İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yazma&Sözlü İletişim Soruları

2.
(1) Halk edebiyatı, kaynağını Sözlü Dönem'den alarak
İslam uygarlığı içinde kimlik kazanan; halkın kültürünü,
yaşantısını, inançlarını yansıtan bir edebiyat özelliği
taşır. (II) Halkın ortaklaşa oluşturduğu anonim edebiyat,
ozanlık geleneğinin sürdürüldüğü âşık edebiyatı ve
dinî-tasavvufi etkileri taşıyan tekke edebiyatı, bu edebiyat
alanının bütünlüğü içinde yer alır. (III) Sanatçılar, halkın
içinden gelen ve aldığı medrese eğitiminin etkisiyle halk
edebiyatının mani, türkü, koşma gibi nazım biçimlerini
kullanan aydın kişilerdir. (IV) Bazı halk şairleri özellikle
18. yüzyıldan sonra, divan edebiyatının etkisiyle aruz öl-
çüsünü ve bu şiirin mazmunlarını kullanmış hatta divanlar
kaleme almışlardır. (V) Şiirin yanında halk masalları, halk
hikâyeleri ve fikra gibi düzyazı ürünlerine rastlansa da
halk edebiyatı daha çok şiir ağırlıklı bir kimliğe sahiptir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1
BY/1I
C) III
D) IV
E) V
Prf Yayınları
5.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
2. (1) Halk edebiyatı, kaynağını Sözlü Dönem'den alarak İslam uygarlığı içinde kimlik kazanan; halkın kültürünü, yaşantısını, inançlarını yansıtan bir edebiyat özelliği taşır. (II) Halkın ortaklaşa oluşturduğu anonim edebiyat, ozanlık geleneğinin sürdürüldüğü âşık edebiyatı ve dinî-tasavvufi etkileri taşıyan tekke edebiyatı, bu edebiyat alanının bütünlüğü içinde yer alır. (III) Sanatçılar, halkın içinden gelen ve aldığı medrese eğitiminin etkisiyle halk edebiyatının mani, türkü, koşma gibi nazım biçimlerini kullanan aydın kişilerdir. (IV) Bazı halk şairleri özellikle 18. yüzyıldan sonra, divan edebiyatının etkisiyle aruz öl- çüsünü ve bu şiirin mazmunlarını kullanmış hatta divanlar kaleme almışlardır. (V) Şiirin yanında halk masalları, halk hikâyeleri ve fikra gibi düzyazı ürünlerine rastlansa da halk edebiyatı daha çok şiir ağırlıklı bir kimliğe sahiptir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 BY/1I C) III D) IV E) V Prf Yayınları 5.
Türk edebiyatında anı türünü 8. yüzyıla kadar götürebilen İslamiyet öncesi
döneminde yazılan Göktürk Yazıtları'nı ilk anı örnekleri olarak saymak mümkün.
adlı tarih
Bunun yanında Ebulgazi Bahadır Han'ın 17. yüzyılda kaleme aldığı
kitabı yer yer anı niteliği gösteren önemli örneklerindendir.
31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şecere-i Terakime
B) Şecere-i Türki
C) Eşkal-i Zaman
D)
Camiü't-Tevarih
E) Miratü'l-Memalik
Müştak Bey, bir hile ile sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
Türk edebiyatında anı türünü 8. yüzyıla kadar götürebilen İslamiyet öncesi döneminde yazılan Göktürk Yazıtları'nı ilk anı örnekleri olarak saymak mümkün. adlı tarih Bunun yanında Ebulgazi Bahadır Han'ın 17. yüzyılda kaleme aldığı kitabı yer yer anı niteliği gösteren önemli örneklerindendir. 31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Şecere-i Terakime B) Şecere-i Türki C) Eşkal-i Zaman D) Camiü't-Tevarih E) Miratü'l-Memalik Müştak Bey, bir hile ile sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır.
D) Lirik-fantastik
E) Öğretici-kanıtlayıcı
1) Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen
aydınlık pencereden bakarken yaşanılan döneme de
tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen
sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiya
seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
12) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi
yanlış verilmiştir?
A) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf
B) Yaşar Kemal - Yılanı Öldürseler
C) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani
E) Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
D) Lirik-fantastik E) Öğretici-kanıtlayıcı 1) Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiya seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması 12) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir? A) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf B) Yaşar Kemal - Yılanı Öldürseler C) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani E) Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı
Aşağıdakilerden hangisi divan nesri için söylenemez?
A) Üçe ayrılır: Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir.
B) Noktalama işaretlerine oldukça özen gösterilir.
C) Uzun cümleler kurulur ama cümle bütünlüğüne pek
özen gösterilmez.
D) Düşünceyi aktarmaktan çok söyleyiş güzelliğine önem
verilir.
E) Secilerden yararlanılır.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
Aşağıdakilerden hangisi divan nesri için söylenemez? A) Üçe ayrılır: Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir. B) Noktalama işaretlerine oldukça özen gösterilir. C) Uzun cümleler kurulur ama cümle bütünlüğüne pek özen gösterilmez. D) Düşünceyi aktarmaktan çok söyleyiş güzelliğine önem verilir. E) Secilerden yararlanılır.
İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme
de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan, Sahnesi ile,
salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro
Günü Bildirisi
24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatík örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan, Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi 24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatík örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
11. Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme
de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu
ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
11. Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Virginia Woolf, romanlarını anlaşılmazlıkla suçlayan
çağdaşlarına karşı "Önemsiz şeylerden söz ediyorlar
hep; havadan sudan, geçici şeyleri gerçek ya da kalıcı
göstermek için sonsuz bir ustalık, bir çaba harcıyorlar."
diyordu. Woolf a göre bu romancılar, romanlarında
sundukları kişilerin iç dünyasında olup bitene en küçük bir
ilgi duymamışlar, maddeci oldukları için ruhun derinliklerini
hiçbir zaman görememişlerdi. Insan yaşamının bu kısmını
görecek göz yoktu onlarda. Oysa çağ değişmiş, insanın
dünyası değişime uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı'mın
getirdiği toplumsal değişikliklerin yanı sıra insanın iç
dünyasıyla ilgili ruh bilimsel araştırmalar ve kuramlar o
güne değin insan yaşamının karanlıkta kalan yönlerine ışık
tutmakla kalmamış, bireysel algılama biçimini de değişikliğe
uğratmıştı. Bu romancılar ise çağın anlayışına karşı ayak
diremekteydi. Yeni insan kafasının algıladığı dünyayı
sunacak, yeni bir kurmaca biçimi zorunluydu.
37. Bu parçaya göre Virginia Woolf'un çağdaşı sanatçıları
eleştirmesinin sebebi;
1. Güncelin getirdiği yeniliklere kapalı olma,
II. Benmerkezci anlatmı bırakamama,
Maddeci yaklaşımın dışına çıkamama,
IV. Değişimleri kendine göre yorumlama
tutum ve düşüncelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Il ve IV
EYIII ve IV
38. Bu parçadan hareketle aşagıdakilerden hangisi Virginia
Woolf için söylenebili?
A) Dönemin özelliğine göye toplumsal yaşamı ele almıştır.
B) Eserlerinde kişilerin ryhsal yaşamını yansıtmaya
.
c) Romani geleneksbybir anlayışla yazmayı ilke edinmiştir.
D) Bireyin yaşamın foplumla bütünleşmesi gerektiğini
savunmuştur.
KE) Insani duyguları beleneksel anlatım içinde vermiştir.
YAYINI ARI
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Virginia Woolf, romanlarını anlaşılmazlıkla suçlayan çağdaşlarına karşı "Önemsiz şeylerden söz ediyorlar hep; havadan sudan, geçici şeyleri gerçek ya da kalıcı göstermek için sonsuz bir ustalık, bir çaba harcıyorlar." diyordu. Woolf a göre bu romancılar, romanlarında sundukları kişilerin iç dünyasında olup bitene en küçük bir ilgi duymamışlar, maddeci oldukları için ruhun derinliklerini hiçbir zaman görememişlerdi. Insan yaşamının bu kısmını görecek göz yoktu onlarda. Oysa çağ değişmiş, insanın dünyası değişime uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı'mın getirdiği toplumsal değişikliklerin yanı sıra insanın iç dünyasıyla ilgili ruh bilimsel araştırmalar ve kuramlar o güne değin insan yaşamının karanlıkta kalan yönlerine ışık tutmakla kalmamış, bireysel algılama biçimini de değişikliğe uğratmıştı. Bu romancılar ise çağın anlayışına karşı ayak diremekteydi. Yeni insan kafasının algıladığı dünyayı sunacak, yeni bir kurmaca biçimi zorunluydu. 37. Bu parçaya göre Virginia Woolf'un çağdaşı sanatçıları eleştirmesinin sebebi; 1. Güncelin getirdiği yeniliklere kapalı olma, II. Benmerkezci anlatmı bırakamama, Maddeci yaklaşımın dışına çıkamama, IV. Değişimleri kendine göre yorumlama tutum ve düşüncelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III D) Il ve IV EYIII ve IV 38. Bu parçadan hareketle aşagıdakilerden hangisi Virginia Woolf için söylenebili? A) Dönemin özelliğine göye toplumsal yaşamı ele almıştır. B) Eserlerinde kişilerin ryhsal yaşamını yansıtmaya . c) Romani geleneksbybir anlayışla yazmayı ilke edinmiştir. D) Bireyin yaşamın foplumla bütünleşmesi gerektiğini savunmuştur. KE) Insani duyguları beleneksel anlatım içinde vermiştir. YAYINI ARI
6. I.
Hollanda
II. İtalya
III. Nijerya
IV. Libya
Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinden yola
çıkan gemiler, Atlas Okyanusu'na ulaşmak için
Akdeniz'i kullanmak zorundadırlar?
A) I ve II B) II ve III
D) Tve III
C) Il ve IV
Il ve IV
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
6. I. Hollanda II. İtalya III. Nijerya IV. Libya Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinden yola çıkan gemiler, Atlas Okyanusu'na ulaşmak için Akdeniz'i kullanmak zorundadırlar? A) I ve II B) II ve III D) Tve III C) Il ve IV Il ve IV
5.-8. SORULARI AŞAĞIDAKİ
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN
BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
1
ORAN
ağıda A
akit göste
6. Cumartesi günü müzik programin
yayımlandığı biliniyorsa aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesin olarak
yanlıştır?
A) Kanalin yayını tam gece yarısında sona
ermiştir.
B)
Yarışma programi pazar günü
yayımlanmıştır.
C) İlk olarak haber bülteni yayımlanmıştır.
D) Belgeselin yayımlanmasına 21.00'de
başlanmıştır.
E) Haber bülteni belgeselden sonra
yayımlanmıştır.
.
Bos
Her
mikt
Yayına saat 19.00'da başlayan yerel bir
televizyon kanalının hafta sonu
günlerindeki yayın akışıyla ilgili şunlar
bilinmektedir:
Kanalda haber, açık oturum, spor,
belgesel, müzik, film, yarışma
programı yayını yapılmaktadır.
Haber, spor, müzik ve yarışma
programlarının süresi 60'ar dakika,
diğerlerinin süresi ise 90'ar
dakikadır.
Belirtilen program sürelerine reklam
araları dâhildir.
Spor ve müzik programları aynı gün
yayımlanmaktadır.
Her iki akşam da yayımlanan
programlar haber bülteni
ve
belgeseldir.
Yayımlanan
son
program gece
yarısına bir saatten daha az süre kala
biterse o akşamki yayına o saatte
son verilmektedir.
.
BI
.
A
A
7.
1. Film
kaçtır?
II. Müzik
.
CE
III. Yarışma
IV. Açık oturum
Yukarıdakilerden hangileri aynı gün
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
5.-8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 1 ORAN ağıda A akit göste 6. Cumartesi günü müzik programin yayımlandığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? A) Kanalin yayını tam gece yarısında sona ermiştir. B) Yarışma programi pazar günü yayımlanmıştır. C) İlk olarak haber bülteni yayımlanmıştır. D) Belgeselin yayımlanmasına 21.00'de başlanmıştır. E) Haber bülteni belgeselden sonra yayımlanmıştır. . Bos Her mikt Yayına saat 19.00'da başlayan yerel bir televizyon kanalının hafta sonu günlerindeki yayın akışıyla ilgili şunlar bilinmektedir: Kanalda haber, açık oturum, spor, belgesel, müzik, film, yarışma programı yayını yapılmaktadır. Haber, spor, müzik ve yarışma programlarının süresi 60'ar dakika, diğerlerinin süresi ise 90'ar dakikadır. Belirtilen program sürelerine reklam araları dâhildir. Spor ve müzik programları aynı gün yayımlanmaktadır. Her iki akşam da yayımlanan programlar haber bülteni ve belgeseldir. Yayımlanan son program gece yarısına bir saatten daha az süre kala biterse o akşamki yayına o saatte son verilmektedir. . BI . A A 7. 1. Film kaçtır? II. Müzik . CE III. Yarışma IV. Açık oturum Yukarıdakilerden hangileri aynı gün
33/ Bir gün gazetedeki yazı müdürüm yanıma geldi. Bana
"Gazetemizde yayımlayacağımız bir roman yazabilir mi-
siniz?" dedi. Kabul ettim. Bir takma ad bularak hiç dene.
mediğim roman yazarlığına başladım. Roman bitti. Yenisi
istendi. Ben, takma adı değiştirip bir roman daha yazdım.
Toplam sekiz roman yazdım. Onlardan hiçbiri bugün ben-
de yok. Okuyanlar, beni yüreklendirmiştir hep. Adimi koy.
madığım için çok rahat yazmıştım. Fantezilerimi korku-
suzca işlemiştim çünkü!
Bu parçanın yazarı için asağıdakilerden hangisi söy.
lenempez?
A Sanatına yapılan eleştirileri önemsemektedir.
8) Değişik türlerde vamada zorluk çekmemektedir.
C) Yazacak konu bulmakta güçlük çekmemiştir.
D) Sanatyla tanınmak bilinmek istememektedir.
E) Çekinmeden yazması, yazdıklarını beğenilir kılmiştir.
us hipotini yar ve
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
33/ Bir gün gazetedeki yazı müdürüm yanıma geldi. Bana "Gazetemizde yayımlayacağımız bir roman yazabilir mi- siniz?" dedi. Kabul ettim. Bir takma ad bularak hiç dene. mediğim roman yazarlığına başladım. Roman bitti. Yenisi istendi. Ben, takma adı değiştirip bir roman daha yazdım. Toplam sekiz roman yazdım. Onlardan hiçbiri bugün ben- de yok. Okuyanlar, beni yüreklendirmiştir hep. Adimi koy. madığım için çok rahat yazmıştım. Fantezilerimi korku- suzca işlemiştim çünkü! Bu parçanın yazarı için asağıdakilerden hangisi söy. lenempez? A Sanatına yapılan eleştirileri önemsemektedir. 8) Değişik türlerde vamada zorluk çekmemektedir. C) Yazacak konu bulmakta güçlük çekmemiştir. D) Sanatyla tanınmak bilinmek istememektedir. E) Çekinmeden yazması, yazdıklarını beğenilir kılmiştir. us hipotini yar ve
1