Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri Soruları

13. ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Yolsa
A. Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'in bir yazısını okur-
ken öylesine kendinden geçer ki... Bunda bir büyü
olduğunu düşünür durur. Oysaki bu, kağıdın üze-
rindeki yazıdan başka bir şey değildir. Tanpınar gibi
diğer okurları da etkileyen, büyüleyen şey harfler
topluluğudur. Harfler, seslerin işarete dönüşümüdür.
Kelimeler ise seslerden oluşur. Yazılı ve sözlü işaret-
lerle göz önünde bulunmayanları göz önüne getire-
bilirsiniz, bunu yaparken çiçekleri ağlatıp bulutlara
şarkı söyletebilirsiniz. Peki bu, büyü değil mi?
cad
ar-
na vla
A) Benzetme- Alıntı yapma
B) Karşılaştırma - Tanımlama
CKişileştirme - Koşul öne sürme
D) Somutlama-Tanık gösterme
E) İlişki kurma - Betimleme
etk
Bleed enitext issmligen aan uğulldof lia267 (1) SE
Isyideba illlM veliglanse imbi glasu Xemio gins0 JA
norge
14. Bu parçanın anlatımında kullanılanlar aşağıdaki-
lerin hangisinde verilmiştir?
SUPARA
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
13. ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yolsa A. Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'in bir yazısını okur- ken öylesine kendinden geçer ki... Bunda bir büyü olduğunu düşünür durur. Oysaki bu, kağıdın üze- rindeki yazıdan başka bir şey değildir. Tanpınar gibi diğer okurları da etkileyen, büyüleyen şey harfler topluluğudur. Harfler, seslerin işarete dönüşümüdür. Kelimeler ise seslerden oluşur. Yazılı ve sözlü işaret- lerle göz önünde bulunmayanları göz önüne getire- bilirsiniz, bunu yaparken çiçekleri ağlatıp bulutlara şarkı söyletebilirsiniz. Peki bu, büyü değil mi? cad ar- na vla A) Benzetme- Alıntı yapma B) Karşılaştırma - Tanımlama CKişileştirme - Koşul öne sürme D) Somutlama-Tanık gösterme E) İlişki kurma - Betimleme etk Bleed enitext issmligen aan uğulldof lia267 (1) SE Isyideba illlM veliglanse imbi glasu Xemio gins0 JA norge 14. Bu parçanın anlatımında kullanılanlar aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir? SUPARA
35. Eğer insanlık kavramının insandan daha büyük, daha önemli,
daha görkemli olduğuna inanmasam yaşamak oldukça zor bir
hâle gelirdi. İnsan, bu gezegenin üstünde yaşamış ve hâlen ya-
şayan canlılar arasında gezegeni yok edebilecek olanaklara sa-
hip ilk ve tek tür. Ama bu gücün sorumluluğunu taşıyabiliyor
mu? Kuşkum var. Malraux'un dediği gibi, insanlar makine ve
teknoloji çağını yıkım çağına dönüştürdüler. İnsanın daha in-
san olması gerekiyor.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
A) İnsanlığa en büyük zararı, insanların kendisi vermektedir.
B) Dünyayı daha yaşanır hâle getirmek için teknolojiden uzak-
laşmak gerekir.
aid sh
C) Bilim, insanoğlunun ilerleme yolunda en büyük yardımcı-
sıdır.
D) İnsanların bir arada yaşamalarını sağlayan en önemli et-
ken, toplumsal ilerlemedir.
E) İnsanların mutluluğu, sanat bilinci kazanmalarına bağlıdır.
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
35. Eğer insanlık kavramının insandan daha büyük, daha önemli, daha görkemli olduğuna inanmasam yaşamak oldukça zor bir hâle gelirdi. İnsan, bu gezegenin üstünde yaşamış ve hâlen ya- şayan canlılar arasında gezegeni yok edebilecek olanaklara sa- hip ilk ve tek tür. Ama bu gücün sorumluluğunu taşıyabiliyor mu? Kuşkum var. Malraux'un dediği gibi, insanlar makine ve teknoloji çağını yıkım çağına dönüştürdüler. İnsanın daha in- san olması gerekiyor. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? A) İnsanlığa en büyük zararı, insanların kendisi vermektedir. B) Dünyayı daha yaşanır hâle getirmek için teknolojiden uzak- laşmak gerekir. aid sh C) Bilim, insanoğlunun ilerleme yolunda en büyük yardımcı- sıdır. D) İnsanların bir arada yaşamalarını sağlayan en önemli et- ken, toplumsal ilerlemedir. E) İnsanların mutluluğu, sanat bilinci kazanmalarına bağlıdır.
playınız.
a renk veren
soğurur
algıladığı
mayan,
e kırmızı
mavi ve
a kırmızı
z ışığın
ür, siyah
ah görünür.
yazan
ak
amak
11
Deneme 5
18. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar; kır kültürü tarlaya,
bahçeye... Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine
göre... Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği hatta
kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle
kotarmış; böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla
gelebilmiş. Her ne kadar günümüzde küçük kırıntıları
kalmışsa da bir zamanlar imeceler, "----" anlayışının güzel
yansımalarıymış. Odun imecesi, fındık imecesi, darı
imecesi... İmeceler, tarla bahçe işlerini yardımlaşarak tez
elden bitirmek için kurulmuş yıllarca. İyi komşuluk ilişkilerini
pekiştiren hoş bir güzellikmiş, içtenlikmiş, incelikmiş
eski imeceler. İmecelerin en gösterişlisi, en alımlısı ekin
imeceleriymiş. Hele bir de kemençe eşliğinde kurulmuşsa bu
imeceler, oldukça hareketli, eğlenceli olurmuş. Kemençenin
ritmine uygun kaldırılıp indirilen kazmalar; karşılıklı
atışmalar, yakılan türküler...
"Hey imeci imeci / İki koyun bir geçi / İmecinin içinde / Ben
olsam kemençeci."
18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.
B) Bir selam bin hatır yapar.
C) Dost kara günde belli olur.
D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
E) Birlikten kuvvet doğar.
19. Bu parçada imece ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Kent kültürünün bir parçası olduğuna +
B) Hangi amaçla kurulduğuna +
C) Farklı alanlarda uygulandığına
D) Zorlukları yenmede kolaylık sağladığına+
E) Temelinde samimiyet olduğuna +
20. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Karşılaştırma +
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
playınız. a renk veren soğurur algıladığı mayan, e kırmızı mavi ve a kırmızı z ışığın ür, siyah ah görünür. yazan ak amak 11 Deneme 5 18. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar; kır kültürü tarlaya, bahçeye... Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre... Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği hatta kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış; böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. Her ne kadar günümüzde küçük kırıntıları kalmışsa da bir zamanlar imeceler, "----" anlayışının güzel yansımalarıymış. Odun imecesi, fındık imecesi, darı imecesi... İmeceler, tarla bahçe işlerini yardımlaşarak tez elden bitirmek için kurulmuş yıllarca. İyi komşuluk ilişkilerini pekiştiren hoş bir güzellikmiş, içtenlikmiş, incelikmiş eski imeceler. İmecelerin en gösterişlisi, en alımlısı ekin imeceleriymiş. Hele bir de kemençe eşliğinde kurulmuşsa bu imeceler, oldukça hareketli, eğlenceli olurmuş. Kemençenin ritmine uygun kaldırılıp indirilen kazmalar; karşılıklı atışmalar, yakılan türküler... "Hey imeci imeci / İki koyun bir geçi / İmecinin içinde / Ben olsam kemençeci." 18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. B) Bir selam bin hatır yapar. C) Dost kara günde belli olur. D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. E) Birlikten kuvvet doğar. 19. Bu parçada imece ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kent kültürünün bir parçası olduğuna + B) Hangi amaçla kurulduğuna + C) Farklı alanlarda uygulandığına D) Zorlukları yenmede kolaylık sağladığına+ E) Temelinde samimiyet olduğuna + 20. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Karşılaştırma +
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Her insanın bir öyküsü vardır.
B) Şairin şiirlerini sayıyor mu sunuz?
C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı.
D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı.
E) Şiir işçiliğini hep saklamış, kolay bir iş yaparmış
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Her insanın bir öyküsü vardır. B) Şairin şiirlerini sayıyor mu sunuz? C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı. D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı. E) Şiir işçiliğini hep saklamış, kolay bir iş yaparmış
hoe nelinetei jasmi
3.
Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının
artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilebilir?
A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme-
si
B Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları-
nın açılması
M
C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli-
ye'nin kurulması
D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö-
re yargılanması
E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
hoe nelinetei jasmi 3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki- lerden hangisi gösterilebilir? A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme- si B Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları- nın açılması M C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli- ye'nin kurulması D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö- re yargılanması E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
mal in onerisiyle
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde ya-
zim yanlışı yapılmıştır?
A
E)
D) IV
B) #
C)
19. Her
dur
Buc
lene
A)
E
3.
Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının
artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilebilir?
A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme-
si
B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları-
nin açılması
C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli-
ye'nin kurulması
D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö-
re yargılanmasi
E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
mal in onerisiyle Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde ya- zim yanlışı yapılmıştır? A E) D) IV B) # C) 19. Her dur Buc lene A) E 3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki- lerden hangisi gösterilebilir? A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme- si B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları- nin açılması C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli- ye'nin kurulması D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö- re yargılanmasi E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının
artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilebilir?
B
A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme-
si
B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları-
nin açılması
C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli-
ye'nin kurulması
D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö-
re yargılanması v
E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
3. Tanzimat Dönemi'nde ülke içinde kültür çatışmalarının artmaya başlamasının temel nedeni olarak aşağıdaki- lerden hangisi gösterilebilir? B A) Tanzimat Fermanı'nın herkesi bağlayan ilkeler getirme- si B) Medreselerin yanında çağdaş yeni öğretim kurumları- nin açılması C) Devlete memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Adli- ye'nin kurulması D) Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi hukuklarına gö- re yargılanması v E) Avrupa'nın önemli kentlerinde elçiliklerin açılması
18. (6) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük
birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun
ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai-
le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (U Çocuk;
fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi
de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe-
memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı
insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar-
tişma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim
kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin
çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) 11 B) H C) IV D) V E) VI
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
18. (6) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai- le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (U Çocuk; fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe- memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar- tişma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) 11 B) H C) IV D) V E) VI
18. (6) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük
birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun
ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai-
le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam ede/M(1) Çocuk;
fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi
de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe-
memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı
insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar-
tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim
kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin
çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II B) IT C) IV
D) V
E) VI
CA
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
18. (6) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai- le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam ede/M(1) Çocuk; fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe- memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar- tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) IT C) IV D) V E) VI CA
17.
1. Milyonlarca yıl öncesinde yeryüzünün
derinliklerinden gün yüzüne çıkan tüfler ve
bazaltlar, doğa tarafından estetik bir hassasiyetle
şekillendirilmiş ve günümüze kadar ulaşmış.
Bunun sonucunda orijinal şekilere sahip tüften
oluşan düzlükler, tepeler, sırtlar, vadiler, diklikler,
mağaralar ve peribacaları birer doğal anit
niteliğinde günümüz peyzajının asli unsurlarını
oluşturuyor.
II. Afyonkarahisar'da olduğu gibi insanlar için
savunmanın öncelikli olduğu dönemlerde
bölgedeki peribacalarından, lav çıkış
merkezlerinden, bazalttan oluşan doğal kaleler,
Eski Çağ'dan günümüze pek çok uygarlığın
yaşam alanlarını oluşturma noktasında ilgi odağı
olmuştur. Günümüzdeki durumundan farklı bir
biçimde yüzyıllardır ana yol güzergâhının köprüsü
olarak da kullanılan doğal kaleler, doğal evler
yöreyi Anadolu'nun diğer yerleşim yerlerine
bağlayan önemli mekânlar olmuş.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) II. parçada, I. parçada ele alınan olgunun, insanların
yerleşim alanı oluşturmalarındaki etkisine
değinilmektedir.
B) Her iki parçada, birbirinden bağımsız iki farklı konu
ele alınmaktadır.
C) II. parçada, I. parçada açıklanan durumun, insanlığı
olumsuz etkileyen yönlerinden söz edilmektedir.
D) I. parçada ele alınan konunun, II. parçada çelişen
yönleri belirtilmektedir.
E) II. parçada, I. parçada belirtilen olguyla ilgili yapılan
bilimsel çalışmalardan söz edilmektedir.
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
17. 1. Milyonlarca yıl öncesinde yeryüzünün derinliklerinden gün yüzüne çıkan tüfler ve bazaltlar, doğa tarafından estetik bir hassasiyetle şekillendirilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bunun sonucunda orijinal şekilere sahip tüften oluşan düzlükler, tepeler, sırtlar, vadiler, diklikler, mağaralar ve peribacaları birer doğal anit niteliğinde günümüz peyzajının asli unsurlarını oluşturuyor. II. Afyonkarahisar'da olduğu gibi insanlar için savunmanın öncelikli olduğu dönemlerde bölgedeki peribacalarından, lav çıkış merkezlerinden, bazalttan oluşan doğal kaleler, Eski Çağ'dan günümüze pek çok uygarlığın yaşam alanlarını oluşturma noktasında ilgi odağı olmuştur. Günümüzdeki durumundan farklı bir biçimde yüzyıllardır ana yol güzergâhının köprüsü olarak da kullanılan doğal kaleler, doğal evler yöreyi Anadolu'nun diğer yerleşim yerlerine bağlayan önemli mekânlar olmuş. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II. parçada, I. parçada ele alınan olgunun, insanların yerleşim alanı oluşturmalarındaki etkisine değinilmektedir. B) Her iki parçada, birbirinden bağımsız iki farklı konu ele alınmaktadır. C) II. parçada, I. parçada açıklanan durumun, insanlığı olumsuz etkileyen yönlerinden söz edilmektedir. D) I. parçada ele alınan konunun, II. parçada çelişen yönleri belirtilmektedir. E) II. parçada, I. parçada belirtilen olguyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalardan söz edilmektedir.
3.
(1) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük
birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun
ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai-
le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (III) Çocuk;
fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi
de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe-
memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı
insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar-
tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim
kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin
çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
B)
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
3. (1) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai- le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (III) Çocuk; fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe- memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar- tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) C) IV D) V E) VI
e
18. (1) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük
birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun
ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai-
le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (III) Çocuk;
fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi
de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe-
memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı
insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar-
tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim
kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin
çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) W
B) III
IV
DW
ELVI
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
e 18. (1) Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük birimi olan aile içinde yaşamaya başlar. (II) Böylece çocuğun ilk sosyal etkileşimi anne-babası ile başlar ve daha sonra ai- le çevresindeki diğer yakın kişilerle devam eder. (III) Çocuk; fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönünden geliştikçe çevresi de genişler. (IV) Sosyal gelişim açısından yeterince gelişe- memiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumda birlikte yaşadığı insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. (V) Konuşma ve tar- tışma becerileri gelişmediği için bu kişinin kurduğu iletişim kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir. (VI) Kişinin çoğunlukla mutsuz ve başarısız bir yaşamı olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) W B) III IV DW ELVI
HIM?
Mangisinde
zamie
Bu parçadaki
vardır?
A) 1 B) II
dolu. Demek bu kUQUIT
sken orada neler yaptın?
mi güzel manzara neredeymiş?
raya yürüyerek geldia?
ki ürünlerden hangisini tercih ettin?
C) III
D) IV E) V
temiz bir alana çıktık, he
Erin hangisinde altı çizili sözcük zamir
girdik. Eşyamızı bırakı
Bu parçadaki numa
erdan, yerde kurtlardan başka
değildir?
A) 1
B) 11
nü kimse bilmeyecek
-sen ben farkı olsun
evi barkı olsun
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir (adil) yoktur?
A) Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır
B) Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler
Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler
C) Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri
D) Siyrıl beyaz karanlık içinden, parıl paril
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl
E) Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime
4.
muhtaç olsaydım eğer
ğlayanım olur benim de
Aşağıdaki cümle
rinden farklıdır?
el bir yana
A) Kimseden se:
B) Bazıları o kita
im ona
C) Kimlerin gez
aşka beni kim anlar
witmeyen düğünde
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime.com
D) Bunu karşı
E) O filmlerin
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SB ZA SERİSİ
9. SINIF
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
HIM? Mangisinde zamie Bu parçadaki vardır? A) 1 B) II dolu. Demek bu kUQUIT sken orada neler yaptın? mi güzel manzara neredeymiş? raya yürüyerek geldia? ki ürünlerden hangisini tercih ettin? C) III D) IV E) V temiz bir alana çıktık, he Erin hangisinde altı çizili sözcük zamir girdik. Eşyamızı bırakı Bu parçadaki numa erdan, yerde kurtlardan başka değildir? A) 1 B) 11 nü kimse bilmeyecek -sen ben farkı olsun evi barkı olsun 15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir (adil) yoktur? A) Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır B) Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler C) Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri D) Siyrıl beyaz karanlık içinden, parıl paril Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl E) Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime 4. muhtaç olsaydım eğer ğlayanım olur benim de Aşağıdaki cümle rinden farklıdır? el bir yana A) Kimseden se: B) Bazıları o kita im ona C) Kimlerin gez aşka beni kim anlar witmeyen düğünde Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime.com D) Bunu karşı E) O filmlerin 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SB ZA SERİSİ 9. SINIF
Noktalama İşaretleri
29. Tüm zamanla
kuantum fizic
27. Alicante, dünyaca meşhur tatil kenti, Valencia Özerk Bölgesi'nin
ikinci büyük şehridir. Sadece İspanya'da meşhur değildir, bü-
tün Avrupa'da adından söz ettiren bir yerdir. Deniz, kum ve gü-
neş arzulayan tatilcilere bulunmaz güzelliklerini cömertçe açar.
Kent, İspanya'dan Fransa'ya kadar pek çok ülkeden insanın dik-
katini çekmiştir. Uzun kumsallarının yanında mimarisi ve yemek
kültürü ile de adından söz ettirmeyi bilmiştir.
kardi? Hiç şü
le karşılaşır
sunuz Einst
Bu parçada virgül, aşağıdaki işlevlerinin hangisiyle kullanıl-
mamıştır?
yor: Newto
III
de buluşa
tum kura
A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara
sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
anlatımla
B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupla-
rinin arasına konur.
ma mac
lubuyla
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Bu pa
si ya
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi be-
lirtmek için konur.
E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına
konur.
A) 1
Paylaşım Yayınları
Lise Türkçe
Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri
Noktalama İşaretleri 29. Tüm zamanla kuantum fizic 27. Alicante, dünyaca meşhur tatil kenti, Valencia Özerk Bölgesi'nin ikinci büyük şehridir. Sadece İspanya'da meşhur değildir, bü- tün Avrupa'da adından söz ettiren bir yerdir. Deniz, kum ve gü- neş arzulayan tatilcilere bulunmaz güzelliklerini cömertçe açar. Kent, İspanya'dan Fransa'ya kadar pek çok ülkeden insanın dik- katini çekmiştir. Uzun kumsallarının yanında mimarisi ve yemek kültürü ile de adından söz ettirmeyi bilmiştir. kardi? Hiç şü le karşılaşır sunuz Einst Bu parçada virgül, aşağıdaki işlevlerinin hangisiyle kullanıl- mamıştır? yor: Newto III de buluşa tum kura A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. anlatımla B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupla- rinin arasına konur. ma mac lubuyla C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bu pa si ya D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi be- lirtmek için konur. E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. A) 1 Paylaşım Yayınları
1