Haber Metinleri Ve Roman Soruları

9. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Servetifünun Dönemi'nde edebî tenkit daha çok, top-
luluğa bağlı sanatçıların kendilerine yapılan eleştiri-
lere cevap verme ve topluluğu tanıtma konusunda
yoğunlaşmıştır.
B) Servetifünun sanatçıları, gezi yazısı, mizah, hiciv ve
fikra gibi öğretici metin türlerinde eserler vermişler-
dir.
C) Servetifünun Dönemi'nde ortaya konan öğretici me-
tinlerde halkın sorunlarına pek değinilmemiştir.
-
D) Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Ahmet Ve-
fik Paşa, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimler Serve-
tifünun edebiyatının öğretici metin türlerinde eser ve-
ren sanatçılardandır.
E) Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dergisi dışında yazdığı
şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
Lise Türkçe
Haber Metinleri Ve Roman
9. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Servetifünun Dönemi'nde edebî tenkit daha çok, top- luluğa bağlı sanatçıların kendilerine yapılan eleştiri- lere cevap verme ve topluluğu tanıtma konusunda yoğunlaşmıştır. B) Servetifünun sanatçıları, gezi yazısı, mizah, hiciv ve fikra gibi öğretici metin türlerinde eserler vermişler- dir. C) Servetifünun Dönemi'nde ortaya konan öğretici me- tinlerde halkın sorunlarına pek değinilmemiştir. - D) Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Ahmet Ve- fik Paşa, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimler Serve- tifünun edebiyatının öğretici metin türlerinde eser ve- ren sanatçılardandır. E) Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dergisi dışında yazdığı şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
TYT/Türkçe
28. Yayıncılığın tic
kaygısıyla bak
iyi yabancı ya
Çünkü ölmüş
sa belki onlar
yeni roman v
vahimi, "Bes
getirmeyin!"
bakınca her
geçmişe ki
geliyor.
Bu parçac
26. Louis Althusser, bir yerde, “Filozof, bir sorunsalın kendisini
düşünmekten çok, o sorunsalın içinde düşünür.” der. Bunu
sanatçı için de söyleyebiliriz; belki de en çok sanatçı için söy-
leyebiliriz. Sanatçı bir sorunsalın kendisini düşünmekten çok,
o sorunsalın içinde düşünür. Sanatçı olmak, bir sorunsalın
içinde düşünmeyi, o sorunsalın içinde yaratmayı gerektirir.
Bu durumda sanatçının problemini anlamak demek, söz ko-
nusu sanatçının hangi sorunsalın içinde düşündüğünü ya da
yarattığını kavramak demektir.
Bu parçada sanatçıyla ilgili olarak vurgulanan düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal sorunları çözmek için giriştiği mücadelede en
büyük desteği felsefeyle uğraşanlardan görmektedir.
B) Her zaman bir sorunla mücadele hâlinde olduğundan ya-
rattığı eserlerden yola çıkılarak hangi sorunla uğraştığı
anlaşılabilir.
C) Sorunların biriktiği ve içinden çıkılması güç hâle geldiğinde
kendisini felsefenin sorun çözme yöntemleriyle meşgul
etmektedir.
D) Eserlerini bir sorunun tam ortasında üretmek durumda
olduğundan kendini dinlemeye ve dinlendirmeye hiç fırsatı
yoktur.
E) Filozoflar kadar olmasa da sorunların çözümünde her za-
man başka disiplinlerin çözüm önerilerine de saygı duy-
maktadır.
A) Yazarl
makta
B) Yayın
C) Okur
kitap
P) Yay
mar
E) hay
ma
Lise Türkçe
Haber Metinleri Ve Roman
TYT/Türkçe 28. Yayıncılığın tic kaygısıyla bak iyi yabancı ya Çünkü ölmüş sa belki onlar yeni roman v vahimi, "Bes getirmeyin!" bakınca her geçmişe ki geliyor. Bu parçac 26. Louis Althusser, bir yerde, “Filozof, bir sorunsalın kendisini düşünmekten çok, o sorunsalın içinde düşünür.” der. Bunu sanatçı için de söyleyebiliriz; belki de en çok sanatçı için söy- leyebiliriz. Sanatçı bir sorunsalın kendisini düşünmekten çok, o sorunsalın içinde düşünür. Sanatçı olmak, bir sorunsalın içinde düşünmeyi, o sorunsalın içinde yaratmayı gerektirir. Bu durumda sanatçının problemini anlamak demek, söz ko- nusu sanatçının hangi sorunsalın içinde düşündüğünü ya da yarattığını kavramak demektir. Bu parçada sanatçıyla ilgili olarak vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal sorunları çözmek için giriştiği mücadelede en büyük desteği felsefeyle uğraşanlardan görmektedir. B) Her zaman bir sorunla mücadele hâlinde olduğundan ya- rattığı eserlerden yola çıkılarak hangi sorunla uğraştığı anlaşılabilir. C) Sorunların biriktiği ve içinden çıkılması güç hâle geldiğinde kendisini felsefenin sorun çözme yöntemleriyle meşgul etmektedir. D) Eserlerini bir sorunun tam ortasında üretmek durumda olduğundan kendini dinlemeye ve dinlendirmeye hiç fırsatı yoktur. E) Filozoflar kadar olmasa da sorunların çözümünde her za- man başka disiplinlerin çözüm önerilerine de saygı duy- maktadır. A) Yazarl makta B) Yayın C) Okur kitap P) Yay mar E) hay ma
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLER
7.
5. Sanatçı saf şiire ulaşmak için kendine özgü
bir imge duzeni oluşturur. Bu özgün imgeler.
din mantığına uygundur ve dilin anlam boyu-
tuna yeni olanaklar sağlar. Şairler, okuyucuda
estetik haz oluşturmayı amaçlar. Şiir soylu bir
sanat dal olarak kabul edilir, bir düşünceyi
işleme aracı olarak görülmez. Şairlerin hayali
yönü oldukça güçlüdür. Kelimelerin çağnşim
gücü kullanarak müzikal bir dil oluşturmayı
amaçlar. Şirin biçimsel açıdan kusursuz ol-
ması için büyük emek harcar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı
çizili sözlerden herhangi birinin yerine kul-
lanılamaz?
C) özel
A) mesa B) düşsel
D) orijinal E) zevk
- Haftanın soruları
8
final Sayısal dergisi
Lise Türkçe
Haber Metinleri Ve Roman
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLER 7. 5. Sanatçı saf şiire ulaşmak için kendine özgü bir imge duzeni oluşturur. Bu özgün imgeler. din mantığına uygundur ve dilin anlam boyu- tuna yeni olanaklar sağlar. Şairler, okuyucuda estetik haz oluşturmayı amaçlar. Şiir soylu bir sanat dal olarak kabul edilir, bir düşünceyi işleme aracı olarak görülmez. Şairlerin hayali yönü oldukça güçlüdür. Kelimelerin çağnşim gücü kullanarak müzikal bir dil oluşturmayı amaçlar. Şirin biçimsel açıdan kusursuz ol- ması için büyük emek harcar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerden herhangi birinin yerine kul- lanılamaz? C) özel A) mesa B) düşsel D) orijinal E) zevk - Haftanın soruları 8 final Sayısal dergisi
1