Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri Soruları

2. 1980 Kuşağı şairleri; halk, divan, İkinci Yeni şiiri, saf şiir
gibi ayrımlara girmeden geçmişin bütün şairlerinin şiirleri
üzerinde özenle durulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Şiir tarihimize bütünüyle sahip çıkma, şiir estetiğini belir-
leyici özellik olarak benimseme görüşünde birleşmişler-
dir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa-
natçılardan biri değildir?
A) Tuğrul Tanyol
C) Nilgün Marmara
E) Cahit Külebi
B) Haydar Ergülen
D) Şükrü Erbaş
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
2. 1980 Kuşağı şairleri; halk, divan, İkinci Yeni şiiri, saf şiir gibi ayrımlara girmeden geçmişin bütün şairlerinin şiirleri üzerinde özenle durulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Şiir tarihimize bütünüyle sahip çıkma, şiir estetiğini belir- leyici özellik olarak benimseme görüşünde birleşmişler- dir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa- natçılardan biri değildir? A) Tuğrul Tanyol C) Nilgün Marmara E) Cahit Külebi B) Haydar Ergülen D) Şükrü Erbaş
24. Otobiyografiler, çoğu zaman devrine ve onu kaleme
alan şaire/yazara/sanatçıya dair sunduğu perspektiflerle
dikkat çeken kitaplardır. Kişinin kendisi, yakın çevresi
ve ilgili olduğu alana dair yorumları otobiyografilerin
en dikkat çeken yanı, aynı zamanda bu türü özel
kılan yönlerindendir de. Bu anlamda otobiyografilerin
dünyada da Türkiye'de de kendisine ciddi bir karşılık
bulduğu söylenebilir. Öte taraftan bu tür metinlerin
karşılaştığı sorunlardan biri de onu kaleme alan kişinin
ciddiyeti, meselelere yaklaşımı ve ortaya koyduğu bakış
açısıyla ilgilidir. Bu tür metinler genellikle üzerinde
titizlikle durulduğu ve birçok defa elden geçtiği için
zamanla kişiden uzaklaşır ve sentetik bir özellik kazanır,
bu durumda da metin yapay bir metin hâline dönüşür.
Bu da elbette yazar ile onun gerçek yaşantısı arasındaki
mesafenin de artmasına neden olur.
Bu parçada altı çizili ifadeyle
1. eksikliklerden uzak olmasına X
yay?
II. doğallıktan uzaklaşmasına
III. çok katmanlı bir eser olmasına
ifadelerinden hangilerine gönderme yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız H
C) Yalnız III
D) I ve II
E II ve III
Tanıt
bari
8
Göl
anla
26. (1) Tü
nere
(11) Y
inan
inar
bak
gör
Fe
Me
Be
a
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
24. Otobiyografiler, çoğu zaman devrine ve onu kaleme alan şaire/yazara/sanatçıya dair sunduğu perspektiflerle dikkat çeken kitaplardır. Kişinin kendisi, yakın çevresi ve ilgili olduğu alana dair yorumları otobiyografilerin en dikkat çeken yanı, aynı zamanda bu türü özel kılan yönlerindendir de. Bu anlamda otobiyografilerin dünyada da Türkiye'de de kendisine ciddi bir karşılık bulduğu söylenebilir. Öte taraftan bu tür metinlerin karşılaştığı sorunlardan biri de onu kaleme alan kişinin ciddiyeti, meselelere yaklaşımı ve ortaya koyduğu bakış açısıyla ilgilidir. Bu tür metinler genellikle üzerinde titizlikle durulduğu ve birçok defa elden geçtiği için zamanla kişiden uzaklaşır ve sentetik bir özellik kazanır, bu durumda da metin yapay bir metin hâline dönüşür. Bu da elbette yazar ile onun gerçek yaşantısı arasındaki mesafenin de artmasına neden olur. Bu parçada altı çizili ifadeyle 1. eksikliklerden uzak olmasına X yay? II. doğallıktan uzaklaşmasına III. çok katmanlı bir eser olmasına ifadelerinden hangilerine gönderme yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız H C) Yalnız III D) I ve II E II ve III Tanıt bari 8 Göl anla 26. (1) Tü nere (11) Y inan inar bak gör Fe Me Be a
Örnek - 3
>
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "1980 Sonrası Şiir'e özgü ni-
teliklerin ağır bastığı söylenebilir?
A) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları
B) Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım
Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım
C) Son hıçkırık bu selvi gölgesinde dinecek
Son damla yaş bu selvi gölgesine sinecek
D) Acinası tesadüflerle ayrılıyorsun molekülden
Çok kurak iklimlerde, büyük sinir krizlerinde
E) Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek
Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek ab
04 (
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
Örnek - 3 > Aşağıdaki dizelerin hangisinde "1980 Sonrası Şiir'e özgü ni- teliklerin ağır bastığı söylenebilir? A) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları B) Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım C) Son hıçkırık bu selvi gölgesinde dinecek Son damla yaş bu selvi gölgesine sinecek D) Acinası tesadüflerle ayrılıyorsun molekülden Çok kurak iklimlerde, büyük sinir krizlerinde E) Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek ab 04 (
nitelik-
Örnek - 5 >
Analardır adam eden adamı
aydınlıklardır önümüzde gider.
Sizi de bir ana doğurmadı mı?
Analara kıymayın efendiler.
Bulutlar adam öldürmesin.
Koşuyor altı yaşında bir oğlan,
uçurtması geçiyor ağaçlardan,
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman.
Çocuklara kıymayın efendiler.
Bulutlar adam öldürmesin.
İhtiyarlıkta aklına insanın,
term
tatlı anıları gelmeli yalnız.
Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın,
efendiler, siz de ihtiyarsınız.
Bulutlar adam öldürmesin.
ne8
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Nazım Hikmet
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Cahit Sıtkı Tarancı
ligi shole-ibu8
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda,
yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından ya-
zıldığı söylenebilir?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
nitelik- Örnek - 5 > Analardır adam eden adamı aydınlıklardır önümüzde gider. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Koşuyor altı yaşında bir oğlan, uçurtması geçiyor ağaçlardan, siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. İhtiyarlıkta aklına insanın, term tatlı anıları gelmeli yalnız. Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın, efendiler, siz de ihtiyarsınız. Bulutlar adam öldürmesin. ne8 A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Nazım Hikmet C) Ahmet Kutsi Tecer D) Yusuf Ziya Ortaç E) Cahit Sıtkı Tarancı ligi shole-ibu8 İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından ya- zıldığı söylenebilir?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bildiğim kadarıyla bu apartmanın 6'ıncı katında
oturuyorlar.
Doktor randevum yarın saat 14:30'da.
Ben makina değilim ki gece gündüz çalışayım.
marine
Mademki burada istenmiyorum, ben de giderim.
E) Öğrenciler bahçede 3'er 3'er sıra oldu.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Bildiğim kadarıyla bu apartmanın 6'ıncı katında oturuyorlar. Doktor randevum yarın saat 14:30'da. Ben makina değilim ki gece gündüz çalışayım. marine Mademki burada istenmiyorum, ben de giderim. E) Öğrenciler bahçede 3'er 3'er sıra oldu.
5. Gerçek kurtuluşun öncüleri
Sevgili öğretmenler!
- Sakarya Savaşı kazanılacaktır
Asıl savaş, halkı özgür direklerde
Sapasağlam tutan bir vatan için
Güneş girmemiş evlerine yurdumun
Karanlığa karşı kazanılacaktır.
Bir destandan alıntılanan bu dizeler aşağıdaki sanat-
çıların hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
A) Cahit Külebi
B) Ceyhun Atuf Kansu
Gülten Akın
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Zeki Ömer Defne
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
5. Gerçek kurtuluşun öncüleri Sevgili öğretmenler! - Sakarya Savaşı kazanılacaktır Asıl savaş, halkı özgür direklerde Sapasağlam tutan bir vatan için Güneş girmemiş evlerine yurdumun Karanlığa karşı kazanılacaktır. Bir destandan alıntılanan bu dizeler aşağıdaki sanat- çıların hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Cahit Külebi B) Ceyhun Atuf Kansu Gülten Akın D) Necip Fazıl Kısakürek E) Zeki Ömer Defne
1. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı var-
dır?
A) Hisarcılar, sanatçının bağımsız olması gerektiğini sa-
vunmuştur.
Hisar dergisinin kurucularından olan İlhan Geçer, şiir-
lerini Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti gibi kitaplar-
da toplamıştır.
C) Hisarcılar, şiirin konusunun sınırlandırılamayacağını,
şiir feda edilmemek şartıyla her konunun şiirlerde iş-
lenebileceğini savunmuştur.
D Maviciler, şiirlerini, siyasi görüşlerini açıklamak için
bir araç olarak görmüşler; yayınladıkları beyanname
ile bu görüşlerini ortaya koymuşlardır.
E) Toplumcu gerçekçi şairler; umut, geleceğe inanma,
direnme ve sorgulama gibi temaları işlemişlerdir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
1. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı var- dır? A) Hisarcılar, sanatçının bağımsız olması gerektiğini sa- vunmuştur. Hisar dergisinin kurucularından olan İlhan Geçer, şiir- lerini Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti gibi kitaplar- da toplamıştır. C) Hisarcılar, şiirin konusunun sınırlandırılamayacağını, şiir feda edilmemek şartıyla her konunun şiirlerde iş- lenebileceğini savunmuştur. D Maviciler, şiirlerini, siyasi görüşlerini açıklamak için bir araç olarak görmüşler; yayınladıkları beyanname ile bu görüşlerini ortaya koymuşlardır. E) Toplumcu gerçekçi şairler; umut, geleceğe inanma, direnme ve sorgulama gibi temaları işlemişlerdir.
7. (1) Sanayi devrimiyle birlikte başlayan sürecin devamında
doğal kaynakların ölçüsüz kullanımı artmıştır. (II) Özellikle
sanayileşmenin yoğun olduğu alanlarda doğal tahribat
çok belirgin hâle gelmiştir. (III) İnsanı, çevre sorunlarının
odağı hâline getiren bu bakış açısının temelinde kuşku-
suz Bacon, Descartes ve Newton gibi bilim insanlarının
dile getirdiği ve doğanın insanın emrine sunulmuş ve her
türlü tüketilebilecek bir ürünmüş gibi değerlendirilmesini
de içeren bu yeni paradigma etkili olmuştur. (IV) Doğa
merkezli anlayış yerine insan merkezli anlayış hâkim ol-
muş, organik dünya görüşü yerine mekanik dünya gö-
rüşü geçmiştir. (MV) Descartes'ın, insanları işleyen canlı
bir makineye benzetmesi (Gökberk, 2010: 240) de onun
mekanik dünya görüşünün bir yansıması olarak değer-
lendirilebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-
zım yanlışı vardır?
A) I
B) I
C) I
D) IV
E) V
ordinat yayınları
1
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
7. (1) Sanayi devrimiyle birlikte başlayan sürecin devamında doğal kaynakların ölçüsüz kullanımı artmıştır. (II) Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu alanlarda doğal tahribat çok belirgin hâle gelmiştir. (III) İnsanı, çevre sorunlarının odağı hâline getiren bu bakış açısının temelinde kuşku- suz Bacon, Descartes ve Newton gibi bilim insanlarının dile getirdiği ve doğanın insanın emrine sunulmuş ve her türlü tüketilebilecek bir ürünmüş gibi değerlendirilmesini de içeren bu yeni paradigma etkili olmuştur. (IV) Doğa merkezli anlayış yerine insan merkezli anlayış hâkim ol- muş, organik dünya görüşü yerine mekanik dünya gö- rüşü geçmiştir. (MV) Descartes'ın, insanları işleyen canlı bir makineye benzetmesi (Gökberk, 2010: 240) de onun mekanik dünya görüşünün bir yansıması olarak değer- lendirilebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya- zım yanlışı vardır? A) I B) I C) I D) IV E) V ordinat yayınları 1
5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk romanı ile ilgili olarak söylenemez? 5p
A) Milli edebiyat anlayışına bağlı birçok sanatçı Cumhuriyet Dönemi'nde de eser vermeyi sürdürmüştür.
B) 1923-1950 arasında yazılan romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşama tarzı ele almmış; ahlak bozukluklanı, yanlış
Batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur.
C) Toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunlar Gerinde
yogunlaşmışlardır.
D) Peyami Safa hemen hemen bütün romanlarında, Ahmet Hamdi Tanpinar Huzur'da, Tarik Buğra Kaçak Ağa'da ruh
çözümlemelerine geniş yer vermiştir.
E) Modernizmi esas alan yazarlar Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde dile getirmişlerdir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk romanı ile ilgili olarak söylenemez? 5p A) Milli edebiyat anlayışına bağlı birçok sanatçı Cumhuriyet Dönemi'nde de eser vermeyi sürdürmüştür. B) 1923-1950 arasında yazılan romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşama tarzı ele almmış; ahlak bozukluklanı, yanlış Batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur. C) Toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunlar Gerinde yogunlaşmışlardır. D) Peyami Safa hemen hemen bütün romanlarında, Ahmet Hamdi Tanpinar Huzur'da, Tarik Buğra Kaçak Ağa'da ruh çözümlemelerine geniş yer vermiştir. E) Modernizmi esas alan yazarlar Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde dile getirmişlerdir.
9. Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda,
Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyayı çağır imdada; a
Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teşbih sanatına başvurulmuştur.
B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Redlife yer verilmiştir. \
D) Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
E) Epik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
9. Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda, Ben, peşine düşmüş bir canavarım! İstersen dünyayı çağır imdada; a Sen varsın dünyada, bir de ben varım! Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Teşbih sanatına başvurulmuştur. B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. C) Redlife yer verilmiştir. \ D) Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. E) Epik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.
T
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Televizyondaki alt yazı sınav tarihlerinin açıklandığını ha-
ber veriyordu.
BALD
Chubutpulo sivicom
B) Kitabın ön sözünde yazar günümüz şiiri hakkındaki dü-
şüncelerini de açıklamış.
C) Çocuklar, bahçedeki ağacın altına sırtüstü uzanmış; yıl-
dızları seyrediyor.
D) Filmin başrol oyuncusu performansıyla eleştirmenlerden
geçer not aldı.
E) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarını şiirlerden başarılı
buluyorum bende.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
T 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Televizyondaki alt yazı sınav tarihlerinin açıklandığını ha- ber veriyordu. BALD Chubutpulo sivicom B) Kitabın ön sözünde yazar günümüz şiiri hakkındaki dü- şüncelerini de açıklamış. C) Çocuklar, bahçedeki ağacın altına sırtüstü uzanmış; yıl- dızları seyrediyor. D) Filmin başrol oyuncusu performansıyla eleştirmenlerden geçer not aldı. E) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarını şiirlerden başarılı buluyorum bende.
X
n birimi
el adıdır.
ap ve Fars
Karac'oğlan der ki çile çekilmez a
Hozan tarlalara sümbül ekilmez
Sak yabancı ile başa çıkılmaz a
İçinden sidk ile yanan olmalı
itina ait
ve ll
14-15. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre
cevaplayınız.
15. Bu dörtlükte kullanılan uyak türü ve redif
aşağıdakilerden hangisidir?
Yarım uyak-"-ilmez" redif
B) Zengin uyak-"-mez" redif
C) Tam uyak-"-ek" redif
D) Uyak yok-"-ilmez" redif
E) Tunç uyak-redif yok X
16. Du
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
X n birimi el adıdır. ap ve Fars Karac'oğlan der ki çile çekilmez a Hozan tarlalara sümbül ekilmez Sak yabancı ile başa çıkılmaz a İçinden sidk ile yanan olmalı itina ait ve ll 14-15. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız. 15. Bu dörtlükte kullanılan uyak türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir? Yarım uyak-"-ilmez" redif B) Zengin uyak-"-mez" redif C) Tam uyak-"-ek" redif D) Uyak yok-"-ilmez" redif E) Tunç uyak-redif yok X 16. Du
29-30. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre
cevaplayınız.
Karac'oğlan der ki çile çekilmez
Hozan tarlalara sümbül ekilmez o
Sak yabancı ile başa çıkılmaz
İçinden sidk ile yanan olmalı
testt
vapla
nt tc
bac
kim
bir
una
29. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2
A) Divan şiiri geleneğine aittir.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
Le Düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.
D11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E Tapşırmaya başvurulmuştur.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
29-30. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız. Karac'oğlan der ki çile çekilmez Hozan tarlalara sümbül ekilmez o Sak yabancı ile başa çıkılmaz İçinden sidk ile yanan olmalı testt vapla nt tc bac kim bir una 29. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2 A) Divan şiiri geleneğine aittir. B) Nazım birimi dörtlüktür. Le Düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. D11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir. E Tapşırmaya başvurulmuştur.
1.
B
TÜRKÇE TESTI
B
B
1.
Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, ürünlerin birbirine 3. Bit
benzediği (andırdığı) ve onlara ilişkin tüm bilginin anında
de
tüm tüketiciler tarafından erişilebilir durumda olduğu e-tica-
ret seçenekleri, artık hemen hemen (neredeyse) herkesin
kullandığı sıradan (bayağı) bir alışveriş yöntemi hâline geldi.
İmkânların bu denli (oldukça) elverdiği bir ortamda satın
alma davranışının da arttığını gözlemlemek çok şaşırtıcı gel-
miyor. Buna ek olarak yüz yüze alışverişlerde de artık daha
yaygın olarak kullanılan kredi kartları, satın alma davranışı-
ni başka bir açıdan daha etkiliyor. Yapılan çalışmalara göre
paranın fiziki olarak kullanıldığı alışverişlerde ödeme yap-
manın adısı, (üzüntüsü) kartlı alışverişlerde olduğundan
V
daha fazla.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı,
ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır?
SCH
A) I
B) II
D) IV
E) V
E
2. Şiir özgürdür, kendi ülkesini kendi kurar. Onu kendi amaçları
için kullanmaya çalışanlar, eğreti ata bindiklerini çok çabuk
anlarlar. Çünkü şiir atı, öylelerini sırtında taşımaz. Onların
şiir diye meydanlarda okudukları ritmik söz yığınından başka
bir şey değildir.
Bu parçada geçen "eğreti ata bindiklerini çok çabuk an-
lamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
m
C
4.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
1. B TÜRKÇE TESTI B B 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, ürünlerin birbirine 3. Bit benzediği (andırdığı) ve onlara ilişkin tüm bilginin anında de tüm tüketiciler tarafından erişilebilir durumda olduğu e-tica- ret seçenekleri, artık hemen hemen (neredeyse) herkesin kullandığı sıradan (bayağı) bir alışveriş yöntemi hâline geldi. İmkânların bu denli (oldukça) elverdiği bir ortamda satın alma davranışının da arttığını gözlemlemek çok şaşırtıcı gel- miyor. Buna ek olarak yüz yüze alışverişlerde de artık daha yaygın olarak kullanılan kredi kartları, satın alma davranışı- ni başka bir açıdan daha etkiliyor. Yapılan çalışmalara göre paranın fiziki olarak kullanıldığı alışverişlerde ödeme yap- manın adısı, (üzüntüsü) kartlı alışverişlerde olduğundan V daha fazla. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır? SCH A) I B) II D) IV E) V E 2. Şiir özgürdür, kendi ülkesini kendi kurar. Onu kendi amaçları için kullanmaya çalışanlar, eğreti ata bindiklerini çok çabuk anlarlar. Çünkü şiir atı, öylelerini sırtında taşımaz. Onların şiir diye meydanlarda okudukları ritmik söz yığınından başka bir şey değildir. Bu parçada geçen "eğreti ata bindiklerini çok çabuk an- lamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden m C 4.
E) Rumuz
Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlayan
sanatçı, "Masal" ve "Kit Kanaat" adlı iki şiir kitabı çıkarmış;
sonra tamamen tiyatroya yönelmiştir. Tiyatrolarında yerel,
ulusal, evrensel olay ve sorunları gözler önüne sermiştir.
Eserlerinde "güç" kavramı üzerinde duran yazar, konu olarak
özellikle bireyler arasında dar çevrede geçen hâkimiyet kurma
gayretini işlemiştir. Tanrılar ve Insanlar (Gılgamış), Tohum ve
Toprak, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe tiyatro eserlerinden
birkaçıdır.
13)Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena B) Turgut Özakman
C) Necati Cumalı D) Refik Erduran
E) Güngör Dilmen
1. Gillarde Onlü düsmesi veya
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
E) Rumuz Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, "Masal" ve "Kit Kanaat" adlı iki şiir kitabı çıkarmış; sonra tamamen tiyatroya yönelmiştir. Tiyatrolarında yerel, ulusal, evrensel olay ve sorunları gözler önüne sermiştir. Eserlerinde "güç" kavramı üzerinde duran yazar, konu olarak özellikle bireyler arasında dar çevrede geçen hâkimiyet kurma gayretini işlemiştir. Tanrılar ve Insanlar (Gılgamış), Tohum ve Toprak, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe tiyatro eserlerinden birkaçıdır. 13)Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Asena B) Turgut Özakman C) Necati Cumalı D) Refik Erduran E) Güngör Dilmen 1. Gillarde Onlü düsmesi veya
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha
sınırlıdır?
A)
Mora dolanan salkım saçak hayaller
Birer birer gönle düşüyor şimdi
B) Kırık kalbimin çorak toprağında,
Hiç mi yeşermez bir papatya
C) Bilirsin haram helali
Bilirsin sevâb vebali
D) Nerede bir mutluluk varsa
E)
siz dana 21
Düz renkliler zincirlenir halka halka
Harfler savruluyordu
Zihnimin alaca limanında
dai
kofiye
redif
a soas, oli
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır? A) Mora dolanan salkım saçak hayaller Birer birer gönle düşüyor şimdi B) Kırık kalbimin çorak toprağında, Hiç mi yeşermez bir papatya C) Bilirsin haram helali Bilirsin sevâb vebali D) Nerede bir mutluluk varsa E) siz dana 21 Düz renkliler zincirlenir halka halka Harfler savruluyordu Zihnimin alaca limanında dai kofiye redif a soas, oli