Cümlenin Temel Öğeleri Soruları

Xo. Aşağıdakilerin hangisinde soru, diğerlerinden farklı bir
ögeyi buldurmaya yönelik kullanılmıştır?
obsl
A) Cahit Sıtkı'nın şiirlerini mi çok beğeniyorsunuz? Y
B) Yahya Kemal mi Tanpınar'ın üniversitedeyken hoca-
gelmút lyslob-enst
sıymış?
C) Necip Fazıl'ın hangi şiiri seni daha çok etkiledi?
D) Kitap fuarına hangi yazarlar geldi? 50
E) Sence bu romanın neyi güzel?
kapağ)
M
14. Aş
gö
319
A)
B)
C)
D)
EX
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
Xo. Aşağıdakilerin hangisinde soru, diğerlerinden farklı bir ögeyi buldurmaya yönelik kullanılmıştır? obsl A) Cahit Sıtkı'nın şiirlerini mi çok beğeniyorsunuz? Y B) Yahya Kemal mi Tanpınar'ın üniversitedeyken hoca- gelmút lyslob-enst sıymış? C) Necip Fazıl'ın hangi şiiri seni daha çok etkiledi? D) Kitap fuarına hangi yazarlar geldi? 50 E) Sence bu romanın neyi güzel? kapağ) M 14. Aş gö 319 A) B) C) D) EX
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrıl-
mıştır?
A) Geçen haftaki şehir turuna katılanlar / kendilerine gös-
terilen ilgiden / çok / memnun kaldılar.
B) Kırk yıl boyunca İstanbul'da yaşadığı hâlde bir kez bile
denizi görmeyen insanlar / var.
C) Bir grup öğrenci / belediyenin konukevindeki / yaşlıların
yanına giderek / onlarla / sohbet ettiler.
D) İki yıldan beri aradığım bir kitabı / Ankara'da bir kitap-
çıda / buldum.
E) Kar yağacağını öğrenen pek çok insan / bugün / işine /
toplu taşıma araçları ile / gitti.
0-n-y
e
Yayıs
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrıl- mıştır? A) Geçen haftaki şehir turuna katılanlar / kendilerine gös- terilen ilgiden / çok / memnun kaldılar. B) Kırk yıl boyunca İstanbul'da yaşadığı hâlde bir kez bile denizi görmeyen insanlar / var. C) Bir grup öğrenci / belediyenin konukevindeki / yaşlıların yanına giderek / onlarla / sohbet ettiler. D) İki yıldan beri aradığım bir kitabı / Ankara'da bir kitap- çıda / buldum. E) Kar yağacağını öğrenen pek çok insan / bugün / işine / toplu taşıma araçları ile / gitti. 0-n-y e Yayıs
(1) Bu pembe sabahlar, mavi öğlenler, altın ikindiler, menekşe
akşamlar diyarının iklimi böyleydi. (II) Domates fidanları beş
altı yıl yaşıyordu burada. (III) Domates fidanlarının gövdeleri,
bacak kalınlığında olarak üç metre kadar tırmandıktan sonra,
çardağa yayılıp yaprak ve kırmızı domateslerle altlarındaki
avluyu gölgeliyordu. (IV) Patlıcanlar da üç dört yıl yaşıyor ve
üç metre kadar yükseliyordu. (V) Hurmalar zevkle yenecek
kadar tatlı oluyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden
oluşmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV bain E) V
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
(1) Bu pembe sabahlar, mavi öğlenler, altın ikindiler, menekşe akşamlar diyarının iklimi böyleydi. (II) Domates fidanları beş altı yıl yaşıyordu burada. (III) Domates fidanlarının gövdeleri, bacak kalınlığında olarak üç metre kadar tırmandıktan sonra, çardağa yayılıp yaprak ve kırmızı domateslerle altlarındaki avluyu gölgeliyordu. (IV) Patlıcanlar da üç dört yıl yaşıyor ve üç metre kadar yükseliyordu. (V) Hurmalar zevkle yenecek kadar tatlı oluyordu. Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır? A) I B) II C) III D) IV bain E) V
TYT
23. (1) Çocukların edebiyat kitapları okuması, birçok okulda teş-
vik ediliyor artık. (II) Edebiyat ve kitap meraklısı öğretmen-
ler, çocuklar için kitaplık oluşturuyor. (III) Yazarlar ve çizer-
ler, okullara davet ediliyor. (IV) Çocuklar daha önce okuduk-
ları hikâyelerle ilgili, yazarlara incelikli sorular soruyorlar.
(V) İllüstratörlerin görsel dünyalarını nasıl oluşturduklarını
öğrenmek istiyorlar.
y.
ding
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde do-
laylı tümleç yoktur?
A) I. ve II.
D) II. ve III.
B) I. ve Ill.
EHV ve V
Köprüsüz ırmaklar aramızdan geçiyor
1
Ev odayı ısıtmıyor, oda yalnızlığımı
11
Bir kuyuya düşer gibi düşüyorum şiirlere
IV
Evim büyük istasyona benzemişti sanki
C) II. ve V.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
TYT 23. (1) Çocukların edebiyat kitapları okuması, birçok okulda teş- vik ediliyor artık. (II) Edebiyat ve kitap meraklısı öğretmen- ler, çocuklar için kitaplık oluşturuyor. (III) Yazarlar ve çizer- ler, okullara davet ediliyor. (IV) Çocuklar daha önce okuduk- ları hikâyelerle ilgili, yazarlara incelikli sorular soruyorlar. (V) İllüstratörlerin görsel dünyalarını nasıl oluşturduklarını öğrenmek istiyorlar. y. ding Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde do- laylı tümleç yoktur? A) I. ve II. D) II. ve III. B) I. ve Ill. EHV ve V Köprüsüz ırmaklar aramızdan geçiyor 1 Ev odayı ısıtmıyor, oda yalnızlığımı 11 Bir kuyuya düşer gibi düşüyorum şiirlere IV Evim büyük istasyona benzemişti sanki C) II. ve V.
TYT - Türkçe
13. "Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."
24
Bu cümle,
1. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.
III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
cümlelerinden hangileriyle ögeleri ve ögelerinin
dizilişi bakımından aynıdır?
A) I ve II
B) Yalnız I
D) Yalnız III
E) II ve III
C, N, LY
C) I ve III
15.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
TYT - Türkçe 13. "Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir." 24 Bu cümle, 1. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. cümlelerinden hangileriyle ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır? A) I ve II B) Yalnız I D) Yalnız III E) II ve III C, N, LY C) I ve III 15.
10
y
Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki
COU 2T
YT
ő
SAN
2T
L
2T
odada yatan Suriyeli bar artisti, işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cirlaklarını
Blw
söylüyordu.
lam m
bu sıralarda
27
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
10 y Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki COU 2T YT ő SAN 2T L 2T odada yatan Suriyeli bar artisti, işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cirlaklarını Blw söylüyordu. lam m bu sıralarda 27
T
angi-
A
A
A
TÜRKÇE TESTİ
10. Bizi bir coğrafya ve bir mekâna ısındıran, orada
duyduğumuz seslerin hafızamızda bulacağı karşı-
lıklarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle ögeleri
ve ögelerin sıralanışı bakımından özdeştir?
A) Yaşadığımız mekânların aşina sesleri hafıza-
mızda hep saklı durur.
B) Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal ki-
tabi değildir.
gune
C) Pek çok yazar, gözünü başka yöne çevirerek
yazmayı tercih eder.
D) Söylenişleri birbirine benzeyen çok sayıda keli-
me her dilde bulunur.
nesne
E) Öyküye katkısı olmayan ayrıntılar, okurun kafa-
sında karışıklığa yol açar.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
T angi- A A A TÜRKÇE TESTİ 10. Bizi bir coğrafya ve bir mekâna ısındıran, orada duyduğumuz seslerin hafızamızda bulacağı karşı- lıklarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle ögeleri ve ögelerin sıralanışı bakımından özdeştir? A) Yaşadığımız mekânların aşina sesleri hafıza- mızda hep saklı durur. B) Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal ki- tabi değildir. gune C) Pek çok yazar, gözünü başka yöne çevirerek yazmayı tercih eder. D) Söylenişleri birbirine benzeyen çok sayıda keli- me her dilde bulunur. nesne E) Öyküye katkısı olmayan ayrıntılar, okurun kafa- sında karışıklığa yol açar.
(8)
Keçecizâde İzzet Molla, divan edebiyatı geleneğinin öne-
mini yitirerek çöküşe yöneldiği bir dönemde divan şiiri
geleneğini sürdüren önemli bir sanatçıdır.
Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne / zarf tümleci / yüklem
B) Yüklem / özne
C) Özne / nesne / yüklem
D) Zarf tümleci / yüklem
E) Özne / yüklem
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
(8) Keçecizâde İzzet Molla, divan edebiyatı geleneğinin öne- mini yitirerek çöküşe yöneldiği bir dönemde divan şiiri geleneğini sürdüren önemli bir sanatçıdır. Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne / zarf tümleci / yüklem B) Yüklem / özne C) Özne / nesne / yüklem D) Zarf tümleci / yüklem E) Özne / yüklem
cizi-
ma
de-
'i
di
?
11. (1) Ağrıyı hissetme yeteneği olmadan doğan insanlar
var. (II) SCN9A adlı gendeki bir kusur, ağrı algılayan si-
nir hücrelerinin sinyal iletmesini olanaksız hâle getiri-
yor. (III) Bu insanların sıcaktan yandıklarını, soğuktan
donduklarını ve basınçtan ezildiklerini anlamaları müm-
kün değil. (IV) SCN9A geni, sodyum kanalı denilen ya-
pinin bir parçasını oluşturan bir proteini kodluyor.
(V) SCN9A genindeki hatalar, protein translasyonunu
sonlandırarak ağrı algılayan sinirleri kapatıyor.
Bu parçada numaralanmış cümleler ögelerinin sı-
ralanışına göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi
dışta kalır?
AYI
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
cizi- ma de- 'i di ? 11. (1) Ağrıyı hissetme yeteneği olmadan doğan insanlar var. (II) SCN9A adlı gendeki bir kusur, ağrı algılayan si- nir hücrelerinin sinyal iletmesini olanaksız hâle getiri- yor. (III) Bu insanların sıcaktan yandıklarını, soğuktan donduklarını ve basınçtan ezildiklerini anlamaları müm- kün değil. (IV) SCN9A geni, sodyum kanalı denilen ya- pinin bir parçasını oluşturan bir proteini kodluyor. (V) SCN9A genindeki hatalar, protein translasyonunu sonlandırarak ağrı algılayan sinirleri kapatıyor. Bu parçada numaralanmış cümleler ögelerinin sı- ralanışına göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? AYI B) II C) III D) IV EV
29. (1) Ankara, 17. yüzyılın başında bölgede başlayan Ce-
lali İsyanlarına sahne olmuştur. (II) Bu ayaklanmalar
sırasında kentin bir kısmı yakılmıştır. (III) Osmanlı İm-
paratorluğu'nun son döneminde Ankara da öteki kentler
gibi sönük bir dönem geçirmiştir. (IV) Kent, bu dönemde
bölgenin önemli bir gelir kaynağı olan tiftik ve tiftikten
yapılan kumaş ticareti ile önemli bir dericilik merkezi ko-
numundadır. (V) Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ile
13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'nin başkenti olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. cümle birleşik, kurallı bir fiil cümlesidir.
B) II. cümlenin yüklemi, geçişsiz bir fiildir. V
C) III. cümlede fiilimsi yoktur.
D) IV. cümlede hem bağlaç hem de edat vardır.
E) V. cümlede bir isim tamlaması dolaylı tümleç göre-
vinde kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
29. (1) Ankara, 17. yüzyılın başında bölgede başlayan Ce- lali İsyanlarına sahne olmuştur. (II) Bu ayaklanmalar sırasında kentin bir kısmı yakılmıştır. (III) Osmanlı İm- paratorluğu'nun son döneminde Ankara da öteki kentler gibi sönük bir dönem geçirmiştir. (IV) Kent, bu dönemde bölgenin önemli bir gelir kaynağı olan tiftik ve tiftikten yapılan kumaş ticareti ile önemli bir dericilik merkezi ko- numundadır. (V) Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ile 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'nin başkenti olmuştur. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) I. cümle birleşik, kurallı bir fiil cümlesidir. B) II. cümlenin yüklemi, geçişsiz bir fiildir. V C) III. cümlede fiilimsi yoktur. D) IV. cümlede hem bağlaç hem de edat vardır. E) V. cümlede bir isim tamlaması dolaylı tümleç göre- vinde kullanılmıştır.
Huss
7.
1. Kapının çıkardığı sesle irkilen kadın, büyük bir tevek-
külle kapıya yöneldi.
II.
Bu emektar teknenin gözden çıkarılmasına işçilerin
hiçbiri itiraz etmemişti.
III. Gençliğimde sık sık Çıkrıkçılar Yokuşu'na giderek
alışveriş yapardım.
IV. Aklımızdan geçen tüm soruları ünlü bilim insanına tek
tek sormuştuk.
V. Sıra sıra akan bu kalabalığın nereye gittiğini kimse
bilmiyordu.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik
nesne göreviyle kullanılmıştır?
A) I ve II.
B) I ve III.
D) III ve IV.
Fiilimsi - 1
C) II ve V.
E) IV ve V.
10.
üdürlüğü
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
Huss 7. 1. Kapının çıkardığı sesle irkilen kadın, büyük bir tevek- külle kapıya yöneldi. II. Bu emektar teknenin gözden çıkarılmasına işçilerin hiçbiri itiraz etmemişti. III. Gençliğimde sık sık Çıkrıkçılar Yokuşu'na giderek alışveriş yapardım. IV. Aklımızdan geçen tüm soruları ünlü bilim insanına tek tek sormuştuk. V. Sıra sıra akan bu kalabalığın nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik nesne göreviyle kullanılmıştır? A) I ve II. B) I ve III. D) III ve IV. Fiilimsi - 1 C) II ve V. E) IV ve V. 10. üdürlüğü
D
TYT/TÜRKÇE
12. (1) Ne zaman mektuplardan söz edilse bir koruluk hatırlıyo-
rum. (II) Ağaçların gölgesindeki banklardan birinde bir kadın
oturuyor. (III) Yanında bir tahta kutu, elinde bir mektup var.
(IV) Almanya'da "savaştan dönmemiş bir nişanlı" öyküsü sık
görülür. (V) Mektupların kutusu bombalanan evinden kurta-
rabildiği tek eşyasıdır kadının.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
II. cümle dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluşmuştur.
II. cümlede birden fazla özne aynı yükleme bağlanmıştır.
D) IV. cümlede sözde özneye yer verilmiştir.
V. cümle nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş-
TON
1
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
D TYT/TÜRKÇE 12. (1) Ne zaman mektuplardan söz edilse bir koruluk hatırlıyo- rum. (II) Ağaçların gölgesindeki banklardan birinde bir kadın oturuyor. (III) Yanında bir tahta kutu, elinde bir mektup var. (IV) Almanya'da "savaştan dönmemiş bir nişanlı" öyküsü sık görülür. (V) Mektupların kutusu bombalanan evinden kurta- rabildiği tek eşyasıdır kadının. Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur. II. cümle dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluşmuştur. II. cümlede birden fazla özne aynı yükleme bağlanmıştır. D) IV. cümlede sözde özneye yer verilmiştir. V. cümle nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş- TON 1
29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne bulun-
mamaktadır?
A) Bu saatte, bu kadar soğukta dışarıda durulmaz.
B) Su saatlerinin neden bozulduğu araştırılıyor.
Yarın derste Cahit Sıtkı'nın şiirleri okunacak.
D) Doğa, almadan veren bir anne gibidir.
E) Etrafındakilere özen gösterenler her zaman sevi-
lir.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne bulun- mamaktadır? A) Bu saatte, bu kadar soğukta dışarıda durulmaz. B) Su saatlerinin neden bozulduğu araştırılıyor. Yarın derste Cahit Sıtkı'nın şiirleri okunacak. D) Doğa, almadan veren bir anne gibidir. E) Etrafındakilere özen gösterenler her zaman sevi- lir.
yüklemi
E V
bulun-
TÜRKÇE
maz.
FAVOR
CÜMLENİN ÖGELERİ
EYLEMDE ÇATI
30. İnsanlar yaşadıklanı hayatın tekdüzeliğinden alıp
dünyanın gerçekliğiyle buluşturmak onların mutlu
yaşamlarını bozacak, onları düşünmeye sevk edecek
bir durum
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sıralaması
bu cümledekiyle aynıdır?
A) Felsefede sert bir yöntemi kullanan Nietzsche
birçok yazısında sürekli aynı noktaları farklı yön-
lerden eleştiriye tutar.
B) Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla
biyolojik üretim yapan ekosistemleri olan
alanlar, yüksek karbon depolama özellikleriyle
iklimin düzenlenmesinde önemli bir etkendir.
C) Huxley, yaşamı boyunca ilk gençlik yıllarında ge-
çirmiş olduğu bir göz hastalığının etkisinde kala-
rak oluşturduğu iç dünyasını seslendirdi.
D) Gök taşı ya da meteor olarak adlandırdığımız
uzay taşları, uzaydan dünya yüzeyine düşen de-
vasa büyüklükte taşlardır.
Sümerlerin icat ettiği yazı sisteminde kullanılan
semboller, çiviye benzediği için çivi yazısı olarak
isimlendirilir.
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
yüklemi E V bulun- TÜRKÇE maz. FAVOR CÜMLENİN ÖGELERİ EYLEMDE ÇATI 30. İnsanlar yaşadıklanı hayatın tekdüzeliğinden alıp dünyanın gerçekliğiyle buluşturmak onların mutlu yaşamlarını bozacak, onları düşünmeye sevk edecek bir durum Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sıralaması bu cümledekiyle aynıdır? A) Felsefede sert bir yöntemi kullanan Nietzsche birçok yazısında sürekli aynı noktaları farklı yön- lerden eleştiriye tutar. B) Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri olan alanlar, yüksek karbon depolama özellikleriyle iklimin düzenlenmesinde önemli bir etkendir. C) Huxley, yaşamı boyunca ilk gençlik yıllarında ge- çirmiş olduğu bir göz hastalığının etkisinde kala- rak oluşturduğu iç dünyasını seslendirdi. D) Gök taşı ya da meteor olarak adlandırdığımız uzay taşları, uzaydan dünya yüzeyine düşen de- vasa büyüklükte taşlardır. Sümerlerin icat ettiği yazı sisteminde kullanılan semboller, çiviye benzediği için çivi yazısı olarak isimlendirilir.
naya ça-
şik,
E) V
10. Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik bir eylem
cümlesidir?
A) Namluna dayanır, yola dalarsın
B) Onu sen büyüt de söğüt boyunca
C) Boşuna tetiği ne kurcalarsın?
D) Duruşun, bakışın yaman, be Ali!
E) Var daha ateşe zaman, be Ali!
bu gezegende hayal
Dementer, eleştir
E) Okudu roman
14. Aşağıdakilerdem
A) Akne cos
B) Bu sa
C) Bana he
D) Ne de c
E) Bu şeb
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
naya ça- şik, E) V 10. Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik bir eylem cümlesidir? A) Namluna dayanır, yola dalarsın B) Onu sen büyüt de söğüt boyunca C) Boşuna tetiği ne kurcalarsın? D) Duruşun, bakışın yaman, be Ali! E) Var daha ateşe zaman, be Ali! bu gezegende hayal Dementer, eleştir E) Okudu roman 14. Aşağıdakilerdem A) Akne cos B) Bu sa C) Bana he D) Ne de c E) Bu şeb
bu gezegende Fe
E) V. dizede türemiş fiil kullanılmıştır.
sozcükler basit yapılıdır.
15. 1. Denizle kıyı ebediyen kalacak arkamda.
II. Sonu olmayan o denizin ta kendisiyim.
M. Ben ve bütün âlemler benim sahilimde kum taneleri-
dir.
IV. Durmadan yürüyorum bu kıyılarda.
V. Kum ve köpüğün arasında yürüyorum.
Bu cümlelerden hangisi sadece yüklemden
oluşmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
bu gezegende Fe E) V. dizede türemiş fiil kullanılmıştır. sozcükler basit yapılıdır. 15. 1. Denizle kıyı ebediyen kalacak arkamda. II. Sonu olmayan o denizin ta kendisiyim. M. Ben ve bütün âlemler benim sahilimde kum taneleri- dir. IV. Durmadan yürüyorum bu kıyılarda. V. Kum ve köpüğün arasında yürüyorum. Bu cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V