%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri Soruları

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Her insanın bir öyküsü vardır.
B) Şairin şiirlerini sayıyor mu sunuz?
C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı.
D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı.
E) Şiir işçiliğini hep saklamış, kolay bir iş yaparmış
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Her insanın bir öyküsü vardır. B) Şairin şiirlerini sayıyor mu sunuz? C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı. D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı. E) Şiir işçiliğini hep saklamış, kolay bir iş yaparmış
3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının
artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilebilir?
B
A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme-
si
B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları-
nin açılması
C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli-
ye'nin kurulması
D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö-
re yargılanması v
E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki- lerden hangisi gösterilebilir? B A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme- si B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları- nin açılması C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli- ye'nin kurulması D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö- re yargılanması v E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
17.
1. Milyonlarca yıl öncesinde yeryüzünün
derinliklerinden gün yüzüne çıkan tüfler ve
bazaltlar, doğa tarafından estetik bir hassasiyetle
şekillendirilmiş ve günümüze kadar ulaşmış.
Bunun sonucunda orijinal şekilere sahip tüften
oluşan düzlükler, tepeler, sırtlar, vadiler, diklikler,
mağaralar ve peribacaları birer doğal anit
niteliğinde günümüz peyzajının asli unsurlarını
oluşturuyor.
II. Afyonkarahisar'da olduğu gibi insanlar için
savunmanın öncelikli olduğu dönemlerde
bölgedeki peribacalarından, lav çıkış
merkezlerinden, bazalttan oluşan doğal kaleler,
Eski Çağ'dan günümüze pek çok uygarlığın
yaşam alanlarını oluşturma noktasında ilgi odağı
olmuştur. Günümüzdeki durumundan farklı bir
biçimde yüzyıllardır ana yol güzergâhının köprüsü
olarak da kullanılan doğal kaleler, doğal evler
yöreyi Anadolu'nun diğer yerleşim yerlerine
bağlayan önemli mekânlar olmuş.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) II. parçada, I. parçada ele alınan olgunun, insanların
yerleşim alanı oluşturmalarındaki etkisine
değinilmektedir.
B) Her iki parçada, birbirinden bağımsız iki farklı konu
ele alınmaktadır.
C) II. parçada, I. parçada açıklanan durumun, insanlığı
olumsuz etkileyen yönlerinden söz edilmektedir.
D) I. parçada ele alınan konunun, II. parçada çelişen
yönleri belirtilmektedir.
E) II. parçada, I. parçada belirtilen olguyla ilgili yapılan
bilimsel çalışmalardan söz edilmektedir.
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
17. 1. Milyonlarca yıl öncesinde yeryüzünün derinliklerinden gün yüzüne çıkan tüfler ve bazaltlar, doğa tarafından estetik bir hassasiyetle şekillendirilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bunun sonucunda orijinal şekilere sahip tüften oluşan düzlükler, tepeler, sırtlar, vadiler, diklikler, mağaralar ve peribacaları birer doğal anit niteliğinde günümüz peyzajının asli unsurlarını oluşturuyor. II. Afyonkarahisar'da olduğu gibi insanlar için savunmanın öncelikli olduğu dönemlerde bölgedeki peribacalarından, lav çıkış merkezlerinden, bazalttan oluşan doğal kaleler, Eski Çağ'dan günümüze pek çok uygarlığın yaşam alanlarını oluşturma noktasında ilgi odağı olmuştur. Günümüzdeki durumundan farklı bir biçimde yüzyıllardır ana yol güzergâhının köprüsü olarak da kullanılan doğal kaleler, doğal evler yöreyi Anadolu'nun diğer yerleşim yerlerine bağlayan önemli mekânlar olmuş. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II. parçada, I. parçada ele alınan olgunun, insanların yerleşim alanı oluşturmalarındaki etkisine değinilmektedir. B) Her iki parçada, birbirinden bağımsız iki farklı konu ele alınmaktadır. C) II. parçada, I. parçada açıklanan durumun, insanlığı olumsuz etkileyen yönlerinden söz edilmektedir. D) I. parçada ele alınan konunun, II. parçada çelişen yönleri belirtilmektedir. E) II. parçada, I. parçada belirtilen olguyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalardan söz edilmektedir.
1