Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cümlenin Temel Öğeleri Soruları

05
Deneme
13. "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ile-
lebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."
Bu cümle,
I. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.
III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
91
Ⓡ
cümlelerinden hangisi ya da hangileriyle ögeleri ve
ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır?
A) I ve II
B) Yalnız I
D) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve III
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
05 Deneme 13. "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ile- lebet, muhafaza ve müdafaa etmektir." Bu cümle, I. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 91 Ⓡ cümlelerinden hangisi ya da hangileriyle ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır? A) I ve II B) Yalnız I D) Yalnız III E) II ve III C) I ve III
(1) Osmanlı'nın saray teşkilatında avcılıkla ilgilenen bir bi-
rim vardı. (II) Bu birimler avlanmada kullanılan yöntemleri
belirlerdi. (III) İstanbul konumu dolayısıyla avlanmaya mü-
sait pek çok yere sahipti. (IV) Bu yüzden avcılık biriminin
merkezi İstanbul'daydı. (V) Padişahların çoğu da İstanbul'un
çeşitli mekânlarını tercih ederdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin yüklemi ad soyludur.
B) II. cümle özne - nesne - yüklemden oluşmuştur.
after
C) III. cümle birleşik bir isim cümlesidir
D) IV. cümlenin nesnesi bir ad tamlamasından oluşmuş-
tur.
frameb
E) V. cümlenin yüklemi birleşik bir ylemdir.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
(1) Osmanlı'nın saray teşkilatında avcılıkla ilgilenen bir bi- rim vardı. (II) Bu birimler avlanmada kullanılan yöntemleri belirlerdi. (III) İstanbul konumu dolayısıyla avlanmaya mü- sait pek çok yere sahipti. (IV) Bu yüzden avcılık biriminin merkezi İstanbul'daydı. (V) Padişahların çoğu da İstanbul'un çeşitli mekânlarını tercih ederdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlenin yüklemi ad soyludur. B) II. cümle özne - nesne - yüklemden oluşmuştur. after C) III. cümle birleşik bir isim cümlesidir D) IV. cümlenin nesnesi bir ad tamlamasından oluşmuş- tur. frameb E) V. cümlenin yüklemi birleşik bir ylemdir.
1. Soru zarflari, fiilleri ve fiile benzeyen sözcükleri
soru yoluyla belirten zarflardır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"ne" sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?
A) Ne anlatmıştım size o gece?
B) Alacağım gömlek ne renk olsun?
C) Herkesin işine ne karışıyorsun?
D) Ne gün gittin Yalova'ya?
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
1. Soru zarflari, fiilleri ve fiile benzeyen sözcükleri soru yoluyla belirten zarflardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır? A) Ne anlatmıştım size o gece? B) Alacağım gömlek ne renk olsun? C) Herkesin işine ne karışıyorsun? D) Ne gün gittin Yalova'ya?
2.
Geçmiş dönemlerde ülkemizin pek çok yerinde mesire adı
verilen doğa gezileri ve yeme içme geleneği vardı.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) Vurgulanan öge belirtili nesnedir.
?e=
7
C) Zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
D) Yüklem bir söz öbeğinden oluşmuştur.
E) Yuklemi ad soyludur.
byludur.
IMITYINLAR!
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
2. Geçmiş dönemlerde ülkemizin pek çok yerinde mesire adı verilen doğa gezileri ve yeme içme geleneği vardı. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Özne ve yüklemden oluşmuştur. B) Vurgulanan öge belirtili nesnedir. ?e= 7 C) Zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur. D) Yüklem bir söz öbeğinden oluşmuştur. E) Yuklemi ad soyludur. byludur. IMITYINLAR!
1066
NIIET
Sanili bir baştan bir başa ağaçada donatmışlar
Bunca cabamızın karsingin aldigini gormek
Hi Al Bey, konunun en tanınmış uzman anndandir
IV. Minsan, potansiyelin sezere birçok meslekte verim
olabilir
Bir gün masalın kahramanı devier ülkesine gitins
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin
öge dizilişi aynıdır?
All vell
Dilll ve V
B) Il ve Ill
E) N ve V
C) live V
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
1066 NIIET Sanili bir baştan bir başa ağaçada donatmışlar Bunca cabamızın karsingin aldigini gormek Hi Al Bey, konunun en tanınmış uzman anndandir IV. Minsan, potansiyelin sezere birçok meslekte verim olabilir Bir gün masalın kahramanı devier ülkesine gitins Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır? All vell Dilll ve V B) Il ve Ill E) N ve V C) live V
Lim
7. (1) Mezopotamya uygarlıkları iki büyük nehrin, Fırat ve
Diete'nin, ürünü olarak görülür. (II) Mezopotamya, bu
iki nehrin birbirine yaklaşarak kaynaştığı Kuzey Irak'tan
başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgedir. (III)
Bir anlamda bu ikiz su yolu, taşıdığı dolguları yayarak
oluşturduğu alüvyonlu düzlüklerle birbirine karışmakta
ve bunun da ötesinde, kültürel gelişmenin tetikleyicisi
olan sulu tarıma elverişli ortamı yaratmaktadır. (IV)
Ancak daha kuzeye doğru, Türkiye sınırlarına yaklaşıl-
dığında, bu iki nehrin, ikiz yapısı ortadan kalkar. (V) Her
ne kadar Fırat da Dicle de Doğu Anadolu'nun dağlık
bölgelerinden çıkmaktaysalar da ülkemiz sınırlarında
geçtiği yol boyu topografyasıyla, fiziki ve kültürel orta-
mıyla birbirinden tümüyle farklıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi,
sadece öze ve yüklemden oluşmaktadır?
A) I
(B)
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
Lim 7. (1) Mezopotamya uygarlıkları iki büyük nehrin, Fırat ve Diete'nin, ürünü olarak görülür. (II) Mezopotamya, bu iki nehrin birbirine yaklaşarak kaynaştığı Kuzey Irak'tan başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgedir. (III) Bir anlamda bu ikiz su yolu, taşıdığı dolguları yayarak oluşturduğu alüvyonlu düzlüklerle birbirine karışmakta ve bunun da ötesinde, kültürel gelişmenin tetikleyicisi olan sulu tarıma elverişli ortamı yaratmaktadır. (IV) Ancak daha kuzeye doğru, Türkiye sınırlarına yaklaşıl- dığında, bu iki nehrin, ikiz yapısı ortadan kalkar. (V) Her ne kadar Fırat da Dicle de Doğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinden çıkmaktaysalar da ülkemiz sınırlarında geçtiği yol boyu topografyasıyla, fiziki ve kültürel orta- mıyla birbirinden tümüyle farklıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, sadece öze ve yüklemden oluşmaktadır? A) I (B) C) III D) IV E) V
9. Aşağıdakilerin hangisinde, ikilemenin oluştur-
duğu öge, nesne görevinde değildir?
B
A) Eşinden ayrıldıktan sonra, işini gücünü bir
yana bırakmıştı.
Zavallının eşi dostu kalmamıştı dünyada.
C) Kadıncağız, oğlunu okutabilmek uğruna varını
yoğunu harcadı.
Toplantıya girmeden, işin girdisini çıktısını
arkadaşına anlattı.
E) Kimseye güvenemediğinden, malını mülkünü
oğluna emanet etti.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
9. Aşağıdakilerin hangisinde, ikilemenin oluştur- duğu öge, nesne görevinde değildir? B A) Eşinden ayrıldıktan sonra, işini gücünü bir yana bırakmıştı. Zavallının eşi dostu kalmamıştı dünyada. C) Kadıncağız, oğlunu okutabilmek uğruna varını yoğunu harcadı. Toplantıya girmeden, işin girdisini çıktısını arkadaşına anlattı. E) Kimseye güvenemediğinden, malını mülkünü oğluna emanet etti.
B
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeden oluşmak-
tadır?
TÜRKÇE TESTİ
A) Beş yıldır inşaatı devam eden hidroelektrik santrali
dün hizmete açıldı. 3
Yıllardır değirmencilik yapan bu ihtiyar, geçen hafta
köyümüzden ayrıldı. 4
C) Kendilerini başkalarından üstün görenler hiçbir za-
man mutlu olamaz.
DY Kimi kimsesi olmayan bu adam tanınmış bir tiyatro
sanatçısıdır. 3
Boğaz kenarındaki yalılar ve köşkler sık sık el değiş-
tiriyor.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
B 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeden oluşmak- tadır? TÜRKÇE TESTİ A) Beş yıldır inşaatı devam eden hidroelektrik santrali dün hizmete açıldı. 3 Yıllardır değirmencilik yapan bu ihtiyar, geçen hafta köyümüzden ayrıldı. 4 C) Kendilerini başkalarından üstün görenler hiçbir za- man mutlu olamaz. DY Kimi kimsesi olmayan bu adam tanınmış bir tiyatro sanatçısıdır. 3 Boğaz kenarındaki yalılar ve köşkler sık sık el değiş- tiriyor.
87
12.
Şimdiye kadar onu
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır.
sa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne,
zarf tümleci ve yüklem olur?
A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görme-
dim
B) bütün tehlikelerden ben korudum
C) yemeğe davet etmeyi düşünememiştim
D) bir kez yazarlar toplantısında gördüm
E) üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım
(2007-ŌSS)
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
87 12. Şimdiye kadar onu Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır. sa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur? A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görme- dim B) bütün tehlikelerden ben korudum C) yemeğe davet etmeyi düşünememiştim D) bir kez yazarlar toplantısında gördüm E) üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım (2007-ŌSS)
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi
buldurmaya yöneliktir?
A) Yanımıza bugün mü gelecekler?
B) Bu hafta hangi kitabı okumayı düşünüyorsun?
C) Kimdir kapıyı çalan bu vakitte?
alnız m
D) Çocuk bütün gün evde yalnız mı kaldı?
ideal
E) Defne'nin pembe tokası mı kaybolmuş?
nexes (
tevidabagney (0
(a
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? A) Yanımıza bugün mü gelecekler? B) Bu hafta hangi kitabı okumayı düşünüyorsun? C) Kimdir kapıyı çalan bu vakitte? alnız m D) Çocuk bütün gün evde yalnız mı kaldı? ideal E) Defne'nin pembe tokası mı kaybolmuş? nexes ( tevidabagney (0 (a
8. Alzaymır ve parkinson hastalarının yaşadığı hafıza kay-
bını önleme amacıyla Amerika Louisville Üniversitesinde
uzun yıllardır çalışan bilim ekibi, çiğ sarımsaktaki bileşikle-
rin bağırsakta trilyonlarca faydalı mikroorganizmayı onar-
dığını keşfettiler.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı -
yüklem
B) Özne - belirtili nesne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - yüklem
E) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı -
yüklem
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
8. Alzaymır ve parkinson hastalarının yaşadığı hafıza kay- bını önleme amacıyla Amerika Louisville Üniversitesinde uzun yıllardır çalışan bilim ekibi, çiğ sarımsaktaki bileşikle- rin bağırsakta trilyonlarca faydalı mikroorganizmayı onar- dığını keşfettiler. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem B) Özne - belirtili nesne - yüklem C) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem D) Özne - zarf tümleci - yüklem E) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
12. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek
ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır.
2.7
Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük
gruplarının hangisinden oluşmuştur?
A) Sifat tamlaması
C) İsim-fiil grubu
B) İsim tamlaması
DYZarf-fiil grubu
E) Sif
E) Sifat-fiil grubu
DU
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
12. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 2.7 Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? A) Sifat tamlaması C) İsim-fiil grubu B) İsim tamlaması DYZarf-fiil grubu E) Sif E) Sifat-fiil grubu DU
6. Eskiden kendi okuyacağı kitaplara kendi karar ve-
ren ve böylelikle zevk sahibi oluveren çocuklara
şahitlik etmek kolaydı.
Kolay
Orta
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) iki ögeli bir cümledir.
B) Öznesinde sifat-fiil vardır.
C) Edilgenlik eki kullanılmıştır.
D) Türemiş sözcüklere yer verilmiştir.
E) Birleşik sözcüğe yer verilmiştir.
7. (1) Gerçekte yalnız edebiyat değil, tüm sanatlar fel-
sefeyle yoğrulmuştur. (II) Ne varki onlardaki felsefe
felfeduda bildiğimiz felsefe değildir (1)
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
6. Eskiden kendi okuyacağı kitaplara kendi karar ve- ren ve böylelikle zevk sahibi oluveren çocuklara şahitlik etmek kolaydı. Kolay Orta Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) iki ögeli bir cümledir. B) Öznesinde sifat-fiil vardır. C) Edilgenlik eki kullanılmıştır. D) Türemiş sözcüklere yer verilmiştir. E) Birleşik sözcüğe yer verilmiştir. 7. (1) Gerçekte yalnız edebiyat değil, tüm sanatlar fel- sefeyle yoğrulmuştur. (II) Ne varki onlardaki felsefe felfeduda bildiğimiz felsefe değildir (1)
isim
21.
1. Alb olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur. Siroli Cinle
Atasını tanımayan Allah'ı da tanımaz.
Eşeğini dama çıkaran yine kendi indirir.
Iki at bir kazığa bağlanmaz.
Sağlam baş, yastık istemez.
1
} Birlesikie
Bosit Cumie
Numaralanmış cümleler yapılan bakımından eşleştiri-
lirse hangisi dışta kalır?
Bill
Biv
25.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
isim 21. 1. Alb olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur. Siroli Cinle Atasını tanımayan Allah'ı da tanımaz. Eşeğini dama çıkaran yine kendi indirir. Iki at bir kazığa bağlanmaz. Sağlam baş, yastık istemez. 1 } Birlesikie Bosit Cumie Numaralanmış cümleler yapılan bakımından eşleştiri- lirse hangisi dışta kalır? Bill Biv 25.
A
13.) Sağlık görevlileri, - yetiştirmiş.
Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi
ile tamamlanırsa öge dizilişi "özne - belirtili nesne - zarf
tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde olur?
A) ambulans içinde seyir hâlinde iken, baygın durumda
gördükleri hastayı şehir hastanesine tam zamanında
B) hasta için gerekli kanı, doktor henüz önlüğünü
giymeden ameliyathaneye
C) başka bir hastanedeki hasta için uygun bulunan organi,
kurumumuza az önce
D) ambulansları arıza yapınca hastayı, yolda durdurdukları
özel bir araçla acil servise
E) bir sokak köpeğinin ısırdığı çocuğu, ilgili uzmanlık alanının
bulunduğu bir hastaneye
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
A 13.) Sağlık görevlileri, - yetiştirmiş. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa öge dizilişi "özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde olur? A) ambulans içinde seyir hâlinde iken, baygın durumda gördükleri hastayı şehir hastanesine tam zamanında B) hasta için gerekli kanı, doktor henüz önlüğünü giymeden ameliyathaneye C) başka bir hastanedeki hasta için uygun bulunan organi, kurumumuza az önce D) ambulansları arıza yapınca hastayı, yolda durdurdukları özel bir araçla acil servise E) bir sokak köpeğinin ısırdığı çocuğu, ilgili uzmanlık alanının bulunduğu bir hastaneye
8.
Insanın kendini tam anlamıyla tanıması, hiçbir zaman
mümkün değildir.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde ve-
Tilmiştir?
A) Zarf tümleci / nesne / edat tümleci / yüklem
B) Özne/zarf tümleci / yüklem
C) Zarf tümleci / özne/ edat tümleci / nesne / yüklem
D) Dolaylı tümleç / nesne / zarf tümleci / yüklem
E) Zarf tümleci / özne / edat tümleci / yüklem
11. Asag
B)
ō
D)
E)
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
8. Insanın kendini tam anlamıyla tanıması, hiçbir zaman mümkün değildir. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde ve- Tilmiştir? A) Zarf tümleci / nesne / edat tümleci / yüklem B) Özne/zarf tümleci / yüklem C) Zarf tümleci / özne/ edat tümleci / nesne / yüklem D) Dolaylı tümleç / nesne / zarf tümleci / yüklem E) Zarf tümleci / özne / edat tümleci / yüklem 11. Asag B) ō D) E)