Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri Soruları

3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan
I. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve IN
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan I. Trablusgarp, II. Balkan, III. Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve IN C) I ve II E) I, II ve III
TAJTER
AIA
DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
SÖZEL
-Anbon Budsolgts bon comla?
(1) Geçmişten günümüze dil, her toplumda
kendini sürekli yenilemiş bir yandan da geli-
şimini devam ettirmiştir. (N) Günümüzde her
dil, belirli ölçülerde toplumsal, siyasal, eko-
nomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak diğer
dillerden etkilenmekte ve onları etkilemekte-
dir. (III) Yazılı kaynaklar itibariyle Türkçenin
yabancı dillerle etkileşimini Göktürkler
Dönemi'ne kadar götürmek mümkündür.
Indon
(IV) Bu doğal bir süreçtir. (V) Temel söz
varlığı aynı zamanda bir ülkenin kültürünün,
düşünce yapısının ve dünya görüşünün doğ-
rudan topluma yansımasıdır.
C) III.
A) I. B) II.
6.
D) IV.
7. Televizyon ve bilgisay
E) V.
7.-9. sorularda parça ya da cümleden
kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
TAJTER AIA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA SÖZEL -Anbon Budsolgts bon comla? (1) Geçmişten günümüze dil, her toplumda kendini sürekli yenilemiş bir yandan da geli- şimini devam ettirmiştir. (N) Günümüzde her dil, belirli ölçülerde toplumsal, siyasal, eko- nomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak diğer dillerden etkilenmekte ve onları etkilemekte- dir. (III) Yazılı kaynaklar itibariyle Türkçenin yabancı dillerle etkileşimini Göktürkler Dönemi'ne kadar götürmek mümkündür. Indon (IV) Bu doğal bir süreçtir. (V) Temel söz varlığı aynı zamanda bir ülkenin kültürünün, düşünce yapısının ve dünya görüşünün doğ- rudan topluma yansımasıdır. C) III. A) I. B) II. 6. D) IV. 7. Televizyon ve bilgisay E) V. 7.-9. sorularda parça ya da cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
şiirle
ri
dip
Once Konuyu
Tanımak
Lazım
H
1980 SONRASI TO
1980 sonrası Türk şiiri temsilcileri ile ilgili aşağıdaki
genellemelerden hangisi doğrudur?
A) Ideolojilerini şiirlerine dayanak yaparak toplumcu
çizgide eserler üretmişlerdir.
B) Halk şiirinin geleneksel biçim ve türlerinin dışına
çıkmamışlardır.
10
C) Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görerek ulusal
duyarlılıkları işlemişlerdir.
D) Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına
imge düzeyinde sıkça göndermeler yapmışlardır.
E) Slogan ve söylev üslubunun öne çıktığı şiirler kaleme
almışlardır.
1
8. (1) Hüseyin Atlansoy şiirlerinde ölüm, aşk, çocuk, şehir,
medeniyet kavramlarını öne çıkarmıştır. (II) Mistik-
amcil eden bir şai
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
şiirle ri dip Once Konuyu Tanımak Lazım H 1980 SONRASI TO 1980 sonrası Türk şiiri temsilcileri ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur? A) Ideolojilerini şiirlerine dayanak yaparak toplumcu çizgide eserler üretmişlerdir. B) Halk şiirinin geleneksel biçim ve türlerinin dışına çıkmamışlardır. 10 C) Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görerek ulusal duyarlılıkları işlemişlerdir. D) Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapmışlardır. E) Slogan ve söylev üslubunun öne çıktığı şiirler kaleme almışlardır. 1 8. (1) Hüseyin Atlansoy şiirlerinde ölüm, aşk, çocuk, şehir, medeniyet kavramlarını öne çıkarmıştır. (II) Mistik- amcil eden bir şai
4.
Bulgaristan Türk Edebiyatı:
Kıbrıs Türk Edebiyatı:
Özbekistan Türk Edebiyatı:
Türkmenistan Türk Edebiyatı: -Ata Atacerer
kalır?
Yukarıdaki boşluklar uygun sanatçılarla
tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda
A) Ata Atacanov
B) Nimetullah Hafız
C) Özker Yaşın
Recep
D) Aybek
E
Recep Küpçü
====
Durbos
враль Februar February • Şubat
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
4. Bulgaristan Türk Edebiyatı: Kıbrıs Türk Edebiyatı: Özbekistan Türk Edebiyatı: Türkmenistan Türk Edebiyatı: -Ata Atacerer kalır? Yukarıdaki boşluklar uygun sanatçılarla tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda A) Ata Atacanov B) Nimetullah Hafız C) Özker Yaşın Recep D) Aybek E Recep Küpçü ==== Durbos враль Februar February • Şubat
Testi
35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Kimine göre kalpten, kimine göre ruhtan, kimine gö-
re gökyüzünden gelir sevgi. Solucana sorarsanız
topraktan, çiçeklere sorarsanız güneşten, kangu-
ruya sorarsanız karından gelir, maymuna göre ba-
şımızın üstünde oturur. Peki ama hangisine mutlak
doğru ya da yanlış diyebiliriz? Daniela K. Sevgi Ne-
reden Gelir'de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle
sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarı-
yor çocukları. Sapsade, basit ama bir o kadar derin
ve renkli bir yolculuk. Birlikte piknik yapan üç arka-
daş; sincap, geyik ve ördek ne kadar huzurlu, gü-
vende ve mutlu hissettiklerini fark ediyorlar. Bunun
aralarındaki sevgiden kaynaklandığını biliyor ama bu
sevginin nereden geldiğini anlayamıyorlar. Ve böy-
lece duyguların en güzelinin peşine düşerek önleri-
ne çıkan herkese aynı soruyu soruyorlar: Sevgi ne-
reden gelir? Daniela K., sevgiye giden pek çok farklı
yol olduğunu, bazı soruların mutlak cevapları olma-
sa da arayışın heyecanlı bir yolculuk olduğunu sev-
ginin her rengine kucak açarak anlatırken çocukla-
rin hayal gücüne alan açıyor.
35. Bu parçaya göre Sevgi Nereden Gelir adlı eser
için,
Básitlikle derinliği aynı anda verebilmektedir.
Cizgileri ve üslubuyla canlı bir hava taşımaktadır.
III. Gerçeğin peşinde yolculuğa çıkartmaktadır.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) ve III
36. Bu parcada altı çizili sözle adı anlatılmak istenen
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Testi 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kimine göre kalpten, kimine göre ruhtan, kimine gö- re gökyüzünden gelir sevgi. Solucana sorarsanız topraktan, çiçeklere sorarsanız güneşten, kangu- ruya sorarsanız karından gelir, maymuna göre ba- şımızın üstünde oturur. Peki ama hangisine mutlak doğru ya da yanlış diyebiliriz? Daniela K. Sevgi Ne- reden Gelir'de neşeli illüstrasyonları ve şiirsel diliyle sevginin kaynağı üzerine felsefi bir yolculuğa çıkarı- yor çocukları. Sapsade, basit ama bir o kadar derin ve renkli bir yolculuk. Birlikte piknik yapan üç arka- daş; sincap, geyik ve ördek ne kadar huzurlu, gü- vende ve mutlu hissettiklerini fark ediyorlar. Bunun aralarındaki sevgiden kaynaklandığını biliyor ama bu sevginin nereden geldiğini anlayamıyorlar. Ve böy- lece duyguların en güzelinin peşine düşerek önleri- ne çıkan herkese aynı soruyu soruyorlar: Sevgi ne- reden gelir? Daniela K., sevgiye giden pek çok farklı yol olduğunu, bazı soruların mutlak cevapları olma- sa da arayışın heyecanlı bir yolculuk olduğunu sev- ginin her rengine kucak açarak anlatırken çocukla- rin hayal gücüne alan açıyor. 35. Bu parçaya göre Sevgi Nereden Gelir adlı eser için, Básitlikle derinliği aynı anda verebilmektedir. Cizgileri ve üslubuyla canlı bir hava taşımaktadır. III. Gerçeğin peşinde yolculuğa çıkartmaktadır. yargılarından hangileri söylenemez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) ve III 36. Bu parcada altı çizili sözle adı anlatılmak istenen
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde
11
www.pelikonkitobev
1
yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi
anlatmıştır. Evet Isyan adlı eserinde somut ve nesnel
IV
bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin
V
sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir.
Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
B) IV
C) III
D) V
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde 11 www.pelikonkitobev 1 yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi anlatmıştır. Evet Isyan adlı eserinde somut ve nesnel IV bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin V sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir. Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? B) IV C) III D) V
Video
Fernus z-Kitap
1.
+
1. İyi müzik yapmak isteyenler heybesini yerel seslerle doldur-
malı önce.
II. Bugün piyasaya egemen olan samimiyetsiz, derinliksiz, ya-
pay dil ne yazık ki Karadeniz müziğini de esir almış durumda.
A) I.
III. Ne dediği anlaşılmayan uyduruk bir şive ve Karadeniz'in
otantik müziğinde yeri olmayan enstrümanlarla yapılan bir
gürültü...
IV. O, tabiatın zorluklarına direnmeyi öğütleyen soylu ses ken-
tin karanlıklarında yitip gitti.
V. Evet, bütün otantik, kadim değerleri cıvıklaştırdığımız bir za-
manda Karadeniz'in o kendine has, tadına doyum olmayan
müziği de tatsızlaştı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense hangi cümle dışta kalır?
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Video Fernus z-Kitap 1. + 1. İyi müzik yapmak isteyenler heybesini yerel seslerle doldur- malı önce. II. Bugün piyasaya egemen olan samimiyetsiz, derinliksiz, ya- pay dil ne yazık ki Karadeniz müziğini de esir almış durumda. A) I. III. Ne dediği anlaşılmayan uyduruk bir şive ve Karadeniz'in otantik müziğinde yeri olmayan enstrümanlarla yapılan bir gürültü... IV. O, tabiatın zorluklarına direnmeyi öğütleyen soylu ses ken- tin karanlıklarında yitip gitti. V. Evet, bütün otantik, kadim değerleri cıvıklaştırdığımız bir za- manda Karadeniz'in o kendine has, tadına doyum olmayan müziği de tatsızlaştı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle dışta kalır? B) II. C) III. D) IV. E) V.
36
5.
c
Bence Doktor, onu siz soyarak dinleyiniz;
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Sade bir nezle-i sadriyyemi illet? Nerede?
Çocuğun hâli fenalaştı son günlerde,
Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel,
Bu da gelmez mi? Dedim "Kim dedi, oğlum sana gel?
Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan;
Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan."
O zamandan beridir za'fi terakki ediyor;
Görünen: bir daha kalkınması artık pek zor
Bir manzum hikâyeden alınan bu dizelerin üslup özel-
likleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan han-
gisi tarafından kaleme alındığı söylenebilir?
A) Yakup Kadri
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy D) Faruk Nafiz Çamlıbel
(E) Orhan Seyfi Orhon
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
36 5. c Bence Doktor, onu siz soyarak dinleyiniz; Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sade bir nezle-i sadriyyemi illet? Nerede? Çocuğun hâli fenalaştı son günlerde, Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel, Bu da gelmez mi? Dedim "Kim dedi, oğlum sana gel? Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan; Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan." O zamandan beridir za'fi terakki ediyor; Görünen: bir daha kalkınması artık pek zor Bir manzum hikâyeden alınan bu dizelerin üslup özel- likleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan han- gisi tarafından kaleme alındığı söylenebilir? A) Yakup Kadri B) Yahya Kemal Beyatlı C) Mehmet Akif Ersoy D) Faruk Nafiz Çamlıbel (E) Orhan Seyfi Orhon
14. Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı
Kurdun bileği gibi idi sanki bileği
muk
Benzer idi omzu tıpkı samurunkine
Göğsü de yakın idi koca ayınınkine
Bu dizelerde kaç tane ilgeç (edat) kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
14. Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı Kurdun bileği gibi idi sanki bileği muk Benzer idi omzu tıpkı samurunkine Göğsü de yakın idi koca ayınınkine Bu dizelerde kaç tane ilgeç (edat) kullanılmıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuktan le
yapılacak görsel okuryazarlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik
bir çalışma olamaz?
a) Nesne veya hayvanları bedeni ile canlandırma
b) Resimleri kullanarak hikaye oluşturma
c) Grafik oluşturma
d) Basit şekilleri çizebilme
e) Resim yorumlama
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuktan le yapılacak görsel okuryazarlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olamaz? a) Nesne veya hayvanları bedeni ile canlandırma b) Resimleri kullanarak hikaye oluşturma c) Grafik oluşturma d) Basit şekilleri çizebilme e) Resim yorumlama
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı ya-
pılmıştır?
A) TÜYAP Kitap Fuarında, kalabalığa aldırmadan salonun
ortasında durdum; kitap imzalayanlara baktım.
B Kentin en eski parkı da Beş Kuyular Meydanı denilen
bu alanda bulunuyor.
se C) Yüksek doğu duvarlarının ardından başlayan kent, ba-
ya doğru uzanan sokaklar ve meydanlarla bezenmiş.
sollid.sbout
D) Restorasyonu, 2008 yılında tamamlanan ve 250 yapı-
dan oluşan Hamamönü, adını Oğuz Türklerinin Bayın-
dir Boyu Beylerinden Karacabey'in yaptırdığı çifte ha-
In mamdan almış.
E) Fransız İhtilali'nin 200. yıl dönümü nedeniyle düzenle-
nen etkinlikler çerçevesinde oluşturulan bir halk mah-
kemesi, İstiklal Mahkemesince ölüm cezasına çarptırı-
lan Fransa kralıyla kraliçesini yeniden yargıladı.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı ya- pılmıştır? A) TÜYAP Kitap Fuarında, kalabalığa aldırmadan salonun ortasında durdum; kitap imzalayanlara baktım. B Kentin en eski parkı da Beş Kuyular Meydanı denilen bu alanda bulunuyor. se C) Yüksek doğu duvarlarının ardından başlayan kent, ba- ya doğru uzanan sokaklar ve meydanlarla bezenmiş. sollid.sbout D) Restorasyonu, 2008 yılında tamamlanan ve 250 yapı- dan oluşan Hamamönü, adını Oğuz Türklerinin Bayın- dir Boyu Beylerinden Karacabey'in yaptırdığı çifte ha- In mamdan almış. E) Fransız İhtilali'nin 200. yıl dönümü nedeniyle düzenle- nen etkinlikler çerçevesinde oluşturulan bir halk mah- kemesi, İstiklal Mahkemesince ölüm cezasına çarptırı- lan Fransa kralıyla kraliçesini yeniden yargıladı.
18. (1) Doğrusu, ben de herkes gibi sanatın bir iki ilkeyle
anlatılamayacağını iyi biliyorum. (II) Daha temelli söylemek
gerekirse bunun mümkünsüzlük içerdiğini herkes kadar
bilirim. (III) Zaten, ben o küçücük kitapta bir şeyler öğretmeyi
de hiç amaçlamadım. (IV) Her şeyi hakir görmeye alışmış
ve kitaplar üzerine yargı yürütürken kitapta yazılanlara değil
de etrafta dönen dedikodulara dayanmayı huy edinmiş kimi
kişiler vardır. (V) Onların beni böyle bir yazar gibi göstermek
amacı gütmelerini de anlıyorum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz
yumuşaması yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
18. (1) Doğrusu, ben de herkes gibi sanatın bir iki ilkeyle anlatılamayacağını iyi biliyorum. (II) Daha temelli söylemek gerekirse bunun mümkünsüzlük içerdiğini herkes kadar bilirim. (III) Zaten, ben o küçücük kitapta bir şeyler öğretmeyi de hiç amaçlamadım. (IV) Her şeyi hakir görmeye alışmış ve kitaplar üzerine yargı yürütürken kitapta yazılanlara değil de etrafta dönen dedikodulara dayanmayı huy edinmiş kimi kişiler vardır. (V) Onların beni böyle bir yazar gibi göstermek amacı gütmelerini de anlıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Ornek-10
Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare (eğretileme)
vardır?
A Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy
B) İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
C) Bir bademin altında yorgun oturmak biraz
Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı
D) Bir köyündenim Anadolu'nun
Güzel şeylere hasrettir memleketim
E) Bekletme Yunus'um bozuldu bağlar
Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
Ornek-10 Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare (eğretileme) vardır? A Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy B) İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgâr esiyor C) Bir bademin altında yorgun oturmak biraz Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı D) Bir köyündenim Anadolu'nun Güzel şeylere hasrettir memleketim E) Bekletme Yunus'um bozuldu bağlar Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar
5. İmzadan karakter okumanın bazı incelikleri şunlardır:
• İmzası yuvarlak hatlara sahip kişilerin genellikle liderlik özelliklerine sahip olduğu söylenir.
İmzasında nokta olan kişiler; dikkatini iyi toplayan, odaklanabilen ve detaylara dikkat edip bunlar
hakkında konuşmayı seven kişilerdir.
• İmzasını atarken kalemini geriye dönük kullananların diğerlerine göre güçlü olduğu varsayılır.
• Keskin hatli ve sağa eğimli imzaya sahip kişiler; sivri dilli, katı düşünceli, inatçı ve mizah yönü ge-
lişmiş kişilerdir.
Bu özelliklerin tümünü yansıtan imza aşağıdakilerden hangisidir?
●
Komen An
Consuntern
Progland.
Monday
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
5. İmzadan karakter okumanın bazı incelikleri şunlardır: • İmzası yuvarlak hatlara sahip kişilerin genellikle liderlik özelliklerine sahip olduğu söylenir. İmzasında nokta olan kişiler; dikkatini iyi toplayan, odaklanabilen ve detaylara dikkat edip bunlar hakkında konuşmayı seven kişilerdir. • İmzasını atarken kalemini geriye dönük kullananların diğerlerine göre güçlü olduğu varsayılır. • Keskin hatli ve sağa eğimli imzaya sahip kişiler; sivri dilli, katı düşünceli, inatçı ve mizah yönü ge- lişmiş kişilerdir. Bu özelliklerin tümünü yansıtan imza aşağıdakilerden hangisidir? ● Komen An Consuntern Progland. Monday
22. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un şiir
anlayışıyla örtüşmemektedir?
A) Şiirlerinde hikâye etme tekniği dikkat çeken
B) Ahenge önem verdiği için müzikal ögeleri sıkça
kullanmıştır.
C) Hiçbir şiirinde aruz vezni dışında bir ölçü kullanma-
mıştır.
Parnasizmden etkilenerek şiirlerinde gerçekçi tasvir-
lere yer vermiştir.
E) Devrin sosyal yapısını şiirlerinde sıkça dile getirmiştir.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
22. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un şiir anlayışıyla örtüşmemektedir? A) Şiirlerinde hikâye etme tekniği dikkat çeken B) Ahenge önem verdiği için müzikal ögeleri sıkça kullanmıştır. C) Hiçbir şiirinde aruz vezni dışında bir ölçü kullanma- mıştır. Parnasizmden etkilenerek şiirlerinde gerçekçi tasvir- lere yer vermiştir. E) Devrin sosyal yapısını şiirlerinde sıkça dile getirmiştir.
5. I. Hayali ögelerden bütünüyle uzaktır.
II. Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır.
III. Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir.
IV. Milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır.
V. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bilinmektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve V
B) IV ve V
C) II ve V
D) III ve IV
E) II ve IV
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Özellikleri
5. I. Hayali ögelerden bütünüyle uzaktır. II. Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır. III. Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir. IV. Milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır. V. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bilinmektedir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) I ve V B) IV ve V C) II ve V D) III ve IV E) II ve IV