Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Yeni Şiiri Soruları

ilindiği üzere
etleri
zyıldan
atay,
akış
at dili
derini
vamı,
azi
paragraf
22
----. Onların zor anlaşılmasının başlıca sebebi
Il. Yeniciler,
budur. Hatta II. Yeni şiirlerinin anlaşılabilmesi için sözlükler
bile hazırlanmıştır. II. Yeni temsilcileri, gerek gündelik
dilden ayrılan bir dil inşa ederek gerekse de şiir diline yeni
sözcükler kazandırarak güç anlaşılır bir üsluba ulaştılar.
Ayrıca şiirlerinde bol bol alışılmamış bağdaştırmalara ve
yepyeni imgelere yer verdiler. II. Yeni'nin neredeyse her bir
temsilcisinin II. Yeni ilkelerini esneten ve kendilerine özgü
bir üslup kullanmaları da bu şiirlerin anlaşılmasını
güçleştirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilebilir?
A edebiyatımızda birçok tartışmaya konu olmuştur
B) karmaşa içindeki bireyin değişik ruh hâllerini
anlatmıştır
Cşiirlerinde birbirini çağrıştıran izlekleri ele almıştır
Dhep anlaşılmamakla suçlanmışlardır
E kapalı bir anlatımı yeğlemişlerdir
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
ilindiği üzere etleri zyıldan atay, akış at dili derini vamı, azi paragraf 22 ----. Onların zor anlaşılmasının başlıca sebebi Il. Yeniciler, budur. Hatta II. Yeni şiirlerinin anlaşılabilmesi için sözlükler bile hazırlanmıştır. II. Yeni temsilcileri, gerek gündelik dilden ayrılan bir dil inşa ederek gerekse de şiir diline yeni sözcükler kazandırarak güç anlaşılır bir üsluba ulaştılar. Ayrıca şiirlerinde bol bol alışılmamış bağdaştırmalara ve yepyeni imgelere yer verdiler. II. Yeni'nin neredeyse her bir temsilcisinin II. Yeni ilkelerini esneten ve kendilerine özgü bir üslup kullanmaları da bu şiirlerin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilebilir? A edebiyatımızda birçok tartışmaya konu olmuştur B) karmaşa içindeki bireyin değişik ruh hâllerini anlatmıştır Cşiirlerinde birbirini çağrıştıran izlekleri ele almıştır Dhep anlaşılmamakla suçlanmışlardır E kapalı bir anlatımı yeğlemişlerdir
24. Üç kez seni seviyorum diye uyandım
Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim
Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum.
Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün.
Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim
Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum
- Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum.
Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün.
11. Yeni
İlhan Berk
Yukarıdaki şiir göz önüne alındığında bu şiir
anlayışına ait şairler ile ilgili aşağıdakilerden
hangist söylenemez?
(A) Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin
ona yüklediği anlamlardır.
|B) Doğayı, insanı ve gözlemlediklerini kendilerine
özgü bir anlayışla yorumlamışlardır.
LEşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten
daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç
edinmişlerdir.
D) Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil;
musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
E Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu
şairler, halk şiiri söyleyiş ve imgelerinden
yararlanmışlardır.
BILFEN
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
24. Üç kez seni seviyorum diye uyandım Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün. Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum - Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün. 11. Yeni İlhan Berk Yukarıdaki şiir göz önüne alındığında bu şiir anlayışına ait şairler ile ilgili aşağıdakilerden hangist söylenemez? (A) Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin ona yüklediği anlamlardır. |B) Doğayı, insanı ve gözlemlediklerini kendilerine özgü bir anlayışla yorumlamışlardır. LEşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. D) Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır. E Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairler, halk şiiri söyleyiş ve imgelerinden yararlanmışlardır. BILFEN
51. Türk şiirinde genel itibarıyla 1955-1965 yılları arasında
kendisini gösteren bu eğilim, ortak nitelikleriyle beliren
bir akım değildir. Yeniyi deneyen, dünya görüşü,
yetişme şekilleri ve kaynakları bakımından birbirinden
çok farklı olan şairler için ortak bir adlandırma
yapılmıştır. Bu eğilimdeki şairler, Garip Hareketi ile
benimsenen günlük konuşma dilinden uzaklaşıp ihmal
edilen sembollere ve kapalı anlatıma geri dönmüşlerdir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada
sözü edilen edebî harekete ait değildir?
A) Üvercinka
B) Dünyanın En Güzel Arabistanı
C) Körfez
D) Yerçekimli Karanfil
E) Havaya Çizilen Dünya
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
51. Türk şiirinde genel itibarıyla 1955-1965 yılları arasında kendisini gösteren bu eğilim, ortak nitelikleriyle beliren bir akım değildir. Yeniyi deneyen, dünya görüşü, yetişme şekilleri ve kaynakları bakımından birbirinden çok farklı olan şairler için ortak bir adlandırma yapılmıştır. Bu eğilimdeki şairler, Garip Hareketi ile benimsenen günlük konuşma dilinden uzaklaşıp ihmal edilen sembollere ve kapalı anlatıma geri dönmüşlerdir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî harekete ait değildir? A) Üvercinka B) Dünyanın En Güzel Arabistanı C) Körfez D) Yerçekimli Karanfil E) Havaya Çizilen Dünya
İNCİ SERİSİ/OK03-SS.28AYT08
TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1
21. Biçim içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni
şairlerinden birine ait olamaz
A) Kırağı taşıdım güne
Yaprakları, otları araştırdım
Bir kırağı seçtim kendime
Güneş dağına tuttum ısınsın diye
B) Bir çiçek duruyordu, ordą, bir yerde
Biryanlışı düzeltircesine açmış
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur
Yoklama defterinden tanımadım sizi
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım
Koltuğunda satılmamış gazeteler
D) Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda
Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi
Büyük bahçelerin küçük içinde
Saksılardan birinde
LM
E) Adın her sabah uyandığımız gökyüzünün yerini aldı
Hangi su olursa olsun
Yeşil sen bakınca
Her gün sen baktıktan sonra
ht!
22. Haldun Taner; ---- adlı eserinde, Cumhuriyet'in ilk
yıllarından çok partili hayata kadarki süreci, yalın bir dil ve
eleştirel bakış açısıyla gülmece tarzında yorumlamıştır.
Haldun Taner'in "gecekondu ortamındaki bir kahramonlik
mitor
A A A
ari
e
ele
ceden
özgü
..NOT SHOT (O
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
İNCİ SERİSİ/OK03-SS.28AYT08 TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1 21. Biçim içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden birine ait olamaz A) Kırağı taşıdım güne Yaprakları, otları araştırdım Bir kırağı seçtim kendime Güneş dağına tuttum ısınsın diye B) Bir çiçek duruyordu, ordą, bir yerde Biryanlışı düzeltircesine açmış Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur Yoklama defterinden tanımadım sizi Sınıfın en devamsızını Bir sinema dönüşü tanıdım Koltuğunda satılmamış gazeteler D) Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi Büyük bahçelerin küçük içinde Saksılardan birinde LM E) Adın her sabah uyandığımız gökyüzünün yerini aldı Hangi su olursa olsun Yeşil sen bakınca Her gün sen baktıktan sonra ht! 22. Haldun Taner; ---- adlı eserinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından çok partili hayata kadarki süreci, yalın bir dil ve eleştirel bakış açısıyla gülmece tarzında yorumlamıştır. Haldun Taner'in "gecekondu ortamındaki bir kahramonlik mitor A A A ari e ele ceden özgü ..NOT SHOT (O
an
anl
msi
tar
ak
r'a
ur
K
104. Ağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek gösteri-
lemez?
A) Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
B
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin
C) Bin yılları katran ağaçları altında
Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk
avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl
D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam
Sana uzun heceli bir kent vereceğim
Girilince kapıları yitecek ve boş
E) Sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun
Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara
Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un
Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış
105. Bu sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki ustalığında sak-
lıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki de-
hası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından
ayırır. Kafiye, redif ve vezindeki başarısı, şiirlerinde ritmik akış-
kanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye terci-
hinde geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve ek-
lerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az
ikinini yakalayan ve bunu
B) Şimdi kiliksızım fakat
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
an anl msi tar ak r'a ur K 104. Ağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek gösteri- lemez? A) Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin Borçlarımı ödedikten sonra İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak B Ve ihtimal sen Yine beni sevmeyeceksin C) Bin yılları katran ağaçları altında Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam Sana uzun heceli bir kent vereceğim Girilince kapıları yitecek ve boş E) Sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış 105. Bu sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki ustalığında sak- lıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki de- hası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezindeki başarısı, şiirlerinde ritmik akış- kanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye terci- hinde geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve ek- lerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az ikinini yakalayan ve bunu B) Şimdi kiliksızım fakat
10. Aşağıdaki edebî topluluk-temsilci eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
2
A Garipçiler - Orhan Veli Kanık
LAY
B) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel
Maviciler - Attila İlhan
D) İkinci Yeniciler - Ataol Behramoğlu
E) Toplumcu Gerçekçiler - Hasan İzzettin Dinamo
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
10. Aşağıdaki edebî topluluk-temsilci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 2 A Garipçiler - Orhan Veli Kanık LAY B) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel Maviciler - Attila İlhan D) İkinci Yeniciler - Ataol Behramoğlu E) Toplumcu Gerçekçiler - Hasan İzzettin Dinamo
7.
Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yenilikçi tavrını "Şiir anayasaya aykırıdır." diyerek ironik
bir şekilde ortaya koyar.
LB Yoğun imgelerle yüklü, kendine özgü bir şiir dili geliştirir.
ikinci Yeni şairlerinin Papirüs dergisi etrafında toplanma-
larına büyük katkı sağlar.
D) Şiirlerinde yaygın olarak "aşk" temasını ele alan şair,
mizah ve ironiden de yararlanır.
E) Şiirin yanında deneme türünde de eser verir, dergicilik
yapar.
y
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
7. Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yenilikçi tavrını "Şiir anayasaya aykırıdır." diyerek ironik bir şekilde ortaya koyar. LB Yoğun imgelerle yüklü, kendine özgü bir şiir dili geliştirir. ikinci Yeni şairlerinin Papirüs dergisi etrafında toplanma- larına büyük katkı sağlar. D) Şiirlerinde yaygın olarak "aşk" temasını ele alan şair, mizah ve ironiden de yararlanır. E) Şiirin yanında deneme türünde de eser verir, dergicilik yapar. y
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı
22. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek
gösterilebilir?
Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,
Mehtabin ördüğü saatler nerde?
B) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı.
C) Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar:
Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.
D) Adam şapkasına rastladı sokakta
Kimbilir kimin şapkası
Adam ne yapıp yapıp hatırladı
Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz
beyaz
Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar
Bir kadın kimbilir kimin karısı
E) Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...
24.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı 22. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek gösterilebilir? Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde, Bir parça uzaklaş kederlerinden. Bir ruh gülümsüyor gibi derinden, Mehtabin ördüğü saatler nerde? B) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar, Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı, Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. C) Geceleyin bir ses böler uykumu, İçim ürpermeyle dolar: Nerdesin? Arıyorum yıllar var ki, ben onu, Âşıkıyım beni çağıran bu sesin. D) Adam şapkasına rastladı sokakta Kimbilir kimin şapkası Adam ne yapıp yapıp hatırladı Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz beyaz Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar Bir kadın kimbilir kimin karısı E) Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam, Gezdirsin boşluğu ense kökünde! Ve uçtu tepemden birdenbire dam; Gök devrildi, künde üstüne künde... 24.
150 ikinci yeniler şiirlerinde imgeye, söz sanatlarına çok-
ça yer vermişlerdir. Şiirde önceliği içeriğe değil biçime
vermişlerdir. Şiir yazarken sözcükleri Türkçe olup ol
madıklarına göre değil çağrışım gücüne göre seçmiş-
lerdir. Onların şiirlerinde hayal gücü ön plandadır. Dilin
alışılmış kalıplarının dışına çıkarak söz sanatlarına,
alışılmamış bağdaştırmalara sıkça yer vermişlerdir.
Uyaktan, ölçüden uzak durup serbest şiirler yazmış-
lardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni an-
layışına örnek verilebilir?
A) Param olsa satar mıydım
Kahverengi elbisemi
Damalı gömleği giyerdim
Alaca mendili takardım
B) Ey toprak! Benim işleyen gücüm
Durmak yorulmak bilmeyen;
O benim cevherimdir ben onun mayasıyım
O benim bedenimdir ben onun ruhuyum
C) Sular pırıl piril, rüzgâr mis kokulu,
Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu.
Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu
Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un
D) Mutsuzluktan söz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mükemmel mutsuzluğundan insansoyunun
Sevgim acıyor
E) Bedava yaşıyoruz bedava
Hava bedava, bulut bedava
Dere tepe bedava
Yağmur çamur bedava
12
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
150 ikinci yeniler şiirlerinde imgeye, söz sanatlarına çok- ça yer vermişlerdir. Şiirde önceliği içeriğe değil biçime vermişlerdir. Şiir yazarken sözcükleri Türkçe olup ol madıklarına göre değil çağrışım gücüne göre seçmiş- lerdir. Onların şiirlerinde hayal gücü ön plandadır. Dilin alışılmış kalıplarının dışına çıkarak söz sanatlarına, alışılmamış bağdaştırmalara sıkça yer vermişlerdir. Uyaktan, ölçüden uzak durup serbest şiirler yazmış- lardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni an- layışına örnek verilebilir? A) Param olsa satar mıydım Kahverengi elbisemi Damalı gömleği giyerdim Alaca mendili takardım B) Ey toprak! Benim işleyen gücüm Durmak yorulmak bilmeyen; O benim cevherimdir ben onun mayasıyım O benim bedenimdir ben onun ruhuyum C) Sular pırıl piril, rüzgâr mis kokulu, Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu. Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un D) Mutsuzluktan söz etmek istiyorum Dikey ve yatay mutsuzluktan Mükemmel mutsuzluğundan insansoyunun Sevgim acıyor E) Bedava yaşıyoruz bedava Hava bedava, bulut bedava Dere tepe bedava Yağmur çamur bedava 12
21. Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam
Sana uzun heceli bir kent vereceğim
Girilince kapıları yitecek ve boş
Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler
Öldükten sonra da tersine yarışırlar
Vesselam
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dik-
kate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait
olduğu söylenebilir?
A) Cahit Külebi
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ece Ayhan
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Nâzım Hikmet
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
21. Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam Sana uzun heceli bir kent vereceğim Girilince kapıları yitecek ve boş Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler Öldükten sonra da tersine yarışırlar Vesselam Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dik- kate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Cahit Külebi B) Ahmet Muhip Dıranas C) Ece Ayhan D) Necip Fazıl Kısakürek E) Nâzım Hikmet
24. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün
Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim
Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum
Taflanım, diyordu bir ses duyuyordum
Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün
Yukarıdaki dizelerin II. Yeni şiirinin özelliklerini taşıdığı
1. Günlük konuşma dilinin dışına çıkılması
II. Çağrışıma dayalı bir söyleyişin görülmesi
III. Anlamı öne çıkaran bir söz dizimi olması
IV. Alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılması
yargılarından hangisiyle kanıtlanabilir?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
D) II., III. ve IV.
C) I. ve II.
DENEME-10
E) I., II. ve IV.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
24. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum Taflanım, diyordu bir ses duyuyordum Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün Yukarıdaki dizelerin II. Yeni şiirinin özelliklerini taşıdığı 1. Günlük konuşma dilinin dışına çıkılması II. Çağrışıma dayalı bir söyleyişin görülmesi III. Anlamı öne çıkaran bir söz dizimi olması IV. Alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılması yargılarından hangisiyle kanıtlanabilir? A) Yalnız II. B) Yalnız III. D) II., III. ve IV. C) I. ve II. DENEME-10 E) I., II. ve IV.
Güneşler, bütün o, durdum bir denizde
Bir ağa sabahta Menelas gibiyim
Hanlık sürüyorum yeni bir ülkede.
Seni gördüm, bir gül beyazlanıverdim.
Kim bilir bir ilk çağ göğündeydik belki
Bir bulut çarpıyor eski bir kalyona
Bir sabah dünyaya nasıl bakmışım ki
Geçmiş esmerliğim tay soluklarına.
Bu dizeler içerik, biçim, dil ve anlatım özellikleri
dikkate alındığında aşağıdaki şiir anlayışların-
dan hangisine özgü nitelikler taşımaktadır?
ALGarip Hareketi
B) sar Topluluğu
C) Saf Şiir Anlayışı
D) İkino Yeni Akımı
Diğer sayfaya geçiniz.
E) Mavi
E) Mavi
Topluluğu
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
Güneşler, bütün o, durdum bir denizde Bir ağa sabahta Menelas gibiyim Hanlık sürüyorum yeni bir ülkede. Seni gördüm, bir gül beyazlanıverdim. Kim bilir bir ilk çağ göğündeydik belki Bir bulut çarpıyor eski bir kalyona Bir sabah dünyaya nasıl bakmışım ki Geçmiş esmerliğim tay soluklarına. Bu dizeler içerik, biçim, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir anlayışların- dan hangisine özgü nitelikler taşımaktadır? ALGarip Hareketi B) sar Topluluğu C) Saf Şiir Anlayışı D) İkino Yeni Akımı Diğer sayfaya geçiniz. E) Mavi E) Mavi Topluluğu
20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler İkinci Yeni
anlayışıyla yazılmış olamaz?
Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım
Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum
Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi
ar
Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım
Gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan
Çeviriyor o küçük güneşimizi
Taşarak evlerden taraçalardan
Gelip sesime yerleşiyor
C) Kuşlar geçecek damların üstünden
Kuşlar konacak dallara
Kanat seslerini duyup uyanırlarsa
Gene kuşlarla uyusun çocuklar
D) Siz ne güzeldiniz benimle bilmezsiniz
A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde
Helene uyruklu bir rüzgârdınız her şiirde
Bin yılları katran ağaçları altında
Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk
Babasını bir göl olarak hatırlıyor
Avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl
B) Ovadan
22.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler İkinci Yeni anlayışıyla yazılmış olamaz? Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi ar Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım Gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan Çeviriyor o küçük güneşimizi Taşarak evlerden taraçalardan Gelip sesime yerleşiyor C) Kuşlar geçecek damların üstünden Kuşlar konacak dallara Kanat seslerini duyup uyanırlarsa Gene kuşlarla uyusun çocuklar D) Siz ne güzeldiniz benimle bilmezsiniz A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde Helene uyruklu bir rüzgârdınız her şiirde Bin yılları katran ağaçları altında Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk Babasını bir göl olarak hatırlıyor Avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl B) Ovadan 22.
10. II. Yeni, Türk şiirinde 1950'li yıllarda ortaya çıkmış
bir şiir hareketidir. Garip akımına tepki olarak doğan
bu şiir anlayışı, okuyucunun hayal dünyasında farklı
çağrışımlar meydana getirebilmek için soyutlamalar
ve uzak çağrışımları şiir diline kazandırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirine
örnek gösterilebilir?
A Rüya bütün çektiğimiz
Rüya kahrım rüya zindan
Nasıl da yılları buldu
Bir misra boyu macera
B) Kapanmış pancurlara dayayarak başını
Dinle solgun bahçenin kalbe anlattığını
Ağacın yaprak yaprak, havuzun damla damla
C) Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde
Bir yanlışı düzeltircesine açmış
Gelmiş ta ağzımın kenarında
D) Beni bu havalar mahvetti
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden
E) Bu şehirde yağmur altında dolaşılır
Limandaki mavnalara bakıp
Şarkılar mırıldanılır gece
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
10. II. Yeni, Türk şiirinde 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir şiir hareketidir. Garip akımına tepki olarak doğan bu şiir anlayışı, okuyucunun hayal dünyasında farklı çağrışımlar meydana getirebilmek için soyutlamalar ve uzak çağrışımları şiir diline kazandırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirine örnek gösterilebilir? A Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrım rüya zindan Nasıl da yılları buldu Bir misra boyu macera B) Kapanmış pancurlara dayayarak başını Dinle solgun bahçenin kalbe anlattığını Ağacın yaprak yaprak, havuzun damla damla C) Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde Bir yanlışı düzeltircesine açmış Gelmiş ta ağzımın kenarında D) Beni bu havalar mahvetti Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden E) Bu şehirde yağmur altında dolaşılır Limandaki mavnalara bakıp Şarkılar mırıldanılır gece
5. Ne mum ve ne deniz
Ne ateş üstündeki mumya
(3
Ne aptal şairlerin turuncu heykelleri
BET
Alıkoyabilirler beni
Bir huzuru telefon ederim
Üstün insanların hazırlaya geldikleri
Bu şiirde Şeyh Galip'in "Hüsn ü Aşk"ının ateş de-
nizini mumdan gemilerle geçilmesini anlatan dini-
tasavvufi bir motifinden yararlanılmıştır.
via
Verilenlerden hareketle sözü edilen şiir, aşağı-
daki şairlerden hangisi tarafından yazılmıştır?
A) Turgut Uyar
B) Cemal Süreya
C) Edip Cansever
D) Sezai Karakoç
E) Ülkü Tamer
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
5. Ne mum ve ne deniz Ne ateş üstündeki mumya (3 Ne aptal şairlerin turuncu heykelleri BET Alıkoyabilirler beni Bir huzuru telefon ederim Üstün insanların hazırlaya geldikleri Bu şiirde Şeyh Galip'in "Hüsn ü Aşk"ının ateş de- nizini mumdan gemilerle geçilmesini anlatan dini- tasavvufi bir motifinden yararlanılmıştır. via Verilenlerden hareketle sözü edilen şiir, aşağı- daki şairlerden hangisi tarafından yazılmıştır? A) Turgut Uyar B) Cemal Süreya C) Edip Cansever D) Sezai Karakoç E) Ülkü Tamer
10
TEST
5. Şair, ikinci kişinin (sen) yaşamı basitçe indirgeyişine,
kendisine sunulanı düşünmeden ve sorgulamadan kabul-
lenişine, sanatını vasıta kılarak karşı çıkmaya çalışır. Bu
karşı çıkışın yöntemini tahlil eden şaire göre evren, ben ve
sen'in birlikte söyleyeceği "seri türküleriyle" bayındır kılı-
nabilecektir. Bu yüzden de o, şiire, Yahya Kemal ve Necip
Fazıl'a özenerek başlarsa da 1950'den sonra, yöntemi
ve amacıyla biriciktir. "Bu duyğudan çok hep düşünceyle
alış-veriş ettiğini sanıyorum." diyen şair, felsefe okumayı
ve bilmeyi, kendi sanatının anlaşılabilirliği için şart koşar:
"Felsefe bilmeyen beni ne övebilir ve yerebilir." O; zengin
bir düşünce dünyasına ve altyapıya ihtiyaç duyan felsefi
şiir için Batı merkezli felsefe sistemlerini, bu sistemlerin
temsilcilerini, Türk ve dünya edebiyatındaki izlerini takibe
çalışırken verdiği nokta egzistansiyalizmdir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Külebi
C) İlhan Berk
D) Özdemir Asaf
E) Cahit Sıtkı Tarancı
CL
7.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
10 TEST 5. Şair, ikinci kişinin (sen) yaşamı basitçe indirgeyişine, kendisine sunulanı düşünmeden ve sorgulamadan kabul- lenişine, sanatını vasıta kılarak karşı çıkmaya çalışır. Bu karşı çıkışın yöntemini tahlil eden şaire göre evren, ben ve sen'in birlikte söyleyeceği "seri türküleriyle" bayındır kılı- nabilecektir. Bu yüzden de o, şiire, Yahya Kemal ve Necip Fazıl'a özenerek başlarsa da 1950'den sonra, yöntemi ve amacıyla biriciktir. "Bu duyğudan çok hep düşünceyle alış-veriş ettiğini sanıyorum." diyen şair, felsefe okumayı ve bilmeyi, kendi sanatının anlaşılabilirliği için şart koşar: "Felsefe bilmeyen beni ne övebilir ve yerebilir." O; zengin bir düşünce dünyasına ve altyapıya ihtiyaç duyan felsefi şiir için Batı merkezli felsefe sistemlerini, bu sistemlerin temsilcilerini, Türk ve dünya edebiyatındaki izlerini takibe çalışırken verdiği nokta egzistansiyalizmdir. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Cahit Külebi C) İlhan Berk D) Özdemir Asaf E) Cahit Sıtkı Tarancı CL 7.