İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fabl Türü ve Genel Özellikleri Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden
hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Şair, dercediyor defterin en ücra satırlarına seni.
B) Derviş, tüm müritlerini cem etti dergâha.
C) Sepi böyle konuşmaktan menederim adam!
D) İçliköfteyi yemeye meyletmiş bizim Minnoş.
E) Bana bunları yaptığın için sağ ol.
4.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Şair, dercediyor defterin en ücra satırlarına seni. B) Derviş, tüm müritlerini cem etti dergâha. C) Sepi böyle konuşmaktan menederim adam! D) İçliköfteyi yemeye meyletmiş bizim Minnoş. E) Bana bunları yaptığın için sağ ol. 4.
ma
71
Deneme 17
Deneme
Deposu
YAYINLARI
18. Metin Akpınar, bir röportajında şöyle der: "Sahnede bir
kahramanlık oyunu sergileniyorsa izleyici kendini o kahraman
yerine koyar ve 'Ben oyum!' der, ama komedi oynanıyorsa
'Ben o değilim ki!' der, ancak o zaman gülebilir."
Okuduğumuz bu roman ise orasından burasından tanığı
olduğumuz acı bir dönemi anlatırken bizim elimizden "Ben o
değilim ki!" deme lüksünü alıyor.
des
Bu parçada geçen "Ben o değilim ki!' deme lüksünü
elinden almak" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmak
B) Okuyucunun kendi hayatıyla yüzleşmesini sağlamak
C) Okuyucuya yaşanan olumsuzluklardaki sorumluluğunu
anımsatmak
D) Okuyucuda geleceğe dair ümitsizlik yaratmak
E) Sorumluluğumuzun olmadığı olayları anlatmak
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
ma 71 Deneme 17 Deneme Deposu YAYINLARI 18. Metin Akpınar, bir röportajında şöyle der: "Sahnede bir kahramanlık oyunu sergileniyorsa izleyici kendini o kahraman yerine koyar ve 'Ben oyum!' der, ama komedi oynanıyorsa 'Ben o değilim ki!' der, ancak o zaman gülebilir." Okuduğumuz bu roman ise orasından burasından tanığı olduğumuz acı bir dönemi anlatırken bizim elimizden "Ben o değilim ki!" deme lüksünü alıyor. des Bu parçada geçen "Ben o değilim ki!' deme lüksünü elinden almak" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? A) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmak B) Okuyucunun kendi hayatıyla yüzleşmesini sağlamak C) Okuyucuya yaşanan olumsuzluklardaki sorumluluğunu anımsatmak D) Okuyucuda geleceğe dair ümitsizlik yaratmak E) Sorumluluğumuzun olmadığı olayları anlatmak
9. Sınıf Deneme Sınavı 04 / Platin Serisi
28. Ayhan, fabllarla ilgili bir sunu hazırlar. Bu sunuyu sınıfta
öğretmenine sunarken aşağıdaki sayfada
arkadaşları ve
bazı bilgi yanlışları olduğunu belirterek arkadaşlarından
bunları bulmalarını ister.
Hikâye ve Fablin Ortak Yönleri:
I. Belli bir plana göre yazılmaları
II. Anlatımın sonunda öğüt vermeleri
III. Yazarlarının belli olması
IV. Edebî metin türü olarak kabul edilmeleri
V. Şahıs kadrolarının standart gerçekliğe
uygun seçilmesi
Buna göre öğrenciler, bu sunu sayfasında yer alan
numaralanmış özelliklerden hangilerini seçerse
Ayhan'ın sorusunu doğru cevaplamış olurlar?
AWETT
B) Ive IV
C) ve HT
D) ve V
E) I ve IV
29. O sevdi mi çocuklar gibi sever
irgin tarlanı
bos
30.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
9. Sınıf Deneme Sınavı 04 / Platin Serisi 28. Ayhan, fabllarla ilgili bir sunu hazırlar. Bu sunuyu sınıfta öğretmenine sunarken aşağıdaki sayfada arkadaşları ve bazı bilgi yanlışları olduğunu belirterek arkadaşlarından bunları bulmalarını ister. Hikâye ve Fablin Ortak Yönleri: I. Belli bir plana göre yazılmaları II. Anlatımın sonunda öğüt vermeleri III. Yazarlarının belli olması IV. Edebî metin türü olarak kabul edilmeleri V. Şahıs kadrolarının standart gerçekliğe uygun seçilmesi Buna göre öğrenciler, bu sunu sayfasında yer alan numaralanmış özelliklerden hangilerini seçerse Ayhan'ın sorusunu doğru cevaplamış olurlar? AWETT B) Ive IV C) ve HT D) ve V E) I ve IV 29. O sevdi mi çocuklar gibi sever irgin tarlanı bos 30.
34. Mai ve Siyah'ta renkler birer sembol olmuştur. Genç bir şairin mavi hülyalardan siyah felakete doğru gidişini konu edi-
nen romanda Ahmet Cemil, "Ah! Biçare hirpalanmış, ezilmiş hayat!.. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu
nasipsiz, bahtsız ömür!.. Bir bârân-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir bârân-ı dürr-i siyahın altında gömülen o emel
çiçekleri!.." sözleriyle âdeta romandaki temel çatışmanın altını çizmiştir.
Bu parçaya göre Mai ve Siyah adlı romandaki temel çatışma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayal ve gerçek
B) Yoksulluk ve zenginlik
C) Çaresizlik ve umut
cesaret ve pişmanlık
E) İyilik ve kötülük
38
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
34. Mai ve Siyah'ta renkler birer sembol olmuştur. Genç bir şairin mavi hülyalardan siyah felakete doğru gidişini konu edi- nen romanda Ahmet Cemil, "Ah! Biçare hirpalanmış, ezilmiş hayat!.. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz, bahtsız ömür!.. Bir bârân-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir bârân-ı dürr-i siyahın altında gömülen o emel çiçekleri!.." sözleriyle âdeta romandaki temel çatışmanın altını çizmiştir. Bu parçaya göre Mai ve Siyah adlı romandaki temel çatışma aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayal ve gerçek B) Yoksulluk ve zenginlik C) Çaresizlik ve umut cesaret ve pişmanlık E) İyilik ve kötülük 38
1. Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı (medeniyet)
1
L
yakalayarak gelişebileceğini (inkişaf etmek),
||
bununsa Batı örnek alınarak gerçekleşebileceğini
savunan sanatçı, Batılılaşma hareketinin
öncülerinden (avangart) biridir. Gazetelerde
yazdığı makalelerle, Fransızcadan yaptığı şiir
çevirileriyle (tercüme), edebî ve toplumsal
IV
eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla
VL
(yayın) ve kullandığı yalın dill edebiyatımızda Bati-
lılaşmanın ilk adımlarını atmıştır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi-
sinin anlamı parantez () içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
?
E) V
3.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
1. Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı (medeniyet) 1 L yakalayarak gelişebileceğini (inkişaf etmek), || bununsa Batı örnek alınarak gerçekleşebileceğini savunan sanatçı, Batılılaşma hareketinin öncülerinden (avangart) biridir. Gazetelerde yazdığı makalelerle, Fransızcadan yaptığı şiir çevirileriyle (tercüme), edebî ve toplumsal IV eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla VL (yayın) ve kullandığı yalın dill edebiyatımızda Bati- lılaşmanın ilk adımlarını atmıştır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi- sinin anlamı parantez () içinde verilen açıkla- mayla uyuşmamaktadır? A) I B) II C) III D) IV ? E) V 3.
Strateji Yayınları
18.
E) Kaynaştirma
yızısın
• Uzaktan eğitim uygulamaları üzerine ilk akademik
çalışmalar, Wisconsin Universitesinde dersler
veren William Lighty tarafından yapılmıştır.
İlk uzaktan eğitim uygulaması, 1782 yılında posta
yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) İlk uzaktan eğitim uygulamalarını 782 yılında posta
yoluyla yapan William Lighty aynı zamanda
Wisconsin Üniversitesinde bu alanla ilgili akademik
çalışmalar da yapmıştır.
BY Wisconsin Üniversitesinde çalışırken ilk kez mektupla
uzaktan eğitim uygulamaları yapan William Lighty,
bu uygulamaların posta yoluyla yapılarak
yaygınlaştırılması için pek çok akademik çalışma
yapmıştır.
C) il uygulaması, 1782 yılında posta yoluyla yapılan
uzaktan eğitim üzerine ilk akademik çalışmaları
yapan kişi, Wisconsin Üniversitesinde dersler veren
William Lighty'dir.
DWilliam Lighty tarafından geliştirilen uzaktan eğitim
uygulamaları, ilk kez 1782 y linda Wisconsin
Üniversitesi tarafından postayla yapılarak hayata
geçirilmiştir.
E) Wisconsin Üniversitesinde uzaktan eğitim üzerine
dersler veren William Cighty 182 yılında uzaktan
eğitimin yaygınlaştırılması için postanın
kullanılabileceğini ileri sürmüştür.
DENEME-5
20.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
Strateji Yayınları 18. E) Kaynaştirma yızısın • Uzaktan eğitim uygulamaları üzerine ilk akademik çalışmalar, Wisconsin Universitesinde dersler veren William Lighty tarafından yapılmıştır. İlk uzaktan eğitim uygulaması, 1782 yılında posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İlk uzaktan eğitim uygulamalarını 782 yılında posta yoluyla yapan William Lighty aynı zamanda Wisconsin Üniversitesinde bu alanla ilgili akademik çalışmalar da yapmıştır. BY Wisconsin Üniversitesinde çalışırken ilk kez mektupla uzaktan eğitim uygulamaları yapan William Lighty, bu uygulamaların posta yoluyla yapılarak yaygınlaştırılması için pek çok akademik çalışma yapmıştır. C) il uygulaması, 1782 yılında posta yoluyla yapılan uzaktan eğitim üzerine ilk akademik çalışmaları yapan kişi, Wisconsin Üniversitesinde dersler veren William Lighty'dir. DWilliam Lighty tarafından geliştirilen uzaktan eğitim uygulamaları, ilk kez 1782 y linda Wisconsin Üniversitesi tarafından postayla yapılarak hayata geçirilmiştir. E) Wisconsin Üniversitesinde uzaktan eğitim üzerine dersler veren William Cighty 182 yılında uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması için postanın kullanılabileceğini ileri sürmüştür. DENEME-5 20.
1. "Fabl" türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Çocukların eğitiminde faydalı olan bir tür-
dür.
B) Kahramanları insan olmasa da insana ait
durum ve olaylar ele alınır.
C) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
D) Türk edebiyatı ilk fabl örnekleri Servetifü-
nun Dönemi'nde verilmiştir.
E) Kişileştirme ve intak sanatına başvurulur
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
1. "Fabl" türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çocukların eğitiminde faydalı olan bir tür- dür. B) Kahramanları insan olmasa da insana ait durum ve olaylar ele alınır. C) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir. D) Türk edebiyatı ilk fabl örnekleri Servetifü- nun Dönemi'nde verilmiştir. E) Kişileştirme ve intak sanatına başvurulur
Dağcılık sporunda doğadayken işler bazen istendiği gibi
tmeyebilir ve gece de faaliyete devam etmek gerekebilir.
Bu durumda bir ışık kaynağı gereklidir, bu kaynak da bir
afa feneridir. (III) Kafa feneri dağcının, baktığı yeri görme-
mi sağlar. (IV) Ayrıca sporcunun ellerinin serbest olması
Cısından da işlevsel bir malzemedir. (V) Kafa fenerlerinin
çok çeşidi vardır.
parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dü-
ncenin akışını bozmaktadır?
B) II
C) III
J
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
Dağcılık sporunda doğadayken işler bazen istendiği gibi tmeyebilir ve gece de faaliyete devam etmek gerekebilir. Bu durumda bir ışık kaynağı gereklidir, bu kaynak da bir afa feneridir. (III) Kafa feneri dağcının, baktığı yeri görme- mi sağlar. (IV) Ayrıca sporcunun ellerinin serbest olması Cısından da işlevsel bir malzemedir. (V) Kafa fenerlerinin çok çeşidi vardır. parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dü- ncenin akışını bozmaktadır? B) II C) III J D) IV E) V
28. Tarih öğretmeni Emine Hanım, ilk Çağ'da Yunanistanlı Aiso-
pos'un: "Karganın biri, bir parça peynir bulur ve peyniri yemek
için bir ağaç dalina tüner. Peyniri ele geçirmek isteyen bir tilki,
kargayı pohpohlar ve karganın ne kadar güzel olduğundan,
sesinin de kendisi gibi güzel olup olmadığından bahseder.
Karga ötmek için gagasını açtığında ağzındaki peynir düşer
ve tilki, düşen peyniri yer." şeklinde anlattığı masalların tarihte
ilk "Fabl" örneği olduğunu öğrencilerine anlatmıştır. Öğretmen
daha sonra öğrencilerine bu edebi örneğin Anadolu'da öncü-
lüğünü yapan ilk Çağ uygarlığının hangisi olduğunu sormuş-
tur.
Buna göre, öğretmenin sorusuna sınıfta;
I. Lidya,
II. Frig,
III. Hitit
verilen cevaplardan hangilerinin doğru olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
28. Tarih öğretmeni Emine Hanım, ilk Çağ'da Yunanistanlı Aiso- pos'un: "Karganın biri, bir parça peynir bulur ve peyniri yemek için bir ağaç dalina tüner. Peyniri ele geçirmek isteyen bir tilki, kargayı pohpohlar ve karganın ne kadar güzel olduğundan, sesinin de kendisi gibi güzel olup olmadığından bahseder. Karga ötmek için gagasını açtığında ağzındaki peynir düşer ve tilki, düşen peyniri yer." şeklinde anlattığı masalların tarihte ilk "Fabl" örneği olduğunu öğrencilerine anlatmıştır. Öğretmen daha sonra öğrencilerine bu edebi örneğin Anadolu'da öncü- lüğünü yapan ilk Çağ uygarlığının hangisi olduğunu sormuş- tur. Buna göre, öğretmenin sorusuna sınıfta; I. Lidya, II. Frig, III. Hitit verilen cevaplardan hangilerinin doğru olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
8. Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hi
lekâr ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düş
manları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü
oyun ve hile bilirmiş.
Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisinden alın.
mıştır?
A) Fabl
D) Destan
B) Masal
C) Efsane
E) Hikâye
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
8. Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hi lekâr ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düş manları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş. Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisinden alın. mıştır? A) Fabl D) Destan B) Masal C) Efsane E) Hikâye
1.
1930'lu yılların başlarında İstanbul merkezli Vakit ga-
zetesi çevresinde toplanmış bir grup yazar ve onla-
ra öykünen başkaları, resmî ideolojiye uyumlu halk-
çı ve köycü bir öykünün yolunu açar. Bu yazarlar,
edebiyatta toplumsal ve ekonomik meseleleri ele
alan bir tavrı savunurlar. Çeşitli sebeplerle bütün
dünya edebiyatında köycü söylemin arttığı 1930'lu
yıllar, Türkiye'de de kırsal bölgelere ilginin arttığı bir
dönem olur. Çoğu İstanbul doğumlu pek çok yazar,
Atatürk'ün söylevleri ile işaret ettiği hedefi takip ede-
rek birtakım köy roman ve hikâyesi kaleme alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen
yazarlardan biridir?
A) Sadri Ertem
BY Ahmet Hamdi Tanpınar
Peyami Safa
D) Tarık Buğra
E) Mustafa Necati Sepetçioğlu
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
1. 1930'lu yılların başlarında İstanbul merkezli Vakit ga- zetesi çevresinde toplanmış bir grup yazar ve onla- ra öykünen başkaları, resmî ideolojiye uyumlu halk- çı ve köycü bir öykünün yolunu açar. Bu yazarlar, edebiyatta toplumsal ve ekonomik meseleleri ele alan bir tavrı savunurlar. Çeşitli sebeplerle bütün dünya edebiyatında köycü söylemin arttığı 1930'lu yıllar, Türkiye'de de kırsal bölgelere ilginin arttığı bir dönem olur. Çoğu İstanbul doğumlu pek çok yazar, Atatürk'ün söylevleri ile işaret ettiği hedefi takip ede- rek birtakım köy roman ve hikâyesi kaleme alır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen yazarlardan biridir? A) Sadri Ertem BY Ahmet Hamdi Tanpınar Peyami Safa D) Tarık Buğra E) Mustafa Necati Sepetçioğlu
7. Masal ile fablların ortak özellikleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?
A) Öğretici nitelik taşımala
B) Milli unsurlardan arınmalar
e) Olağanüstülükleri barındırmaları
D) Yazılı gelenekte oluşturulmaları
Insan dışı varlıkları bulundurmaları
Mosel-Dinson
fab)
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
7. Masal ile fablların ortak özellikleri arasında aşağıdaki- lerden hangisi yoktur? A) Öğretici nitelik taşımala B) Milli unsurlardan arınmalar e) Olağanüstülükleri barındırmaları D) Yazılı gelenekte oluşturulmaları Insan dışı varlıkları bulundurmaları Mosel-Dinson fab)
Sanat ve Tabiat adlı yazısında Suut Kemal Yetkin'in belirt-
tiği gibi romantik eserler ruhları büyüledikten sonradır ki
dağlar, ormanlar, göller, fırtınalar güzelleşmeye başladı.
Söz gelişi dağ güzelleşmek için Rousseau'yu bekledi.
Bergson ne güzel söylüyor: "Dağ her zaman kendisini
seyre gelenlerde duyumlara benzeyen ve gerçekten dağa
bağlı olan bazı duygular uyandırabilmiştir. Ama Rousseau
dağ hakkında yeni ve orijinal bir heyecan yarattı. Onun
tarafından ortaya konan bu heyecan, sonradan herkesin
duyduğu heyecan oldu. Dağ güzelleşmek için nasıl Rous-
seau'yu beklediyse ayak değmemiş ormanlar, denizler
Chateaubriand'ı; göller Lamartine'i; rüzgârlar Shelley'i
bekledi."
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
B) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
C) Öğretme, açıklama amacıyla yazılmıştır.
D) Örnekleme yoluyla düşünce geliştirilmiştir.
E) Kişisel hayatı konu alan bir metinden alınmıştır.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
Sanat ve Tabiat adlı yazısında Suut Kemal Yetkin'in belirt- tiği gibi romantik eserler ruhları büyüledikten sonradır ki dağlar, ormanlar, göller, fırtınalar güzelleşmeye başladı. Söz gelişi dağ güzelleşmek için Rousseau'yu bekledi. Bergson ne güzel söylüyor: "Dağ her zaman kendisini seyre gelenlerde duyumlara benzeyen ve gerçekten dağa bağlı olan bazı duygular uyandırabilmiştir. Ama Rousseau dağ hakkında yeni ve orijinal bir heyecan yarattı. Onun tarafından ortaya konan bu heyecan, sonradan herkesin duyduğu heyecan oldu. Dağ güzelleşmek için nasıl Rous- seau'yu beklediyse ayak değmemiş ormanlar, denizler Chateaubriand'ı; göller Lamartine'i; rüzgârlar Shelley'i bekledi." Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. B) Tanık göstermeden yararlanılmıştır. C) Öğretme, açıklama amacıyla yazılmıştır. D) Örnekleme yoluyla düşünce geliştirilmiştir. E) Kişisel hayatı konu alan bir metinden alınmıştır.
14. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü
söylemiş. Kara kış birden bastininca çatak atmış
zavallıda, Koca ormanda yiyecek bir şey bulamaz
olmuş. Komşusu karincaya gitmiş "Aman kardeş
hálim fena! Bir şeycikler ver de kişi geçireyim,
yaz gelince öderim" demiş Karınca iyidir, hoştur
ama eli sikidir; can verir, mal vermez. Karinca
Sormak ayıp olmasın ama bütün yaz ne yaptın?"
diye sormuş. Ağustos böceği "Gece gündüz türkü
söyledim, fena mi ettim sizce?" diye cevaplamış
bu soruyu. Kaninca da "Yoo, ne mutlu sizel Ama
hep türkü söylemek olmaz, kişin da oyna biraz
demiş
Bu parça tabla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisine örnek gösterilemez?
A) Ders verme amacı taşıdığına
B) Teşhis ve intak sanatlarına yer verildigine
C) Manzum biçimde yazıldığına
D) Geçmiş zaman anlatimi kullanildiğina
E) Kahramanlanın insan dişi varlıklardan
seçildiğine
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
14. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söylemiş. Kara kış birden bastininca çatak atmış zavallıda, Koca ormanda yiyecek bir şey bulamaz olmuş. Komşusu karincaya gitmiş "Aman kardeş hálim fena! Bir şeycikler ver de kişi geçireyim, yaz gelince öderim" demiş Karınca iyidir, hoştur ama eli sikidir; can verir, mal vermez. Karinca Sormak ayıp olmasın ama bütün yaz ne yaptın?" diye sormuş. Ağustos böceği "Gece gündüz türkü söyledim, fena mi ettim sizce?" diye cevaplamış bu soruyu. Kaninca da "Yoo, ne mutlu sizel Ama hep türkü söylemek olmaz, kişin da oyna biraz demiş Bu parça tabla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine örnek gösterilemez? A) Ders verme amacı taşıdığına B) Teşhis ve intak sanatlarına yer verildigine C) Manzum biçimde yazıldığına D) Geçmiş zaman anlatimi kullanildiğina E) Kahramanlanın insan dişi varlıklardan seçildiğine
4. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi bir bilgi
yanlışı içermektedir?
A
A Fabllarda belirli bir zaman ve mekân belirtilmez,
daha doğrusu önemsenmez; asıl amaç, hayvan-
lara ait özelliklerle insani anlayışın harmanlandığı
herhangi bir mekânda geçen olaylar vasıtasıyla
ahlaki bir ders vermektir.
B Fabl türünde dünyanın en büyük ustası olarak tanı-
honan Ezop, 17. yüzyıl klasik çağının ve edebiyatının
en ünlü fabl yazarıdır; fablları 1668' den 1694 yılına
dek on iki kitapta yayınlanmıştır.
C) Fabllar, insanları tanımanın ve anlamanın en kes-
tirme yollarından birini sunması, evrensel doğru-
lardan bahsetmesi ve bütün bunları çocukların
dikkatini çekecek eğlenceli ve alegorik bir biçimde
anlatması sayesinde tarih boyunca eğitimde sıkça
faydalanılan anlatı türlerinden biri olmuştur.
D) Çocuklar tarafından algılanması güç kavramların
somut olaylarla canlandırılarak anlatıldığı fabllar,
önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilebilir. Hay-
vanların ve nesnelerin insana özgü davranışlarda
bulunması, düşle gerçeği iç içe yaşayan çocuklar
için tanıdık bir dünyanın kapılarını aralar; bu yüz-
den fabllar, küçük yaştan itibaren çocukların ilgisi-
ni çeker. V
E) Fabllardaki kahramanların ahlaki davranışları ile
bu davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durum-
dan hareketle, tablın vermek istediği ders rahatlık-
la kavranabilir.
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
4. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi bir bilgi yanlışı içermektedir? A A Fabllarda belirli bir zaman ve mekân belirtilmez, daha doğrusu önemsenmez; asıl amaç, hayvan- lara ait özelliklerle insani anlayışın harmanlandığı herhangi bir mekânda geçen olaylar vasıtasıyla ahlaki bir ders vermektir. B Fabl türünde dünyanın en büyük ustası olarak tanı- honan Ezop, 17. yüzyıl klasik çağının ve edebiyatının en ünlü fabl yazarıdır; fablları 1668' den 1694 yılına dek on iki kitapta yayınlanmıştır. C) Fabllar, insanları tanımanın ve anlamanın en kes- tirme yollarından birini sunması, evrensel doğru- lardan bahsetmesi ve bütün bunları çocukların dikkatini çekecek eğlenceli ve alegorik bir biçimde anlatması sayesinde tarih boyunca eğitimde sıkça faydalanılan anlatı türlerinden biri olmuştur. D) Çocuklar tarafından algılanması güç kavramların somut olaylarla canlandırılarak anlatıldığı fabllar, önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilebilir. Hay- vanların ve nesnelerin insana özgü davranışlarda bulunması, düşle gerçeği iç içe yaşayan çocuklar için tanıdık bir dünyanın kapılarını aralar; bu yüz- den fabllar, küçük yaştan itibaren çocukların ilgisi- ni çeker. V E) Fabllardaki kahramanların ahlaki davranışları ile bu davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durum- dan hareketle, tablın vermek istediği ders rahatlık- la kavranabilir.
11. SINIF SAYISAL
10. FÖY
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3. Varlıkları durum, biçim, renk gibi bakımlardan niteleyen; kısacası nasıl olduklarını gösteren sıfatlara "niteleme sıfatı" deni
Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatına yer verilmemiştir?
A) Bizim oranın dağları, şimdi renk renk çiçeklerle bezenmiştir.
B) Şehrin dar sokaklarını adım adım gezdikten sonra otele gidip biraz dinlendik.
C) Tüm şehir yavaş yavaş uyanıyordu yattığı bu ağır kış uykusundan.
D) 20.yy.in son zalimliğinin izleri şehrin her yanında görülebiliyordu.
E) Kim bilir, belki de eski plaklarda kalmıştı yaşanması gereken tüm gerçek aşklar.
D
Lise Türkçe
Fabl Türü ve Genel Özellikleri
11. SINIF SAYISAL 10. FÖY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. Varlıkları durum, biçim, renk gibi bakımlardan niteleyen; kısacası nasıl olduklarını gösteren sıfatlara "niteleme sıfatı" deni Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatına yer verilmemiştir? A) Bizim oranın dağları, şimdi renk renk çiçeklerle bezenmiştir. B) Şehrin dar sokaklarını adım adım gezdikten sonra otele gidip biraz dinlendik. C) Tüm şehir yavaş yavaş uyanıyordu yattığı bu ağır kış uykusundan. D) 20.yy.in son zalimliğinin izleri şehrin her yanında görülebiliyordu. E) Kim bilir, belki de eski plaklarda kalmıştı yaşanması gereken tüm gerçek aşklar. D