%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümle Çeşitleri Soruları

10. Tabiatın güzelliğini tamamlayan topraktır. Topraktan başka hiçbir şey, tabiata bu kadar yakışmazdı. Toprağın
tabiatın güzelliğini tamamlayan süsü olmanın yanında, daha büyük bir görevi de vardır. Yeryüzündeki can-
lıların yaşaması için gereken ortamı sağlamak. Her canlının yaşamına her şeyden çok katkı sunar. Toprağın
olmadığı bir yerde ne yaşam olur ne de yaşamın anlamı. Toprak, bir anadır şefkatini veren. Toprak bir babadır
rahmetini veren. Toprak, tüm canlılar için bir yaşamdır.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprağın yapısı
B) Toprak ve tabiat düzeni
C) Toprağın özellikleri
D) Toprağın yaşama katkısı
OM Ge
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
10. Tabiatın güzelliğini tamamlayan topraktır. Topraktan başka hiçbir şey, tabiata bu kadar yakışmazdı. Toprağın tabiatın güzelliğini tamamlayan süsü olmanın yanında, daha büyük bir görevi de vardır. Yeryüzündeki can- lıların yaşaması için gereken ortamı sağlamak. Her canlının yaşamına her şeyden çok katkı sunar. Toprağın olmadığı bir yerde ne yaşam olur ne de yaşamın anlamı. Toprak, bir anadır şefkatini veren. Toprak bir babadır rahmetini veren. Toprak, tüm canlılar için bir yaşamdır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprağın yapısı B) Toprak ve tabiat düzeni C) Toprağın özellikleri D) Toprağın yaşama katkısı OM Ge
alacağı
rinin geri
rlamadır.
a bu ha-
tamam-
enci lise
eçiriyor.
Cocukla-
mangisi
E) V
(1) Birilerine bir şeyleri daha hızlı öğretmek için öğre-
teceğiniz şey ile öğreteceğiniz kişi arasında bir bağ
kurmayı deneyin. (II) Kurduğunuz bağ ne kadar güç-
lü olursa öğretiminiz o kadar iyi olur (III) Öğretilecek
kişinin öğretilecek konuya ilgisi de tabii ki bu noktada
önemlidir. (IV) Konuya ilgisi yoksa aradaki bağ da
zayıflayacaktır. (V) Öğreteceğiniz konunun herkesi
ilgilendirmesi gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
B) II
C) III
A) I
D) IV
E)V
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
alacağı rinin geri rlamadır. a bu ha- tamam- enci lise eçiriyor. Cocukla- mangisi E) V (1) Birilerine bir şeyleri daha hızlı öğretmek için öğre- teceğiniz şey ile öğreteceğiniz kişi arasında bir bağ kurmayı deneyin. (II) Kurduğunuz bağ ne kadar güç- lü olursa öğretiminiz o kadar iyi olur (III) Öğretilecek kişinin öğretilecek konuya ilgisi de tabii ki bu noktada önemlidir. (IV) Konuya ilgisi yoksa aradaki bağ da zayıflayacaktır. (V) Öğreteceğiniz konunun herkesi ilgilendirmesi gerekir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? B) II C) III A) I D) IV E)V
3.
Geleli on beş dakikayı geçti. Kaldırımda aşağı
yukan yürüyor, yerinde dursa daha çok üşüye-
cek, hava ayaz. Her zaman böyle erkenci
değil, gideceği yerlere son anda yetişir genel-
likle. Bugün altı ayını yeni tamamladığı kısacık
iş yaşamında çok önemli bir deneyim yaşaya-
cak. Saatler öncesinden dikilse yeri var.
Avuçlanını nefesiyle ısıtırken telefonun sesiyle
irkildi birden. Arayan yıllar önce röportaja
birlikte gittiği arkadaşıydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönüdür?
A) Birden çok duyuyla ilgili ayrıntıya yer verilmesi
B) Hayali unsurlara yer verilmesi
C) Olayların abartılarak anlatılması
D) Aynı kişi ağzıyla anlatılması
8-BIS 06 (Sözel)
dupra
Belimdeki kemere bağlı taşı sürükleyerek
yürümeye başladım. Arkamda birbirini takip
eden ayak sesleri ve toprağın yüzünde açılan
bir yarık... Top oynayan çocukların sesi
olmayınca sokak soğuk ve kasvetli. Sokağın
ucuna kadar yürüdüm, tepeye tırmanmaya
başladım. Evden sessizce çıkmıştım. Annem,
kardeşlerim uykuda. Babam yıllar önce
bugün, bu yamacı tırmanmıştı son kez.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
3. Geleli on beş dakikayı geçti. Kaldırımda aşağı yukan yürüyor, yerinde dursa daha çok üşüye- cek, hava ayaz. Her zaman böyle erkenci değil, gideceği yerlere son anda yetişir genel- likle. Bugün altı ayını yeni tamamladığı kısacık iş yaşamında çok önemli bir deneyim yaşaya- cak. Saatler öncesinden dikilse yeri var. Avuçlanını nefesiyle ısıtırken telefonun sesiyle irkildi birden. Arayan yıllar önce röportaja birlikte gittiği arkadaşıydı. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönüdür? A) Birden çok duyuyla ilgili ayrıntıya yer verilmesi B) Hayali unsurlara yer verilmesi C) Olayların abartılarak anlatılması D) Aynı kişi ağzıyla anlatılması 8-BIS 06 (Sözel) dupra Belimdeki kemere bağlı taşı sürükleyerek yürümeye başladım. Arkamda birbirini takip eden ayak sesleri ve toprağın yüzünde açılan bir yarık... Top oynayan çocukların sesi olmayınca sokak soğuk ve kasvetli. Sokağın ucuna kadar yürüdüm, tepeye tırmanmaya başladım. Evden sessizce çıkmıştım. Annem, kardeşlerim uykuda. Babam yıllar önce bugün, bu yamacı tırmanmıştı son kez.
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük
diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) "Dünyada garip bir yolcu gibi ol" sözü yaşamını ne
güzel özetliyordu.
B)
Bulunduğu yere alın teri ve sanatının gücüyle gel-
mişti.
(
D)
Kimi zaman da müthiş kıskançlıklar duyduğum olur.
Seyircinin karşısına makyajsız çıkmak, oyuncuyu
daha sevimli yapıyor.
E)
Bu durum, hem şaşırtıyor bizi hem de keyfimizi
büsbütün kaçırıyor.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) "Dünyada garip bir yolcu gibi ol" sözü yaşamını ne güzel özetliyordu. B) Bulunduğu yere alın teri ve sanatının gücüyle gel- mişti. ( D) Kimi zaman da müthiş kıskançlıklar duyduğum olur. Seyircinin karşısına makyajsız çıkmak, oyuncuyu daha sevimli yapıyor. E) Bu durum, hem şaşırtıyor bizi hem de keyfimizi büsbütün kaçırıyor.
Ed
çiz.
wun
erini
ve
da
ma
ziya
nda
ağlı
hangi-
Ankara
asa te-
den her
m gittik-
Mozaik
17. Aşağıda bazı yazım kurallan verilmiştir.
. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, say-
gi sözleri, meslekler, rütbe adları ve lakaplar büyük
harfle başlar.
UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar
ancak lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler bu-
yük harfle başlar.
* Gezegen ve yıldız adlan büyük harfle başlar.
• Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimeler-
de sadece özel adlar büyük harfle başlar.
Buna göre,
1 Günümüzde su tesisatı ustalarının olmazsa olmaz
aletlerinden biri de ingiliz Anahtarıdu
# Nene hatun, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk di-
renişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahrama-
nidir
ill. Güneş sistemi, biz insanlar için büyük bir anlam ifade
etse de evrendeki gök sistemlerinden yalnızca bir ta-
nesidir.
IV. Eski günlerimumla aranan mesleklerden birini yapan
Terzi Ayşe Hanım, tüm zorluklara rağmen mesleğini
severek yapıyor.
cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I ve II
C) Il ve Ill
B) I ve Ill
Dll ve
Nt
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
Ed çiz. wun erini ve da ma ziya nda ağlı hangi- Ankara asa te- den her m gittik- Mozaik 17. Aşağıda bazı yazım kurallan verilmiştir. . Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, say- gi sözleri, meslekler, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar ancak lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler bu- yük harfle başlar. * Gezegen ve yıldız adlan büyük harfle başlar. • Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimeler- de sadece özel adlar büyük harfle başlar. Buna göre, 1 Günümüzde su tesisatı ustalarının olmazsa olmaz aletlerinden biri de ingiliz Anahtarıdu # Nene hatun, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk di- renişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahrama- nidir ill. Güneş sistemi, biz insanlar için büyük bir anlam ifade etse de evrendeki gök sistemlerinden yalnızca bir ta- nesidir. IV. Eski günlerimumla aranan mesleklerden birini yapan Terzi Ayşe Hanım, tüm zorluklara rağmen mesleğini severek yapıyor. cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I ve II C) Il ve Ill B) I ve Ill Dll ve Nt
Soru
1
İstanbullu bir Rum olan araştırmacı Evripidis'in anlattigina gore once
leri Asya sahillerinin bir çıkıntısı olan kara parçası zamanla sahilden
kopmuş ve Kızkulesinin üzerinde bulunduğu adacık oluşmuştur. Kaz-
kulesi'nin üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk kez M0 410'da söz edilir.
Bu tarihte Atinalı komutan Alkibiades, Boğaz'a girip çıkan gemileri
denetlemek ve vergi almak amacıyla bu küçük ada üzerine bir kule inşa
ettirir. Sarayburnu'nun bulunduğu yerden, kulenin bulunduğu adaya
zincir gerilir ve kule böylece Boğaz'ın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir
gümrük istasyonu halini alır. Bundan yıllar sonra yani M.Ö. 341'de Yunan
Komutan Chares, kulenin bulunduğu adacığa eşi için, mermer sütunlar
üzerine bir anıt mezar yaptirir.
Yukarıdaki metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Kız Kulesi'ni Kim Yaptı?
Kız Kulesi'nin Tarihi
Kız Kulesi'nin Özellikleri
DY Kız Kulesi Nerede?
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
Soru 1 İstanbullu bir Rum olan araştırmacı Evripidis'in anlattigina gore once leri Asya sahillerinin bir çıkıntısı olan kara parçası zamanla sahilden kopmuş ve Kızkulesinin üzerinde bulunduğu adacık oluşmuştur. Kaz- kulesi'nin üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk kez M0 410'da söz edilir. Bu tarihte Atinalı komutan Alkibiades, Boğaz'a girip çıkan gemileri denetlemek ve vergi almak amacıyla bu küçük ada üzerine bir kule inşa ettirir. Sarayburnu'nun bulunduğu yerden, kulenin bulunduğu adaya zincir gerilir ve kule böylece Boğaz'ın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir gümrük istasyonu halini alır. Bundan yıllar sonra yani M.Ö. 341'de Yunan Komutan Chares, kulenin bulunduğu adacığa eşi için, mermer sütunlar üzerine bir anıt mezar yaptirir. Yukarıdaki metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Kız Kulesi'ni Kim Yaptı? Kız Kulesi'nin Tarihi Kız Kulesi'nin Özellikleri DY Kız Kulesi Nerede?
●
●
İlaçlarını düzenli kullanmadığından
durumu kötüleşti.
En sevdiğim yönü, kahramanlık şiirlerini güzel bir şe-
kilde okuyuşudur.
Annem her gün aynı yemekleri yapsa da ben bik-
mam.
Uzun bir uğraştan sonra kitabımız ciltledik.
Bu cümleler yüklemin türüne göre sırasıyla incelen-
diğinde aşağıdakilerin hangisi doğru olur?
A) isim Fiil Fiil - İsim
B) Fiil-Isim - Fiil - Fiil
C) Fiil-Fiil - Fiil-Fiil
D) isim-İsim-Fiil-Isim
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
● ● İlaçlarını düzenli kullanmadığından durumu kötüleşti. En sevdiğim yönü, kahramanlık şiirlerini güzel bir şe- kilde okuyuşudur. Annem her gün aynı yemekleri yapsa da ben bik- mam. Uzun bir uğraştan sonra kitabımız ciltledik. Bu cümleler yüklemin türüne göre sırasıyla incelen- diğinde aşağıdakilerin hangisi doğru olur? A) isim Fiil Fiil - İsim B) Fiil-Isim - Fiil - Fiil C) Fiil-Fiil - Fiil-Fiil D) isim-İsim-Fiil-Isim
7. Kıraathane pek tenhaydı iki üç kişi, sönmüş so-
1
banın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar
memur, burnunda bir gözlük, elinde bir gazeteyle
uyukluyor. Kıraathanenin ortasında siyah Şam ku-
maşından çarşaf giymiş, altmışlık bir büyük hanım
gözüme ilişti. Yanında sekiz yaşlarında altın başlı
bir erkek çocuğu, çocuğun elinde de bir kafes
vardı. Bu kadında temiz, saf, işgüzar, güngörmüş
IV
bir İstanbul hanımı tipi fark ediliyordu.
Bu metinde numaralanmış noktalama işaretle
rinden hangisinin görevi yanlış açıklanmıştır?
A) I: Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş
olan özneyi belirtmek için konur.
B) II: Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle-
leri birbirinden ayırmak için konur.
C) III: Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ko-
nur.
6) N:
IV: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime
ve kelime gruplarının arasına konur.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
7. Kıraathane pek tenhaydı iki üç kişi, sönmüş so- 1 banın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda bir gözlük, elinde bir gazeteyle uyukluyor. Kıraathanenin ortasında siyah Şam ku- maşından çarşaf giymiş, altmışlık bir büyük hanım gözüme ilişti. Yanında sekiz yaşlarında altın başlı bir erkek çocuğu, çocuğun elinde de bir kafes vardı. Bu kadında temiz, saf, işgüzar, güngörmüş IV bir İstanbul hanımı tipi fark ediliyordu. Bu metinde numaralanmış noktalama işaretle rinden hangisinin görevi yanlış açıklanmıştır? A) I: Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. B) II: Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle- leri birbirinden ayırmak için konur. C) III: Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ko- nur. 6) N: IV: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesi değildir?
A) Otobüsler çalışmaya başlamamıştı daha.
B) Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam kalmaz.
C) Gideceğiniz yeri bilmeden dereye kadar nasıl iniyor-
sunuz?
Korkulacak bir şey olmadığını nereden biliyordu?
E) Baharı yoktur paylaşılamayan, güzel olan İstanbul'un.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesi değildir? A) Otobüsler çalışmaya başlamamıştı daha. B) Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam kalmaz. C) Gideceğiniz yeri bilmeden dereye kadar nasıl iniyor- sunuz? Korkulacak bir şey olmadığını nereden biliyordu? E) Baharı yoktur paylaşılamayan, güzel olan İstanbul'un.
zenginligin
lidir?
zeltmel
teklemel
temeli
llememel
1.
na atmal
Yukarıdaki parçada geçen fiilimsilerin türleri hangi grafikte doğru gösterilmiştir?
4
3
2
1
4
3
2
Beatles topluluğundan George Harrison, kamarot olan bir baba ve manavda çalışan bir annenin
çocuğu olarak dünyaya gelir. Hem okulda hem de gitar çalma konusunda son derece başarısızdır.
Dersleri umurunda olmasa da gitarı elinden hiç bırakmamıştır.
1
İsim
fiil
İsim
Sifat
fiil
Sifat
Zarf
Zarf
B)
4
3
2
4
3
2
1
İsim
fiil
İsim
fiil
Sifat
Sifat
fiil
Zarf
fiil
Zarf
fiil
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
zenginligin lidir? zeltmel teklemel temeli llememel 1. na atmal Yukarıdaki parçada geçen fiilimsilerin türleri hangi grafikte doğru gösterilmiştir? 4 3 2 1 4 3 2 Beatles topluluğundan George Harrison, kamarot olan bir baba ve manavda çalışan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Hem okulda hem de gitar çalma konusunda son derece başarısızdır. Dersleri umurunda olmasa da gitarı elinden hiç bırakmamıştır. 1 İsim fiil İsim Sifat fiil Sifat Zarf Zarf B) 4 3 2 4 3 2 1 İsim fiil İsim fiil Sifat Sifat fiil Zarf fiil Zarf fiil
7.
Somut isimler beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimlerdir. Örne-
ğin "su" görebildiğimiz, tadabildiğimiz, kokusunu duyabileceğimiz, dokunarak soğuk mu sıcak mı olduğunu
anlayabildiğimiz, sesini duyabildiğimiz bir varlıktır. Bu yüzden somut isim olarak nitelendirilir. Oysa "korku" yu
ne görebilir ne duyabiliriz. Tatmak, koklamak veya dokunmak gibi bir imkânımız yoktur. İşte bu yüzden "korku"
soyut isimdir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir varlığı karşılayan isme yer verilmiştir?
A) Masanın etrafında oturmuş, konuşuyorlardı.
B) Bebek, avazı çıktığı kadar bağırıyordu.
C) Demlikteki çay, mis gibi kokuyordu.
D) Üzüntü, şimdi bütün benliğini kaplamıştı.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
7. Somut isimler beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimlerdir. Örne- ğin "su" görebildiğimiz, tadabildiğimiz, kokusunu duyabileceğimiz, dokunarak soğuk mu sıcak mı olduğunu anlayabildiğimiz, sesini duyabildiğimiz bir varlıktır. Bu yüzden somut isim olarak nitelendirilir. Oysa "korku" yu ne görebilir ne duyabiliriz. Tatmak, koklamak veya dokunmak gibi bir imkânımız yoktur. İşte bu yüzden "korku" soyut isimdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir varlığı karşılayan isme yer verilmiştir? A) Masanın etrafında oturmuş, konuşuyorlardı. B) Bebek, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. C) Demlikteki çay, mis gibi kokuyordu. D) Üzüntü, şimdi bütün benliğini kaplamıştı.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
A) İnanın, o da sizden farklı düşünmüyor.
B) İkimiz içinde en doğru seçim buydu.
C) İyice çalışmalısın ki sınavda zorlanmayasın.
D) Pencerede oturup yoldan gelip geçeni izle-
dim.
23. 1. Oc
2. Bu
3. Dü
4. Ze
Num
zim y
A) 1
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) İnanın, o da sizden farklı düşünmüyor. B) İkimiz içinde en doğru seçim buydu. C) İyice çalışmalısın ki sınavda zorlanmayasın. D) Pencerede oturup yoldan gelip geçeni izle- dim. 23. 1. Oc 2. Bu 3. Dü 4. Ze Num zim y A) 1
6.
Bir allede Ceren ve Fatma isimli iki kız; Kemal, Nihat, Ali,
Tuğrul ve Hasan isimli 5 erkek kardeş vardır. Hafta son-
lannda bu kardeşlerden üçü gitar, dördü de bale kursuna
gitmektedir.
Kursa giden kardeşlerle ilgilli bilinenler şunlardır:
- Ceren, Kemal ile birlikte cumartesi kursa gitmektedir.
- Kızlar farklı kurslara gitmektedir.
- Pazar günleri bale kursu yoktur.
- Tuğrul ve Hasan aynı kursa gitmektedir.
- Ali, pazar günleri kursa gitmektedir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Tuğrul, bale kursuna gitmektedir.
B) Ali, gitar kursuna gitmektedir.
C) Fatma, Hasan'la aynı kursa gitmektedir.
D) Kemal, Nihat'la aynı kursa gitmektedir.
| Ceren | Fatma | Kemal Nitet LAT-Tuäral | Haren!
Tuğrul
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
6. Bir allede Ceren ve Fatma isimli iki kız; Kemal, Nihat, Ali, Tuğrul ve Hasan isimli 5 erkek kardeş vardır. Hafta son- lannda bu kardeşlerden üçü gitar, dördü de bale kursuna gitmektedir. Kursa giden kardeşlerle ilgilli bilinenler şunlardır: - Ceren, Kemal ile birlikte cumartesi kursa gitmektedir. - Kızlar farklı kurslara gitmektedir. - Pazar günleri bale kursu yoktur. - Tuğrul ve Hasan aynı kursa gitmektedir. - Ali, pazar günleri kursa gitmektedir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Tuğrul, bale kursuna gitmektedir. B) Ali, gitar kursuna gitmektedir. C) Fatma, Hasan'la aynı kursa gitmektedir. D) Kemal, Nihat'la aynı kursa gitmektedir. | Ceren | Fatma | Kemal Nitet LAT-Tuäral | Haren! Tuğrul
SORU 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanıl-
mıştır?
2012
A) Kitap okumadan başarılı olmayı beklemeyin.
B) Karşısındakini kırmadan tartışmayı beceremi-
yordu.
CYöneticiyle yaptığı görüşmeden yine bir sonuç
alamadı.
D) Çoğu zaman konuşmadan bakışlarıyla anla-
tırdı duygularını.
durun
2014
Dağıtım: Turkceci.Net ve TÖGEP
Deniz o
Bu dizelerdeki
aşağıdakilerin
A) Bu kada
Bir gece
B) Kal der
Bir der
C) Beni b
Sevin
Dy Belki
İçima
Kubilay
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
SORU 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanıl- mıştır? 2012 A) Kitap okumadan başarılı olmayı beklemeyin. B) Karşısındakini kırmadan tartışmayı beceremi- yordu. CYöneticiyle yaptığı görüşmeden yine bir sonuç alamadı. D) Çoğu zaman konuşmadan bakışlarıyla anla- tırdı duygularını. durun 2014 Dağıtım: Turkceci.Net ve TÖGEP Deniz o Bu dizelerdeki aşağıdakilerin A) Bu kada Bir gece B) Kal der Bir der C) Beni b Sevin Dy Belki İçima Kubilay
9. Bazen ne sinemaya ne parka ne de pazar alanına git-
mek isterdim.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapısı bakımından bu
cümleyle özdeştir?
A Sokak lambaları yanmayınca ortalık kapkaranlık olur.
B) Büya onlar; hastalıklı, beton dolu, havasız kentlere
ilaç olacaklarmış.
C) Duygusuz, acımasız insanların kalplerinde en ufak bir
duygu izine rastlanmaz.
D) Bu dere boyunca Pavorotti'yi kıskandıracak bir konser
vardı.
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
9. Bazen ne sinemaya ne parka ne de pazar alanına git- mek isterdim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapısı bakımından bu cümleyle özdeştir? A Sokak lambaları yanmayınca ortalık kapkaranlık olur. B) Büya onlar; hastalıklı, beton dolu, havasız kentlere ilaç olacaklarmış. C) Duygusuz, acımasız insanların kalplerinde en ufak bir duygu izine rastlanmaz. D) Bu dere boyunca Pavorotti'yi kıskandıracak bir konser vardı.
1. "O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım" cümlesinin özellikleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kurallı, isim, bağlı, olumlu
b) Kurallı, fiil, şartlı birleşik, olumlu
c) Devrik, fill, şartlı birleşik, olumlu
d) Devrik, isim, şartlı birleşik, olumsuz
e) Devrik, isim, sıralı, olumlu
Lise Türkçe
Cümle Çeşitleri
1. "O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım" cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kurallı, isim, bağlı, olumlu b) Kurallı, fiil, şartlı birleşik, olumlu c) Devrik, fill, şartlı birleşik, olumlu d) Devrik, isim, şartlı birleşik, olumsuz e) Devrik, isim, sıralı, olumlu