Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fecriati Topluluğu Soruları

3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan
topluluktur.
B) Topluluğun Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına
özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya
çıktıkları görüşü yaygındır.
C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak
kabul edilir.
D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam
ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır.
E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup
Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan topluluktur. B) Topluluğun Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya çıktıkları görüşü yaygındır. C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak kabul edilir. D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır. E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.
8.
1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde
toplanan genç sanatçıların oluşturduğu topluluktur. Devrin
şartlarından dolayı toplumsal konulara eserlerinde yer ver-
meyen bu sanatçılar; karamsarlık, melankoli, hayal-hakikat
çatışması gibi bireysel konulara eğilmiştir. Türk edebiyatının
Batılı anlamda sağlam bir tekniğe kavuşmasını sağlayan
bu topluluk, Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirisi olan "Edebiyat
ve Hukuk" adlı makalenin yayımlanmasıyla birlikte dağılma
sürecine girmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Tanzimat
B) Servetifünun C) Fecriati
D) Cumhuriyet E) Milli edebiyat
Kafadengi
1
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
8. 1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde toplanan genç sanatçıların oluşturduğu topluluktur. Devrin şartlarından dolayı toplumsal konulara eserlerinde yer ver- meyen bu sanatçılar; karamsarlık, melankoli, hayal-hakikat çatışması gibi bireysel konulara eğilmiştir. Türk edebiyatının Batılı anlamda sağlam bir tekniğe kavuşmasını sağlayan bu topluluk, Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirisi olan "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalenin yayımlanmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir. Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Tanzimat B) Servetifünun C) Fecriati D) Cumhuriyet E) Milli edebiyat Kafadengi 1
22. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiyatı ve
sanatçıları için söylenemez?
1064
A) Servetifünuna tepki olarak ortaya çıkmışlar ancak
tepkilerini açıkça ortaya koyamamışlardır.
0
B) Sanat şahsi ve muhteremdir, ilkesini benimsemişler
ve bu doğrultuda eser vermeye çalışmışlardır.
Türk edebiyatını Servetifünun edebiyatının
getirdiği noktadan daha ileriye taşımışlardır.
D) Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyannameyle
duyuran ilk topluluktur.
LE Üç yıl gibi kısa bir sürede dağılmış ve sanatçıların
çoğu Millî Edebiyat'a geçmiştir.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
22. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiyatı ve sanatçıları için söylenemez? 1064 A) Servetifünuna tepki olarak ortaya çıkmışlar ancak tepkilerini açıkça ortaya koyamamışlardır. 0 B) Sanat şahsi ve muhteremdir, ilkesini benimsemişler ve bu doğrultuda eser vermeye çalışmışlardır. Türk edebiyatını Servetifünun edebiyatının getirdiği noktadan daha ileriye taşımışlardır. D) Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyannameyle duyuran ilk topluluktur. LE Üç yıl gibi kısa bir sürede dağılmış ve sanatçıların çoğu Millî Edebiyat'a geçmiştir.
Servetifünun Dönemi Şiiri
8 Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının
amaçları arasında gösterilemez?
A) Batı'nın önemli yapıtlarını dilimize çevirmek
B) Herkese açık toplantılar düzenleyerek,
halkın edebiyat ve sanat konusundaki bilgisini
artırmak
C)
mler
one, terza-rina gibi Batı edebiyatı nazım
ekillerini dilimize kazandırmak
D) Topluluk uylerinin yapıtlarını içeren bir
uspieq ua
kitaplık ku mak
E) Dilin edebiyatın ve bilimin gelişmesine
katkıda bulunmak
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
Servetifünun Dönemi Şiiri 8 Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının amaçları arasında gösterilemez? A) Batı'nın önemli yapıtlarını dilimize çevirmek B) Herkese açık toplantılar düzenleyerek, halkın edebiyat ve sanat konusundaki bilgisini artırmak C) mler one, terza-rina gibi Batı edebiyatı nazım ekillerini dilimize kazandırmak D) Topluluk uylerinin yapıtlarını içeren bir uspieq ua kitaplık ku mak E) Dilin edebiyatın ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak
- NO
6.
FECRIA
Fedriati Dönemi'nde öğretici türler adına Şahabettin Su-
leyman'ın edebiyat tarihiyle ilgili eserleri vardır, Tarih-i
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı adlı esere imza atmıştır.
11
Mehmet Behçet ise Genç Şairlerimiz ve Eserleri, Genç
|||
Romacılarımız ve Eserleri, Edebiyata Dair, Edebiyatçıla-
IV
V
rımız ve Türk Edebiyatı adlı kitapları kaleme almıştır.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.
9
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
- NO 6. FECRIA Fedriati Dönemi'nde öğretici türler adına Şahabettin Su- leyman'ın edebiyat tarihiyle ilgili eserleri vardır, Tarih-i Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı adlı esere imza atmıştır. 11 Mehmet Behçet ise Genç Şairlerimiz ve Eserleri, Genç ||| Romacılarımız ve Eserleri, Edebiyata Dair, Edebiyatçıla- IV V rımız ve Türk Edebiyatı adlı kitapları kaleme almıştır. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9
17. Bu topluluk, II. Meşrutiyet'in getirdiği göreceli özgürlük or-
tamını değerlendirerek Türk edebiyatında ilk kez sanat an-
layışlarını açıkladıkları bir bildirgeyle ortaya çıkmıştır. Top-
luluk üyeleri bu bildirgede "Sanat şahsi ve muhteremdir."
ilkesini savunmuştur. Oyunlarında toplumsal sorunlara yö-
nelirken şiirlerinde ve öykülerinde bireyselliği benimseye-
rek aşk temasına yoğunlaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî
topluluğun üyesi değildir?
AY Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Haşim
D) Celal Sahir Erozan
E) Tevfik Fikret
TGAYTO1
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
17. Bu topluluk, II. Meşrutiyet'in getirdiği göreceli özgürlük or- tamını değerlendirerek Türk edebiyatında ilk kez sanat an- layışlarını açıkladıkları bir bildirgeyle ortaya çıkmıştır. Top- luluk üyeleri bu bildirgede "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini savunmuştur. Oyunlarında toplumsal sorunlara yö- nelirken şiirlerinde ve öykülerinde bireyselliği benimseye- rek aşk temasına yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir? AY Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Refik Halit Karay C) Ahmet Haşim D) Celal Sahir Erozan E) Tevfik Fikret TGAYTO1
16. Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
E
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
Ahmet Haşim
Bu metnin içerik ve üslup özellikleri dikkate alındığın-
da Ahmet Haşim'in dil ve edebiyat anlayışı hakkında
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sanat için sanat anlayışını benimsemiş, toplumsal
konularla ilgilenmemiştir. f
B) Şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygısı yoktur; imge-
lerle yüklü sanatlı yoğun bir dil kullanmıştır.
C) Şiirleri dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi iç dün-
yasında bıraktığı izlenimleri yansıtır.
D) Şiirde sözcüklerin anlam değerinden çok musiki
değerlerine önem verir.
Şiirde vezne karşı çıkmış, serbest tarzda yazmayı
tercih etmiştir.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
16. Yorgun gözümün halkalarında Güller gibi fecr oldu nümayan, Güller gibi... sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nalan; Gün doğdu yazık arkalarında! E Akşam, yine akşam, yine akşam Bir sırma kemerdir suya baksam Ahmet Haşim Bu metnin içerik ve üslup özellikleri dikkate alındığın- da Ahmet Haşim'in dil ve edebiyat anlayışı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sanat için sanat anlayışını benimsemiş, toplumsal konularla ilgilenmemiştir. f B) Şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygısı yoktur; imge- lerle yüklü sanatlı yoğun bir dil kullanmıştır. C) Şiirleri dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi iç dün- yasında bıraktığı izlenimleri yansıtır. D) Şiirde sözcüklerin anlam değerinden çok musiki değerlerine önem verir. Şiirde vezne karşı çıkmış, serbest tarzda yazmayı tercih etmiştir.
19.
Aşk ve doğa konularını işlemişler;
duygulu, romantik bir aşktan söz
etmişler; gerçeğe uymayan doğa
betimlemeleri yapmışlardır.
Aruz ölçüsü; Tanzimat, Divan ve
Servetifünün şiirinde olduğu gibi yine
hâkim olan ölçüdür.
Sanat
"Sanat şahsi ve muhteremdir." diyen
sanatçılar, sanatı amaç olmaktan
çıkarmış ve toplumun eğitiminde bir
araç olarak kullanmışlardır.
Anlayışı
Dil ve
Servetifünun'un dil anlayışını taklitten
öteye gidemeyen ağır bir dil kullan-
mışlardır.
IV.
Anlatım
Nazım
V.
Eserlerini sone, terzarima, serbest
müstezat gibi nazım şekilleriyle
yazmışlardır.
Şekilleri
Fecriâti şiirinin özelliklerinin gösterildiği bu tablonun
kaç numaralı satırında bilgi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
1. İçerik
II. Ölçü
1
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
19. Aşk ve doğa konularını işlemişler; duygulu, romantik bir aşktan söz etmişler; gerçeğe uymayan doğa betimlemeleri yapmışlardır. Aruz ölçüsü; Tanzimat, Divan ve Servetifünün şiirinde olduğu gibi yine hâkim olan ölçüdür. Sanat "Sanat şahsi ve muhteremdir." diyen sanatçılar, sanatı amaç olmaktan çıkarmış ve toplumun eğitiminde bir araç olarak kullanmışlardır. Anlayışı Dil ve Servetifünun'un dil anlayışını taklitten öteye gidemeyen ağır bir dil kullan- mışlardır. IV. Anlatım Nazım V. Eserlerini sone, terzarima, serbest müstezat gibi nazım şekilleriyle yazmışlardır. Şekilleri Fecriâti şiirinin özelliklerinin gösterildiği bu tablonun kaç numaralı satırında bilgi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) II D) IV E) V 1. İçerik II. Ölçü 1
Dort
4. Bağlı bulunduğu topluluğun en önemli ve en tanınmış
temsilcisidir. "Sanat sanat içindir." prensibine bağlı kalarak
eserlerini oluşturmuştur. Şiirde müzikalitenin önemine
vurgu yapmıştır. Özellikle edebî sanatlara, mecazlara ve
hayallere şiirlerinde geniş yer vermiştir. Şiirlerinde
kullandığı simgeler ve etrafındaki nesnelere yönelik bakış
açısı, onun şiirinin izlenimsel ve sembolik boyutunu ortaya
koymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
sanatçıya aittir?
ARübab-ı Şikeste
B) Göl Saatleri
C) Elhan-i Sita
D) Hisarlara Karşı
E) Ruh- Bikayd
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
Dort 4. Bağlı bulunduğu topluluğun en önemli ve en tanınmış temsilcisidir. "Sanat sanat içindir." prensibine bağlı kalarak eserlerini oluşturmuştur. Şiirde müzikalitenin önemine vurgu yapmıştır. Özellikle edebî sanatlara, mecazlara ve hayallere şiirlerinde geniş yer vermiştir. Şiirlerinde kullandığı simgeler ve etrafındaki nesnelere yönelik bakış açısı, onun şiirinin izlenimsel ve sembolik boyutunu ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçıya aittir? ARübab-ı Şikeste B) Göl Saatleri C) Elhan-i Sita D) Hisarlara Karşı E) Ruh- Bikayd
enap Şahabettin
D) Ahmet Haşim
E) Yahya Kemal Beyatlı
11. Fecr-i Âti topluluğu için aşağıda yapılan
açıklamaların hangisinde bilgi vanlısı vardır?
A) Servet-i Fünun anlayışını, bir bildiri yayımlayarak
eleştirirler.
B) Eleştirdikleri anlayışın kötü bir taklidi olmaktan öteye
gidememiş, yeni bir sanat anlayışı yaratamamıştır.
C) Şiirde sembolizmin etkisinde kalmışlardır.
D) Eserlerde yalın bir dil kullanılması gerektiğini
savunmuşlardır.
E) Kısa sürede dağılan topluluğun üyelerinin çoğu, sonradan
Milli Edebiyat anlayışıyla ürün vermiştir
12 Roman hikaye anı türünde eserler veren, dönemi ve
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
enap Şahabettin D) Ahmet Haşim E) Yahya Kemal Beyatlı 11. Fecr-i Âti topluluğu için aşağıda yapılan açıklamaların hangisinde bilgi vanlısı vardır? A) Servet-i Fünun anlayışını, bir bildiri yayımlayarak eleştirirler. B) Eleştirdikleri anlayışın kötü bir taklidi olmaktan öteye gidememiş, yeni bir sanat anlayışı yaratamamıştır. C) Şiirde sembolizmin etkisinde kalmışlardır. D) Eserlerde yalın bir dil kullanılması gerektiğini savunmuşlardır. E) Kısa sürede dağılan topluluğun üyelerinin çoğu, sonradan Milli Edebiyat anlayışıyla ürün vermiştir 12 Roman hikaye anı türünde eserler veren, dönemi ve
YAYINLARI
LİMİT
17. Fecriati edebiyatı, 1909 ila 1911 yılları arasındaki
edebiyatın adıdır. Bu edebiyatın temsilcileri "Sanat,
şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla hareket
etmişlerdir. Bu dönemde daha çok şiir türünde eser
verilse de tiyatro, roman ve hikâye türlerinde de eser
bu dönemin eserleri
verilmiştir.
yazdığı -
‒‒‒1
arasında sayılabilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Ahmet Haşim'in - Göl Saatleri
B) Tahsin Nahid'in - Ruh-1 Bikayd'i
C) Mehmet Behçet'in - Erganun'u
D) Celal Sahir'in - Siyah Kitap'ı
E) Süleyman Nazif'in - Gizli Figanlar'ı
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
YAYINLARI LİMİT 17. Fecriati edebiyatı, 1909 ila 1911 yılları arasındaki edebiyatın adıdır. Bu edebiyatın temsilcileri "Sanat, şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla hareket etmişlerdir. Bu dönemde daha çok şiir türünde eser verilse de tiyatro, roman ve hikâye türlerinde de eser bu dönemin eserleri verilmiştir. yazdığı - ‒‒‒1 arasında sayılabilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ahmet Haşim'in - Göl Saatleri B) Tahsin Nahid'in - Ruh-1 Bikayd'i C) Mehmet Behçet'in - Erganun'u D) Celal Sahir'in - Siyah Kitap'ı E) Süleyman Nazif'in - Gizli Figanlar'ı
B
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
11. .
Batı'daki benzer kurumlarla ilişki kurup memleketi-
mizin edebî eserlerini onlara, onlarınkini de bizim ay-
dınlarımıza tanıtmak
.
Mensuplarının eserlerini ihtiva eden bir kütüphane
kurmak, bir yayın serisi oluşturmak
.
Mensuplarına veya açacağı yarışmalarla başkaları-
na, Batı'nın önemli eserlerini tercüme ettirmek
●
Herkese açık konferanslarla halkın edebî zevkinin yük-
selmesine, bilgi sınırlarının genişlemesine çalışmak
Amaçlarından bazıları verilen edebî topluluk aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Servetifünûncular
B Yeni Lisancılar
C) Fecriâticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Beş Heceoiler
ur
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
B AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 11. . Batı'daki benzer kurumlarla ilişki kurup memleketi- mizin edebî eserlerini onlara, onlarınkini de bizim ay- dınlarımıza tanıtmak . Mensuplarının eserlerini ihtiva eden bir kütüphane kurmak, bir yayın serisi oluşturmak . Mensuplarına veya açacağı yarışmalarla başkaları- na, Batı'nın önemli eserlerini tercüme ettirmek ● Herkese açık konferanslarla halkın edebî zevkinin yük- selmesine, bilgi sınırlarının genişlemesine çalışmak Amaçlarından bazıları verilen edebî topluluk aşağı- dakilerden hangisidir? A) Servetifünûncular B Yeni Lisancılar C) Fecriâticiler D) Yedi Meşaleciler E) Beş Heceoiler ur
T
20. Ahmet Haşim ve Orhan Veli'nin şiir anlayışlarına da-
ir çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgu-
sal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair,
şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebile-
cek bir diyalogdan alınmıştır?
A) A. Haşim: Azizim nazımdan ritim ve şekli atarsa-
niz geriye bir şey kalmaz!
O. Veli: Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mi-
rim, gerçek şiir de budur!
BYO. Veli: Mana kadar müzikaliteye önem verseydi-
niz şiiriniz daha iyi olurdu!
A. Haşim: Şiirde yalınlık aradım ben; süs ve gös-
teriş değil efendim!
CO. Veli: Divan nazmının şekillerini, serbest müs-
tezata kurban edemezsiniz!
A. Haşim: Halk şiirinin imkânları ve hece iyi bir şi-
ir yaratmak için yeterlidir!
A
D) O. Veli: Şiirimi parnasyen biçimcilikle değil sem-
bollerle ördüm bendeniz!
A. Haşim: Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu
öldürdünüz siz!
A. Haşim: Muhterem, nazmı belirsizliğe ve anla-
şılmazlığa hapsettiniz!
O. Veli: Hayır efendim, söz dizimini değiştirirken
şiiri yeniden icat ettik!
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
T 20. Ahmet Haşim ve Orhan Veli'nin şiir anlayışlarına da- ir çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgu- sal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebile- cek bir diyalogdan alınmıştır? A) A. Haşim: Azizim nazımdan ritim ve şekli atarsa- niz geriye bir şey kalmaz! O. Veli: Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mi- rim, gerçek şiir de budur! BYO. Veli: Mana kadar müzikaliteye önem verseydi- niz şiiriniz daha iyi olurdu! A. Haşim: Şiirde yalınlık aradım ben; süs ve gös- teriş değil efendim! CO. Veli: Divan nazmının şekillerini, serbest müs- tezata kurban edemezsiniz! A. Haşim: Halk şiirinin imkânları ve hece iyi bir şi- ir yaratmak için yeterlidir! A D) O. Veli: Şiirimi parnasyen biçimcilikle değil sem- bollerle ördüm bendeniz! A. Haşim: Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz! A. Haşim: Muhterem, nazmı belirsizliğe ve anla- şılmazlığa hapsettiniz! O. Veli: Hayır efendim, söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik!
ir
3
E) Enis Behiç Koryürek
J
11. "Fecr-i Âti Topluluğu Servet-i Fünun'a tepki olarak 1909'da
bir "bildiri" yayımlayarak sanat dünyasına girdi."
Aşağıdakilerden hangisi bu "bildiri"de ortaya konan
maddelerdeki amaçlardan biri değildir?
A) Kütüphane kurmak
B) Edebiyatı hoşça vakit geçirilebilecek bir hâle getirmek
C Batı'nın önemli eserlerini tercüme ettirmek
DY Halka açık konferanslar düzenlemek
EX Batı'daki bazı müesseselerle ilişki kurmak
Doktrin Yayınları
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
ir 3 E) Enis Behiç Koryürek J 11. "Fecr-i Âti Topluluğu Servet-i Fünun'a tepki olarak 1909'da bir "bildiri" yayımlayarak sanat dünyasına girdi." Aşağıdakilerden hangisi bu "bildiri"de ortaya konan maddelerdeki amaçlardan biri değildir? A) Kütüphane kurmak B) Edebiyatı hoşça vakit geçirilebilecek bir hâle getirmek C Batı'nın önemli eserlerini tercüme ettirmek DY Halka açık konferanslar düzenlemek EX Batı'daki bazı müesseselerle ilişki kurmak Doktrin Yayınları Diğer sayfaya geçiniz
- 10. ÜNİTELER)
Test - 10
3.
(1) Milli Edebiyat Dönemi'nde Yahya Kemal Beyatlı ve
Ahmet Haşim öz şiir anlayışla şiirler yazmıştır. (II) Bu
anlayışla yazan sanatçılar sözcüklerin ses ve ahenk
özelliklerine önem vererek şiirde müziğin sağladığı
ahengi yakalamaya çalışmışlardır. (III) Ahmet Haşim'in
"Şiir söz ile musiki arasında, sözden ziyade musikiye
yakındır." sözü ile Yahya Kemal'in "Şiir bir nağmedir,
şiirde nefes ve ses iki unsurdur." sözleri saf şiirin müzikle
ilgisini ve belirgin özelliklerinden birini ortaya koymuştur.
(IV) Yahya Kemal, Türk tarihinin şanlı geçmişinin yanı
sıra aşk, ölüm, İstanbul sevgisi gibi temaları işlerken
Ahmet Haşim, karamsarlık ve hüzün duygusu oluşturan
akşam, karanlık, gece, gurbet ve tabiat manzaralarını ele
almıştır. (V) Aynı edebî topluluğa bağlı olan bu sanat-
çılar, sembolizmin etkisiyle biçim mükemmelliğini şiirin
içeriğinden daha çok önemsemişlerdir,
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
B) II
C) III
D) V
A
O
Etkinlik 19
Aşağıdaki cümleleri "d
liş (D/Y)" olarak değe
Ahmet Hasi
hareketinim
teklemiş b
Yahya
parça
rine
bir
V
2.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
- 10. ÜNİTELER) Test - 10 3. (1) Milli Edebiyat Dönemi'nde Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim öz şiir anlayışla şiirler yazmıştır. (II) Bu anlayışla yazan sanatçılar sözcüklerin ses ve ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müziğin sağladığı ahengi yakalamaya çalışmışlardır. (III) Ahmet Haşim'in "Şiir söz ile musiki arasında, sözden ziyade musikiye yakındır." sözü ile Yahya Kemal'in "Şiir bir nağmedir, şiirde nefes ve ses iki unsurdur." sözleri saf şiirin müzikle ilgisini ve belirgin özelliklerinden birini ortaya koymuştur. (IV) Yahya Kemal, Türk tarihinin şanlı geçmişinin yanı sıra aşk, ölüm, İstanbul sevgisi gibi temaları işlerken Ahmet Haşim, karamsarlık ve hüzün duygusu oluşturan akşam, karanlık, gece, gurbet ve tabiat manzaralarını ele almıştır. (V) Aynı edebî topluluğa bağlı olan bu sanat- çılar, sembolizmin etkisiyle biçim mükemmelliğini şiirin içeriğinden daha çok önemsemişlerdir, Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? B) II C) III D) V A O Etkinlik 19 Aşağıdaki cümleleri "d liş (D/Y)" olarak değe Ahmet Hasi hareketinim teklemiş b Yahya parça rine bir V 2.
21221305
18. Bu devir hikâye ve romanlarının en önemli özelliği sade
dil ile yazılmış olmalarıdır. Halka doğru gitmek isteyen
aydının halkla anlaşma ve aradaki uçurumu doldurma
çabası, ortaya ilk olarak "dil" sorununu çıkarmıştır.
Böylece Tanzimat edebiyatından beri -yer yer kesintiye
uğrasa da- üzerinde durulup da bir türlü
gerçekleştirilemeyen "bütün halkın kolaylıkla
anlayabileceği yolda" yazma yani konuşma dilini yazı
dili yapma davası bu devirde kesin olarak
benimsenmiştir. Bu dava, Selanik'te kimi yazarlarca
çıkarılan dergide yayımlanan bir makaleyle ileri
sürülmüştür. Yalnız sözde kalmayıp başarılı örneklerle
de desteklenen bu hareket, kısa bir zamanda tutunmuş
ve bütün XX. yüzyıl Türk edebiyatının ayırıcı niteliği
olmuştur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Millî edebiyat hareketinin oluşumu ana hatlarıyla
belirtilmiştir.
B) "Halka doğru" sözüyle Ziya Gökalp'in bir
makalesine gönderme yapılmıştır.
C) "Yer yer kesintiye uğrasa da" sözünde
Servetifünuncular ile Fecriaticilere vurgu vardır.
D) "Kimi yazarlarca" sözüyle Ömer Seyfettin, Ali Ekrem
Bolayır ve Yakup Kadri kastedilmiştir.
E) "Bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği yolda
yazma" sözüyle Tanzimat Dönemi'nde Şinasi'nin dil
anlayışı çağrıştırılmıştır.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
21221305 18. Bu devir hikâye ve romanlarının en önemli özelliği sade dil ile yazılmış olmalarıdır. Halka doğru gitmek isteyen aydının halkla anlaşma ve aradaki uçurumu doldurma çabası, ortaya ilk olarak "dil" sorununu çıkarmıştır. Böylece Tanzimat edebiyatından beri -yer yer kesintiye uğrasa da- üzerinde durulup da bir türlü gerçekleştirilemeyen "bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği yolda" yazma yani konuşma dilini yazı dili yapma davası bu devirde kesin olarak benimsenmiştir. Bu dava, Selanik'te kimi yazarlarca çıkarılan dergide yayımlanan bir makaleyle ileri sürülmüştür. Yalnız sözde kalmayıp başarılı örneklerle de desteklenen bu hareket, kısa bir zamanda tutunmuş ve bütün XX. yüzyıl Türk edebiyatının ayırıcı niteliği olmuştur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Millî edebiyat hareketinin oluşumu ana hatlarıyla belirtilmiştir. B) "Halka doğru" sözüyle Ziya Gökalp'in bir makalesine gönderme yapılmıştır. C) "Yer yer kesintiye uğrasa da" sözünde Servetifünuncular ile Fecriaticilere vurgu vardır. D) "Kimi yazarlarca" sözüyle Ömer Seyfettin, Ali Ekrem Bolayır ve Yakup Kadri kastedilmiştir. E) "Bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği yolda yazma" sözüyle Tanzimat Dönemi'nde Şinasi'nin dil anlayışı çağrıştırılmıştır.