Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri Soruları

3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan
I. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve IN
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan I. Trablusgarp, II. Balkan, III. Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve IN C) I ve II E) I, II ve III
TAJTER
AIA
DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
SÖZEL
-Anbon Budsolgts bon comla?
(1) Geçmişten günümüze dil, her toplumda
kendini sürekli yenilemiş bir yandan da geli-
şimini devam ettirmiştir. (N) Günümüzde her
dil, belirli ölçülerde toplumsal, siyasal, eko-
nomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak diğer
dillerden etkilenmekte ve onları etkilemekte-
dir. (III) Yazılı kaynaklar itibariyle Türkçenin
yabancı dillerle etkileşimini Göktürkler
Dönemi'ne kadar götürmek mümkündür.
Indon
(IV) Bu doğal bir süreçtir. (V) Temel söz
varlığı aynı zamanda bir ülkenin kültürünün,
düşünce yapısının ve dünya görüşünün doğ-
rudan topluma yansımasıdır.
C) III.
A) I. B) II.
6.
D) IV.
7. Televizyon ve bilgisay
E) V.
7.-9. sorularda parça ya da cümleden
kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
TAJTER AIA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA SÖZEL -Anbon Budsolgts bon comla? (1) Geçmişten günümüze dil, her toplumda kendini sürekli yenilemiş bir yandan da geli- şimini devam ettirmiştir. (N) Günümüzde her dil, belirli ölçülerde toplumsal, siyasal, eko- nomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak diğer dillerden etkilenmekte ve onları etkilemekte- dir. (III) Yazılı kaynaklar itibariyle Türkçenin yabancı dillerle etkileşimini Göktürkler Dönemi'ne kadar götürmek mümkündür. Indon (IV) Bu doğal bir süreçtir. (V) Temel söz varlığı aynı zamanda bir ülkenin kültürünün, düşünce yapısının ve dünya görüşünün doğ- rudan topluma yansımasıdır. C) III. A) I. B) II. 6. D) IV. 7. Televizyon ve bilgisay E) V. 7.-9. sorularda parça ya da cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
şiirle
ri
dip
Once Konuyu
Tanımak
Lazım
H
1980 SONRASI TO
1980 sonrası Türk şiiri temsilcileri ile ilgili aşağıdaki
genellemelerden hangisi doğrudur?
A) Ideolojilerini şiirlerine dayanak yaparak toplumcu
çizgide eserler üretmişlerdir.
B) Halk şiirinin geleneksel biçim ve türlerinin dışına
çıkmamışlardır.
10
C) Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görerek ulusal
duyarlılıkları işlemişlerdir.
D) Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına
imge düzeyinde sıkça göndermeler yapmışlardır.
E) Slogan ve söylev üslubunun öne çıktığı şiirler kaleme
almışlardır.
1
8. (1) Hüseyin Atlansoy şiirlerinde ölüm, aşk, çocuk, şehir,
medeniyet kavramlarını öne çıkarmıştır. (II) Mistik-
amcil eden bir şai
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
şiirle ri dip Once Konuyu Tanımak Lazım H 1980 SONRASI TO 1980 sonrası Türk şiiri temsilcileri ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur? A) Ideolojilerini şiirlerine dayanak yaparak toplumcu çizgide eserler üretmişlerdir. B) Halk şiirinin geleneksel biçim ve türlerinin dışına çıkmamışlardır. 10 C) Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görerek ulusal duyarlılıkları işlemişlerdir. D) Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapmışlardır. E) Slogan ve söylev üslubunun öne çıktığı şiirler kaleme almışlardır. 1 8. (1) Hüseyin Atlansoy şiirlerinde ölüm, aşk, çocuk, şehir, medeniyet kavramlarını öne çıkarmıştır. (II) Mistik- amcil eden bir şai
4.
Bulgaristan Türk Edebiyatı:
Kıbrıs Türk Edebiyatı:
Özbekistan Türk Edebiyatı:
Türkmenistan Türk Edebiyatı: -Ata Atacerer
kalır?
Yukarıdaki boşluklar uygun sanatçılarla
tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda
A) Ata Atacanov
B) Nimetullah Hafız
C) Özker Yaşın
Recep
D) Aybek
E
Recep Küpçü
====
Durbos
враль Februar February • Şubat
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
4. Bulgaristan Türk Edebiyatı: Kıbrıs Türk Edebiyatı: Özbekistan Türk Edebiyatı: Türkmenistan Türk Edebiyatı: -Ata Atacerer kalır? Yukarıdaki boşluklar uygun sanatçılarla tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda A) Ata Atacanov B) Nimetullah Hafız C) Özker Yaşın Recep D) Aybek E Recep Küpçü ==== Durbos враль Februar February • Şubat
Testi
35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Kimine göre kalpten, kimine göre ruhtan, kimine gö-
re gökyüzünden gelir sevgi. Solucana sorarsanız
topraktan, çiçeklere sorarsanız güneşten, kangu-
ruya sorarsanız karından gelir, maymuna göre ba-
şımızın üstünde oturur. Peki ama hangisine mutlak
doğru ya da yanlış diyebiliriz? Daniela K. Sevgi Ne-
reden Gelir'de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle
sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarı-
yor çocukları. Sapsade, basit ama bir o kadar derin
ve renkli bir yolculuk. Birlikte piknik yapan üç arka-
daş; sincap, geyik ve ördek ne kadar huzurlu, gü-
vende ve mutlu hissettiklerini fark ediyorlar. Bunun
aralarındaki sevgiden kaynaklandığını biliyor ama bu
sevginin nereden geldiğini anlayamıyorlar. Ve böy-
lece duyguların en güzelinin peşine düşerek önleri-
ne çıkan herkese aynı soruyu soruyorlar: Sevgi ne-
reden gelir? Daniela K., sevgiye giden pek çok farklı
yol olduğunu, bazı soruların mutlak cevapları olma-
sa da arayışın heyecanlı bir yolculuk olduğunu sev-
ginin her rengine kucak açarak anlatırken çocukla-
rin hayal gücüne alan açıyor.
35. Bu parçaya göre Sevgi Nereden Gelir adlı eser
için,
Básitlikle derinliği aynı anda verebilmektedir.
Cizgileri ve üslubuyla canlı bir hava taşımaktadır.
III. Gerçeğin peşinde yolculuğa çıkartmaktadır.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) ve III
36. Bu parcada altı çizili sözle adı anlatılmak istenen
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Testi 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kimine göre kalpten, kimine göre ruhtan, kimine gö- re gökyüzünden gelir sevgi. Solucana sorarsanız topraktan, çiçeklere sorarsanız güneşten, kangu- ruya sorarsanız karından gelir, maymuna göre ba- şımızın üstünde oturur. Peki ama hangisine mutlak doğru ya da yanlış diyebiliriz? Daniela K. Sevgi Ne- reden Gelir'de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarı- yor çocukları. Sapsade, basit ama bir o kadar derin ve renkli bir yolculuk. Birlikte piknik yapan üç arka- daş; sincap, geyik ve ördek ne kadar huzurlu, gü- vende ve mutlu hissettiklerini fark ediyorlar. Bunun aralarındaki sevgiden kaynaklandığını biliyor ama bu sevginin nereden geldiğini anlayamıyorlar. Ve böy- lece duyguların en güzelinin peşine düşerek önleri- ne çıkan herkese aynı soruyu soruyorlar: Sevgi ne- reden gelir? Daniela K., sevgiye giden pek çok farklı yol olduğunu, bazı soruların mutlak cevapları olma- sa da arayışın heyecanlı bir yolculuk olduğunu sev- ginin her rengine kucak açarak anlatırken çocukla- rin hayal gücüne alan açıyor. 35. Bu parçaya göre Sevgi Nereden Gelir adlı eser için, Básitlikle derinliği aynı anda verebilmektedir. Cizgileri ve üslubuyla canlı bir hava taşımaktadır. III. Gerçeğin peşinde yolculuğa çıkartmaktadır. yargılarından hangileri söylenemez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) ve III 36. Bu parcada altı çizili sözle adı anlatılmak istenen
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde
11
www.pelikonkitobev
1
yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi
anlatmıştır. Evet Isyan adlı eserinde somut ve nesnel
IV
bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin
V
sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir.
Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
B) IV
C) III
D) V
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde 11 www.pelikonkitobev 1 yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi anlatmıştır. Evet Isyan adlı eserinde somut ve nesnel IV bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin V sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir. Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? B) IV C) III D) V
Video
Fernus z-Kitap
1.
+
1. İyi müzik yapmak isteyenler heybesini yerel seslerle doldur-
malı önce.
II. Bugün piyasaya egemen olan samimiyetsiz, derinliksiz, ya-
pay dil ne yazık ki Karadeniz müziğini de esir almış durumda.
A) I.
III. Ne dediği anlaşılmayan uyduruk bir şive ve Karadeniz'in
otantik müziğinde yeri olmayan enstrümanlarla yapılan bir
gürültü...
IV. O, tabiatın zorluklarına direnmeyi öğütleyen soylu ses ken-
tin karanlıklarında yitip gitti.
V. Evet, bütün otantik, kadim değerleri cıvıklaştırdığımız bir za-
manda Karadeniz'in o kendine has, tadına doyum olmayan
müziği de tatsızlaştı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense hangi cümle dışta kalır?
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Video Fernus z-Kitap 1. + 1. İyi müzik yapmak isteyenler heybesini yerel seslerle doldur- malı önce. II. Bugün piyasaya egemen olan samimiyetsiz, derinliksiz, ya- pay dil ne yazık ki Karadeniz müziğini de esir almış durumda. A) I. III. Ne dediği anlaşılmayan uyduruk bir şive ve Karadeniz'in otantik müziğinde yeri olmayan enstrümanlarla yapılan bir gürültü... IV. O, tabiatın zorluklarına direnmeyi öğütleyen soylu ses ken- tin karanlıklarında yitip gitti. V. Evet, bütün otantik, kadim değerleri cıvıklaştırdığımız bir za- manda Karadeniz'in o kendine has, tadına doyum olmayan müziği de tatsızlaştı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle dışta kalır? B) II. C) III. D) IV. E) V.
36
5.
c
Bence Doktor, onu siz soyarak dinleyiniz;
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Sade bir nezle-i sadriyyemi illet? Nerede?
Çocuğun hâli fenalaştı son günlerde,
Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel,
Bu da gelmez mi? Dedim "Kim dedi, oğlum sana gel?
Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan;
Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan."
O zamandan beridir za'fi terakki ediyor;
Görünen: bir daha kalkınması artık pek zor
Bir manzum hikâyeden alınan bu dizelerin üslup özel-
likleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan han-
gisi tarafından kaleme alındığı söylenebilir?
A) Yakup Kadri
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy D) Faruk Nafiz Çamlıbel
(E) Orhan Seyfi Orhon
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
36 5. c Bence Doktor, onu siz soyarak dinleyiniz; Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sade bir nezle-i sadriyyemi illet? Nerede? Çocuğun hâli fenalaştı son günlerde, Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel, Bu da gelmez mi? Dedim "Kim dedi, oğlum sana gel? Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan; Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan." O zamandan beridir za'fi terakki ediyor; Görünen: bir daha kalkınması artık pek zor Bir manzum hikâyeden alınan bu dizelerin üslup özel- likleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan han- gisi tarafından kaleme alındığı söylenebilir? A) Yakup Kadri B) Yahya Kemal Beyatlı C) Mehmet Akif Ersoy D) Faruk Nafiz Çamlıbel (E) Orhan Seyfi Orhon
18) Aşağıdaki fiillerden hangisi öznesine göre farklıdır?
A) Ayşe Hanım tarandı.
B) Zavallı anne dövünüyordu.
C) Uzaktan silik görünüyordu.
D) Ahmet oburca tıkınıyordu.
E) Genç adam din akşam yıkandı.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
18) Aşağıdaki fiillerden hangisi öznesine göre farklıdır? A) Ayşe Hanım tarandı. B) Zavallı anne dövünüyordu. C) Uzaktan silik görünüyordu. D) Ahmet oburca tıkınıyordu. E) Genç adam din akşam yıkandı.
10. (1) Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanılması, bakterilerin
direnç kazanmasına neden oluyor. (II) Birçok uzman,
bunun önüne geçebilmek için her şikâyette antibiyotik
kullanılmamasını ve doktora başvurulmasını öneriyor.
(III) Bakterinin güçlenmesinin sebebi, antibiyotiğin çok
fazla alınmasıdır. (IV) Viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin
işe yaramayacağını belirten de önemli uzmanlardır.
(V) Uzun vadede toplum genelinde zararlara da yol
açabileceği için yanlış antibiyotik kullanımı
engellenmelidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
LA) I. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır.
BY II. cümlenin öznesi, sifat tamlamasıdır.
C) III. cümlenin yüklemi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
DY IV. cümlenin yüklemi, sifat tamlamasıdır.
E) V. cümlenin öznesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
10. (1) Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanılması, bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor. (II) Birçok uzman, bunun önüne geçebilmek için her şikâyette antibiyotik kullanılmamasını ve doktora başvurulmasını öneriyor. (III) Bakterinin güçlenmesinin sebebi, antibiyotiğin çok fazla alınmasıdır. (IV) Viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin işe yaramayacağını belirten de önemli uzmanlardır. (V) Uzun vadede toplum genelinde zararlara da yol açabileceği için yanlış antibiyotik kullanımı engellenmelidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? LA) I. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır. BY II. cümlenin öznesi, sifat tamlamasıdır. C) III. cümlenin yüklemi, belirtisiz isim tamlamasıdır. DY IV. cümlenin yüklemi, sifat tamlamasıdır. E) V. cümlenin öznesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
Test-19
OMO
3UFU5
5. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük
edat değildir
A) Çocuk, korkudan soğukta kalmış kedi gibi titri-
yordu.
B) Kadını susturmak için kadının yanına gititi.
CO okulda sadece iki ay çalıştı.
D) Bu konuyu hiç anlamıyordu.
E) Bu sorunu bir sen biliyorsun.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Test-19 OMO 3UFU5 5. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük edat değildir A) Çocuk, korkudan soğukta kalmış kedi gibi titri- yordu. B) Kadını susturmak için kadının yanına gititi. CO okulda sadece iki ay çalıştı. D) Bu konuyu hiç anlamıyordu. E) Bu sorunu bir sen biliyorsun.
B
Krallar
Karması
3
K
İMLER TESTİ
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
una işaretleyiniz.
2. Kütahya - Eskişehir Savaşları'ndaki yenilgiden sonra
5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile TBMM
yasama, yürütme ve yargı yetkilerini 3 ay süreliğine Mustafa
Kemal Paşa'ya bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın yasama
yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlaması
B) Maarif Kongresi'ni toplaması
C) Sakarya Savaşı'ndan sonra gazilik unvanı verilmesi
D) Büyük Taarruz'da "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!"
emrini vermesi
E) Orduları Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmesi
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
B Krallar Karması 3 K İMLER TESTİ Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. una işaretleyiniz. 2. Kütahya - Eskişehir Savaşları'ndaki yenilgiden sonra 5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini 3 ay süreliğine Mustafa Kemal Paşa'ya bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın yasama yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir? A) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlaması B) Maarif Kongresi'ni toplaması C) Sakarya Savaşı'ndan sonra gazilik unvanı verilmesi D) Büyük Taarruz'da "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!" emrini vermesi E) Orduları Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmesi
14. Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı
Kurdun bileği gibi idi sanki bileği
muk
Benzer idi omzu tıpkı samurunkine
Göğsü de yakın idi koca ayınınkine
Bu dizelerde kaç tane ilgeç (edat) kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
14. Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı Kurdun bileği gibi idi sanki bileği muk Benzer idi omzu tıpkı samurunkine Göğsü de yakın idi koca ayınınkine Bu dizelerde kaç tane ilgeç (edat) kullanılmıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuktan le
yapılacak görsel okuryazarlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik
bir çalışma olamaz?
a) Nesne veya hayvanları bedeni ile canlandırma
b) Resimleri kullanarak hikaye oluşturma
c) Grafik oluşturma
d) Basit şekilleri çizebilme
e) Resim yorumlama
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuktan le yapılacak görsel okuryazarlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olamaz? a) Nesne veya hayvanları bedeni ile canlandırma b) Resimleri kullanarak hikaye oluşturma c) Grafik oluşturma d) Basit şekilleri çizebilme e) Resim yorumlama
9. Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içinde verilenler
boş bırakılan yerlere getirildiğinde yanlışlık oluşur?
, deniz özlemini dile getiren şiirleriyle tanınmış
tır. Yayla Dumanı adlı şiiri ünlüdür. (Ömer Bedrettin
A)
Uşaklı)
B)
Ilgaz ve Ziller Çalacak şiirleri ile tanınmış-
tır. Şiirlerinin ana izleği Anadolu'dur. (Zeki Ömer
Defne)
C)
----
3
-----
Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. Hece
ölçüsüyle yazdığı Binnaz adlı oyunu başarılı ilk
manzum piyesimizdir. (Yusuf Ziya Ortaç)
D) ----, Yusuf Ziya Ortaç ile birlikte Çınaraltı dergi-
sini çıkarmıştır. Türkçü, milliyetçi bir çizgide olan
bu dergide, Türk kültürü ve Türk tarihi üzerine
yoğunlaşılmıştır. (Orhan Seyfi Orhon)
E) ----, şiirlerinde yurt sevgisi, aşk, tabiat, kahramanlık
gibi temaları işlemiştir. Bir Yolcuya adlı şiiri, şairin
edebiyat tarihinde yerini almasına yetecek kadar
güçlüdür. (Orhan Şaik Gökyay)
2.
C
D
E
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
9. Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içinde verilenler boş bırakılan yerlere getirildiğinde yanlışlık oluşur? , deniz özlemini dile getiren şiirleriyle tanınmış tır. Yayla Dumanı adlı şiiri ünlüdür. (Ömer Bedrettin A) Uşaklı) B) Ilgaz ve Ziller Çalacak şiirleri ile tanınmış- tır. Şiirlerinin ana izleği Anadolu'dur. (Zeki Ömer Defne) C) ---- 3 ----- Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı Binnaz adlı oyunu başarılı ilk manzum piyesimizdir. (Yusuf Ziya Ortaç) D) ----, Yusuf Ziya Ortaç ile birlikte Çınaraltı dergi- sini çıkarmıştır. Türkçü, milliyetçi bir çizgide olan bu dergide, Türk kültürü ve Türk tarihi üzerine yoğunlaşılmıştır. (Orhan Seyfi Orhon) E) ----, şiirlerinde yurt sevgisi, aşk, tabiat, kahramanlık gibi temaları işlemiştir. Bir Yolcuya adlı şiiri, şairin edebiyat tarihinde yerini almasına yetecek kadar güçlüdür. (Orhan Şaik Gökyay) 2. C D E
2 Hani on parmağında on marifet" derler ya, Leonardo Da
Vinci öyle biridir. Pergel kullanmadan kusursuz çemberler
çizebilir, dahası sağ eliyle resim yaparken sol eliyle yazı
yazabilir. Leonardo Usta ne hikmetse yazıları soldan sağa
doğru yazar belki de bu küçük hileyle cahil papazların bas-
kısını hafifletir. Ancak defterleri bir ayna karşısında açıkça
okunabilir. Diyeceksiniz ki onun defterlerinde neler vardır?
Neler yoktur ki, 5 bin sayfayı bulan notlarında matematik-
ten girer, fizikten çıkar. Astronomi, anatomi, botanik, zooloji
üzerine duyulmadık şeyler yazar, akla hayale gelmedik ta-
sarımlar karalar.
Bu parçada Da Vinci'nin
1. Birçok farklı özelliğe sahip kişiliğinin olması
II. Geometri alanında haklı bir üne sahip olması
III. Aynı anda birçok işlevi yapabilecek yetenekte olması
IV. Daha önce bahsedilmemiş konulardan bahsetmesi
V. Yazılarını okuyabilmenin bir araç yardımıyla gerçekleş-
mesi (a)
niteliklerinin hangisinden söz edilmemiştir?
C) III D) IV
(A)
E) V
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
2 Hani on parmağında on marifet" derler ya, Leonardo Da Vinci öyle biridir. Pergel kullanmadan kusursuz çemberler çizebilir, dahası sağ eliyle resim yaparken sol eliyle yazı yazabilir. Leonardo Usta ne hikmetse yazıları soldan sağa doğru yazar belki de bu küçük hileyle cahil papazların bas- kısını hafifletir. Ancak defterleri bir ayna karşısında açıkça okunabilir. Diyeceksiniz ki onun defterlerinde neler vardır? Neler yoktur ki, 5 bin sayfayı bulan notlarında matematik- ten girer, fizikten çıkar. Astronomi, anatomi, botanik, zooloji üzerine duyulmadık şeyler yazar, akla hayale gelmedik ta- sarımlar karalar. Bu parçada Da Vinci'nin 1. Birçok farklı özelliğe sahip kişiliğinin olması II. Geometri alanında haklı bir üne sahip olması III. Aynı anda birçok işlevi yapabilecek yetenekte olması IV. Daha önce bahsedilmemiş konulardan bahsetmesi V. Yazılarını okuyabilmenin bir araç yardımıyla gerçekleş- mesi (a) niteliklerinin hangisinden söz edilmemiştir? C) III D) IV (A) E) V