Yazım ve Noktalama Soruları

Ü-
J
i
Yazım Kurallari
Klerin Yazımı Y ANAANGAZI
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik söz-
cüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış-
tır?
A) Bu romanda gördüğümüz Selma karakteri,
na çöpçatan bir kişiliktir.
BOnu böyle yüzüstü bırakmak yakışır mıydı hiç
size?
simboneb oil intom
us
C) Midesinde şişkinlik hissedince soğuk bir ma-
densuyu içti.
bay said isnuive
DED) Kalemliğinde renk renk tükenmez kalemler ol-
masını severdi.
soy ob
sosy lesüg doo imeiltsi as
E) Yeni takımında hocası onu sol bek pozisyo-
nunda oynattı. 012
-de llixio its ebrialg
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik oy
lemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılm
tır?
5.
Tes
Ya
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
Ü- J i Yazım Kurallari Klerin Yazımı Y ANAANGAZI 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik söz- cüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış- tır? A) Bu romanda gördüğümüz Selma karakteri, na çöpçatan bir kişiliktir. BOnu böyle yüzüstü bırakmak yakışır mıydı hiç size? simboneb oil intom us C) Midesinde şişkinlik hissedince soğuk bir ma- densuyu içti. bay said isnuive DED) Kalemliğinde renk renk tükenmez kalemler ol- masını severdi. soy ob sosy lesüg doo imeiltsi as E) Yeni takımında hocası onu sol bek pozisyo- nunda oynattı. 012 -de llixio its ebrialg 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik oy lemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılm tır? 5. Tes Ya
ATK
2. Aşağıdaki parçadan yararlanarak noktalama işaretleri ile ilgili kavram haritasını doldurunuz.
Edebiyatın yansıttıklan bir şeyleri değiştirir mi? Edebiyat yapitinin gücü nedir? Yine ayna benzerliğin
den yola çıkarak cevap arayalim soruya. Aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafian yüzünüzdeki
sivilceleri, saçlarınıza düşen aklan, cildinizdeki kırışıklıklar ne kadar güzel olduğunuzu ya da çirkin-
liğinizi düşünür, yansımanızla konuşup ona kaş göz işareti de yaparsiniz. Edebiyat da okura kendi top-
lumuna dair kesitleri sunarken buna benzer duygular yaşatır. Diyelim ki bulaşıcıdır. Düşündürür, sabit
fikir olur. Sonuçta etkiler ve değiştirir.
Insanın manevi ve maddi yolculuğundaki hissi ve zihni gelişimini sağlar. Eğitimde sorunlanın çözü-
münde edebiyata başvurmak teskin edici ve geliştirici sonuçlar üretecektir.
Noktalama İşaretleri
Nokta
Virgül
1
Noktali virgül
Soru işareti
Kullanım amac
Kullanım amac
11
Kullanım amac
Kullanım amac
Metinden uygun ömek
Metinden uygun örnek
Metinden uygun örnek
Metinden uygun ömek
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
ATK 2. Aşağıdaki parçadan yararlanarak noktalama işaretleri ile ilgili kavram haritasını doldurunuz. Edebiyatın yansıttıklan bir şeyleri değiştirir mi? Edebiyat yapitinin gücü nedir? Yine ayna benzerliğin den yola çıkarak cevap arayalim soruya. Aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafian yüzünüzdeki sivilceleri, saçlarınıza düşen aklan, cildinizdeki kırışıklıklar ne kadar güzel olduğunuzu ya da çirkin- liğinizi düşünür, yansımanızla konuşup ona kaş göz işareti de yaparsiniz. Edebiyat da okura kendi top- lumuna dair kesitleri sunarken buna benzer duygular yaşatır. Diyelim ki bulaşıcıdır. Düşündürür, sabit fikir olur. Sonuçta etkiler ve değiştirir. Insanın manevi ve maddi yolculuğundaki hissi ve zihni gelişimini sağlar. Eğitimde sorunlanın çözü- münde edebiyata başvurmak teskin edici ve geliştirici sonuçlar üretecektir. Noktalama İşaretleri Nokta Virgül 1 Noktali virgül Soru işareti Kullanım amac Kullanım amac 11 Kullanım amac Kullanım amac Metinden uygun ömek Metinden uygun örnek Metinden uygun örnek Metinden uygun ömek
Soru Soran Adam
Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangisinde ün-
lü düşmesi söz konusudur?
A) 1.
B) II.
C) II.
D) IV.
A) Virgül (,)
B) Kesme işareti (')
C) Üç nokta (...)
D) Tırnak işareti (" ")
E) Uzun çizgi (-)
E) V.
13. Bundan otuz-kırk yıl öncesine baktığımızda, mutfaklar
Anadolu'dan gelen bakırlarla donanırdı. Evlenecek genç
kızların, yeni gelinlerin çeyizleri bakırdan yapılan yemek
kazanları, kuşhanalar, tavalar, siniler, lengerler, sahanlar,
güğümler... Bakır ustası "Alüminyum çıktı, sonra çinko
daha sonra paslanmaz çelik kullanılmaya başlandı. En
son da evlere cam ve porselen girdi." diyor.
Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yan-
lış kullanılmıştır?
14. "Taşra" dendi mi zihnimde farklı düşünceler, yüreğimde
farklı duygular uyanır. Sözgelimi aklım erdi ereli içimde
taşıdığım, öznesi çıva gibi sürekli yer değiştiren, tam uza-
nıp yakalayacağımı sanırken sabun köpüğü misali patla:
Çoğu za-
hir tür sebepsiz hasret duygusudur o.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
Soru Soran Adam Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangisinde ün- lü düşmesi söz konusudur? A) 1. B) II. C) II. D) IV. A) Virgül (,) B) Kesme işareti (') C) Üç nokta (...) D) Tırnak işareti (" ") E) Uzun çizgi (-) E) V. 13. Bundan otuz-kırk yıl öncesine baktığımızda, mutfaklar Anadolu'dan gelen bakırlarla donanırdı. Evlenecek genç kızların, yeni gelinlerin çeyizleri bakırdan yapılan yemek kazanları, kuşhanalar, tavalar, siniler, lengerler, sahanlar, güğümler... Bakır ustası "Alüminyum çıktı, sonra çinko daha sonra paslanmaz çelik kullanılmaya başlandı. En son da evlere cam ve porselen girdi." diyor. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yan- lış kullanılmıştır? 14. "Taşra" dendi mi zihnimde farklı düşünceler, yüreğimde farklı duygular uyanır. Sözgelimi aklım erdi ereli içimde taşıdığım, öznesi çıva gibi sürekli yer değiştiren, tam uza- nıp yakalayacağımı sanırken sabun köpüğü misali patla: Çoğu za- hir tür sebepsiz hasret duygusudur o.
12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi-
nin yazımı yanlıştır?
15
"Mecburen evc
lama gelen "m
kullanılmış ve
güzel ve etki
yer verilmez
A) Teleskoplar geliştikçe Mars'ın başka özelliklerinin gözlendi-
ği söylenegeliyor.
söylon poly
B) Bilindiği üzere bu antlaşmaların sonunda barış sağlanaca-
ğı ön görülüyor.
C) Küçücük bir olayın ardından hayallerinden mi vazgeçiyor- CATAçıklık
sun yani?
D Buradaki bazı yerler tuhaf görünümleriyle bambaşka bir
gezegeni andırabiliyor.
E) Sen burada yazanları defterine yazadur ben birazdan geli-
yorum.
dur
you
Bu parçad
tim özelliğ
TOPRAK
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi- nin yazımı yanlıştır? 15 "Mecburen evc lama gelen "m kullanılmış ve güzel ve etki yer verilmez A) Teleskoplar geliştikçe Mars'ın başka özelliklerinin gözlendi- ği söylenegeliyor. söylon poly B) Bilindiği üzere bu antlaşmaların sonunda barış sağlanaca- ğı ön görülüyor. C) Küçücük bir olayın ardından hayallerinden mi vazgeçiyor- CATAçıklık sun yani? D Buradaki bazı yerler tuhaf görünümleriyle bambaşka bir gezegeni andırabiliyor. E) Sen burada yazanları defterine yazadur ben birazdan geli- yorum. dur you Bu parçad tim özelliğ TOPRAK
in ölüm
bir bu
ihe,
22. Kişisel gelişim kitaplarında yazan şeyler _ büyük akılların üretti-
ği düşünce mirasının bölük pörçük_hap yapılıp kolay tüketime
sunulmuş hâlleri. Hepsi kökünden ve bağlamından sökülmüş.
Her şeye çabucak sıkıntı çekmeyecek bir biçimde_cevap ara-
|||
IV
yan modern çağ insanının talep ettiği şey bu çünkü. Ama ruh
üzerinde yapılan her çalışma özveri_ sadakat ve inanç gerek-
V
tirir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) ge-
tirilemez?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
in ölüm bir bu ihe, 22. Kişisel gelişim kitaplarında yazan şeyler _ büyük akılların üretti- ği düşünce mirasının bölük pörçük_hap yapılıp kolay tüketime sunulmuş hâlleri. Hepsi kökünden ve bağlamından sökülmüş. Her şeye çabucak sıkıntı çekmeyecek bir biçimde_cevap ara- ||| IV yan modern çağ insanının talep ettiği şey bu çünkü. Ama ruh üzerinde yapılan her çalışma özveri_ sadakat ve inanç gerek- V tirir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) ge- tirilemez? A) I B) 11 C) III D) IV E) V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) Turgutlu İlçesi'nde yine bir kaza meydana geldi.
B) TDK'nin Türk Dili Dergisi'ni her ay alırdım.
C) Anneler Günü'nde hediye konusunda kararsız kalmış.
D) Yazarın Batı Medeniyeti konusundaki fikirlerini be-
nimsemedim.
E) Sanatçı sürekli, Dünya'nın değiştiğinden yakınıyor.
18
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur? A) Turgutlu İlçesi'nde yine bir kaza meydana geldi. B) TDK'nin Türk Dili Dergisi'ni her ay alırdım. C) Anneler Günü'nde hediye konusunda kararsız kalmış. D) Yazarın Batı Medeniyeti konusundaki fikirlerini be- nimsemedim. E) Sanatçı sürekli, Dünya'nın değiştiğinden yakınıyor. 18
12. Öykülerimin, türün klasik özelliklerinden ayrıldığı nokta
I
da işte bu. Bunlar da elbette ki bir olguyu, bir karakte-
ur
ri, bir yaşam dilimini, bazı etkileşimleri anlatıyor ama
karakterler genellikle bunlar, kendilerine sordukları
ilk
sorular üzerinden hayata geçiriyor. Okuma tamam-
landığında okur, ya soruların yanıtlarını seziyor; ya
IV
V
da tamamen gereksiz olduklarını anlıyor ve yeni bir
soruyla karşılaşıyor.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II.
w.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
12. Öykülerimin, türün klasik özelliklerinden ayrıldığı nokta I da işte bu. Bunlar da elbette ki bir olguyu, bir karakte- ur ri, bir yaşam dilimini, bazı etkileşimleri anlatıyor ama karakterler genellikle bunlar, kendilerine sordukları ilk sorular üzerinden hayata geçiriyor. Okuma tamam- landığında okur, ya soruların yanıtlarını seziyor; ya IV V da tamamen gereksiz olduklarını anlıyor ve yeni bir soruyla karşılaşıyor. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle- rinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) I. B) II. w. D) IV. E) V.
üş.
Ü
in
TOstokul
A
11. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış
kullanılmıştır?
A) Derin felsefî görüşlerini bize anlatırdı.
B) Tarihî romanları okumayı çok severdi.
C) İlçedeki hükümet konağı çok dikkat çekiciydi.
D) Hâlâ onu içten içe sevdiğini dile getirirdi.
E) Resmî kurumlar hafta sonu açık değil.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
üş. Ü in TOstokul A 11. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır? A) Derin felsefî görüşlerini bize anlatırdı. B) Tarihî romanları okumayı çok severdi. C) İlçedeki hükümet konağı çok dikkat çekiciydi. D) Hâlâ onu içten içe sevdiğini dile getirirdi. E) Resmî kurumlar hafta sonu açık değil.
oktalama İşaretleri
nginin
miş.
yan-
gül
ne
4. (1) Can Tezcan, güçlükle doğrulup oturdu. (II) Oturdu-
ğu yer hem ıslak hem de buz gibi soğuktu. (III) Ge-
de başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı.
(IV) Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyordu; günü, yılı, ayı çıkaramı-
yordu. (V) Kafasından bir sürü tarih geçiyordu: 1448, 1453,
1789, 1881...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nok-
talama yanlışı vardır?
A) I
Test 50
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
oktalama İşaretleri nginin miş. yan- gül ne 4. (1) Can Tezcan, güçlükle doğrulup oturdu. (II) Oturdu- ğu yer hem ıslak hem de buz gibi soğuktu. (III) Ge- de başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı. (IV) Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyordu; günü, yılı, ayı çıkaramı- yordu. (V) Kafasından bir sürü tarih geçiyordu: 1448, 1453, 1789, 1881... Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nok- talama yanlışı vardır? A) I Test 50 B) II C) III D) IV E) V
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A)
Müdürümüz, "Aranızda nöbetçi olmak isteyen
var mı?" diye sordu.
Türkçede bazı ekler (-yor, -ken, -ki, -leyin,
-daş, -mtırak) büyük ünlü uyumu kuralına ay-
kırıdır.
C) Enflasyonun nasıl düşeceğini iyi bilen ekono-
mi bilginlerimiz (!) var.
Bütün bebekler -Zeynep hariç- çoktan uykuya
dalmışlardı.
E) -İşi doğal gidişine bırakmak- sözü durakla-
manın, yorgunluğun ve güçsüzlüğün bir avun-
masıdır.
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) Müdürümüz, "Aranızda nöbetçi olmak isteyen var mı?" diye sordu. Türkçede bazı ekler (-yor, -ken, -ki, -leyin, -daş, -mtırak) büyük ünlü uyumu kuralına ay- kırıdır. C) Enflasyonun nasıl düşeceğini iyi bilen ekono- mi bilginlerimiz (!) var. Bütün bebekler -Zeynep hariç- çoktan uykuya dalmışlardı. E) -İşi doğal gidişine bırakmak- sözü durakla- manın, yorgunluğun ve güçsüzlüğün bir avun- masıdır.
9.
NOKTALAMA İŞARETLERİ TRABAMAJAY
Bölüm 7
Noktalama İşaretleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül () gereksiz
kullanılmıştır?
A) Onca serveti elinin tersiyle itip, yeni bir hayata başla-
di.
B) Ayşe, bu sınavı kazanmak için her şeyi yapmaya ha-
zırdı
C) Annesi, hayattaki tek varlığı, onu yine destekledi.
DY Yaşanılan kötü, acıklı, derin yaralar bırakan olaylar
kolay kolay unutulmaz.
E) Yanına kadar gittim, yine de hiçbir sonuç alamadım.
10. Dilin günlük yaşamdaki kullanımından uzağa düşen
13. Buraya bu az bilinen güzel kasabaya
ları () emekliler nedense özel ilgi duy
Bu cümlede parantezle gösterile
hangi noktalama işaretleri getirilm
A) (-) ()
B) () () (-)
14. Küçük çocuk tüm dikkatini topl
yanındaki insanları seyrediyo
yaşananlardan bahsediyor
gözleri dolu dolu oluyordu.
Bu parçada ayraçlarla b
asağıdaki noktalama isa
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
9. NOKTALAMA İŞARETLERİ TRABAMAJAY Bölüm 7 Noktalama İşaretleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül () gereksiz kullanılmıştır? A) Onca serveti elinin tersiyle itip, yeni bir hayata başla- di. B) Ayşe, bu sınavı kazanmak için her şeyi yapmaya ha- zırdı C) Annesi, hayattaki tek varlığı, onu yine destekledi. DY Yaşanılan kötü, acıklı, derin yaralar bırakan olaylar kolay kolay unutulmaz. E) Yanına kadar gittim, yine de hiçbir sonuç alamadım. 10. Dilin günlük yaşamdaki kullanımından uzağa düşen 13. Buraya bu az bilinen güzel kasabaya ları () emekliler nedense özel ilgi duy Bu cümlede parantezle gösterile hangi noktalama işaretleri getirilm A) (-) () B) () () (-) 14. Küçük çocuk tüm dikkatini topl yanındaki insanları seyrediyo yaşananlardan bahsediyor gözleri dolu dolu oluyordu. Bu parçada ayraçlarla b asağıdaki noktalama isa
3. Gözünüzle görmeden (1) lezzetlerini tatmadan(II) tarihî
çarşılarında(III) boydan boya yürümeden ruhunu asla
kavrayamayacağınız bir şehir(IV) Güneydoğu Anado-
lu'nun göz bebeği Gaziantep(V) bütün cazibesiyle
ziyaretçilerini bekliyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangi-
sinde herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I
B) II
D) IV
E) V
C) III
|||
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
3. Gözünüzle görmeden (1) lezzetlerini tatmadan(II) tarihî çarşılarında(III) boydan boya yürümeden ruhunu asla kavrayamayacağınız bir şehir(IV) Güneydoğu Anado- lu'nun göz bebeği Gaziantep(V) bütün cazibesiyle ziyaretçilerini bekliyor. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangi- sinde herhangi bir noktalama işareti getirilemez? A) I B) II D) IV E) V C) III |||
9. Milletler, özellikle de Türkler, mitolojik motiflerle süsle-
1
11
diği geçmişlerini destanlar yardımı ile dile getirirler. Bu
eserlerde sağlam tarihi bilgiler olmamakla birlikte mil-
letler geçmişleriyle ilgili bilgileri de destanlarda bulur.
Destanlardaki olağanüstülük ve mitolojik öğeler çıkarıldı-
KIND
IV
V
ğında geriye milletlerin gerçek tarihi kalır.
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
ⒸV
B) II
C) III
D) IV
fpe
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
9. Milletler, özellikle de Türkler, mitolojik motiflerle süsle- 1 11 diği geçmişlerini destanlar yardımı ile dile getirirler. Bu eserlerde sağlam tarihi bilgiler olmamakla birlikte mil- letler geçmişleriyle ilgili bilgileri de destanlarda bulur. Destanlardaki olağanüstülük ve mitolojik öğeler çıkarıldı- KIND IV V ğında geriye milletlerin gerçek tarihi kalır. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I ⒸV B) II C) III D) IV fpe
T
11
13, Kültür tarihimizde beyaz perdeye uyarlanmış romanlardan
söz edildiğinde şunlar gelir benim aklıma ilk olarak: Susuz
Yaz, Çalıkuşu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Vurun Kahpeye,
Aşk-ı Memnu bir de Selvi Boylum Al Yazmalım. Insanların ço-
ğu, romanlardan uyarlanan filmlere pek sıcak bakmaz. Ben
ise romandan uyarlanan bir filmde iki şey ararım her zaman:
Film, sinematografi açısından başarılı mı, değil mi, oyuncu-
lar rollerinin hakkını vermiş mi? Orneğin Susuz Yaz, roma-
|||
IV
nın geçtiği evlerde, tarlalarda çekilerek romandan soyutlan-
mamış; aksine romanla film bir bütünlük sergilemiştir.
V
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden han-
gisinin kullanımı yanlıştır?
A) I
B) II
|||
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
T 11 13, Kültür tarihimizde beyaz perdeye uyarlanmış romanlardan söz edildiğinde şunlar gelir benim aklıma ilk olarak: Susuz Yaz, Çalıkuşu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Vurun Kahpeye, Aşk-ı Memnu bir de Selvi Boylum Al Yazmalım. Insanların ço- ğu, romanlardan uyarlanan filmlere pek sıcak bakmaz. Ben ise romandan uyarlanan bir filmde iki şey ararım her zaman: Film, sinematografi açısından başarılı mı, değil mi, oyuncu- lar rollerinin hakkını vermiş mi? Orneğin Susuz Yaz, roma- ||| IV nın geçtiği evlerde, tarlalarda çekilerek romandan soyutlan- mamış; aksine romanla film bir bütünlük sergilemiştir. V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden han- gisinin kullanımı yanlıştır? A) I B) II ||| D) IV E) V
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı-
şi vardır?
A) Orta oyununun başlıca şahısları: Kavuklu ve Pişekar-
dır.
B) Öğretmenimiz, bize "bilgi"nin öneminden söz etti.
C) Dramatik şiir, trajedi ve komedi olmak üzere ikiye ay-
rılmıştır.
D) Trajedi, olayları acıklı yönleriyle verir; seyircide merak
ve endişe uyandırır.
E) Trajedi ve komedide "üç birlik kuralı" ile kastedilen
şeyler şunlardır: zaman, mekân ve olay.
Türkçe Soru Bankası
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı- şi vardır? A) Orta oyununun başlıca şahısları: Kavuklu ve Pişekar- dır. B) Öğretmenimiz, bize "bilgi"nin öneminden söz etti. C) Dramatik şiir, trajedi ve komedi olmak üzere ikiye ay- rılmıştır. D) Trajedi, olayları acıklı yönleriyle verir; seyircide merak ve endişe uyandırır. E) Trajedi ve komedide "üç birlik kuralı" ile kastedilen şeyler şunlardır: zaman, mekân ve olay. Türkçe Soru Bankası
A. Ben öykü yazmaya ilk başladığım dönemlerde şunu düşün-
düm () Öykülerimde kimleri anlatacağım ben () Benim anlat-
mak istediğim insanlar, işçiler olmalıydı. Edebiyat, kendini ifa-
de etmek demekti ama onlar, kendilerini ifade edemiyordu () o
zaman ben onlanın hayallerini, acılarını, umutlarını ifade edeyim
() dedim ve öylece öyküler yazmaya başladım. Benim toplum-
sal gerçekçilikle ilişkim işte buradan gelir ()
Bu parçada boş parantezlerle () belirtilen yerlere aşağıda-
kilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla ge-
tirilmelidir?
ACCESS
BOOQQO
DOWDGG
00000
EQOQQO
Lise Türkçe
Yazım ve Noktalama
A. Ben öykü yazmaya ilk başladığım dönemlerde şunu düşün- düm () Öykülerimde kimleri anlatacağım ben () Benim anlat- mak istediğim insanlar, işçiler olmalıydı. Edebiyat, kendini ifa- de etmek demekti ama onlar, kendilerini ifade edemiyordu () o zaman ben onlanın hayallerini, acılarını, umutlarını ifade edeyim () dedim ve öylece öyküler yazmaya başladım. Benim toplum- sal gerçekçilikle ilişkim işte buradan gelir () Bu parçada boş parantezlerle () belirtilen yerlere aşağıda- kilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla ge- tirilmelidir? ACCESS BOOQQO DOWDGG 00000 EQOQQO