Dünya Edebiyatında Deneme Soruları

900
ut luq onl
1.
Bu akımın isminin nereden geldiği konusunda kesin
bilgi olmamakla beraber Fransızcada "oyuncak
tahta at" anlamına geldiği görüşü yaygındır.
L
G
1
II. Bu akım, dünyanın yıkılışından umutsuzluğa düşen,
hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan
bir felsefi yapıdan etkilenmiştir.
B
S
A
III. Sanatçılar; yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı
çıkıyor, burjuva değerlerinin berbatlığını, rezilliğini
vurguluyorlardı.
R
M
A
IV. Sanatçılar, toplumda yerleşmiş anlam ve düzen
kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde yeni
deneylere giriştiler.
L
V. Bu akımın "gerçek" anlayışı, bizi nesnenin kendisini
değil manalarını vermeye çalışan bir gerçekçilikle
yüz yüze getirir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi dadaizm
akımının özelliklerinden biri değildir?
A) I
(B) II
C) III
D) IV E) V
uno
the
23,
OND
VIG
10
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
900 ut luq onl 1. Bu akımın isminin nereden geldiği konusunda kesin bilgi olmamakla beraber Fransızcada "oyuncak tahta at" anlamına geldiği görüşü yaygındır. L G 1 II. Bu akım, dünyanın yıkılışından umutsuzluğa düşen, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenmiştir. B S A III. Sanatçılar; yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı çıkıyor, burjuva değerlerinin berbatlığını, rezilliğini vurguluyorlardı. R M A IV. Sanatçılar, toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde yeni deneylere giriştiler. L V. Bu akımın "gerçek" anlayışı, bizi nesnenin kendisini değil manalarını vermeye çalışan bir gerçekçilikle yüz yüze getirir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi dadaizm akımının özelliklerinden biri değildir? A) I (B) II C) III D) IV E) V uno the 23, OND VIG 10
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SO
5.
Masallar olmasa tarihin tadı çıkmaz ki! Ama ne yazık,
artık tam bir bilim olmaya yönelen tarihte masal ile
karşılaşmayacağız. Ne yapalım, biz de gördüklerin-
den çok, duyduklarını yazan Heredotos'u okuruz. Es-
kiden olup bitenleri öğreniyoruz da eskiden konuşul-
muş olanları neden merak etmeyelim? Uydurma imiş,
evet uydurma olmasına uydurmadır ama eskiler ne-
den uydurdular ki bu öyküleri? Claude, mitos için "İl-
kel toplumun bilinçaltıdır." der. Ama mitos hiç orta-
dan kalkmadı ki! Dün de bugün de uydurduklarımız-
la varız, masallarımızla varız. Hatta yalnız onlarla va-
rız bence.
İçeriği ve anlatım özelliklerine bakıldığında yuka-
rıdaki parçanın aşağıdaki yazınsal türlerin hangi-
sinden alındığı söylenebilir?
A) Makale
B) Fıkra
C) Ani
D) Eleştiri
E) Deneme
(1)
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SO 5. Masallar olmasa tarihin tadı çıkmaz ki! Ama ne yazık, artık tam bir bilim olmaya yönelen tarihte masal ile karşılaşmayacağız. Ne yapalım, biz de gördüklerin- den çok, duyduklarını yazan Heredotos'u okuruz. Es- kiden olup bitenleri öğreniyoruz da eskiden konuşul- muş olanları neden merak etmeyelim? Uydurma imiş, evet uydurma olmasına uydurmadır ama eskiler ne- den uydurdular ki bu öyküleri? Claude, mitos için "İl- kel toplumun bilinçaltıdır." der. Ama mitos hiç orta- dan kalkmadı ki! Dün de bugün de uydurduklarımız- la varız, masallarımızla varız. Hatta yalnız onlarla va- rız bence. İçeriği ve anlatım özelliklerine bakıldığında yuka- rıdaki parçanın aşağıdaki yazınsal türlerin hangi- sinden alındığı söylenebilir? A) Makale B) Fıkra C) Ani D) Eleştiri E) Deneme (1)
e sor-
alarına cevap
n hangisinde
araştırmaya
notlar, muh-
ak.
a ve Britan-
tbu'na ula-
mışlardı.
yatta kal-
genetik
gin be-
gösteri-
oji
18.
9
0
Almanya
Türkiye
Norveç
Aşağıdakilerden hangisi bu grafiği en iyi şekilde açıklar?
A) Kitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır. Tür-
kiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi küçük
farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir.
B) Kitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır.
Türkiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Finlandiya sahiptir. Bu iki ülkeyi
küçük farklarla Estonya ve Polonya izlemektedir.
MELER/2
1.C
11.C
1A
CRitap okumada dakika bazında en çok süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır.
Türkiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi kü-
çük farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir.
11 A
EMELER
DyKitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise Almanya'dır.
Türkiye ile İtalya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi küçük
farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir.
1.0
11.
LUK 1
MELE
14
12
10-
8
6
4
2
Ülkelere Göre Kitap Okuma Süreleri
Fransa
Estonya
Polonya
Finlandiya
Italya
NEMELER I 1. DENEME
1D 2D 3.C
11.A 128 13 C
OLOK 1.B 2D 3.C
ZA 3A
1.A
1.0 2A 3A
MELER/1 DENEM
18 28
11.D 12 13
1C 2C
11.0 12.01
EMELER/2. DE
1.D 2.D
11.C 12.B
LUK 1C 2E
1.A 25
1.D 2
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
e sor- alarına cevap n hangisinde araştırmaya notlar, muh- ak. a ve Britan- tbu'na ula- mışlardı. yatta kal- genetik gin be- gösteri- oji 18. 9 0 Almanya Türkiye Norveç Aşağıdakilerden hangisi bu grafiği en iyi şekilde açıklar? A) Kitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır. Tür- kiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi küçük farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir. B) Kitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır. Türkiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Finlandiya sahiptir. Bu iki ülkeyi küçük farklarla Estonya ve Polonya izlemektedir. MELER/2 1.C 11.C 1A CRitap okumada dakika bazında en çok süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise İtalya'dır. Türkiye ile Almanya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi kü- çük farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir. 11 A EMELER DyKitap okumada dakika bazında en az süreye sahip olan ülke Fransa, onu takip eden ülke ise Almanya'dır. Türkiye ile İtalya eşit sürelere sahipken en yüksek süreye Norveç ve Estonya sahiptir. Bu iki ülkeyi küçük farklarla Finlandiya ve Polonya izlemektedir. 1.0 11. LUK 1 MELE 14 12 10- 8 6 4 2 Ülkelere Göre Kitap Okuma Süreleri Fransa Estonya Polonya Finlandiya Italya NEMELER I 1. DENEME 1D 2D 3.C 11.A 128 13 C OLOK 1.B 2D 3.C ZA 3A 1.A 1.0 2A 3A MELER/1 DENEM 18 28 11.D 12 13 1C 2C 11.0 12.01 EMELER/2. DE 1.D 2.D 11.C 12.B LUK 1C 2E 1.A 25 1.D 2
sövlenemez?
B) Görüşler
DYÖğretici
32) Deneme türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
A) Sadece edebî konularda yazılır.
C) Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.
EYİlk örneklerini Montaigne vermiştir.
kanıtlanma yoluna gidilmez.
metin türlerindendir.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
sövlenemez? B) Görüşler DYÖğretici 32) Deneme türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi A) Sadece edebî konularda yazılır. C) Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir. EYİlk örneklerini Montaigne vermiştir. kanıtlanma yoluna gidilmez. metin türlerindendir.
DEBIYATI-SOSYAL BILIMLER-1
8
oldugu
ses
stu. Tevek
gün son
baik
nininko
Hiçbir
yanipy
pile su
dar cosur
onirso de
esks yaşar
reyalsa-
yandigina
Halide Edip Adivarin ikinci romandir Konusunu Milli
Mücadele günlerinden alan romanda, idealististan
bulu Ogretmen Aliye'nin Anadolu'da bir kasabayag
dişi ve bölgede Min Mucadele hareketine destegian
latiu Romanda bolge halkının Milli Mücadele'ye ba
kişi ve bu mücadelenin sembolo konumuna gelen
Kuvayımilliye'nin oluşumunun yanı sıra çözülen Os
manlı devlet mekanizmalarının temsilcileri ve eski
düzen karşitlan aktarlit. Cumhuriyet Dönemi'nde ka-
dina yönelik şiddeti, son derece açik bir sekilde göz
ler önüne seren önemli bir eserdir.
Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaban
9) Caluluşu
c) Yesil Gece
D) Vurun kahpeye
B Sinekli Bakkal
alanın han
rası ortaya
7 romanina
sak aşk yo.
KURUMSAL DENEME C
aşka yak-
nyasak as
7
Yazar
Eser
Iki Uyku Arasında
Tür
öykü
roman
1
II. Necati Cumali
in Nurullah Atas
mastirmiştir.
Gunlerin Getirdigi
Yukandaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıy.
en aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilme-
lidir?
uzluk, den
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
DEBIYATI-SOSYAL BILIMLER-1 8 oldugu ses stu. Tevek gün son baik nininko Hiçbir yanipy pile su dar cosur onirso de esks yaşar reyalsa- yandigina Halide Edip Adivarin ikinci romandir Konusunu Milli Mücadele günlerinden alan romanda, idealististan bulu Ogretmen Aliye'nin Anadolu'da bir kasabayag dişi ve bölgede Min Mucadele hareketine destegian latiu Romanda bolge halkının Milli Mücadele'ye ba kişi ve bu mücadelenin sembolo konumuna gelen Kuvayımilliye'nin oluşumunun yanı sıra çözülen Os manlı devlet mekanizmalarının temsilcileri ve eski düzen karşitlan aktarlit. Cumhuriyet Dönemi'nde ka- dina yönelik şiddeti, son derece açik bir sekilde göz ler önüne seren önemli bir eserdir. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaban 9) Caluluşu c) Yesil Gece D) Vurun kahpeye B Sinekli Bakkal alanın han rası ortaya 7 romanina sak aşk yo. KURUMSAL DENEME C aşka yak- nyasak as 7 Yazar Eser Iki Uyku Arasında Tür öykü roman 1 II. Necati Cumali in Nurullah Atas mastirmiştir. Gunlerin Getirdigi Yukandaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıy. en aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilme- lidir? uzluk, den
11. ilk iki terimi 1, bundan sonraki her terimi kendisinden hemen
önceki iki terimin toplamına eşit olan diziye Fibonacci Dizisi
denir. Fibonacci dizisi (Fn) ile gösterilir.
(Fn) = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...)
Buna göre,
99
1. F9g, F101, F102 bir aritmetik dizinin ardışık üç terimidir.
II. (Fn+ 1 - Fn) dizisi Fibonacci dizisidir.
1
III. Fibonacci dizisinin altı tane terimi iki basamaklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
11. ilk iki terimi 1, bundan sonraki her terimi kendisinden hemen önceki iki terimin toplamına eşit olan diziye Fibonacci Dizisi denir. Fibonacci dizisi (Fn) ile gösterilir. (Fn) = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) Buna göre, 99 1. F9g, F101, F102 bir aritmetik dizinin ardışık üç terimidir. II. (Fn+ 1 - Fn) dizisi Fibonacci dizisidir. 1 III. Fibonacci dizisinin altı tane terimi iki basamaklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olarak kabul edile-
x
bilir?
A) İnsanlık tarihinde çığır açacak buluşu anlatan metin
B) Havaya atılan paranın yazı gelme ihtimalini anlatan metin
C) XIV. yüzyıl sanatçılarının edebî kişiliğini anlatan metin
D) Kimyasal sindirimin gerçekleşme ortamını anlatan metin
Gurbette memleket özlemi çeken bir işçinin hislerini anla-
tan metin
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olarak kabul edile- x bilir? A) İnsanlık tarihinde çığır açacak buluşu anlatan metin B) Havaya atılan paranın yazı gelme ihtimalini anlatan metin C) XIV. yüzyıl sanatçılarının edebî kişiliğini anlatan metin D) Kimyasal sindirimin gerçekleşme ortamını anlatan metin Gurbette memleket özlemi çeken bir işçinin hislerini anla- tan metin
Eserimde farklı konulardaki bakış açımi
kendime özgü bir anlatımla aktardım. Dü-
şüncelerim bana aittir ama bu cümlelerden
biri sizlerden biri tarafından da yazılabilirdi.
Zira kendimden yola çıktıysam da çağımın
düşünsel problemlerini de yansıtmak iste-
dim.
Bu parçanın yazarı Fransız edebiyatın-
dan hangi yazarla aynı türde eser ver-
miştir?
A) Balzac
B) Lamartine
C) Montaigne
D) Flaubert
E) Victor Hugo
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Deneme
Eserimde farklı konulardaki bakış açımi kendime özgü bir anlatımla aktardım. Dü- şüncelerim bana aittir ama bu cümlelerden biri sizlerden biri tarafından da yazılabilirdi. Zira kendimden yola çıktıysam da çağımın düşünsel problemlerini de yansıtmak iste- dim. Bu parçanın yazarı Fransız edebiyatın- dan hangi yazarla aynı türde eser ver- miştir? A) Balzac B) Lamartine C) Montaigne D) Flaubert E) Victor Hugo
1