Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tanzimat Dönemi'nde Roman Soruları

Habsburg Imparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi milli
monarşilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak
Protestanlığın ----, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkile-
rinde ---- olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yayılması - belirleyici
B) artması - sıkıntılı
C) görülmesi - başarılı
D) öne çıkması - ön planda
E) seçilmesi - yardımcı
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
Habsburg Imparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi milli monarşilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak Protestanlığın ----, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkile- rinde ---- olmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gisi sırasıyla getirilmelidir? A) yayılması - belirleyici B) artması - sıkıntılı C) görülmesi - başarılı D) öne çıkması - ön planda E) seçilmesi - yardımcı
1.
→ SİMETRİK ÖĞRENME 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerleriyle
aynı doğrultuda değildir?
A) İki arslan bir posta sığmaz.
B) İki at bir kazığa bağlanmaz.
C) İki baş bir kazanda kaynamaz.
D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
İki düşman bir yerde durmaz.
2. Aşağıdakilerin hangisi anlamca "Büyük başın derdi de
yük olur." atasözüyle aynı doğrultudadır?
A) Dağ başından duman eksik olmaz.
B) Arslan kükrerse atin ayağı kösteklenir.
hol olmayınca yüze gelmez.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
1. → SİMETRİK ÖĞRENME 9 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerleriyle aynı doğrultuda değildir? A) İki arslan bir posta sığmaz. B) İki at bir kazığa bağlanmaz. C) İki baş bir kazanda kaynamaz. D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz. İki düşman bir yerde durmaz. 2. Aşağıdakilerin hangisi anlamca "Büyük başın derdi de yük olur." atasözüyle aynı doğrultudadır? A) Dağ başından duman eksik olmaz. B) Arslan kükrerse atin ayağı kösteklenir. hol olmayınca yüze gelmez.
6-
I. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
II. Gemiler gider aydın ufuklara gemiler gider
Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder
III. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere
Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
IV. Giderek saplandı yalnızlık yüreğime
Atmak istediğimde ise atamıyorum
V. Ondan geçmeyen trenler devrilsin
Onu sevmeyen yürek taş kesilsin
Numaralanmış dizelerin hangisinde isim fiil,
sifat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
6- I. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar II. Gemiler gider aydın ufuklara gemiler gider Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder III. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere IV. Giderek saplandı yalnızlık yüreğime Atmak istediğimde ise atamıyorum V. Ondan geçmeyen trenler devrilsin Onu sevmeyen yürek taş kesilsin Numaralanmış dizelerin hangisinde isim fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
25. Palovit Vadisi, Firtina Vadisi'nin kalbi denilecek bir
bölgeyi kapsıyor. Doğal yaşlı ormanland varlığıy-
la, yabani yaşam sahasıyla, geleneksel mimarinin
korunduğu yüzyıllık evleri ve yaylalarıyla Palovit,
Firtina Vadisi'nin en önemli yaşam alanlarına ev
sahipliği yapıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Isim tamlamasını niteleyen sifat
Uçüncü çoğul iyelik eki almış isim
Zincirleme isim tamlamas
D) Farklı türlerde fiksi
Sifatı derecelendiren zarf
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
25. Palovit Vadisi, Firtina Vadisi'nin kalbi denilecek bir bölgeyi kapsıyor. Doğal yaşlı ormanland varlığıy- la, yabani yaşam sahasıyla, geleneksel mimarinin korunduğu yüzyıllık evleri ve yaylalarıyla Palovit, Firtina Vadisi'nin en önemli yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Isim tamlamasını niteleyen sifat Uçüncü çoğul iyelik eki almış isim Zincirleme isim tamlamas D) Farklı türlerde fiksi Sifatı derecelendiren zarf
3.
14
ortaya çıkmıştır.
C) Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
D) Sone, nazım şekli oldukça yaygındır.
E) Resim altı şiir (pitoreks) yazma tekniğine başvurulmuş-
tur.
Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
Topluyor bû-yi ruhunu güya,
Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak
Yukarıda O Belde şiirinden alınan bu dizeler biçim ve
içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebî
akımların hangisine örnek oluşturur?
B) Parnasizm
A) Romantizm
D) Sembolizm
C) Klasisizm
E) Modernizm
Palme Yayınevi
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
3. 14 ortaya çıkmıştır. C) Sanat için sanat anlayışı hâkimdir. D) Sone, nazım şekli oldukça yaygındır. E) Resim altı şiir (pitoreks) yazma tekniğine başvurulmuş- tur. Sen ve ben Ve deniz Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz Topluyor bû-yi ruhunu güya, Uzak Ve mâi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak Yukarıda O Belde şiirinden alınan bu dizeler biçim ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebî akımların hangisine örnek oluşturur? B) Parnasizm A) Romantizm D) Sembolizm C) Klasisizm E) Modernizm Palme Yayınevi
19. (1) Ümit; yaşamda vardığımız değil, varacağımızı zannettiği-
miz en uzak hedeftir (II) Ona belki de varılamaz ama ümit
bizi devamlı o hedefe doğru çeker. (III) Daima onun peşin-
den gider ve yorulmayız çünkü cazibesi bize hayatı sevdi-
rir. (IV) Ümit olmadan insan, bu dünyada hiçbir işin üstesin-
den gelemez. Gözümüzden silindiği, onu kaybettiğimizi
sandığınız anlar, hayatımızın en karanlık anlarıdır fakat ruhu
sıhhatli insan onu tekrar bulmakta gecikmez. (VI) Açılmamış
her kapının arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, ka-
zılmamış her toprağın ye başlanmamış her çalışmanın altın-
da pırıl pırıl bir ümit yatmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-
cenin akışını bozmaktadır?
ANI
IINA
IV
D) N
ENVI
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
19. (1) Ümit; yaşamda vardığımız değil, varacağımızı zannettiği- miz en uzak hedeftir (II) Ona belki de varılamaz ama ümit bizi devamlı o hedefe doğru çeker. (III) Daima onun peşin- den gider ve yorulmayız çünkü cazibesi bize hayatı sevdi- rir. (IV) Ümit olmadan insan, bu dünyada hiçbir işin üstesin- den gelemez. Gözümüzden silindiği, onu kaybettiğimizi sandığınız anlar, hayatımızın en karanlık anlarıdır fakat ruhu sıhhatli insan onu tekrar bulmakta gecikmez. (VI) Açılmamış her kapının arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, ka- zılmamış her toprağın ye başlanmamış her çalışmanın altın- da pırıl pırıl bir ümit yatmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün- cenin akışını bozmaktadır? ANI IINA IV D) N ENVI
(1) Doğu kültürü ile Batı kültürü dünyayı çok farklı şekilde algılar
ve onunla ilgili farklı şekilde düşünür. (II) Bu farklı bakış açısı
iki kültürün birbirinden giderek uzaklaşmasına neden olmuştur.
(III) Doğu medeniyeti insanı, kendileri için önceden biçilmiş rol
ilişkileri içinde yaşar, Batılılar ise daha az sınırlayıcı bir sosyal
dünyada yaşarlar. (IV) Bu bağlamda iki medeniyetin insana
farklı açıdan baktığı görülmektedir. (V) Yunan medeniyeti mad-
deyi, bağımsız objelerden ya da atomlardan oluşuyor olarak
görmüş, Çin uygarlığı ise maddeyi sürekli bir parçacık akışı
hatta birbirine geçiş yapan parçacık akışı olarak görmüşlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede öznel bir ifadeye yer verilmiştir.
B) II. cümlede olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir.
C) III. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
D) IV. cümlede saptama yapılmıştır.
E) V. cümlede örneklere yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
(1) Doğu kültürü ile Batı kültürü dünyayı çok farklı şekilde algılar ve onunla ilgili farklı şekilde düşünür. (II) Bu farklı bakış açısı iki kültürün birbirinden giderek uzaklaşmasına neden olmuştur. (III) Doğu medeniyeti insanı, kendileri için önceden biçilmiş rol ilişkileri içinde yaşar, Batılılar ise daha az sınırlayıcı bir sosyal dünyada yaşarlar. (IV) Bu bağlamda iki medeniyetin insana farklı açıdan baktığı görülmektedir. (V) Yunan medeniyeti mad- deyi, bağımsız objelerden ya da atomlardan oluşuyor olarak görmüş, Çin uygarlığı ise maddeyi sürekli bir parçacık akışı hatta birbirine geçiş yapan parçacık akışı olarak görmüşlerdir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede öznel bir ifadeye yer verilmiştir. B) II. cümlede olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir. C) III. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. D) IV. cümlede saptama yapılmıştır. E) V. cümlede örneklere yer verilmiştir.
Bu şeb de cuşiş-i yâdınla ağladım durdum
Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum
(Bu gece de seni anmanın coşkunluğu ile ağladım dur-
dum. Ey tarihin kızı olan güzel yurdum, gell)
Ufuklarım nazarımdan nihan olup gideli,
Bu hâkdân-ı fenanın karardı her şekli.
(Ufukların gözümden gizlenip gideli, gözüme görünmez
olalı bu ölümlü dünyanın her şekli karardı.)
Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim...
Zemine münkesirim, âsmana muğberrim.
(Gözümde yer gök kalmadı; batar çıkar giderim. Yere kır-
gınım, göğe dargınım.)
Gelir bu cevv-i kebûdun serairinde güler,
Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler.
(Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler bu mavi boşlu-
ğun içinde gizlenerek güler.)
Ne rüzgârında şemîm-i cibalimizdir esen,
Ne dalgalarda haber var bizim sevahilden.
(Ne rüzgârında esen, dağlarımızın kokusudur ne dalgalar-
da bizim kıyılardan haber var.)
Bu dizelerde şair aşağıdakilerin hangisine hitap et-
mektedir?
A) Tarihe
B) Vatana
D) Tabiata
C) Kadere
E) Sevgiliye
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
Bu şeb de cuşiş-i yâdınla ağladım durdum Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum (Bu gece de seni anmanın coşkunluğu ile ağladım dur- dum. Ey tarihin kızı olan güzel yurdum, gell) Ufuklarım nazarımdan nihan olup gideli, Bu hâkdân-ı fenanın karardı her şekli. (Ufukların gözümden gizlenip gideli, gözüme görünmez olalı bu ölümlü dünyanın her şekli karardı.) Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim... Zemine münkesirim, âsmana muğberrim. (Gözümde yer gök kalmadı; batar çıkar giderim. Yere kır- gınım, göğe dargınım.) Gelir bu cevv-i kebûdun serairinde güler, Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler. (Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler bu mavi boşlu- ğun içinde gizlenerek güler.) Ne rüzgârında şemîm-i cibalimizdir esen, Ne dalgalarda haber var bizim sevahilden. (Ne rüzgârında esen, dağlarımızın kokusudur ne dalgalar- da bizim kıyılardan haber var.) Bu dizelerde şair aşağıdakilerin hangisine hitap et- mektedir? A) Tarihe B) Vatana D) Tabiata C) Kadere E) Sevgiliye
D) Ive
D
2. Talat Bey, 19-20 yaşlarında genç bir adamdır. Devlet
memurudur. Her gün rutin bir şekilde işe gidip gelirken
alışveriş yaptığı dükkânın üst katındaki evin cumba-
sında gördüğü Fitnat'ın gölgesine âşık olur.
Bu metinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Tanzimat Döneminin ilk yerli romanıdır.
B) Yazarı Şemsettin Sami'dir.
C) Devrin tipik bir özelliği olan "tesadüfe" yer verilmiş-
tir.
D)) Realizmin etkisinin görüldüğü bir romandır.
E) Hacı Mustafa, Saliha Hanım, Şerife Kadın romanın
diğer kişileridir.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
D) Ive D 2. Talat Bey, 19-20 yaşlarında genç bir adamdır. Devlet memurudur. Her gün rutin bir şekilde işe gidip gelirken alışveriş yaptığı dükkânın üst katındaki evin cumba- sında gördüğü Fitnat'ın gölgesine âşık olur. Bu metinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Tanzimat Döneminin ilk yerli romanıdır. B) Yazarı Şemsettin Sami'dir. C) Devrin tipik bir özelliği olan "tesadüfe" yer verilmiş- tir. D)) Realizmin etkisinin görüldüğü bir romandır. E) Hacı Mustafa, Saliha Hanım, Şerife Kadın romanın diğer kişileridir.
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Böyle olayların yaşanması çok doğal çünkü siteye
giren çıkan belli değil.
B) Kitabın düzeltmelerini bir iki saat içinde bitirip kitabı
baskıya verdi.
C) Bu filmi daha önce de birkaç kez televizyonda izle-
dim.
D) Bu tür olaylarla gazetede hemen hemen her gün
karşılaşıyoruz.
E) Nehir, her sabah seyyar satıcının sesiyle uyanıyor-
du.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Böyle olayların yaşanması çok doğal çünkü siteye giren çıkan belli değil. B) Kitabın düzeltmelerini bir iki saat içinde bitirip kitabı baskıya verdi. C) Bu filmi daha önce de birkaç kez televizyonda izle- dim. D) Bu tür olaylarla gazetede hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. E) Nehir, her sabah seyyar satıcının sesiyle uyanıyor- du.
24. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Ünlü düşmesine uğramış türemiş yapılı fiil
B) Yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiil
C) Emir kipi ile çekimlenmiş fiil
DY Gelecek zaman kipi ile çekimlenmiş fiil
İsim - fiil
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
24. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Ünlü düşmesine uğramış türemiş yapılı fiil B) Yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiil C) Emir kipi ile çekimlenmiş fiil DY Gelecek zaman kipi ile çekimlenmiş fiil İsim - fiil
diş
Duyularımız çoğunlukla bize gerçeği söylemez. Duyularımız
ş dünyayı olduğu gibi değil, değişmiş olarak bize ulaştırır.
Bunun için bizim anlattıklarımız, sadece dış dünya değil, bu
dünyanın hayalimizdeki yansımasıdır. Dış dünyada gördüğü-
z varlıkların gerçek, realist yönünü değil bizde uyandırdığı
müz
zlenimleri anlatırız.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerinde bu par-
çadaki sanat anlayışının etkileri görülebilir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Orhan Veli Kanık
D) Namık Kemal
B
E) Mehmet Akif Ersoy
HIZ VE RENK YAYINLARI
II. Kc
de s
müc
1.K
and
tül
S
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
diş Duyularımız çoğunlukla bize gerçeği söylemez. Duyularımız ş dünyayı olduğu gibi değil, değişmiş olarak bize ulaştırır. Bunun için bizim anlattıklarımız, sadece dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizdeki yansımasıdır. Dış dünyada gördüğü- z varlıkların gerçek, realist yönünü değil bizde uyandırdığı müz zlenimleri anlatırız. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerinde bu par- çadaki sanat anlayışının etkileri görülebilir? A) Tevfik Fikret B) Ahmet Haşim C) Orhan Veli Kanık D) Namık Kemal B E) Mehmet Akif Ersoy HIZ VE RENK YAYINLARI II. Kc de s müc 1.K and tül S
BBB
5. Ad tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlana-
na bağlanabilir.
TÜR
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya
uygun bir ad tamlaması vardır?
A Soğuk havanın etkisiyle sokak hayvanları daha
zorlu yaşam şartlarıyla karşı karşıyaydı.
B) Toplantının yeri ve zamanı, yetkililer tarafından
penuz açıklanmadı.
C) Şairin yazın anlayışı hakkında bilgi veren nitelikli
bir makale kaleme alınmıştı.
D) Yaşar Kemal, öykü ve roman türünde edebiyatımı-
za birçok seçkin eser kazandırdı.
E) Yağmurun ardından gökyüzünde beliren renk
cümbüşü, bize doyumsuz bir seyir keyfi yaşattı.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
BBB 5. Ad tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlana- na bağlanabilir. TÜR Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya uygun bir ad tamlaması vardır? A Soğuk havanın etkisiyle sokak hayvanları daha zorlu yaşam şartlarıyla karşı karşıyaydı. B) Toplantının yeri ve zamanı, yetkililer tarafından penuz açıklanmadı. C) Şairin yazın anlayışı hakkında bilgi veren nitelikli bir makale kaleme alınmıştı. D) Yaşar Kemal, öykü ve roman türünde edebiyatımı- za birçok seçkin eser kazandırdı. E) Yağmurun ardından gökyüzünde beliren renk cümbüşü, bize doyumsuz bir seyir keyfi yaşattı.
13. Modern Fransız edebiyatının önemli yazarla-
ri arasında yer alan Jean Echenoz özellikle
romanın alt türlerinin formlarıyla oynama-
sıyla öne çıkar. Farklı alt türlerin romansal
sözleşmelerinin mekanizmalarını değiştire-
rek veya bu sözleşmelere yeni fonksiyonlar
ekleyerek yeni anlatı teknikleri ortaya çıkarır.
Christine Jérusalem, Bruno Blanckeman gibi
eleştirmenlerin geleneksel romana ait özellik-
leri kullandığını belirttiği J. Echenoz, anlatıyı
daha aktif, daha sinematografik kılmak için
anlatısal durağanlıktan kaçınır. J. Echenoz
romanlarında betimlemeler, karakter tasvirle-
ri ve durum ifadeleri en aza indirgenerek kur-
macaya dinamiklik kazandırılır. Eserlerinde
klasik anlamdaki olay hikâyelerine dönmesi
ile öne çıksa da anlatı elemanlarıyla sıklık-
la oynar ve yeni anlatı teknikleri oluşturur.
Roman kodlarının yapılarında değişiklikler
yapar, formlarını değiştirir ya da mekân öge-
sinde olduğu gibi söz konusu elemanın anla-
mını/içeriğini tamamen ironik bir biçimde yeni
bir konsept içerisinde sunar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü
edilen yazarın özellikleri arasında gösteri-
lemez?
A) Bilindik anlatım yöntemleri üzerinde deği-
şiklik yaparak yeni tarzlar oluşturduğu
B Karakter tasvirlerine sıkça yer vererek
kurguyu gölgede bıraktığı
C) Anlatımı daha canlı, daha görsel hâle ge-
tirmeye çalıştığı
D) Eserlerin yapısında ve şeklinde değişik-
likler yaptığı gibi içeriği de ironik bir söy-
Nemle aktardığı
E) Klasik roman tekniklerinden, özelliklerin-
den yararlanma yoluna gittiği
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
13. Modern Fransız edebiyatının önemli yazarla- ri arasında yer alan Jean Echenoz özellikle romanın alt türlerinin formlarıyla oynama- sıyla öne çıkar. Farklı alt türlerin romansal sözleşmelerinin mekanizmalarını değiştire- rek veya bu sözleşmelere yeni fonksiyonlar ekleyerek yeni anlatı teknikleri ortaya çıkarır. Christine Jérusalem, Bruno Blanckeman gibi eleştirmenlerin geleneksel romana ait özellik- leri kullandığını belirttiği J. Echenoz, anlatıyı daha aktif, daha sinematografik kılmak için anlatısal durağanlıktan kaçınır. J. Echenoz romanlarında betimlemeler, karakter tasvirle- ri ve durum ifadeleri en aza indirgenerek kur- macaya dinamiklik kazandırılır. Eserlerinde klasik anlamdaki olay hikâyelerine dönmesi ile öne çıksa da anlatı elemanlarıyla sıklık- la oynar ve yeni anlatı teknikleri oluşturur. Roman kodlarının yapılarında değişiklikler yapar, formlarını değiştirir ya da mekân öge- sinde olduğu gibi söz konusu elemanın anla- mını/içeriğini tamamen ironik bir biçimde yeni bir konsept içerisinde sunar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın özellikleri arasında gösteri- lemez? A) Bilindik anlatım yöntemleri üzerinde deği- şiklik yaparak yeni tarzlar oluşturduğu B Karakter tasvirlerine sıkça yer vererek kurguyu gölgede bıraktığı C) Anlatımı daha canlı, daha görsel hâle ge- tirmeye çalıştığı D) Eserlerin yapısında ve şeklinde değişik- likler yaptığı gibi içeriği de ironik bir söy- Nemle aktardığı E) Klasik roman tekniklerinden, özelliklerin- den yararlanma yoluna gittiği
6. Geceler vardır, uyuyamazsınız
Tudi Geceler vardır, bitmez
Düşler vardır, inanamazsınız
Aşklar vardır, çekilmez
Geceler vardır, yanarsınız
Kimseler bilmez
Bu dizelerin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uykusuzluk
Yalnızlık duygusu
B) Düş kırıklığı
D) Yaşamdan kopuş
E) Gecenin sessizliği
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
6. Geceler vardır, uyuyamazsınız Tudi Geceler vardır, bitmez Düşler vardır, inanamazsınız Aşklar vardır, çekilmez Geceler vardır, yanarsınız Kimseler bilmez Bu dizelerin ana teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Uykusuzluk Yalnızlık duygusu B) Düş kırıklığı D) Yaşamdan kopuş E) Gecenin sessizliği
28. Öfkem kadar güzeldir şefkatim. Papatyayı, laleyi,
gülü, yasemini, hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım
dünyaya. Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti,
polen polen yaşam. Uçan, sayemde uçtu. Yüreği
terlerken ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben
aldım harareti, ben taşıdım umudu yüreğine tohumun.
Ne hikayeler öğrendim zamandan; kimini duydum,
kimine şahit oldum:her birinden bir name vurdum
sırtıma.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur?
a) Çiçek
b) Bahar
c) Kuş
d) Rüzgâr
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
28. Öfkem kadar güzeldir şefkatim. Papatyayı, laleyi, gülü, yasemini, hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya. Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti, polen polen yaşam. Uçan, sayemde uçtu. Yüreği terlerken ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben aldım harareti, ben taşıdım umudu yüreğine tohumun. Ne hikayeler öğrendim zamandan; kimini duydum, kimine şahit oldum:her birinden bir name vurdum sırtıma. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur? a) Çiçek b) Bahar c) Kuş d) Rüzgâr