Servetifünun Dönemi'nde Roman Soruları

meşine dönmuştu.
. Belinde eski bir
üstüne sarkıtmıştı.
Ti puşu bağlıydı.
Kışları donarak,
yüklediğini kim-
.
deki aşağıdaki
?
hikâye
an roman ve
e
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet'ten önceki
dönemlerde edebiyat alanında sesini duyurmuş, ken-
disini kabul ettirmiş, eserler vermiş ve aynı şekilde
Cumhuriyet Dönemi'nde de eserler vermeye devam
etmiş sanatçılardan birine ait değildir?
A) Eğil Dağlar
B) Göl Saatleri Ahmet Hasim
C) Kiralık Konak Yakup Kadri
D) Devlet Ana → Kemal Tahir
E) Sinekli Bakkal
Halide Edip
Garipçiler
İkinci Ye
1960 S
Dini C
1980
Cur
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
meşine dönmuştu. . Belinde eski bir üstüne sarkıtmıştı. Ti puşu bağlıydı. Kışları donarak, yüklediğini kim- . deki aşağıdaki ? hikâye an roman ve e Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde edebiyat alanında sesini duyurmuş, ken- disini kabul ettirmiş, eserler vermiş ve aynı şekilde Cumhuriyet Dönemi'nde de eserler vermeye devam etmiş sanatçılardan birine ait değildir? A) Eğil Dağlar B) Göl Saatleri Ahmet Hasim C) Kiralık Konak Yakup Kadri D) Devlet Ana → Kemal Tahir E) Sinekli Bakkal Halide Edip Garipçiler İkinci Ye 1960 S Dini C 1980 Cur
klini
Şik
nin
ius
bü-
sa
an
a-
Açerisinde barındırdığı genetik materyal pozitif polariteli, tek
iplikçikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en bü-
yük RNA genomuna sahip virüslerdir, 30 kilo bazdan büyük
bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan
virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen
çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç
küresine benzediği için koronavirüs adını almıştır.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz değişimi
Ünsüz benzeşmesi fstuk shp
C) Kaynaştırma ünsüzü
Ünsüz ikizleşmesi
E) Ünlü düşmesi
11.
Ankara Yayıncılık
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
klini Şik nin ius bü- sa an a- Açerisinde barındırdığı genetik materyal pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en bü- yük RNA genomuna sahip virüslerdir, 30 kilo bazdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine benzediği için koronavirüs adını almıştır. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi fstuk shp C) Kaynaştırma ünsüzü Ünsüz ikizleşmesi E) Ünlü düşmesi 11. Ankara Yayıncılık
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem 8-
kafiye vardır?
A) Tutuşturanlar, lügat kitabını elime
Bilsin: Allah'tan başka bilmiyorum kelime
B) İnsan, yaklaştıkça yaklaştığından ayrı
Belli ki; yakınımız yoktur Allah 'tan gayri
C) Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum
D) Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bak
Gökte bir oynayan var, yıldızlarla kaydırak
E) Bir geliş var! Ne mübarek, ne garip âlem bu
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem 8- kafiye vardır? A) Tutuşturanlar, lügat kitabını elime Bilsin: Allah'tan başka bilmiyorum kelime B) İnsan, yaklaştıkça yaklaştığından ayrı Belli ki; yakınımız yoktur Allah 'tan gayri C) Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum D) Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bak Gökte bir oynayan var, yıldızlarla kaydırak E) Bir geliş var! Ne mübarek, ne garip âlem bu Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu
10. Denize dalan bilir
Gurbeti kalan bilir
Sevda ateşten gömlek
Giymeyen yalan bilir
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hecenin 7'li kalıbıyla yazılmıştır.
C) Uyaktan yararlanılmıştır.
D) Uyak düzeni "aaba" biçimindedir.
E) Âşık edebiyatı ürünüdür.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
10. Denize dalan bilir Gurbeti kalan bilir Sevda ateşten gömlek Giymeyen yalan bilir Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır. B) Hecenin 7'li kalıbıyla yazılmıştır. C) Uyaktan yararlanılmıştır. D) Uyak düzeni "aaba" biçimindedir. E) Âşık edebiyatı ürünüdür.
TEST-1
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüklerin ikisinin de kökü isimdir?
E
Ormanda yolunu kaybetmek, Orta Çağ'dan
bu yana sıklıkla kullanılan bir benzetmedir.
Yoldan çıkmayı veya yolunu kaybetmeyi
imleyen her durum için geçerli olabilir.
Orman, başka türlü bir yasanın, orman
yasasının geçerli olduğu bir bölgedir.
Bİnsanların medeniyet inşa ettiği kentleri
yöneten irade, ormanda geçersizdir.
Robin Hood gibi kurulu düzeninkinden
Yarklı türde bir ahlak anlayışı olan karşı-
kahramanların yaşantılarını ormanda
sürdürmesinin bir sebebi de budur.
S
9.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
TEST-1 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisinin de kökü isimdir? E Ormanda yolunu kaybetmek, Orta Çağ'dan bu yana sıklıkla kullanılan bir benzetmedir. Yoldan çıkmayı veya yolunu kaybetmeyi imleyen her durum için geçerli olabilir. Orman, başka türlü bir yasanın, orman yasasının geçerli olduğu bir bölgedir. Bİnsanların medeniyet inşa ettiği kentleri yöneten irade, ormanda geçersizdir. Robin Hood gibi kurulu düzeninkinden Yarklı türde bir ahlak anlayışı olan karşı- kahramanların yaşantılarını ormanda sürdürmesinin bir sebebi de budur. S 9.
çalarak ve taklitler yaparak anlatırlar.
Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır, olağanüstülükler oldukça fazladır. X
9. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
A) Durum hikâyesi niteliği taşır.
B) Dili sade, anlatımı akıcıdır.
C) Millî bilinci uyandırmaya yöneliktir.
D) Konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almıştır.
E) Realizm etkisinde yazılmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
çalarak ve taklitler yaparak anlatırlar. Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır, olağanüstülükler oldukça fazladır. X 9. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerinden değildir? A) Durum hikâyesi niteliği taşır. B) Dili sade, anlatımı akıcıdır. C) Millî bilinci uyandırmaya yöneliktir. D) Konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almıştır. E) Realizm etkisinde yazılmıştır.
1.
Dilinin sadeliğine karşın etkileyici bir yönü yoktur. 1897'de
Yunan Savaşı dolayısıyla yazdığı "Cenge Giderken" adlı
şiiri şöyle başlar :
Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur;
insan olan vatanının kuludur.
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.
Servetifünun şiirinin egemen olduğu dönemde yazılan bu
şiirler ciddiye alınmamış, hafifsenmiştir. Ancak, bu tür
şiirlerini aruzdan heceye geçişteki öncülüğüyle, asıl bu iş-
leviyle değerlendirmek gerekir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel'in
B) Orhan Seyfi Orhon'un
C) Mehmet Emin Yurdakul'un
D) Ziya Gökalp'in
E) Ali Canip Yöntem'in
----
god BoBo
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
1. Dilinin sadeliğine karşın etkileyici bir yönü yoktur. 1897'de Yunan Savaşı dolayısıyla yazdığı "Cenge Giderken" adlı şiiri şöyle başlar : Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur; Sinem, özüm ateş ile doludur; insan olan vatanının kuludur. Türk evlâdı evde durmaz, giderim. Servetifünun şiirinin egemen olduğu dönemde yazılan bu şiirler ciddiye alınmamış, hafifsenmiştir. Ancak, bu tür şiirlerini aruzdan heceye geçişteki öncülüğüyle, asıl bu iş- leviyle değerlendirmek gerekir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel'in B) Orhan Seyfi Orhon'un C) Mehmet Emin Yurdakul'un D) Ziya Gökalp'in E) Ali Canip Yöntem'in ---- god BoBo
Genel olarak camın kendisinin işlenmesi ve cam
eşyanın üzerine boya ve desen işlenmesi olarak iki
bölüme ayrılan cam sanatına, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde çok önem verildiğini biliyoruz. Sanayi-
nin gelişmesine paralel olarak hazır ürünlerin revaç
bulması, cam sanatını yakın geçmişte yok olmakla
karşı karşıya getirmişti. Şimdilerde bu eşsiz sanat
dalı tekrar canlanmaya başlıyor.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
Ünlü düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
EXÜnlü daralması
USLUK SINAV
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
Genel olarak camın kendisinin işlenmesi ve cam eşyanın üzerine boya ve desen işlenmesi olarak iki bölüme ayrılan cam sanatına, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çok önem verildiğini biliyoruz. Sanayi- nin gelişmesine paralel olarak hazır ürünlerin revaç bulması, cam sanatını yakın geçmişte yok olmakla karşı karşıya getirmişti. Şimdilerde bu eşsiz sanat dalı tekrar canlanmaya başlıyor. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi EXÜnlü daralması USLUK SINAV
1. (1) Büyük
şehirlerimizden
birine yakın bir köy-
de bir yatılı okulun yeni binası açılıyordu. (II)
Açış törenine eğitim müdürü, müfettişler, şeh-
rin mühimce adamları ve "köycü"ler, bir kafi-
le hâlinde otomobillerle gittiler. (III) Köy hal-
ki, bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü,
boyunları fotoğraf makineli kalabalığı, yolun
iki yanına dizilerek derin bir sükutla karşıla-
dı. (IV) Gelenler derhâl yeni yapılan okulun.
küçük bahçesinde toplandılar. (V) Henüz ka-
patılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökül-
müş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etra-
finda geniş bir halka oldular.
Wy
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde tamlayanla tamlanan arasına
sifat girmiş bir ad takımı yoktur?
A) 1.
B) II. C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
1. (1) Büyük şehirlerimizden birine yakın bir köy- de bir yatılı okulun yeni binası açılıyordu. (II) Açış törenine eğitim müdürü, müfettişler, şeh- rin mühimce adamları ve "köycü"ler, bir kafi- le hâlinde otomobillerle gittiler. (III) Köy hal- ki, bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı, yolun iki yanına dizilerek derin bir sükutla karşıla- dı. (IV) Gelenler derhâl yeni yapılan okulun. küçük bahçesinde toplandılar. (V) Henüz ka- patılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökül- müş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etra- finda geniş bir halka oldular. Wy Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sifat girmiş bir ad takımı yoktur? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.
11. "Ömer Seyfettin" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-
si yanlıştır?
A) Realizm akımının etkisinde kalmıştır.
B) Hikâyelerinde gözleme önem vermiştir.
C) "Lisan" adlı şiirinde dil ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.
D) "Efruz Bey" roman (uzun öykü) türündeki eseridir.
E) Hikâyelerini son derece sade bir dille yazmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
11. "Ömer Seyfettin" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi- si yanlıştır? A) Realizm akımının etkisinde kalmıştır. B) Hikâyelerinde gözleme önem vermiştir. C) "Lisan" adlı şiirinde dil ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. D) "Efruz Bey" roman (uzun öykü) türündeki eseridir. E) Hikâyelerini son derece sade bir dille yazmıştır.
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade
etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin
ressamıdır."
Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre
Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında
çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün
birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya
görüşünden etkilenmiştir.
B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle
yansıtmayı yeğler.
C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle
vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini
çözümleme yoluna gitmemiştir.
D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini
gözlem gücünden yararlanarak vermiştir.
E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut
olana.
14.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin ressamıdır." Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya görüşünden etkilenmiştir. B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle yansıtmayı yeğler. C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini çözümleme yoluna gitmemiştir. D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini gözlem gücünden yararlanarak vermiştir. E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut olana. 14.
BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ
17. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâ-
yecilerimizden değildir
AAhmet Mithat Efendi
B Halide Edip Adıvar
Omer Seyfettin
D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ 17. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâ- yecilerimizden değildir AAhmet Mithat Efendi B Halide Edip Adıvar Omer Seyfettin D) Refik Halit Karay E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
6.
1.
II. Ağıt
III. Mersiye
IV. Semai
V.
Sagu
Mesnevi
İslam Öncesi Edebiyat
Halk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Bu tablodaki edebî ürünlerden hangisi karşısında
verilen dönemle yanlış ilişkilendirilmiştir?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
6. 1. II. Ağıt III. Mersiye IV. Semai V. Sagu Mesnevi İslam Öncesi Edebiyat Halk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı Halk Edebiyatı Divan Edebiyatı Bu tablodaki edebî ürünlerden hangisi karşısında verilen dönemle yanlış ilişkilendirilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
1. Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe
varan bir melankoli ve kişisellik, söz konusu edebî
oluşumun olumsuz özellikleri gibi görülse de estetik
değerlerde derinleşme ve gelişme daha ön plandadır.
Bu cümlede bahsedilen edebiyat topluluğu aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servetifünun Edebiyatı
C) Fecriati Edebiyatı
day D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
1. Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe varan bir melankoli ve kişisellik, söz konusu edebî oluşumun olumsuz özellikleri gibi görülse de estetik değerlerde derinleşme ve gelişme daha ön plandadır. Bu cümlede bahsedilen edebiyat topluluğu aşağı- dakilerden hangisidir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Servetifünun Edebiyatı C) Fecriati Edebiyatı day D) Millî Edebiyat E) Cumhuriyet Dönemi
TÜRKÇE
Felsefenin amacı sağlam bilgiler edinmek ve doğru-
yu arayıp bulmaktır. Bu, onun bilimle ortak noktası-
dır. Bilim de hangi alanla ilgili olursa olsun doğruya
ulaşmayı hedefler. Yani bilim ve felsefenin amacı
aynıdır. Yine de bilimler kendi başına ortaya çıkana
kadar "akla dayanan bilgi" olarak felsefe anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangileri ağır bas-
maktadır?
1.
A) Açıklama - Benzerlik
B) Tartışma - Örnekleme
G) Öyküleme Karşılaştırma
D) Açıklama Tanık Gösterme
E Tartışma Betimleme
ÜNİTE 5: PARAG
ANLAT
TEST-
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
TÜRKÇE Felsefenin amacı sağlam bilgiler edinmek ve doğru- yu arayıp bulmaktır. Bu, onun bilimle ortak noktası- dır. Bilim de hangi alanla ilgili olursa olsun doğruya ulaşmayı hedefler. Yani bilim ve felsefenin amacı aynıdır. Yine de bilimler kendi başına ortaya çıkana kadar "akla dayanan bilgi" olarak felsefe anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerin hangileri ağır bas- maktadır? 1. A) Açıklama - Benzerlik B) Tartışma - Örnekleme G) Öyküleme Karşılaştırma D) Açıklama Tanık Gösterme E Tartışma Betimleme ÜNİTE 5: PARAG ANLAT TEST-
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade
etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin
ressamıdır."
Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre
Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında
çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün
birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya
görüşünden etkilenmiştir.
B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle
yansıtmayı yeğler.
215
C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle
vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini
çözümleme yoluna gitmemiştir.
D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini
gözlem gücünden yararlanarak vermiştir.
E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut
olana.
61
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Roman
12. Hamdullah Suphi bu iki yazarımızı şu formülle ifade etmişti: "Refik Halit diş âlemin, Yakup Kadri iç âlemin ressamıdır." Hamdullah Suphi'nin bu değerlendirmesine göre Refik Halit ve Yakup Kadri'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yakup Kadri, Maupassant'ın anlattıklarının ardında çarpan insan kalbinin sesinden ve onun günün birinde akıl hastalığına uğratan karamsar dünya görüşünden etkilenmiştir. B) Refik Halit, hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle yansıtmayı yeğler. 215 C) Refik Halit, genel olarak olayları dış görünüşleriyle vermiş, bunların ruhlar üzerindeki etki ve tepkilerini çözümleme yoluna gitmemiştir. D) Yakup Kadri, varlıkların ayırt edici özelliklerini gözlem gücünden yararlanarak vermiştir. E) Refik Halit, somut olana yönelir; Yakup Kadri soyut olana. 61