%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tiyatro Terimleri Soruları

8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ayraç için-
de verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) İlkel, sıradan ve kaba güldürme ögelerinden yararlanı-
larak, kimi kez de inanırlığın sınırlarını zorlayarak oluş-
turulan, ciddi bir havası ve iletisi bulunmayan, yalnızca
güldürme ereğini güden, incelikten yoksun güldürü.
(Fars)
B) Sadece güldürme amacı güden, yanlış anlamalar üzeri-
ne kurulu entrika komedisi. (Vodvil)
C) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden
doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü.
(Feeri)
D) Radyoda yayımlanmak üzere yazılmış, genellikle eğlen-
dirici, kısa oyun. (Skeç)
E) Söze hiç yer verilmeyen, düşünce ve duyguları jest,
mimik, müzik ve dansla yansıtan oyun. (Operet)
BENİM HOCAM
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ayraç için- de verilen kavramla uyuşmamaktadır? A) İlkel, sıradan ve kaba güldürme ögelerinden yararlanı- larak, kimi kez de inanırlığın sınırlarını zorlayarak oluş- turulan, ciddi bir havası ve iletisi bulunmayan, yalnızca güldürme ereğini güden, incelikten yoksun güldürü. (Fars) B) Sadece güldürme amacı güden, yanlış anlamalar üzeri- ne kurulu entrika komedisi. (Vodvil) C) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü. (Feeri) D) Radyoda yayımlanmak üzere yazılmış, genellikle eğlen- dirici, kısa oyun. (Skeç) E) Söze hiç yer verilmeyen, düşünce ve duyguları jest, mimik, müzik ve dansla yansıtan oyun. (Operet) BENİM HOCAM
komedi ve trajedi-
ermeleri
eri
9.
1. Pandomim
II.
Melodram
III. Vodvil
IV. Operet
V. Balel
Jest ve mimik
Acıklı, müzikli dram
Entrika komedisi
Bütün sözleri bestelenmiş tiyatro
Sözsüz, danslı tiyatro
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi kar-
şısındakiyle ilişkilendirilmez?
A) I
C) III
B) II
D) IV
E) V
üsög nin
gib
B₁
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
komedi ve trajedi- ermeleri eri 9. 1. Pandomim II. Melodram III. Vodvil IV. Operet V. Balel Jest ve mimik Acıklı, müzikli dram Entrika komedisi Bütün sözleri bestelenmiş tiyatro Sözsüz, danslı tiyatro Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi kar- şısındakiyle ilişkilendirilmez? A) I C) III B) II D) IV E) V üsög nin gib B₁
denir. Tiyatroda
mwbf13krxocbxicajun örgü denir. Bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla,
Tiyatrodaki olay örgüsüne
toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına
olay dizisini ortaya
temel
----, düğüm
Bu parçada
bırakılan
13krx2wcbxfqzxj4uxangileri sırasıyla getirilmelidir?
wbf14Ux29
cozümdür.
zmwbro rx2 wor
4ux29006
A) serim - dramatik - diyalog
B) dramatik - diyalog - çatışma
C) çatışma - diyalog -serim
EX
D) dramatik - çatışma - serim
wbf13krx2wcbxfAux 20
wbf13krx2wcbxfqzxj4ux29006
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
denir. Tiyatroda mwbf13krxocbxicajun örgü denir. Bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla, Tiyatrodaki olay örgüsüne toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına olay dizisini ortaya temel ----, düğüm Bu parçada bırakılan 13krx2wcbxfqzxj4uxangileri sırasıyla getirilmelidir? wbf14Ux29 cozümdür. zmwbro rx2 wor 4ux29006 A) serim - dramatik - diyalog B) dramatik - diyalog - çatışma C) çatışma - diyalog -serim EX D) dramatik - çatışma - serim wbf13krx2wcbxfAux 20 wbf13krx2wcbxfqzxj4ux29006
14. Tek kişinin konuşması, tek kişilik taklitli bir komed-
ya türüdür.
Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede önem-
li bir olay.
• Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol, ayak
ve benzeri beden hareketleridir.
• Tiyatroda sahneyi eserin içeriğine göre döşeyip ha-
zırlamada kullanılan eşya topluluğudur.
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili olarak yuka-
rıda verilen açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Dekor
B) Monolog
C) Tirat
D) Epizot
E) Jest
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
14. Tek kişinin konuşması, tek kişilik taklitli bir komed- ya türüdür. Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede önem- li bir olay. • Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleridir. • Tiyatroda sahneyi eserin içeriğine göre döşeyip ha- zırlamada kullanılan eşya topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili olarak yuka- rıda verilen açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Dekor B) Monolog C) Tirat D) Epizot E) Jest
opera
2.
I. Sözlerinin tümü ya da çoğu "koro, solo, düet"
biçiminde şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro
eseridir.
perde. Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kos-
tümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları
anlatmaya yarayan tiyatro çeşididir.
Suf III. Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini
fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıdır.
IV. Komedinin, sanat yönü az, kaba bir türüdür.
opere
Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış açıkla-
malardan biriyle eşleştirilemez?
A) Fars
C) Suflor
BYOpera
DYOperet
E) Pandomim
5.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
opera 2. I. Sözlerinin tümü ya da çoğu "koro, solo, düet" biçiminde şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseridir. perde. Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kos- tümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşididir. Suf III. Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıdır. IV. Komedinin, sanat yönü az, kaba bir türüdür. opere Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış açıkla- malardan biriyle eşleştirilemez? A) Fars C) Suflor BYOpera DYOperet E) Pandomim 5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Tezgâhların üstündeki yeşilfasulyeler ve biberler çok taze
görünüyordu.
B) Bin parçadan oluşan bir yapboz alıp eve doğru yürümeye
başladık.
ove you
C) Ankara'nın okuryazar gençlerinin hepsi bizi muhabbetle
karşılamıştı.
D) Misafirlere çayla birlikte cam kâselerin içinde kuruyemiş
ikram ettik.
ising kunan
E) Buraya geldiğimizden beri olağanüstü bir durumla karşılaş-
mamıştık.
FEWARN
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Tezgâhların üstündeki yeşilfasulyeler ve biberler çok taze görünüyordu. B) Bin parçadan oluşan bir yapboz alıp eve doğru yürümeye başladık. ove you C) Ankara'nın okuryazar gençlerinin hepsi bizi muhabbetle karşılamıştı. D) Misafirlere çayla birlikte cam kâselerin içinde kuruyemiş ikram ettik. ising kunan E) Buraya geldiğimizden beri olağanüstü bir durumla karşılaş- mamıştık. FEWARN
-yle-
B
1. Yabancı bir eseri yer adları, deyimleri, gelenek ve
görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme-
dir.
II. Tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde dilin müzik
karakterini başarı ile yaşatabilme yeteneğidir.
III. Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede
önemli olaydır.
IV. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilme-
sinden doğma, cinlerin ve perilerin de rol aldığı
tiyatro türüdür.
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı numara-
lanmış cümlelerde verilmemiştir?
A) Epizot
B) Diksiyon
C) Feeri
D) Vodvil
E) Adapte
19.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
-yle- B 1. Yabancı bir eseri yer adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme- dir. II. Tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde dilin müzik karakterini başarı ile yaşatabilme yeteneğidir. III. Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede önemli olaydır. IV. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilme- sinden doğma, cinlerin ve perilerin de rol aldığı tiyatro türüdür. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı numara- lanmış cümlelerde verilmemiştir? A) Epizot B) Diksiyon C) Feeri D) Vodvil E) Adapte 19.
1. I. Tiyatro seyre dayalı bir eserdir, anlatmaya dayalı metinler-
4
dendir.
göstermeye
II. Tiyatronun konusu günlük yaşamdan veya geçmiş zaman-
dan olabilir.
III. Anlatılmak istenen aracısız bir şekilde direk anlatılır.
IV. Sahnede anlatılmak istenen karşılıklı konuşmalarla anlatı-
lır.
V. Yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başında verilir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi tiyatroyla ilgili yanlıştır
nel
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
1. I. Tiyatro seyre dayalı bir eserdir, anlatmaya dayalı metinler- 4 dendir. göstermeye II. Tiyatronun konusu günlük yaşamdan veya geçmiş zaman- dan olabilir. III. Anlatılmak istenen aracısız bir şekilde direk anlatılır. IV. Sahnede anlatılmak istenen karşılıklı konuşmalarla anlatı- lır. V. Yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başında verilir. Numaralanmış cümlelerden hangisi tiyatroyla ilgili yanlıştır nel A) I B) II C) III D) IV E) V
24. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A. Konularını günlük yaşamdan alması
B. Sevirciyi güldürerek düşündürmeyi amaçlaması
C. Kahramanlarını daha çok sıradan insanlardan seçmesi
D. Üç birlik kuralına uyulması
E. Yüksek ve sovlu bir üslup kaygısı güdülmesi
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
24. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir? A. Konularını günlük yaşamdan alması B. Sevirciyi güldürerek düşündürmeyi amaçlaması C. Kahramanlarını daha çok sıradan insanlardan seçmesi D. Üç birlik kuralına uyulması E. Yüksek ve sovlu bir üslup kaygısı güdülmesi
32- Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı
ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir
pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe.
Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden
hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?
A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Meclis E)
Mizansen
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
32- Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar. Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir? A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Meclis E) Mizansen
22. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde veri-
len kavramla ilişkilendirilemeze
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere
duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi (Suflör)
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir
defada söylediği
parça
(Tirat)
C) Önceden düşünülmeden, belirli bir hazırlik yapılma-
dan, içinden geldiği gibi söylenilen söz (Monolog)
D) Oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleye-
ceği son söz
(Replik)
5) Tiyatro sahnesinde, sanatçılanın bütün el, kol ve be-
den hareketleri
(Jest)
L
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
22. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde veri- len kavramla ilişkilendirilemeze Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi (Suflör) Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça (Tirat) C) Önceden düşünülmeden, belirli bir hazırlik yapılma- dan, içinden geldiği gibi söylenilen söz (Monolog) D) Oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleye- ceği son söz (Replik) 5) Tiyatro sahnesinde, sanatçılanın bütün el, kol ve be- den hareketleri (Jest) L
1. • Hayatın hem acıklı hem de gülünç yanlarının bir arada verildiği oyundur.
• Yazılı metne dayanmayan, kurgulanmamış tiyatro eseri, bir nevi doğaçlamadır.
• Tiyatro eserine göre sahneyi düzenlemek için gerekli olan nesnelerin genel adıdır. ,
Oyunlarda, gerek duyulursa oyunculara sözleri fısıldayan yardımcı kişidir.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi bu tanımlardan biriyle eşleştirilemez?
A) Dekor B) Dram C) Suflör D) Tuluat E) Aktör
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
1. • Hayatın hem acıklı hem de gülünç yanlarının bir arada verildiği oyundur. • Yazılı metne dayanmayan, kurgulanmamış tiyatro eseri, bir nevi doğaçlamadır. • Tiyatro eserine göre sahneyi düzenlemek için gerekli olan nesnelerin genel adıdır. , Oyunlarda, gerek duyulursa oyunculara sözleri fısıldayan yardımcı kişidir. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi bu tanımlardan biriyle eşleştirilemez? A) Dekor B) Dram C) Suflör D) Tuluat E) Aktör
B
DEBİR
YINLARI
19. Pişekâr:- (Karşılaşarak) Efendim uğurlar olsun. Selamsızdan
mi geliş?
Kavuklu:- (irkilerek) Sana ne, Selamsız'dan, Üsküdar'dan ne-
reden gelirsem gelirim. Senden mi sorarlar?
Pişekâr: - Aman iki gözüm galiba dalgınlıkla tanıyamadınız?
Kavuklu: - Evet öyle oldu. Ama sen beni tanıdın da mı aşina-
lık ediyorsun?
V
Pişekâr: - Hakkınız var iki gözüm, aradan seneler geçti, her '
şey gibi biz de değişmiş olacağız ki kendimizi tanıtamadık, af-
federsiniz. Demek ki biz tebeddül etmiş bulunuyoruz.
Kavuklu: - Anlayamadım, tebevvül mü etmişiz?
Pişekâr: - Estağfurullah! Tebevvül değil, tebeddül yani değiş-
tik demek isterim.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orta oyununun arzbar bölümünden alınmıştır.
Yanlış anlaşılmaya dayalı komikliklere yer verilmiştir.
C) Anonim halk edebiyatının göstermeye bağlı bir ürünüdür.
Oyuncular, orta oyununun temel iki karakteridiy.
E) Karagöz oyununda olmayan güldürme yöntemlerinden ya-
krarlanılmıştır.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
B DEBİR YINLARI 19. Pişekâr:- (Karşılaşarak) Efendim uğurlar olsun. Selamsızdan mi geliş? Kavuklu:- (irkilerek) Sana ne, Selamsız'dan, Üsküdar'dan ne- reden gelirsem gelirim. Senden mi sorarlar? Pişekâr: - Aman iki gözüm galiba dalgınlıkla tanıyamadınız? Kavuklu: - Evet öyle oldu. Ama sen beni tanıdın da mı aşina- lık ediyorsun? V Pişekâr: - Hakkınız var iki gözüm, aradan seneler geçti, her ' şey gibi biz de değişmiş olacağız ki kendimizi tanıtamadık, af- federsiniz. Demek ki biz tebeddül etmiş bulunuyoruz. Kavuklu: - Anlayamadım, tebevvül mü etmişiz? Pişekâr: - Estağfurullah! Tebevvül değil, tebeddül yani değiş- tik demek isterim. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Orta oyununun arzbar bölümünden alınmıştır. Yanlış anlaşılmaya dayalı komikliklere yer verilmiştir. C) Anonim halk edebiyatının göstermeye bağlı bir ürünüdür. Oyuncular, orta oyununun temel iki karakteridiy. E) Karagöz oyununda olmayan güldürme yöntemlerinden ya- krarlanılmıştır.
20.
Ölçme, Değerlen
e
Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu
genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla hareket.
İstanbul Şehir Tiyatrolarının 1914'te kurulurken
aldığı ad.
.
• Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede
önemli bir olay.
Masalların tiyatro sahnesinde dramatize
edilmesinden doğma; cinlerin, perilerin de rol
aldığı bir tiyatro türü.
Aşağıdaki terimlerden hangisi verilen tanımlardan
herhangi biri ile eşleştirilemez?
A) Feeri
B) Aksiyon
C) Darülbedayi
D) Epizot
E Mizansen
8
MEB 2021 - 2022
22.
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
20. Ölçme, Değerlen e Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla hareket. İstanbul Şehir Tiyatrolarının 1914'te kurulurken aldığı ad. . • Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma; cinlerin, perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü. Aşağıdaki terimlerden hangisi verilen tanımlardan herhangi biri ile eşleştirilemez? A) Feeri B) Aksiyon C) Darülbedayi D) Epizot E Mizansen 8 MEB 2021 - 2022 22.
çevresinde Doğu-Batı anlay
Bu parçada numaralanmış bölümlerin
hangisinde bilgi yanlışı vardır?
B) H
C) III D) IV E) V
23. Evin sokak üstündeki odalarının hepsi karanlıktı.
Yalnız kapının üstündeki camekândan hafif
bir işık vuruyordu. "Herhâlde sofada oturanlar
vark" dedi. Belki bir seneden beri uğramadığı
bu akrabaların böyle münasebetsiz bir saatte
yoklamak kendisine pek garip gelmiyordu. Lisede
okuduğu zamanlarda bile mektebe dönemeyecek
kadar geç kalınca buraya gelir, emektar hizmetçi
Fatma'nın boş odalardan birine serdiği yatakta
çocukluğunu hatırlatan rahat bir uyku uyur ve
sabahleyin de ekseriya kimseye görünmeden
çıkardı.
Bu parçada italik olarak belirtilen bölüm
parçanın bütünü dikkate alındığında
aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Monolog
B) Bilinç akışı
C) Diyalog
D) İç çözümleme
E) Geriye dönüş
SINAV
25
26
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
çevresinde Doğu-Batı anlay Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) H C) III D) IV E) V 23. Evin sokak üstündeki odalarının hepsi karanlıktı. Yalnız kapının üstündeki camekândan hafif bir işık vuruyordu. "Herhâlde sofada oturanlar vark" dedi. Belki bir seneden beri uğramadığı bu akrabaların böyle münasebetsiz bir saatte yoklamak kendisine pek garip gelmiyordu. Lisede okuduğu zamanlarda bile mektebe dönemeyecek kadar geç kalınca buraya gelir, emektar hizmetçi Fatma'nın boş odalardan birine serdiği yatakta çocukluğunu hatırlatan rahat bir uyku uyur ve sabahleyin de ekseriya kimseye görünmeden çıkardı. Bu parçada italik olarak belirtilen bölüm parçanın bütünü dikkate alındığında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Monolog B) Bilinç akışı C) Diyalog D) İç çözümleme E) Geriye dönüş SINAV 25 26
3. Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş
bir pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Bu parçada tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?
Lise Türkçe
Tiyatro Terimleri
3. Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar. Bu parçada tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?