Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Soruları

9. "1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik'te Ömer
Seyfettin ve Ali Canip'in çıkardıklar: Genç Kalemler
dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır."
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden
kaynaklanmaktadır?
A) "Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bu dergide eie
alınmış olmasından
B) Yazarlarının,
sanatta "toplumculuk" fikrini
savunmalarından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından
D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin
yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
9. "1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik'te Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in çıkardıklar: Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır." Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır? A) "Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bu dergide eie alınmış olmasından B) Yazarlarının, sanatta "toplumculuk" fikrini savunmalarından C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından
Mehmet Emin Yurdakul, Millî Edebiyat Akımı'nın şiir ala-
nındaki temsilcisidir. Şiirlerinde didaktik bir üslup kullan-
mıştır. - adlı eseri kaleme almıştır.
1000
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
sinin getirilmesi bilgi yanlışına yol açar?
A) Yeni Turan
B) Ordunun Destanı
C) Türk Sazı
D) Aydın Kızları
E) Turana Doğru
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
Mehmet Emin Yurdakul, Millî Edebiyat Akımı'nın şiir ala- nındaki temsilcisidir. Şiirlerinde didaktik bir üslup kullan- mıştır. - adlı eseri kaleme almıştır. 1000 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- sinin getirilmesi bilgi yanlışına yol açar? A) Yeni Turan B) Ordunun Destanı C) Türk Sazı D) Aydın Kızları E) Turana Doğru
11. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse bu pâk alnı değer h
Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirin-
deki bu dizeler için aşağıdaki verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Epik - lirik bir şiirdir. V
B) imge ve sanatlı söyleyiş yoktur.
C) Mesnevi tarzı düz uyak düzeninde yazılmıştır.
D) Coşkulu ve içten bir söyleyiş vardır.
E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
11. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse bu pâk alnı değer h Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirin- deki bu dizeler için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Epik - lirik bir şiirdir. V B) imge ve sanatlı söyleyiş yoktur. C) Mesnevi tarzı düz uyak düzeninde yazılmıştır. D) Coşkulu ve içten bir söyleyiş vardır. E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
AYT DENEME SINAVI
02
A
- Türkçülük akımını sistemleştiren bir fikir adamı ve bu
sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçı olup millî ede-
biyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Dile
önem vermiş, Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba har-
camıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça söz-
cüklerin atılmasından ama Türkçeleşmiş sözcüklerin de
artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî ölçü,
hece ölçüsüdür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa-
natçıya ait eserlerden biri değildir?
A) Kızıl Elma
B) Türk Töresi
C) Suriye Mektupları
D) Altın Işık
E) Türkçülüğün Esasları
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
AYT DENEME SINAVI 02 A - Türkçülük akımını sistemleştiren bir fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçı olup millî ede- biyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Dile önem vermiş, Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba har- camıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça söz- cüklerin atılmasından ama Türkçeleşmiş sözcüklerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî ölçü, hece ölçüsüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa- natçıya ait eserlerden biri değildir? A) Kızıl Elma B) Türk Töresi C) Suriye Mektupları D) Altın Işık E) Türkçülüğün Esasları
18. Türk kültür tarihinde "Millî Edebiyat" ibaresini ilk defa
"Âti-i Edebiyatımız" başlığıyla Genç Kalemler dergisinde
---- kullanmıştır. II. Meşrutiyet'ten sonra yaşanan değişim
ve dönüşümler neticesinde özellikle gençlerin vicdanında
güzide bir esinti sonucunda ortaya çıkan bu düşünce
için sanatçı, şu ifadeleri kullanır: "Bizim bir Edebiyat-ı
Milliyemiz yoktur, bu bir ihtiyaçtır ki mazhar olmazsak
çok yazık olur."
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
Yahya Kemal Beyatlı D) Mehmet Fuat Köprülü
E Hamdullah Suphi Tanriöver
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
18. Türk kültür tarihinde "Millî Edebiyat" ibaresini ilk defa "Âti-i Edebiyatımız" başlığıyla Genç Kalemler dergisinde ---- kullanmıştır. II. Meşrutiyet'ten sonra yaşanan değişim ve dönüşümler neticesinde özellikle gençlerin vicdanında güzide bir esinti sonucunda ortaya çıkan bu düşünce için sanatçı, şu ifadeleri kullanır: "Bizim bir Edebiyat-ı Milliyemiz yoktur, bu bir ihtiyaçtır ki mazhar olmazsak çok yazık olur." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? A) Ziya Gökalp B) Ali Canip Yöntem Yahya Kemal Beyatlı D) Mehmet Fuat Köprülü E Hamdullah Suphi Tanriöver
30. Ziya Gökalp tarafından yazılan Sanat şiiri, ----sanat anlayışını
dile getirir. Bu şiirinde Ziya Gökalp; dile, edebiyata bakış
açısını dile getirir. Şiirde, yabancı etkilerden uzak bir
Türkçeden, destanlar döneminde olduğu gibi saf ve temiz
bir şiirden bahseder. Bir sosyolog edasıyla şiire yaklaşan
Ziya Gökalp, ulusal şiir bilincini net bir şekilde ortaya koy-
muştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Servetifünun Dönemi'nin
B) Tanzimat Dönemi'nin
C) Millî Edebiyat Dönemi'nin
D) Halk edebiyatının
E) Divan edebiyatının
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
30. Ziya Gökalp tarafından yazılan Sanat şiiri, ----sanat anlayışını dile getirir. Bu şiirinde Ziya Gökalp; dile, edebiyata bakış açısını dile getirir. Şiirde, yabancı etkilerden uzak bir Türkçeden, destanlar döneminde olduğu gibi saf ve temiz bir şiirden bahseder. Bir sosyolog edasıyla şiire yaklaşan Ziya Gökalp, ulusal şiir bilincini net bir şekilde ortaya koy- muştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Servetifünun Dönemi'nin B) Tanzimat Dönemi'nin C) Millî Edebiyat Dönemi'nin D) Halk edebiyatının E) Divan edebiyatının
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider
1. Düz uyak örgüsüne sahiptir.
II. Zengin uyaktan yararlanılmıştır.
III. Tüm dizelerinde aynı durak düzeni vardır.
IV. Rediften yararlanılmıştır.
V. Saf şiire özgü nitelikler taşır.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış
bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.
13.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerefli ölüler şanlı Yurt için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider 1. Düz uyak örgüsüne sahiptir. II. Zengin uyaktan yararlanılmıştır. III. Tüm dizelerinde aynı durak düzeni vardır. IV. Rediften yararlanılmıştır. V. Saf şiire özgü nitelikler taşır. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 13.
MIRAY YAYIN
13. Sabun kokusunu yahut sabundaki hafif ve güzel koku-
yu sever misiniz? Sanırım çok insana bu koku, doğrudan
doğruya temizliğin kokusu, onun tüten buğusu gibi hoş ge-
lir. Ben bir sabun fabrikatörü olsam ve Türkiye'de iyi ve
güzel kokulu bir sabun yapmayı düşünsem bu sabunun
adını guta yahut küra koymaz; kekik yahut köpük koyar-
dım. Evlerimize, çamaşırlarımıza yalnız koku olarak değil,
isim olarak da vatan topraklarından, atan sularından yük-
selen bir ses dolsun isterdim. Üstelik bu sabunu çabucak
erimeyen, sağlam, dayanıklı, bol köpüklü tam bir Türk sa-
bunu hâlinde yapmayı düşünürdüm.
nom
Short
Böyle düşünen bir kişinin sanat anlayışı aşağıdaki sa-
natçılardan hangisiyle örtüsebilir?
A) Ziya Gökalp-eleştiri
CNG
B) Tevfik Fikret
Ahmet Haşim
DY Mehmet Rauf
EX Cenap Şahabettin
blish (@
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
MIRAY YAYIN 13. Sabun kokusunu yahut sabundaki hafif ve güzel koku- yu sever misiniz? Sanırım çok insana bu koku, doğrudan doğruya temizliğin kokusu, onun tüten buğusu gibi hoş ge- lir. Ben bir sabun fabrikatörü olsam ve Türkiye'de iyi ve güzel kokulu bir sabun yapmayı düşünsem bu sabunun adını guta yahut küra koymaz; kekik yahut köpük koyar- dım. Evlerimize, çamaşırlarımıza yalnız koku olarak değil, isim olarak da vatan topraklarından, atan sularından yük- selen bir ses dolsun isterdim. Üstelik bu sabunu çabucak erimeyen, sağlam, dayanıklı, bol köpüklü tam bir Türk sa- bunu hâlinde yapmayı düşünürdüm. nom Short Böyle düşünen bir kişinin sanat anlayışı aşağıdaki sa- natçılardan hangisiyle örtüsebilir? A) Ziya Gökalp-eleştiri CNG B) Tevfik Fikret Ahmet Haşim DY Mehmet Rauf EX Cenap Şahabettin blish (@
4.
Tanrı'm şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
Kara taşla bıçağımı bilerim;
Vatanım için yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.
Bu dizelerden hareketle Millî Edebiyat Dönemi'nin
şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Halk şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanılmıştır.
B) Dönemin sosyal durumundan izler taşır.
C) Dilde sadeleştirme amacı başarıya ulaşmıştır.
D Saf şiir anlayışı benimsenmiştir.
E) Vatan temasına yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
4. Tanrı'm şahit, duracağım sözümde; Milletimin sevgileri özümde; Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yâr yatağın düşman almaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim; Kara taşla bıçağımı bilerim; Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz, giderim. Bu dizelerden hareketle Millî Edebiyat Dönemi'nin şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halk şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanılmıştır. B) Dönemin sosyal durumundan izler taşır. C) Dilde sadeleştirme amacı başarıya ulaşmıştır. D Saf şiir anlayışı benimsenmiştir. E) Vatan temasına yer verilmiştir.
Yıllar var ki ben senin yaslarınla ağladım
Bir kuş oldum, haykırdım, burçlarının önünde
Yıldız oldum, titredim; harabenin ustunde;
Unutmadım ben seni, ey sevgili Kafkas'ım
Mehmet Emin Yurdakul'a ait olan yukarıdaki şiir par-
casından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine
lasılamaz?
A) Mehmet Emin Yurdakul eserlerinde pazım birimi
olarak dörtlükler kullanmıştır.
B) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde hece ölçüsünü
kullanan bir sairdir.
C) Mehmet Emin Yurdakul eserlerinde sadece yaşa-
diği topraklar değil, esaeret altındaki tüm bölgeleri
anlatmıştır
D) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde bireysel düşün-
celerini de okuyucusuna ulaştırmış bir şairdir.
E) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde kafiye endişesi
duymuş bir şairdir.
Evrensel İletişim Yayınları
Ey Türk, senin kö
Ciftlik değil, yoktu
Her köylünün ya
Oz evinde o her
Ümmi değil, m
Imamı yok ge
Dost düsman
Doğru bulur
Yukandal
Gökalp'i
ilişkilen
A) Ölci
B) Dö
C) Ka
D) S
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
Yıllar var ki ben senin yaslarınla ağladım Bir kuş oldum, haykırdım, burçlarının önünde Yıldız oldum, titredim; harabenin ustunde; Unutmadım ben seni, ey sevgili Kafkas'ım Mehmet Emin Yurdakul'a ait olan yukarıdaki şiir par- casından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine lasılamaz? A) Mehmet Emin Yurdakul eserlerinde pazım birimi olarak dörtlükler kullanmıştır. B) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan bir sairdir. C) Mehmet Emin Yurdakul eserlerinde sadece yaşa- diği topraklar değil, esaeret altındaki tüm bölgeleri anlatmıştır D) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde bireysel düşün- celerini de okuyucusuna ulaştırmış bir şairdir. E) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde kafiye endişesi duymuş bir şairdir. Evrensel İletişim Yayınları Ey Türk, senin kö Ciftlik değil, yoktu Her köylünün ya Oz evinde o her Ümmi değil, m Imamı yok ge Dost düsman Doğru bulur Yukandal Gökalp'i ilişkilen A) Ölci B) Dö C) Ka D) S
5. "Yıldızlar çamlara değer de geçer
Gün burdan başını eğer de geçer
Sular dizlerini döğer de geçer
Bir ilgaz, er ilgaz, yâr ilgaz" dizeleriyle memleket edebi-
yatının güzel bir örneğini veren Zeki Ömer Defne,
Bu parça hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışı ortaya
çıkar?
A) saz şairlerini andıran bir söyleyişe sahiptir.
B) Erzurum, Isparta, Bursa, Eğin, Konya, İstanbul güzel-
lemeleri yazmıştır.
C) serbest nazımla günlük olayları anlatan şiirler de yaz-
mıştır, bunların en güzeli emekli bir öğretmenin öğ-
rencilere duyduğu özlemi dile getiren "Ziller Çalacak"
şiiridir.
D) lirik ve pastoral ögelerle bezediği şiirlerini Denizden
Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı kitap-
larda toplamıştır.
E) Bingöl Çobanları adlı şiirinde Anadolu'nun saf doğa-
sını başarılı bir lirizm ile birleştirdiği pastoral bir sen-
foniye dönüştürmüştür.
AYT EDEBİYAT SORU BANKASI
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
5. "Yıldızlar çamlara değer de geçer Gün burdan başını eğer de geçer Sular dizlerini döğer de geçer Bir ilgaz, er ilgaz, yâr ilgaz" dizeleriyle memleket edebi- yatının güzel bir örneğini veren Zeki Ömer Defne, Bu parça hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışı ortaya çıkar? A) saz şairlerini andıran bir söyleyişe sahiptir. B) Erzurum, Isparta, Bursa, Eğin, Konya, İstanbul güzel- lemeleri yazmıştır. C) serbest nazımla günlük olayları anlatan şiirler de yaz- mıştır, bunların en güzeli emekli bir öğretmenin öğ- rencilere duyduğu özlemi dile getiren "Ziller Çalacak" şiiridir. D) lirik ve pastoral ögelerle bezediği şiirlerini Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı kitap- larda toplamıştır. E) Bingöl Çobanları adlı şiirinde Anadolu'nun saf doğa- sını başarılı bir lirizm ile birleştirdiği pastoral bir sen- foniye dönüştürmüştür. AYT EDEBİYAT SORU BANKASI
1. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hika-
yeciliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Milli Edebiyat Dönemi'nde Ziya Gökalp hikâye
türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlamıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarının roman yazar-
ları olan, Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin ve
Refik Halit Karay hikâye de yazmışlardır.
C) Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu ve Refik Halit Karay da Maupassant'ın etkisi
açıkça görülmektedir.
Dy Birçok özelliğiyle Maupassant'ı edebiyatımıza
taşıyan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "anlatma
tekniği" bakımından Daudet'nin de etkisi altın-
da kalmıştır.
E) Edebiyatta sosyal problemlere yönelme, sanat-
çılarımızın en çok ilgilendikleri konular olmaya
devam etmiştir.
ilk yıllarında yayım-
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
1. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hika- yeciliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Milli Edebiyat Dönemi'nde Ziya Gökalp hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlamıştır. B) Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarının roman yazar- ları olan, Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay hikâye de yazmışlardır. C) Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğ- lu ve Refik Halit Karay da Maupassant'ın etkisi açıkça görülmektedir. Dy Birçok özelliğiyle Maupassant'ı edebiyatımıza taşıyan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "anlatma tekniği" bakımından Daudet'nin de etkisi altın- da kalmıştır. E) Edebiyatta sosyal problemlere yönelme, sanat- çılarımızın en çok ilgilendikleri konular olmaya devam etmiştir. ilk yıllarında yayım-
A
23. Ziya Gökalp ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Türk Sazı, Turan'a
Doğru kitaplarında bir araya getirmiştir.
B) Sanatı, düşünceleri yaymada bir araç olarak
görmüştür.
dont (
C) Gerek şiirde gerek nesirde konuşma diline yakın,
doğal, kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır.
D) Kendisinden önce ileri sürülen Türkçülük
çalışmalarina bilimsel bir yöntem kazandırmıştır.
E) Hece ölçüsünün benimsenip gelişmesi için büyük
çaba harcamıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
A 23. Ziya Gökalp ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Türk Sazı, Turan'a Doğru kitaplarında bir araya getirmiştir. B) Sanatı, düşünceleri yaymada bir araç olarak görmüştür. dont ( C) Gerek şiirde gerek nesirde konuşma diline yakın, doğal, kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. D) Kendisinden önce ileri sürülen Türkçülük çalışmalarina bilimsel bir yöntem kazandırmıştır. E) Hece ölçüsünün benimsenip gelişmesi için büyük çaba harcamıştır.
6.
O, ikinci kişiyi yani "sen"i merkez edinir ve "sen" aracılığıy-
la tüm insanlığa seslenir. Bunu yaparken şiiri vasıta kılan,
dolayısıyla düşünce şiiri yazan şair, "sen"i kendi olması,
hayatının yönetimini başkalarına devretmemesi ve dünyevi
yaşamını değerli kılması için uyarır. Çünkü her bir bireyin,
kendi yaşamını değerli kılarak toplumun da yaşamını
düzenleyeceğini, toplumun yaşam ve ahlak standardini
yükselteceğini düşünür. Dolayısıyla şairin "sen"e yönelik
çağrıları, okuduğu şiire nüfuz etmeye çalışan her okurda
yankı bulabilecek türdendir.
Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Atilla İlhan
B) Ceyhun Atut Kansu
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Behçet Necatigil
Özdemir Asaf
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
6. O, ikinci kişiyi yani "sen"i merkez edinir ve "sen" aracılığıy- la tüm insanlığa seslenir. Bunu yaparken şiiri vasıta kılan, dolayısıyla düşünce şiiri yazan şair, "sen"i kendi olması, hayatının yönetimini başkalarına devretmemesi ve dünyevi yaşamını değerli kılması için uyarır. Çünkü her bir bireyin, kendi yaşamını değerli kılarak toplumun da yaşamını düzenleyeceğini, toplumun yaşam ve ahlak standardini yükselteceğini düşünür. Dolayısıyla şairin "sen"e yönelik çağrıları, okuduğu şiire nüfuz etmeye çalışan her okurda yankı bulabilecek türdendir. Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Atilla İlhan B) Ceyhun Atut Kansu C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Behçet Necatigil Özdemir Asaf
EBİYAT-1923-1940 YILLARI ARASI ŞİİR
EBİYAT ZEVK VE ANLAYISINI SÜRDÜRENLER
11.
10. İçerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dize-
Merden hangisinin Milli Edebiyat zevk ve anlayışını
devam ettiren bir anlayışla kaleme alındığı söylene-
mez?
LA
A) Güzel yurdum, dağlarım/Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine/Kendimi veresim gelir.
B) Ezanımdan alışıp tekbire/Buldunuz mutluluk, ima-
nımla
Vatan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit damgalayıp
alnımla
C) Sıla burcu burcu... ille ocağım!..
Çoluk çocuk hasretinde kucağım..
D) Elde avuçta ne vardı ki bir kuru sözden başka
Ezilmiş bir köylüyüm, dizelerim bin yıllık tutsaklıkta
E) Çapkın, rakıslı dalgalar üstünde martılar,
Yorgun minârelerde kımıldar parıltılar.
condir
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
EBİYAT-1923-1940 YILLARI ARASI ŞİİR EBİYAT ZEVK VE ANLAYISINI SÜRDÜRENLER 11. 10. İçerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dize- Merden hangisinin Milli Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren bir anlayışla kaleme alındığı söylene- mez? LA A) Güzel yurdum, dağlarım/Uzaktan göresim gelir Keskin esen yellerine/Kendimi veresim gelir. B) Ezanımdan alışıp tekbire/Buldunuz mutluluk, ima- nımla Vatan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit damgalayıp alnımla C) Sıla burcu burcu... ille ocağım!.. Çoluk çocuk hasretinde kucağım.. D) Elde avuçta ne vardı ki bir kuru sözden başka Ezilmiş bir köylüyüm, dizelerim bin yıllık tutsaklıkta E) Çapkın, rakıslı dalgalar üstünde martılar, Yorgun minârelerde kımıldar parıltılar. condir
mıştı.
an gö-
iş tar-
n be-
Öküz,
Koca
çift-
sor-
eni-
Jih-
aya
=tu.
z?
A
20. Aşağıdaki dizelerin hangisi Gönül Hanım adlı eserle ay-
ni edebî anlayış doğrultusunda yazılmıştır?
A) Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
Yaprak âteş oldu. Kuş da yâkut.
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzın suyu erguvâna döndü.
B) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,
Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde!
C) Koşuyor altı yaşında bir oğlan,
Uçurtması geçiyor ağaçlardan,
Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman.
Çocuklara kıymayın efendiler.
D) Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlat bulmaz, giderim.
E) Açıl susam, açıl! Açıldı kapı;
Atlas sedirinde Mâverâ Dede.
Yandı sırça saray, ilâhi yapı,
Binbir avizeyle uçsuz maddede.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
mıştı. an gö- iş tar- n be- Öküz, Koca çift- sor- eni- Jih- aya =tu. z? A 20. Aşağıdaki dizelerin hangisi Gönül Hanım adlı eserle ay- ni edebî anlayış doğrultusunda yazılmıştır? A) Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü. Yaprak âteş oldu. Kuş da yâkut. Yaprakla kuşun parıltısından Havzın suyu erguvâna döndü. B) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde, Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde! Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde, Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde! C) Koşuyor altı yaşında bir oğlan, Uçurtması geçiyor ağaçlardan, Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. D) Bu topraklar ecdâdımın ocağı Evim köyüm hep bu yurdun bucağı İşte vatan! İşte Tanrı kucağı! Ata yurdun evlat bulmaz, giderim. E) Açıl susam, açıl! Açıldı kapı; Atlas sedirinde Mâverâ Dede. Yandı sırça saray, ilâhi yapı, Binbir avizeyle uçsuz maddede.