Tanzimat Dönemi'nde Roman Soruları

oru Bankası
10. (1) Dünyanın en köklü edebî gelenekleri arasında yer alan klasik
Rus romanında, çoğunlukla aristokratların hikâyeleri anlatılır. (II)
Kendisi de bir kont olan Tolstoy'un romanları prenslerle, aris-
tokrat subaylarla, soylu ailelerden gelen ve görkemli balolarla
sosyeteye takdim edilen genç kızlarla doludur. (III) O dönemin
Rus soyluları Fransızca konuşmaya meraklı oldukları için bu
romanlardaki uzun diyalogların yabancı dilde olması kimseyi
şaşırtmaz. (IV) Fransızca bilmeyen halk bu konuşmaları anlaya-
maz elbette ama maksat zaten, bunları halkın değil, Fransızca
konuşan soyluların okumasıdır. (V) Bizde aristokrasi bulunmadığı
için edebiyatımızda prenslere, prenseslere pek rastlanmaz. (VI)
Buna karşılık erken dönem romancılığımız İstanbul'daki orta
tabaka insanların hayatına yoğunlaşmış gibidir.
us
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
B) III
C) IV
D) V
ATT
E) VI
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
oru Bankası 10. (1) Dünyanın en köklü edebî gelenekleri arasında yer alan klasik Rus romanında, çoğunlukla aristokratların hikâyeleri anlatılır. (II) Kendisi de bir kont olan Tolstoy'un romanları prenslerle, aris- tokrat subaylarla, soylu ailelerden gelen ve görkemli balolarla sosyeteye takdim edilen genç kızlarla doludur. (III) O dönemin Rus soyluları Fransızca konuşmaya meraklı oldukları için bu romanlardaki uzun diyalogların yabancı dilde olması kimseyi şaşırtmaz. (IV) Fransızca bilmeyen halk bu konuşmaları anlaya- maz elbette ama maksat zaten, bunları halkın değil, Fransızca konuşan soyluların okumasıdır. (V) Bizde aristokrasi bulunmadığı için edebiyatımızda prenslere, prenseslere pek rastlanmaz. (VI) Buna karşılık erken dönem romancılığımız İstanbul'daki orta tabaka insanların hayatına yoğunlaşmış gibidir. us Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? B) III C) IV D) V ATT E) VI
n asla bi
gili olara
österme
asina
için
en
1B3
Özün
BENIM HOCAM
Gazeteci:
TYT-TÜRKÇE Soru Ba
(1)
Yazar:
Güzellik ile hakikat arasındaki bağ çok özeldir. Güzellik, "çirkin"in
değil "yapay"ın karşıtıdır. Güzellik, bir şeyin ya da bir kişinin
"olduğu gibi" olmasının duyumsal anlatımıdır, hislere seslendiğini
dile getirmektir.
Gazeteci:
Yazar:
de Aslında "güzel" ve "çirkin" kültürden kültüre farklılık gösteren
geleneksel kategorilerden başka bir şey değildir. Güzelliği anla-
madaki başarısızlığımızın iyi bir örneği, ortalama insanın, bazen
bedenimiz için daha az hoş olmakla birlikte, sanki yağmur ya da
sis de aynı ölçüde güzel değilmiş gibi günbatımını, bir güzellik
örneği olarak sunma eğilimidir. Yani farklı değerlendirmek gayet
mümkündür hatta normal olan da budur.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
A) 1. Gerçek güzellik sizce nedir?
II.
Güzelliğin başka insanlarca da farklı değerlendirilmesi
mümkün değil mi?
B) I.
Güzellik kavramı çirkinlik kavramının tersi midir?
11. Kültürümüzde güzellik kavramı neyle biçimlendiriliyor?
C) I. Bir nesnenin güzel olması için doğal olması şart mıdır?
II. Bir sanat eserini güzel yapan nedir?
DI. Herkes tarafından beğenilen bir eser var mıdır?
II. Güzellik kategorilerini biçimleyen unsurlar nelerdir?
EI. Dünyaya güzel bakmak dünyayı güzel kılar mı?
II. Güzellik olgusu, herkes tarafından aynı şekilde algılanabi-
lir mi?
10.
/benimhocam
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
n asla bi gili olara österme asina için en 1B3 Özün BENIM HOCAM Gazeteci: TYT-TÜRKÇE Soru Ba (1) Yazar: Güzellik ile hakikat arasındaki bağ çok özeldir. Güzellik, "çirkin"in değil "yapay"ın karşıtıdır. Güzellik, bir şeyin ya da bir kişinin "olduğu gibi" olmasının duyumsal anlatımıdır, hislere seslendiğini dile getirmektir. Gazeteci: Yazar: de Aslında "güzel" ve "çirkin" kültürden kültüre farklılık gösteren geleneksel kategorilerden başka bir şey değildir. Güzelliği anla- madaki başarısızlığımızın iyi bir örneği, ortalama insanın, bazen bedenimiz için daha az hoş olmakla birlikte, sanki yağmur ya da sis de aynı ölçüde güzel değilmiş gibi günbatımını, bir güzellik örneği olarak sunma eğilimidir. Yani farklı değerlendirmek gayet mümkündür hatta normal olan da budur. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) 1. Gerçek güzellik sizce nedir? II. Güzelliğin başka insanlarca da farklı değerlendirilmesi mümkün değil mi? B) I. Güzellik kavramı çirkinlik kavramının tersi midir? 11. Kültürümüzde güzellik kavramı neyle biçimlendiriliyor? C) I. Bir nesnenin güzel olması için doğal olması şart mıdır? II. Bir sanat eserini güzel yapan nedir? DI. Herkes tarafından beğenilen bir eser var mıdır? II. Güzellik kategorilerini biçimleyen unsurlar nelerdir? EI. Dünyaya güzel bakmak dünyayı güzel kılar mı? II. Güzellik olgusu, herkes tarafından aynı şekilde algılanabi- lir mi? 10. /benimhocam
3. Yaratıcılık, hayatı farklı bir açıdan (görüşten) yo-
I
rumlayabilmektir. Kavramlar arasında yepyeni
ilişkiler (bağlar) kurabilmek, onları alışılagelmişin
||
|||
(sıradanın) dışında ve anlamlı bir biçimde bir
araya getirebilmektir. Fakat bireyin yaratıcılık
gücünün yüksek (erdemli) olması, tek başına
IV
kendine de bulunduğu topluma da fazla bir fayda
sağlamaz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi ayraç içindeki açıklamayla örtüşme-
mektedir?
A) I
7.
B) 11
8. SINIFTAN 9. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS
|||
D) IV
1
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
3. Yaratıcılık, hayatı farklı bir açıdan (görüşten) yo- I rumlayabilmektir. Kavramlar arasında yepyeni ilişkiler (bağlar) kurabilmek, onları alışılagelmişin || ||| (sıradanın) dışında ve anlamlı bir biçimde bir araya getirebilmektir. Fakat bireyin yaratıcılık gücünün yüksek (erdemli) olması, tek başına IV kendine de bulunduğu topluma da fazla bir fayda sağlamaz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ayraç içindeki açıklamayla örtüşme- mektedir? A) I 7. B) 11 8. SINIFTAN 9. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS ||| D) IV 1
Habsburg Imparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi milli
monarşilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak
Protestanlığın ----, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkile-
rinde ---- olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yayılması - belirleyici
B) artması - sıkıntılı
C) görülmesi - başarılı
D) öne çıkması - ön planda
E) seçilmesi - yardımcı
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
Habsburg Imparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa gibi milli monarşilerle giriştiği mücadeleler, yeni bir mezhep olarak Protestanlığın ----, Osmanlıların siyasi ve ekonomik ilişkile- rinde ---- olmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gisi sırasıyla getirilmelidir? A) yayılması - belirleyici B) artması - sıkıntılı C) görülmesi - başarılı D) öne çıkması - ön planda E) seçilmesi - yardımcı
2. Süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biriyle biten sözcüğe
ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sert sessizler
"b,c, d, g, ğ" ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek
yoktur?
A) Gencecik insanlar, işsiz güçsüz dolaşıyorlar.
B) Doğadaki güzelliklerin simgesidir Halikarnas
Balıkçısı.
C) Onur, okula başladığında okumayı biliyormuş.
D) Kitap okumanın tadına varan insan çok azdır.
E) Çağımız, düşünce gelişiminin durduğu bir çağ..
-
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
2. Süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biriyle biten sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sert sessizler "b,c, d, g, ğ" ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek yoktur? A) Gencecik insanlar, işsiz güçsüz dolaşıyorlar. B) Doğadaki güzelliklerin simgesidir Halikarnas Balıkçısı. C) Onur, okula başladığında okumayı biliyormuş. D) Kitap okumanın tadına varan insan çok azdır. E) Çağımız, düşünce gelişiminin durduğu bir çağ.. -
ranışlarını gördükten sonra
gözümü bir an evvel o dükkândan ayrılmaya diktim; ilk
fırsatta da oradan hemen ayrıldım.
Hanımağa öyle dik durur, adama öyle sert bir şekilde
bakardı ki ne yapacağını bilemediğin için gözünü ka-
çırmaktan başka çare bulamazdın.
12. Doğrudan yapılan eleştiri yazıları dışında çeşitli inceleme-
lerde, gazete ve dergilerdeki kitap tanıtma yazılarında, eser-
lerin ön söz ve takrizlerinde, mektup ve hatıralarda, röpor-
taj, mülakat ve sohbetlerde de eleştiri yapılabilir. Yapılan
eleştirinin bir değer taşıması için önce tarafsızlık, sonra iyi
bir üslup, fikrî ve felsefi birikim, sağlam bir mantık aşırılık
tan uzaklık ve okuyanın anlayabileceği sade bir dil gerekir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerin hangisinde yoktur?
fortelvr
A) Rolünü yaparken hiçbir yapmacıklığa, abartıya kaçmı-
yor; âdeta rolünü yapmıyor da yaşıyor.
Les
Romanın eleştirisinde yererken çok yerme, överken
çok övme, dengeyi tutturamama hâli yoktu.
C) Günlük dilden farklı, sadece bir grubun ifadesine hâ-
kim olabildiği, anlaşılırlıktan uzak bir yaklaşımı var.
✓kaçınması onun için bir artı olacaktı. abartmalardan
EX Doğallığa ve makul olana yaklaşan resimlerinde iç dün-
yasını tam olarak göremiyoruz.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
ranışlarını gördükten sonra gözümü bir an evvel o dükkândan ayrılmaya diktim; ilk fırsatta da oradan hemen ayrıldım. Hanımağa öyle dik durur, adama öyle sert bir şekilde bakardı ki ne yapacağını bilemediğin için gözünü ka- çırmaktan başka çare bulamazdın. 12. Doğrudan yapılan eleştiri yazıları dışında çeşitli inceleme- lerde, gazete ve dergilerdeki kitap tanıtma yazılarında, eser- lerin ön söz ve takrizlerinde, mektup ve hatıralarda, röpor- taj, mülakat ve sohbetlerde de eleştiri yapılabilir. Yapılan eleştirinin bir değer taşıması için önce tarafsızlık, sonra iyi bir üslup, fikrî ve felsefi birikim, sağlam bir mantık aşırılık tan uzaklık ve okuyanın anlayabileceği sade bir dil gerekir. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı- dakilerin hangisinde yoktur? fortelvr A) Rolünü yaparken hiçbir yapmacıklığa, abartıya kaçmı- yor; âdeta rolünü yapmıyor da yaşıyor. Les Romanın eleştirisinde yererken çok yerme, överken çok övme, dengeyi tutturamama hâli yoktu. C) Günlük dilden farklı, sadece bir grubun ifadesine hâ- kim olabildiği, anlaşılırlıktan uzak bir yaklaşımı var. ✓kaçınması onun için bir artı olacaktı. abartmalardan EX Doğallığa ve makul olana yaklaşan resimlerinde iç dün- yasını tam olarak göremiyoruz.
1.
→ SİMETRİK ÖĞRENME 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerleriyle
aynı doğrultuda değildir?
A) İki arslan bir posta sığmaz.
B) İki at bir kazığa bağlanmaz.
C) İki baş bir kazanda kaynamaz.
D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
İki düşman bir yerde durmaz.
2. Aşağıdakilerin hangisi anlamca "Büyük başın derdi de
yük olur." atasözüyle aynı doğrultudadır?
A) Dağ başından duman eksik olmaz.
B) Arslan kükrerse atin ayağı kösteklenir.
hol olmayınca yüze gelmez.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
1. → SİMETRİK ÖĞRENME 9 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerleriyle aynı doğrultuda değildir? A) İki arslan bir posta sığmaz. B) İki at bir kazığa bağlanmaz. C) İki baş bir kazanda kaynamaz. D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz. İki düşman bir yerde durmaz. 2. Aşağıdakilerin hangisi anlamca "Büyük başın derdi de yük olur." atasözüyle aynı doğrultudadır? A) Dağ başından duman eksik olmaz. B) Arslan kükrerse atin ayağı kösteklenir. hol olmayınca yüze gelmez.
6-
I. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
II. Gemiler gider aydın ufuklara gemiler gider
Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder
III. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere
Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
IV. Giderek saplandı yalnızlık yüreğime
Atmak istediğimde ise atamıyorum
V. Ondan geçmeyen trenler devrilsin
Onu sevmeyen yürek taş kesilsin
Numaralanmış dizelerin hangisinde isim fiil,
sifat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
6- I. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar II. Gemiler gider aydın ufuklara gemiler gider Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder III. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere IV. Giderek saplandı yalnızlık yüreğime Atmak istediğimde ise atamıyorum V. Ondan geçmeyen trenler devrilsin Onu sevmeyen yürek taş kesilsin Numaralanmış dizelerin hangisinde isim fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
25. Palovit Vadisi, Firtina Vadisi'nin kalbi denilecek bir
bölgeyi kapsıyor. Doğal yaşlı ormanland varlığıy-
la, yabani yaşam sahasıyla, geleneksel mimarinin
korunduğu yüzyıllık evleri ve yaylalarıyla Palovit,
Firtina Vadisi'nin en önemli yaşam alanlarına ev
sahipliği yapıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Isim tamlamasını niteleyen sifat
Uçüncü çoğul iyelik eki almış isim
Zincirleme isim tamlamas
D) Farklı türlerde fiksi
Sifatı derecelendiren zarf
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
25. Palovit Vadisi, Firtina Vadisi'nin kalbi denilecek bir bölgeyi kapsıyor. Doğal yaşlı ormanland varlığıy- la, yabani yaşam sahasıyla, geleneksel mimarinin korunduğu yüzyıllık evleri ve yaylalarıyla Palovit, Firtina Vadisi'nin en önemli yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Isim tamlamasını niteleyen sifat Uçüncü çoğul iyelik eki almış isim Zincirleme isim tamlamas D) Farklı türlerde fiksi Sifatı derecelendiren zarf
OTURUM AYT)
A
www
A
DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI
Bu testle ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın "TÜRKÇE TEST
1. I. İletişimi başlatır.
TÜRKÇE T
II. Kodlanmış iletiyi çözerek anlamlandırır.
III. İletinin aktarılmasında kullanılır.
IV. İletiye yönelik olarak alıcı tarafından oluşturulan
tepkidir.
D) Kanal
Numaralanmış açıklamalarla aşağıdaki iletişim un-
surlarından hangisi ilişkilendirilemez?
A) İleti
M
B) Gönderi
C) Alici
E) Geri Bildirim
(-)0)
() A
3.
do gösterir Düsünce
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
OTURUM AYT) A www A DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI Bu testle ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın "TÜRKÇE TEST 1. I. İletişimi başlatır. TÜRKÇE T II. Kodlanmış iletiyi çözerek anlamlandırır. III. İletinin aktarılmasında kullanılır. IV. İletiye yönelik olarak alıcı tarafından oluşturulan tepkidir. D) Kanal Numaralanmış açıklamalarla aşağıdaki iletişim un- surlarından hangisi ilişkilendirilemez? A) İleti M B) Gönderi C) Alici E) Geri Bildirim (-)0) () A 3. do gösterir Düsünce
3.
14
ortaya çıkmıştır.
C) Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
D) Sone, nazım şekli oldukça yaygındır.
E) Resim altı şiir (pitoreks) yazma tekniğine başvurulmuş-
tur.
Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
Topluyor bû-yi ruhunu güya,
Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak
Yukarıda O Belde şiirinden alınan bu dizeler biçim ve
içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebî
akımların hangisine örnek oluşturur?
B) Parnasizm
A) Romantizm
D) Sembolizm
C) Klasisizm
E) Modernizm
Palme Yayınevi
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
3. 14 ortaya çıkmıştır. C) Sanat için sanat anlayışı hâkimdir. D) Sone, nazım şekli oldukça yaygındır. E) Resim altı şiir (pitoreks) yazma tekniğine başvurulmuş- tur. Sen ve ben Ve deniz Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz Topluyor bû-yi ruhunu güya, Uzak Ve mâi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak Yukarıda O Belde şiirinden alınan bu dizeler biçim ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebî akımların hangisine örnek oluşturur? B) Parnasizm A) Romantizm D) Sembolizm C) Klasisizm E) Modernizm Palme Yayınevi
İNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
İletişim, Dil ve Kültür ..........
Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam .....
Cümlede Anlam-Kavramlar .......
Cümle Yorumu ...................
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları ...............
Paragraf Yapısı.
Paragraf Yorumu......
Ses Bilgisi .......
Yazım Kuralları...
Noktalama İşaretleri
Sözcük Yapısı ve Ekler.....
Sözcük Türleri (Kelime Çeşitleri).
Tamlamalar..
Fiiller.........
Fiilimsiler (Eylemsiler).
Fiil Çatısı
Cümlenin Ögeleri .....
Cümle Türleri.....
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
İNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. İletişim, Dil ve Kültür .......... Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam ..... Cümlede Anlam-Kavramlar ....... Cümle Yorumu ................... Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları ............... Paragraf Yapısı. Paragraf Yorumu...... Ses Bilgisi ....... Yazım Kuralları... Noktalama İşaretleri Sözcük Yapısı ve Ekler..... Sözcük Türleri (Kelime Çeşitleri). Tamlamalar.. Fiiller......... Fiilimsiler (Eylemsiler). Fiil Çatısı Cümlenin Ögeleri ..... Cümle Türleri.....
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gere-
ken bir birleşik kelime ayrı yazılmıştır?
A) İki eski dost gider ayak, sebepsiz yere kavga etmişti.
avga etmişti.
B) Annesi kahvaltıda ona muhakkak ton balığı da kordu.
Kasabamıza kara yoluyla iki saatte ulaşabilirsiniz.
D) Babam çayına her zaman iki kesme şeker atardı.
E) Gece yarısı başlayan yağmur sabaha kadar sürdü.
DENEME-6
4
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gere- ken bir birleşik kelime ayrı yazılmıştır? A) İki eski dost gider ayak, sebepsiz yere kavga etmişti. avga etmişti. B) Annesi kahvaltıda ona muhakkak ton balığı da kordu. Kasabamıza kara yoluyla iki saatte ulaşabilirsiniz. D) Babam çayına her zaman iki kesme şeker atardı. E) Gece yarısı başlayan yağmur sabaha kadar sürdü. DENEME-6 4
e
Kavra
5. Yazarlar, okuyucuyu aydınlatmak
amacıyla olayın akışını keser, oku-
yucuya bilgi verirler. Okuyucuyu iste-
dikleri gibi yönlendirirler.
DII. Bu dönemin romanlarında teknik yö-
nünden eksiklikler vardır.
III. Sanatçılar; eserlerinde halkı bilinç-
lendirmeyi amaçlamışlardır. Bu yüz-
den siyasi olaylardan uzak durmuş-
lardır.
Tanzimat Dönemi romanıyla ilgili nu-
maralanmış cümlelerin doğruysa "D",
yanlışsa "Y" olarak gösterimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) D
B) Y
CD
D
E) D
=| 0 0 >
Y
DY
|||
Y
D
Y
D
D
1.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
e Kavra 5. Yazarlar, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla olayın akışını keser, oku- yucuya bilgi verirler. Okuyucuyu iste- dikleri gibi yönlendirirler. DII. Bu dönemin romanlarında teknik yö- nünden eksiklikler vardır. III. Sanatçılar; eserlerinde halkı bilinç- lendirmeyi amaçlamışlardır. Bu yüz- den siyasi olaylardan uzak durmuş- lardır. Tanzimat Dönemi romanıyla ilgili nu- maralanmış cümlelerin doğruysa "D", yanlışsa "Y" olarak gösterimi aşağıda- kilerden hangisidir? A) D B) Y CD D E) D =| 0 0 > Y DY ||| Y D Y D D 1.
6. Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) Romantizm akımının etkisiyle eserle-
rini yazar.
Eserlerinde araya girip bilgi vermiştir.
e Sanatı, toplum yararına kullanmayı
amaçlamıştır.
INVECT
İntibah, Cezmi, Gülnihal adlı roman-
ları vardır.
E) Romanlarında dili sade kullanmıştır.
139
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
6. Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Romantizm akımının etkisiyle eserle- rini yazar. Eserlerinde araya girip bilgi vermiştir. e Sanatı, toplum yararına kullanmayı amaçlamıştır. INVECT İntibah, Cezmi, Gülnihal adlı roman- ları vardır. E) Romanlarında dili sade kullanmıştır. 139
19. (1) Ümit; yaşamda vardığımız değil, varacağımızı zannettiği-
miz en uzak hedeftir (II) Ona belki de varılamaz ama ümit
bizi devamlı o hedefe doğru çeker. (III) Daima onun peşin-
den gider ve yorulmayız çünkü cazibesi bize hayatı sevdi-
rir. (IV) Ümit olmadan insan, bu dünyada hiçbir işin üstesin-
den gelemez. Gözümüzden silindiği, onu kaybettiğimizi
sandığınız anlar, hayatımızın en karanlık anlarıdır fakat ruhu
sıhhatli insan onu tekrar bulmakta gecikmez. (VI) Açılmamış
her kapının arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, ka-
zılmamış her toprağın ye başlanmamış her çalışmanın altın-
da pırıl pırıl bir ümit yatmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-
cenin akışını bozmaktadır?
ANI
IINA
IV
D) N
ENVI
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi'nde Roman
19. (1) Ümit; yaşamda vardığımız değil, varacağımızı zannettiği- miz en uzak hedeftir (II) Ona belki de varılamaz ama ümit bizi devamlı o hedefe doğru çeker. (III) Daima onun peşin- den gider ve yorulmayız çünkü cazibesi bize hayatı sevdi- rir. (IV) Ümit olmadan insan, bu dünyada hiçbir işin üstesin- den gelemez. Gözümüzden silindiği, onu kaybettiğimizi sandığınız anlar, hayatımızın en karanlık anlarıdır fakat ruhu sıhhatli insan onu tekrar bulmakta gecikmez. (VI) Açılmamış her kapının arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, ka- zılmamış her toprağın ye başlanmamış her çalışmanın altın- da pırıl pırıl bir ümit yatmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşün- cenin akışını bozmaktadır? ANI IINA IV D) N ENVI