Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Soruları

9. "1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik'te Ömer
Seyfettin ve Ali Canip'in çıkardıklar: Genç Kalemler
dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır."
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden
kaynaklanmaktadır?
A) "Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bu dergide eie
alınmış olmasından
B) Yazarlarının,
sanatta "toplumculuk" fikrini
savunmalarından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından
D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin
yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
9. "1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik'te Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in çıkardıklar: Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır." Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır? A) "Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bu dergide eie alınmış olmasından B) Yazarlarının, sanatta "toplumculuk" fikrini savunmalarından C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından D) Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından
Mehmet Emin Yurdakul, Millî Edebiyat Akımı'nın şiir ala-
nındaki temsilcisidir. Şiirlerinde didaktik bir üslup kullan-
mıştır. - adlı eseri kaleme almıştır.
1000
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
sinin getirilmesi bilgi yanlışına yol açar?
A) Yeni Turan
B) Ordunun Destanı
C) Türk Sazı
D) Aydın Kızları
E) Turana Doğru
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
Mehmet Emin Yurdakul, Millî Edebiyat Akımı'nın şiir ala- nındaki temsilcisidir. Şiirlerinde didaktik bir üslup kullan- mıştır. - adlı eseri kaleme almıştır. 1000 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- sinin getirilmesi bilgi yanlışına yol açar? A) Yeni Turan B) Ordunun Destanı C) Türk Sazı D) Aydın Kızları E) Turana Doğru
5
Turkçenin Tanhi Gelişim
5. "Ülkesini, yüksek istikilini korumas en Tom
milleti, dilini de yabancı dillerin boyundurubundan
EST
Atatürk'ün bu sözünü ilke edinip bu doğrultuda
hareket eden edebi topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Garipçiler
C) Genç Kalemler
Bliana Yeniciter
Dj Yedi Meşaleciler
E Fecriati topluluğu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
5 Turkçenin Tanhi Gelişim 5. "Ülkesini, yüksek istikilini korumas en Tom milleti, dilini de yabancı dillerin boyundurubundan EST Atatürk'ün bu sözünü ilke edinip bu doğrultuda hareket eden edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Garipçiler C) Genç Kalemler Bliana Yeniciter Dj Yedi Meşaleciler E Fecriati topluluğu
11. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse bu pâk alnı değer h
Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirin-
deki bu dizeler için aşağıdaki verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Epik - lirik bir şiirdir. V
B) imge ve sanatlı söyleyiş yoktur.
C) Mesnevi tarzı düz uyak düzeninde yazılmıştır.
D) Coşkulu ve içten bir söyleyiş vardır.
E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
11. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse bu pâk alnı değer h Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirin- deki bu dizeler için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Epik - lirik bir şiirdir. V B) imge ve sanatlı söyleyiş yoktur. C) Mesnevi tarzı düz uyak düzeninde yazılmıştır. D) Coşkulu ve içten bir söyleyiş vardır. E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
28.
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Cânlar cânını buldum
Bu cânum yağma olsun
Assı ziyadan geçdüm
Dükkânum yağma oldun
Yunus Emre - 13.yy.
Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...
O. Şaik Gökyay - 20. yy.
Yukarıda verilen iki şiirin şairlerinin farklı konularda
şiir yazmalarının sebebi ne olabilir?
A) Yetiştikleri ortam ve yaşadıkları dönemin zihin yapısı
B) Aldıkları eğitim
C) Zamanla insanların değişebileceği düşüncesi
D) Farklı şehirlerde yetişmesi
E) İki şair arasındaki kültür farkı
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
28. 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Cânlar cânını buldum Bu cânum yağma olsun Assı ziyadan geçdüm Dükkânum yağma oldun Yunus Emre - 13.yy. Bu vatan, toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir... O. Şaik Gökyay - 20. yy. Yukarıda verilen iki şiirin şairlerinin farklı konularda şiir yazmalarının sebebi ne olabilir? A) Yetiştikleri ortam ve yaşadıkları dönemin zihin yapısı B) Aldıkları eğitim C) Zamanla insanların değişebileceği düşüncesi D) Farklı şehirlerde yetişmesi E) İki şair arasındaki kültür farkı
SERVETİFÜNUN | Karma Soru Çözümü | RÜŞTÜ HOCA
Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Nazif'in hecey-
le yazdığı tek eseridir?
A) Cenk Türküsü
B) Çal Çoban Çal
C) Gizli Figanlar
D) Namık Kemal
E) Daüssila
ZOR
D
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
SERVETİFÜNUN | Karma Soru Çözümü | RÜŞTÜ HOCA Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Nazif'in hecey- le yazdığı tek eseridir? A) Cenk Türküsü B) Çal Çoban Çal C) Gizli Figanlar D) Namık Kemal E) Daüssila ZOR D
20. Evet, benim her şi'rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin, bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.
Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın!
Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile
Milletimin felaketli hayatını söyleyim;
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!..
Bu şiir parçasında belirtilen şiir anlayışına aşağıdaki
şairlerden hangisinin sanat anlayışı en uzaktır?
A) Mehmet Emin Yurdakul
Faruk Naft
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ahmet Haşim
D Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Kutsi Tecer
t
O
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
20. Evet, benim her şi'rimde yılan dişli diken var; Sizler gidin, bal verecek yeni açmış gül bulun. Belki benim acı sesim kulakları tırmalar; Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun. Varın sizler, onlar ile korularda el ele Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın; Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın! Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile Milletimin felaketli hayatını söyleyim; Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!.. Bu şiir parçasında belirtilen şiir anlayışına aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat anlayışı en uzaktır? A) Mehmet Emin Yurdakul Faruk Naft B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ahmet Haşim D Enis Behiç Koryürek E) Ahmet Kutsi Tecer t O
AYT DENEME SINAVI
02
A
- Türkçülük akımını sistemleştiren bir fikir adamı ve bu
sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçı olup millî ede-
biyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Dile
önem vermiş, Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba har-
camıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça söz-
cüklerin atılmasından ama Türkçeleşmiş sözcüklerin de
artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî ölçü,
hece ölçüsüdür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa-
natçıya ait eserlerden biri değildir?
A) Kızıl Elma
B) Türk Töresi
C) Suriye Mektupları
D) Altın Işık
E) Türkçülüğün Esasları
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
AYT DENEME SINAVI 02 A - Türkçülük akımını sistemleştiren bir fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçı olup millî ede- biyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Dile önem vermiş, Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba har- camıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça söz- cüklerin atılmasından ama Türkçeleşmiş sözcüklerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî ölçü, hece ölçüsüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa- natçıya ait eserlerden biri değildir? A) Kızıl Elma B) Türk Töresi C) Suriye Mektupları D) Altın Işık E) Türkçülüğün Esasları
8
Günün birinde, kim önerdi hatırlamıyorum, o güne dek yaz-
dıklarımızdan seçmeleri bir araya getirip ortaklaşa bir kitap
çıkarmayı düşündük. Yaşar Nabi'nin evinde o iş için özel
toplantılar yapıp el birliğiyle şiirleri ve yazıları seçtik. Kitaba
bir ad bulmak gerekiyordu. Yedi kişi idik. İlk akla gelen,
Fransız edebiyatındaki Pleiade topluluğu oldu. O adın
Türkçedeki karşılığı Süreyya uygun değildi, hem yabancı
kökenli idi hem ilk ağızda kişi adı hatıra getiriyordu hem
de yıldız kümesi adı olarak yaygınlığı yoktu; onun Türkçesi
Ülker de yaygın değildi. Yedi Yıldız, Yediveren Gülü, Yedi
Kollu Şamdan... gibi adlar düşünüldü. Sonunda Yedi
Meşale adı üzerinde birleşildi. (Bunu Sabri Esat bulmuştu
galiba.)
L
G
A
hol
A
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî
topluluğun üyesi değildir?
L
A) Cevdet Kudret Solok
B) Ziya Osman Saba
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) Kenan Hulusi Koray
E) Enis Behiç Koryürek
ST
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
8 Günün birinde, kim önerdi hatırlamıyorum, o güne dek yaz- dıklarımızdan seçmeleri bir araya getirip ortaklaşa bir kitap çıkarmayı düşündük. Yaşar Nabi'nin evinde o iş için özel toplantılar yapıp el birliğiyle şiirleri ve yazıları seçtik. Kitaba bir ad bulmak gerekiyordu. Yedi kişi idik. İlk akla gelen, Fransız edebiyatındaki Pleiade topluluğu oldu. O adın Türkçedeki karşılığı Süreyya uygun değildi, hem yabancı kökenli idi hem ilk ağızda kişi adı hatıra getiriyordu hem de yıldız kümesi adı olarak yaygınlığı yoktu; onun Türkçesi Ülker de yaygın değildi. Yedi Yıldız, Yediveren Gülü, Yedi Kollu Şamdan... gibi adlar düşünüldü. Sonunda Yedi Meşale adı üzerinde birleşildi. (Bunu Sabri Esat bulmuştu galiba.) L G A hol A Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir? L A) Cevdet Kudret Solok B) Ziya Osman Saba C) Vasfi Mahir Kocatürk D) Kenan Hulusi Koray E) Enis Behiç Koryürek ST
4
karekök
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
AN. B) II. C) III.
D) IV.
1. Arapça ve Farsça gramer kuralları kullanıl-
mamalıdır.
II. Konuşmada, İstanbul ağzı esas alınmalıdır.
III. Öykü ve romanlarda yerli bayattan konulara yer
verilmelidir.
IV. Dilimizdeki tüm Arapça ve Farsça kelimeler atıl-
malıdır.
V. Halk edebiyatının biçim özelliklerinden yarar-
lanılmalıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi
Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının savundu-
ğu görüşlerden biri değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
16.
A
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
4 karekök Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? AN. B) II. C) III. D) IV. 1. Arapça ve Farsça gramer kuralları kullanıl- mamalıdır. II. Konuşmada, İstanbul ağzı esas alınmalıdır. III. Öykü ve romanlarda yerli bayattan konulara yer verilmelidir. IV. Dilimizdeki tüm Arapça ve Farsça kelimeler atıl- malıdır. V. Halk edebiyatının biçim özelliklerinden yarar- lanılmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının savundu- ğu görüşlerden biri değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 16. A
I. Grup
II. Grup
I. Realist şiir
Yahya Kemal Beyatlı
II. Milli Şair
Refik Halit Karay
III. Şarkı - rubai
Mehmet Emin Yurdakul
IV. Mauppassant
Ömer Seyfettin
tarzı
V. Kirpi.
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yukarıda I. grupta verilenlerden hangisi,
II. grupta verilenlerden biriyle uyuşmamakta-
dır?
D) IV.
C) III.
E) V.
A) I. B) II.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
I. Grup II. Grup I. Realist şiir Yahya Kemal Beyatlı II. Milli Şair Refik Halit Karay III. Şarkı - rubai Mehmet Emin Yurdakul IV. Mauppassant Ömer Seyfettin tarzı V. Kirpi. Faruk Nafiz Çamlıbel Yukarıda I. grupta verilenlerden hangisi, II. grupta verilenlerden biriyle uyuşmamakta- dır? D) IV. C) III. E) V. A) I. B) II.
15. Milli Edebiyat Dönemi'nde aruzla şiirler yazan şairlerden ----,
20. yüzyılın başında imanının, düşüncesinin ve milletinin hiz-
metine verdiği şiiriyle yeni bir yolun açıcısı olmuştur. Kendin-
den sonra gelen ve fikir yoğunluğuyla sosyal konuları işleyen
birçok şair onun izini takip etmiştir. ---- ise "kökü geçmişte olan
gelecek" düşüncesiyle milletini, medeniyetini kendi gerçekliği
içinde kavramıştır. Şiir adına geleneği reddetme yerine onu
yeniden yorumlayarak günümüze taşıma çabası içinde olmuş-
tur. Onun için "şiir musikiden ayrı bir musiki"dir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde
verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy - Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp
C) Necip Fazıl Kısakürek - Ahmet Haşim
DY Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı
E) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
15. Milli Edebiyat Dönemi'nde aruzla şiirler yazan şairlerden ----, 20. yüzyılın başında imanının, düşüncesinin ve milletinin hiz- metine verdiği şiiriyle yeni bir yolun açıcısı olmuştur. Kendin- den sonra gelen ve fikir yoğunluğuyla sosyal konuları işleyen birçok şair onun izini takip etmiştir. ---- ise "kökü geçmişte olan gelecek" düşüncesiyle milletini, medeniyetini kendi gerçekliği içinde kavramıştır. Şiir adına geleneği reddetme yerine onu yeniden yorumlayarak günümüze taşıma çabası içinde olmuş- tur. Onun için "şiir musikiden ayrı bir musiki"dir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Mehmet Akif Ersoy - Faruk Nafiz Çamlıbel B) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp C) Necip Fazıl Kısakürek - Ahmet Haşim DY Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı E) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
18. Türk kültür tarihinde "Millî Edebiyat" ibaresini ilk defa
"Âti-i Edebiyatımız" başlığıyla Genç Kalemler dergisinde
---- kullanmıştır. II. Meşrutiyet'ten sonra yaşanan değişim
ve dönüşümler neticesinde özellikle gençlerin vicdanında
güzide bir esinti sonucunda ortaya çıkan bu düşünce
için sanatçı, şu ifadeleri kullanır: "Bizim bir Edebiyat-ı
Milliyemiz yoktur, bu bir ihtiyaçtır ki mazhar olmazsak
çok yazık olur."
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
Yahya Kemal Beyatlı D) Mehmet Fuat Köprülü
E Hamdullah Suphi Tanriöver
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
18. Türk kültür tarihinde "Millî Edebiyat" ibaresini ilk defa "Âti-i Edebiyatımız" başlığıyla Genç Kalemler dergisinde ---- kullanmıştır. II. Meşrutiyet'ten sonra yaşanan değişim ve dönüşümler neticesinde özellikle gençlerin vicdanında güzide bir esinti sonucunda ortaya çıkan bu düşünce için sanatçı, şu ifadeleri kullanır: "Bizim bir Edebiyat-ı Milliyemiz yoktur, bu bir ihtiyaçtır ki mazhar olmazsak çok yazık olur." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? A) Ziya Gökalp B) Ali Canip Yöntem Yahya Kemal Beyatlı D) Mehmet Fuat Köprülü E Hamdullah Suphi Tanriöver
C) Aşık Mahzuni Şerif
D) Âşık Feymânî
E) Âşık Şeref Taşlıova
18 İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar
İrili ufaklı, birbirinden farklı
Ahşap evler, kâgir evler yaptılar
Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu
Evlerin içi devir devir değişti
Evlerin dışı pencere, duvar
Bu şiir, biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Attilâ İlhan
B) Mehmet Çınarlı
C) Behçet Necatigil
D) Âsaf Hâlet Çelebi
E) Mustafa Necati Karaer
Diğer sayfaya geçi
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
C) Aşık Mahzuni Şerif D) Âşık Feymânî E) Âşık Şeref Taşlıova 18 İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar İrili ufaklı, birbirinden farklı Ahşap evler, kâgir evler yaptılar Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu Evlerin içi devir devir değişti Evlerin dışı pencere, duvar Bu şiir, biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Attilâ İlhan B) Mehmet Çınarlı C) Behçet Necatigil D) Âsaf Hâlet Çelebi E) Mustafa Necati Karaer Diğer sayfaya geçi
ar-
E) Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım
18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Milli Edebiyat Dönemiştir
anlayışının özellikleri yoktur?
A) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş
Yavru gitmiş Issız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sâkiler meclisten çekmiş ayağı
C) Ey şair Farnas'tan çık, gel Ortaç'a;
Bodler'i, Verlen'i kesme haraca;
Sen kendi gücünle tırman yamaca:
Bu yükseliş, belki olur bir miraç...
D) Bu topraklar ecdadımın ocağı;
m, köyüm bu yerin
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.
E) Yap yaşayan Türkçeden,
Kimseyi incitmeden.
Istanbul'un Türkçesi
Zevkini olsun yeden.
SON NUMARA YAYINLARI
20.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
ar- E) Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım 18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Milli Edebiyat Dönemiştir anlayışının özellikleri yoktur? A) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş Yavru gitmiş Issız kalmış otağı Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş Sâkiler meclisten çekmiş ayağı C) Ey şair Farnas'tan çık, gel Ortaç'a; Bodler'i, Verlen'i kesme haraca; Sen kendi gücünle tırman yamaca: Bu yükseliş, belki olur bir miraç... D) Bu topraklar ecdadımın ocağı; m, köyüm bu yerin İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim. E) Yap yaşayan Türkçeden, Kimseyi incitmeden. Istanbul'un Türkçesi Zevkini olsun yeden. SON NUMARA YAYINLARI 20.
RO
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
16.
Ayaşlı
19.
Sanat hayatına Fecr-i Ati topluluğunda başlama-
ları
II. Sonradan Milli Edebiyat sanat anlayısına bağ-
lanmaları
III. Hem şiir hem nesir sahasında eser yazmış ol-
maları
IV. Aynı edebi akımın mensubu olmaları
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Refik
Halid Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Ha-
şim ve Celal Sahir Erozan'ın ortak özelliklerindendir.
ATYalnız !
B) Il ve IE
C) I ve III
DiveTV
E) II ve III
17. Yanlış Batılılaşmanın toplumdaki en büyük tahribatı
olan nesil çatışmasının yoğun şekilde dile getirildiği bu
romanda hem geniş hem dar mekânların birbiri karşı-
sındaki tezadı çerçevesinde iki ayrı medeniyet anlayışı
ve iki ayrı neslin dramı anlatılmıştır. Romanda mekân
önemli bir işleve sahiptir; geleneği ve tarihî birikimi olan
bir yaşayış tarzı çerçevesinde eskiyi, modern ve Ba-
tılı hayat tarzıyla yeniyi temsil etmektedir. Mekânın bir
girdo geleneksel bir hayat yaşayan, etra-
OL
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
RO AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 16. Ayaşlı 19. Sanat hayatına Fecr-i Ati topluluğunda başlama- ları II. Sonradan Milli Edebiyat sanat anlayısına bağ- lanmaları III. Hem şiir hem nesir sahasında eser yazmış ol- maları IV. Aynı edebi akımın mensubu olmaları Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Refik Halid Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Ha- şim ve Celal Sahir Erozan'ın ortak özelliklerindendir. ATYalnız ! B) Il ve IE C) I ve III DiveTV E) II ve III 17. Yanlış Batılılaşmanın toplumdaki en büyük tahribatı olan nesil çatışmasının yoğun şekilde dile getirildiği bu romanda hem geniş hem dar mekânların birbiri karşı- sındaki tezadı çerçevesinde iki ayrı medeniyet anlayışı ve iki ayrı neslin dramı anlatılmıştır. Romanda mekân önemli bir işleve sahiptir; geleneği ve tarihî birikimi olan bir yaşayış tarzı çerçevesinde eskiyi, modern ve Ba- tılı hayat tarzıyla yeniyi temsil etmektedir. Mekânın bir girdo geleneksel bir hayat yaşayan, etra- OL