%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi'nde Roman Soruları

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem 8-
kafiye vardır?
A) Tutuşturanlar, lügat kitabını elime
Bilsin: Allah'tan başka bilmiyorum kelime
B) İnsan, yaklaştıkça yaklaştığından ayrı
Belli ki; yakınımız yoktur Allah 'tan gayri
C) Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum
D) Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bak
Gökte bir oynayan var, yıldızlarla kaydırak
E) Bir geliş var! Ne mübarek, ne garip âlem bu
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem 8- kafiye vardır? A) Tutuşturanlar, lügat kitabını elime Bilsin: Allah'tan başka bilmiyorum kelime B) İnsan, yaklaştıkça yaklaştığından ayrı Belli ki; yakınımız yoktur Allah 'tan gayri C) Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum D) Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bak Gökte bir oynayan var, yıldızlarla kaydırak E) Bir geliş var! Ne mübarek, ne garip âlem bu Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu
10. Denize dalan bilir
Gurbeti kalan bilir
Sevda ateşten gömlek
Giymeyen yalan bilir
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hecenin 7'li kalıbıyla yazılmıştır.
C) Uyaktan yararlanılmıştır.
D) Uyak düzeni "aaba" biçimindedir.
E) Âşık edebiyatı ürünüdür.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
10. Denize dalan bilir Gurbeti kalan bilir Sevda ateşten gömlek Giymeyen yalan bilir Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır. B) Hecenin 7'li kalıbıyla yazılmıştır. C) Uyaktan yararlanılmıştır. D) Uyak düzeni "aaba" biçimindedir. E) Âşık edebiyatı ürünüdür.
11. "Ömer Seyfettin" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-
si yanlıştır?
A) Realizm akımının etkisinde kalmıştır.
B) Hikâyelerinde gözleme önem vermiştir.
C) "Lisan" adlı şiirinde dil ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.
D) "Efruz Bey" roman (uzun öykü) türündeki eseridir.
E) Hikâyelerini son derece sade bir dille yazmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
11. "Ömer Seyfettin" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi- si yanlıştır? A) Realizm akımının etkisinde kalmıştır. B) Hikâyelerinde gözleme önem vermiştir. C) "Lisan" adlı şiirinde dil ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. D) "Efruz Bey" roman (uzun öykü) türündeki eseridir. E) Hikâyelerini son derece sade bir dille yazmıştır.
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade
etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin
ressamıdır."
Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre
Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında
çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün
birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya
görüşünden etkilenmiştir.
B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle
yansıtmayı yeğler.
C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle
vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini
çözümleme yoluna gitmemiştir.
D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini
gözlem gücünden yararlanarak vermiştir.
E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut
olana.
14.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin ressamıdır." Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya görüşünden etkilenmiştir. B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle yansıtmayı yeğler. C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini çözümleme yoluna gitmemiştir. D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini gözlem gücünden yararlanarak vermiştir. E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut olana. 14.
6.
1.
II. Ağıt
III. Mersiye
IV. Semai
V.
Sagu
Mesnevi
İslam Öncesi Edebiyat
Halk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Bu tablodaki edebî ürünlerden hangisi karşısında
verilen dönemle yanlış ilişkilendirilmiştir?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
6. 1. II. Ağıt III. Mersiye IV. Semai V. Sagu Mesnevi İslam Öncesi Edebiyat Halk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı Halk Edebiyatı Divan Edebiyatı Bu tablodaki edebî ürünlerden hangisi karşısında verilen dönemle yanlış ilişkilendirilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade
etmişti: "Refik Halit dış âlemin, Yakup Kadri iç âlemin
ressamıdır."
Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre
Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında
çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün
birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya
görüşünden etkilenmiştir.
B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle
yansıtmayı yeğler.
C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle
vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini
çözümleme yoluna gitmemiştir.
Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini
gözlem gücünden yararlanarak vermiştir.
E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut
olana.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade etmişti: "Refik Halit dış âlemin, Yakup Kadri iç âlemin ressamıdır." Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya görüşünden etkilenmiştir. B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle yansıtmayı yeğler. C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini çözümleme yoluna gitmemiştir. Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini gözlem gücünden yararlanarak vermiştir. E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut olana.
2. Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizaz
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz...
Kafeslerde camlarda pür-ihtizâz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler!...
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önüne
alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait
olabilir?
A) Namık Kemal
C) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Ahmet Rasim
D) Mehmet Rauf
E Tevfik Fikret
neden?
GIS
1
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
2. Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Kafeslerde, camlarda pür-ihtizaz Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz... Kafeslerde camlarda pür-ihtizâz Küçük, muttarid, muhteriz darbeler!... Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Namık Kemal C) Halit Ziya Uşaklıgil B) Ahmet Rasim D) Mehmet Rauf E Tevfik Fikret neden? GIS 1
5. Ben senin en çok gözlerini sevdim
Kâh çocukça mavi kah inadına yeşil
Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar
Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil.
Bu dörtlükte hem yapım hem çekim eki almış kaç söz-
cük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
5. Ben senin en çok gözlerini sevdim Kâh çocukça mavi kah inadına yeşil Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Bu dörtlükte hem yapım hem çekim eki almış kaç söz- cük vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
YAYIN DENİZİ
8
Yahya Kemal ile Ahmet Haşim'in ortak yönü aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Konularını tarihten, geçmişin parlak günlerinden
almaları
B) Hem şiir hem düzyazı alanında eser vermeleri
C) Aynı edebî toplulukta yer alıp "sanat için sanat"
görüşüyle şiir yazmaları
D) Şiirlerinde empresyonizm akımının etkilerinin görül-
mesi
E) Aruz yanında bazı şiirlerini heceyle yazmaları
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
YAYIN DENİZİ 8 Yahya Kemal ile Ahmet Haşim'in ortak yönü aşağı- dakilerden hangisidir? A) Konularını tarihten, geçmişin parlak günlerinden almaları B) Hem şiir hem düzyazı alanında eser vermeleri C) Aynı edebî toplulukta yer alıp "sanat için sanat" görüşüyle şiir yazmaları D) Şiirlerinde empresyonizm akımının etkilerinin görül- mesi E) Aruz yanında bazı şiirlerini heceyle yazmaları
27. Aşağıdaki roman - sanatçı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
L
A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
(B) Akşam Güneşi - Peyami Safa
e) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Sürgün - Refik Halit Karay
EÇalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
27. Aşağıdaki roman - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? L A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar (B) Akşam Güneşi - Peyami Safa e) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Sürgün - Refik Halit Karay EÇalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
12. Şiir dışındaki herhangi bir türle ilgilenmemiştir. Şiire he-
ceyle başlayan ----, daha sonra serbest ölçüyle hemen
her konuda eser veren usta bir sanatçıdır. Zamanla birey-
sel çizgiden uzaklaşarak toplumsal anlayışta şiirler yaz-
mıştır. Destansı şiirleri bunun en güzel örneğidir. Kurtuluş
Savaşı ile ilgili epik - lirik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde güç-
lü bir Türkçe tutkusu vardır. "Türkçem benim ses bayra-
ğım" diyen şair, kendine özgü bir dil yapısı ve biçim oluş-
turmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Ahmet Muhip Dıranas
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
12. Şiir dışındaki herhangi bir türle ilgilenmemiştir. Şiire he- ceyle başlayan ----, daha sonra serbest ölçüyle hemen her konuda eser veren usta bir sanatçıdır. Zamanla birey- sel çizgiden uzaklaşarak toplumsal anlayışta şiirler yaz- mıştır. Destansı şiirleri bunun en güzel örneğidir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili epik - lirik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde güç- lü bir Türkçe tutkusu vardır. "Türkçem benim ses bayra- ğım" diyen şair, kendine özgü bir dil yapısı ve biçim oluş- turmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ahmet Hamdi Tanpınar Fazıl Hüsnü Dağlarca Ahmet Muhip Dıranas E) Necip Fazıl Kısakürek
4.
(1) Parnasizm, Fransa'da bazı şairlerin romantizme
tepki olarak başlattığı bir şiir akımıdır. (II) "Sanat,
sanat içindir." anlayışıyla toplumsal sorunlar arka
plana itilmiştir. (III) Türk edebiyatında ilk izleri Tan-
zimat şairlerinde görülür. (IV) Duygudan çok felse-
fi düşünceler hatta bilim ve fenle ilgili görüşler işle-
nir. (V) Bizde Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı
üzerinde Parnas şiirin etkileri olmuştur.
Verilen parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
dont...
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
4. (1) Parnasizm, Fransa'da bazı şairlerin romantizme tepki olarak başlattığı bir şiir akımıdır. (II) "Sanat, sanat içindir." anlayışıyla toplumsal sorunlar arka plana itilmiştir. (III) Türk edebiyatında ilk izleri Tan- zimat şairlerinde görülür. (IV) Duygudan çok felse- fi düşünceler hatta bilim ve fenle ilgili görüşler işle- nir. (V) Bizde Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı üzerinde Parnas şiirin etkileri olmuştur. Verilen parçada numaralanmış cümlelerin han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. dont... C) III. D) IV. E) V.
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Namık Kemal
Ahmet Vefik Paşa
E) Direktör Ali Bey
15. Namık Kemal'in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar;
vatanperverlik, Islam birliği, insan hakları gibi inandığı
değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve
geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği
eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli
şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı
Gülnibal adlı oyununda; kuşatma altında bulunan bir
kalenin ledakârlıklarla kurtuluşunu da adlı oyununda
anılatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kara Bela
B) Zavallı Çocuk
C) Akif Bey
D) Vatan yahut Silistre
E) Celalettin Harzemşah
9
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Ahmet Mithat Efendi C) Namık Kemal Ahmet Vefik Paşa E) Direktör Ali Bey 15. Namık Kemal'in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar; vatanperverlik, Islam birliği, insan hakları gibi inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Gülnibal adlı oyununda; kuşatma altında bulunan bir kalenin ledakârlıklarla kurtuluşunu da adlı oyununda anılatır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kara Bela B) Zavallı Çocuk C) Akif Bey D) Vatan yahut Silistre E) Celalettin Harzemşah 9
LISESI
29. Yeni bir duyarlılığı, şiir akımını geliştirirken Batı'yı günü
gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık
etkilerini içerir şiirleri. Romantik, parnasyen ve sembolist-
tirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için.
Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir
şiirlerinde. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de
dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire
yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen
şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Beş Hececiler
B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Servetifünuncular
E) Milli Edebiyatçılar
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
LISESI 29. Yeni bir duyarlılığı, şiir akımını geliştirirken Batı'yı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, parnasyen ve sembolist- tirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerinde. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır. Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Beş Hececiler B) Tanzimatçılar C) Yedi Meşaleciler D) Servetifünuncular E) Milli Edebiyatçılar
Bey
15. Namık Kemal'in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar;
vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi inandığı
değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve
geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği
eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli
şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı
Gülnihal adlı oyununda; kuşatma altında bulunan bir
kalenin fedakârlıklarla kurtuluşunu da ---- adlı oyununda
anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kara Bela
B) Zavallı Çocuk
C) Akif Bey
D) Vatan yahut Silistre
E) Celâlettin Harzemşah
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
Bey 15. Namık Kemal'in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar; vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Gülnihal adlı oyununda; kuşatma altında bulunan bir kalenin fedakârlıklarla kurtuluşunu da ---- adlı oyununda anlatır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kara Bela B) Zavallı Çocuk C) Akif Bey D) Vatan yahut Silistre E) Celâlettin Harzemşah
lan
6
AYT/TDE-SOS-1
TÜRK DİLİ ve EDEB
BİLİMLER-1
1. Bu testte 1-24 Türk Dili ve Edebiyatı, 25-34 Tarih, 35-40 Coğra
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal E
1.
ESER KÜNYESİ
Eserin adı
: Eylül
Eserin yazarı : Mehmet Rauf
Eserin baskı Yılı: 1901
Eserin türü
: Roman
Eserin kişileri
▪▪▪▪▪▪▪y
Aşağıdaki kahramanlardan hangisi, bu eser
künyesinde boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?
A) Necip
B) Hacer
C) Bihter
D) Suat
E) Süreyya
Askimer
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
lan 6 AYT/TDE-SOS-1 TÜRK DİLİ ve EDEB BİLİMLER-1 1. Bu testte 1-24 Türk Dili ve Edebiyatı, 25-34 Tarih, 35-40 Coğra 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal E 1. ESER KÜNYESİ Eserin adı : Eylül Eserin yazarı : Mehmet Rauf Eserin baskı Yılı: 1901 Eserin türü : Roman Eserin kişileri ▪▪▪▪▪▪▪y Aşağıdaki kahramanlardan hangisi, bu eser künyesinde boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? A) Necip B) Hacer C) Bihter D) Suat E) Süreyya Askimer