Yazma&Sözlü İletişim Soruları

2.
(1) Halk edebiyatı, kaynağını Sözlü Dönem'den alarak
İslam uygarlığı içinde kimlik kazanan; halkın kültürünü,
yaşantısını, inançlarını yansıtan bir edebiyat özelliği
taşır. (II) Halkın ortaklaşa oluşturduğu anonim edebiyat,
ozanlık geleneğinin sürdürüldüğü âşık edebiyatı ve
dinî-tasavvufi etkileri taşıyan tekke edebiyatı, bu edebiyat
alanının bütünlüğü içinde yer alır. (III) Sanatçılar, halkın
içinden gelen ve aldığı medrese eğitiminin etkisiyle halk
edebiyatının mani, türkü, koşma gibi nazım biçimlerini
kullanan aydın kişilerdir. (IV) Bazı halk şairleri özellikle
18. yüzyıldan sonra, divan edebiyatının etkisiyle aruz öl-
çüsünü ve bu şiirin mazmunlarını kullanmış hatta divanlar
kaleme almışlardır. (V) Şiirin yanında halk masalları, halk
hikâyeleri ve fikra gibi düzyazı ürünlerine rastlansa da
halk edebiyatı daha çok şiir ağırlıklı bir kimliğe sahiptir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1
BY/1I
C) III
D) IV
E) V
Prf Yayınları
5.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
2. (1) Halk edebiyatı, kaynağını Sözlü Dönem'den alarak İslam uygarlığı içinde kimlik kazanan; halkın kültürünü, yaşantısını, inançlarını yansıtan bir edebiyat özelliği taşır. (II) Halkın ortaklaşa oluşturduğu anonim edebiyat, ozanlık geleneğinin sürdürüldüğü âşık edebiyatı ve dinî-tasavvufi etkileri taşıyan tekke edebiyatı, bu edebiyat alanının bütünlüğü içinde yer alır. (III) Sanatçılar, halkın içinden gelen ve aldığı medrese eğitiminin etkisiyle halk edebiyatının mani, türkü, koşma gibi nazım biçimlerini kullanan aydın kişilerdir. (IV) Bazı halk şairleri özellikle 18. yüzyıldan sonra, divan edebiyatının etkisiyle aruz öl- çüsünü ve bu şiirin mazmunlarını kullanmış hatta divanlar kaleme almışlardır. (V) Şiirin yanında halk masalları, halk hikâyeleri ve fikra gibi düzyazı ürünlerine rastlansa da halk edebiyatı daha çok şiir ağırlıklı bir kimliğe sahiptir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 BY/1I C) III D) IV E) V Prf Yayınları 5.
Türk edebiyatında anı türünü 8. yüzyıla kadar götürebilen İslamiyet öncesi
döneminde yazılan Göktürk Yazıtları'nı ilk anı örnekleri olarak saymak mümkün.
adlı tarih
Bunun yanında Ebulgazi Bahadır Han'ın 17. yüzyılda kaleme aldığı
kitabı yer yer anı niteliği gösteren önemli örneklerindendir.
31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şecere-i Terakime
B) Şecere-i Türki
C) Eşkal-i Zaman
D)
Camiü't-Tevarih
E) Miratü'l-Memalik
Müştak Bey, bir hile ile sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
Türk edebiyatında anı türünü 8. yüzyıla kadar götürebilen İslamiyet öncesi döneminde yazılan Göktürk Yazıtları'nı ilk anı örnekleri olarak saymak mümkün. adlı tarih Bunun yanında Ebulgazi Bahadır Han'ın 17. yüzyılda kaleme aldığı kitabı yer yer anı niteliği gösteren önemli örneklerindendir. 31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Şecere-i Terakime B) Şecere-i Türki C) Eşkal-i Zaman D) Camiü't-Tevarih E) Miratü'l-Memalik Müştak Bey, bir hile ile sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır.
00
SINAV
B
12. Alnı gin olsa huyi çirkin olur
Tar olursa gabî ve hod-bîn olur
...
Başı büyük büzürg himmet olur
Küçük olursa 'aklı kıllet olur
Yassı olsa kafası insanun
Misli olmaz belâdet içre anun
Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Kıyafetnâme
B) Fütüvvetnâme
C) Sâkinâme
D) Surname
E) Cenkname
4-8
B
00
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
00 SINAV B 12. Alnı gin olsa huyi çirkin olur Tar olursa gabî ve hod-bîn olur ... Başı büyük büzürg himmet olur Küçük olursa 'aklı kıllet olur Yassı olsa kafası insanun Misli olmaz belâdet içre anun Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Kıyafetnâme B) Fütüvvetnâme C) Sâkinâme D) Surname E) Cenkname 4-8 B 00
D) Lirik-fantastik
E) Öğretici-kanıtlayıcı
1) Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen
aydınlık pencereden bakarken yaşanılan döneme de
tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen
sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiya
seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
12) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi
yanlış verilmiştir?
A) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf
B) Yaşar Kemal - Yılanı Öldürseler
C) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani
E) Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
D) Lirik-fantastik E) Öğretici-kanıtlayıcı 1) Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiya seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması 12) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir? A) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf B) Yaşar Kemal - Yılanı Öldürseler C) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli D) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani E) Adalet Ağaoğlu - Benim Adım Kırmızı
DENEME - 10
3
ci, saçma
En yakını-
yle. Şiirin
ağımızın
aykırı ol-
slendiği
Hir. Öte
31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede,
daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder,
yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla-
rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini
görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı-
şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten
girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri
saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş,
pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar,
cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir
zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola-
mam.
Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki-
lerden hangisiyle nitelendirilemez?
azınlık
argiya
Ozan
yazi-
zanlar
isine
e ilgi
Al Yazdıkları konusunda endişeler taşıyan
BXYapıtının giriş kısmına çok önem veren
CX Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan
D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen
Yaptığı yazı planına tamamen uyan
ile-
zer
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
DENEME - 10 3 ci, saçma En yakını- yle. Şiirin ağımızın aykırı ol- slendiği Hir. Öte 31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede, daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder, yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla- rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı- şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş, pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar, cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola- mam. Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki- lerden hangisiyle nitelendirilemez? azınlık argiya Ozan yazi- zanlar isine e ilgi Al Yazdıkları konusunda endişeler taşıyan BXYapıtının giriş kısmına çok önem veren CX Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen Yaptığı yazı planına tamamen uyan ile- zer
A)
B)
C) III
D) IV
E) V
19. I. Salon Köşelerinde
III. Son Yıldız
01. Solgun Demet
IV. Siyah Kitap
V. Sefile
Aşağıdaki yazarlardan hangisi numaralanmış eserlerden
birden fazlasının yazarıdır?
A) Mehmet Rauf
B) Safveti Ziya
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Celal Sahir Erozan
Diğer sayfaya geçini:
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
A) B) C) III D) IV E) V 19. I. Salon Köşelerinde III. Son Yıldız 01. Solgun Demet IV. Siyah Kitap V. Sefile Aşağıdaki yazarlardan hangisi numaralanmış eserlerden birden fazlasının yazarıdır? A) Mehmet Rauf B) Safveti Ziya C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Celal Sahir Erozan Diğer sayfaya geçini:
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayiniz.
Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel Iklim
değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı
oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için
bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu
unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır
sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş dö-
nüştüğünü göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19
salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları
radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem
görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler
yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de
ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle
mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman.
37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Küresel iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz-
liğe sürüklemektedir.
B) insanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında
kökten değişikliklere başvurabilirler.
Kafa Dengi
c) Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik-
likler meydana getirmiştir.
D) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden
gelinebilecek sorunlardır.
Ey Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik,
çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayiniz. Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel Iklim değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş dö- nüştüğünü göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman. 37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Küresel iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz- liğe sürüklemektedir. B) insanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında kökten değişikliklere başvurabilirler. Kafa Dengi c) Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik- likler meydana getirmiştir. D) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden gelinebilecek sorunlardır. Ey Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik, çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi divan nesri için söylenemez?
A) Üçe ayrılır: Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir.
B) Noktalama işaretlerine oldukça özen gösterilir.
C) Uzun cümleler kurulur ama cümle bütünlüğüne pek
özen gösterilmez.
D) Düşünceyi aktarmaktan çok söyleyiş güzelliğine önem
verilir.
E) Secilerden yararlanılır.
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
Aşağıdakilerden hangisi divan nesri için söylenemez? A) Üçe ayrılır: Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir. B) Noktalama işaretlerine oldukça özen gösterilir. C) Uzun cümleler kurulur ama cümle bütünlüğüne pek özen gösterilmez. D) Düşünceyi aktarmaktan çok söyleyiş güzelliğine önem verilir. E) Secilerden yararlanılır.
ALTIN KARMA DENEME SETİ
TYT / Türkçe
37-38, sorulan asagidaki parçaya göre cevaplayınız.
Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel Iklim
değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı
oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için
bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu
unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır-
sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş do-
nüştuğunu göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19
salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları
radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem
görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler
yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de-
ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle
mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman
Lafa Dengi
37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Küresel Iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz-
liğe görüklemektedir.
insanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında
kö en değişikliklere başvurabilirler.
e) Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik-
likler meydana getirmiştir.
D) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden
gelinebilecek sorunlardır.
E) Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik,
çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar.
A.
parçaya göre,
Çevresel etkenler
II. Deneyim
JIII. Bilimdeki gelişmeler
numaralanmış ifadelerden hangileri bireylerin davra-
nışlarında doğrudan etkilidir?
A) Yalnız
B) Yalniz #
C) Yalnız II
D) vel
E) Il ve III
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
ALTIN KARMA DENEME SETİ TYT / Türkçe 37-38, sorulan asagidaki parçaya göre cevaplayınız. Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel Iklim değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır- sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş do- nüştuğunu göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de- ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman Lafa Dengi 37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Küresel Iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz- liğe görüklemektedir. insanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında kö en değişikliklere başvurabilirler. e) Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik- likler meydana getirmiştir. D) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden gelinebilecek sorunlardır. E) Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik, çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar. A. parçaya göre, Çevresel etkenler II. Deneyim JIII. Bilimdeki gelişmeler numaralanmış ifadelerden hangileri bireylerin davra- nışlarında doğrudan etkilidir? A) Yalnız B) Yalniz # C) Yalnız II D) vel E) Il ve III
TYT / Türkçe
37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
39 - 40. soruları a
Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel iklim
değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı
oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için
bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu
unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır-
sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş dö-
nüştüğünü göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19
salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları
radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem
görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler
yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de-
ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle
mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman.
Bilgi çağında ya
liyor. Peki, bu
tüm dünyada e
zekâ sayesinde
de ne kadar ço
demektir. Dolay
hükümetleri he
rumu aşmak içi
veri, veri topla
bu verileri bas
için gerekli tek
reçlerin oturma
si pek kolay ol
hükümetlerde
37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
39. Bu parçada a
A) Veri kamp
Kafa Deng)
B Veri topla
Tüm firma
B) Verinin ya
A) Küresel iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz-
Niğe sürüklemektedir.
B) İnsanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında
kökten değişikliklere başvurabilirler.
@ Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik-
likler meydana getirmiştir.
B) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden
gelinebilecek sorunlardır.
E) Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik,
çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar.
ENVeri topla
38. Bu parçaya göre,
1. Çevresel etkenler
40. Bu parçaya
mesinin se
11. Deneyim v
A) Yapay
ceğinin
B) Reklam
C) Veri to
masi
III. Bilimdeki gelişmeler
numaralanmış ifadelerden hangileri bireylerin davra-
nışlarında doğrudan etkilidir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II C)Yalnız III
On
ve Il
E) II ve III
sto
D) Yasal
E) Toplun
12
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
TYT / Türkçe 37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 39 - 40. soruları a Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da hem küresel iklim değişikliğini hem de dünya ekosistemleri üzerinde baskı oluşturan başka çevre sorunlarını bertaraf edebilmek için bireysel davranışlarımızın önemli bir güç oluşturduğunu unutmamalıyız. Değişimi kendi hayatlarımızda başlatır- sak içinde bulunduğumuz çevrenin de yavaş yavaş dö- nüştüğünü göreceğiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını sırasında insanların yaşam tarzlarında yaptıkları radikal değişiklikler bilim insanlarına, insanların elzem görmesi durumunda yaşam tarzlarında büyük değişiklikler yapmaya hazır olduklarını düşündürdü. Gerektiğinde de- ğişime bu kadar açık oluşumuzu küresel iklim değişimiyle mücadeleye yönelik kullanmak için tam da doğru zaman. Bilgi çağında ya liyor. Peki, bu tüm dünyada e zekâ sayesinde de ne kadar ço demektir. Dolay hükümetleri he rumu aşmak içi veri, veri topla bu verileri bas için gerekli tek reçlerin oturma si pek kolay ol hükümetlerde 37. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? 39. Bu parçada a A) Veri kamp Kafa Deng) B Veri topla Tüm firma B) Verinin ya A) Küresel iklim değişikliği, insanları kimi zaman ümitsiz- Niğe sürüklemektedir. B) İnsanlar çok gerekli gördükleri durumlar karşısında kökten değişikliklere başvurabilirler. @ Covid-19 insanların yaşam tarzlarında büyük değişik- likler meydana getirmiştir. B) Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları üstesinden gelinebilecek sorunlardır. E) Kişinin davranışlarında yapacağı her türlü değişiklik, çevreye karşı duyarlı olmasını sağlar. ENVeri topla 38. Bu parçaya göre, 1. Çevresel etkenler 40. Bu parçaya mesinin se 11. Deneyim v A) Yapay ceğinin B) Reklam C) Veri to masi III. Bilimdeki gelişmeler numaralanmış ifadelerden hangileri bireylerin davra- nışlarında doğrudan etkilidir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C)Yalnız III On ve Il E) II ve III sto D) Yasal E) Toplun 12
DENEME-10
31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede,
daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder,
yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla-
rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini
görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı-
şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten
girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri
saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş,
pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar,
cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir
zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola-
mam.
Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki-
lerden hangisiyle nitelendirilemez?
(
AXYazdıkları konusunda endişeler taşıyan
B) Yapıtının giriş kısmına çok önem veren
Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan
D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen
E Yaptığı yazı planına tamamen uyan
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
DENEME-10 31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede, daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder, yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla- rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı- şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş, pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar, cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola- mam. Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki- lerden hangisiyle nitelendirilemez? ( AXYazdıkları konusunda endişeler taşıyan B) Yapıtının giriş kısmına çok önem veren Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen E Yaptığı yazı planına tamamen uyan
A) lugaz
hez?
en eser
gazavatname
D) nazire
tazmun
E) mühseat
sal-
asi
stir-
re
ak
17. Kendine has bir tarz geliştiren sanatçının bu tarzi-
nin esasını, söyleyiş mükemmelliği, yerlillik arzusu
ve şuh eda oluşturmuştur. Kendisi de bir gazelin-
de "Ma'lumdur benim sühanim mahlas istemez /
Fark eyler anı şehrimizin nüktedanları" dizelerini
söylemiş sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki
ustalığındadır. Yaşadığı dönemden başlayan mu-
sammatları, gazelleri ve farkilari gokça bestelen-
miştir. ----, Osmanlı kültür ve sanat hayatında Lale
Devri'nde gerçekleştirilmeye çalışılan hamleye şiir-
leriyle ayrı bir değer katmıştır.
U
j
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Naili
B) Nef'i
D) Zati
C) Nabi
E) Nedim
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
A) lugaz hez? en eser gazavatname D) nazire tazmun E) mühseat sal- asi stir- re ak 17. Kendine has bir tarz geliştiren sanatçının bu tarzi- nin esasını, söyleyiş mükemmelliği, yerlillik arzusu ve şuh eda oluşturmuştur. Kendisi de bir gazelin- de "Ma'lumdur benim sühanim mahlas istemez / Fark eyler anı şehrimizin nüktedanları" dizelerini söylemiş sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki ustalığındadır. Yaşadığı dönemden başlayan mu- sammatları, gazelleri ve farkilari gokça bestelen- miştir. ----, Osmanlı kültür ve sanat hayatında Lale Devri'nde gerçekleştirilmeye çalışılan hamleye şiir- leriyle ayrı bir değer katmıştır. U j Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Naili B) Nef'i D) Zati C) Nabi E) Nedim
İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme
de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan, Sahnesi ile,
salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro
Günü Bildirisi
24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatík örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan, Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi 24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatík örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
11. Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme
de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu
ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
11. Insanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Seyirci önünde oynanması B) Oyuncuların kabiliyetli olması C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması D) Geçmişe yönelik olması E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması
DENEME - 10
31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede,
daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder,
yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla-
rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini
görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı-
şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten
girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri
saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş,
pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar,
cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir
zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola-
mam.
Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki-
lerden hangisiyle nitelendirilemez?
A) Yazdıkları konusunda endişeler taşıyan
B) Yapıtının giriş kısmına çok önem veren +
C) Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan +
D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen +
E) Yaptığı yazı planına tamamen uyant
B
i
L
G
1
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
DENEME - 10 31. İlk cümleleri ararken kendimi dilini bilmediğim bir ülkede, daha önce hiç görmediğim kocaman bir şehirde hisseder, yolları şaşırmaktan ürkerim. Aylar, yıllar boyu yazacakla- rimi inceden inceye planlamış, dahası romanın bitmiş hâlini görmeye başlamışımdır ama yine de harita; yabancı, karı- şık, çıkışsız görünür gözüme. Yolculuğa hangi dönemeçten girmeli? Hangi köşeleri yoklayarak o ilk vurucu sözcükleri saklandıkları yerden çekip çıkarmalı? Benim için en zor iş, pusulam olacak o ilk sayfadır. Onlarca başlangıçtan, karar, cayma ve gidiş gelişten sonra kapıyı aralarım ama hiçbir zaman en doğru başlangıcı yapmış olduğumdan emin ola- mam. Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazar aşağıdaki- lerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Yazdıkları konusunda endişeler taşıyan B) Yapıtının giriş kısmına çok önem veren + C) Yapıtına başlamadan önce ayrıntılı plan yapan + D) Etkileyici bir dille giriş yapmayı önemseyen + E) Yaptığı yazı planına tamamen uyant B i L G 1
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Virginia Woolf, romanlarını anlaşılmazlıkla suçlayan
çağdaşlarına karşı "Önemsiz şeylerden söz ediyorlar
hep; havadan sudan, geçici şeyleri gerçek ya da kalıcı
göstermek için sonsuz bir ustalık, bir çaba harcıyorlar."
diyordu. Woolf a göre bu romancılar, romanlarında
sundukları kişilerin iç dünyasında olup bitene en küçük bir
ilgi duymamışlar, maddeci oldukları için ruhun derinliklerini
hiçbir zaman görememişlerdi. Insan yaşamının bu kısmını
görecek göz yoktu onlarda. Oysa çağ değişmiş, insanın
dünyası değişime uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı'mın
getirdiği toplumsal değişikliklerin yanı sıra insanın iç
dünyasıyla ilgili ruh bilimsel araştırmalar ve kuramlar o
güne değin insan yaşamının karanlıkta kalan yönlerine ışık
tutmakla kalmamış, bireysel algılama biçimini de değişikliğe
uğratmıştı. Bu romancılar ise çağın anlayışına karşı ayak
diremekteydi. Yeni insan kafasının algıladığı dünyayı
sunacak, yeni bir kurmaca biçimi zorunluydu.
37. Bu parçaya göre Virginia Woolf'un çağdaşı sanatçıları
eleştirmesinin sebebi;
1. Güncelin getirdiği yeniliklere kapalı olma,
II. Benmerkezci anlatmı bırakamama,
Maddeci yaklaşımın dışına çıkamama,
IV. Değişimleri kendine göre yorumlama
tutum ve düşüncelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Il ve IV
EYIII ve IV
38. Bu parçadan hareketle aşagıdakilerden hangisi Virginia
Woolf için söylenebili?
A) Dönemin özelliğine göye toplumsal yaşamı ele almıştır.
B) Eserlerinde kişilerin ryhsal yaşamını yansıtmaya
.
c) Romani geleneksbybir anlayışla yazmayı ilke edinmiştir.
D) Bireyin yaşamın foplumla bütünleşmesi gerektiğini
savunmuştur.
KE) Insani duyguları beleneksel anlatım içinde vermiştir.
YAYINI ARI
Lise Türkçe
Yazma&Sözlü İletişim
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Virginia Woolf, romanlarını anlaşılmazlıkla suçlayan çağdaşlarına karşı "Önemsiz şeylerden söz ediyorlar hep; havadan sudan, geçici şeyleri gerçek ya da kalıcı göstermek için sonsuz bir ustalık, bir çaba harcıyorlar." diyordu. Woolf a göre bu romancılar, romanlarında sundukları kişilerin iç dünyasında olup bitene en küçük bir ilgi duymamışlar, maddeci oldukları için ruhun derinliklerini hiçbir zaman görememişlerdi. Insan yaşamının bu kısmını görecek göz yoktu onlarda. Oysa çağ değişmiş, insanın dünyası değişime uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı'mın getirdiği toplumsal değişikliklerin yanı sıra insanın iç dünyasıyla ilgili ruh bilimsel araştırmalar ve kuramlar o güne değin insan yaşamının karanlıkta kalan yönlerine ışık tutmakla kalmamış, bireysel algılama biçimini de değişikliğe uğratmıştı. Bu romancılar ise çağın anlayışına karşı ayak diremekteydi. Yeni insan kafasının algıladığı dünyayı sunacak, yeni bir kurmaca biçimi zorunluydu. 37. Bu parçaya göre Virginia Woolf'un çağdaşı sanatçıları eleştirmesinin sebebi; 1. Güncelin getirdiği yeniliklere kapalı olma, II. Benmerkezci anlatmı bırakamama, Maddeci yaklaşımın dışına çıkamama, IV. Değişimleri kendine göre yorumlama tutum ve düşüncelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III D) Il ve IV EYIII ve IV 38. Bu parçadan hareketle aşagıdakilerden hangisi Virginia Woolf için söylenebili? A) Dönemin özelliğine göye toplumsal yaşamı ele almıştır. B) Eserlerinde kişilerin ryhsal yaşamını yansıtmaya . c) Romani geleneksbybir anlayışla yazmayı ilke edinmiştir. D) Bireyin yaşamın foplumla bütünleşmesi gerektiğini savunmuştur. KE) Insani duyguları beleneksel anlatım içinde vermiştir. YAYINI ARI