Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Şiir Türleri Soruları

23. Bu gece yine kar yağmış, ne güzel!
Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar.
Sanki yerlere serilmiş bulutlar,
Bir gecede ihtiyarlamış heykel.
Mbis
Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnek verilebilir?
A) Epik
id nisy
B) Satirik
D) Didaktik
E) Pastoral
C) Lirik
26. Al kanatlı Azrail benim elim
yiğidin canını onun elinden
bre deli, "Geldim ki senim
benimle cenk eder misin
Deli Dumrul:
"Bre al kanatlı Azrail se
"Evet benim." dedi.
"Bu güzel yiğitlerin ca
"Evet ben alıyorum."
"Bre Azrail, ben sem
elime girdin, değil m
"Ben seni öldüreyi
dedi.
Lise Türkçe
Şiir Türleri
23. Bu gece yine kar yağmış, ne güzel! Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar. Sanki yerlere serilmiş bulutlar, Bir gecede ihtiyarlamış heykel. Mbis Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? A) Epik id nisy B) Satirik D) Didaktik E) Pastoral C) Lirik 26. Al kanatlı Azrail benim elim yiğidin canını onun elinden bre deli, "Geldim ki senim benimle cenk eder misin Deli Dumrul: "Bre al kanatlı Azrail se "Evet benim." dedi. "Bu güzel yiğitlerin ca "Evet ben alıyorum." "Bre Azrail, ben sem elime girdin, değil m "Ben seni öldüreyi dedi.
1.
TYT/ Türkçe
B
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyin
Orhan Veli'nin kavgası edebiyatımızın en büyük
kavgasıdır, buna inanıyorum. Bu kavganin
yurdumuzdaki bütün şiir köklerini büyük büyük ırgalayan
bir işlevi oldu. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye
indirdi. Şiire kasket giydirdi, toplum âdeta o şiirlerde
kendini buldu ve hayatıyla şiirler arasında özdeşim
kurdu. Bugünkü şiir verimleri onun da verimleridir biraz.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel konuları yoğun ifade etmek
B) Özlülüğü esas alan şiirler oluşturmak
C) Bireyin kişisel gelişimine katkı sağlamak
D) Toplumsal sorunları çıkış noktası yapmak
E) Halkın duygu dünyasına uygun şiirler yazmak
3.
OP
Emrah
Hikâye
anlatıl
zama
asırla
(fark
ötes
efs
ile
da
E
me
uau
Lise Türkçe
Şiir Türleri
1. TYT/ Türkçe B TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyin Orhan Veli'nin kavgası edebiyatımızın en büyük kavgasıdır, buna inanıyorum. Bu kavganin yurdumuzdaki bütün şiir köklerini büyük büyük ırgalayan bir işlevi oldu. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye indirdi. Şiire kasket giydirdi, toplum âdeta o şiirlerde kendini buldu ve hayatıyla şiirler arasında özdeşim kurdu. Bugünkü şiir verimleri onun da verimleridir biraz. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel konuları yoğun ifade etmek B) Özlülüğü esas alan şiirler oluşturmak C) Bireyin kişisel gelişimine katkı sağlamak D) Toplumsal sorunları çıkış noktası yapmak E) Halkın duygu dünyasına uygun şiirler yazmak 3. OP Emrah Hikâye anlatıl zama asırla (fark ötes efs ile da E me uau
j
19. Türk edebiyatında bazı sanatçılara bazı unvanlar
verilmiştir. Kimine kaldırımlar şairi, kimine sokağı şiire
getiren şair, kimine evler şairi, kimine de bayrak şairi
denmiştic Flosein Rohme
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü
edilen unvanlardan birine sahip değildir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Necip Fazıl Kısakürek
Behçet Necatigil
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Arif Nihat Asya
Lise Türkçe
Şiir Türleri
j 19. Türk edebiyatında bazı sanatçılara bazı unvanlar verilmiştir. Kimine kaldırımlar şairi, kimine sokağı şiire getiren şair, kimine evler şairi, kimine de bayrak şairi denmiştic Flosein Rohme Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen unvanlardan birine sahip değildir? A) Orhan Veli Kanık B) Necip Fazıl Kısakürek Behçet Necatigil D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Arif Nihat Asya
8. Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan,
Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan.
Sesler, ayak sesleri, kesilmez çıtırtılar!
Bir gün sönük göğsüme düştüğü vakit başım,
Benden ayrılıyormuş gibi bir can yoldaşım,
Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya,
Yavaşça dalacağım o kalkılmaz uykuya
Biçim ve anlatım özellikleri dikkate alınırsa bu dizele-
rin hangi şiir anlayışına bağlı olarak yazıldığı söylene-
bilir?
(A)
Mistik Şiir
C) Yedi Meşaleciler
E) İkinci Yeni
(6
B) Memleketçi Şiir
D) Birinci Yeni
Lise Türkçe
Şiir Türleri
8. Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan, Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan. Sesler, ayak sesleri, kesilmez çıtırtılar! Bir gün sönük göğsüme düştüğü vakit başım, Benden ayrılıyormuş gibi bir can yoldaşım, Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya, Yavaşça dalacağım o kalkılmaz uykuya Biçim ve anlatım özellikleri dikkate alınırsa bu dizele- rin hangi şiir anlayışına bağlı olarak yazıldığı söylene- bilir? (A) Mistik Şiir C) Yedi Meşaleciler E) İkinci Yeni (6 B) Memleketçi Şiir D) Birinci Yeni
12. Batida bir tek, uzun
I
Kavak ağacı
Bozkırda hâlâ dolaşıyorsa da
Telpu a
||
N
Kokusu sararmış kekiklerin,
|||
1261
Reveson
TÜRKÇE
Gök çiçekler çoktan kurumuştu.
101462
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?
A) Sayı sıfatı - Zaman zarfı - Sifat-fiil
B) Belgisiz sifat - Ad - Sifat-fiil
C Sayı sıfatı - Zamir - Adlaşmış sifat
DY Sayı sıfatı - Niteleme sıfatı - Çekimli fiil
Belgisiz sifat-Zaman zarfı - Çekimli fiil
(3
13. Hayal kırıklıklarına karşı çok küçük yaşta mesafe eğiti-
günün birinde yazarlığa
Lise Türkçe
Şiir Türleri
12. Batida bir tek, uzun I Kavak ağacı Bozkırda hâlâ dolaşıyorsa da Telpu a || N Kokusu sararmış kekiklerin, ||| 1261 Reveson TÜRKÇE Gök çiçekler çoktan kurumuştu. 101462 Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdaki- lerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Sayı sıfatı - Zaman zarfı - Sifat-fiil B) Belgisiz sifat - Ad - Sifat-fiil C Sayı sıfatı - Zamir - Adlaşmış sifat DY Sayı sıfatı - Niteleme sıfatı - Çekimli fiil Belgisiz sifat-Zaman zarfı - Çekimli fiil (3 13. Hayal kırıklıklarına karşı çok küçük yaşta mesafe eğiti- günün birinde yazarlığa
3. Halk edebiyatı ilgili bilgilerden hangisi doğru ise
karşısına D, yanlış ise Y yazınız.
a. Kaygusuz Abdal, şathiyeye ağırlık vermiş Tekke edebiyatı
şairidir.
b. Genç Osman Destanı, Osmanlı ordusu içindeki halk
âşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa'ya aittir.
c. Halk âşıklarından Erzurumlu Emrah, Gevheri ve Seyrani,
Divan şiirinden etkilenmemiştir.
ç. Nefes, tekke edebiyatı şiir türlerinden değildir.
d. Varsak Türklerine ait, kendine özgü bir ezgiyle ve yiğitçe,
mertçe bir üslupla söylenen koçaklama tarzı şiirlere varsağı
denir.
e. Destanların kafiyeleniş biçimi koşmayla aynıdır.
f. Karacaoğlan, yalın bir dille söylediği şiirlerinde yalnız
hece veznini kullanmamıştır.
g. Anadolu'da Tekke edebiyatının öncülüğünü yapan sanatçı
Yunus Emre'dir.
ğ. Âşık Ömer, medrese eğitimi gördüğü için Divan
edebiyatının etkisinde kalmış, aruzla da şiirler söylemiştir.
h. Halk şiirinde daha çok tam kafiye kullanılır.
1. Dertli, Tekke edebiyatı şairlerindendir.
i. Halk şairleri mahlaslarını şiirin son dörtlüğünde söylerler.
j. Halk şairleri usta-çırak geleneği ile yetişirler.
k. Her zaman bir ezgiyle söylenir.
1. Karacaoğlan, aruz ölçüsünü de kullanmıştır.
m. Koşmaların ilk dörtlüğünde "bre, behey, hey" gibi yiğitçe
söyleyişlere yer verilir.
n. Sade bir Türkçeyle yazılan nefeslerde daha çok
Peygamberimiz ve Hz. Ali'ye övgüler işlenir.
Lise Türkçe
Şiir Türleri
3. Halk edebiyatı ilgili bilgilerden hangisi doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. a. Kaygusuz Abdal, şathiyeye ağırlık vermiş Tekke edebiyatı şairidir. b. Genç Osman Destanı, Osmanlı ordusu içindeki halk âşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa'ya aittir. c. Halk âşıklarından Erzurumlu Emrah, Gevheri ve Seyrani, Divan şiirinden etkilenmemiştir. ç. Nefes, tekke edebiyatı şiir türlerinden değildir. d. Varsak Türklerine ait, kendine özgü bir ezgiyle ve yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenen koçaklama tarzı şiirlere varsağı denir. e. Destanların kafiyeleniş biçimi koşmayla aynıdır. f. Karacaoğlan, yalın bir dille söylediği şiirlerinde yalnız hece veznini kullanmamıştır. g. Anadolu'da Tekke edebiyatının öncülüğünü yapan sanatçı Yunus Emre'dir. ğ. Âşık Ömer, medrese eğitimi gördüğü için Divan edebiyatının etkisinde kalmış, aruzla da şiirler söylemiştir. h. Halk şiirinde daha çok tam kafiye kullanılır. 1. Dertli, Tekke edebiyatı şairlerindendir. i. Halk şairleri mahlaslarını şiirin son dörtlüğünde söylerler. j. Halk şairleri usta-çırak geleneği ile yetişirler. k. Her zaman bir ezgiyle söylenir. 1. Karacaoğlan, aruz ölçüsünü de kullanmıştır. m. Koşmaların ilk dörtlüğünde "bre, behey, hey" gibi yiğitçe söyleyişlere yer verilir. n. Sade bir Türkçeyle yazılan nefeslerde daha çok Peygamberimiz ve Hz. Ali'ye övgüler işlenir.
☐ 2. ÜNİTE
8
1.
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil.
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil
II.
Bir kadın ki doğumcul
ölümle yaşam kıl payı
kan ve kin kokan bu çirkin dünyayı
utançla armağan ediyorum sana Barış
yaşamanın kardeşçesini sen yarat sen bul
Yukarıda numaralanmış şiirlerin değerlendirme-
siyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A Nazım birimi
B) Ölçü
CY Anlayış
D) Akım
E) Dil
Mil
=
=
1. Şiir
Dörtlük
Hece
Öz şiir
Sembolizm
Sanatlı
II. Şiir
Bent
Serbest
Toplumcu
Parnasizm
Konuşma dili
Lise Türkçe
Şiir Türleri
☐ 2. ÜNİTE 8 1. Bir garip rüya rengiyle Uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgârda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil II. Bir kadın ki doğumcul ölümle yaşam kıl payı kan ve kin kokan bu çirkin dünyayı utançla armağan ediyorum sana Barış yaşamanın kardeşçesini sen yarat sen bul Yukarıda numaralanmış şiirlerin değerlendirme- siyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A Nazım birimi B) Ölçü CY Anlayış D) Akım E) Dil Mil = = 1. Şiir Dörtlük Hece Öz şiir Sembolizm Sanatlı II. Şiir Bent Serbest Toplumcu Parnasizm Konuşma dili
6. Tekke şiirimizin temelini atan ----; Yunus Emre gibi şairlerin
yetişeceği manevi ortamı hazırlamıştır. Şiirlerinde ömrü bo-
yunca inandığı fikirleri şairlik iddiası taşımaksızın hece ölçüsü
ve halk edebiyatı nazım biçimleriyle söylemiştir. "Hikmet
adı verilen bu şiirleri, yetiştirdiği öğrenciler tarafından daha
sonra bir araya getirilmiş ve ünlü eseri Divan-ı Hikmet ortaya
çıkmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Hacı Bayram Veli
Pho
B) Ahmet Yesevi
C) Edip Ahmet Yükneki
D) Hacı Bektaş Veli
E) Mevlana Celaleddin Rumi
Lise Türkçe
Şiir Türleri
6. Tekke şiirimizin temelini atan ----; Yunus Emre gibi şairlerin yetişeceği manevi ortamı hazırlamıştır. Şiirlerinde ömrü bo- yunca inandığı fikirleri şairlik iddiası taşımaksızın hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım biçimleriyle söylemiştir. "Hikmet adı verilen bu şiirleri, yetiştirdiği öğrenciler tarafından daha sonra bir araya getirilmiş ve ünlü eseri Divan-ı Hikmet ortaya çıkmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hacı Bayram Veli Pho B) Ahmet Yesevi C) Edip Ahmet Yükneki D) Hacı Bektaş Veli E) Mevlana Celaleddin Rumi
6.
Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden
Senin de destanını okuyalım ezberden
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşatasın!
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulunduruldu
ğunda, bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafın
dan yazıldığı söylenebilir?
A) Arif Nihat Asya
C) Mehmet Çınarlı
B) Ahmet Oktay
D) İlhan Geçer
E) Yavuz Bülent Bakiler
Lise Türkçe
Şiir Türleri
6. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden Senin de destanını okuyalım ezberden Haberin yok gibidir taşıdığın değerden Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşatasın! İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulunduruldu ğunda, bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafın dan yazıldığı söylenebilir? A) Arif Nihat Asya C) Mehmet Çınarlı B) Ahmet Oktay D) İlhan Geçer E) Yavuz Bülent Bakiler
2.
Çihre-i zibâsı anun gülşen-i cândur
Halk-i cihâna
Mâ'i ridâsı sanasın âb-ı revândur
Bâğ-i cinâna
Mutrib-i devrân ile cânânun elinden 3
1
Nây gibi ben
Nâle vü feryâd iderin hayli zamandur
Kevn ü mekâna
(Taşlıcalı Yahya)
Yukarıdaki şiirin biçim özellikleri dikkate alındığında aşa-
ğıdakilerden hangisiyle yazıldığı söylenebilir?
A) Kita
B) Gazel
(D) Rubai
E) Müstezat
onimhocam
C) Kaside
Lise Türkçe
Şiir Türleri
2. Çihre-i zibâsı anun gülşen-i cândur Halk-i cihâna Mâ'i ridâsı sanasın âb-ı revândur Bâğ-i cinâna Mutrib-i devrân ile cânânun elinden 3 1 Nây gibi ben Nâle vü feryâd iderin hayli zamandur Kevn ü mekâna (Taşlıcalı Yahya) Yukarıdaki şiirin biçim özellikleri dikkate alındığında aşa- ğıdakilerden hangisiyle yazıldığı söylenebilir? A) Kita B) Gazel (D) Rubai E) Müstezat onimhocam C) Kaside
1.Aşağıdaki şiirin şekil incelemesini yapınız.
Başıma ak düştü geçen baharla q
Kalbim kafam gibi örtülü karla
a
Daha dün alevden bir anahtarla a
Sildiniz bu kalbi kuran seneler b
a)Şiirin türü:
b) Şiirin kafiye örgüsü: 2 vyak
c) Şiirin ölçüsü:
d) Şiirin kafiye ve redifi:
e) Şiirin nazım birimi:
f) Temasına göre türü:
Lise Türkçe
Şiir Türleri
1.Aşağıdaki şiirin şekil incelemesini yapınız. Başıma ak düştü geçen baharla q Kalbim kafam gibi örtülü karla a Daha dün alevden bir anahtarla a Sildiniz bu kalbi kuran seneler b a)Şiirin türü: b) Şiirin kafiye örgüsü: 2 vyak c) Şiirin ölçüsü: d) Şiirin kafiye ve redifi: e) Şiirin nazım birimi: f) Temasına göre türü:
26. Sela verin kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) İlahi
C) Koçaklama
E) Devriye
B) Şathiye
D) Naat
Diğer sayfaya gocini
Lise Türkçe
Şiir Türleri
26. Sela verin kastımıza Gider olduk dostumuza Namaz için üstümüze Duranlara selam olsun Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden han- gisidir? A) İlahi C) Koçaklama E) Devriye B) Şathiye D) Naat Diğer sayfaya gocini
6. Aşağıdakilerin hangisinde "bir işi yapmakla görevli olmak"
anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Hemen hemen her konuda bir fikri olsa da bunu dile
getirmekten kaçınıyor.
B) Projeye katılıp katılmamak konusunda açıkçası kararsızlık
yaşıyoruz.
C) Bu işte en az onun kadar senin de parmağının olduğu
düşünülüyor.
D) Derneğin hesap kitap işlerine yıllardır bizzat kendisi
bakıyordu.
E) Tüm günü işlerin doğru yapılıp yapılmadığını denetlemekle
geçiyormuş.
Lise Türkçe
Şiir Türleri
6. Aşağıdakilerin hangisinde "bir işi yapmakla görevli olmak" anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır? A) Hemen hemen her konuda bir fikri olsa da bunu dile getirmekten kaçınıyor. B) Projeye katılıp katılmamak konusunda açıkçası kararsızlık yaşıyoruz. C) Bu işte en az onun kadar senin de parmağının olduğu düşünülüyor. D) Derneğin hesap kitap işlerine yıllardır bizzat kendisi bakıyordu. E) Tüm günü işlerin doğru yapılıp yapılmadığını denetlemekle geçiyormuş.
14. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin sahibi sanatçıya
ait bir eser değildir?
A) Ömrümde Sükût
C) Düşten Güzel
B) Sebil ve Güvercinler
D) Sonrası
E) Otuz Beş Yaş
Lise Türkçe
Şiir Türleri
14. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin sahibi sanatçıya ait bir eser değildir? A) Ömrümde Sükût C) Düşten Güzel B) Sebil ve Güvercinler D) Sonrası E) Otuz Beş Yaş
34
Yol
üzerime yapışan bu
yapışan bu yapışıp
çıkmayan
seni beni kovan
kendi kalan
bu kıvam
ahsen-i takvim değil
korkunun ve ümidin arası değil
yol aldıkça artan
yol aldıkça karanlık
yol
uzun ve düzgün
uzun ve istikamet sahibi değil karanlık
bu tastamam bir yol mu bilmem
yönlerini kumda, kemikte
yönlerini dokuz kare içinde
yönlerini kristal kürelerde değil
baldıran da değil kiriş yayı da değil
andolsun furkan'da değil
yönlerini işte şu camdan kulelerinde
üreten
sonra
yolu satan, yolcuyu satan
yola yolcuyu satan
buna ilerlemek mi deniyor
denebilir
batmak da bir çeşit ilerlemedir çünkü
bu yol işte
bulmaktan bulamamaktan
çırpınanlarla dolu
yol
oy verince düzelmez
soy verince düzelmez
koyverince düzelmez
yol
Lise Türkçe
Şiir Türleri
34 Yol üzerime yapışan bu yapışan bu yapışıp çıkmayan seni beni kovan kendi kalan bu kıvam ahsen-i takvim değil korkunun ve ümidin arası değil yol aldıkça artan yol aldıkça karanlık yol uzun ve düzgün uzun ve istikamet sahibi değil karanlık bu tastamam bir yol mu bilmem yönlerini kumda, kemikte yönlerini dokuz kare içinde yönlerini kristal kürelerde değil baldıran da değil kiriş yayı da değil andolsun furkan'da değil yönlerini işte şu camdan kulelerinde üreten sonra yolu satan, yolcuyu satan yola yolcuyu satan buna ilerlemek mi deniyor denebilir batmak da bir çeşit ilerlemedir çünkü bu yol işte bulmaktan bulamamaktan çırpınanlarla dolu yol oy verince düzelmez soy verince düzelmez koyverince düzelmez yol
Mavi yaz akşamları, patikalarda, dalgın,
Gideceğim, sürtüne sürtüne buğdaylara.
Ayaklarımda ıslaklığı küçük otların;
Yıkasın, bırakacağım başımı rüzgâra.
Ne bir şey düşünecek, ne bir lâf edeceğim;
Ama sonsuz bir sevgi dolduracak içimi.
Göçebeler gibi, uzaklara gideceğim;
Mesut, sanki yanımda bir kadın varmış gibi.
Yukarıdaki şiir Arthur RIMBAUD'a aittir.
Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında
aşağıdaki edebî akımların hangisinin etkisiyle yazıldığı
söylenebilir?
A) Sembolizm
C) Kübizm
E) Letrizm
B) Dadaizm
D) Sürrealizm
35
Lise Türkçe
Şiir Türleri
Mavi yaz akşamları, patikalarda, dalgın, Gideceğim, sürtüne sürtüne buğdaylara. Ayaklarımda ıslaklığı küçük otların; Yıkasın, bırakacağım başımı rüzgâra. Ne bir şey düşünecek, ne bir lâf edeceğim; Ama sonsuz bir sevgi dolduracak içimi. Göçebeler gibi, uzaklara gideceğim; Mesut, sanki yanımda bir kadın varmış gibi. Yukarıdaki şiir Arthur RIMBAUD'a aittir. Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki edebî akımların hangisinin etkisiyle yazıldığı söylenebilir? A) Sembolizm C) Kübizm E) Letrizm B) Dadaizm D) Sürrealizm 35