Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlam Bakımından Sözcükler Soruları

12, Sözcükler cümle içerisindeki kullanımına göre birden fazla anlam kazanabilir. Bir kelimenin birden çok anlam ifade
etmesine çok anlamlılık denilmektedir.
Tarladaki ürünlerin hepsini kırağı çalmış. → Zarar vermek, dokunmak, bozmak
Üç ay süren çalışmanın sonrasında bağlama çalmayı öğrendi. →Bir müzik parçasını seslendirmek
TH. İstediği yapılmayan çocuk, elindeki oyuncakları yere çaldı. →Çarpmak, atmak, kaldırıp yere vurmak
TV Koltukların üzerindeki örtünün rengi yeşile çalıyordu. Herhangi bir yönden yaklaşmak, andırmak, benzemek
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "çalmak" sözcüğü karşısında verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır?
B) II
C) III
1.
A) I
D) IV
5
SA
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
12, Sözcükler cümle içerisindeki kullanımına göre birden fazla anlam kazanabilir. Bir kelimenin birden çok anlam ifade etmesine çok anlamlılık denilmektedir. Tarladaki ürünlerin hepsini kırağı çalmış. → Zarar vermek, dokunmak, bozmak Üç ay süren çalışmanın sonrasında bağlama çalmayı öğrendi. →Bir müzik parçasını seslendirmek TH. İstediği yapılmayan çocuk, elindeki oyuncakları yere çaldı. →Çarpmak, atmak, kaldırıp yere vurmak TV Koltukların üzerindeki örtünün rengi yeşile çalıyordu. Herhangi bir yönden yaklaşmak, andırmak, benzemek Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "çalmak" sözcüğü karşısında verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır? B) II C) III 1. A) I D) IV 5 SA
7-
DİL BİLGİSİ
sf sf
18. Anlatacak hikâyeleri olduğunu düşünen pek çok kişi, edebiya-
tın aslında ne olduğunu sorgulamadan romanlar ve öyküler ya-
of
ziyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümleler, yukarıda-
ki cümlenin yan cümleleri ile aynı görevde kullanılmıştır?
A) Azra Erhat, ülkemizin aydın, düşünen, tartışan, sorgulayan,
araştıran bilim kadınlarının simge adlarından biridir.
B) Tarih ve Coğrafya Fakültesi akademisyenlerinden olan Az-
ra Erhat, aynı zamanda iyi bir çevirmendi.
C) Şişli'de ana cadde ile Küçükbahçe Sokağı'nın kesiştiği kö-
şede bulunan üç katlı büyük bir evde yaşıyorlardı.
DY Büyük bir üzüntüyle evden çıkmaya hazırlanırlarken her na-
sılsa ani bir kararla eve yerleşmekten vazgeçmiş.
E) Anadolu'da kültür kaynaklarının derinlerine inildiğinde pek
çok kültürün beşiğinin Anadolu toprakları olduğu görülür.
mbay eonthogy
THUS
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
7- DİL BİLGİSİ sf sf 18. Anlatacak hikâyeleri olduğunu düşünen pek çok kişi, edebiya- tın aslında ne olduğunu sorgulamadan romanlar ve öyküler ya- of ziyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümleler, yukarıda- ki cümlenin yan cümleleri ile aynı görevde kullanılmıştır? A) Azra Erhat, ülkemizin aydın, düşünen, tartışan, sorgulayan, araştıran bilim kadınlarının simge adlarından biridir. B) Tarih ve Coğrafya Fakültesi akademisyenlerinden olan Az- ra Erhat, aynı zamanda iyi bir çevirmendi. C) Şişli'de ana cadde ile Küçükbahçe Sokağı'nın kesiştiği kö- şede bulunan üç katlı büyük bir evde yaşıyorlardı. DY Büyük bir üzüntüyle evden çıkmaya hazırlanırlarken her na- sılsa ani bir kararla eve yerleşmekten vazgeçmiş. E) Anadolu'da kültür kaynaklarının derinlerine inildiğinde pek çok kültürün beşiğinin Anadolu toprakları olduğu görülür. mbay eonthogy THUS
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ük
TÜRKÇE TESTİ
irgalayan
vadiye
derde
şim
dir biraz.
n
DENEME 3
3. Emrah Ece; yeni çıkan Bozkır Hikâyeleri ve Yer-Su
Hikayeleri'nde kimi zaman (sıklıkla) sözlü kültür ve halk
anlatılarını yeni baştan, kendi diliyle yorumlayarak kimi
zamansa yarattığı yeni öykü (hikaye) evreniyle kökü
asırlara uzanan bir kültüre dair yeni pencereler açarak
III
(farklı görüş açılanı kazandırarak) çağdaş bkura alışılmışın
ötesinde bir öykü evreni vaad ediyor. Masalların, mit ve
efsanelerin (söylencelerin) yeni bir dil ve üslup (biçem)
IV
ile bir araya geldiği bu hikâyeler; Türk coğrafyasına
dair de özel anekdotlar içeriyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin
anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır?
B) II
C) III
D) IV
Ca
metin
yayınları
E) V
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ük TÜRKÇE TESTİ irgalayan vadiye derde şim dir biraz. n DENEME 3 3. Emrah Ece; yeni çıkan Bozkır Hikâyeleri ve Yer-Su Hikayeleri'nde kimi zaman (sıklıkla) sözlü kültür ve halk anlatılarını yeni baştan, kendi diliyle yorumlayarak kimi zamansa yarattığı yeni öykü (hikaye) evreniyle kökü asırlara uzanan bir kültüre dair yeni pencereler açarak III (farklı görüş açılanı kazandırarak) çağdaş bkura alışılmışın ötesinde bir öykü evreni vaad ediyor. Masalların, mit ve efsanelerin (söylencelerin) yeni bir dil ve üslup (biçem) IV ile bir araya geldiği bu hikâyeler; Türk coğrafyasına dair de özel anekdotlar içeriyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır? B) II C) III D) IV Ca metin yayınları E) V
1. (1) Vapur, Kadıköy'den kalkmış, denizi yara yara
geliyor. (II) Tüm yolcular, güvertede toplanmış, et-
rafı seyrediyorlar. (III) Biraz sonra vapur nazlana
nazlana iskeleye yanaşır. (IV) Kalabalık, azgın bir
sel hâlinde vapura doğru akıyor. (V) Şehir vapurla-
rında hep böyle oluyor, kimse kimseye saygı gös-
termiyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yüklem, geniş zaman anlamı taşıdığı hâl-
de geniş zamanla çekimlenmemiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
1. (1) Vapur, Kadıköy'den kalkmış, denizi yara yara geliyor. (II) Tüm yolcular, güvertede toplanmış, et- rafı seyrediyorlar. (III) Biraz sonra vapur nazlana nazlana iskeleye yanaşır. (IV) Kalabalık, azgın bir sel hâlinde vapura doğru akıyor. (V) Şehir vapurla- rında hep böyle oluyor, kimse kimseye saygı gös- termiyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde yüklem, geniş zaman anlamı taşıdığı hâl- de geniş zamanla çekimlenmemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "var olmak" anlamına
gelen bir söz vardır?
A) Müzik öğretmenimiz her birimize ayrı bir ödev verdi.
B) Kiraladığımız ev için bugün kontrat imzalayacağız.
C) Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim?
D) Dereden tuttuğumuz balıkları sonra salıvermiştik.
E) Içinden geçenleri samimi bir şekilde anlattı bize.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "var olmak" anlamına gelen bir söz vardır? A) Müzik öğretmenimiz her birimize ayrı bir ödev verdi. B) Kiraladığımız ev için bugün kontrat imzalayacağız. C) Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim? D) Dereden tuttuğumuz balıkları sonra salıvermiştik. E) Içinden geçenleri samimi bir şekilde anlattı bize.
İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile
inen keçi yoluna düşüyordu. Çoğu zaman olduğu gibi yine
kendim yürüyordum, bu yoldan. Geçen ay okuyucuyla bu-
B/ luşan yeni kitabım düştü aklıma. Diğer eserlerimde oldu-
ğu gibi okura öylece bilge insan tavrı ile mesaj vermek
bana düşmezdi, öyle de yaptım zaten. Bu düşüncelerle
keçi yolundan varmak istediğim yere ulaştım. İçeri girdi-
ğimde bana garip garip baktı adamlar. "Bir rastlantı sonu-
cu aralarına düştüm herhalde." diye düşündüm.
8.
Bu parçada "düşmek" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan
hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A) Gelmek
abB) Uğramak, kapılmak
C) Bir yere ansızın gelmek
D) Vurmak, rastlamak
E) Yakışmak
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu. Çoğu zaman olduğu gibi yine kendim yürüyordum, bu yoldan. Geçen ay okuyucuyla bu- B/ luşan yeni kitabım düştü aklıma. Diğer eserlerimde oldu- ğu gibi okura öylece bilge insan tavrı ile mesaj vermek bana düşmezdi, öyle de yaptım zaten. Bu düşüncelerle keçi yolundan varmak istediğim yere ulaştım. İçeri girdi- ğimde bana garip garip baktı adamlar. "Bir rastlantı sonu- cu aralarına düştüm herhalde." diye düşündüm. 8. Bu parçada "düşmek" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A) Gelmek abB) Uğramak, kapılmak C) Bir yere ansızın gelmek D) Vurmak, rastlamak E) Yakışmak
getirdi.
da
imiza
TÜRKÇE TESTİ
a karşı
en)
n
1
3.
Deneme - 2
Bu beş günlük gezimiz sırasında ilk gün bir otelde
kaldık. Sabah olur olmaz 150 kilometre uzaklıktaki antik
kenti görmek için yola çıktık. Ama eksilikler peşimizi
bırakmadı. Arabamız kısa süre sonra yarı yolda kaldı.
Üniversite yıllarında beraber kaldığımız İsmail, arabayı
tamir etmeye çalıştı ama olmadı. Anlaşılan antik kent
ziyaretimiz ertesi güne kalmıştı. Bir de Cevdet'in
çantasındaki yiyecekler olmasaydı bu dağ başında aç
kalmıştık.
Bu parçada "kalmak" sözcüğü aşağıdaki
anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde
kullanılmamıştır?
Oturmak, yaşamak
A
Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
1 İşlemez, yürümez duruma gelmek
lleriye atılmak, ertelenmek
Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
getirdi. da imiza TÜRKÇE TESTİ a karşı en) n 1 3. Deneme - 2 Bu beş günlük gezimiz sırasında ilk gün bir otelde kaldık. Sabah olur olmaz 150 kilometre uzaklıktaki antik kenti görmek için yola çıktık. Ama eksilikler peşimizi bırakmadı. Arabamız kısa süre sonra yarı yolda kaldı. Üniversite yıllarında beraber kaldığımız İsmail, arabayı tamir etmeye çalıştı ama olmadı. Anlaşılan antik kent ziyaretimiz ertesi güne kalmıştı. Bir de Cevdet'in çantasındaki yiyecekler olmasaydı bu dağ başında aç kalmıştık. Bu parçada "kalmak" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Oturmak, yaşamak A Olmak, herhangi bir durumda bulunmak 1 İşlemez, yürümez duruma gelmek lleriye atılmak, ertelenmek Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
5.
Ziya Gökalp ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak görmüştür.
Türkçülük düşüncesini konu alan şiirlerini Türkçülüğün Esas-
ları'nda toplamıştır.
C) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmış-
tır.
(D) Türkçülük akımını bir sisteme bağlayarak bunu eserlerinde
kullanmıştır.
E) Dil konusundaki düşüncelerini Lisan adlı şiirinde açıklamış-
tır.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
5. Ziya Gökalp ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak görmüştür. Türkçülük düşüncesini konu alan şiirlerini Türkçülüğün Esas- ları'nda toplamıştır. C) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmış- tır. (D) Türkçülük akımını bir sisteme bağlayarak bunu eserlerinde kullanmıştır. E) Dil konusundaki düşüncelerini Lisan adlı şiirinde açıklamış- tır.
SÖZCUKTE ANLAM YENİ NESİL
u ova (duz-
munda ko-
plan kalker,
ek oranda
er yağış ve
oluşturarak
stik ovalar
k alanlıdır.
edenlerin-
mareketler-
er yer (her
01
10. Bir şiiri şiir yapan şey her neyse o, diğer bir şiiri şiir ol-
maktan çıkarabilir. Benim şiirimi şiir yapan şey hatalarım,
beceriksizliğim ve imgelerimin saman alevi gibi parlayıp
sönmesidir.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) ham gücünün zamanla kaybolması
B) Düşsel bir anlatımın öznel bir biçimde yansıtılama-
masi
Cilgi çekici benzetmelerin yeterince kullanılmaması
D) Hayallerin etkisinin bir süre sonra kaybolması
Duyguların yeterince yansıtılamaması
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
SÖZCUKTE ANLAM YENİ NESİL u ova (duz- munda ko- plan kalker, ek oranda er yağış ve oluşturarak stik ovalar k alanlıdır. edenlerin- mareketler- er yer (her 01 10. Bir şiiri şiir yapan şey her neyse o, diğer bir şiiri şiir ol- maktan çıkarabilir. Benim şiirimi şiir yapan şey hatalarım, beceriksizliğim ve imgelerimin saman alevi gibi parlayıp sönmesidir. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir? A) ham gücünün zamanla kaybolması B) Düşsel bir anlatımın öznel bir biçimde yansıtılama- masi Cilgi çekici benzetmelerin yeterince kullanılmaması D) Hayallerin etkisinin bir süre sonra kaybolması Duyguların yeterince yansıtılamaması
A
TYT/Türkçe
30. Çıtasını alçak tutan biri için tabii ki başarmak kolay
bir iştir. Bakmayın onların burnunun Kafdağı'nda ol-
masına. Onlar göz boyamaya çalışsalar da güneşin
balçıkla sıvanamayacağını herkes bilir.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, bu parçadaki
altı çizili sözlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) Umarsız olmak
B) Böbürlenmek
C) Daha iyiyi amaçlamamak
D) Gerçeklerin saklanamayacağı
E) Bir şeyi iyi gibi gösterip insanları kandırmak
A
Voo
Eleme
rumda
ki bir h
si su
hayvan
göster
dan dr
gelir.
gün ew
Bu m
mez?
A)
B) I
C)
D)
E)
11
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
A TYT/Türkçe 30. Çıtasını alçak tutan biri için tabii ki başarmak kolay bir iştir. Bakmayın onların burnunun Kafdağı'nda ol- masına. Onlar göz boyamaya çalışsalar da güneşin balçıkla sıvanamayacağını herkes bilir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, bu parçadaki altı çizili sözlerden biriyle ilişkilendirilemez? A) Umarsız olmak B) Böbürlenmek C) Daha iyiyi amaçlamamak D) Gerçeklerin saklanamayacağı E) Bir şeyi iyi gibi gösterip insanları kandırmak A Voo Eleme rumda ki bir h si su hayvan göster dan dr gelir. gün ew Bu m mez? A) B) I C) D) E) 11
2
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "utanma"yı anla-
tan bir söz kullanılmamıştır?
A) Geçmişte kazandığı şampiyonluklar düşünülünce
bu yenilgi takımın yüz karasıdır.
B) Sahnede sözleri unutunca yer yarılsa da içine
geçsem diye aklımdan geçirmiştim.
C) Beni nasıl kolay kandırdı, onun sağlam ayakkabı
olmadığını konuşmalarından anlamalıydım.
D) Ayşe, yanlış belgeleri getirdiğini anlayınca renkten
renge girmiş; bir açıklama yapamamıştı.
CO00-08.03CDS05
r
H
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
2 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "utanma"yı anla- tan bir söz kullanılmamıştır? A) Geçmişte kazandığı şampiyonluklar düşünülünce bu yenilgi takımın yüz karasıdır. B) Sahnede sözleri unutunca yer yarılsa da içine geçsem diye aklımdan geçirmiştim. C) Beni nasıl kolay kandırdı, onun sağlam ayakkabı olmadığını konuşmalarından anlamalıydım. D) Ayşe, yanlış belgeleri getirdiğini anlayınca renkten renge girmiş; bir açıklama yapamamıştı. CO00-08.03CDS05 r H
u
7-
71
a
7
3. O, Anadolu ezgilerini dünyaya yaymak maksadıyla
1
||
çıktığı yolun zorlukları karşısında gözünü kırpmadan
sanatını icra ederken sergilediği ağırbaşlı tavırlarıyla
da yanında yer alan insanların saygısını kazanmıştır.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlam-
ca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiş-
tir?
A) niyetiyle
B) amacıyla
C) gayesiyle
D) ilkesiyle
||
imkân vermemek
gözlerine yaş gelmek
korkmamak
çekinmemek
inatçı
anlayışlı
ciddi
ılımlı
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
u 7- 71 a 7 3. O, Anadolu ezgilerini dünyaya yaymak maksadıyla 1 || çıktığı yolun zorlukları karşısında gözünü kırpmadan sanatını icra ederken sergilediği ağırbaşlı tavırlarıyla da yanında yer alan insanların saygısını kazanmıştır. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlam- ca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiş- tir? A) niyetiyle B) amacıyla C) gayesiyle D) ilkesiyle || imkân vermemek gözlerine yaş gelmek korkmamak çekinmemek inatçı anlayışlı ciddi ılımlı
ÇE
3. Insanoğlu, her zaman bilinmek ihtiyacıyla yazdı. Tan-
ri'nin bilinmek için insanı yaratması gibi insan da bilin-
mek için kitap yazıyor. Yazdıkça insan Tle ilgili ne varsa
bilinmesini sağlıyor. Böylece biz, o romanları okurken
onların adeta filmini çekiyoruz zihnimizde Insanı uzun
uzun anlatma ihtiyacının en güzel cevabı romanlar...
Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklı ve düşünme yeteneği olan varlık
B) Dille, sözle anlaşan, en gelişmiş canlı yaratık
C) Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli kimse.
D) Bir türe giren canlı varlık.
E) Dünyada var olan aklı, fikri, konuşma yeteneği olan
kimse
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
ÇE 3. Insanoğlu, her zaman bilinmek ihtiyacıyla yazdı. Tan- ri'nin bilinmek için insanı yaratması gibi insan da bilin- mek için kitap yazıyor. Yazdıkça insan Tle ilgili ne varsa bilinmesini sağlıyor. Böylece biz, o romanları okurken onların adeta filmini çekiyoruz zihnimizde Insanı uzun uzun anlatma ihtiyacının en güzel cevabı romanlar... Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Aklı ve düşünme yeteneği olan varlık B) Dille, sözle anlaşan, en gelişmiş canlı yaratık C) Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli kimse. D) Bir türe giren canlı varlık. E) Dünyada var olan aklı, fikri, konuşma yeteneği olan kimse
RKÇE TESTİ
yrılan kısmına işaretleyiniz.
e
ki
ik
3.
31125
Bilmem yanılıyor muyum; Orhan Veli, büyük kavgasını
sürdürürken eski sanata karşı cevaplarını yazılarında
değil, hep şiirlerinde vermek istedi; başka türlü
söylersek yeni bir şiir ne olmalıysa onun değil, eski şiir
ne değilse onun çevresinde dolanmaya başladı. Bu,
onu sınırladı. Tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk
noktada engelledi. Bu yüzden yeni bir sanatın gizli, el
değmedik olanaklarını kazanmaya pek fırsat bulamadı.
Bu parçadaki altı çizili sözle Orhan Veli ile ilgili
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirini eski şiirin karşıtlığı üzerine kurması
B) Şiirinin eskiye eklemlenen bir şiir olmaması
C) Şiirinin özgürce gelişmesini gitgide kısıtlaması
D) Sanatında eski şiire cevap vermekle yetinmesi
E) Kendi şiirinin estetik yönüyle hiç ilgilenmemesi
neb
halo
(D) sibilbid entribstine
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
RKÇE TESTİ yrılan kısmına işaretleyiniz. e ki ik 3. 31125 Bilmem yanılıyor muyum; Orhan Veli, büyük kavgasını sürdürürken eski sanata karşı cevaplarını yazılarında değil, hep şiirlerinde vermek istedi; başka türlü söylersek yeni bir şiir ne olmalıysa onun değil, eski şiir ne değilse onun çevresinde dolanmaya başladı. Bu, onu sınırladı. Tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk noktada engelledi. Bu yüzden yeni bir sanatın gizli, el değmedik olanaklarını kazanmaya pek fırsat bulamadı. Bu parçadaki altı çizili sözle Orhan Veli ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiirini eski şiirin karşıtlığı üzerine kurması B) Şiirinin eskiye eklemlenen bir şiir olmaması C) Şiirinin özgürce gelişmesini gitgide kısıtlaması D) Sanatında eski şiire cevap vermekle yetinmesi E) Kendi şiirinin estetik yönüyle hiç ilgilenmemesi neb halo (D) sibilbid entribstine
60. Abdülhak Hâmit Tarhan, adlı eserinde kırda oturanla-
rin, nimetlerini doğadan çıkarmalarına karşılık şehirde ya-
şayanların, birbirlerini yemekle meşgul olduklarını anlatır.
Köylünün, doğanın güzelliği ile mest olup kulübesinde kuş
seslerini bedava dinlerken; şehirdekilerin para harcayarak
saz ile nefsini uyuttuğunu söyler.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki eser adların-
dan hangisi getirilmelidir?
A) Belde
1111
D) Sahra
B) Liberte
E) Makber
C) Eşber
10
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
60. Abdülhak Hâmit Tarhan, adlı eserinde kırda oturanla- rin, nimetlerini doğadan çıkarmalarına karşılık şehirde ya- şayanların, birbirlerini yemekle meşgul olduklarını anlatır. Köylünün, doğanın güzelliği ile mest olup kulübesinde kuş seslerini bedava dinlerken; şehirdekilerin para harcayarak saz ile nefsini uyuttuğunu söyler. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki eser adların- dan hangisi getirilmelidir? A) Belde 1111 D) Sahra B) Liberte E) Makber C) Eşber 10
B
TÜRKÇE TESTİ
Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
8. Sınıf Deneme Sınavı - 3 (B)
RKÇE
Kış; adanın her tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını poyraz, maestro, gün doğusu, karayel hâlinde seferber ettiği
zaman, öteki yakada yaz daha pilisını pırtısını toplamamış; bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur.
Bu cümlenin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) İnsani özellikler insan dışı canlılara aktarılmıştır.
C) Tanımlamaya yer verilmiştir.
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
TÜRKÇE
3.
MU108
alrım
im her
de kasaba
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
B TÜRKÇE TESTİ Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 8. Sınıf Deneme Sınavı - 3 (B) RKÇE Kış; adanın her tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını poyraz, maestro, gün doğusu, karayel hâlinde seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz daha pilisını pırtısını toplamamış; bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Bu cümlenin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Benzetmeden yararlanılmıştır. B) İnsani özellikler insan dışı canlılara aktarılmıştır. C) Tanımlamaya yer verilmiştir. D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. TÜRKÇE 3. MU108 alrım im her de kasaba