Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Soruları

I
PARAGRAF TESTİ
ragraf) Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Festivali,
iye'nin
e teknoloji
efi olarak
(T3
loji
e
-27 Eylül
ezinde
aşvuru
ve 100
e Spor -
bir
nanması
5
arın
ine de
eyim.
dan
mcu
*
2. Edebiyat bilimi çoğu kez teori, eleştiri ve tarih
çerçevesinde ele alınırken edebiyat eğitimi, edebiyat
sosyolojisi ve karşılaştırmalı edebiyat da edebiyat biliminin
alt dalları olarak incelenmeye ve araştırılmaya başlanır.
Karşılaştırmalı edebiyatın bir sistematiğe ulaşması on
dokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Avrupa'da
doğduğu için öncelikle bu coğrafyada yer alan millî
edebiyatların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen
karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha sonra Amerika'da
ve dünyanın diğer ülkelerinde de kendini bir alt disiplin
olarak gösterir. Başlangıçta farklı iki edebiyata ait
metinlerin karşılaştırılması bir kural olarak
benimsenmişken günümüzde aynı edebiyat içerisinde yer
alan eserler de karşılaştırılabilmektedir. Bu durum, söz
konusu sahanın sınırlarını bir hayli genişletmiştir.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
karşılaştırmalı edebiyatın tanımı yapılırken
kullanılması gereken ifadelerden değildin
A Geniş bir yelpazede ele alınma
B Batı'da ortaya çıkma
Sistemli olma
D) Mukayeseye dayanma
E) Sentez düzeyinde açılımlar sağlama
Skericesima
mukayese =) korsllaştırma
SA
AYDINAC
kinosyop
Canelor-G
SIDNEY GISele pli
Paragraf
Sinensch
3.
620
Edebiyatta içerik
olanı biteni bir h
bir anlayış, esas
bağdaşmaz. G
edebiyat akım
önemser. Anla
hayal gücünd-
Anlatının baş
özgünlüğünü
olmamasına
dayalı bir ec
halkaları gib
Bu parçad
istenen as
Yaşa
B) Gerd
öne
Kor
D) Ese
etr
E Ka
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
I PARAGRAF TESTİ ragraf) Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Festivali, iye'nin e teknoloji efi olarak (T3 loji e -27 Eylül ezinde aşvuru ve 100 e Spor - bir nanması 5 arın ine de eyim. dan mcu * 2. Edebiyat bilimi çoğu kez teori, eleştiri ve tarih çerçevesinde ele alınırken edebiyat eğitimi, edebiyat sosyolojisi ve karşılaştırmalı edebiyat da edebiyat biliminin alt dalları olarak incelenmeye ve araştırılmaya başlanır. Karşılaştırmalı edebiyatın bir sistematiğe ulaşması on dokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Avrupa'da doğduğu için öncelikle bu coğrafyada yer alan millî edebiyatların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha sonra Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de kendini bir alt disiplin olarak gösterir. Başlangıçta farklı iki edebiyata ait metinlerin karşılaştırılması bir kural olarak benimsenmişken günümüzde aynı edebiyat içerisinde yer alan eserler de karşılaştırılabilmektedir. Bu durum, söz konusu sahanın sınırlarını bir hayli genişletmiştir. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı edebiyatın tanımı yapılırken kullanılması gereken ifadelerden değildin A Geniş bir yelpazede ele alınma B Batı'da ortaya çıkma Sistemli olma D) Mukayeseye dayanma E) Sentez düzeyinde açılımlar sağlama Skericesima mukayese =) korsllaştırma SA AYDINAC kinosyop Canelor-G SIDNEY GISele pli Paragraf Sinensch 3. 620 Edebiyatta içerik olanı biteni bir h bir anlayış, esas bağdaşmaz. G edebiyat akım önemser. Anla hayal gücünd- Anlatının baş özgünlüğünü olmamasına dayalı bir ec halkaları gib Bu parçad istenen as Yaşa B) Gerd öne Kor D) Ese etr E Ka
———
----, ilkin oyun olarak kaleme aldığı ama dönemin şartları
sahnelemeye elverişli olmadığı için romana çevirdiği -
adlı eseriyle şöhreti yakalamıştır. Türk romanının İstan-
bul'da kalmayıp tüm yurda yayılmasının ilk örneği kabul
edilen bu eser sanatçının bu gözlemlerinin bir ürünüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri - Yaban
B) Reşat Nuri - Çalıkuşu
C) Halide Edip - Sinekli Bakkal
D) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
E) Memduh Şevket - Ayaşlı ve Kiracıları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
——— ----, ilkin oyun olarak kaleme aldığı ama dönemin şartları sahnelemeye elverişli olmadığı için romana çevirdiği - adlı eseriyle şöhreti yakalamıştır. Türk romanının İstan- bul'da kalmayıp tüm yurda yayılmasının ilk örneği kabul edilen bu eser sanatçının bu gözlemlerinin bir ürünüdür. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Yakup Kadri - Yaban B) Reşat Nuri - Çalıkuşu C) Halide Edip - Sinekli Bakkal D) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu E) Memduh Şevket - Ayaşlı ve Kiracıları
PARAGRAF TESTİ
raf) Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
tivali,
min
moloji
arak
R
2. Edebiyat bilimi çoğu kez teori, eleştiri ve tarih
çerçevesinde ele alınırken edebiyat eğitimi, edebiyat
sosyolojisi ve karşılaştırmalı edebiyat da edebiyat biliminin
alt dalları olarak incelenmeye ve araştırılmaya başlanır.
Karşılaştırmalı edebiyatın bir sistematiğe ulaşması on
dokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Avrupa'da
doğduğu için öncelikle bu coğrafyada yer alan milli
edebiyatların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen
karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha sonra Amerika'da
ve dünyanın diğer ülkelerinde de kendini bir alt disiplin
olarak gösterir. Başlangıçta farklı iki edebiyata ait
metinlerin karşılaştırılması bir kural olarak
benimsenmişken günümüzde aynı edebiyat içerisinde yer
alan eserler de karşılaştırılabilmektedir. Bu durum, söz
konusu sahanın sınırlarını bir hayli genişletmiştir.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
karşılaştırmalı edebiyatın tanımı yapılırken
kullanılması gereken ifadelerden değildir?
A) Geniş bir yelpazede ele alınma
B) Batı'da ortaya çıkma
Sistemli olma
D) Mukayeseye dayanma
E) Sentez düzeyinde açılımlar sağlama
aplaci?
1
Para
3.
Ne onletiyer
clerode
2012
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
PARAGRAF TESTİ raf) Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. tivali, min moloji arak R 2. Edebiyat bilimi çoğu kez teori, eleştiri ve tarih çerçevesinde ele alınırken edebiyat eğitimi, edebiyat sosyolojisi ve karşılaştırmalı edebiyat da edebiyat biliminin alt dalları olarak incelenmeye ve araştırılmaya başlanır. Karşılaştırmalı edebiyatın bir sistematiğe ulaşması on dokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Avrupa'da doğduğu için öncelikle bu coğrafyada yer alan milli edebiyatların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha sonra Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de kendini bir alt disiplin olarak gösterir. Başlangıçta farklı iki edebiyata ait metinlerin karşılaştırılması bir kural olarak benimsenmişken günümüzde aynı edebiyat içerisinde yer alan eserler de karşılaştırılabilmektedir. Bu durum, söz konusu sahanın sınırlarını bir hayli genişletmiştir. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı edebiyatın tanımı yapılırken kullanılması gereken ifadelerden değildir? A) Geniş bir yelpazede ele alınma B) Batı'da ortaya çıkma Sistemli olma D) Mukayeseye dayanma E) Sentez düzeyinde açılımlar sağlama aplaci? 1 Para 3. Ne onletiyer clerode 2012
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı
16. Sanatçının roman tekniğini en mükemmel şekliyle
biçimlendirdiği büyük eserleri vardır. En son ve
insanlığa sunduğu teklifleri bakımından da en olgun
eseri ise yalnızlık olgusu üzerine kuruludur. Ona göre
sanatçı ister istemez bir sosyal görüşün,
değerlendirmenin temsilcisidir, öyle ki romanda
kahramanlarından biri romancının dünyaya bakışını
açıklayabilir. O, bütün romanlarında bazen birinci
bazen ikinci plandaki kahramanlardan birini seçerek
kendi görüşlerini ona söyletmiş ve düşüncelerini
ortaya koymaktan çekinmemiştir. Bu kitabındaysa
Samim karakteri, romancı adına "Simeranya"
dünyasını kurar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan
yazara ait eserlerden biridir?
A) Siyah Kehribar Mone
C) Şahmerdan
B) Sözde Kızlar
D) Cumartesi Yalnızlığı
E) Yaşadığım Gibi
1
AYINLARI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı 16. Sanatçının roman tekniğini en mükemmel şekliyle biçimlendirdiği büyük eserleri vardır. En son ve insanlığa sunduğu teklifleri bakımından da en olgun eseri ise yalnızlık olgusu üzerine kuruludur. Ona göre sanatçı ister istemez bir sosyal görüşün, değerlendirmenin temsilcisidir, öyle ki romanda kahramanlarından biri romancının dünyaya bakışını açıklayabilir. O, bütün romanlarında bazen birinci bazen ikinci plandaki kahramanlardan birini seçerek kendi görüşlerini ona söyletmiş ve düşüncelerini ortaya koymaktan çekinmemiştir. Bu kitabındaysa Samim karakteri, romancı adına "Simeranya" dünyasını kurar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan yazara ait eserlerden biridir? A) Siyah Kehribar Mone C) Şahmerdan B) Sözde Kızlar D) Cumartesi Yalnızlığı E) Yaşadığım Gibi 1 AYINLARI
8.
Cumhuriyet Dönemi şairlerinin Anadolu'ya yö-
nelişinin sebepleri arasında aşağıdakilerin han-
gisi gösterilemez?
A) Devrin şartları gereği milli olma, öze dönüş dü-
şüncelerinin etkisi
B) Anadolu insanının içtenliği, kültür zenginliği ve
yalın dili
C) Anadolu'nun, şiirlerde o zamana kadar işlen-
memiş bir cevher olarak değerlendirilmesi
D) Anadolu'nun ihmal edilmişliğinin farkına varıl-
masi
E) Batı edebiyatından romantizm akımının etkisi
altında kalınması
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
8. Cumhuriyet Dönemi şairlerinin Anadolu'ya yö- nelişinin sebepleri arasında aşağıdakilerin han- gisi gösterilemez? A) Devrin şartları gereği milli olma, öze dönüş dü- şüncelerinin etkisi B) Anadolu insanının içtenliği, kültür zenginliği ve yalın dili C) Anadolu'nun, şiirlerde o zamana kadar işlen- memiş bir cevher olarak değerlendirilmesi D) Anadolu'nun ihmal edilmişliğinin farkına varıl- masi E) Batı edebiyatından romantizm akımının etkisi altında kalınması
KIZ
Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz'e de
götürürdü. Üsküdar Çarşısı'nda büyük bir kahvede oy-
narlardı. Sokakları kalabalık, kız erkek, alay alay çocuk
hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı.
Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli
şey almıştır. Kahveye seyirciler için birer iskemle konur;
orta yerde küçük beyaz bir perde, üstünde acayip bir
ejderha resmi dolaşır; arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir.
Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak "Başlar mısın,
başlayalım mı?" diye bağırır dururlardı. Nihayet teflerin
çalması ve perde arkasından gelen şarkı, seyircileri tes-
kin eder ve sonra da oyun başlardı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Sinekli Bakkal'daki
B) Ateşten Gömlek'teki
C) Kalp Ağrısı'ndaki
D) Handan'daki
E) Sonsuz Panayır'daki
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
KIZ Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz'e de götürürdü. Üsküdar Çarşısı'nda büyük bir kahvede oy- narlardı. Sokakları kalabalık, kız erkek, alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı. Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli şey almıştır. Kahveye seyirciler için birer iskemle konur; orta yerde küçük beyaz bir perde, üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır; arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir. Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak "Başlar mısın, başlayalım mı?" diye bağırır dururlardı. Nihayet teflerin çalması ve perde arkasından gelen şarkı, seyircileri tes- kin eder ve sonra da oyun başlardı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Sinekli Bakkal'daki B) Ateşten Gömlek'teki C) Kalp Ağrısı'ndaki D) Handan'daki E) Sonsuz Panayır'daki
9.
11.
12.
13.
14.
15.
8.
10.
7.
6.
4.
3.
5.
2.
3)Aşağıdaki sanatçıları eserleriyle eşleştiriniz.
Orhan Kemal
Gustave Flaubert
Balzac
Adalet Ağaoğlu
Dostoyevski
Peyami Safa
Kemal Tahir
Tolstoy
Cervantes
1.
Oğuz Atay
Tarık Buğra
Mustafa Necati Sepetçioğlu
Reşat Nuri Güntekin
Fakir Baykurt
Yaşar Kemal
Yılanların Öcü, Tırpan
Yalnızız, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı
Devlet Ana, Yorgun Savaşçı
Yaprak Dökümü, Çalıkuşu
Fikrimin ince Gülü, Bir Düğün Gecesi
Kilit, Çatı
Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler
Madam Bovary
Küçük Ağa, İbiş'in Rüyası
Yılanı Öldürseler, İnce Memed
Vadideki Zambak, Goriot Baba
Anna Karenina, Savaş ve Barış
Don Kişot
Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
9. 11. 12. 13. 14. 15. 8. 10. 7. 6. 4. 3. 5. 2. 3)Aşağıdaki sanatçıları eserleriyle eşleştiriniz. Orhan Kemal Gustave Flaubert Balzac Adalet Ağaoğlu Dostoyevski Peyami Safa Kemal Tahir Tolstoy Cervantes 1. Oğuz Atay Tarık Buğra Mustafa Necati Sepetçioğlu Reşat Nuri Güntekin Fakir Baykurt Yaşar Kemal Yılanların Öcü, Tırpan Yalnızız, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı Devlet Ana, Yorgun Savaşçı Yaprak Dökümü, Çalıkuşu Fikrimin ince Gülü, Bir Düğün Gecesi Kilit, Çatı Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler Madam Bovary Küçük Ağa, İbiş'in Rüyası Yılanı Öldürseler, İnce Memed Vadideki Zambak, Goriot Baba Anna Karenina, Savaş ve Barış Don Kişot Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde
5.
Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?
A) Romanlarında "geçmişe özlem" temasını ele almıştır.
B) Şiirlerinde ahenk unsurunu öne çıkaran sanatçı sem-
bolizm etkisindedir.
C) Edebiyat üzerine yazdığı araştırma ve inceleme türün-
de yapıtlanı da vardır.
D) Öyküsü bulunmayan sanatçının en önemli romani Si-
yah Kehribar'dır.
E) Eserlerinde "zaman" kavramı üzerinde sıkça durduğu
gözlenir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
5. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili aşağıdakilerden hangi- si yanlıştır? A) Romanlarında "geçmişe özlem" temasını ele almıştır. B) Şiirlerinde ahenk unsurunu öne çıkaran sanatçı sem- bolizm etkisindedir. C) Edebiyat üzerine yazdığı araştırma ve inceleme türün- de yapıtlanı da vardır. D) Öyküsü bulunmayan sanatçının en önemli romani Si- yah Kehribar'dır. E) Eserlerinde "zaman" kavramı üzerinde sıkça durduğu gözlenir.
2
b
e
----, bir gazeteci olarak güçlü bir polemikçidir. Sanatı ve
edebiyatı oldukça ciddiye alan sanatçı, bu nedenle geçi-
mini sağlamak için yazmış olduğu romanlan bir takma ad
ile. Server Bedi olarak yayımlamıştır. Bu ad ile oluşturdu-
ğu bir kahraman olan Cingöz Recai tiplemesi ile ise olduk-
ça sevilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilebilir?
A) Kemal Tahir
B) Peyami Safa
C) Tank Buğra
D) Attila İlhan
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
2 b e ----, bir gazeteci olarak güçlü bir polemikçidir. Sanatı ve edebiyatı oldukça ciddiye alan sanatçı, bu nedenle geçi- mini sağlamak için yazmış olduğu romanlan bir takma ad ile. Server Bedi olarak yayımlamıştır. Bu ad ile oluşturdu- ğu bir kahraman olan Cingöz Recai tiplemesi ile ise olduk- ça sevilmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilebilir? A) Kemal Tahir B) Peyami Safa C) Tank Buğra D) Attila İlhan E) Ahmet Hamdi Tanpınar
1. (1) 1930'lardan itibaren Türk edebiyatında etkili olan top-
lumcu gerçekçi anlayışın en önemli sanatçısı şüphesiz Na-
zım Hikmet'tir. (1) Nazım Hikmet'in şiirlerinde Marksist gö-
rüşleri savunmasıyla başlayan anlayış, ileriki yıllarda Ana-
dolu gerçeğine yönelmiştir. (I) Bu da 1950'lerden itibaren
ortaya çıkan köy ve köylünün sorunlanna yönelme hareke-
tiyle oluşmuştur. (IV) Bu yillarda kurulan Köy Enstitülerin-
den mezun olan fikir adamlarının üretim ilişkilerini yerinde
görmesi ile toplumcu-gerçekçilik anlayışı "köy sorunlan-
na" yönelir hale gelmiştir. (V) Bu anlamda Peyami Safa, Ab-
dülhak Şinasi Hisar, Şevket Süreyya Aydemir, Ahmet Ham-
di Tanpınar öne çıkan isimlerdendir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
1. (1) 1930'lardan itibaren Türk edebiyatında etkili olan top- lumcu gerçekçi anlayışın en önemli sanatçısı şüphesiz Na- zım Hikmet'tir. (1) Nazım Hikmet'in şiirlerinde Marksist gö- rüşleri savunmasıyla başlayan anlayış, ileriki yıllarda Ana- dolu gerçeğine yönelmiştir. (I) Bu da 1950'lerden itibaren ortaya çıkan köy ve köylünün sorunlanna yönelme hareke- tiyle oluşmuştur. (IV) Bu yillarda kurulan Köy Enstitülerin- den mezun olan fikir adamlarının üretim ilişkilerini yerinde görmesi ile toplumcu-gerçekçilik anlayışı "köy sorunlan- na" yönelir hale gelmiştir. (V) Bu anlamda Peyami Safa, Ab- dülhak Şinasi Hisar, Şevket Süreyya Aydemir, Ahmet Ham- di Tanpınar öne çıkan isimlerdendir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 5.
i halk-
kişile-
Ca'nın
değil-
Eizeri-
yapıl-
aza-
10. "Küçük Ağa" adlı romanıyla tanınan ----,
hikâyelerine yer verdiği "Yanın Diye Bir Şey Yoktur"; "Hu-
genellikle durum
zur" adlı romanıyla edebiyatımızın en iyi aşk romanını ya-
ise insanın bilinçaltına, zaman ve rüya kavramla-
nna yer verdiği "Abdullah Efendi'nin Rüyalan" adlı eserie-
ri ile ön plana çıkmışlardır.
zan
1930
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Samiha Ayverdi - Memduh Şevket
B) Tank Buğra - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Abdülhak Şinasi Hisar - Selim İleri
D) Emine Işınsu - Sevinç Çokum
E) Peyami Safa - Haldun Taner
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
i halk- kişile- Ca'nın değil- Eizeri- yapıl- aza- 10. "Küçük Ağa" adlı romanıyla tanınan ----, hikâyelerine yer verdiği "Yanın Diye Bir Şey Yoktur"; "Hu- genellikle durum zur" adlı romanıyla edebiyatımızın en iyi aşk romanını ya- ise insanın bilinçaltına, zaman ve rüya kavramla- nna yer verdiği "Abdullah Efendi'nin Rüyalan" adlı eserie- ri ile ön plana çıkmışlardır. zan 1930 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Samiha Ayverdi - Memduh Şevket B) Tank Buğra - Ahmet Hamdi Tanpınar C) Abdülhak Şinasi Hisar - Selim İleri D) Emine Işınsu - Sevinç Çokum E) Peyami Safa - Haldun Taner
9.
Yakından tanıdığı Adana çevresindeki tanm köylüsü ve do-
kuma fabrikalarında çalışan işçilerin romancısı olarak bili-
nen sanatçı, daha sonra da büyük şehirlere gelen köylüle-
rin buraya alışma çabalanını ele alır. En başanlı romanların-
dan sayılan Bereketli Topraklar Üzerinde'de yazar, köyden
göç etmiş üç vasıfsız işçinin hayalleri ve bu hayallerin çö-
küşünü işler.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yaza-
ra ait bir eser değildir?
A) Hanımın Çiftliği
B) Cemile
C) Arkadaş Ishikdan
D) Çamaşırcının Kızı
E) Ay Büyürken Uyuyamam
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
9. Yakından tanıdığı Adana çevresindeki tanm köylüsü ve do- kuma fabrikalarında çalışan işçilerin romancısı olarak bili- nen sanatçı, daha sonra da büyük şehirlere gelen köylüle- rin buraya alışma çabalanını ele alır. En başanlı romanların- dan sayılan Bereketli Topraklar Üzerinde'de yazar, köyden göç etmiş üç vasıfsız işçinin hayalleri ve bu hayallerin çö- küşünü işler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yaza- ra ait bir eser değildir? A) Hanımın Çiftliği B) Cemile C) Arkadaş Ishikdan D) Çamaşırcının Kızı E) Ay Büyürken Uyuyamam
5. Roman, yazarın özlediği, hayal ettiği ülkeyi anlattığı
ütopik bir eserdir. Cumhuriyet inkılabı ile Anadolu'nun
yeniden yapılanması gerekmektedir. Bunu yapabilecek
olanlar ise dönemin vatansever, idealist, inkılapları
özümsemiş insanları olacaktır. Yazar, Selma Hanım
adlı karakterin yaşadığı olaylar, arayışları çerçevesinde
romanı üç bölüme yerleştirir: İlk bölümde 1922'ye
kadar Sakarya Savaşı öncesi, ikinci bölümde 1926'ya
kadar Cumhuriyet'in ilk yılları, üçüncü bölümdeyse
1943'e kadar Cumhuriyet yıllarını anlatır.
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerin han-
gisidir?
A) Ankara
B) Kiralık Konak
E) Ü
D) Çalıkuşu
C) Yaban
İstanbul
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
5. Roman, yazarın özlediği, hayal ettiği ülkeyi anlattığı ütopik bir eserdir. Cumhuriyet inkılabı ile Anadolu'nun yeniden yapılanması gerekmektedir. Bunu yapabilecek olanlar ise dönemin vatansever, idealist, inkılapları özümsemiş insanları olacaktır. Yazar, Selma Hanım adlı karakterin yaşadığı olaylar, arayışları çerçevesinde romanı üç bölüme yerleştirir: İlk bölümde 1922'ye kadar Sakarya Savaşı öncesi, ikinci bölümde 1926'ya kadar Cumhuriyet'in ilk yılları, üçüncü bölümdeyse 1943'e kadar Cumhuriyet yıllarını anlatır. Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerin han- gisidir? A) Ankara B) Kiralık Konak E) Ü D) Çalıkuşu C) Yaban İstanbul
To
19. Şiirlerinde merkeze aldığı Anadolu insanının hayatını
bütün yönleriyle kucaklar. Milli romantik doku, onda
Anadolu hayatıyla sınırlıdır ve bu coğrafyanın geçmi-
şi yerine daha çok yaşanılan zamanla ilgilidir. Cum-
huriyet Türkiye'sinin kültür politikasını, halk dehası ve
hayatıyla zenginleştirir. Onun şiirinde "Sivas yolların-
da geceleri / Katar katar kağnılar gider / Tekerleri me-
şeden/Ağız dil vermeyen köylüler / Odun mu tuz mu
hasta mı götürürler" dizelerinde olduğu gibi, Anado-
lu coğrafyasındaki Türk insanının maddi ve manevi
hayatının geçit resmini görürüz.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ömer Bedrettin Uşaklı
B) Zeki Ömer Defne
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Arif Nihat Asya
E) Cahit Külebi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
To 19. Şiirlerinde merkeze aldığı Anadolu insanının hayatını bütün yönleriyle kucaklar. Milli romantik doku, onda Anadolu hayatıyla sınırlıdır ve bu coğrafyanın geçmi- şi yerine daha çok yaşanılan zamanla ilgilidir. Cum- huriyet Türkiye'sinin kültür politikasını, halk dehası ve hayatıyla zenginleştirir. Onun şiirinde "Sivas yolların- da geceleri / Katar katar kağnılar gider / Tekerleri me- şeden/Ağız dil vermeyen köylüler / Odun mu tuz mu hasta mı götürürler" dizelerinde olduğu gibi, Anado- lu coğrafyasındaki Türk insanının maddi ve manevi hayatının geçit resmini görürüz. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ömer Bedrettin Uşaklı B) Zeki Ömer Defne C) Halide Nusret Zorlutuna D) Arif Nihat Asya E) Cahit Külebi
9. - - - -, romancılığımızda ilk defa bilinçli olarak
toplumsal gerçekçiliği savunan ve uygulayan sanatçıdır.
Edebiyatı toplum yararında bir araç saymış, genellikle işçi
ve köylü sınıfının sıkıntılarını anlatmıştır. Başlıca
romanlarından "Çıkrıklar Durunca" gelişen endüstrinin,
küçük sanat sahiplerinin çıkarlarını baltalayışını ve
ekonomik değişikliğin 19. yüzyıl sonunda Batı Karadeniz
Bölgesi'nde yol açtığı toplumsal çekişmeleri
anlatmaktadır."Düşkünler" romanında da Tanzimat
çağındaki yüksek memur takımının ve ailelerinin siyasal
yıkılışa paralel olarak geçirdiği sarsıntılar ve çöküş
canlandırılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan
hangisi getirilmelidir?
A) Samim Kocagöz
C) Sabahattin Ali
E) Sadri Ertem
B) Mahmut Yesari
D) Peyami Safa
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
9. - - - -, romancılığımızda ilk defa bilinçli olarak toplumsal gerçekçiliği savunan ve uygulayan sanatçıdır. Edebiyatı toplum yararında bir araç saymış, genellikle işçi ve köylü sınıfının sıkıntılarını anlatmıştır. Başlıca romanlarından "Çıkrıklar Durunca" gelişen endüstrinin, küçük sanat sahiplerinin çıkarlarını baltalayışını ve ekonomik değişikliğin 19. yüzyıl sonunda Batı Karadeniz Bölgesi'nde yol açtığı toplumsal çekişmeleri anlatmaktadır."Düşkünler" romanında da Tanzimat çağındaki yüksek memur takımının ve ailelerinin siyasal yıkılışa paralel olarak geçirdiği sarsıntılar ve çöküş canlandırılır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? A) Samim Kocagöz C) Sabahattin Ali E) Sadri Ertem B) Mahmut Yesari D) Peyami Safa
1938 yılında yazılan "Üç İstanbul" adlı romanda
İstanbul'la ilgili üç ayrı dönemden kesitler sunulmaktadır.
Bu dönemlerin ilki II. Abdülhamit Dönemi İstanbul'u,
ikincisi II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul'u, üçüncüsü ise
Mondros Mütarekesi sonrasının İstanbul'udur. Roman
kahramanı Adnan'ın yetişmesi ve İttihatçıların güvendiği
adamlardan olur. Avukatlığa başlayıp büyük davalar alır.
Mütareke yıllarında ise bulunduğu konumdan uzaklaşır ve
parasız kalır. Romandaki olaylar, içinde yaşanılan
dönemin toplumsal olaylarıyla ilişkilendirilerek
anlatılmıştır.
1.Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Mithat Cemal Kuntay B)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)Reşat Nuri Güntekin D)Halide Edip Adıvar
E) Abdülhak Şinasi Hisar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
1938 yılında yazılan "Üç İstanbul" adlı romanda İstanbul'la ilgili üç ayrı dönemden kesitler sunulmaktadır. Bu dönemlerin ilki II. Abdülhamit Dönemi İstanbul'u, ikincisi II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul'u, üçüncüsü ise Mondros Mütarekesi sonrasının İstanbul'udur. Roman kahramanı Adnan'ın yetişmesi ve İttihatçıların güvendiği adamlardan olur. Avukatlığa başlayıp büyük davalar alır. Mütareke yıllarında ise bulunduğu konumdan uzaklaşır ve parasız kalır. Romandaki olaylar, içinde yaşanılan dönemin toplumsal olaylarıyla ilişkilendirilerek anlatılmıştır. 1.Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A)Mithat Cemal Kuntay B)Yakup Kadri Karaosmanoğlu C)Reşat Nuri Güntekin D)Halide Edip Adıvar E) Abdülhak Şinasi Hisar