Fabl Türü ve Genel Özellikleri Soruları

14. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü
söylemiş. Kara kış birden bastininca çatak atmış
zavallıda, Koca ormanda yiyecek bir şey bulamaz
olmuş. Komşusu karincaya gitmiş "Aman kardeş
hálim fena! Bir şeycikler ver de kişi geçireyim,
yaz gelince öderim" demiş Karınca iyidir, hoştur
ama eli sikidir; can verir, mal vermez. Karinca
Sormak ayıp olmasın ama bütün yaz ne yaptın?"
diye sormuş. Ağustos böceği "Gece gündüz türkü
söyledim, fena mi ettim sizce?" diye cevaplamış
bu soruyu. Kaninca da "Yoo, ne mutlu sizel Ama
hep türkü söylemek olmaz, kişin da oyna biraz
demiş
Bu parça tabla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisine örnek gösterilemez?
A) Ders verme amacı taşıdığına
B) Teşhis ve intak sanatlarına yer verildigine
C) Manzum biçimde yazıldığına
D) Geçmiş zaman anlatimi kullanildiğina
E) Kahramanlanın insan dişi varlıklardan
seçildiğine
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
14. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söylemiş. Kara kış birden bastininca çatak atmış zavallıda, Koca ormanda yiyecek bir şey bulamaz olmuş. Komşusu karincaya gitmiş "Aman kardeş hálim fena! Bir şeycikler ver de kişi geçireyim, yaz gelince öderim" demiş Karınca iyidir, hoştur ama eli sikidir; can verir, mal vermez. Karinca Sormak ayıp olmasın ama bütün yaz ne yaptın?" diye sormuş. Ağustos böceği "Gece gündüz türkü söyledim, fena mi ettim sizce?" diye cevaplamış bu soruyu. Kaninca da "Yoo, ne mutlu sizel Ama hep türkü söylemek olmaz, kişin da oyna biraz demiş Bu parça tabla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine örnek gösterilemez? A) Ders verme amacı taşıdığına B) Teşhis ve intak sanatlarına yer verildigine C) Manzum biçimde yazıldığına D) Geçmiş zaman anlatimi kullanildiğina E) Kahramanlanın insan dişi varlıklardan seçildiğine
4. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi bir bilgi
yanlışı içermektedir?
A
A Fabllarda belirli bir zaman ve mekân belirtilmez,
daha doğrusu önemsenmez; asıl amaç, hayvan-
lara ait özelliklerle insani anlayışın harmanlandığı
herhangi bir mekânda geçen olaylar vasıtasıyla
ahlaki bir ders vermektir.
B Fabl türünde dünyanın en büyük ustası olarak tanı-
honan Ezop, 17. yüzyıl klasik çağının ve edebiyatının
en ünlü fabl yazarıdır; fablları 1668' den 1694 yılına
dek on iki kitapta yayınlanmıştır.
C) Fabllar, insanları tanımanın ve anlamanın en kes-
tirme yollarından birini sunması, evrensel doğru-
lardan bahsetmesi ve bütün bunları çocukların
dikkatini çekecek eğlenceli ve alegorik bir biçimde
anlatması sayesinde tarih boyunca eğitimde sıkça
faydalanılan anlatı türlerinden biri olmuştur.
D) Çocuklar tarafından algılanması güç kavramların
somut olaylarla canlandırılarak anlatıldığı fabllar,
önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilebilir. Hay-
vanların ve nesnelerin insana özgü davranışlarda
bulunması, düşle gerçeği iç içe yaşayan çocuklar
için tanıdık bir dünyanın kapılarını aralar; bu yüz-
den fabllar, küçük yaştan itibaren çocukların ilgisi-
ni çeker. V
E) Fabllardaki kahramanların ahlaki davranışları ile
bu davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durum-
dan hareketle, tablın vermek istediği ders rahatlık-
la kavranabilir.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
4. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi bir bilgi yanlışı içermektedir? A A Fabllarda belirli bir zaman ve mekân belirtilmez, daha doğrusu önemsenmez; asıl amaç, hayvan- lara ait özelliklerle insani anlayışın harmanlandığı herhangi bir mekânda geçen olaylar vasıtasıyla ahlaki bir ders vermektir. B Fabl türünde dünyanın en büyük ustası olarak tanı- honan Ezop, 17. yüzyıl klasik çağının ve edebiyatının en ünlü fabl yazarıdır; fablları 1668' den 1694 yılına dek on iki kitapta yayınlanmıştır. C) Fabllar, insanları tanımanın ve anlamanın en kes- tirme yollarından birini sunması, evrensel doğru- lardan bahsetmesi ve bütün bunları çocukların dikkatini çekecek eğlenceli ve alegorik bir biçimde anlatması sayesinde tarih boyunca eğitimde sıkça faydalanılan anlatı türlerinden biri olmuştur. D) Çocuklar tarafından algılanması güç kavramların somut olaylarla canlandırılarak anlatıldığı fabllar, önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilebilir. Hay- vanların ve nesnelerin insana özgü davranışlarda bulunması, düşle gerçeği iç içe yaşayan çocuklar için tanıdık bir dünyanın kapılarını aralar; bu yüz- den fabllar, küçük yaştan itibaren çocukların ilgisi- ni çeker. V E) Fabllardaki kahramanların ahlaki davranışları ile bu davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durum- dan hareketle, tablın vermek istediği ders rahatlık- la kavranabilir.
11. SINIF SAYISAL
10. FÖY
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3. Varlıkları durum, biçim, renk gibi bakımlardan niteleyen; kısacası nasıl olduklarını gösteren sıfatlara "niteleme sıfatı" deni
Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatına yer verilmemiştir?
A) Bizim oranın dağları, şimdi renk renk çiçeklerle bezenmiştir.
B) Şehrin dar sokaklarını adım adım gezdikten sonra otele gidip biraz dinlendik.
C) Tüm şehir yavaş yavaş uyanıyordu yattığı bu ağır kış uykusundan.
D) 20.yy.in son zalimliğinin izleri şehrin her yanında görülebiliyordu.
E) Kim bilir, belki de eski plaklarda kalmıştı yaşanması gereken tüm gerçek aşklar.
D
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
11. SINIF SAYISAL 10. FÖY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. Varlıkları durum, biçim, renk gibi bakımlardan niteleyen; kısacası nasıl olduklarını gösteren sıfatlara "niteleme sıfatı" deni Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatına yer verilmemiştir? A) Bizim oranın dağları, şimdi renk renk çiçeklerle bezenmiştir. B) Şehrin dar sokaklarını adım adım gezdikten sonra otele gidip biraz dinlendik. C) Tüm şehir yavaş yavaş uyanıyordu yattığı bu ağır kış uykusundan. D) 20.yy.in son zalimliğinin izleri şehrin her yanında görülebiliyordu. E) Kim bilir, belki de eski plaklarda kalmıştı yaşanması gereken tüm gerçek aşklar. D
13. Türk edebiyatında mesnevi özgün anlamda onunla
başlamıştır denebilir. 14. yüzyıldan önce birçok şair
tarafından örneği verilen mesnevi ona kadar özel-
likle Farsçanın ve İran şairlerinin etkisi altındaydı.
Öyle ki yazılan mesnevilerin birçoğu ya çeviri niteli-
ği taşıyordu ya da içinde Farsça parçalar yer alıyor-
du. 14. yüzyıla gelindiğinde ise Anadolu'da ilk verli
mesnevi tamamen yerli izler taşıyan bir niteliğe bu
eserle ulaşmıştı. 8250 beyitlik bu mesnevi ansiklo-
pedik bilgiler de içermektedir.
P
Bu parçada sözü edilen eser ve bu eserin sahibi
aşğıdakilerden hangisidir?
pis58 (A
A) İskendername - Ahmedi
rule ole nis
B) Vesiletü'n Necat - Süleyman Çelebi
C) Mesnevi - Mevlana
D) Garibname - Aşık Paşa
E) Mantıku't Tayr - Gülşehri
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
13. Türk edebiyatında mesnevi özgün anlamda onunla başlamıştır denebilir. 14. yüzyıldan önce birçok şair tarafından örneği verilen mesnevi ona kadar özel- likle Farsçanın ve İran şairlerinin etkisi altındaydı. Öyle ki yazılan mesnevilerin birçoğu ya çeviri niteli- ği taşıyordu ya da içinde Farsça parçalar yer alıyor- du. 14. yüzyıla gelindiğinde ise Anadolu'da ilk verli mesnevi tamamen yerli izler taşıyan bir niteliğe bu eserle ulaşmıştı. 8250 beyitlik bu mesnevi ansiklo- pedik bilgiler de içermektedir. P Bu parçada sözü edilen eser ve bu eserin sahibi aşğıdakilerden hangisidir? pis58 (A A) İskendername - Ahmedi rule ole nis B) Vesiletü'n Necat - Süleyman Çelebi C) Mesnevi - Mevlana D) Garibname - Aşık Paşa E) Mantıku't Tayr - Gülşehri
ve
Yu-
rek
arti,
an
zıl-
a.n
n-
11. Fabl ve masalın ortak özellikleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilemez?
A) Yer ve zamanın belirsizliği
B) Manzum şekilde yazılması
C) Ders verme amacının olması
D) Evrensel tema ve kavramların işlenmesi
E) Zaman zaman kalıp sözlere yer verilmesi
ınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
ve Yu- rek arti, an zıl- a.n n- 11. Fabl ve masalın ortak özellikleri arasında aşağıdaki- lerden hangisi gösterilemez? A) Yer ve zamanın belirsizliği B) Manzum şekilde yazılması C) Ders verme amacının olması D) Evrensel tema ve kavramların işlenmesi E) Zaman zaman kalıp sözlere yer verilmesi ınıf Türk Dili ve Edebiyatı
rü ve Özellikleri
3. Fabl ile ilgili olarak
1. Soyut kavramlar, somut olaylar yardımıyla anlatılır.
II. İnsanların başından geçen her türlü olay, konusunu
oluşturur.
III. İyilik - kötülük gibi çatışmalar olay örgüsünü meyda-
na getirir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız II
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
rü ve Özellikleri 3. Fabl ile ilgili olarak 1. Soyut kavramlar, somut olaylar yardımıyla anlatılır. II. İnsanların başından geçen her türlü olay, konusunu oluşturur. III. İyilik - kötülük gibi çatışmalar olay örgüsünü meyda- na getirir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız II
n biri
iğüm
sa-
ması
ça-
em-
otu-
9.
"Doğru
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
-
Yanlış" durumlarına göre değerlendirilen
A) Fabllar, tıpkı masalda olduğu gibi tekerlemeyle baş-
lar. (Doğru)
B) Masallarda millî ve dinî duygulara yer verilmez.
(Yanlış)
C) Masallar da fabllar da eğitici özellik taşır. (Doğru)
D) Masallar, düzyazı şeklindeyken fabllar, genellikle
manzum şeklindedir. (Yanlış)
E) Masallarda da fabllarda da kahramanlar, çoğunluk-
la insanlardır. (Doğru)
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
n biri iğüm sa- ması ça- em- otu- 9. "Doğru aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? - Yanlış" durumlarına göre değerlendirilen A) Fabllar, tıpkı masalda olduğu gibi tekerlemeyle baş- lar. (Doğru) B) Masallarda millî ve dinî duygulara yer verilmez. (Yanlış) C) Masallar da fabllar da eğitici özellik taşır. (Doğru) D) Masallar, düzyazı şeklindeyken fabllar, genellikle manzum şeklindedir. (Yanlış) E) Masallarda da fabllarda da kahramanlar, çoğunluk- la insanlardır. (Doğru)
1. Ad ve ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapan, ba-
sit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapan ek-
lere ek fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yok-
tur?
A) Kaptana bu lakabı, bütün kasaba sanki söz birliği ede-
rek takmıştı.
B) Onun neşesinde, buz tutmuş gönülleri şakır şakır eriten
bir ateşin sıcaklığı vardır.
C) Bu kırmızı noktalar vahşi hayvanların gözleriydi.
D) Rüzgâr yelpazelendikçe her yaprak bir söz olacak, bü-
tün orman konuşacaktı.
E) Tüh, seni dinlemedik ve bu fırsatı da kaçırdık!
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
1. Ad ve ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapan, ba- sit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapan ek- lere ek fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yok- tur? A) Kaptana bu lakabı, bütün kasaba sanki söz birliği ede- rek takmıştı. B) Onun neşesinde, buz tutmuş gönülleri şakır şakır eriten bir ateşin sıcaklığı vardır. C) Bu kırmızı noktalar vahşi hayvanların gözleriydi. D) Rüzgâr yelpazelendikçe her yaprak bir söz olacak, bü- tün orman konuşacaktı. E) Tüh, seni dinlemedik ve bu fırsatı da kaçırdık!
3
21. (1) Kıbrıs'ın en gözde şehirleri arasında Girne, Lefkoşa,
Gazimağusa ve portakal bahçeleriyle ünlü Güzelyurt
sayılabilir. (II) Bu kentler içinde Girne en çok turist çe-
ken liman kenti olarak öne çıkmaktadır. (III) Güneyinde-
ki Beşparmak Dağları ile kuzeyindeki Akdeniz arasında
kalan bu büyüleyici şehir, bazı kaynaklara göre MÖ 10.
yüzyılda Akalar tarafından kurulmuştur. (IV) Girne'nin
en ilginç tarihi eserlerinin başında Girne Kalesi gelir. (V)
Kurucuları yani Akalar kente, ülkelerindeki dağdan esin-
lenerek Girne adını vermiş. (VI) Başka bir görüşe göre
ise bu kenti MÖ 9. yüzyılda buraya yerleşen Fenikeliler
kurmuş.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi dü-
şüncenin akışını bozmaktadır?
A) II
B) III
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
3 21. (1) Kıbrıs'ın en gözde şehirleri arasında Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve portakal bahçeleriyle ünlü Güzelyurt sayılabilir. (II) Bu kentler içinde Girne en çok turist çe- ken liman kenti olarak öne çıkmaktadır. (III) Güneyinde- ki Beşparmak Dağları ile kuzeyindeki Akdeniz arasında kalan bu büyüleyici şehir, bazı kaynaklara göre MÖ 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuştur. (IV) Girne'nin en ilginç tarihi eserlerinin başında Girne Kalesi gelir. (V) Kurucuları yani Akalar kente, ülkelerindeki dağdan esin- lenerek Girne adını vermiş. (VI) Başka bir görüşe göre ise bu kenti MÖ 9. yüzyılda buraya yerleşen Fenikeliler kurmuş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi dü- şüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III D) V E) VI
D) III ve IV
B) II vey
E) IV ve V
C) III ve V
16. Bir roman asla yazarın düşünceleriyle bire bir örtüşmez. Çünkü
yazmaya başladığınızda kalemin kendi söyleyecekleri vardır.
Kalemi tutan elin size ait olmasının da bir önemi olmaz. Bir ro-
man ya da öykü bittiğinde, aklınızdaki ile kâğıt üzerindeki ara-
sında büyük edebî sapmalar olur ki bu sapmanın doğal rotası,
edebiyattaki kaliteyi de belirler.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Anlattıklarını kendi görüşlerinin birer yansıması hâline ge-
tiren yazarların başarılı olamayacağı
B) Edebiyatta belli bir yere gelmenin, başarılı bir kurgu yap-
maktan geçtiği
Konuların gerçek yaşamdan seçildiği yapıtların başarı adına
daha avantajlı olduğu
Domanda anlatılanların süreç içinde yapıtın akışını belir-
lemesinin başarıyı artıracağı
apittaki kurgusal kopuklukların, yapıtın niteliğini olum-
suz biçimde etkilemeyeceği
I. OTURUM (TYT) DENEME-5
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
D) III ve IV B) II vey E) IV ve V C) III ve V 16. Bir roman asla yazarın düşünceleriyle bire bir örtüşmez. Çünkü yazmaya başladığınızda kalemin kendi söyleyecekleri vardır. Kalemi tutan elin size ait olmasının da bir önemi olmaz. Bir ro- man ya da öykü bittiğinde, aklınızdaki ile kâğıt üzerindeki ara- sında büyük edebî sapmalar olur ki bu sapmanın doğal rotası, edebiyattaki kaliteyi de belirler. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakiler- den hangisidir? A) Anlattıklarını kendi görüşlerinin birer yansıması hâline ge- tiren yazarların başarılı olamayacağı B) Edebiyatta belli bir yere gelmenin, başarılı bir kurgu yap- maktan geçtiği Konuların gerçek yaşamdan seçildiği yapıtların başarı adına daha avantajlı olduğu Domanda anlatılanların süreç içinde yapıtın akışını belir- lemesinin başarıyı artıracağı apittaki kurgusal kopuklukların, yapıtın niteliğini olum- suz biçimde etkilemeyeceği I. OTURUM (TYT) DENEME-5 Diğer sayfaya geçiniz.
esinde yüz
e
9
any
Kat
in nema yollarından
yeni insan tiplerin
nakline
ven,
pat
na
P.
okuma bilincine y
0
18
TYT/Türkçe
s
13. (1) Dünyaca ünlü Orta Çağ ve gösterge bilim uzmanı
Umberto Eco, Baudolinoe adlı eserinde hakim olduğu
iki konuyu birleştiriyor. (II) Özgün bir söyleyişle
oluşturduğu bu çarpıcı romanini, üzerinde düşünmemiz
için bizlere sunuyor. (III) Düşüncelerini bir sihirli
değnekle sembollere, yaratıklara dönüştürmedeki tüm
becerisini özenle seçilmiş sözcüklerin can bulduğu
diliyle ortaya koyuyor. (IV) Eco, satır aralarında
düşüncenin ve insanın gelişiminin nerelerden nereye
gelebileceğini anlatıyor. (V) Burada sihirli değnek olarak
da sevgiyi kullanıyor, sevginin her şeye muktedir olan
gücünü.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri,
sözü edilen yazar ve yapıtının üslubuyla ilgilidir?
A) We ll
B) Yalnız II
D) Yalniz IV
EV ve V
C)
15. ) Yüzlerce senelik
iki yanı böğürtlen ve
ürüyordum. (0) Am
araba izlerinin kim
götürüyordu. (W)
hafif fakat serin x
uzaklaştığım ha
taze çimen kok
vurduğu yerle
kuşlarıyla ser
Siçriyordu.
I ve III
7
Bu parçad
ögeleri ve
A) I vel
14. 1930'lann sonlarından itibaren başlayan popüler
ürün izleri müzik endüstrisinde de görülür. Müzik
ma ve özgün üretim yoluy
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
esinde yüz e 9 any Kat in nema yollarından yeni insan tiplerin nakline ven, pat na P. okuma bilincine y 0 18 TYT/Türkçe s 13. (1) Dünyaca ünlü Orta Çağ ve gösterge bilim uzmanı Umberto Eco, Baudolinoe adlı eserinde hakim olduğu iki konuyu birleştiriyor. (II) Özgün bir söyleyişle oluşturduğu bu çarpıcı romanini, üzerinde düşünmemiz için bizlere sunuyor. (III) Düşüncelerini bir sihirli değnekle sembollere, yaratıklara dönüştürmedeki tüm becerisini özenle seçilmiş sözcüklerin can bulduğu diliyle ortaya koyuyor. (IV) Eco, satır aralarında düşüncenin ve insanın gelişiminin nerelerden nereye gelebileceğini anlatıyor. (V) Burada sihirli değnek olarak da sevgiyi kullanıyor, sevginin her şeye muktedir olan gücünü. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, sözü edilen yazar ve yapıtının üslubuyla ilgilidir? A) We ll B) Yalnız II D) Yalniz IV EV ve V C) 15. ) Yüzlerce senelik iki yanı böğürtlen ve ürüyordum. (0) Am araba izlerinin kim götürüyordu. (W) hafif fakat serin x uzaklaştığım ha taze çimen kok vurduğu yerle kuşlarıyla ser Siçriyordu. I ve III 7 Bu parçad ögeleri ve A) I vel 14. 1930'lann sonlarından itibaren başlayan popüler ürün izleri müzik endüstrisinde de görülür. Müzik ma ve özgün üretim yoluy
11.
D) Kargo firması neden paketi başka bir adrese
götürmüş?
E) İlk şiirlerinizi lise yıllarında mı yazmaya başladınız?
1. Tekerlemeye yer verme
Evrensel tema ve konuları ele alma
H.Mutlu sonla bitme
IV. Yer ve zamanla ilgili belirsizlikler içerme
V. Genellikle şiir biçiminde kaleme alınma
Yukarıdakilerden hangileri, masal ve fabllarda
ortaktır?
A) I ve il
DENEME-2
D) Ill ve V
B) I ve H
E) IV ve
C) II ve IV
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
11. D) Kargo firması neden paketi başka bir adrese götürmüş? E) İlk şiirlerinizi lise yıllarında mı yazmaya başladınız? 1. Tekerlemeye yer verme Evrensel tema ve konuları ele alma H.Mutlu sonla bitme IV. Yer ve zamanla ilgili belirsizlikler içerme V. Genellikle şiir biçiminde kaleme alınma Yukarıdakilerden hangileri, masal ve fabllarda ortaktır? A) I ve il DENEME-2 D) Ill ve V B) I ve H E) IV ve C) II ve IV
00
RETİM KURUM
B
00
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ()
içinde verilen ses olayına örnek gösterilemez?
A) Mahkeme, yükleniciden kamu yararını
taahhüdünü tamamlamasını istemiş. (Hece
gözeterek sözleşmeyi feshetmeksizin
düşmesi)
B) Kişiler arası ilişkilerde empati yoksunluğunun
ve benmerkezci düşüncenin baskın
olması, ciddi problemlere yol açar. (Ünsüz
benzeşmesi)
C) Kuzey yarım küredeki kuraklık tehlikesi, insan
faaliyetlerine ve sanayileşmeye bağlı olarak
artan sıcaklıklarla birlikte gittikçe büyüyor.
(Ünlü daralması)
D) Beyan olunan hâllerde ceza, tahrik olunan
suç için muayyen olan cezanın en yukarı
haddinin üçte birini geçemez. (Ünsüz
türemesi)
E) Virüsler, varlıklarını sürdürebilmek ve
çoğalabilmek için başka bir canlı organizmayı
konak olarak kullanır. (Ünsüz değişimi)
11. Sanatta asıl olan, insan yaşamının en küçük
ve önemsiz görünen anından bile nesiller boyu
varlığını sürdürecek bir eser vücuda getirmektir.
Aşağıdakilerden hangini
B
00
12. (1) Böyl
hatırla
fazla i
söyle-
masa
bütü
o ilk
Bu
ha
A
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
00 RETİM KURUM B 00 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez () içinde verilen ses olayına örnek gösterilemez? A) Mahkeme, yükleniciden kamu yararını taahhüdünü tamamlamasını istemiş. (Hece gözeterek sözleşmeyi feshetmeksizin düşmesi) B) Kişiler arası ilişkilerde empati yoksunluğunun ve benmerkezci düşüncenin baskın olması, ciddi problemlere yol açar. (Ünsüz benzeşmesi) C) Kuzey yarım küredeki kuraklık tehlikesi, insan faaliyetlerine ve sanayileşmeye bağlı olarak artan sıcaklıklarla birlikte gittikçe büyüyor. (Ünlü daralması) D) Beyan olunan hâllerde ceza, tahrik olunan suç için muayyen olan cezanın en yukarı haddinin üçte birini geçemez. (Ünsüz türemesi) E) Virüsler, varlıklarını sürdürebilmek ve çoğalabilmek için başka bir canlı organizmayı konak olarak kullanır. (Ünsüz değişimi) 11. Sanatta asıl olan, insan yaşamının en küçük ve önemsiz görünen anından bile nesiller boyu varlığını sürdürecek bir eser vücuda getirmektir. Aşağıdakilerden hangini B 00 12. (1) Böyl hatırla fazla i söyle- masa bütü o ilk Bu ha A
Ister isen anlamak cihânı,
Öğrenmeli Avrupa lisâni.
Bilmek gerek ordaki fünunu.
Terk eyle taassubu cünûnu.
Taklit ile aslını unutma,
Milliyetini hâkir tutma.
Bir kısmı verilen şiir aşağıdaki şiir türlerinden han-
gisine örnektir?
AUDidaktik
D) Satirik
B) Lirik
C) Epik
E) Pastoral
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
Ister isen anlamak cihânı, Öğrenmeli Avrupa lisâni. Bilmek gerek ordaki fünunu. Terk eyle taassubu cünûnu. Taklit ile aslını unutma, Milliyetini hâkir tutma. Bir kısmı verilen şiir aşağıdaki şiir türlerinden han- gisine örnektir? AUDidaktik D) Satirik B) Lirik C) Epik E) Pastoral
30
11. (1) lyi bir fikir, iyi bir minimal kurgu için vazgeçilemez
bir gerekliliktir. (II) Yaşadığınız kimi olaylar, anılar ve
durumları düşünün veya etkileyici bir hikaye dizisi
düşünmek için hayal gücünüzü kullanın. (H) Tüm
hayatımız, yaşadığımız gerçeklik, birbirinden fark-
li ve güzel mikro öykülerle doludur. (IV) Bu neden-
le çevrenizde, hayatınızda olup bitenlere daha çok
dikkat edin ve keşiflerinizde bütün duyularınızı kul-
lanın. (V) Hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi ha-
rika bir mikro hikayenin içinde bulabilirsiniz!
cümlelerden hangi-
Bu parçadaki numaralanmış
lerinde zamir (adıl) vardır?
vey Dilyon
D) I ye IV
A) I ve
B) II ve IV
IV ENI ve v
yer v
V
C) IV ve V
3. Aşa
rind
A) A
B) S
C) K
D) S
E) AI
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
30 11. (1) lyi bir fikir, iyi bir minimal kurgu için vazgeçilemez bir gerekliliktir. (II) Yaşadığınız kimi olaylar, anılar ve durumları düşünün veya etkileyici bir hikaye dizisi düşünmek için hayal gücünüzü kullanın. (H) Tüm hayatımız, yaşadığımız gerçeklik, birbirinden fark- li ve güzel mikro öykülerle doludur. (IV) Bu neden- le çevrenizde, hayatınızda olup bitenlere daha çok dikkat edin ve keşiflerinizde bütün duyularınızı kul- lanın. (V) Hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi ha- rika bir mikro hikayenin içinde bulabilirsiniz! cümlelerden hangi- Bu parçadaki numaralanmış lerinde zamir (adıl) vardır? vey Dilyon D) I ye IV A) I ve B) II ve IV IV ENI ve v yer v V C) IV ve V 3. Aşa rind A) A B) S C) K D) S E) AI
74
5.
Karşılık bekleyerek atılan her adım, sonrasında size
yük olarak geri döner. Hayatın tadını çıkarmak için ya-
pılması gereken ilk şey işte bu karşılık bekleme anlayı-
şını tamamen ortadan kaldırmaktır. İnsanlar yaptıkları
şeyleri kendi iradeleriyle gerçekleştirmeli ve bunun için
bir karşılık beklememelidir. Çünkü genelde bu beklen-
tilere karşılık verebilecek biri çıkmaz. Siz sadece yap-
tığınız şeylerle kalırsınız. (Hayatta mutlu olmak adına
artık tamamen kendi isteğinizle doğru adımlar atmalı
ve karşılığında olumlu bir beklenti içine girmemelisiniz.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
ANYaptığınız şeylerin doğruluğuna olan inancınız kar-
şılığı gerektirmemelidir.
B) Karşılık bekleyerek yapılan şeyler sizi mutlu etme-
yebilir.
C) Hayattan tat almak için bir şeyi yapmalı ve seyret-
melidir.
www.pelikankitab
D) Bir karşılık esasına göre atilan her adım, sonu hüs-
ran olan bir adımdır.
E) İnsanlar, yaptıkları şeylerin karşılık bulmasını ister-
ler.
7.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
74 5. Karşılık bekleyerek atılan her adım, sonrasında size yük olarak geri döner. Hayatın tadını çıkarmak için ya- pılması gereken ilk şey işte bu karşılık bekleme anlayı- şını tamamen ortadan kaldırmaktır. İnsanlar yaptıkları şeyleri kendi iradeleriyle gerçekleştirmeli ve bunun için bir karşılık beklememelidir. Çünkü genelde bu beklen- tilere karşılık verebilecek biri çıkmaz. Siz sadece yap- tığınız şeylerle kalırsınız. (Hayatta mutlu olmak adına artık tamamen kendi isteğinizle doğru adımlar atmalı ve karşılığında olumlu bir beklenti içine girmemelisiniz. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ANYaptığınız şeylerin doğruluğuna olan inancınız kar- şılığı gerektirmemelidir. B) Karşılık bekleyerek yapılan şeyler sizi mutlu etme- yebilir. C) Hayattan tat almak için bir şeyi yapmalı ve seyret- melidir. www.pelikankitab D) Bir karşılık esasına göre atilan her adım, sonu hüs- ran olan bir adımdır. E) İnsanlar, yaptıkları şeylerin karşılık bulmasını ister- ler. 7.