanın;
Adı batsın onu İslâm'a sokan kaltabanın!...
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
11. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un şiirle- rinden alınmış olamaz? A) Alınız ilmini Garb'ın, alınız san'atini Veriniz de mesainize son sür'atini B) Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, Silkin de: Muhîtindeki zulmetleri yak, yık! C) Eyvâh! Bu zilletlere sensin yine illet... Ey derd-i cehâlet, sana düşmekle bu millet, Bir hâle getirdin ki: Ne din kaldı, ne nâmûs! D) Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim. Her sahn-ı hakîkatten uzak, herkese mechûl; Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgûl. E) Müslümanlıkta 'anasır' mı olurmuş? Ne gezer! Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. En büyük düşmanıdır rûh-ı nebi tefrikanın; Adı batsın onu İslâm'a sokan kaltabanın!...
6. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız.
a) Millî Edebiyat akımı
b) .........................'de çıkan
c) Ömer Seyfettin Millî Edebiyat'ın dille ilgili ilkelerini çıkardıkları dergide yazdığı .......
****** *******
adlı makalede vermiştir.
d) Mehmet Emin Yurdakul'un Yunan Harbi'ne karşı yazdığı.
uyandırma amacı güder.
e) Halide Edip
kaleme almıştır.
7.
SOUNCE G▪▪▪
Güzel dil Türkçe bize
***** ... ......
....00
akımından etkilenmiştir.
............. dergisi Millî Edebiyat'ın başlamasında etkili olmuştur.
......
www.
LİSAN
i
. şiirinde millî bilinci
romanında doğrudan Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk eseri
Lisanda sayılır öz
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
6. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. a) Millî Edebiyat akımı b) .........................'de çıkan c) Ömer Seyfettin Millî Edebiyat'ın dille ilgili ilkelerini çıkardıkları dergide yazdığı ....... ****** ******* adlı makalede vermiştir. d) Mehmet Emin Yurdakul'un Yunan Harbi'ne karşı yazdığı. uyandırma amacı güder. e) Halide Edip kaleme almıştır. 7. SOUNCE G▪▪▪ Güzel dil Türkçe bize ***** ... ...... ....00 akımından etkilenmiştir. ............. dergisi Millî Edebiyat'ın başlamasında etkili olmuştur. ...... www. LİSAN i . şiirinde millî bilinci romanında doğrudan Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk eseri Lisanda sayılır öz
2.
Şiire aruzla başlamış, aruzla yazdığı şiirler arasında en
çok rubaileri ile beğeni toplamıştır. Hece ve aruzun
yanında serbest vezni de başarıyla kullanmıştır. Milli
duygularla yüklü dizeler yazmıştır. Yurt güzelliklerini, vatan
sevgisini, kahramanlığı dile getiren şiirler yazmıştır.
Şiirlerinde canlı bir dilin öne çıktığı sanatçının Kanatlar ve
Gagalar ad eseri özdeyişlerden oluşmaktadır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
AY Ömer Bedrettin Uşaklı
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Arif Nihat Asya
D) Zeki Ömer Defne peria acras olke
E) Halide Nusret Zorlutuna
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
2. Şiire aruzla başlamış, aruzla yazdığı şiirler arasında en çok rubaileri ile beğeni toplamıştır. Hece ve aruzun yanında serbest vezni de başarıyla kullanmıştır. Milli duygularla yüklü dizeler yazmıştır. Yurt güzelliklerini, vatan sevgisini, kahramanlığı dile getiren şiirler yazmıştır. Şiirlerinde canlı bir dilin öne çıktığı sanatçının Kanatlar ve Gagalar ad eseri özdeyişlerden oluşmaktadır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? AY Ömer Bedrettin Uşaklı B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Arif Nihat Asya D) Zeki Ömer Defne peria acras olke E) Halide Nusret Zorlutuna
aşa-
i
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımız da binbir bahan saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık mabedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda.
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini
Bu dörtüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
Niteleyici ifadelerin kullanıldığı
B) Milli edebiyat şiir anlayışını yansıttığı
Karşılaştırmaların yapıldığı
DYSanatı kendi topraklarından uzaklarda arayanların
eleştirildiği
E) "Sanat için sanat" ilkesinin hâkim olduğu
20. Descartes'in Metot Üzerine Konuşma adlı eserin-
den yola çıkarak isimli eserini oluşturmuştur. Ya-
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
aşa- i A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyarımız da binbir bahan saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık mabedin içini Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda. Bize heyecan verir bir parça yeşil çini Bu dörtüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? Niteleyici ifadelerin kullanıldığı B) Milli edebiyat şiir anlayışını yansıttığı Karşılaştırmaların yapıldığı DYSanatı kendi topraklarından uzaklarda arayanların eleştirildiği E) "Sanat için sanat" ilkesinin hâkim olduğu 20. Descartes'in Metot Üzerine Konuşma adlı eserin- den yola çıkarak isimli eserini oluşturmuştur. Ya-
21. 1. Bu grupta anılan sanatçılar milliyetçilik akımından
etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış-
lardır.
Türk Dili ve Edebiyatı
II. Şiirde sade, özentisiz olmayı ve süsten uzak dur-
mayı tercih etmişlerdir.
III. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olsalar da
daha sonra heceye geçmişlerdir.
IV. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahra-
manlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
V. Halk edebiyatı nazım biçimlerini terk edip divan
edebiyatının gazel, kaside, mesnevi gibi nazım bi-
çimlerini heceyle yazmayı denemişlerdir.
Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi) ile ilgili yukarıda
verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
21. 1. Bu grupta anılan sanatçılar milliyetçilik akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış- lardır. Türk Dili ve Edebiyatı II. Şiirde sade, özentisiz olmayı ve süsten uzak dur- mayı tercih etmişlerdir. III. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olsalar da daha sonra heceye geçmişlerdir. IV. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahra- manlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. V. Halk edebiyatı nazım biçimlerini terk edip divan edebiyatının gazel, kaside, mesnevi gibi nazım bi- çimlerini heceyle yazmayı denemişlerdir. Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi) ile ilgili yukarıda verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2
6.
O hâlde yalnız bir seçenek kalıyor: Konuşma dilini yazı
dili haline getirmek. Zaten halk ozanları bu işi eskiden be-
ri yapıyorlardı. Divan edebiyatının yanında halk diliyle ya-
zılmış bir Türk edebiyatı, altı yedi asırdan beri mevcuttu.
Demek ki dildeki ikiliği kaldırmak için yeni bir şey yapma-
ya gerek yoktu. Halkın dilini esas almak yeterliydi.
Bu sözleri söyleyen bir sanatçı, hangi edebiyat döne-
minde değerlendirilir?
A) Tanzimat 1. Dönem
C) Servetifúnun
B) Tanzimat II. Dönem
D) Fecriati
E) Milli Edebiyat
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
6. O hâlde yalnız bir seçenek kalıyor: Konuşma dilini yazı dili haline getirmek. Zaten halk ozanları bu işi eskiden be- ri yapıyorlardı. Divan edebiyatının yanında halk diliyle ya- zılmış bir Türk edebiyatı, altı yedi asırdan beri mevcuttu. Demek ki dildeki ikiliği kaldırmak için yeni bir şey yapma- ya gerek yoktu. Halkın dilini esas almak yeterliydi. Bu sözleri söyleyen bir sanatçı, hangi edebiyat döne- minde değerlendirilir? A) Tanzimat 1. Dönem C) Servetifúnun B) Tanzimat II. Dönem D) Fecriati E) Milli Edebiyat
Gıkardılar
eseri: Mav
21. Aşağıdakilerin hangisinde, Milli Edebiyat Dönemi sa-
natçılarının sanat anlayışlarıyla ilgili bir bilgi yanlışı
vardır?
A Şiirde, ulusal ölçü olan hece ölçüsünü kullanmışlardır.
B Milliyetçiliğin verdiği coşkuyla şiirde de romanda da ro-
mantizmin etkisinde kalmışlardır.
Hikâye ve romanlarının konularını tarihten, toplum ger-
çeklerinden ve günlük hayattan almışlardır.
-DYS
DY Sade bir dil ve yalın bir anlatıma yer vermişlerdir.
EX Anadolu insanını, coğrafyasını ve gerçeklerini anlat-
mışlardır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
Gıkardılar eseri: Mav 21. Aşağıdakilerin hangisinde, Milli Edebiyat Dönemi sa- natçılarının sanat anlayışlarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A Şiirde, ulusal ölçü olan hece ölçüsünü kullanmışlardır. B Milliyetçiliğin verdiği coşkuyla şiirde de romanda da ro- mantizmin etkisinde kalmışlardır. Hikâye ve romanlarının konularını tarihten, toplum ger- çeklerinden ve günlük hayattan almışlardır. -DYS DY Sade bir dil ve yalın bir anlatıma yer vermişlerdir. EX Anadolu insanını, coğrafyasını ve gerçeklerini anlat- mışlardır.
09E30F9A
Millî Edebiyat Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi vanlıştır?
A Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiir anlayışının oluşma-
sinda Yeni Lisan hareketi önemli bir yol oynamıştır.
B "Genç Kalemler, Çocuk Bahçesi, Türk Yurdu, Dergâh" bu
dönemde yayımlanan dergilerden birkaçıdır.
SÖmer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in ortak
özelliği; şiirlerinde sembolizmden yararlanmış olmalarıdır.
D Dil ve edebiyatın Doğu - Bati taklitçiliğinden kurtarılması ge-
rektiği benimsenmiştir.
E) Ibnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal, bu
dönemde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
09E30F9A Millî Edebiyat Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki açıkla- malardan hangisi vanlıştır? A Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiir anlayışının oluşma- sinda Yeni Lisan hareketi önemli bir yol oynamıştır. B "Genç Kalemler, Çocuk Bahçesi, Türk Yurdu, Dergâh" bu dönemde yayımlanan dergilerden birkaçıdır. SÖmer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in ortak özelliği; şiirlerinde sembolizmden yararlanmış olmalarıdır. D Dil ve edebiyatın Doğu - Bati taklitçiliğinden kurtarılması ge- rektiği benimsenmiştir. E) Ibnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal, bu dönemde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.
OGRETEN SORU
Apgidakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin şiir-
deli yeniliklerinden biri değildir?
4) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma
2) Halkın konuştuğu dille şürler yazma
C) Arapça ve Farsça sözcükler yerine Türkçe sözcükler
D) Bati edebiyatını yakından takip etme
BÜlke ve millet gerçeklerini işleme
4. M
S
S
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
OGRETEN SORU Apgidakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin şiir- deli yeniliklerinden biri değildir? 4) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma 2) Halkın konuştuğu dille şürler yazma C) Arapça ve Farsça sözcükler yerine Türkçe sözcükler D) Bati edebiyatını yakından takip etme BÜlke ve millet gerçeklerini işleme 4. M S S
Sen
Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
Aşkların mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler,
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.
Evet, benim her şii'rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.
Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.
Bir kısmı verilen Mehmet Emin Yurdakul'a ait bu dizeler,
Millî Edebiyat Dönemi anlayışının, Fecriati'nin,
I. Sanatlı ve ağdalı bir dil kullanma
II.
Batı edebiyatını örnek alma
III. Bireysel duyuş ve düşünüşlere yönelme
IV. Halk anata ve edebiyata ilgisini artırma
özelliklerinden hangisine karşı çıkış olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve III
E) III ve IV
C) I ve II
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
Sen Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı? Aşkların mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler, Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı; Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser. Evet, benim her şii'rimde yılan dişli diken var; Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. Belki benim acı sesim kulakları tırmalar; Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun. Varın sizler, onlar ile korularda el ele Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın; Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın. Bir kısmı verilen Mehmet Emin Yurdakul'a ait bu dizeler, Millî Edebiyat Dönemi anlayışının, Fecriati'nin, I. Sanatlı ve ağdalı bir dil kullanma II. Batı edebiyatını örnek alma III. Bireysel duyuş ve düşünüşlere yönelme IV. Halk anata ve edebiyata ilgisini artırma özelliklerinden hangisine karşı çıkış olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız IV D) II ve III E) III ve IV C) I ve II
20) Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Yüz Akı - Ömer Seyfettin
B) Rahmet - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Dağa Çıkan Kurt - Halide Edip Adıvar
D) Eski Ahbap - Aka Gündüz
E) Memleket Hikâyeleri - Refik Halit Karay
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
20) Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Yüz Akı - Ömer Seyfettin B) Rahmet - Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Dağa Çıkan Kurt - Halide Edip Adıvar D) Eski Ahbap - Aka Gündüz E) Memleket Hikâyeleri - Refik Halit Karay
NEMİ OGRETİCİ METİNLER
son-
sinde
mizah
emel
sis-
phi
eri-
uk
ENIM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENIM BAŞARIM SENIM HOCAM BENIM BAŞARIM
BENIM HOCAM
3. Aşağıdakilerden hangisinde Ziya
Gökalp ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
ATürkçülük ideolojisini sistemleştiren
yazar, Türkçülüğün Esasları adlı ese-
rini bu amaçla oluşturmuştur.
Didaktik şiirler yazan sosyolog.
Turancılık düşüncesini "Kızıl Elma",
"Yeni Hayat" adlı şiir kitabında da
Türkiye Türkçülüğünü şiirleştirmiştir.
C) Hece ölçüsüyle kaleme aldığı
Türkleşmek- Islamlaşmak - Muasir-
Jaşmak" adlı eserinde halk şiiri nazım
biçimlerini başarıyla kullanmıştır.
D) Genç Kalemler dergisinde yayım-
lanan, aruzla yazdığı "Turan" adlı
şiirinden sonra hece ölçüsüne yönel-
miştir.
E) Halkın günlük konuşma diliyle yazdı-
ğı öğretici tarafı ağır basan şiirlerinin
duygusal yönü zayıftır.
Dilde Türken
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
NEMİ OGRETİCİ METİNLER son- sinde mizah emel sis- phi eri- uk ENIM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENIM BAŞARIM SENIM HOCAM BENIM BAŞARIM BENIM HOCAM 3. Aşağıdakilerden hangisinde Ziya Gökalp ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? ATürkçülük ideolojisini sistemleştiren yazar, Türkçülüğün Esasları adlı ese- rini bu amaçla oluşturmuştur. Didaktik şiirler yazan sosyolog. Turancılık düşüncesini "Kızıl Elma", "Yeni Hayat" adlı şiir kitabında da Türkiye Türkçülüğünü şiirleştirmiştir. C) Hece ölçüsüyle kaleme aldığı Türkleşmek- Islamlaşmak - Muasir- Jaşmak" adlı eserinde halk şiiri nazım biçimlerini başarıyla kullanmıştır. D) Genç Kalemler dergisinde yayım- lanan, aruzla yazdığı "Turan" adlı şiirinden sonra hece ölçüsüne yönel- miştir. E) Halkın günlük konuşma diliyle yazdı- ğı öğretici tarafı ağır basan şiirlerinin duygusal yönü zayıftır. Dilde Türken
92.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi roman ve
hikâyecileri için söylenemez?
A) "Yeni Lisan" makalesinde belirtilen dil anlayışına uymuş-
lardır.
B) Bazıları Cumhuriyet Dönemi'nde aynı anlayışla yazmaya
devam etmiştir.
C) Hepsi Türkçülük akımının aktif savunucusu olmuş, Millî
Mücadele'yi desteklemiştir.
D) Realizmi benimsemişler, eserlerinde gözleme ve betim-
lemeye önem vermişlerdir.
E) Maupassant tarzı olay hikâyesi yazmışlardır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
92. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikâyecileri için söylenemez? A) "Yeni Lisan" makalesinde belirtilen dil anlayışına uymuş- lardır. B) Bazıları Cumhuriyet Dönemi'nde aynı anlayışla yazmaya devam etmiştir. C) Hepsi Türkçülük akımının aktif savunucusu olmuş, Millî Mücadele'yi desteklemiştir. D) Realizmi benimsemişler, eserlerinde gözleme ve betim- lemeye önem vermişlerdir. E) Maupassant tarzı olay hikâyesi yazmışlardır.
1. Yediden yetmişe herkes bu koşullarda yaşamaya alıştık.
II. Kara kışın bağrında doğup onunla ahbap olmuştuk.
III. Çetin kış şartlarına alışamayan arkadaşlarımız okuldan
ayrılmıştı.
IV. Hasta olmamak için okula giderken sıkı giyinmiştik.
V. Mahalledeki arkadaşlarla okul kapısında buluştuk.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yük-
lemi işteş bir fiildir?
A) I
B) II
C) III
anku
D) IV
E) V
ay
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
1. Yediden yetmişe herkes bu koşullarda yaşamaya alıştık. II. Kara kışın bağrında doğup onunla ahbap olmuştuk. III. Çetin kış şartlarına alışamayan arkadaşlarımız okuldan ayrılmıştı. IV. Hasta olmamak için okula giderken sıkı giyinmiştik. V. Mahalledeki arkadaşlarla okul kapısında buluştuk. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yük- lemi işteş bir fiildir? A) I B) II C) III anku D) IV E) V ay
EMİ GENEL ÖZELLİKLERİ - II
me
eler
Cip-
nat
kleri
izm
Test 73
4. 1911 yılında çıkarılan Genç Kalemler dergisinin ede-
biyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.
em-
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Yazarlarının sanatta "toplumculuk" düşüncesini
savunmaları
B) Millî Edebiyat Dönemi'nin yayın organı olması
C) Türkçenin sadeleşmesinin bir ülkü olarak benim-
senip savunulması
D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı öykü-
lerinin yayımlandığı bir dergi olması
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
Türkçe bir dergi olması
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
EMİ GENEL ÖZELLİKLERİ - II me eler Cip- nat kleri izm Test 73 4. 1911 yılında çıkarılan Genç Kalemler dergisinin ede- biyat tarihimizde büyük bir önemi vardır. em- Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Yazarlarının sanatta "toplumculuk" düşüncesini savunmaları B) Millî Edebiyat Dönemi'nin yayın organı olması C) Türkçenin sadeleşmesinin bir ülkü olarak benim- senip savunulması D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı öykü- lerinin yayımlandığı bir dergi olması E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe bir dergi olması
3. Aşağıdaki dizelerden hangisi "Milli edebiyat zevk ve
anlayışını sürdüren şiir" anlayışıyla yazılmamıştır?
AYüzünde hasta-i sevda gibi melâhat var
Nedir bu hâl-i perişânın ey hilâli seher
B) Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Co
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
E) Bovatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Özellikleri
3. Aşağıdaki dizelerden hangisi "Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir" anlayışıyla yazılmamıştır? AYüzünde hasta-i sevda gibi melâhat var Nedir bu hâl-i perişânın ey hilâli seher B) Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum Co Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum E) Bovatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır.