Tiyatro Terimleri Soruları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
15. Münir Bey
birbirine omuz
asında, kendine
mişti. I) Evimizin
kıvrıla akıp giden
Sokağımız, gö
ren bahçelerin
Bizim ev de
oyalı, iki katlı bir
cümlelerin
ndan farklıdır?
D) IV
DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
p
Kasım Efendi
Münir Bey
Kasım Efendi
Münir Bey
Efendim, bu akşam pek
iştahınız yok gibi. Niçin
yemiyorsunuz?
Allah ziyade eylesin, yiyo-
rum efendim.
İşte, bu yemeğe limon sıkılır.
Aman Hasan Ağa, şunu
sen sık. Yok yok, sen de
olmazsın. Murtaza Efendi,
bari sen sıkıver. (Kendi
kendine söylenir, başını
sağa sola çevirir, yüzünü
buruşturur.) Murtaza da
ters bir şey yapacak şimdi.
Ahh!.. Sıcakmış, gözüm-
den yaş geldi. (Cebinden
bir mendil çıkarır, yüzünü
siler.)
Bir tiyatro metninden alınan bu diyalogda
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aksesuar
C) Mimik
B) Jest
D) Kostüm
9-10-11. S
17. Isaac Ba
Cam
gigi
ola
B
S
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 15. Münir Bey birbirine omuz asında, kendine mişti. I) Evimizin kıvrıla akıp giden Sokağımız, gö ren bahçelerin Bizim ev de oyalı, iki katlı bir cümlelerin ndan farklıdır? D) IV DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ p Kasım Efendi Münir Bey Kasım Efendi Münir Bey Efendim, bu akşam pek iştahınız yok gibi. Niçin yemiyorsunuz? Allah ziyade eylesin, yiyo- rum efendim. İşte, bu yemeğe limon sıkılır. Aman Hasan Ağa, şunu sen sık. Yok yok, sen de olmazsın. Murtaza Efendi, bari sen sıkıver. (Kendi kendine söylenir, başını sağa sola çevirir, yüzünü buruşturur.) Murtaza da ters bir şey yapacak şimdi. Ahh!.. Sıcakmış, gözüm- den yaş geldi. (Cebinden bir mendil çıkarır, yüzünü siler.) Bir tiyatro metninden alınan bu diyalogda aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aksesuar C) Mimik B) Jest D) Kostüm 9-10-11. S 17. Isaac Ba Cam gigi ola B S
22. ABDI BEY - Vay mürekkebi döktük.
(Cebinden mendili çıkarıp siler.)
MÜMTAZ BEY - (Muhsin Efendi ile beraber
salona çıkarak) Aman efendim zararı yok, son-
ra temizlerler.
VELİ AĞA - Efendim, yemek hazır, buyurun!
MÜMTAZ BEY- Siz bırakınız, sonra temizler-
ler. Yemeğe buyurun. Baba Efendi buyurun...
(Sofraya geçip otururlar.)
Bir tiyatro oyunundan alınan bu diyalogda
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)A
A) Aksesuar
C) Replik
B) Dekor
D) Kulis
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
22. ABDI BEY - Vay mürekkebi döktük. (Cebinden mendili çıkarıp siler.) MÜMTAZ BEY - (Muhsin Efendi ile beraber salona çıkarak) Aman efendim zararı yok, son- ra temizlerler. VELİ AĞA - Efendim, yemek hazır, buyurun! MÜMTAZ BEY- Siz bırakınız, sonra temizler- ler. Yemeğe buyurun. Baba Efendi buyurun... (Sofraya geçip otururlar.) Bir tiyatro oyunundan alınan bu diyalogda aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)A A) Aksesuar C) Replik B) Dekor D) Kulis
BENİM HOCAM
11. I. Dublör, tiyatroda ve sinemada gerektiğinde bir oyuncu-
nun yerine oynayabilecek olan, aynı rolü çalışan yedek
oyuncuya denir.
II. Perde, bir oyunun olay dizisinin ana kesimlerini oluştu-
ran ve kendi içinde bütünlüğü olan bölümlerinden her
birine denir.
III. Operet, tiyatroda eserden önce gösterilen müzikli ve
danslı oyundur.
IV. Daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı biçimde
ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların
ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatroya kabare tiyatrosu
denir.
V. Kanto, Tanzimat Dönemi'nde Türk sahnesinde azınlık
aktrislerce yapılan oyunlu ve neşeli şarkılara denir.
Yukarıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış tanım-
lanmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Ya
es
lar
ve
Bu
gis
A)
3. I.
II.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
BENİM HOCAM 11. I. Dublör, tiyatroda ve sinemada gerektiğinde bir oyuncu- nun yerine oynayabilecek olan, aynı rolü çalışan yedek oyuncuya denir. II. Perde, bir oyunun olay dizisinin ana kesimlerini oluştu- ran ve kendi içinde bütünlüğü olan bölümlerinden her birine denir. III. Operet, tiyatroda eserden önce gösterilen müzikli ve danslı oyundur. IV. Daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatroya kabare tiyatrosu denir. V. Kanto, Tanzimat Dönemi'nde Türk sahnesinde azınlık aktrislerce yapılan oyunlu ve neşeli şarkılara denir. Yukarıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış tanım- lanmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2. Ya es lar ve Bu gis A) 3. I. II.
8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ayraç için-
de verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) İlkel, sıradan ve kaba güldürme ögelerinden yararlanı-
larak, kimi kez de inanırlığın sınırlarını zorlayarak oluş-
turulan, ciddi bir havası ve iletisi bulunmayan, yalnızca
güldürme ereğini güden, incelikten yoksun güldürü.
(Fars)
B) Sadece güldürme amacı güden, yanlış anlamalar üzeri-
ne kurulu entrika komedisi. (Vodvil)
C) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden
doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü.
(Feeri)
D) Radyoda yayımlanmak üzere yazılmış, genellikle eğlen-
dirici, kısa oyun. (Skeç)
E) Söze hiç yer verilmeyen, düşünce ve duyguları jest,
mimik, müzik ve dansla yansıtan oyun. (Operet)
BENİM HOCAM
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ayraç için- de verilen kavramla uyuşmamaktadır? A) İlkel, sıradan ve kaba güldürme ögelerinden yararlanı- larak, kimi kez de inanırlığın sınırlarını zorlayarak oluş- turulan, ciddi bir havası ve iletisi bulunmayan, yalnızca güldürme ereğini güden, incelikten yoksun güldürü. (Fars) B) Sadece güldürme amacı güden, yanlış anlamalar üzeri- ne kurulu entrika komedisi. (Vodvil) C) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü. (Feeri) D) Radyoda yayımlanmak üzere yazılmış, genellikle eğlen- dirici, kısa oyun. (Skeç) E) Söze hiç yer verilmeyen, düşünce ve duyguları jest, mimik, müzik ve dansla yansıtan oyun. (Operet) BENİM HOCAM
komedi ve trajedi-
ermeleri
eri
9.
1. Pandomim
II.
Melodram
III. Vodvil
IV. Operet
V. Balel
Jest ve mimik
Acıklı, müzikli dram
Entrika komedisi
Bütün sözleri bestelenmiş tiyatro
Sözsüz, danslı tiyatro
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi kar-
şısındakiyle ilişkilendirilmez?
A) I
C) III
B) II
D) IV
E) V
üsög nin
gib
B₁
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
komedi ve trajedi- ermeleri eri 9. 1. Pandomim II. Melodram III. Vodvil IV. Operet V. Balel Jest ve mimik Acıklı, müzikli dram Entrika komedisi Bütün sözleri bestelenmiş tiyatro Sözsüz, danslı tiyatro Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi kar- şısındakiyle ilişkilendirilmez? A) I C) III B) II D) IV E) V üsög nin gib B₁
5.
Anılarımı anlatırken başkalarından söz etmekten ka-
çınmam. Çünkü herkesin yaşamı gibi benimki de baş-
kalarının yaşamına fazlasıyla bağlı. Yine de onlardan,
ancak beni etkiledikleri kadarıyla söz edeceğim. Ben-
den bağımsız olan yaşamlarına dokunmayacağım baş-
ka insanların; dokunursam bu bir çeşit saygısızlık hatta
dedikodu olur. Bütün anı yazarları da aynısını yapmalı
bence.
Bu parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakile-
rden hangisidir?
A) Anının yazıldığı dönemde ünlü olan kişiler, anılarda
kesinlikle yer almalıdır.
B) Anı yazarı, başka insanların yaşamlarından söz
ederken özel hayatın gizliliğine özen göstermelidir.
C) Anı yazarı, kendisini ortaya koyarken gerçeği bütün
yönleriyle yansıtmalıdır.
D) Anı yazarı, kendi yaşamının bir parçası da olsa
başka insanların yaşam alanlarına kesinlikle gir-
memelidir.
E) Anı yazarı, kendisini nesnel bir anlatımla ele alma-
lıdır.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
5. Anılarımı anlatırken başkalarından söz etmekten ka- çınmam. Çünkü herkesin yaşamı gibi benimki de baş- kalarının yaşamına fazlasıyla bağlı. Yine de onlardan, ancak beni etkiledikleri kadarıyla söz edeceğim. Ben- den bağımsız olan yaşamlarına dokunmayacağım baş- ka insanların; dokunursam bu bir çeşit saygısızlık hatta dedikodu olur. Bütün anı yazarları da aynısını yapmalı bence. Bu parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakile- rden hangisidir? A) Anının yazıldığı dönemde ünlü olan kişiler, anılarda kesinlikle yer almalıdır. B) Anı yazarı, başka insanların yaşamlarından söz ederken özel hayatın gizliliğine özen göstermelidir. C) Anı yazarı, kendisini ortaya koyarken gerçeği bütün yönleriyle yansıtmalıdır. D) Anı yazarı, kendi yaşamının bir parçası da olsa başka insanların yaşam alanlarına kesinlikle gir- memelidir. E) Anı yazarı, kendisini nesnel bir anlatımla ele alma- lıdır.
Bu ha-
Yolcu-
man da
yfa ha-
xmanın
Bu olsa
avalaci-
hava-
aat var.
sabah
bir ziya
Bir san-
nde ko-
ze düş-
eserin-
lan "D
gisinde
ştir. (D)
8 ve 9. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
İkinci Sahne
Damla, Gamze, Anil, Fırat ve Ercan edebiyat sınavı için
çalışmaktadırlar. Damla'nın evi. Ahşap bir masanın etra-
fında oturmuşlar.
FIRAT: (Ayağa kalkıp bilgece) Himmm... Ben önce tiyat-
ronun tarihine bakalım, derim. Nerede ve nasıl ortaya çık-
mış, söyleyin bakalım?
ERCAN: (Ben de sorarım edasıyla) O zaman benden de
bir soru size... İlk olarak hangi türleri ortaya çıkmış?
GAMZE: Ben de diyorum ki Türk edebiyatındaki ilk tiyatro
eseri ve bu eserin yazarı kimdir?
ANIL: (Kendi kendine) Allaaah işimiz var... Sorular var da
ya cevaplar...
DAMLA: Sanıyorum ilk eser sahnede oynanmamıştır.
Peki, arkadaşlar, edebiyatımızda sahnelenen ilk eser
hangisi acaba?
GAMZE: Tamam arkadaşlar tamam... Şöyle bir soru
daha soruyorum, sonra cevaplara geçelim. Bizim gele-
neksel tiyatromuz yok muydu? Şimdilik bunların isimlerini
bilelim yeter. (Ellerini iki yana açıp) Neydi bunlar?
8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki sorulardan
birinin cevabı değildir?
A) Karagöz, meddah, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları
B) Şinasi'nin Şair Evlenmesi
C) Eski Yunan'da bağ bozumu törenleri sırasında
D) Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre
E) Dramatik örgü ve çatışma
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
Bu ha- Yolcu- man da yfa ha- xmanın Bu olsa avalaci- hava- aat var. sabah bir ziya Bir san- nde ko- ze düş- eserin- lan "D gisinde ştir. (D) 8 ve 9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İkinci Sahne Damla, Gamze, Anil, Fırat ve Ercan edebiyat sınavı için çalışmaktadırlar. Damla'nın evi. Ahşap bir masanın etra- fında oturmuşlar. FIRAT: (Ayağa kalkıp bilgece) Himmm... Ben önce tiyat- ronun tarihine bakalım, derim. Nerede ve nasıl ortaya çık- mış, söyleyin bakalım? ERCAN: (Ben de sorarım edasıyla) O zaman benden de bir soru size... İlk olarak hangi türleri ortaya çıkmış? GAMZE: Ben de diyorum ki Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eseri ve bu eserin yazarı kimdir? ANIL: (Kendi kendine) Allaaah işimiz var... Sorular var da ya cevaplar... DAMLA: Sanıyorum ilk eser sahnede oynanmamıştır. Peki, arkadaşlar, edebiyatımızda sahnelenen ilk eser hangisi acaba? GAMZE: Tamam arkadaşlar tamam... Şöyle bir soru daha soruyorum, sonra cevaplara geçelim. Bizim gele- neksel tiyatromuz yok muydu? Şimdilik bunların isimlerini bilelim yeter. (Ellerini iki yana açıp) Neydi bunlar? 8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki sorulardan birinin cevabı değildir? A) Karagöz, meddah, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları B) Şinasi'nin Şair Evlenmesi C) Eski Yunan'da bağ bozumu törenleri sırasında D) Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre E) Dramatik örgü ve çatışma
denir. Tiyatroda
mwbf13krxocbxicajun örgü denir. Bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla,
Tiyatrodaki olay örgüsüne
toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına
olay dizisini ortaya
temel
----, düğüm
Bu parçada
bırakılan
13krx2wcbxfqzxj4uxangileri sırasıyla getirilmelidir?
wbf14Ux29
cozümdür.
zmwbro rx2 wor
4ux29006
A) serim - dramatik - diyalog
B) dramatik - diyalog - çatışma
C) çatışma - diyalog -serim
EX
D) dramatik - çatışma - serim
wbf13krx2wcbxfAux 20
wbf13krx2wcbxfqzxj4ux29006
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
denir. Tiyatroda mwbf13krxocbxicajun örgü denir. Bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla, Tiyatrodaki olay örgüsüne toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına olay dizisini ortaya temel ----, düğüm Bu parçada bırakılan 13krx2wcbxfqzxj4uxangileri sırasıyla getirilmelidir? wbf14Ux29 cozümdür. zmwbro rx2 wor 4ux29006 A) serim - dramatik - diyalog B) dramatik - diyalog - çatışma C) çatışma - diyalog -serim EX D) dramatik - çatışma - serim wbf13krx2wcbxfAux 20 wbf13krx2wcbxfqzxj4ux29006
un ye
de
belli
-, diğeri
aşağı-
1. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğretme
nin: "Sevgili gençler, geçen dersimizi kısaca tekrar
etme adina bana tiyatroda perde gerisinden oyun-
culara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardım-
cinin; tiyatro sahnesinde kullanılan eşyaların; rol g
reği yapılan el, kol ve beden hareketlerinin ve metin
dışı akla geldiği gibi doğaçlama konuşmanın hangi
terimlerle karşılandığını kim söyleyecek?" sorusu-
na cevap veren bir öğrencinin verdiği aşağıdaki
cevaplardan hangisi doğru değildir?
A) Suflör
B) Tirat
D) Tuluat
C) Jest
E) Aksesuar
bor roman de
-Biz
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
un ye de belli -, diğeri aşağı- 1. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğretme nin: "Sevgili gençler, geçen dersimizi kısaca tekrar etme adina bana tiyatroda perde gerisinden oyun- culara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardım- cinin; tiyatro sahnesinde kullanılan eşyaların; rol g reği yapılan el, kol ve beden hareketlerinin ve metin dışı akla geldiği gibi doğaçlama konuşmanın hangi terimlerle karşılandığını kim söyleyecek?" sorusu- na cevap veren bir öğrencinin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğru değildir? A) Suflör B) Tirat D) Tuluat C) Jest E) Aksesuar bor roman de -Biz
9. Grup çember biçiminde oturur ve çemberin tam ortasina
bir "baston" konur. Bütün oyuncular üç-dört dakika
bastona baktıktan sonra bir öykü düşünmeleri gerekir.
Bu nereden geldi, neden gelmiştir, sizi ne hakkında
düşündürür? Soruları sorulur. Aşağıdakilerden hang
drama tekniğini açıklayan bir uygulama örneğidir?
a. Geriye dönüş bBilinç Koridoru
c.Dramatizasyon d.Doğaçlama e.Rol Oynama
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
9. Grup çember biçiminde oturur ve çemberin tam ortasina bir "baston" konur. Bütün oyuncular üç-dört dakika bastona baktıktan sonra bir öykü düşünmeleri gerekir. Bu nereden geldi, neden gelmiştir, sizi ne hakkında düşündürür? Soruları sorulur. Aşağıdakilerden hang drama tekniğini açıklayan bir uygulama örneğidir? a. Geriye dönüş bBilinç Koridoru c.Dramatizasyon d.Doğaçlama e.Rol Oynama
9. Grup çember biçiminde oturur ve çemberin tam ortasina
bir "baston" konur. Bütün oyuncular üç-dört dakika
bastona baktıktan sonra bir öykü düşünmeleri gerekir.
Bu nereden geldi, neden gelmiştir, sizi ne hakkinda
düşündürür? Sorulan sorulur. Aşağıdakilerden hang
drama tekniğini açıklayan bir uygulama örneğidir?
a. Geriye dönüş
c.Dramatizasyon
bBilinç Koridoru
d.Doğaçlama e.Rol Oynama
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
9. Grup çember biçiminde oturur ve çemberin tam ortasina bir "baston" konur. Bütün oyuncular üç-dört dakika bastona baktıktan sonra bir öykü düşünmeleri gerekir. Bu nereden geldi, neden gelmiştir, sizi ne hakkinda düşündürür? Sorulan sorulur. Aşağıdakilerden hang drama tekniğini açıklayan bir uygulama örneğidir? a. Geriye dönüş c.Dramatizasyon bBilinç Koridoru d.Doğaçlama e.Rol Oynama
B
7. Seyirciyle çevrili, üstü açık bir alanda oynanır. Genellikle
daire ya da elips biçiminde olan bu alana "palanga" adı
verilir. Alanın hemen dışında, giysilerin bulunduğu "sandık
odası", bu oda ile alan arasında da giriş ve çıkış için kul-
lanılan bir aralık bulunur. Alanda çalgıcılar için bir köşe ve
dekor yerine kullanılan iki kafes paravan bulunur. Bu kafes
paravanlardan daha küçük ve çift kanatlı olana "dükkân",
daha büyük ve iki, üç hatta bazen dört kanatlı olanına "ye-
ni dünya" denir.
Yukarıda mekânı tanıtılan geleneksel oyun aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Orta oyunu
B) Meddah
C) Kukla
D) Tuluat
E) Gölge oyunu
nalpo
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
B 7. Seyirciyle çevrili, üstü açık bir alanda oynanır. Genellikle daire ya da elips biçiminde olan bu alana "palanga" adı verilir. Alanın hemen dışında, giysilerin bulunduğu "sandık odası", bu oda ile alan arasında da giriş ve çıkış için kul- lanılan bir aralık bulunur. Alanda çalgıcılar için bir köşe ve dekor yerine kullanılan iki kafes paravan bulunur. Bu kafes paravanlardan daha küçük ve çift kanatlı olana "dükkân", daha büyük ve iki, üç hatta bazen dört kanatlı olanına "ye- ni dünya" denir. Yukarıda mekânı tanıtılan geleneksel oyun aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Orta oyunu B) Meddah C) Kukla D) Tuluat E) Gölge oyunu nalpo
Normal insan kendisinden çok, etrafındakilerle meş-
gul olur. Kendisiyle beraber etrafındakileri anlamaya
çalışır ve özellikle zamanına uymaya gayret eder.
Eğer yaşlı bir insansa ve gençliğin bütün hareketle-
rini çılgınlık sayıyorsa o kişinin normalden uzaklaş-
maya başladığına hükmedebilirsiniz. Kendi çocukluk
veya gençlik yıllarını göklere çıkarıp yaşadığı devri
batırmaya kalkan insan hayatın normal akışına ayak
uyduramamış demektir. Çünkü her nesilde insanlığın
kazandığı zaferler zincirine yeni halkalar ekleyen in-
sanlar vardır ve normal insan bunları görmeye çalışır.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşı-
lık söylenmiş olabilir?
A) Eskiyen her şeye olumsuz gözle bakmak nor-
mal bir durum mudur?
B) Yazarların, yaşadıklarını ve tanık olduklarını
yazması onları başarıya götürür mü?
C) İnsanların çocukluk günlerini bu denli abartması
hakkında ne düşünüyorsunuz?
D) Genç yazarlar yaşlılara göre daha umutlu gali-
ba, ne dersiniz?
E) Sizce geçmişi bugünlerden daha güzel, daha
el samanlamlı kılan şey nedir?
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
Normal insan kendisinden çok, etrafındakilerle meş- gul olur. Kendisiyle beraber etrafındakileri anlamaya çalışır ve özellikle zamanına uymaya gayret eder. Eğer yaşlı bir insansa ve gençliğin bütün hareketle- rini çılgınlık sayıyorsa o kişinin normalden uzaklaş- maya başladığına hükmedebilirsiniz. Kendi çocukluk veya gençlik yıllarını göklere çıkarıp yaşadığı devri batırmaya kalkan insan hayatın normal akışına ayak uyduramamış demektir. Çünkü her nesilde insanlığın kazandığı zaferler zincirine yeni halkalar ekleyen in- sanlar vardır ve normal insan bunları görmeye çalışır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşı- lık söylenmiş olabilir? A) Eskiyen her şeye olumsuz gözle bakmak nor- mal bir durum mudur? B) Yazarların, yaşadıklarını ve tanık olduklarını yazması onları başarıya götürür mü? C) İnsanların çocukluk günlerini bu denli abartması hakkında ne düşünüyorsunuz? D) Genç yazarlar yaşlılara göre daha umutlu gali- ba, ne dersiniz? E) Sizce geçmişi bugünlerden daha güzel, daha el samanlamlı kılan şey nedir?
6.
●
Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun
soluklu, coşkulu sözler.
Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara
uygun biçimde kendi diline çevirme.
●
Genellikle tiyatro ve sinemada, konuşması
olmayan veya konuşması çok az olan rollere
çıkan kimse.
Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa
verilen iç ses.
●
Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz
söyleme, doğaçlama.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi, yukarıdaki
açıklamaların biriyle ilişkilendirilemez?
A) Figüran
B) Repertuar
C) Tuluat
D) Adaptasyon
E) Tirat
8.
düs
ha
11. Öla
un
III. Di
ya
IV.---
m
O
V. C
k
2
Yukar
boş b
getiri
A) I v
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
6. ● Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözler. Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme. ● Genellikle tiyatro ve sinemada, konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses. ● Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi, yukarıdaki açıklamaların biriyle ilişkilendirilemez? A) Figüran B) Repertuar C) Tuluat D) Adaptasyon E) Tirat 8. düs ha 11. Öla un III. Di ya IV.--- m O V. C k 2 Yukar boş b getiri A) I v
6.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içerisindeki
terimle uyuşmamaktadır?
A) Doğaüstü kahramanların yer aldığı masalların sahnede
dramatize edilmesiyle ortaya çıkan tiyatro türüdür.
(Feeri)
B) Toplum hayatında daha çok güncel olayların iğneleyici
ve eleştirel bir şekilde ele alan oyunların oynandığı;
şiirlerin ve şarkıların söylendiği tiyatro türüdür. (Fars)
C) Yönetmenin, bir oyunu anlamlı ve uyumlu bir biçimde
sahneye koyma çalışmalarının tümüne verilen addır.
(Mizansen)
D) İnsanların sahip oldukları duygu ve düşüncelerin, dans,
eşya, müzik, beden dili ve de mimikler aracılığıyla
anlatmaya yönelik sözsüz oyun anlamındadır.
(Pandomim)
E) Sahne arkasında bekleyip oyunculara unuttukları
repliklerini fısıldayan kişiye denir (Suflör)
B01-SS.02AYT05
polimal
3
8.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içerisindeki terimle uyuşmamaktadır? A) Doğaüstü kahramanların yer aldığı masalların sahnede dramatize edilmesiyle ortaya çıkan tiyatro türüdür. (Feeri) B) Toplum hayatında daha çok güncel olayların iğneleyici ve eleştirel bir şekilde ele alan oyunların oynandığı; şiirlerin ve şarkıların söylendiği tiyatro türüdür. (Fars) C) Yönetmenin, bir oyunu anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma çalışmalarının tümüne verilen addır. (Mizansen) D) İnsanların sahip oldukları duygu ve düşüncelerin, dans, eşya, müzik, beden dili ve de mimikler aracılığıyla anlatmaya yönelik sözsüz oyun anlamındadır. (Pandomim) E) Sahne arkasında bekleyip oyunculara unuttukları repliklerini fısıldayan kişiye denir (Suflör) B01-SS.02AYT05 polimal 3 8.
16. Anadolu halkının ta kendisidir Hacivat. Bir yandan
yoksuldur, saftır, açık sözlüdür, kurnaz ve fırsatçı-
dır. Bilir de bilmezden gelir, bilmez de bilir görünür.
İşsizdir ama iş bulmak için çaba da göstermez. Bu
özellikleri nedeniyle apartlarla (seyirciye yöneliş)
seyirciyle ilişkiyi o kurar. Pişekâr'a yaklaşımı Kara-
göz'ün Hacivat'a olan yaklaşımı kadar acımasız ve
pervasız değilse de daha tatlı sert olan Kavuklu'da
bu apartlar oyun bozmaya dönüşür. Kavuklu da
Hacivat gibi açık sözlüdür ve dolaysız konuşmayı
sever. Kavuklu da Hacivat gibi bir halk adamıdır.
Bu özelliği, patavatsızlık ve kuralları dikkate alma-
ma biçiminde yansır. Çelebi, belli bir işi olmayan,
züppe tiplerdendir. Beberuhi; cüce, geveze, yay-
garacı bir tiptir.
Geleneksel Türk tiyatrosundaki tiplere ilişkin
yapılan bu açıklamada aşağıdaki isimlerden
hangisi ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
Hacivat
B) Kavuklu
D) Beberuhi
E) Pişekâr
C) Celebi
AYTREHBER20195-3
5
A)
B) Ye
C) Ah
D) Ma
im
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
16. Anadolu halkının ta kendisidir Hacivat. Bir yandan yoksuldur, saftır, açık sözlüdür, kurnaz ve fırsatçı- dır. Bilir de bilmezden gelir, bilmez de bilir görünür. İşsizdir ama iş bulmak için çaba da göstermez. Bu özellikleri nedeniyle apartlarla (seyirciye yöneliş) seyirciyle ilişkiyi o kurar. Pişekâr'a yaklaşımı Kara- göz'ün Hacivat'a olan yaklaşımı kadar acımasız ve pervasız değilse de daha tatlı sert olan Kavuklu'da bu apartlar oyun bozmaya dönüşür. Kavuklu da Hacivat gibi açık sözlüdür ve dolaysız konuşmayı sever. Kavuklu da Hacivat gibi bir halk adamıdır. Bu özelliği, patavatsızlık ve kuralları dikkate alma- ma biçiminde yansır. Çelebi, belli bir işi olmayan, züppe tiplerdendir. Beberuhi; cüce, geveze, yay- garacı bir tiptir. Geleneksel Türk tiyatrosundaki tiplere ilişkin yapılan bu açıklamada aşağıdaki isimlerden hangisi ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Hacivat B) Kavuklu D) Beberuhi E) Pişekâr C) Celebi AYTREHBER20195-3 5 A) B) Ye C) Ah D) Ma im