İkinci Yeni Şiiri Soruları

ilindiği üzere
etleri
zyıldan
atay,
akış
at dili
derini
vamı,
azi
paragraf
22
----. Onların zor anlaşılmasının başlıca sebebi
Il. Yeniciler,
budur. Hatta II. Yeni şiirlerinin anlaşılabilmesi için sözlükler
bile hazırlanmıştır. II. Yeni temsilcileri, gerek gündelik
dilden ayrılan bir dil inşa ederek gerekse de şiir diline yeni
sözcükler kazandırarak güç anlaşılır bir üsluba ulaştılar.
Ayrıca şiirlerinde bol bol alışılmamış bağdaştırmalara ve
yepyeni imgelere yer verdiler. II. Yeni'nin neredeyse her bir
temsilcisinin II. Yeni ilkelerini esneten ve kendilerine özgü
bir üslup kullanmaları da bu şiirlerin anlaşılmasını
güçleştirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilebilir?
A edebiyatımızda birçok tartışmaya konu olmuştur
B) karmaşa içindeki bireyin değişik ruh hâllerini
anlatmıştır
Cşiirlerinde birbirini çağrıştıran izlekleri ele almıştır
Dhep anlaşılmamakla suçlanmışlardır
E kapalı bir anlatımı yeğlemişlerdir
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
ilindiği üzere etleri zyıldan atay, akış at dili derini vamı, azi paragraf 22 ----. Onların zor anlaşılmasının başlıca sebebi Il. Yeniciler, budur. Hatta II. Yeni şiirlerinin anlaşılabilmesi için sözlükler bile hazırlanmıştır. II. Yeni temsilcileri, gerek gündelik dilden ayrılan bir dil inşa ederek gerekse de şiir diline yeni sözcükler kazandırarak güç anlaşılır bir üsluba ulaştılar. Ayrıca şiirlerinde bol bol alışılmamış bağdaştırmalara ve yepyeni imgelere yer verdiler. II. Yeni'nin neredeyse her bir temsilcisinin II. Yeni ilkelerini esneten ve kendilerine özgü bir üslup kullanmaları da bu şiirlerin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilebilir? A edebiyatımızda birçok tartışmaya konu olmuştur B) karmaşa içindeki bireyin değişik ruh hâllerini anlatmıştır Cşiirlerinde birbirini çağrıştıran izlekleri ele almıştır Dhep anlaşılmamakla suçlanmışlardır E kapalı bir anlatımı yeğlemişlerdir
16. II. Yeni şairleri; yeni anlamlara ulaşabilmek için dili deforme
ediyor, bozuyor ve taşırıyorlardı ama bunu yaparken dilden
hiçbir şekilde kuşku duymuyorlardı. Dilin anlam yaratma ve
iletme gücüne inanıyorlardı. Öyle güzel ve umut dolu gün-
lerdi o günler. Oysa şimdi, 2020'ye gelindiğinde şairler di-
le inanmıyor, onun anlam yaratma ve iletme kapasitesinden
kuşku duyuyor, dil onlar için varlıklarının doğal bir uzantısı
değil, yapay bir eklentileri.
Bu parçaya göre günümüz şairlerini H. Yeni şairlerinden
ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dili, günlük konuşma dilini aşacak tarzda kullanmaları
B) Anlamı ikinci plana iterek şiiri söz oyunlarına indirgemeleri
CDilin düşünceyi aktarma gücünü yadsımaları
D) Şiirlerini yapay bir dil ile oluşturmaları
E) Geleceğe dair umutlarını yitirmiş olmaları
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
16. II. Yeni şairleri; yeni anlamlara ulaşabilmek için dili deforme ediyor, bozuyor ve taşırıyorlardı ama bunu yaparken dilden hiçbir şekilde kuşku duymuyorlardı. Dilin anlam yaratma ve iletme gücüne inanıyorlardı. Öyle güzel ve umut dolu gün- lerdi o günler. Oysa şimdi, 2020'ye gelindiğinde şairler di- le inanmıyor, onun anlam yaratma ve iletme kapasitesinden kuşku duyuyor, dil onlar için varlıklarının doğal bir uzantısı değil, yapay bir eklentileri. Bu parçaya göre günümüz şairlerini H. Yeni şairlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Dili, günlük konuşma dilini aşacak tarzda kullanmaları B) Anlamı ikinci plana iterek şiiri söz oyunlarına indirgemeleri CDilin düşünceyi aktarma gücünü yadsımaları D) Şiirlerini yapay bir dil ile oluşturmaları E) Geleceğe dair umutlarını yitirmiş olmaları
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
23. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi ayraç içinde veri-
len sanatçıyla ilgili değildir?
A) Tanzimat Dönemi'ndeki çoğu yenilikte Mustafa Reşit Paşa
tarafından desteklenmiştir. (Şinasi)
BY Gelişen teknoloji ve Sanayi Devrimi'nin etkilerini şiirlerine
de yansıtmıştır. (Nazım Hikmet)
C)Yeni anlayışıyla yazmasına rağmen şiirlerinde daha çok
mistik hava hâkimdir. (Sezai Karakoç)
D Baykuş adlı tiyatro eseri, Darülbedayi'de sahnelenen ilk
yerli oyun olarak kabul edilir. (Halit Fahri Ozansoy)
E) Şirin düzyazıya yaklaştırılması konusunda Mehmet Akif ile
hemfikirdir. (Tevfik Fikret)
26. S
F
E
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 23. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi ayraç içinde veri- len sanatçıyla ilgili değildir? A) Tanzimat Dönemi'ndeki çoğu yenilikte Mustafa Reşit Paşa tarafından desteklenmiştir. (Şinasi) BY Gelişen teknoloji ve Sanayi Devrimi'nin etkilerini şiirlerine de yansıtmıştır. (Nazım Hikmet) C)Yeni anlayışıyla yazmasına rağmen şiirlerinde daha çok mistik hava hâkimdir. (Sezai Karakoç) D Baykuş adlı tiyatro eseri, Darülbedayi'de sahnelenen ilk yerli oyun olarak kabul edilir. (Halit Fahri Ozansoy) E) Şirin düzyazıya yaklaştırılması konusunda Mehmet Akif ile hemfikirdir. (Tevfik Fikret) 26. S F E
PAINTERESO
3. Aşağıdakilerin hangisinde II. Yeni sonrası toplumcu
şiirle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
söyl
Halkın ve işçi sınıfının sorunlarını
dile getirmişlerdir. -
B) Nazım Hikmet'in şiire getirdiği biçim kolaylığından
yararlanmışlardır.
(C) II. Yeni şairlerinin bunalım, iç sıkıntısı, kaçış duy-
gusunun yerine sosyal konulara eğilmişlerdir.
D) Geleneğe sıkı sıkıya bağlı kaldıklarından halk şiiri
biçim ve içeriğine yakın şiirler yazmışlardır.
E) Söyleyişte anlam kapalılığından kaçınılmış, açık ve
anlaşılır bir dille şiirler yazmışlardır.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
PAINTERESO 3. Aşağıdakilerin hangisinde II. Yeni sonrası toplumcu şiirle ilgili yanlışlık yapılmıştır? söyl Halkın ve işçi sınıfının sorunlarını dile getirmişlerdir. - B) Nazım Hikmet'in şiire getirdiği biçim kolaylığından yararlanmışlardır. (C) II. Yeni şairlerinin bunalım, iç sıkıntısı, kaçış duy- gusunun yerine sosyal konulara eğilmişlerdir. D) Geleneğe sıkı sıkıya bağlı kaldıklarından halk şiiri biçim ve içeriğine yakın şiirler yazmışlardır. E) Söyleyişte anlam kapalılığından kaçınılmış, açık ve anlaşılır bir dille şiirler yazmışlardır.
24. Üç kez seni seviyorum diye uyandım
Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim
Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum.
Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün.
Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim
Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum
- Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum.
Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün.
11. Yeni
İlhan Berk
Yukarıdaki şiir göz önüne alındığında bu şiir
anlayışına ait şairler ile ilgili aşağıdakilerden
hangist söylenemez?
(A) Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin
ona yüklediği anlamlardır.
|B) Doğayı, insanı ve gözlemlediklerini kendilerine
özgü bir anlayışla yorumlamışlardır.
LEşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten
daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç
edinmişlerdir.
D) Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil;
musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
E Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu
şairler, halk şiiri söyleyiş ve imgelerinden
yararlanmışlardır.
BILFEN
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
24. Üç kez seni seviyorum diye uyandım Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün. Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum - Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün. 11. Yeni İlhan Berk Yukarıdaki şiir göz önüne alındığında bu şiir anlayışına ait şairler ile ilgili aşağıdakilerden hangist söylenemez? (A) Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin ona yüklediği anlamlardır. |B) Doğayı, insanı ve gözlemlediklerini kendilerine özgü bir anlayışla yorumlamışlardır. LEşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. D) Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır. E Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairler, halk şiiri söyleyiş ve imgelerinden yararlanmışlardır. BILFEN
11. Şiir geleneğini dışlayarak, içsel ve bireysel bir anlayışla
şiir yazmışlardır.
● Ölçü ve uyağa bağlı kalmamışlar; şiirde ahengi, anlatım
zenginliğiyle sağlamışlardır.
Alışılmamış bağdaştırma ve sözcüksel sapmalarla dilin
alışılmış kalıplarının dışına çıkmışlardır.
• Şiirde anlam kapalılığına yer veren bu şairler için imge
ve çağrışımlardan yararlanmak temel amaçtır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen
şiir anlayışına bağlıdır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Rıfat Ilgaz
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ülkü Tamer
17
E) Orhan Veli Kanık
AYT Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
1
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
11. Şiir geleneğini dışlayarak, içsel ve bireysel bir anlayışla şiir yazmışlardır. ● Ölçü ve uyağa bağlı kalmamışlar; şiirde ahengi, anlatım zenginliğiyle sağlamışlardır. Alışılmamış bağdaştırma ve sözcüksel sapmalarla dilin alışılmış kalıplarının dışına çıkmışlardır. • Şiirde anlam kapalılığına yer veren bu şairler için imge ve çağrışımlardan yararlanmak temel amaçtır. Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen şiir anlayışına bağlıdır? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Rıfat Ilgaz C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Ülkü Tamer 17 E) Orhan Veli Kanık AYT Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 1
51. Türk şiirinde genel itibarıyla 1955-1965 yılları arasında
kendisini gösteren bu eğilim, ortak nitelikleriyle beliren
bir akım değildir. Yeniyi deneyen, dünya görüşü,
yetişme şekilleri ve kaynakları bakımından birbirinden
çok farklı olan şairler için ortak bir adlandırma
yapılmıştır. Bu eğilimdeki şairler, Garip Hareketi ile
benimsenen günlük konuşma dilinden uzaklaşıp ihmal
edilen sembollere ve kapalı anlatıma geri dönmüşlerdir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada
sözü edilen edebî harekete ait değildir?
A) Üvercinka
B) Dünyanın En Güzel Arabistanı
C) Körfez
D) Yerçekimli Karanfil
E) Havaya Çizilen Dünya
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
51. Türk şiirinde genel itibarıyla 1955-1965 yılları arasında kendisini gösteren bu eğilim, ortak nitelikleriyle beliren bir akım değildir. Yeniyi deneyen, dünya görüşü, yetişme şekilleri ve kaynakları bakımından birbirinden çok farklı olan şairler için ortak bir adlandırma yapılmıştır. Bu eğilimdeki şairler, Garip Hareketi ile benimsenen günlük konuşma dilinden uzaklaşıp ihmal edilen sembollere ve kapalı anlatıma geri dönmüşlerdir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî harekete ait değildir? A) Üvercinka B) Dünyanın En Güzel Arabistanı C) Körfez D) Yerçekimli Karanfil E) Havaya Çizilen Dünya
İNCİ SERİSİ/OK03-SS.28AYT08
TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1
21. Biçim içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni
şairlerinden birine ait olamaz
A) Kırağı taşıdım güne
Yaprakları, otları araştırdım
Bir kırağı seçtim kendime
Güneş dağına tuttum ısınsın diye
B) Bir çiçek duruyordu, ordą, bir yerde
Biryanlışı düzeltircesine açmış
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur
Yoklama defterinden tanımadım sizi
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım
Koltuğunda satılmamış gazeteler
D) Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda
Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi
Büyük bahçelerin küçük içinde
Saksılardan birinde
LM
E) Adın her sabah uyandığımız gökyüzünün yerini aldı
Hangi su olursa olsun
Yeşil sen bakınca
Her gün sen baktıktan sonra
ht!
22. Haldun Taner; ---- adlı eserinde, Cumhuriyet'in ilk
yıllarından çok partili hayata kadarki süreci, yalın bir dil ve
eleştirel bakış açısıyla gülmece tarzında yorumlamıştır.
Haldun Taner'in "gecekondu ortamındaki bir kahramonlik
mitor
A A A
ari
e
ele
ceden
özgü
..NOT SHOT (O
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
İNCİ SERİSİ/OK03-SS.28AYT08 TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1 21. Biçim içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden birine ait olamaz A) Kırağı taşıdım güne Yaprakları, otları araştırdım Bir kırağı seçtim kendime Güneş dağına tuttum ısınsın diye B) Bir çiçek duruyordu, ordą, bir yerde Biryanlışı düzeltircesine açmış Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur Yoklama defterinden tanımadım sizi Sınıfın en devamsızını Bir sinema dönüşü tanıdım Koltuğunda satılmamış gazeteler D) Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi Büyük bahçelerin küçük içinde Saksılardan birinde LM E) Adın her sabah uyandığımız gökyüzünün yerini aldı Hangi su olursa olsun Yeşil sen bakınca Her gün sen baktıktan sonra ht! 22. Haldun Taner; ---- adlı eserinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından çok partili hayata kadarki süreci, yalın bir dil ve eleştirel bakış açısıyla gülmece tarzında yorumlamıştır. Haldun Taner'in "gecekondu ortamındaki bir kahramonlik mitor A A A ari e ele ceden özgü ..NOT SHOT (O
an
anl
msi
tar
ak
r'a
ur
K
104. Ağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek gösteri-
lemez?
A) Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
B
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin
C) Bin yılları katran ağaçları altında
Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk
avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl
D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam
Sana uzun heceli bir kent vereceğim
Girilince kapıları yitecek ve boş
E) Sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun
Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara
Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un
Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış
105. Bu sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki ustalığında sak-
lıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki de-
hası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından
ayırır. Kafiye, redif ve vezindeki başarısı, şiirlerinde ritmik akış-
kanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye terci-
hinde geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve ek-
lerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az
ikinini yakalayan ve bunu
B) Şimdi kiliksızım fakat
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
an anl msi tar ak r'a ur K 104. Ağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek gösteri- lemez? A) Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin Borçlarımı ödedikten sonra İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak B Ve ihtimal sen Yine beni sevmeyeceksin C) Bin yılları katran ağaçları altında Akdeniz dudaklı penceresiz sancılı bir çocuk avuçlarında kuzeyden yosun balıklı bir göl D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam Sana uzun heceli bir kent vereceğim Girilince kapıları yitecek ve boş E) Sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış 105. Bu sanatçının asıl kudreti, dili kullanmadaki ustalığında sak- lıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki de- hası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezindeki başarısı, şiirlerinde ritmik akış- kanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye terci- hinde geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve ek- lerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az ikinini yakalayan ve bunu B) Şimdi kiliksızım fakat
Tüfeğini depoya koydular
Esvabını başkasına verdiler
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı
Ne matarasında dudaklarının izi
Öyle bir rüzgâr ki
Kendi gitti
İsmi bile kalmadı yadigâr
Yalnız şu beyit kaldı
Kahve ocağından, el yazısıyla
"Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı"
Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan-
lıştır?
A) Orhan Veli'ye ait bir şiirden alınmıştır.
B) Konuşma dilinden yararlanılmıştır.
C) İmgelerle anlam güçlendirilmiştir.
D) Herkesin başına gelebilecek bir olay ele alınmıştır.
E) Serbest ölçü kullanılmıştır.
11
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
Tüfeğini depoya koydular Esvabını başkasına verdiler Artık ne torbasında ekmek kırıntısı Ne matarasında dudaklarının izi Öyle bir rüzgâr ki Kendi gitti İsmi bile kalmadı yadigâr Yalnız şu beyit kaldı Kahve ocağından, el yazısıyla "Ölüm Allah'ın emri Ayrılık olmasaydı" Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan- lıştır? A) Orhan Veli'ye ait bir şiirden alınmıştır. B) Konuşma dilinden yararlanılmıştır. C) İmgelerle anlam güçlendirilmiştir. D) Herkesin başına gelebilecek bir olay ele alınmıştır. E) Serbest ölçü kullanılmıştır. 11
10. Aşağıdaki edebî topluluk-temsilci eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
2
A Garipçiler - Orhan Veli Kanık
LAY
B) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel
Maviciler - Attila İlhan
D) İkinci Yeniciler - Ataol Behramoğlu
E) Toplumcu Gerçekçiler - Hasan İzzettin Dinamo
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
10. Aşağıdaki edebî topluluk-temsilci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 2 A Garipçiler - Orhan Veli Kanık LAY B) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel Maviciler - Attila İlhan D) İkinci Yeniciler - Ataol Behramoğlu E) Toplumcu Gerçekçiler - Hasan İzzettin Dinamo
1. İmgeye dayalı anlatım
II. Nükteli bir dil kullanma
Lu
Alışılmamış bağdaştırmalar
IV. Kalıplaşmış söz dizimini değiştirme
LV. Soyutlamaya ve kapalı söyleyişe yönelme
Yukarıda verilenlerden hangisi II. Yeni akımında görül-
mez?
A) I
B) II
C) III
D) TV
E) V
B
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
1. İmgeye dayalı anlatım II. Nükteli bir dil kullanma Lu Alışılmamış bağdaştırmalar IV. Kalıplaşmış söz dizimini değiştirme LV. Soyutlamaya ve kapalı söyleyişe yönelme Yukarıda verilenlerden hangisi II. Yeni akımında görül- mez? A) I B) II C) III D) TV E) V B
7.
Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yenilikçi tavrını "Şiir anayasaya aykırıdır." diyerek ironik
bir şekilde ortaya koyar.
LB Yoğun imgelerle yüklü, kendine özgü bir şiir dili geliştirir.
ikinci Yeni şairlerinin Papirüs dergisi etrafında toplanma-
larına büyük katkı sağlar.
D) Şiirlerinde yaygın olarak "aşk" temasını ele alan şair,
mizah ve ironiden de yararlanır.
E) Şiirin yanında deneme türünde de eser verir, dergicilik
yapar.
y
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
7. Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yenilikçi tavrını "Şiir anayasaya aykırıdır." diyerek ironik bir şekilde ortaya koyar. LB Yoğun imgelerle yüklü, kendine özgü bir şiir dili geliştirir. ikinci Yeni şairlerinin Papirüs dergisi etrafında toplanma- larına büyük katkı sağlar. D) Şiirlerinde yaygın olarak "aşk" temasını ele alan şair, mizah ve ironiden de yararlanır. E) Şiirin yanında deneme türünde de eser verir, dergicilik yapar. y
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
17.) İkinci Yeni şairleri; günlük yaşantmın, buyurgan gerçekçi tavrı
yerine yazınsal imgeye yer verir.
ge
Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi lkinci Yeni şairleri
tarafından yazılmış olabilir?
A) Ölüm müydü konuştukları? Ölümdü anlaşılan
Silince bir aynayı çıkıveren karşılarına
B) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır.
Çiftlik değil, yoktur beyi, ağası
C) Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
D) Hiçbiriniz telaş etmesin boşa
Doyacak gözünüz toprağa taşa
E) Şu cihanda bir murada ermedim
Ömrümde hiç böyle sevda görmedim.
19.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 17.) İkinci Yeni şairleri; günlük yaşantmın, buyurgan gerçekçi tavrı yerine yazınsal imgeye yer verir. ge Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi lkinci Yeni şairleri tarafından yazılmış olabilir? A) Ölüm müydü konuştukları? Ölümdü anlaşılan Silince bir aynayı çıkıveren karşılarına B) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır. Çiftlik değil, yoktur beyi, ağası C) Sere serpe gider düşman önüne Ölümü karşılar meydan içinde D) Hiçbiriniz telaş etmesin boşa Doyacak gözünüz toprağa taşa E) Şu cihanda bir murada ermedim Ömrümde hiç böyle sevda görmedim. 19.
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
17. İkinci Yeni şairleri; günlük yaşantının, buyurgan gerçekçi tavrı
yerine yazınsal imgeye yer verir.
Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni şairleri
tarafından yazılmış olabilir?
A) Ölüm müydü konuştukları? Ölümdü anlaşılan
Silince bir aynayı çıkıveren karşılarına
B) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır.
Çiftlik değil, yoktur beyi, ağası
C) Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
D) Hiçbiriniz telaş etmesin boşa
Doyacak gözünüz toprağa taşa
E) Şu cihanda bir murada ermedim
Ömrümde hiç böyle sevda görmedim.
19.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 17. İkinci Yeni şairleri; günlük yaşantının, buyurgan gerçekçi tavrı yerine yazınsal imgeye yer verir. Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni şairleri tarafından yazılmış olabilir? A) Ölüm müydü konuştukları? Ölümdü anlaşılan Silince bir aynayı çıkıveren karşılarına B) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır. Çiftlik değil, yoktur beyi, ağası C) Sere serpe gider düşman önüne Ölümü karşılar meydan içinde D) Hiçbiriniz telaş etmesin boşa Doyacak gözünüz toprağa taşa E) Şu cihanda bir murada ermedim Ömrümde hiç böyle sevda görmedim. 19.
22. "Şiir anayasaya aykırıdır." sözüyle edebiyat tarihine adı-
nı yazdıran sanatçıya göre şiir hiçbir mantık ve düzene
uymaz. Bütün sevgililerine "Annem çok küçükken öldü /
Beni öp sonra doğur beni" diye seslenen şair II. Yeni an-
layışına katılmasına rağmen geleneğe karşı olmamış,
şiirlerinde geleneğin değerlerinden geniş ölçüde yarar-
lanmıştır. Toplumculara göre kapalı yazdığı düşünülen
şairi II. Yeni şairleri ile karşılaştırdığımızda oldukça açık
bir söyleyişinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Cemal Süreya
B) İlhan Berk
C) Edip Cansever
D) Ülkü Tamer
Purgut Uyar
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri
22. "Şiir anayasaya aykırıdır." sözüyle edebiyat tarihine adı- nı yazdıran sanatçıya göre şiir hiçbir mantık ve düzene uymaz. Bütün sevgililerine "Annem çok küçükken öldü / Beni öp sonra doğur beni" diye seslenen şair II. Yeni an- layışına katılmasına rağmen geleneğe karşı olmamış, şiirlerinde geleneğin değerlerinden geniş ölçüde yarar- lanmıştır. Toplumculara göre kapalı yazdığı düşünülen şairi II. Yeni şairleri ile karşılaştırdığımızda oldukça açık bir söyleyişinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Cemal Süreya B) İlhan Berk C) Edip Cansever D) Ülkü Tamer Purgut Uyar