Fecriati Topluluğu Soruları

3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan
topluluktur.
B) Topluluğun Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına
özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya
çıktıkları görüşü yaygındır.
C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak
kabul edilir.
D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam
ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır.
E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup
Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan topluluktur. B) Topluluğun Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya çıktıkları görüşü yaygındır. C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak kabul edilir. D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır. E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.
8.
1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde
toplanan genç sanatçıların oluşturduğu topluluktur. Devrin
şartlarından dolayı toplumsal konulara eserlerinde yer ver-
meyen bu sanatçılar; karamsarlık, melankoli, hayal-hakikat
çatışması gibi bireysel konulara eğilmiştir. Türk edebiyatının
Batılı anlamda sağlam bir tekniğe kavuşmasını sağlayan
bu topluluk, Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirisi olan "Edebiyat
ve Hukuk" adlı makalenin yayımlanmasıyla birlikte dağılma
sürecine girmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Tanzimat
B) Servetifünun C) Fecriati
D) Cumhuriyet E) Milli edebiyat
Kafadengi
1
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
8. 1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde toplanan genç sanatçıların oluşturduğu topluluktur. Devrin şartlarından dolayı toplumsal konulara eserlerinde yer ver- meyen bu sanatçılar; karamsarlık, melankoli, hayal-hakikat çatışması gibi bireysel konulara eğilmiştir. Türk edebiyatının Batılı anlamda sağlam bir tekniğe kavuşmasını sağlayan bu topluluk, Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirisi olan "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalenin yayımlanmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir. Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Tanzimat B) Servetifünun C) Fecriati D) Cumhuriyet E) Milli edebiyat Kafadengi 1
22. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiyatı ve
sanatçıları için söylenemez?
1064
A) Servetifünuna tepki olarak ortaya çıkmışlar ancak
tepkilerini açıkça ortaya koyamamışlardır.
0
B) Sanat şahsi ve muhteremdir, ilkesini benimsemişler
ve bu doğrultuda eser vermeye çalışmışlardır.
Türk edebiyatını Servetifünun edebiyatının
getirdiği noktadan daha ileriye taşımışlardır.
D) Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyannameyle
duyuran ilk topluluktur.
LE Üç yıl gibi kısa bir sürede dağılmış ve sanatçıların
çoğu Millî Edebiyat'a geçmiştir.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
22. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiyatı ve sanatçıları için söylenemez? 1064 A) Servetifünuna tepki olarak ortaya çıkmışlar ancak tepkilerini açıkça ortaya koyamamışlardır. 0 B) Sanat şahsi ve muhteremdir, ilkesini benimsemişler ve bu doğrultuda eser vermeye çalışmışlardır. Türk edebiyatını Servetifünun edebiyatının getirdiği noktadan daha ileriye taşımışlardır. D) Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyannameyle duyuran ilk topluluktur. LE Üç yıl gibi kısa bir sürede dağılmış ve sanatçıların çoğu Millî Edebiyat'a geçmiştir.
Servetifünun Dönemi Şiiri
8 Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının
amaçları arasında gösterilemez?
A) Batı'nın önemli yapıtlarını dilimize çevirmek
B) Herkese açık toplantılar düzenleyerek,
halkın edebiyat ve sanat konusundaki bilgisini
artırmak
C)
mler
one, terza-rina gibi Batı edebiyatı nazım
ekillerini dilimize kazandırmak
D) Topluluk uylerinin yapıtlarını içeren bir
uspieq ua
kitaplık ku mak
E) Dilin edebiyatın ve bilimin gelişmesine
katkıda bulunmak
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
Servetifünun Dönemi Şiiri 8 Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının amaçları arasında gösterilemez? A) Batı'nın önemli yapıtlarını dilimize çevirmek B) Herkese açık toplantılar düzenleyerek, halkın edebiyat ve sanat konusundaki bilgisini artırmak C) mler one, terza-rina gibi Batı edebiyatı nazım ekillerini dilimize kazandırmak D) Topluluk uylerinin yapıtlarını içeren bir uspieq ua kitaplık ku mak E) Dilin edebiyatın ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak
Servetifünun Dönemi Şiiri
Divan edebiyatı şiir geleneği, Servetifünuncular
||
tarafından kesin olarak yıkılmıştır. Çoğunlukla aruz
ölçüsü kullanılmış, klasik şiirden "müstezat"
|||
değiştirilmiş, Fransız şiirindeki serbest nazım
ölçülerine yaklaştırılmıştır. Ayırca Fransız
şiirlerinden "sone, terzarima" gibi nazım biçimleri
IV
denenmiş, "kafiye kulak için değil, göz içindir"
V
ilkesi benimsenmiştir.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I. nin yerine "Fecriaticiler" getirilmeli
B) II. nin yerine "hece ölçüsü" getirilmeli
10895
Cent
1510
C) III. nün yerine "gazel, kaside" getirilmeli
D) IV. nün yerine "serbest müstezat" getirilmeli
E) V. nin yerine "kafiye göz için değil, kulak
içindir" getirilmeli
Eecriati'den başka bir edebî harekete katılmayan
şairlerdendir. Şiirlerinde, Fecriati şiirinin gerek
duyuş ve gerekse dil ve anlatım özellikleri
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
Servetifünun Dönemi Şiiri Divan edebiyatı şiir geleneği, Servetifünuncular || tarafından kesin olarak yıkılmıştır. Çoğunlukla aruz ölçüsü kullanılmış, klasik şiirden "müstezat" ||| değiştirilmiş, Fransız şiirindeki serbest nazım ölçülerine yaklaştırılmıştır. Ayırca Fransız şiirlerinden "sone, terzarima" gibi nazım biçimleri IV denenmiş, "kafiye kulak için değil, göz içindir" V ilkesi benimsenmiştir. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) I. nin yerine "Fecriaticiler" getirilmeli B) II. nin yerine "hece ölçüsü" getirilmeli 10895 Cent 1510 C) III. nün yerine "gazel, kaside" getirilmeli D) IV. nün yerine "serbest müstezat" getirilmeli E) V. nin yerine "kafiye göz için değil, kulak içindir" getirilmeli Eecriati'den başka bir edebî harekete katılmayan şairlerdendir. Şiirlerinde, Fecriati şiirinin gerek duyuş ve gerekse dil ve anlatım özellikleri
- NO
6.
FECRIA
Fedriati Dönemi'nde öğretici türler adına Şahabettin Su-
leyman'ın edebiyat tarihiyle ilgili eserleri vardır, Tarih-i
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı adlı esere imza atmıştır.
11
Mehmet Behçet ise Genç Şairlerimiz ve Eserleri, Genç
|||
Romacılarımız ve Eserleri, Edebiyata Dair, Edebiyatçıla-
IV
V
rımız ve Türk Edebiyatı adlı kitapları kaleme almıştır.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.
9
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
- NO 6. FECRIA Fedriati Dönemi'nde öğretici türler adına Şahabettin Su- leyman'ın edebiyat tarihiyle ilgili eserleri vardır, Tarih-i Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı adlı esere imza atmıştır. 11 Mehmet Behçet ise Genç Şairlerimiz ve Eserleri, Genç ||| Romacılarımız ve Eserleri, Edebiyata Dair, Edebiyatçıla- IV V rımız ve Türk Edebiyatı adlı kitapları kaleme almıştır. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9
80000
Test: 1
inun Dönemi ve Fecriati Şiiri
anatlı 3.
reler,
a ve
ma-
ran-
best
=ün-
bul
yle
ÇI-
de-
k
+
ar
a
PALME
YAYINEVİ
Fecriati Topluluğu'nun en güçlü şairi ve kuramcısı
Ahmet Haşim'in sanat çizgisini üç evreye) ayırabiliriz.
Bunlar,
1. -1908'e dek süren gençlik şiirleri dönemi (Bu dö-
nemde Şeyh Galip'ten etkilenir, çocuk ve anne
konulu şiirler yazar.)
2. -Göl Saatleri kitabında topladığı şiirleri yazdığı
(1909-1921) dönem (Bu dönemde kişiliğini bul-
maya başlar. Anne ve çocukluk anılarını bırakır,
akşam duygularına yönelir.)
3. -Piyale ve sonrası dönem yani olgunluk dönemi.
(Bu dönemde Fransız şairlerinden etkilenerek
sembollerle yüklü şiirler yazar.)
a. Canan gülüyor eski yerinde
K
1
Canan ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havuz üzerinde.
Mehtab, kemer taze belinde
Üstünde sema, gizli bir örtü
Yıldızlar, onun gülüdür elinde
b. Daha pek yavru, pek küçükken ben
Büyük annem tutardi alnımdan
Bana bak, böyle dilberim derdi
Sonra mâh-inev-incilâya bakar
Leb-i mağmúmu bir bükå saklar
Bir hitâb-ı semâyı dinlerdi
c. Yârin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Ruhum acısından bunu bildi
Düştükçe, vurulmuş gibi, yer yer
Kızgın kokusundan kelebekler
Gönlüm ona pervane kesildi
Buna göre, Ahmet Haşim'den alınan aşağıda harf-
lerle gösterilen dizeler numaralanmış şiir dönem-
leriyle nasıl eşleştirilirse sanatçının sanat çizgisi
doğru örneklenmiş olur?
A) 1. c/2.a/3.b
B) 1. a/2.b/3.c
C) 1.b/2.a/3.c
D) 1. b/2.c/3.b.
E) 1. c/2.b/3.a
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
80000 Test: 1 inun Dönemi ve Fecriati Şiiri anatlı 3. reler, a ve ma- ran- best =ün- bul yle ÇI- de- k + ar a PALME YAYINEVİ Fecriati Topluluğu'nun en güçlü şairi ve kuramcısı Ahmet Haşim'in sanat çizgisini üç evreye) ayırabiliriz. Bunlar, 1. -1908'e dek süren gençlik şiirleri dönemi (Bu dö- nemde Şeyh Galip'ten etkilenir, çocuk ve anne konulu şiirler yazar.) 2. -Göl Saatleri kitabında topladığı şiirleri yazdığı (1909-1921) dönem (Bu dönemde kişiliğini bul- maya başlar. Anne ve çocukluk anılarını bırakır, akşam duygularına yönelir.) 3. -Piyale ve sonrası dönem yani olgunluk dönemi. (Bu dönemde Fransız şairlerinden etkilenerek sembollerle yüklü şiirler yazar.) a. Canan gülüyor eski yerinde K 1 Canan ki gündüzleri gelmez Akşam görünür havuz üzerinde. Mehtab, kemer taze belinde Üstünde sema, gizli bir örtü Yıldızlar, onun gülüdür elinde b. Daha pek yavru, pek küçükken ben Büyük annem tutardi alnımdan Bana bak, böyle dilberim derdi Sonra mâh-inev-incilâya bakar Leb-i mağmúmu bir bükå saklar Bir hitâb-ı semâyı dinlerdi c. Yârin dudağından getirilmiş Bir katre alevdir bu karanfil Ruhum acısından bunu bildi Düştükçe, vurulmuş gibi, yer yer Kızgın kokusundan kelebekler Gönlüm ona pervane kesildi Buna göre, Ahmet Haşim'den alınan aşağıda harf- lerle gösterilen dizeler numaralanmış şiir dönem- leriyle nasıl eşleştirilirse sanatçının sanat çizgisi doğru örneklenmiş olur? A) 1. c/2.a/3.b B) 1. a/2.b/3.c C) 1.b/2.a/3.c D) 1. b/2.c/3.b. E) 1. c/2.b/3.a
15
A
A
A
17. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Servetifünun Edebiyatı'nı eleştirerek öne
çıkan Fecriati topluluğu "sanatın şahsi ve
muhterem" olduğunu vurgulamış, ürünlerini
kendilerine kapılarını açan Servetifünun
dergisinde yayımlamıştır.
B) Hüseyin Cahit Yalçın, Servetifünyn
Dönemi'nde tenkit ve polemikte öne çıkmış;
Hayal İçinde, Nadide gibi romanlar da kaleme
almış bir yazardır.
C) Ahmet Mithat'ın popüler roman çığırını
devam ettiren Hüseyin Rahmi Gürpınar,
"gözlem ve deneye dayalı roman
anlayışı"nda yazmış; mizah yoluyla sosyal
tenkide yer vermiştir.
D) Servetifünun Dönemi'nin en önemli şairi olan
Tevfik Fikret, Hasta Çocuk adlı manzumesi
ile başarıyı yakalamış; ilk şiir kitabı olan
Rübab-ı Şikeste'yi 1899'da yayımlamıştır.
E) Bağımsız bir sanat çizgisinde eser veren
Ahmet Haşim, pek çok türde eser vermesine
rağmen sohbet ve hatıralarıyla öne çıkmış;
Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları gibi eserlere
imza atmıştır.
ASS
Ju olusuma
19.
SINAV
.
.
ABAS
Motor
Yayın
ESE
Kira
KE
Üz
• SA
Ya
A
il
Kayna
makal
yazılm
A) T
i
B)
9
D)
E
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
15 A A A 17. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Servetifünun Edebiyatı'nı eleştirerek öne çıkan Fecriati topluluğu "sanatın şahsi ve muhterem" olduğunu vurgulamış, ürünlerini kendilerine kapılarını açan Servetifünun dergisinde yayımlamıştır. B) Hüseyin Cahit Yalçın, Servetifünyn Dönemi'nde tenkit ve polemikte öne çıkmış; Hayal İçinde, Nadide gibi romanlar da kaleme almış bir yazardır. C) Ahmet Mithat'ın popüler roman çığırını devam ettiren Hüseyin Rahmi Gürpınar, "gözlem ve deneye dayalı roman anlayışı"nda yazmış; mizah yoluyla sosyal tenkide yer vermiştir. D) Servetifünun Dönemi'nin en önemli şairi olan Tevfik Fikret, Hasta Çocuk adlı manzumesi ile başarıyı yakalamış; ilk şiir kitabı olan Rübab-ı Şikeste'yi 1899'da yayımlamıştır. E) Bağımsız bir sanat çizgisinde eser veren Ahmet Haşim, pek çok türde eser vermesine rağmen sohbet ve hatıralarıyla öne çıkmış; Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları gibi eserlere imza atmıştır. ASS Ju olusuma 19. SINAV . . ABAS Motor Yayın ESE Kira KE Üz • SA Ya A il Kayna makal yazılm A) T i B) 9 D) E
B
im
ynı
sini
ği-
B
23. Şaf şiir anlayışı, şiiri dönüştürmek adına planlanmış
bir hamle olmaktan çok, şiirin modernleşmesine
yardım eden bir görüştür. Yahya Kemal'in şiirlerinin
ve şiirle ilgili görüşlerinin elden ele, kulaktan kulağa
dolaşması, Ahmet Haşim'in Piyâle'sinin ön sözüne
eklediği "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı
yazısı pek çok şairin şiir ve şiir dili üzerinde düşün-
mesinde etkili olmuştur. Dönemin diğer şairleri
değerlendirildiğinde, çoğunun diline ve üslubuna
saf şiire ait bir havanın sindiği açıkça anlaşılmak-
tadır. Saf şiir anlayışı, şiirde dilin şiirsel işlevinin
ve ahengin önem kazanmasında büyük rol oynar.
Bu anlayışın, şiirlerinde etkisi olduğu düşünülen
Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek,
1
||
Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas ve
IV
Edip Cansever gibi şairler de dünya görüşleri ve
V
ideolojik tavırları ne kadar farklı olursa olsun çeşitli
edebiyat tarihlerinde "Saf Şiir Anlayışına Bağlı
Kalanlar" veya "Sade Dille Saf Şiiri Sürdürenler"
olarak anılmışlardır.
Bu parçadaki altı çizili isimlerden hangisi bilgi
yanlışına yol açmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
B im ynı sini ği- B 23. Şaf şiir anlayışı, şiiri dönüştürmek adına planlanmış bir hamle olmaktan çok, şiirin modernleşmesine yardım eden bir görüştür. Yahya Kemal'in şiirlerinin ve şiirle ilgili görüşlerinin elden ele, kulaktan kulağa dolaşması, Ahmet Haşim'in Piyâle'sinin ön sözüne eklediği "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı yazısı pek çok şairin şiir ve şiir dili üzerinde düşün- mesinde etkili olmuştur. Dönemin diğer şairleri değerlendirildiğinde, çoğunun diline ve üslubuna saf şiire ait bir havanın sindiği açıkça anlaşılmak- tadır. Saf şiir anlayışı, şiirde dilin şiirsel işlevinin ve ahengin önem kazanmasında büyük rol oynar. Bu anlayışın, şiirlerinde etkisi olduğu düşünülen Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, 1 || Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas ve IV Edip Cansever gibi şairler de dünya görüşleri ve V ideolojik tavırları ne kadar farklı olursa olsun çeşitli edebiyat tarihlerinde "Saf Şiir Anlayışına Bağlı Kalanlar" veya "Sade Dille Saf Şiiri Sürdürenler" olarak anılmışlardır. Bu parçadaki altı çizili isimlerden hangisi bilgi yanlışına yol açmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
12. Fecriati şiirinin en güçlü şairi Ahmet Haşim'in ---- "Sey-
reyledim eşkâl-i hayatı / Ben havz-ı hâyalin sularında/
Bir aks-i mülevvendir onunçün / Arzın bana eşcâr-ı ne-
bâti" şeklindeki dört misralık manzum mukaddimesi,
âdeta Fecriati şiirinin poetikasıdır. Haşim, reel âlemin
şekillerini ---- şairler gibi, net ve donuk tablolar hâlinde
tasvir etmez. "Hayal havuzunun sularında, renkli akis-
ler" hâlinde seyreder.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Piyale'deki - sembolist
B) Göl Saatleri'ndeki - realist
CBize Göre'deki - parnasyen
D Gurabahâne-i Laklâkan'daki - natüralist
EGöl Saatleri'nin - parnasyen
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
12. Fecriati şiirinin en güçlü şairi Ahmet Haşim'in ---- "Sey- reyledim eşkâl-i hayatı / Ben havz-ı hâyalin sularında/ Bir aks-i mülevvendir onunçün / Arzın bana eşcâr-ı ne- bâti" şeklindeki dört misralık manzum mukaddimesi, âdeta Fecriati şiirinin poetikasıdır. Haşim, reel âlemin şekillerini ---- şairler gibi, net ve donuk tablolar hâlinde tasvir etmez. "Hayal havuzunun sularında, renkli akis- ler" hâlinde seyreder. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) Piyale'deki - sembolist B) Göl Saatleri'ndeki - realist CBize Göre'deki - parnasyen D Gurabahâne-i Laklâkan'daki - natüralist EGöl Saatleri'nin - parnasyen
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
17. Hâlbuki şair ne bir hakikat habercisi ne bir belâgatli
insan ne de bir yasa koyucudur. Şairin lisanı "nesir"
gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut
bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musi-
kiye aracılık eden bir lisandır.
MINDE
Ahmet Haşim'in Piyale adlı yapıtının ön sözünden
alınan bu ifadelere,
I. Hangi saatlerde ve nasıl, ben de bilmem!
Birden, çözülüverir şifresi kilidin
Ve yüzün oturur gözlerimin yivine
II. Ülkemin ırmakları dışarı akar
Neden bilmem can havliyle akar
III. Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında! laen
dizelerinden hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
01.
D) I ve II
E) II ve III
18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde
yazılmış şiirlerden biri olamaz?
A) Benim dinim ne ümiddir ne korku
Allah'ıma sevdiğimden taparım!
Ne cennet ne cehennemden korku
Almaksızın vazifemi yaparım
B) Bırak beni haykırayım susarsam sen matem et!
In
endemik-
20.
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 17. Hâlbuki şair ne bir hakikat habercisi ne bir belâgatli insan ne de bir yasa koyucudur. Şairin lisanı "nesir" gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musi- kiye aracılık eden bir lisandır. MINDE Ahmet Haşim'in Piyale adlı yapıtının ön sözünden alınan bu ifadelere, I. Hangi saatlerde ve nasıl, ben de bilmem! Birden, çözülüverir şifresi kilidin Ve yüzün oturur gözlerimin yivine II. Ülkemin ırmakları dışarı akar Neden bilmem can havliyle akar III. Yorgun gözümün halkalarında Güller gibi fecr oldu nümayan, Güller gibi... sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nalan; Gün doğdu yazık arkalarında! laen dizelerinden hangileri örnek oluşturur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 01. D) I ve II E) II ve III 18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde yazılmış şiirlerden biri olamaz? A) Benim dinim ne ümiddir ne korku Allah'ıma sevdiğimden taparım! Ne cennet ne cehennemden korku Almaksızın vazifemi yaparım B) Bırak beni haykırayım susarsam sen matem et! In endemik- 20.
empresyonizm akımından etkilenmiştir.
Onun için musiki çok önemlidir. Şiirlerinde sem-
bolizmin etkisi de görülür. Karamsarlık onun
en net özelliğidir. Bir Günün Sonunda Arzu şiiri
önemli eserlerindendir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Ahmet Rasim
B) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Ahmet Haşim
95
12 --
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
empresyonizm akımından etkilenmiştir. Onun için musiki çok önemlidir. Şiirlerinde sem- bolizmin etkisi de görülür. Karamsarlık onun en net özelliğidir. Bir Günün Sonunda Arzu şiiri önemli eserlerindendir. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Ahmet Rasim B) Cenap Şahabettin C) Tevfik Fikret D) Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Ahmet Haşim 95 12 --
23. Ahmet Haşim, Servetifünun Dönemi'nin kısa
sürmesinden sonra edebiyat dünyasındaki boşluğu
dolduran Fecriâti Topluluğu'nun en sadık üyesi olmuştur.
Dönemin siyasi şartlarından dolayı topluluğun kısa
sürede dağılmasına rağmen Fecriâti çizgisin korumuş
ve sanat için sanat anlayışı paralelinde eserler vermiştir.
Türk toplumunun içinde bulunduğu zorlu şartlara
rağmen sanat anlayışını bu doğrultuda oluşturmasından
dolayı da zaman zaman milliyetçi sanatçılar tarafından
eleştirilmiştir. Fakat kendisi şiire ideoloji, mesaj, din gibi
unsurlar katılmasının şiirin doğasına aykırı olduğunu
savunmuştur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin
Ahmet Haşim'e ait bir şiirden alınmış olduğu
söylenebilir?
A) Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık
BY Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
Istanbul konuşması
En saf, en ince bize
Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten
Bir gamlı hazanın seherinde
Israra ne hacet yine bülbül?
Bil, kalbimizin bahçelerinde
Can verdi senin söylediğin gül
E) Durduk, süngü takmış kâfir ayakta
Bizde süngü yok
Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden
Dehşetten daha çok
çığlığa
en
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
23. Ahmet Haşim, Servetifünun Dönemi'nin kısa sürmesinden sonra edebiyat dünyasındaki boşluğu dolduran Fecriâti Topluluğu'nun en sadık üyesi olmuştur. Dönemin siyasi şartlarından dolayı topluluğun kısa sürede dağılmasına rağmen Fecriâti çizgisin korumuş ve sanat için sanat anlayışı paralelinde eserler vermiştir. Türk toplumunun içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen sanat anlayışını bu doğrultuda oluşturmasından dolayı da zaman zaman milliyetçi sanatçılar tarafından eleştirilmiştir. Fakat kendisi şiire ideoloji, mesaj, din gibi unsurlar katılmasının şiirin doğasına aykırı olduğunu savunmuştur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin Ahmet Haşim'e ait bir şiirden alınmış olduğu söylenebilir? A) Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızıllığında ısındık Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgene sığındık BY Güzel dil Türkçe bize Başka dil gece bize Istanbul konuşması En saf, en ince bize Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten Bir gamlı hazanın seherinde Israra ne hacet yine bülbül? Bil, kalbimizin bahçelerinde Can verdi senin söylediğin gül E) Durduk, süngü takmış kâfir ayakta Bizde süngü yok Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden Dehşetten daha çok çığlığa en
i
3.E 4.A
10.A 11.0
1.D 2.D
10. Ona göre şiir, sözcükler arasındaki dalgalanma ve
birleşmelerden doğan seslerin uyandırdığı duygudur. Onun
için de şiirlerinde dış dünyayı iç dünyasıyla birleştirir ve
ruhunda aldığı şekillerle sözcüklere döker. Yaşadığı alemde
mutlu olmayan sanatçının duyguları da şiirlerinde iç dünyaya
yöneliş, realiteden kaçış olarak karşımıza çıkar. Bulunduğu
hayattan kaçıp hayali bir aleme sığınma arzusu şiirlerine de
yansır.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada şiir anlayışından
söz edilen şaire aittir?
A) O Belde
B) Şermin
C) Elhan-ı Şita
D) Gizli Figanlar
E) Siyah İnciler
1
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
i 3.E 4.A 10.A 11.0 1.D 2.D 10. Ona göre şiir, sözcükler arasındaki dalgalanma ve birleşmelerden doğan seslerin uyandırdığı duygudur. Onun için de şiirlerinde dış dünyayı iç dünyasıyla birleştirir ve ruhunda aldığı şekillerle sözcüklere döker. Yaşadığı alemde mutlu olmayan sanatçının duyguları da şiirlerinde iç dünyaya yöneliş, realiteden kaçış olarak karşımıza çıkar. Bulunduğu hayattan kaçıp hayali bir aleme sığınma arzusu şiirlerine de yansır. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada şiir anlayışından söz edilen şaire aittir? A) O Belde B) Şermin C) Elhan-ı Şita D) Gizli Figanlar E) Siyah İnciler 1
şa-
ve
tılı
in
esi
ut-
ne
7-
1-
u
17. Şiirle ilgili görüşlerini "Piyâle" adlı şiir kitabının ön sözün-
deki Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar makalesinde açıkla-
mıştır. Ona göre şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili
"musiki" ile "söz" arasında sözden ziyade musikiye yakın-
dır. Şiirdeki bu dil "bir açıklama vasıtası olmaktan çok bir
telkin aracı"dır. Şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu söz-
cükler şiire anlam değerinden çok musiki değerlerine göre
girer. Şiirin anlam bakımından açık olması önemli değildir.
Şiirin doğduğu yer şuuraltıdır (bilinçaltıdır). Şiir düz yazıya
çevrilemeyen bir nazımdır. Şiir bir hikâye değil, sessiz bir
şarkıdır. Şiirde anlam aramak, eti için bülbülü öldürmek
gibidir. En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhundan
alan şiirlerdir. Şiirde önemli olan anlam değil, söyleyiş.
özellikleridir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen
şaire ait değildir?
A) Bize Göre
B) Elhân-i Sitâ
C) Piyale
D) Gurâbahane-i Laklakan
E) Frankurt Seyahatnamesi
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
şa- ve tılı in esi ut- ne 7- 1- u 17. Şiirle ilgili görüşlerini "Piyâle" adlı şiir kitabının ön sözün- deki Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar makalesinde açıkla- mıştır. Ona göre şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili "musiki" ile "söz" arasında sözden ziyade musikiye yakın- dır. Şiirdeki bu dil "bir açıklama vasıtası olmaktan çok bir telkin aracı"dır. Şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu söz- cükler şiire anlam değerinden çok musiki değerlerine göre girer. Şiirin anlam bakımından açık olması önemli değildir. Şiirin doğduğu yer şuuraltıdır (bilinçaltıdır). Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir nazımdır. Şiir bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır. Şiirde anlam aramak, eti için bülbülü öldürmek gibidir. En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhundan alan şiirlerdir. Şiirde önemli olan anlam değil, söyleyiş. özellikleridir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire ait değildir? A) Bize Göre B) Elhân-i Sitâ C) Piyale D) Gurâbahane-i Laklakan E) Frankurt Seyahatnamesi
uk
ar
ek
en
1-
7-
a
S.
r.
1²
1-
er
1-
a
r.
1,
-
t
K
0
$ SUPARA
6
Mahpeyker
Ali Bey-Mahpeyker - Dilaşup - Cezmi
16. Aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hassasiyeti ve güzellik
duygusu gibi konularda şiirler yazdı. Bunlar, hemen
hemen bütünüyle bireysel konulardır. Ancak şair az
da olsa sosyal konuları da işlemiştir. Bazı edebiyat
tarihçilerinin onun şiirini değerlendirirken "tama-
mıyla ferdi konulan işleyen şiirleri" yolunda devam
eden yargıları doğru değildir. Örneğin Rûh-ı Bikayd
adlı kitabına almadığı ama Resimli Kitap dergisinde
yayımlanan "10 Temmuz'u Takdis Edelim" adlı şiirin-
de İkinci Meşrutiyet'i kutlamakta ve bu olaydan yola
çıkarak hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik gibi sosyal
kavramları irdelemektedir. Bir anda fecaatli, korkulu,
azaplı bir rüyadan uyandığımızı ve bu dört cenneti
bir anda kazandığımızı ifade eder. Hidayet sabahı
olarak nitelendirdiği hürriyet için "oh!" çeker, vicdanlı
vatandaşlarımızın şevk ile dolu olarak sadakat kuca-
ğını açtıklarını ve yüce bir duyguyla karşıladıklarını
söylerken bunu saadet olarak değerlendirir. Ona
göre hürriyet; hamiyetli, vicdanlı ve çalışkan alınlara
saadet tacı koyacak ve bu milletle yükselecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
sanatçıyla aynı topluluk içinde yer almamıştır?
Amet Haşim
Omer Seyfettin
B) Panabettin Süleyman
D) Ali Garip Yöntem
E) Emin adient Serdaroğlu
Lise Türkçe
Fecriati Topluluğu
uk ar ek en 1- 7- a S. r. 1² 1- er 1- a r. 1, - t K 0 $ SUPARA 6 Mahpeyker Ali Bey-Mahpeyker - Dilaşup - Cezmi 16. Aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hassasiyeti ve güzellik duygusu gibi konularda şiirler yazdı. Bunlar, hemen hemen bütünüyle bireysel konulardır. Ancak şair az da olsa sosyal konuları da işlemiştir. Bazı edebiyat tarihçilerinin onun şiirini değerlendirirken "tama- mıyla ferdi konulan işleyen şiirleri" yolunda devam eden yargıları doğru değildir. Örneğin Rûh-ı Bikayd adlı kitabına almadığı ama Resimli Kitap dergisinde yayımlanan "10 Temmuz'u Takdis Edelim" adlı şiirin- de İkinci Meşrutiyet'i kutlamakta ve bu olaydan yola çıkarak hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik gibi sosyal kavramları irdelemektedir. Bir anda fecaatli, korkulu, azaplı bir rüyadan uyandığımızı ve bu dört cenneti bir anda kazandığımızı ifade eder. Hidayet sabahı olarak nitelendirdiği hürriyet için "oh!" çeker, vicdanlı vatandaşlarımızın şevk ile dolu olarak sadakat kuca- ğını açtıklarını ve yüce bir duyguyla karşıladıklarını söylerken bunu saadet olarak değerlendirir. Ona göre hürriyet; hamiyetli, vicdanlı ve çalışkan alınlara saadet tacı koyacak ve bu milletle yükselecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıyla aynı topluluk içinde yer almamıştır? Amet Haşim Omer Seyfettin B) Panabettin Süleyman D) Ali Garip Yöntem E) Emin adient Serdaroğlu