Filme Uyarlanmış Roman Soruları

40. Gazeteci:
(1)
Sanatçı:
Tabii ki. Daha doğrusu vicdanı harekete geçiren bir
şey. Ama bu dünyadaki insanların hepsinde aynı et-
kiyi yapar, diyemeyiz. Öyle insanlar var ki sizin de-
diğiniz gibi belki de sanat yapmasalar daha büyük
bir kötülüğe sebep olacaklar. Onları yavaşlatan, bir
anlamda durduran bir şey.
Gazeteci:
(11) -
Sanatçı:
Sanat dediğiniz olguda çok farklı duygular vardır
ama bir yere yamanması, bir yere yandaşlığı yoktur.
Dolayısıyla önce kendisi için vardır sanat. Ortaya çı-
kana kadar önce kendisi içindir. Şekillenmesi bitti-
ğinde onun toplumla paylaşılma ihtiyacı mutlaka
vardır ve oraya çıktığı andan itibaren de sanat top-
lum içindir artık.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (1) Sanat herkesi aynı ölçüde mi etkiler?
(II) Sanat nereye kadar sanat içindir sizce?
B) (1) Sanat vicdan gibi bir şeydir, diyebilir miyiz?
(II) Klasik soruyu sorayım o zaman; sanat, sanat
için mi toplum için mi vardır?
(1) Sanatç nasıl bir insandır sizce?
(II) Toplumsal kaygıları olan sanata nasıl bakı-
yorsunuz?
D) (1) Doğru sanat hangi nitelikleri taşır?
90
(1) Sanatta özgürlük kavramından ne anlıyorsu-
nuz?
Lise Türkçe
Filme Uyarlanmış Roman
40. Gazeteci: (1) Sanatçı: Tabii ki. Daha doğrusu vicdanı harekete geçiren bir şey. Ama bu dünyadaki insanların hepsinde aynı et- kiyi yapar, diyemeyiz. Öyle insanlar var ki sizin de- diğiniz gibi belki de sanat yapmasalar daha büyük bir kötülüğe sebep olacaklar. Onları yavaşlatan, bir anlamda durduran bir şey. Gazeteci: (11) - Sanatçı: Sanat dediğiniz olguda çok farklı duygular vardır ama bir yere yamanması, bir yere yandaşlığı yoktur. Dolayısıyla önce kendisi için vardır sanat. Ortaya çı- kana kadar önce kendisi içindir. Şekillenmesi bitti- ğinde onun toplumla paylaşılma ihtiyacı mutlaka vardır ve oraya çıktığı andan itibaren de sanat top- lum içindir artık. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler- den hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (1) Sanat herkesi aynı ölçüde mi etkiler? (II) Sanat nereye kadar sanat içindir sizce? B) (1) Sanat vicdan gibi bir şeydir, diyebilir miyiz? (II) Klasik soruyu sorayım o zaman; sanat, sanat için mi toplum için mi vardır? (1) Sanatç nasıl bir insandır sizce? (II) Toplumsal kaygıları olan sanata nasıl bakı- yorsunuz? D) (1) Doğru sanat hangi nitelikleri taşır? 90 (1) Sanatta özgürlük kavramından ne anlıyorsu- nuz?
1