Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplumcu Gerçekçi Roman Soruları

5. Aşk bile
dolduramaz bazı âşıkların yerini
diye övgü, diye sana, diye haziran
Heves uykudaysa ruh çıplak gezer
gazel bundan, keder bundan, sır bundan
N
Gözlerin şehirden yeni ayrılmış
gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan
Hadi git yeni şehirler yık kalbimize bu aşktan
Bu dizelerde 1980 sonrası Türk şiirinin,
I. soyutluk
II. geleneksellik
III. imgesellik
IV. bireysellik ✔
özelliklerinden hangileri görülmektedir?
A) I vell
B) I, II, III, ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV
bry
C) I ve IV
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
5. Aşk bile dolduramaz bazı âşıkların yerini diye övgü, diye sana, diye haziran Heves uykudaysa ruh çıplak gezer gazel bundan, keder bundan, sır bundan N Gözlerin şehirden yeni ayrılmış gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan Hadi git yeni şehirler yık kalbimize bu aşktan Bu dizelerde 1980 sonrası Türk şiirinin, I. soyutluk II. geleneksellik III. imgesellik IV. bireysellik ✔ özelliklerinden hangileri görülmektedir? A) I vell B) I, II, III, ve IV D) II, III ve IV E) III ve IV bry C) I ve IV
2)Aşağıdaki ifadeler doğruysa yanına(D) yanlışsa yanına (Y) yazınız.
a) Cumhuriyet Dönemi romanlarında romantizm akımı etkili olmuştur.
b) Cumhuriyet Dönemi romanlarında toplumsal bozuklukların giderilmesi için öneriler getirilmiştir.
c) Cumhuriyet Dönemi'ndeki siyasi olaylar romanımızda etkili olmuştur.
d) Yakup Kadri "Yaban" adlı romanıyla modernist roman örneği vermiştir.
e) Postmodern romanlarda üst kurmaca, metinler arasılık gibi teknikler kullanılır.
f) Toplumcu gerçekçi anlayış Marksist ideolojinin etkisinde kalmıştır.
g) Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı bireyin iç dünyasını yansıtan bir eserdir.
h) Milli ve dini duyarlılığı yansıtanlar hurafeler, ahlaki çöküntüler, Kurtuluş Savaşı gibi konuları işlemişlerdir.
i) 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir.
j) Cumhuriyet tiyatrosunda, yazar sayısı artarken sergilenen oyun sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştır.
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
2)Aşağıdaki ifadeler doğruysa yanına(D) yanlışsa yanına (Y) yazınız. a) Cumhuriyet Dönemi romanlarında romantizm akımı etkili olmuştur. b) Cumhuriyet Dönemi romanlarında toplumsal bozuklukların giderilmesi için öneriler getirilmiştir. c) Cumhuriyet Dönemi'ndeki siyasi olaylar romanımızda etkili olmuştur. d) Yakup Kadri "Yaban" adlı romanıyla modernist roman örneği vermiştir. e) Postmodern romanlarda üst kurmaca, metinler arasılık gibi teknikler kullanılır. f) Toplumcu gerçekçi anlayış Marksist ideolojinin etkisinde kalmıştır. g) Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı bireyin iç dünyasını yansıtan bir eserdir. h) Milli ve dini duyarlılığı yansıtanlar hurafeler, ahlaki çöküntüler, Kurtuluş Savaşı gibi konuları işlemişlerdir. i) 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir. j) Cumhuriyet tiyatrosunda, yazar sayısı artarken sergilenen oyun sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştır.
5. Yusuf, titreyen elleriyle ilginları araladı. Yarı kapalı, yumuk
yumuk gözlerini, büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını
süzdü. Önünde bir bataklık, bulanık suların ortasına doğ-
ru, bir yarımada şeklinde uzanıyordu. Yarımada, nehrin
en derin bir noktasına kadar yürümüştü. Yığın yığın sarı
miller, yakıcı mayıs güneşinin altında, ıslak ıslak parlıyor-
du. Yusuf, bir zaman daha sulara, bataklığa baktı. Sonra
birdenbire kalbi durur gibi oldu. Bir an gözlerini yumdu.
Açtığı vakit, iki damla yaş, bembeyaz sakalına yuvarlandı.
Güçlükle iki üç adım daha atti; ilginlardan kurtuldu. Sonra
dizlerinin bağı çözüldü. Oracığa, kumların üzerine çökü-
verdi. Titreyen ellerini dizlerine dayadı. Ellerinin, dizlerinin
sarsılması bir zaman sonra kesildi. Taştan bir heykel gi-
bi, nehrin bulanık sularına doğru uzanan bataklığa baktı
kaldı.
Samim Kocagöz'e ait olan bir hikâyeden alınan bu
parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Gerçekçi gözlemlere yer verilmişti
B) Köy yaşantısındaki bir hadiseden söz edilmiştir.
C) Ayrıntılı betimlemeler görülmektedir.
D) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir eserden alıntdır.
E) Yalın bir üslup kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
5. Yusuf, titreyen elleriyle ilginları araladı. Yarı kapalı, yumuk yumuk gözlerini, büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü. Önünde bir bataklık, bulanık suların ortasına doğ- ru, bir yarımada şeklinde uzanıyordu. Yarımada, nehrin en derin bir noktasına kadar yürümüştü. Yığın yığın sarı miller, yakıcı mayıs güneşinin altında, ıslak ıslak parlıyor- du. Yusuf, bir zaman daha sulara, bataklığa baktı. Sonra birdenbire kalbi durur gibi oldu. Bir an gözlerini yumdu. Açtığı vakit, iki damla yaş, bembeyaz sakalına yuvarlandı. Güçlükle iki üç adım daha atti; ilginlardan kurtuldu. Sonra dizlerinin bağı çözüldü. Oracığa, kumların üzerine çökü- verdi. Titreyen ellerini dizlerine dayadı. Ellerinin, dizlerinin sarsılması bir zaman sonra kesildi. Taştan bir heykel gi- bi, nehrin bulanık sularına doğru uzanan bataklığa baktı kaldı. Samim Kocagöz'e ait olan bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Gerçekçi gözlemlere yer verilmişti B) Köy yaşantısındaki bir hadiseden söz edilmiştir. C) Ayrıntılı betimlemeler görülmektedir. D) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir eserden alıntdır. E) Yalın bir üslup kullanılmıştır.
Bir bölümü anı defterinden okunan ---- (1943) adlı romanda bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan
uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenleri anlatılır. Romanın başında bir küçük memur ailesinin yaşamı
gerçekçi çizgilerle işlenir. Anı defterinin okunmasıyla başlayan romanda, Sabahattin Ali'nin Almanya'da
geçen yıllarının gözlemleri verilmekle birlikte kişinin bütün yaşamını etkileyen bir aşk, romana egemen olur
ve kişinin çevresiyle uyum sağlayamayışının nedeninin de bu aşk olduğu ortaya konur.
6) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kuyucaklı Yusuf
B) İçimizdeki Şeytan
C) Sinekli Bakkal
D) Çalıkuşu
E) Kürk Mantolu Madonna
alumcal gercekciliği savunan ve uygulayan sanatçıdır.
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
Bir bölümü anı defterinden okunan ---- (1943) adlı romanda bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenleri anlatılır. Romanın başında bir küçük memur ailesinin yaşamı gerçekçi çizgilerle işlenir. Anı defterinin okunmasıyla başlayan romanda, Sabahattin Ali'nin Almanya'da geçen yıllarının gözlemleri verilmekle birlikte kişinin bütün yaşamını etkileyen bir aşk, romana egemen olur ve kişinin çevresiyle uyum sağlayamayışının nedeninin de bu aşk olduğu ortaya konur. 6) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kuyucaklı Yusuf B) İçimizdeki Şeytan C) Sinekli Bakkal D) Çalıkuşu E) Kürk Mantolu Madonna alumcal gercekciliği savunan ve uygulayan sanatçıdır.
Orhan Veli'nin şiir üzerine kimi görüşleri şu şekildedir:
1. Şiir, bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır.
Yani tamamıyla manadan ibarettir. Mana, insanın beş
duyusuna değil, kafasına hitap eder. Binaenaleyh
doğrudan doğruya insan ruhiyatına hitap eden ve
bütün kıymeti manasında olan hakiki şiir unsurunun
musiki gibi, bilmem ne gibi tâli hokkabazlıklar yüzün-
den dikkatimizden kaçacağını da hatırdan çıkarma-
malı.
II. Mesele bir sınıfın ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak
değildir. Sanat, hiçbir zaman itikatların tellallığını yap-
mak işiyle tavzif edilemez (görevlendirilemez).
Orhan Veli'nin bu sözlerle karşı çıktığı şiir anlayışları-
nın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
A) Ahmet Haşim
B) Nazım Hikmet
C) Yahya Kemal
Ahmet Haşim
E) Cemal Süreya
Cemal Süreya
Yahya Kemal
Ahmet Haşim
Nazım Hikmet
Turgut Uyar
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
Orhan Veli'nin şiir üzerine kimi görüşleri şu şekildedir: 1. Şiir, bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamıyla manadan ibarettir. Mana, insanın beş duyusuna değil, kafasına hitap eder. Binaenaleyh doğrudan doğruya insan ruhiyatına hitap eden ve bütün kıymeti manasında olan hakiki şiir unsurunun musiki gibi, bilmem ne gibi tâli hokkabazlıklar yüzün- den dikkatimizden kaçacağını da hatırdan çıkarma- malı. II. Mesele bir sınıfın ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak değildir. Sanat, hiçbir zaman itikatların tellallığını yap- mak işiyle tavzif edilemez (görevlendirilemez). Orhan Veli'nin bu sözlerle karşı çıktığı şiir anlayışları- nın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? A) Ahmet Haşim B) Nazım Hikmet C) Yahya Kemal Ahmet Haşim E) Cemal Süreya Cemal Süreya Yahya Kemal Ahmet Haşim Nazım Hikmet Turgut Uyar
2. Toplumcu-gerçekçi roman anlayışı ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A) Gözleme dayalı realist bir bakış açısı vardır.
B) Sanatçılar eserlerinde toplumun dertlerine çare aramış-
lardır.
C) Eserlerde genellikle Milli Mücadele konu edilmiştir.
D) Sanatçılanın siyasi ideolojileri yapıtlara yansımıştır.
E) Köye ve köylüye yöneliş artmıştır.
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
2. Toplumcu-gerçekçi roman anlayışı ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlış bir bilgidir? A) Gözleme dayalı realist bir bakış açısı vardır. B) Sanatçılar eserlerinde toplumun dertlerine çare aramış- lardır. C) Eserlerde genellikle Milli Mücadele konu edilmiştir. D) Sanatçılanın siyasi ideolojileri yapıtlara yansımıştır. E) Köye ve köylüye yöneliş artmıştır.
1. Cumhuriyet Dönemi'nde insanların iç dünyasına yönelen
bazı yazarlar, roman ve hikayelerinde bireyin kimlik
1
sorunlan, bilinçaltı durumları, psikolojik bunalımlar, köy
11
ve köylünün dertleri, topluluklar içinde yalnızlaşanlar
konu edilmiştir.
Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için numara-
lanmış bölümlerden hangisi cümleden atılmalıdır?
A) I
8) || C) III
D) IV E) V
C
h
A
B
C
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
1. Cumhuriyet Dönemi'nde insanların iç dünyasına yönelen bazı yazarlar, roman ve hikayelerinde bireyin kimlik 1 sorunlan, bilinçaltı durumları, psikolojik bunalımlar, köy 11 ve köylünün dertleri, topluluklar içinde yalnızlaşanlar konu edilmiştir. Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için numara- lanmış bölümlerden hangisi cümleden atılmalıdır? A) I 8) || C) III D) IV E) V C h A B C
v
12. İstanbul'a gelişiyle birlikte roman konulan ve kahramania-
nnin kimlikleri de değişir. Bunlar arasında suç işleyen bir
çocuğun yargılanışından hareketle yazdığı Suçlu (1957) ve
Sokakların Çocuğu (1963) gibi romántaninda Istanbul'un
kenar mahallelerinde yaşayan suçlu çocuklan ve onlan su-
ça iten sebepleri; Murtaza'da (1952) Rumeli göçmeni bir
memurun erdem saydığı görev bilinciyle haksızlığa karşı
direnişini; El Kızı'nda (1960) gelin-kayınvalide çalışmasını;
Gurbet Kuşlan'nda (1962) köyünden ve toprağından kopa-
rak İstanbul'un varoşlarına yerleşen insanların dramini;
Arkadaş Islıklan'nda (1968), sevgi dolu, özverili ilişkileriyle
ve kavgalarıyla mahalle gençlerinin sokaklarda geçen so-
rumsuz ve aylakça yaşayışlarını ele alır.
Bu parçada bazı eserleri tanıtılan yazar, aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Kemal Tahir
C) Orhan Kernal
E) Fakir Baykurt
B) Yaşar Kemal
D) Kemal Bilbaşar
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
v 12. İstanbul'a gelişiyle birlikte roman konulan ve kahramania- nnin kimlikleri de değişir. Bunlar arasında suç işleyen bir çocuğun yargılanışından hareketle yazdığı Suçlu (1957) ve Sokakların Çocuğu (1963) gibi romántaninda Istanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan suçlu çocuklan ve onlan su- ça iten sebepleri; Murtaza'da (1952) Rumeli göçmeni bir memurun erdem saydığı görev bilinciyle haksızlığa karşı direnişini; El Kızı'nda (1960) gelin-kayınvalide çalışmasını; Gurbet Kuşlan'nda (1962) köyünden ve toprağından kopa- rak İstanbul'un varoşlarına yerleşen insanların dramini; Arkadaş Islıklan'nda (1968), sevgi dolu, özverili ilişkileriyle ve kavgalarıyla mahalle gençlerinin sokaklarda geçen so- rumsuz ve aylakça yaşayışlarını ele alır. Bu parçada bazı eserleri tanıtılan yazar, aşağıdakiler- den hangisidir? A) Kemal Tahir C) Orhan Kernal E) Fakir Baykurt B) Yaşar Kemal D) Kemal Bilbaşar
o
8. Sabahattin Ali, toplumsal gerçekçi bir anlayışla kaleme
I
aldığı hikâyeleri ile tanınır. Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk gi-
bi hikâyelerinde sanath bir dil kullanan yazar, İçimizdeki
Şeytan ve Yusufçuk Yusuf gibi romanlanında daha toplumcu
III
IV
bir bakışa sahiptir. Aynca sanatçının Dağlar ve Rüzgår adın-
da şiir türünde bir eseri de vardır.
V
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bil-
gi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
r
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
o 8. Sabahattin Ali, toplumsal gerçekçi bir anlayışla kaleme I aldığı hikâyeleri ile tanınır. Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk gi- bi hikâyelerinde sanath bir dil kullanan yazar, İçimizdeki Şeytan ve Yusufçuk Yusuf gibi romanlanında daha toplumcu III IV bir bakışa sahiptir. Aynca sanatçının Dağlar ve Rüzgår adın- da şiir türünde bir eseri de vardır. V Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bil- gi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) II D) IV E) V r
DENEME-17
21. 2001 yılında yayımladığı Köprisimli romanından Erzincan
valisinin hayat hikâyesi çerçevesinde Doğu illerimizde
yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki
nedenlerini ele alan sanatçı, 2002 yılında Nefes Nefese
isimli romanını yayımladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında
yüzlerce Yahudi'yi soykırımdan kurtaran Türk diplomatla-
rının kahramanlıklarını bir aşk öyküsü ile birlikte işlediği
bu romanından sonra aynı yıl içinde Kızıl Bir Gül Gibi'yi
okurlarıyla buluşturdu.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ayşe Kulin
B) Ayla Kutlu
C) Selim İleri
D) İhsan Oktay Anar
E) Rasim Özdenören
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
DENEME-17 21. 2001 yılında yayımladığı Köprisimli romanından Erzincan valisinin hayat hikâyesi çerçevesinde Doğu illerimizde yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerini ele alan sanatçı, 2002 yılında Nefes Nefese isimli romanını yayımladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi'yi soykırımdan kurtaran Türk diplomatla- rının kahramanlıklarını bir aşk öyküsü ile birlikte işlediği bu romanından sonra aynı yıl içinde Kızıl Bir Gül Gibi'yi okurlarıyla buluşturdu. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ayşe Kulin B) Ayla Kutlu C) Selim İleri D) İhsan Oktay Anar E) Rasim Özdenören
k
3
24/ Halka kim zulmediyor, etmişse halkı kim eziyor, ezmişse,
onu kim sömürmüş, sömürüyorsa feodalite mi, burjuvazi
mi? Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben sana-
timla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. Ben etle
kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa sanatımın da halktan
ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sa-
nata inanmıyorum.
Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Oğuz Atay
B) Cemal Süreya
C) Ahmet Haşim
D) Orhan Pamuk
(E) Yaşar Kemal
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
k 3 24/ Halka kim zulmediyor, etmişse halkı kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, sömürüyorsa feodalite mi, burjuvazi mi? Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben sana- timla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. Ben etle kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa sanatımın da halktan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sa- nata inanmıyorum. Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Oğuz Atay B) Cemal Süreya C) Ahmet Haşim D) Orhan Pamuk (E) Yaşar Kemal
D) Sembolizm
E) Klasisizm
21. Türk edebiyatında realist köy romancılığının ilk
örneklerinden biri olan - -- fabrika malı sanatlarla
dokumacılar arasındaki mücadele üzerine
kurgulanmıştır. Başkişisi Molla Hasan, vakanın
temel mekânı ise Bolu Gerede'ye bağlı Adaköy olan
bu eserde baskıcı yönetimle tüccar işbirliğinin
başkaldıran köylüyü alt ederek sömürü ağını
örmesi anlatılmaktadır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki eser isimlerinden
hangisi getirilmelidir?
A) Kaplumbağalar
B) Sarr Traktör
C) Çıkrıklar Durunca
D) Bozkırdaki Çekirdek
Bereketli Topraklar üzerinde
22. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman
ve hikâye yazarları için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Milli romantik bir bakış açısına sahiptirler.
B) Çehov tarzı hikâye anlayışını benimsemişlerdir.
C) Eserler aracılığıyla sosyal ve tarihî meselelerle
ilgili tozler öne sürmüşlerdir.
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
D) Sembolizm E) Klasisizm 21. Türk edebiyatında realist köy romancılığının ilk örneklerinden biri olan - -- fabrika malı sanatlarla dokumacılar arasındaki mücadele üzerine kurgulanmıştır. Başkişisi Molla Hasan, vakanın temel mekânı ise Bolu Gerede'ye bağlı Adaköy olan bu eserde baskıcı yönetimle tüccar işbirliğinin başkaldıran köylüyü alt ederek sömürü ağını örmesi anlatılmaktadır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki eser isimlerinden hangisi getirilmelidir? A) Kaplumbağalar B) Sarr Traktör C) Çıkrıklar Durunca D) Bozkırdaki Çekirdek Bereketli Topraklar üzerinde 22. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikâye yazarları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli romantik bir bakış açısına sahiptirler. B) Çehov tarzı hikâye anlayışını benimsemişlerdir. C) Eserler aracılığıyla sosyal ve tarihî meselelerle ilgili tozler öne sürmüşlerdir.
22. Yaşar Kemal birçok eserinde toplumsal değişim ve dönüşü-
1
mün çeşitli boyutlarına gönderme yapar. Binboğalar Efsa-
11
nesi ve Ortadirek'te nasıl Ağrı'nın doğasının, üretim araçla-
IV
n ve ilişkilerinin, dolayısıyla yüzyıllardır süregelen kültürün
(mil)
değişimine, dönüşümüne ve bu süreç içerisindeki insana
yöneliyorsa Kuşlar da Gitti'de İstanbul'daki değişmeyi ele
V
alır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I
AYT072223
B) II
C) III
DIV
E) V
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
22. Yaşar Kemal birçok eserinde toplumsal değişim ve dönüşü- 1 mün çeşitli boyutlarına gönderme yapar. Binboğalar Efsa- 11 nesi ve Ortadirek'te nasıl Ağrı'nın doğasının, üretim araçla- IV n ve ilişkilerinin, dolayısıyla yüzyıllardır süregelen kültürün (mil) değişimine, dönüşümüne ve bu süreç içerisindeki insana yöneliyorsa Kuşlar da Gitti'de İstanbul'daki değişmeyi ele V alır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I AYT072223 B) II C) III DIV E) V
E) Ek hâlinde redif vardır.
15. 25 Şubat 1907'de Bulgaristan sınırları içerisindeki
Gümülcine'de doğan sanatçı, edebî hayatına
şiirle başlamış; daha sonra roman ve hikâyeler
yazmıştır. Roman ve hikâyelerinin konularını
Anadolu halkının, köylüsünün yaşamından almış;
eserlerinde aydınların köylüleri küçümsemelerini
eleştirmiştir. Tasvirci yönü kuvvetli olan yazar,
toplumsal gerçekçi anlayışa bağlı eserler kaleme
almıştır. Yazar; toplumsal gerçekçiliğin ilk başarılı
örneklerinden sayılan Kuyucaklı Yusuf'un yanı
Sıra Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan
adlı romanlarıyla da bilinmektedir.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
Sabahattin Ali
CAY
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
DAhmet Hamdi Tanpınar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Kafa Dongi
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
E) Ek hâlinde redif vardır. 15. 25 Şubat 1907'de Bulgaristan sınırları içerisindeki Gümülcine'de doğan sanatçı, edebî hayatına şiirle başlamış; daha sonra roman ve hikâyeler yazmıştır. Roman ve hikâyelerinin konularını Anadolu halkının, köylüsünün yaşamından almış; eserlerinde aydınların köylüleri küçümsemelerini eleştirmiştir. Tasvirci yönü kuvvetli olan yazar, toplumsal gerçekçi anlayışa bağlı eserler kaleme almıştır. Yazar; toplumsal gerçekçiliğin ilk başarılı örneklerinden sayılan Kuyucaklı Yusuf'un yanı Sıra Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan adlı romanlarıyla da bilinmektedir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Sabahattin Ali CAY B) Halide Edip Adıvar C) Reşat Nuri Güntekin DAhmet Hamdi Tanpınar E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kafa Dongi
24. Msan, Nuran, Sust ve Momtaz laimei başlidar bulunan -
man bu dort ane karakter üzerine kurulur. Tanpinat istan-
bula olan derin sevgisini yansittig bu romaninda, Mumtaz
la Nuran apk gerçevesinde eski-yeni Doğu-Bak
ile toplumsal sorumluluk arasindaki çatma ve bu pat
maar doğurduğu bireysal bunnman irdeler Romanda
aktüel zaman It Donya Savap'nin başlamadan önc
gündür Roman 31 Agustos 1930'da sanah 9.00'da başlar
aten gün saben 9.00'da Almanya'nin Polonya'ya girdiğ
habenyle son budur Romanin merkez Karakter Mümtaz
bütün bu huzursuzluğun, parçalanmanın simgesel isma
denopin
Bu parçada sözü edin roman aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Huur
C) Sab
Bi Mahur Beste
D) Ayak Kadin
Dancer
Ei Saatler Ayarlama Enstitüsü
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
24. Msan, Nuran, Sust ve Momtaz laimei başlidar bulunan - man bu dort ane karakter üzerine kurulur. Tanpinat istan- bula olan derin sevgisini yansittig bu romaninda, Mumtaz la Nuran apk gerçevesinde eski-yeni Doğu-Bak ile toplumsal sorumluluk arasindaki çatma ve bu pat maar doğurduğu bireysal bunnman irdeler Romanda aktüel zaman It Donya Savap'nin başlamadan önc gündür Roman 31 Agustos 1930'da sanah 9.00'da başlar aten gün saben 9.00'da Almanya'nin Polonya'ya girdiğ habenyle son budur Romanin merkez Karakter Mümtaz bütün bu huzursuzluğun, parçalanmanın simgesel isma denopin Bu parçada sözü edin roman aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Huur C) Sab Bi Mahur Beste D) Ayak Kadin Dancer Ei Saatler Ayarlama Enstitüsü
20. Ali Rıza Bey; çok bilgili, çalışkan bir adamdı. Fakat ne bil-
gisi ne de çalışkanlığı işe yarar cinstendi. Titiz denecek
kadar temiz, gülünç denecek kadar nazik ve mahcup bir
adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp
kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi. Ondan bahse-
denler "lyi adam, peygamber gibi adam... Elini öp, dua
ettir. İlimden bahsettir, şiir okut; ne yaparsan yap fakat iş
isteme." derdi.
Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmış
olabilir?
A) Kiralık Konak
C) Çamlıca'daki Eniştemiz
E) Sinekli Bakkal
B) Yaprak Dökümü
D) Nur Baba
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Roman
20. Ali Rıza Bey; çok bilgili, çalışkan bir adamdı. Fakat ne bil- gisi ne de çalışkanlığı işe yarar cinstendi. Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar nazik ve mahcup bir adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi. Ondan bahse- denler "lyi adam, peygamber gibi adam... Elini öp, dua ettir. İlimden bahsettir, şiir okut; ne yaparsan yap fakat iş isteme." derdi. Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmış olabilir? A) Kiralık Konak C) Çamlıca'daki Eniştemiz E) Sinekli Bakkal B) Yaprak Dökümü D) Nur Baba