Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları Soruları

n
ARD
1. Musiki, her şeyden önce musiki
Onun için tekli misradan şaşma
Kıvrak olur, erir havada sanki
Ağır aksak söylenişe yanaşma
Hep musiki, biraz daha musiki
Havalanan bir şey olmalı mısra
Deli bir gönülden kalkıp gitmeli
Başka göklere başka sevdalara
Bu dizelerde dile getirilen şiir anlayışıyla aşağıdaki
şairlerden hangisinin sanat anlayışı örtüşür?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Paruk Nafiz Çamlıbel
C) Arfat ligaz
DAhmet Muhip Dıranas
E) Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
n ARD 1. Musiki, her şeyden önce musiki Onun için tekli misradan şaşma Kıvrak olur, erir havada sanki Ağır aksak söylenişe yanaşma Hep musiki, biraz daha musiki Havalanan bir şey olmalı mısra Deli bir gönülden kalkıp gitmeli Başka göklere başka sevdalara Bu dizelerde dile getirilen şiir anlayışıyla aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat anlayışı örtüşür? A) Ahmet Kutsi Tecer B) Paruk Nafiz Çamlıbel C) Arfat ligaz DAhmet Muhip Dıranas E) Mehmet Emin Yurdakul
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.ORTAK YAZILISI
ADI-SOYADI: Yorer calsik
"Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim...
İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim."
1. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel
özelliğini ifade etmektedir? (5p)
A)Romantizm
C) Sembolizm
B)Klasisizm
D)Sürrealizm E) Realizm
Gazeteyle gelişen ve toplumu ilgilendiren
herhangi bir konuda konunun uzmanı veya ünlü
kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakat yazan
nesnel bir bakış açısıyla konuşmaları olduğu gibi
aktarır. Soru- cevap yönteminin ağırlıklı olarak
kullanıldığı bu türde yazar, konu ile ilgili film,
fotoğraf ve grafiklerden yararlanarak eserini
zenginleştirebilir.
2.Bu parçada sözü edilen yazınsal tür
aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Deneme
B) Fıkra
C) Söyleşi
D) Röportaj
E) Gezi yazısı
I. Bir kişinin başından geçen, tanık olduğu ya da
duyduğu olayları anlattığı yazı türüne denir.
II. Yazarın özgürce seçtiği bir konu üzerinde kesin
yargılara varmadan kendi düşüncelerini anlattığı
düzyazı türüne denir.
III. Herhangi bir kişi, olay, yapıt üzerindeki tek bir
yöne ait araştırmaya dayalı inceleme eserlerine
denir.
3. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla
aşağıdaki yazı türlerinden hangilerine aittir?
(5p)
A) Fıkra - Deneme - Makale
B) Anı - Deneme - Monografi
C) Eleştiri - Biyografi - Günlük
D) Makale - Deneme - Ani
E) Biyografi - Fıkra - Gezi
4 Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet
Dönemi'nde eser vermemiştir? (5p)
A) Oğuz Atay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Ömer Seyfettin
SINIFI:
NO:
30/03/2023
D) Millî Edebiyat
E) Tanzimat
PUANI:
Bu dönem Türk romanında, Türk toplumunun
geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel,
değişiklikler, bu değişikliklerin insan üzerindeki
etkileri, yabancılaşma, aydınların edilgenliği ve
kentleşme olgusunun yarattığı bunalımlar gibi
geniş bir konu yelpazesi ortaya kondu.
5.Bu cümlede özellikleri verilen edebî dönem
aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Cumhuriyet
B) Servetifünun
C) Fecriati
6. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir'in
romanlarından biri değildir? (5p)
A) Tehlikeli Oyunlar
B) Yorgun Savaşçı
C) Körduman
D) Kurt Kanunu
E) Devlet Ana
7. Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet
Dönemi romanında toplumcu gerçekçi bir
çizgide eser veren yazarlar bir arada
verilmiştir? (5p)
A) Sabahattin Ali - Sadri Ertem
B) Reşat Nuri Güntekin - Nâzım Hikmet
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Oğuz Atay
D) Sabahattin Ali - Nâzım Hikmet
E) Sadri Ertem - Reşat Nuri Güntekin
8. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın romanlarından biri değildir? (5p)
A) Huzur
B) Mahur Beste
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Sahnenin Dışındakiler
E) Tehlikeli Oyunlar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.ORTAK YAZILISI ADI-SOYADI: Yorer calsik "Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim... İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim." 1. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel özelliğini ifade etmektedir? (5p) A)Romantizm C) Sembolizm B)Klasisizm D)Sürrealizm E) Realizm Gazeteyle gelişen ve toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda konunun uzmanı veya ünlü kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakat yazan nesnel bir bakış açısıyla konuşmaları olduğu gibi aktarır. Soru- cevap yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu türde yazar, konu ile ilgili film, fotoğraf ve grafiklerden yararlanarak eserini zenginleştirebilir. 2.Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? (5p) A) Deneme B) Fıkra C) Söyleşi D) Röportaj E) Gezi yazısı I. Bir kişinin başından geçen, tanık olduğu ya da duyduğu olayları anlattığı yazı türüne denir. II. Yazarın özgürce seçtiği bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kendi düşüncelerini anlattığı düzyazı türüne denir. III. Herhangi bir kişi, olay, yapıt üzerindeki tek bir yöne ait araştırmaya dayalı inceleme eserlerine denir. 3. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki yazı türlerinden hangilerine aittir? (5p) A) Fıkra - Deneme - Makale B) Anı - Deneme - Monografi C) Eleştiri - Biyografi - Günlük D) Makale - Deneme - Ani E) Biyografi - Fıkra - Gezi 4 Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde eser vermemiştir? (5p) A) Oğuz Atay B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Reşat Nuri Güntekin E) Ömer Seyfettin SINIFI: NO: 30/03/2023 D) Millî Edebiyat E) Tanzimat PUANI: Bu dönem Türk romanında, Türk toplumunun geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel, değişiklikler, bu değişikliklerin insan üzerindeki etkileri, yabancılaşma, aydınların edilgenliği ve kentleşme olgusunun yarattığı bunalımlar gibi geniş bir konu yelpazesi ortaya kondu. 5.Bu cümlede özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? (5p) A) Cumhuriyet B) Servetifünun C) Fecriati 6. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir'in romanlarından biri değildir? (5p) A) Tehlikeli Oyunlar B) Yorgun Savaşçı C) Körduman D) Kurt Kanunu E) Devlet Ana 7. Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi romanında toplumcu gerçekçi bir çizgide eser veren yazarlar bir arada verilmiştir? (5p) A) Sabahattin Ali - Sadri Ertem B) Reşat Nuri Güntekin - Nâzım Hikmet C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Oğuz Atay D) Sabahattin Ali - Nâzım Hikmet E) Sadri Ertem - Reşat Nuri Güntekin 8. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarından biri değildir? (5p) A) Huzur B) Mahur Beste C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü D) Sahnenin Dışındakiler E) Tehlikeli Oyunlar
3. Serbest nazım ve toplumcu şirin önde gelen isimlerinden
olan ----, edebiyatımızın mizah alanındaki önemli sanatçı-
larındandır. Eserlerinde sosyal eleştirinin ağırlıkta olduğu
sanatçı, filmleriyle de bilinen Hababam Sınıfı serisiyle ta-
nınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilebilir?
A) Necati Cumali
B) Ceyhun Atuf Kansu
C) Rrat Ilgaz
D) Coşkun Ertepinar
E Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
3. Serbest nazım ve toplumcu şirin önde gelen isimlerinden olan ----, edebiyatımızın mizah alanındaki önemli sanatçı- larındandır. Eserlerinde sosyal eleştirinin ağırlıkta olduğu sanatçı, filmleriyle de bilinen Hababam Sınıfı serisiyle ta- nınmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilebilir? A) Necati Cumali B) Ceyhun Atuf Kansu C) Rrat Ilgaz D) Coşkun Ertepinar E Fakir Baykurt
Du
19. Dokuz şehir kurtulsun
Kurtulacaktır Müslümanlar
İnsanlık kurtulacaktır
Diriliş fikri gitmelidir bu dokuz şehre akırmak gibi
Cennetten çağlayan
Işıklarla yıkanan
Öte yer öte zaman kınalı
Rüya oyalı
Arı gönül aşılı
Tanrım yeniden dirilişin tohumlarını
Saçmamız için fırsat ver
Kötülük ilkesini zayıflat
Direnişini kır yoğunluğunu seyrelt
Doğrulukla doldur doğumumuzu
Peygamberin zamanından bir
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
söylenebilir?
S?
Sezai Karakoç
B) Cahit Külebi
C) Attila İlhan
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Edip Cansever
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Du 19. Dokuz şehir kurtulsun Kurtulacaktır Müslümanlar İnsanlık kurtulacaktır Diriliş fikri gitmelidir bu dokuz şehre akırmak gibi Cennetten çağlayan Işıklarla yıkanan Öte yer öte zaman kınalı Rüya oyalı Arı gönül aşılı Tanrım yeniden dirilişin tohumlarını Saçmamız için fırsat ver Kötülük ilkesini zayıflat Direnişini kır yoğunluğunu seyrelt Doğrulukla doldur doğumumuzu Peygamberin zamanından bir Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? S? Sezai Karakoç B) Cahit Külebi C) Attila İlhan D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Edip Cansever
ıdaki
eşitli-
Ik ön
20.yy
ler or-
4
15. "Genç Kalemler" dergisiyle başlayan Milli Edebiyat akı-
mı, kısa sürede değişik sanat anlayışlarını savunan sa-
natçılar tarafından da benimsenmiştir. Sade ve arı bir
Türkçe ile yazılan eserler, yurt sorunları ve ulusal değer-
leri ortaya çıkarma amacını gütmüştür. Özellikle öykü ve
roman alanında bu akımın en güzel örnekleri verilmiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin Milli Edebiyat an-
layışıyla öykü veya roman yazdığı söylenemez?
A) Yakup Kadri Karademanoglu
Ahmet Haşim
C) Reşat Nuri Güntekin Askı memnu
D) Refik Halit Karay
E) Halide Edip Adıvar
Diğer sayfaya geçiniz.
V
a
Y
h
A
Türk D
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
ıdaki eşitli- Ik ön 20.yy ler or- 4 15. "Genç Kalemler" dergisiyle başlayan Milli Edebiyat akı- mı, kısa sürede değişik sanat anlayışlarını savunan sa- natçılar tarafından da benimsenmiştir. Sade ve arı bir Türkçe ile yazılan eserler, yurt sorunları ve ulusal değer- leri ortaya çıkarma amacını gütmüştür. Özellikle öykü ve roman alanında bu akımın en güzel örnekleri verilmiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin Milli Edebiyat an- layışıyla öykü veya roman yazdığı söylenemez? A) Yakup Kadri Karademanoglu Ahmet Haşim C) Reşat Nuri Güntekin Askı memnu D) Refik Halit Karay E) Halide Edip Adıvar Diğer sayfaya geçiniz. V a Y h A Türk D
1. Cumhuriyet romanıyla ilgili verilen boşlukları doldurunuz
a) Cumhuriyet Dönemi romani ......ve ..................olmak üzere iki dönemde incelenir.
b)
...sanatçılar köy gerçeklerini dile getirirler.
c) Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan.
romanlarıdır.
d) Peyami Safa, Tarık Buğra
e).
f) Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, .
****
g) Köy edebiyatımız Mahmut Makal'ın
h) Bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde
kullanılmıştır.
*******
********
*************
yansıtan yazarlarımızdır.
......romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir.
..........sanatçılarımızdır.
*********
.........romanıyla başlar.
.......... gibi teknikler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
1. Cumhuriyet romanıyla ilgili verilen boşlukları doldurunuz a) Cumhuriyet Dönemi romani ......ve ..................olmak üzere iki dönemde incelenir. b) ...sanatçılar köy gerçeklerini dile getirirler. c) Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan. romanlarıdır. d) Peyami Safa, Tarık Buğra e). f) Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, . **** g) Köy edebiyatımız Mahmut Makal'ın h) Bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde kullanılmıştır. ******* ******** ************* yansıtan yazarlarımızdır. ......romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir. ..........sanatçılarımızdır. ********* .........romanıyla başlar. .......... gibi teknikler
0. Nazım Hikmet ile şekillenen Marksist-sosyalist şiir anlayışı
toplumcu şiir geleneğinin oluşmasını sağlamıştır. Sanatçı-
lar, şiirde öyküleme tekniğine yer vererek ideolojilerini dile
getirmeyi amaçlamışlardır. Yoksulluk, işçi sınıfı mücadele-
si, gelecek umudu, savaş karşıtlığı gibi konuları ele alan
toplumcu şairler konuşma dilini kullanmışlardır. Genellikle
serbest nazım biçiminde eserler yazmışlardır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi bu anlayışla şiir yazma-
mıştır?
A) Can Yücel
B) Attila İlhan
C) Yavuz Bülent Bakiler
D) İsmet Özel
E) Ataol Behramoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
0. Nazım Hikmet ile şekillenen Marksist-sosyalist şiir anlayışı toplumcu şiir geleneğinin oluşmasını sağlamıştır. Sanatçı- lar, şiirde öyküleme tekniğine yer vererek ideolojilerini dile getirmeyi amaçlamışlardır. Yoksulluk, işçi sınıfı mücadele- si, gelecek umudu, savaş karşıtlığı gibi konuları ele alan toplumcu şairler konuşma dilini kullanmışlardır. Genellikle serbest nazım biçiminde eserler yazmışlardır. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu anlayışla şiir yazma- mıştır? A) Can Yücel B) Attila İlhan C) Yavuz Bülent Bakiler D) İsmet Özel E) Ataol Behramoğlu
lere
aş-
sin-
ez-
iz-
dil
4.
verant
69
Aşağıda Mehmet Akif ve Yahya Kemal'le ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
TEST
LK13EDBSB21-069
A) Mehmet Akif, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve
bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
B) Şiirleri realist bir özellik taşıyan Mehmet Akif, toplumun
kurtuluşunun dine yönelmekle gerçekleşeceğini savun-
muştur.
C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan önemli şairlerin-
den olan Yahya Kemal, nazmi nesre yaklaştırmıştır.
D) Parnasizmin etkisinde olan Yahya Kemal, şiirde biçim
ve ahenk kusursuzluğuna büyük önem vermiştir.
E) Yahya Kemal, şiirleri dışında, anı, deneme, makale tü-
ründe eserler de vermiştir. Eğil Dağlar bu eserlerden bi-
ridir.
Faruk Nafız Çamlıbel - Dinle Neyden
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
lere aş- sin- ez- iz- dil 4. verant 69 Aşağıda Mehmet Akif ve Yahya Kemal'le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? TEST LK13EDBSB21-069 A) Mehmet Akif, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. B) Şiirleri realist bir özellik taşıyan Mehmet Akif, toplumun kurtuluşunun dine yönelmekle gerçekleşeceğini savun- muştur. C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan önemli şairlerin- den olan Yahya Kemal, nazmi nesre yaklaştırmıştır. D) Parnasizmin etkisinde olan Yahya Kemal, şiirde biçim ve ahenk kusursuzluğuna büyük önem vermiştir. E) Yahya Kemal, şiirleri dışında, anı, deneme, makale tü- ründe eserler de vermiştir. Eğil Dağlar bu eserlerden bi- ridir. Faruk Nafız Çamlıbel - Dinle Neyden
1.
eis
Yayınları
Şiir/Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940 Arası) - V
Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ile ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Millî edebiyat anlayışını devam ettiren hececiler ile halka yönelenler, serbest nazım ve toplumcular, öz şiirciler 1923-1940 yılları
arasında etkili olmuş şiir anlayışlarıdır.
B) Sanat için sanat anlayışıyla yazılan öz şiirde, toplumcu görüşlere ve siyasete yer verilmemiş; aşk, ölüm, yalnızlık gibi bireysel
temaların yanı sıra zaman, rüya, sonsuzluk gibi düşsel temalar da sıklıkla kullanılmıştır.
C) Millî edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin memleketçi şiirlerini gerçeklikten ve içtenlikten uzak bulan Yedi Meşaleciler, "canlılık,
samimiyet ve daima yenilik" parolasıyla şiire yeni bir açılım getirmeyi hedeflemiştir.
D) Şiirde gerçekliği ve açıklığı amaçlayan parnasizm akımına tepki olarak doğan sembolizm akımı, Cumhuriyet Dönemi'nde öz(saf)
şiir anlayışını benimsemiş şairler üzerinde etkili olmuştur.
E) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinin sanat ve edebiyat alanına yansıması olan toplumcu gerçekçi şiirin Türk edebiyatındaki
öncüsü Nazım Hikmet olmuş; bu anlayış 1940 Kuşağı şairleriyle yaygınlık kazanmıştır.
6.
Kasr
Kap
Da
Zi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
1. eis Yayınları Şiir/Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940 Arası) - V Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ile ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Millî edebiyat anlayışını devam ettiren hececiler ile halka yönelenler, serbest nazım ve toplumcular, öz şiirciler 1923-1940 yılları arasında etkili olmuş şiir anlayışlarıdır. B) Sanat için sanat anlayışıyla yazılan öz şiirde, toplumcu görüşlere ve siyasete yer verilmemiş; aşk, ölüm, yalnızlık gibi bireysel temaların yanı sıra zaman, rüya, sonsuzluk gibi düşsel temalar da sıklıkla kullanılmıştır. C) Millî edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin memleketçi şiirlerini gerçeklikten ve içtenlikten uzak bulan Yedi Meşaleciler, "canlılık, samimiyet ve daima yenilik" parolasıyla şiire yeni bir açılım getirmeyi hedeflemiştir. D) Şiirde gerçekliği ve açıklığı amaçlayan parnasizm akımına tepki olarak doğan sembolizm akımı, Cumhuriyet Dönemi'nde öz(saf) şiir anlayışını benimsemiş şairler üzerinde etkili olmuştur. E) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinin sanat ve edebiyat alanına yansıması olan toplumcu gerçekçi şiirin Türk edebiyatındaki öncüsü Nazım Hikmet olmuş; bu anlayış 1940 Kuşağı şairleriyle yaygınlık kazanmıştır. 6. Kasr Kap Da Zi
3. 1930'lu yıllardan itibaren Türk edebiyatında, köylüden, işçi-
den, dar gelirliden söz edilen eserler verilmeye başlanır. O, bu
tarz eserlerin ilk örneklerini veren sanatçılardan biridir. Eser-
lerinde toplumun farklı katmanları arasındaki çatışmaları dile
getirir. Toplumsal yapının aksayan yönlerini ve köylünün so-
runlarını ilk defa gündeme getiren Kuyucaklı Yusuf ile o güne
kadar "yanlış Batılılaşma" konusunu işleyen türdeşlerinden ol-
dukça farklı ve önemli bir anlayışı Türk romanına kazandırır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Refik Halit Karay
D) Sabahattin Ali
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
3. 1930'lu yıllardan itibaren Türk edebiyatında, köylüden, işçi- den, dar gelirliden söz edilen eserler verilmeye başlanır. O, bu tarz eserlerin ilk örneklerini veren sanatçılardan biridir. Eser- lerinde toplumun farklı katmanları arasındaki çatışmaları dile getirir. Toplumsal yapının aksayan yönlerini ve köylünün so- runlarını ilk defa gündeme getiren Kuyucaklı Yusuf ile o güne kadar "yanlış Batılılaşma" konusunu işleyen türdeşlerinden ol- dukça farklı ve önemli bir anlayışı Türk romanına kazandırır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Reşat Nuri Güntekin C) Refik Halit Karay D) Sabahattin Ali E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
9.
1. Tanzimat Dönemi'nde öğretici metin türleri edebiya-
timiza gazeteyle girmiştir.
II. Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tara-
fından şekillendirilmiştir.
III. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anla-
yışından uzaklaşılmıştır.
IV. Edebiyatımızda, Tanzimat ile birlikte gazete çevresin-
de gelişen türlerden biri de söylevdir.
V. Tanzimat Dönemi'nde edebî konular gazetelerde tef-
rika şeklinde yayımlanmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı var-
dir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
9. 1. Tanzimat Dönemi'nde öğretici metin türleri edebiya- timiza gazeteyle girmiştir. II. Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tara- fından şekillendirilmiştir. III. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anla- yışından uzaklaşılmıştır. IV. Edebiyatımızda, Tanzimat ile birlikte gazete çevresin- de gelişen türlerden biri de söylevdir. V. Tanzimat Dönemi'nde edebî konular gazetelerde tef- rika şeklinde yayımlanmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı var- dir? A) I B) II C) III D) IV E) V
hainsmot helsina
logo evin ev upvue NT
17. İkinci Yeni'nin etkisiyle ilk şiirlerinde soyutlama eğilimi
Th18 3.1
duymuştur. İlk dönem şiirlerini Server Bedii imzasıyla
AID
yayımlamıştır. Daha sonraki şiirlerinde halk şiirinin
Trueulo sivicami IV
olanaklarından yararlanmıştır. Halk edebiyatına yöneli-
Maşinin ilk ürünü olan Gün Ola adlı eserinde Anadolu'nun
imismligsyimurast
V prind nabr
shut namor
bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği olayları ve yaşam
koşullarını yansıtmak ister. namo
Süreyya Berfe ile ilgili bu parçadaki numaralı yer-
lerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
nembt mabomleo (0
8
c) III.smon D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
hainsmot helsina logo evin ev upvue NT 17. İkinci Yeni'nin etkisiyle ilk şiirlerinde soyutlama eğilimi Th18 3.1 duymuştur. İlk dönem şiirlerini Server Bedii imzasıyla AID yayımlamıştır. Daha sonraki şiirlerinde halk şiirinin Trueulo sivicami IV olanaklarından yararlanmıştır. Halk edebiyatına yöneli- Maşinin ilk ürünü olan Gün Ola adlı eserinde Anadolu'nun imismligsyimurast V prind nabr shut namor bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği olayları ve yaşam koşullarını yansıtmak ister. namo Süreyya Berfe ile ilgili bu parçadaki numaralı yer- lerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. nembt mabomleo (0 8 c) III.smon D) IV. E) V.
Deşifre Edebiyat
8. Sanat toplum içindir, anlayışını benimse
mişlerdir. Geniş kitlelere seslenerek onla
n harekete geçirmeyi amaçlamışlar, bu se
beple şiirlerini söylev tarzında kaleme al
mışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yu-
kadaki sanat anlayışı görülmez?
Dome
A
Omer Bedrettin Uşaklı
B) Hasan İzzettin Dinamo
C)
Enver Gökçe
D) Mehmet Başaran
E) Nâzım Hikmet Ran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Deşifre Edebiyat 8. Sanat toplum içindir, anlayışını benimse mişlerdir. Geniş kitlelere seslenerek onla n harekete geçirmeyi amaçlamışlar, bu se beple şiirlerini söylev tarzında kaleme al mışlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yu- kadaki sanat anlayışı görülmez? Dome A Omer Bedrettin Uşaklı B) Hasan İzzettin Dinamo C) Enver Gökçe D) Mehmet Başaran E) Nâzım Hikmet Ran
B) Abbar
k-
ar
an
ani
öç
an-
an;
re-
nda
Ba-
da
yasi
rını,
sıyla
bir
vergi
miyle
mur
endemik-
şağıdaki'
10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Romanlarında bilinç akışı, geriye dönüş tekniklerini
kullanmış; sembolik bir anlatıma yer vermiştir.
B) Gerçek adı "Mehmet Raşit Öğütçü" olan yazar daha
çok öyküleriyle tanınır.
FUSCATEN
C) Öyküleri dışında oyun, roman ve senaryoları da vardır.
D) Öykü ve roman kişilerini, günlük konuşma diliyle ve
yerel sözcüklerle konuşturmadaki ustalığı ile dikkat
çekmiştir.
E) Çukurova'nın sanayileşmesini ve işçi sorunlarını, ta-
rimin makineleşmesi ve irgatların sıkıntılarını konu
edinmiştir.
B) Papirüs
11. Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rifat Ilgaz'ın birlikte çı-
kardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık
D) Türk Dili
öy enstitülerinc
usu farklı biçime
nusma diline
C) Marko Paşa
E) Yaprak
12. Balkanlar ve Türkler... Bu ikisi o kadar birbirine aittir ki im-
kânsızdır onları ayırmak çünkü Türklerin kanında Balkan-
lar'ın toprağı; Balkanlar'ın toprağında Türkler'in kanı vardır.
Tito öncesi Yugoslavya'da hüküm süren faşist Alman ida-
resi kendilering
se
uşturulr
cu ge
Iş yar
Terlen
?
Bead
IV ve
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
B) Abbar k- ar an ani öç an- an; re- nda Ba- da yasi rını, sıyla bir vergi miyle mur endemik- şağıdaki' 10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Romanlarında bilinç akışı, geriye dönüş tekniklerini kullanmış; sembolik bir anlatıma yer vermiştir. B) Gerçek adı "Mehmet Raşit Öğütçü" olan yazar daha çok öyküleriyle tanınır. FUSCATEN C) Öyküleri dışında oyun, roman ve senaryoları da vardır. D) Öykü ve roman kişilerini, günlük konuşma diliyle ve yerel sözcüklerle konuşturmadaki ustalığı ile dikkat çekmiştir. E) Çukurova'nın sanayileşmesini ve işçi sorunlarını, ta- rimin makineleşmesi ve irgatların sıkıntılarını konu edinmiştir. B) Papirüs 11. Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rifat Ilgaz'ın birlikte çı- kardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlık D) Türk Dili öy enstitülerinc usu farklı biçime nusma diline C) Marko Paşa E) Yaprak 12. Balkanlar ve Türkler... Bu ikisi o kadar birbirine aittir ki im- kânsızdır onları ayırmak çünkü Türklerin kanında Balkan- lar'ın toprağı; Balkanlar'ın toprağında Türkler'in kanı vardır. Tito öncesi Yugoslavya'da hüküm süren faşist Alman ida- resi kendilering se uşturulr cu ge Iş yar Terlen ? Bead IV ve C
2.
3.
nez?
A) Söz oyunlarına çok fazla yer vermez.
B) Daha çok günlük konuşma diliyle ve "yüksek sesle"
yazılır.
çekçi şiir için
Büyük kentlerdeki orta ve alt sınıfa mensup insanların
yaşamını işler.
Vezin ve kafiyeyi önemser.
Materyalist bir bakış açısını esas alır ve toplumsal eleş-
tiride bulunur.
Bazı şiirlerinde güzel yurt köşelerini anlatan ve âşık gele-
nekleriyle beslenen şiiriyle memleket şairleri grubuna dâhil
edilebilecek bir şairdir. Ancak onun şiirlerinin büyük kısmı,
Türk devrimlerini ve Atatürk'ü söz oyunlarının ağır bastığı
destansı bir tonda ve hitabet üslubuyla anlatan şiirlerdir. Bu
şiirler dolayısıyla o, çoğu zaman "devrim şairi" veya "Ata-
türk şairi" olarak nitelendirilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Ömer Bedrettin Uşaklı
E) Behçet Kemal Çağlar
1107
Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve düşüncesinden etkile-
ye toplumcu gerçekçiler olarak adlandırılan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
2. 3. nez? A) Söz oyunlarına çok fazla yer vermez. B) Daha çok günlük konuşma diliyle ve "yüksek sesle" yazılır. çekçi şiir için Büyük kentlerdeki orta ve alt sınıfa mensup insanların yaşamını işler. Vezin ve kafiyeyi önemser. Materyalist bir bakış açısını esas alır ve toplumsal eleş- tiride bulunur. Bazı şiirlerinde güzel yurt köşelerini anlatan ve âşık gele- nekleriyle beslenen şiiriyle memleket şairleri grubuna dâhil edilebilecek bir şairdir. Ancak onun şiirlerinin büyük kısmı, Türk devrimlerini ve Atatürk'ü söz oyunlarının ağır bastığı destansı bir tonda ve hitabet üslubuyla anlatan şiirlerdir. Bu şiirler dolayısıyla o, çoğu zaman "devrim şairi" veya "Ata- türk şairi" olarak nitelendirilmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Zeki Ömer Defne B) Enis Behiç Koryürek C) Halit Fahri Ozansoy D) Ömer Bedrettin Uşaklı E) Behçet Kemal Çağlar 1107 Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve düşüncesinden etkile- ye toplumcu gerçekçiler olarak adlandırılan
118
4D Serisi
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türkmenistan edebiyatı sanatçılarından olan Ata
Atacanoğlu şiirlerinde doğa, insan, sevgi özgürlük
konularını işlemiş lirik bir duyarlıkla kaleme aldığı
şarkılarıyla ünlenmiştir.
B) Şehriyar'ın şiirlerinde Türk örf, âdet ve inanma bi-
çimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve de
yimlerden oluşan zengin bir kültürel altyapı bulun-
maktadır.
C) Recep Küpçü, Osman Türkay ve Özker Yaşın Ker-
kük Türk edebiyatı sanatçılarıdır.
D) Recep Küpçü; hüzün yüklü şiirlerinden bazıları Dost-
larım ve Yolcu Yolunda Gerek adlarıyla Bulgarcaya
çevrilerek yayımlanmıştır.
E) Çolpan, eserlerinde, Türkistan'la beraber diğer Türk
yurtlarının meselelerine de yer vermiş, Türkiye'deki
Milli Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini he-
yecanla dile getirmiştir.
SORU BANKASI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
118 4D Serisi 4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türkmenistan edebiyatı sanatçılarından olan Ata Atacanoğlu şiirlerinde doğa, insan, sevgi özgürlük konularını işlemiş lirik bir duyarlıkla kaleme aldığı şarkılarıyla ünlenmiştir. B) Şehriyar'ın şiirlerinde Türk örf, âdet ve inanma bi- çimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve de yimlerden oluşan zengin bir kültürel altyapı bulun- maktadır. C) Recep Küpçü, Osman Türkay ve Özker Yaşın Ker- kük Türk edebiyatı sanatçılarıdır. D) Recep Küpçü; hüzün yüklü şiirlerinden bazıları Dost- larım ve Yolcu Yolunda Gerek adlarıyla Bulgarcaya çevrilerek yayımlanmıştır. E) Çolpan, eserlerinde, Türkistan'la beraber diğer Türk yurtlarının meselelerine de yer vermiş, Türkiye'deki Milli Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini he- yecanla dile getirmiştir. SORU BANKASI