Mektup Türü ve Özellikleri Soruları

las-
ağ-X
et
er.
a
e
vodafone TR Wi-Fi
22:34
eyle kurduğu toplum düzeni, onun
doğadan uzaklaşıp mutsuz olmasına yol acmıştır.
C) Insanın en mutlu olduğu an, doğayla baş başa olduğu
and
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
D) Toplumların birbirini kabullenmemesi anlaşmazlıklara,
savaşımlara sebep olmuştur.
E) Gelişmiş toplumlarda doğa önemsiz bir güçtür.
29. Ne zaman insan karanlık bir yerde sayıklamaya itilmiş,
insan ilişkileri karışık, karıştırıcı, bozucu niteliklere bürün-
müş, insanın bir başka insana söyleyeceği söz anlamını
kaybetmiş, insan davranışları yapaylık, içtensizlik yüklü
hâle gelmişse insanlar şiir okumak, şiirle uğraşmak, şiirle
öğrenmek gereğini duymuşlardır. Böyle de olmak zorunda-
dır. Çünkü şiir anlatılmaz bir şeyin anlatılmaya çabalanma-
sinin sonunda anlatılabilir bir seyin yeniden anlamlı kılın-
ması için gösterilen bir çabanın sonunda, yeterince anla-
şılmayan bir şeyin etkili bir anlatıma kavuşturulması
uğrunda harcanan çabaların sonunda ortaya çıkar.
Yukarıdaki görüşleri savunan bir şairin şiir okumadaki
asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
%92
A) Kalabalık içindeki yalnızlığını gidermek
B) Yokluğunu hissettiği bir seyleri tamamlamak bir
zorluğu gidermek ve nihayetinde bir doyum sağlamak
C) Kendisini dinlemek ve iyi hissettirmenin yanı sıra
hayatında belirgin bir değişiklik yaratmak
D) Gündelik bilgiye elan ihtiyacı gidermek
E) Ozlenen fakat ulaşılamayan, ulaşılsa bile hâlihazırda
bir kavrama sığdırılamayacak anlamlara ulaşmak
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
las- ağ-X et er. a e vodafone TR Wi-Fi 22:34 eyle kurduğu toplum düzeni, onun doğadan uzaklaşıp mutsuz olmasına yol acmıştır. C) Insanın en mutlu olduğu an, doğayla baş başa olduğu and FEN BİLİMLERİ YAYINLARI D) Toplumların birbirini kabullenmemesi anlaşmazlıklara, savaşımlara sebep olmuştur. E) Gelişmiş toplumlarda doğa önemsiz bir güçtür. 29. Ne zaman insan karanlık bir yerde sayıklamaya itilmiş, insan ilişkileri karışık, karıştırıcı, bozucu niteliklere bürün- müş, insanın bir başka insana söyleyeceği söz anlamını kaybetmiş, insan davranışları yapaylık, içtensizlik yüklü hâle gelmişse insanlar şiir okumak, şiirle uğraşmak, şiirle öğrenmek gereğini duymuşlardır. Böyle de olmak zorunda- dır. Çünkü şiir anlatılmaz bir şeyin anlatılmaya çabalanma- sinin sonunda anlatılabilir bir seyin yeniden anlamlı kılın- ması için gösterilen bir çabanın sonunda, yeterince anla- şılmayan bir şeyin etkili bir anlatıma kavuşturulması uğrunda harcanan çabaların sonunda ortaya çıkar. Yukarıdaki görüşleri savunan bir şairin şiir okumadaki asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? %92 A) Kalabalık içindeki yalnızlığını gidermek B) Yokluğunu hissettiği bir seyleri tamamlamak bir zorluğu gidermek ve nihayetinde bir doyum sağlamak C) Kendisini dinlemek ve iyi hissettirmenin yanı sıra hayatında belirgin bir değişiklik yaratmak D) Gündelik bilgiye elan ihtiyacı gidermek E) Ozlenen fakat ulaşılamayan, ulaşılsa bile hâlihazırda bir kavrama sığdırılamayacak anlamlara ulaşmak Diğer sayfaya geçiniz.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME
4. Peyami Safa Bey Oğlumuza,
Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu
ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de-
ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı.
Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de
benim gibi düşünenler de olacaktır. Evvela
senin söylediklerini toplayıp tekrar edeyim.
2
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi-
sinden alınmış olabilir?
A) Anlatmaya bağlı.
B) Gazete çevresinde gelişen
C) Göstermeye bağlı
(D) Kişisel hayatı konu alan
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME 4. Peyami Safa Bey Oğlumuza, Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de- ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı. Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de benim gibi düşünenler de olacaktır. Evvela senin söylediklerini toplayıp tekrar edeyim. 2 Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi- sinden alınmış olabilir? A) Anlatmaya bağlı. B) Gazete çevresinde gelişen C) Göstermeye bağlı (D) Kişisel hayatı konu alan
ditör
ayseri
9. Sınıf Deneme
15. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat
edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
A) Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri sayfanın
üst kısmı ortalanarak yazılı
B) Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı ya
da baş harfleri büyük yazılır.
C) Dilekçe içerisinde içten ve edebî bir dil kullanmaya
özen gösterilir.
+
D) Dilekçenin sol alt köşesine dilekçeyi yazanın açık
adresi yazılır.
X
E) Dilekçe "Gereğini arz ederim." veya "Bilgilerinize arz
ederim." gibi ifadelerle bitirilir.
27.
E 28
9.
8
B
20
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
ditör ayseri 9. Sınıf Deneme 15. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir? A) Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri sayfanın üst kısmı ortalanarak yazılı B) Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı ya da baş harfleri büyük yazılır. C) Dilekçe içerisinde içten ve edebî bir dil kullanmaya özen gösterilir. + D) Dilekçenin sol alt köşesine dilekçeyi yazanın açık adresi yazılır. X E) Dilekçe "Gereğini arz ederim." veya "Bilgilerinize arz ederim." gibi ifadelerle bitirilir. 27. E 28 9. 8 B 20
26. (1) Bizim yazınımızda roman hiçbir zaman kriz yaşa-
mamıştır bana göre. (II) O, önüne çıkan çeşitli engel-
lere rağmen, kendini yenileyerek, geliştirerek yoluna
devam etmiştir. (III) Dünyada roman sanatı hangi
noktaya ulaşmışsa romanımız da o noktaya doğru
yol almıştır. (IV) Romancılarımız arasında her zaman
bir çatışmadan söz edilebilir ama buna "kuşak çatış-
ması" demek yanlış olur. (V) Daha çok, geleneksel
roman anlayışını benimseyenlerle yenilikçiler arasın-
da çatışma var bizde. (VI) Farklı görüşteki romancılar
oldukça, bu çatışma, sürüp gidecektir bence.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle
başlar?
220
SAYInst/B) IIIb C) IV imtulpDV dhe E) VI
ON BYENO
melbred sosinisy ulponsent
(0
hid iney aulud iney en pills By nunulponsent (3
jutaumlo ialoobjüm niso
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
26. (1) Bizim yazınımızda roman hiçbir zaman kriz yaşa- mamıştır bana göre. (II) O, önüne çıkan çeşitli engel- lere rağmen, kendini yenileyerek, geliştirerek yoluna devam etmiştir. (III) Dünyada roman sanatı hangi noktaya ulaşmışsa romanımız da o noktaya doğru yol almıştır. (IV) Romancılarımız arasında her zaman bir çatışmadan söz edilebilir ama buna "kuşak çatış- ması" demek yanlış olur. (V) Daha çok, geleneksel roman anlayışını benimseyenlerle yenilikçiler arasın- da çatışma var bizde. (VI) Farklı görüşteki romancılar oldukça, bu çatışma, sürüp gidecektir bence. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? 220 SAYInst/B) IIIb C) IV imtulpDV dhe E) VI ON BYENO melbred sosinisy ulponsent (0 hid iney aulud iney en pills By nunulponsent (3 jutaumlo ialoobjüm niso
468e bead 2908801f288/38795/11588
Türk Dili Il Bütünleme Sınavi
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde dilekçe türü ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Konularına göre uzun veya kısa çeşitleri vardır.
B. Tarih ve imza mutlaka belirtilir.
C. Özlü yazılardır. İlgisiz ayrıntılara yer verilmez.
D. Her bir düşünce için bir paragraf yazılır.
E. Arz ederim, sunanım gibi ifadeler üst makama yazılan yazılara yazılır.
MOC
Kaydet >
Boş birak
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
468e bead 2908801f288/38795/11588 Türk Dili Il Bütünleme Sınavi Soru 1 Aşağıdakilerden hangisinde dilekçe türü ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Konularına göre uzun veya kısa çeşitleri vardır. B. Tarih ve imza mutlaka belirtilir. C. Özlü yazılardır. İlgisiz ayrıntılara yer verilmez. D. Her bir düşünce için bir paragraf yazılır. E. Arz ederim, sunanım gibi ifadeler üst makama yazılan yazılara yazılır. MOC Kaydet > Boş birak
8- "Öz geçmiş.. ve olmak üzere iki biçimde hazırlanabilir. Bu cümlede boşluklara gelmesi gereken kelimeler
aşağıdakilerden hangisidir?
a) düzyazı-form
b) genel-özel
c) basit-karmaşık
uzun-kisa
e) iş-özel
Boş bırak
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
8- "Öz geçmiş.. ve olmak üzere iki biçimde hazırlanabilir. Bu cümlede boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? a) düzyazı-form b) genel-özel c) basit-karmaşık uzun-kisa e) iş-özel Boş bırak
1 - Dilekçeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Dilekçede tarih sol üst köşeye atılır.
b)
Dilekçenin ekleri varsa adet belirtilerek yazılır.
Dilekçede ad ve soyad sağ alta yazılır.
c)
d) O Dilekçede sol alt tarafa iletişim bilgileri yazılır.
Dilekçede hitap büyük harflerle yazılır.
e)
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
1 - Dilekçeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Dilekçede tarih sol üst köşeye atılır. b) Dilekçenin ekleri varsa adet belirtilerek yazılır. Dilekçede ad ve soyad sağ alta yazılır. c) d) O Dilekçede sol alt tarafa iletişim bilgileri yazılır. Dilekçede hitap büyük harflerle yazılır. e)
12. I. Üzüntü ve sevinçleri bildirmek
II. Herhangi bir konuyu tartışmak
III. Kişi ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak-+
IV. Bir işin sonuçlandırılmasını istemek
V. Gezilip görülen bir yeri tanıtmak
Numaralanmış ifadelerden hangisi bir mektubun yazılış
amaçlarından biri olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
12. I. Üzüntü ve sevinçleri bildirmek II. Herhangi bir konuyu tartışmak III. Kişi ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak-+ IV. Bir işin sonuçlandırılmasını istemek V. Gezilip görülen bir yeri tanıtmak Numaralanmış ifadelerden hangisi bir mektubun yazılış amaçlarından biri olamaz? A) I B) II C) III D) IV E) V
13. (1) Mektup, bir hitap sözüyle başlar. (II) Bu hitap, mektup yazı-
lan kişiyle mektubu yazan kişi arasındaki özel durum dikkate
alınarak belirlenir. (III) Hitap sözünün biraz aşağısında sol üst
köşede satır başı yapılarak mektuba devam edilir. (IV) Hitap-
larda her kelime büyük harfle başlar. (V) Hitap sözlerinden
sonra iki nokta konur.
Özel mektuplarla ilgili verilen numaralanmış cümlelerin
hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
13. (1) Mektup, bir hitap sözüyle başlar. (II) Bu hitap, mektup yazı- lan kişiyle mektubu yazan kişi arasındaki özel durum dikkate alınarak belirlenir. (III) Hitap sözünün biraz aşağısında sol üst köşede satır başı yapılarak mektuba devam edilir. (IV) Hitap- larda her kelime büyük harfle başlar. (V) Hitap sözlerinden sonra iki nokta konur. Özel mektuplarla ilgili verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
2. Cevaplarınızı, cevap
1.
eser: Yayın, kitap, yapıt.
·
gerçeklik: Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat,
nhakikilik, şeniyet, realite, reellik.
●
ayna: Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde can-
landıran olay, durum, şey.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eser, gerçeklik, ayna" söz-
cükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanıl-
mıştır?
Anneannemden kalan antika ayna, talih eseri kırılmadı; bu
gerçekliği aklımızda tutalım, anneme ne derdik biz?
B) İstanbul'un somut gerçekliği tarihi eserler; köşe başından
dönünce karşınıza çıkıveren bir çeşme, çeşmenin aynası,
oymaları veya bir camii, caminin minaresi, minberi...
C) Sahat eseri; insanı, yaşamı, toplumu, gerçekliği yansıtan bir
aynadır.
D) "İşimiz ayna!" dedi sokak satıcısı; sanat eseri gibi gibi yaptı-
ğı nohut pilavını satınca ama içinde bulunduğu gerçeklik bu
geceki neşesi kadar parlak değildi.
E) Aynadaki yüzüne baktı uzunca bir süre, yarım saat önceki
çaresizlikten eser yoktu; bu gerçeklikle hastanın odasına
girdi ve başladı moral vermeye.
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
2. Cevaplarınızı, cevap 1. eser: Yayın, kitap, yapıt. · gerçeklik: Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, nhakikilik, şeniyet, realite, reellik. ● ayna: Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde can- landıran olay, durum, şey. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eser, gerçeklik, ayna" söz- cükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanıl- mıştır? Anneannemden kalan antika ayna, talih eseri kırılmadı; bu gerçekliği aklımızda tutalım, anneme ne derdik biz? B) İstanbul'un somut gerçekliği tarihi eserler; köşe başından dönünce karşınıza çıkıveren bir çeşme, çeşmenin aynası, oymaları veya bir camii, caminin minaresi, minberi... C) Sahat eseri; insanı, yaşamı, toplumu, gerçekliği yansıtan bir aynadır. D) "İşimiz ayna!" dedi sokak satıcısı; sanat eseri gibi gibi yaptı- ğı nohut pilavını satınca ama içinde bulunduğu gerçeklik bu geceki neşesi kadar parlak değildi. E) Aynadaki yüzüne baktı uzunca bir süre, yarım saat önceki çaresizlikten eser yoktu; bu gerçeklikle hastanın odasına girdi ve başladı moral vermeye.
vazariceviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
B) I C) III D) IV E) V
19. Ase. hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Özel mektupların anlatiminda resmi anlatım ağır basar.
B) Sanatçıların birbirlerine veya tanıdıklarına yazdıkları
mektuplara edebi mektup denir.
C) İş mektupları ticaret, sanayi alanlarında veya bireylerle iş
yerleri arasında yazılır.
D) Mektuplar diğer yazı türlerine kaynaklık teşkil edebilir.
E) Edebi mektuplar birer belge niteliği taşır.
20 Aşağıdaki M.
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
vazariceviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır? B) I C) III D) IV E) V 19. Ase. hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) Özel mektupların anlatiminda resmi anlatım ağır basar. B) Sanatçıların birbirlerine veya tanıdıklarına yazdıkları mektuplara edebi mektup denir. C) İş mektupları ticaret, sanayi alanlarında veya bireylerle iş yerleri arasında yazılır. D) Mektuplar diğer yazı türlerine kaynaklık teşkil edebilir. E) Edebi mektuplar birer belge niteliği taşır. 20 Aşağıdaki M.
21.
Ömrüm, Azizim, Sultanım,
Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu,
size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze
bir defa daha bakabilmektir. Rabb'imden elbette
dilerim ki benim Sultanım, candan ve gönülden
sevdiğim şahım, dünyada ve ahirette hep mutlu
olsun. İyi biliyorum ki benim Sultanım, bu kulunu,
kaderin bir cilvesiyle gördü ve sevdi, bu kuluna
mutluluk ve huzur ihsan etti. Bu yüzden, mutlu
olacağım gün, sadece size kavuşacağım gündür.
Size, gözyaşlarımı damlattığım bir elbise gönder-
dim. Hatırım için giyesiniz.
Fakir ve hakir cariyeniz Hürrem
Aşağıdakilerden hangisi bu parçayla ilgili doğru bir çıka-
rim değildir?
A) Edebî bir mektuptan alınmıştır.
B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermektedir.
C) Sıcak ve samimi bir üslupla yazılmıştır.
D) Gönderici ve alıcıya dair özel bir konu işlenmiştir.
E) Göndericinin özlem duygusu belirgindir.
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
21. Ömrüm, Azizim, Sultanım, Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu, size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Rabb'imden elbette dilerim ki benim Sultanım, candan ve gönülden sevdiğim şahım, dünyada ve ahirette hep mutlu olsun. İyi biliyorum ki benim Sultanım, bu kulunu, kaderin bir cilvesiyle gördü ve sevdi, bu kuluna mutluluk ve huzur ihsan etti. Bu yüzden, mutlu olacağım gün, sadece size kavuşacağım gündür. Size, gözyaşlarımı damlattığım bir elbise gönder- dim. Hatırım için giyesiniz. Fakir ve hakir cariyeniz Hürrem Aşağıdakilerden hangisi bu parçayla ilgili doğru bir çıka- rim değildir? A) Edebî bir mektuptan alınmıştır. B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermektedir. C) Sıcak ve samimi bir üslupla yazılmıştır. D) Gönderici ve alıcıya dair özel bir konu işlenmiştir. E) Göndericinin özlem duygusu belirgindir.
11. Ey Oğul!
Herkeste olan dört şeyden dört şey daha meydana gelir. İnat-
çılıktan rezillik doğar. Öfkeye de pişmanlık ilacı fayda vermez.
Şüphesiz kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük hâsıl
olur. Ortada bir inatçı peyda olursa halk, onun uğursuzluğun-
dan kepaze olur. Öfkesine uyan cahilin kazancı pişmanlıktan
başka hiçbir şey olamaz. Kibirden başı havada olan kimsenin
dostları, sonunda kendisine düşman olurlar. Her kim tembelliği
âdet edinirse baltayı ayağına vurur. Öfkesini yenemeyen kimse
sonunda çok pişmanlık çeker. Hele miskin ve obur kimse ise
insan değil belki öküzden, eşekten daha aşağıdadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Pütüvvetnâme
B) Surname
C) Pendnâme
E) Velâyetnâme
Diğer sayfaya geçiniz.
D) Kıyafetname
13-
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
11. Ey Oğul! Herkeste olan dört şeyden dört şey daha meydana gelir. İnat- çılıktan rezillik doğar. Öfkeye de pişmanlık ilacı fayda vermez. Şüphesiz kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük hâsıl olur. Ortada bir inatçı peyda olursa halk, onun uğursuzluğun- dan kepaze olur. Öfkesine uyan cahilin kazancı pişmanlıktan başka hiçbir şey olamaz. Kibirden başı havada olan kimsenin dostları, sonunda kendisine düşman olurlar. Her kim tembelliği âdet edinirse baltayı ayağına vurur. Öfkesini yenemeyen kimse sonunda çok pişmanlık çeker. Hele miskin ve obur kimse ise insan değil belki öküzden, eşekten daha aşağıdadır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Pütüvvetnâme B) Surname C) Pendnâme E) Velâyetnâme Diğer sayfaya geçiniz. D) Kıyafetname 13-
OGM
MATERYAL
A EBA Etkileşimli Kitaplar
ORTADORETIME GENEL MÜD:000
Mektup türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uzakta bulunan dost, akraba ve arkadaşlara yazılır
B) Mektup türünün ilk örneklerini Şinasi yazmıştır
C) Haberleşme amacı ön plandadır
ⒸD) Mektupta anlatım okuyucunun kültür düzeyine göre olmalidir
E) Iş mektubu, özel mektup, resmi mektup ve edebi mektup türleri vardır.
X CEVABINIZ: D ÇÖZÜMÜ İZLE
KONUYA GIT
Soru 4:
Soru Bankası
MATERYAL
OGM
YKS Hazırlik
So
As
ara
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
OGM MATERYAL A EBA Etkileşimli Kitaplar ORTADORETIME GENEL MÜD:000 Mektup türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Uzakta bulunan dost, akraba ve arkadaşlara yazılır B) Mektup türünün ilk örneklerini Şinasi yazmıştır C) Haberleşme amacı ön plandadır ⒸD) Mektupta anlatım okuyucunun kültür düzeyine göre olmalidir E) Iş mektubu, özel mektup, resmi mektup ve edebi mektup türleri vardır. X CEVABINIZ: D ÇÖZÜMÜ İZLE KONUYA GIT Soru 4: Soru Bankası MATERYAL OGM YKS Hazırlik So As ara
ir.
Okuma
TANPINAR'IN MEKTUPLARI
Ankara, 27 Ocak 1944
Kardeşim Kaplan,
Bir yığın can sıkıntısı, üzüntüsü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o
güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lâzımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten
güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum
için bundan mesudum.
Orhan Seyfi Bey biraderimiz, daha doğrusu Yusuf Ziya Bey'in biraderi, "Raks" manzumesi için yaptığı
latif tenkidden sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. Ben okumadım. Yine kafiyelere çatıyor-
muş, Tabiî görüşlerimiz ayrı. Münakaşaya değmez. Hakikat şu ki, ben kafiyeye bağlıyım. Yani bir ses mü-
şabehetini misrain sonunda lüzumlu görüyorum. Ayrıca kafiyenin ve şekl-i kafiyenin şiirde yeri olduğuna
inanırım. Tedaiyi açar. Fakat çok defa bir aksan müşabehetini kafiye benzerini tercih ederim. Benim şekil
dediğim şey, ne vezinden, ne kafiyeden gelir. O cümlenin, hayal ve tasavvurun, hülâsa kendisini tamam-
lamış yahut tamamlamamış idée poétique'in (ide poetik) kendisidir.
"Mest kendi güler altındaki rahş oynardı" misrai tek başına kafiyesiz de güzeldir. Ben kafiyesi zayıf
yüzlerce mısra tanırım ki güzeldir. Fakat onların anladıkları kafiye bende yoktur. Merhum Cenap'ın dediği
gibi, baston sapı gibi misradan ayrı kafiye. Hülâsa kendi zaviyelerine göre haklıdırlar. Fakat ben onların
haklarından birşey anlamadım.
Ne ise... Kitabın müsveddelerini göndereyim. Mahur Beste adlı bir yolculuğa çıktık, Ülkü'de, Canım
neler, ne tembellikler istiyor, ben neler yapıyorum. Çok yorgunum. Başımda bir de "Erzurum" yazısı var.
Behice'ye çok selam ve dostluklar. Senin de gözlerinden öperim kardeşim.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Tanpınar'ın Mektupları,
Hazırlayan: Zeynep Kerman
1
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
ir. Okuma TANPINAR'IN MEKTUPLARI Ankara, 27 Ocak 1944 Kardeşim Kaplan, Bir yığın can sıkıntısı, üzüntüsü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lâzımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için bundan mesudum. Orhan Seyfi Bey biraderimiz, daha doğrusu Yusuf Ziya Bey'in biraderi, "Raks" manzumesi için yaptığı latif tenkidden sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. Ben okumadım. Yine kafiyelere çatıyor- muş, Tabiî görüşlerimiz ayrı. Münakaşaya değmez. Hakikat şu ki, ben kafiyeye bağlıyım. Yani bir ses mü- şabehetini misrain sonunda lüzumlu görüyorum. Ayrıca kafiyenin ve şekl-i kafiyenin şiirde yeri olduğuna inanırım. Tedaiyi açar. Fakat çok defa bir aksan müşabehetini kafiye benzerini tercih ederim. Benim şekil dediğim şey, ne vezinden, ne kafiyeden gelir. O cümlenin, hayal ve tasavvurun, hülâsa kendisini tamam- lamış yahut tamamlamamış idée poétique'in (ide poetik) kendisidir. "Mest kendi güler altındaki rahş oynardı" misrai tek başına kafiyesiz de güzeldir. Ben kafiyesi zayıf yüzlerce mısra tanırım ki güzeldir. Fakat onların anladıkları kafiye bende yoktur. Merhum Cenap'ın dediği gibi, baston sapı gibi misradan ayrı kafiye. Hülâsa kendi zaviyelerine göre haklıdırlar. Fakat ben onların haklarından birşey anlamadım. Ne ise... Kitabın müsveddelerini göndereyim. Mahur Beste adlı bir yolculuğa çıktık, Ülkü'de, Canım neler, ne tembellikler istiyor, ben neler yapıyorum. Çok yorgunum. Başımda bir de "Erzurum" yazısı var. Behice'ye çok selam ve dostluklar. Senin de gözlerinden öperim kardeşim. Ahmet Hamdi Tanpınar Tanpınar'ın Mektupları, Hazırlayan: Zeynep Kerman 1
denir.
ak verecek konulu
arasındaki
elirtmiştir.
dir?" dü-
mlerini,
e daya-
12.
Okuma
TANPINAR'IN MEKTUPLARI
Kardeşim Kaplan,
Ankara, 27 Ocak 1944
Bir yığın can sıkıntısı, üzüntüsü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o
güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lâzımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten
güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum
için bundan mesudum.
Orhan Seyfi Bey biraderimiz, daha doğrusu Yusuf Ziya Bey'in biraderi, "Raks" manzumesi için yaptığı
latif tenkidden sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. Ben okumadım. Yine kafiyelere çatıyor-
muş. Tabii görüşlerimiz ayrı. Münakaşaya değmez. Hakikat şu ki, ben kafiyeye bağlıyım. Yani bir ses mü-
şabehetini misrain sonunda lüzumlu görüyorum. Ayrıca kafiyenin ve şekl-i kafiyenin şiirde yeri olduğuna
inanırım. Tedaiyi açar. Fakat çok defa bir aksan müşabehetini kafiye benzerini tercih ederim. Benim şekil
dediğim şey, ne vezinden, ne kafiyeden gelir. O cümlenin, hayal ve tasavvurun, hülåsa kendisini tamam-
lamış yahut tamamlamamış idée poétique'in (ide poetik) kendisidir.
"Mest kendi güler altındaki rahş oynardı" misrai tek başına kafiyesiz de güzeldir. Ben kafiyesi zayıf
yüzlerce misra tanırım ki güzeldir. Fakat onların anladıkları kafiye bende yoktur. Merhum Cenap'ın dediği
gibi, baston sapı gibi misradan ayrı kafiye. Hülasa kendi zaviyelerine göre haklıdırlar. Fakat ben onlanın
haklarından birşey anlamadım.
Ne ise... Kitabın müsveddelerini göndereyim. Mahur Beste adlı bir yolculuğa çıktık, Ülkü'de. Canım
neler, ne tembellikler istiyor, ben neler yapıyorum. Çok yorgunum. Başımda bir de "Erzurum" yazısı var.
Behice'ye çok selam ve dostluklar. Senin de gözlerinden öperim kardeşim.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Tanpınar'ın Mektupları,
Hazırlayan: Zeynep Kerman
Lise Türkçe
Mektup Türü ve Özellikleri
denir. ak verecek konulu arasındaki elirtmiştir. dir?" dü- mlerini, e daya- 12. Okuma TANPINAR'IN MEKTUPLARI Kardeşim Kaplan, Ankara, 27 Ocak 1944 Bir yığın can sıkıntısı, üzüntüsü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lâzımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için bundan mesudum. Orhan Seyfi Bey biraderimiz, daha doğrusu Yusuf Ziya Bey'in biraderi, "Raks" manzumesi için yaptığı latif tenkidden sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. Ben okumadım. Yine kafiyelere çatıyor- muş. Tabii görüşlerimiz ayrı. Münakaşaya değmez. Hakikat şu ki, ben kafiyeye bağlıyım. Yani bir ses mü- şabehetini misrain sonunda lüzumlu görüyorum. Ayrıca kafiyenin ve şekl-i kafiyenin şiirde yeri olduğuna inanırım. Tedaiyi açar. Fakat çok defa bir aksan müşabehetini kafiye benzerini tercih ederim. Benim şekil dediğim şey, ne vezinden, ne kafiyeden gelir. O cümlenin, hayal ve tasavvurun, hülåsa kendisini tamam- lamış yahut tamamlamamış idée poétique'in (ide poetik) kendisidir. "Mest kendi güler altındaki rahş oynardı" misrai tek başına kafiyesiz de güzeldir. Ben kafiyesi zayıf yüzlerce misra tanırım ki güzeldir. Fakat onların anladıkları kafiye bende yoktur. Merhum Cenap'ın dediği gibi, baston sapı gibi misradan ayrı kafiye. Hülasa kendi zaviyelerine göre haklıdırlar. Fakat ben onlanın haklarından birşey anlamadım. Ne ise... Kitabın müsveddelerini göndereyim. Mahur Beste adlı bir yolculuğa çıktık, Ülkü'de. Canım neler, ne tembellikler istiyor, ben neler yapıyorum. Çok yorgunum. Başımda bir de "Erzurum" yazısı var. Behice'ye çok selam ve dostluklar. Senin de gözlerinden öperim kardeşim. Ahmet Hamdi Tanpınar Tanpınar'ın Mektupları, Hazırlayan: Zeynep Kerman