Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yazım ve Noktalama Soruları

oktalama İşaretleri
nginin
miş.
yan-
gül
ne
4. (1) Can Tezcan, güçlükle doğrulup oturdu. (II) Oturdu-
ğu yer hem ıslak hem de buz gibi soğuktu. (III) Ge-
de başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı.
(IV) Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyordu; günü, yılı, ayı çıkaramı-
yordu. (V) Kafasından bir sürü tarih geçiyordu: 1448, 1453,
1789, 1881...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nok-
talama yanlışı vardır?
A) I
Test 50
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
oktalama İşaretleri nginin miş. yan- gül ne 4. (1) Can Tezcan, güçlükle doğrulup oturdu. (II) Oturdu- ğu yer hem ıslak hem de buz gibi soğuktu. (III) Ge- de başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı. (IV) Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyordu; günü, yılı, ayı çıkaramı- yordu. (V) Kafasından bir sürü tarih geçiyordu: 1448, 1453, 1789, 1881... Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nok- talama yanlışı vardır? A) I Test 50 B) II C) III D) IV E) V
9. Milletler, özellikle de Türkler, mitolojik motiflerle süsle-
1
11
diği geçmişlerini destanlar yardımı ile dile getirirler. Bu
eserlerde sağlam tarihi bilgiler olmamakla birlikte mil-
letler geçmişleriyle ilgili bilgileri de destanlarda bulur.
Destanlardaki olağanüstülük ve mitolojik öğeler çıkarıldı-
KIND
IV
V
ğında geriye milletlerin gerçek tarihi kalır.
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
ⒸV
B) II
C) III
D) IV
fpe
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
9. Milletler, özellikle de Türkler, mitolojik motiflerle süsle- 1 11 diği geçmişlerini destanlar yardımı ile dile getirirler. Bu eserlerde sağlam tarihi bilgiler olmamakla birlikte mil- letler geçmişleriyle ilgili bilgileri de destanlarda bulur. Destanlardaki olağanüstülük ve mitolojik öğeler çıkarıldı- KIND IV V ğında geriye milletlerin gerçek tarihi kalır. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I ⒸV B) II C) III D) IV fpe
6.
Dikmen Ankara'nın en yüksek, en güzel yazlık yerlerinden biri-
dir (1) Dikmen'in ardındaki Çal Dağı'nın doruğunda yaşlı bir alıç
ağacı vardır (II) Kuru dallarında solgun, allı yeşilli paçavralarla
nice masum özlemin adakları bağlı kalan bir ağaç (III) Ben o
ağacı çok severim (IV) Ona "Dikmen Alıcı" adını da yıllar önce
ben verdim (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekiler-
den farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
6. Dikmen Ankara'nın en yüksek, en güzel yazlık yerlerinden biri- dir (1) Dikmen'in ardındaki Çal Dağı'nın doruğunda yaşlı bir alıç ağacı vardır (II) Kuru dallarında solgun, allı yeşilli paçavralarla nice masum özlemin adakları bağlı kalan bir ağaç (III) Ben o ağacı çok severim (IV) Ona "Dikmen Alıcı" adını da yıllar önce ben verdim (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekiler- den farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
tonguç ka
uğraş olduğuna
b
15. "Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında
başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı
için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kitap, egemenliklerini Balkan Yanmadasına kadar
yaydıklan bilinen Türk kavimlerini ele alıyor.
B) Hristiyanlıkta bulunan/kimi dini ritüellerin başka dinlerde
de olduğunu görebiliriz.
C) Hukukçularımız Medeni Kanun'umuzda kimi eksikliklerin
giduğunu kabul etmektedirler.
Boğaziçi Köprü'müzan adi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
olarak değiştirildi.
E) Milli bayramlarimizda Onuncu Yıl Marşı'mızı okumaktan
gurur duyarız
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
tonguç ka uğraş olduğuna b 15. "Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Kitap, egemenliklerini Balkan Yanmadasına kadar yaydıklan bilinen Türk kavimlerini ele alıyor. B) Hristiyanlıkta bulunan/kimi dini ritüellerin başka dinlerde de olduğunu görebiliriz. C) Hukukçularımız Medeni Kanun'umuzda kimi eksikliklerin giduğunu kabul etmektedirler. Boğaziçi Köprü'müzan adi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. E) Milli bayramlarimizda Onuncu Yıl Marşı'mızı okumaktan gurur duyarız
de
Soru 4:
Edebiyat fakültesinde on bir ay kadar süren inzibat
memurluğu yaptım. (1) Izmir'in geri alınması üzerine, Muallim
Mektebi (öğretmen okulu) edebiyat öğretmenliğine atandım.
(II) Bir yıl bitince Istanbul'a geldim, Kuleli Askerî Lisesi
edebiyat, İstanbul Erkek Lisesi felsefe öğretmeni oldum;
1925 yılı başında Kuleli'deki dersim Galatasaray Lisesine
aktarıldı. (III) 19-01-1927 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı
Genel Müfettişliğine atandım. (IV) Bu görevim 09.12.1933
tarihine kadar sürmüştür. (V) Bu sırada ikincisi bir yıl sürmek
üzere iki kez Millî Eğitim işlerini incelemek için Avrupa'ya
gönderildim. (VI) Fransa'da Kültür İşleri adlı kitabım, bu
incelemelerin ürünüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazım
veya noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) II-III
B) I-III
CHII-IV
D) IV-V
E) IV-VI
Soru 5:
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
de Soru 4: Edebiyat fakültesinde on bir ay kadar süren inzibat memurluğu yaptım. (1) Izmir'in geri alınması üzerine, Muallim Mektebi (öğretmen okulu) edebiyat öğretmenliğine atandım. (II) Bir yıl bitince Istanbul'a geldim, Kuleli Askerî Lisesi edebiyat, İstanbul Erkek Lisesi felsefe öğretmeni oldum; 1925 yılı başında Kuleli'deki dersim Galatasaray Lisesine aktarıldı. (III) 19-01-1927 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müfettişliğine atandım. (IV) Bu görevim 09.12.1933 tarihine kadar sürmüştür. (V) Bu sırada ikincisi bir yıl sürmek üzere iki kez Millî Eğitim işlerini incelemek için Avrupa'ya gönderildim. (VI) Fransa'da Kültür İşleri adlı kitabım, bu incelemelerin ürünüdür. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazım veya noktalama yanlışı yapılmıştır? A) II-III B) I-III CHII-IV D) IV-V E) IV-VI Soru 5:
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı
yapılmamıştır?
A) 1919 senesinin mayısı, tüm ülkede yeni bir baş-
Tangica gebeydi.
B Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşma-
sını TBMM başkanı yaptı.
I
Bir alışkanlığın oturabilmesi için aynı davranışın
yirmibir kez tekrarlanması gerekir.
Yer kabuğunun üzerindeki canlı çeşitliliği günbe-
gün azalıyor.
d
Freud, bilinç altı kavramını geliştirerek bilimin hiz-
metine sunmuştur.
6.
ArmaDa
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) 1919 senesinin mayısı, tüm ülkede yeni bir baş- Tangica gebeydi. B Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşma- sını TBMM başkanı yaptı. I Bir alışkanlığın oturabilmesi için aynı davranışın yirmibir kez tekrarlanması gerekir. Yer kabuğunun üzerindeki canlı çeşitliliği günbe- gün azalıyor. d Freud, bilinç altı kavramını geliştirerek bilimin hiz- metine sunmuştur. 6. ArmaDa
1. Dil ve hakikat arasında kurulan ya da kurulmak istenen her ilişki ()
önünde sonunda bizi bir başka soruya götürür () Dil () hakikatin
öznesi midir () nesnesi midir ()
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (:) () (?) (?).
B) (,) (:) () (;) (?)
C) () () () () ()
D) ;) (:)) () (?)
E) () (:) ;) (?) (?)
2. (D) Günümüz teknolojisiyle kolayca coğaltılabilen ve geniş kitlelere
6.
Ze
Es
yö
yüz
ön
bir
Bu
SIX
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
1. Dil ve hakikat arasında kurulan ya da kurulmak istenen her ilişki () önünde sonunda bizi bir başka soruya götürür () Dil () hakikatin öznesi midir () nesnesi midir () Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) (;) (:) () (?) (?). B) (,) (:) () (;) (?) C) () () () () () D) ;) (:)) () (?) E) () (:) ;) (?) (?) 2. (D) Günümüz teknolojisiyle kolayca coğaltılabilen ve geniş kitlelere 6. Ze Es yö yüz ön bir Bu SIX
9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur.
D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.
E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasina virgül konur.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur. D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasina virgül konur.
3. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Parçada belirtilen noktalama işaretlerinin
kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız.
!
Mustafa Kemal, asker dolu kamyonun arkasında açık oto-
mobilinde, bağırışan, haykırışan, ağlaşan halk arasından:
- İşte... İşte o... İşte Mustafa Kemal!... seslerini duyarak
geçti, gitti.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
3. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Parçada belirtilen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız. ! Mustafa Kemal, asker dolu kamyonun arkasında açık oto- mobilinde, bağırışan, haykırışan, ağlaşan halk arasından: - İşte... İşte o... İşte Mustafa Kemal!... seslerini duyarak geçti, gitti.
TÜRKÇE
Yazım Kur
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) 15. yy.da yazıya geçirilen hikâyelerde Dede Korkut, bil-
ge bir halk ozanıdır.
B) Şuna emin olun ki buradaki dairenin brüt alanı 120 m²yi
geçmez.
C) Avukat Fırat Bey yaklaşık 2 km yürüdükten sonra dinlen-
mek için mola vermişti.
D) 27 Kasım 1983 Pazar günü oynanacak olan maçta gö-
rev alacaktı.
E) O yıllarda ilkokuldan sinif arkadaşım Cemal -Sen de
anımsayacaksın-muhakkak hafta sonu bize gelirdi.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
TÜRKÇE Yazım Kur 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) 15. yy.da yazıya geçirilen hikâyelerde Dede Korkut, bil- ge bir halk ozanıdır. B) Şuna emin olun ki buradaki dairenin brüt alanı 120 m²yi geçmez. C) Avukat Fırat Bey yaklaşık 2 km yürüdükten sonra dinlen- mek için mola vermişti. D) 27 Kasım 1983 Pazar günü oynanacak olan maçta gö- rev alacaktı. E) O yıllarda ilkokuldan sinif arkadaşım Cemal -Sen de anımsayacaksın-muhakkak hafta sonu bize gelirdi.
12. Thomas Aquinas ve Kant'ın görüşlerini de Aristoteles ile
aynı temele dayandırmak mümkündür ()" Kant da ahlak
ilkelerini ortaya koyarken asıl amacın insan olduğunu, in-
sanın bir araç değil; amaç olması gerektiğini vurgulayarak
şöyle der () “İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık ().
şu veya bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir araç
olarak değil () kendisi amaç olarak vardır." Bu ifadeleriyle
Kant'ın () insanı merkeze alan ahlak öğretilerinin savunu-
culuğunu yaptığı söylenebilir. Bu görüşün temel argüma-
ni, kendi iyiliğini isteyen bir varlığın (insan) diğer canlıların
da iyiliğini isteyebileceğine olan inanç.
Bu parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
) ()
B) (.) () () () ()
C) () () () () ()
D) () () () () ()
E) (.) () () () (
CAMOS CO 0 20
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
12. Thomas Aquinas ve Kant'ın görüşlerini de Aristoteles ile aynı temele dayandırmak mümkündür ()" Kant da ahlak ilkelerini ortaya koyarken asıl amacın insan olduğunu, in- sanın bir araç değil; amaç olması gerektiğini vurgulayarak şöyle der () “İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık (). şu veya bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak değil () kendisi amaç olarak vardır." Bu ifadeleriyle Kant'ın () insanı merkeze alan ahlak öğretilerinin savunu- culuğunu yaptığı söylenebilir. Bu görüşün temel argüma- ni, kendi iyiliğini isteyen bir varlığın (insan) diğer canlıların da iyiliğini isteyebileceğine olan inanç. Bu parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıda- kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? ) () B) (.) () () () () C) () () () () () D) () () () () () E) (.) () () () ( CAMOS CO 0 20 TÜRKÇE
es
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Belki bir gün bize de güler kader.
B) Pişekâr orta oyununun en önemli tiplerindendir.
C) Yarın okulda karagöz oyunu sergilenecek.
D) Baktın ki gelmiyor hemen orayı terk edersin.
E) Onun bir dediği bir dediğini tutmuyor ki.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
es 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Belki bir gün bize de güler kader. B) Pişekâr orta oyununun en önemli tiplerindendir. C) Yarın okulda karagöz oyunu sergilenecek. D) Baktın ki gelmiyor hemen orayı terk edersin. E) Onun bir dediği bir dediğini tutmuyor ki.
Dil Bilgisi
7.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı
vardır?
Brasal
Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza,
kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin
başından geçen olağan dışı olayları anlatan edebî
türdür.
Halk arasında dilden dile söylenerek gelecek kuşaklara
aktarılan, masallar sonradan yazıya geçirilmiştir.
C) Masallar; olaya dayalı, sanatsal metinlerdir.
D) Masalların başında, ortasında ve sonunda tekerleme adı
verilen kalıp sözlere yer verilir.
E) Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik
gibi evrensel değerler yer alır, dinî ve millî ögelere yer
verilmez.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
Dil Bilgisi 7. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Brasal Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayları anlatan edebî türdür. Halk arasında dilden dile söylenerek gelecek kuşaklara aktarılan, masallar sonradan yazıya geçirilmiştir. C) Masallar; olaya dayalı, sanatsal metinlerdir. D) Masalların başında, ortasında ve sonunda tekerleme adı verilen kalıp sözlere yer verilir. E) Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerler yer alır, dinî ve millî ögelere yer verilmez.
IN
V
E
uz
R
E
N
K
6. Betimleme () dış dünyadaki bir varlığın sanat yapi-
tinda yeniden üretilmesi anlamına gelir () Bu varlık
canlı (1) cansız ya da düşsel olabilir ( ) betimleme
(,
eylemi sonucunda yeni bir gerçeklik kazanır (.)
Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı-
dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?
SES BİLGİSİ / YAZIM KURALLARI / NOKTALAMA İŞARET
AL (,) () () () (-)
B) (-) 6000
C) (.) 6:(,) (:) (.) D) (HOO) (0)
6) (.) (.) () (.)
Ben
60
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
IN V E uz R E N K 6. Betimleme () dış dünyadaki bir varlığın sanat yapi- tinda yeniden üretilmesi anlamına gelir () Bu varlık canlı (1) cansız ya da düşsel olabilir ( ) betimleme (, eylemi sonucunda yeni bir gerçeklik kazanır (.) Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı- dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? SES BİLGİSİ / YAZIM KURALLARI / NOKTALAMA İŞARET AL (,) () () () (-) B) (-) 6000 C) (.) 6:(,) (:) (.) D) (HOO) (0) 6) (.) (.) () (.) Ben 60
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük-
lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Bu romanda gördüğümüz Selma karakteri, çöpça-
tan bir kişiliktir.
B) Onu böyle yüzüstü bırakmak yakışır mıydı hiç si-
ze?
c) Midesinde şişkinlik hissedince soğuk bir maden-
suyu içti.
D) Kalemliğinde renk renk tükenmez kalemler olma-
sini severdi.
E) Yeni takımında hocası onu sol bek pozisyonunda
oynattı.
solbek
21221286
4
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük- lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Bu romanda gördüğümüz Selma karakteri, çöpça- tan bir kişiliktir. B) Onu böyle yüzüstü bırakmak yakışır mıydı hiç si- ze? c) Midesinde şişkinlik hissedince soğuk bir maden- suyu içti. D) Kalemliğinde renk renk tükenmez kalemler olma- sini severdi. E) Yeni takımında hocası onu sol bek pozisyonunda oynattı. solbek 21221286 4
Dil Bilgi
Deneme - 2
5. Yaban gülleri ( ) pembemsi renk ile daha
çok sıcak bir duruş sergilemektedir ( ) bu
sicak duruş belki de insanların içine işleye-
rek onları etkilemeyi başarmıştır ( ) Parlak
ve canlı renk tonlarıyla yaban gülleri görsel
olarak beğenilen bir görüntüye sahiptir, narin
ve kırılgan yapısı ile de zerafet unsurlarını
içinde barındırır) Sen benim yaban gülüm
müsün () demiş belki de bu yüzden birçok
şair sevdiğine.
Bu parçada ayraç ile boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getiril-
melidir?
04 00
A) () () () (?) B))) ) ( ) ( ) ( )
C) () () (.) (.) (?) D) (((.) (.))
E) () OQO (?)
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
Dil Bilgi Deneme - 2 5. Yaban gülleri ( ) pembemsi renk ile daha çok sıcak bir duruş sergilemektedir ( ) bu sicak duruş belki de insanların içine işleye- rek onları etkilemeyi başarmıştır ( ) Parlak ve canlı renk tonlarıyla yaban gülleri görsel olarak beğenilen bir görüntüye sahiptir, narin ve kırılgan yapısı ile de zerafet unsurlarını içinde barındırır) Sen benim yaban gülüm müsün () demiş belki de bu yüzden birçok şair sevdiğine. Bu parçada ayraç ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getiril- melidir? 04 00 A) () () () (?) B))) ) ( ) ( ) ( ) C) () () (.) (.) (?) D) (((.) (.)) E) () OQO (?)