Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi Soruları

k» j
1. Camlibel'den Tokat'a doğru
Tozlu yollarının aktığı ırmak
Ben seni çoktan unuttum
Sen de unuttun mu dön, geri bak
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Büyük ünlü uyumuna uyan sözcük
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
k» j 1. Camlibel'den Tokat'a doğru Tozlu yollarının aktığı ırmak Ben seni çoktan unuttum Sen de unuttun mu dön, geri bak Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü düşmesi C) Ulama D) Ünsüz yumuşaması E) Büyük ünlü uyumuna uyan sözcük
RKÇE TESTİ
e-
7-
yi
e
A
beklemey ardo
10.) ismail beklemiyordu bunu.
Dalgalar bir müddet daha
yuvarlandılar teknenin altında
sonra deniz dümdüz
ve simsiyah
durdu.
İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri.
Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine.
Bir ürperme geldi İsmail'in içine.
Ve bir balık gibi ürkerek
bir sandal
bir çift kürek
ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
AÜnsüz düşmesi
BY Ünsüz yumuşaması
CÜnlü daralması
DY Ünsüz benzeşmesi
Ünlü düşmesi
d-st
AIC
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
RKÇE TESTİ e- 7- yi e A beklemey ardo 10.) ismail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal bir çift kürek ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? AÜnsüz düşmesi BY Ünsüz yumuşaması CÜnlü daralması DY Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi d-st AIC
9.
E) Yapayalnız - Ünsüz benzeşmesi
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesinin ör
neği yoktur?
A) Tarihî şehri uçtan uca dolaştık.
B) Bu manzaranın seyrine doyum olmaz.
Filmi hepimiz çok beğendik.
Roman türleri arasında bir ayrım yapmazdı.
E) Geçen hafta kaydını yaptırmıştı.
13.
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
9. E) Yapayalnız - Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesinin ör neği yoktur? A) Tarihî şehri uçtan uca dolaştık. B) Bu manzaranın seyrine doyum olmaz. Filmi hepimiz çok beğendik. Roman türleri arasında bir ayrım yapmazdı. E) Geçen hafta kaydını yaptırmıştı. 13.
TEST
22. Türkçede "p, ç, t, k" süreksiz sert sessizleriyle
biten sözcükler sesli harfle başlayan bir ek aldık-
ları zaman ünsüz değişimine uğrarlar; "p, ç, t, k”,
"b, c, d, ğ" olur.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uy-
maz?
A) konak
B) hukuk
D) sokak
E) sağlık
C) Sıcak
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
TEST 22. Türkçede "p, ç, t, k" süreksiz sert sessizleriyle biten sözcükler sesli harfle başlayan bir ek aldık- ları zaman ünsüz değişimine uğrarlar; "p, ç, t, k”, "b, c, d, ğ" olur. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uy- maz? A) konak B) hukuk D) sokak E) sağlık C) Sıcak
34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili
sözcüklerde aynı ses olayı yoktur?
A) Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi
Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi
B) Mehtaba çalan sapsarı benziyle gökte
Binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir
C) Üstündeki son dallar ağarmış diye birden
Pas tuttu nihayet suların rengi havuzda
(D) Gurbet beni muttasil çekiyordu kendine
Yol, hep yol, daima yol... bitmiyor düzlük yine
E) Küçücük dünyamda göz kamaştıran
Bir güneş yükselir senin ardından
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüklerde aynı ses olayı yoktur? A) Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi B) Mehtaba çalan sapsarı benziyle gökte Binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir C) Üstündeki son dallar ağarmış diye birden Pas tuttu nihayet suların rengi havuzda (D) Gurbet beni muttasil çekiyordu kendine Yol, hep yol, daima yol... bitmiyor düzlük yine E) Küçücük dünyamda göz kamaştıran Bir güneş yükselir senin ardından
4. Balıklar benden kaçar oldu. Aslında kaçmıyorlardı)
tabii ama eskisi gibi iştahla gelmemeye başladılar
yemlerime. Bu durumun ayırdına varmak için çok
çabaladık. Lakin asıl nedene yine de tam olarak
vakıf olamadık.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz türemesi
Ünlü türemesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünlü daralması
Splaint
1.
iç
iç
g
UST
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
4. Balıklar benden kaçar oldu. Aslında kaçmıyorlardı) tabii ama eskisi gibi iştahla gelmemeye başladılar yemlerime. Bu durumun ayırdına varmak için çok çabaladık. Lakin asıl nedene yine de tam olarak vakıf olamadık. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünsüz türemesi Ünlü türemesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünlü düşmesi E) Ünlü daralması Splaint 1. iç iç g UST
6.
"İkinci hecesinde dar ünlü (1, i, u, ü) bulunan kimi
sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ikinci
hecedeki dar ünlü düşer."
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin
hangisinde bu kuralın bir örneği yoktur?
A) Bahçedeki büyük masa fırtınada devrilmiş.
B) Sonbahar gelince ağaçların yaprakları sarardı.
C) Yaşadığı bu şehre bir türlü alışamamıştı.
D) Şiir anlayışımız bu topraklarda yoğruldu.
E) Arkadaşını görünce yattığı yerden doğruldu.
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
6. "İkinci hecesinde dar ünlü (1, i, u, ü) bulunan kimi sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer." Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde bu kuralın bir örneği yoktur? A) Bahçedeki büyük masa fırtınada devrilmiş. B) Sonbahar gelince ağaçların yaprakları sarardı. C) Yaşadığı bu şehre bir türlü alışamamıştı. D) Şiir anlayışımız bu topraklarda yoğruldu. E) Arkadaşını görünce yattığı yerden doğruldu.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük türerken ünlü kaybına uğramıştır?
AGönlümüzde olan, dilimizde de olmalı.
BY Bu, benim de aklımdan hiç çıkmazdı.
Cleri görüşlü, ufku açık bir gençti.
Birkaç güne kadar şehre gelecekmiş.
E) Onun bende ayrı bir yeri vardır.
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cük türerken ünlü kaybına uğramıştır? AGönlümüzde olan, dilimizde de olmalı. BY Bu, benim de aklımdan hiç çıkmazdı. Cleri görüşlü, ufku açık bir gençti. Birkaç güne kadar şehre gelecekmiş. E) Onun bende ayrı bir yeri vardır.
Melis Aya
ÖĞREN BAKALIM KONSEPTİ
TEST 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ün-
lü türemesi yoktur?
A) Bu kasabanın daracık sokaklarında geçti o güzelim ço-
cukluğumuz. Sar
cık
B) Yaşadığı onca şeye rağmen gülücük eksik olmazdı o gül
yüzünde.
901-0-cok
C) Gencecik yaşında gurbet ele gitmek zorunda kalmış pa-
ra kazanmak için.
D) En sonunda biricik evladına üç tekerli bir bisiklet alabilmişti.
E) Sen de kardeşin gibi azıcık gayret etsen her şey çok da-
ha güzel olacak.
4. Aşağıdaki cü
ralması vard
den siddetli
A) Yağmur y
su siziyo
B) Çilekeş
kıyordu
C) Her sa
dan iş
D) Çocuk
çok
E) Kırm
bu t
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
Melis Aya ÖĞREN BAKALIM KONSEPTİ TEST 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ün- lü türemesi yoktur? A) Bu kasabanın daracık sokaklarında geçti o güzelim ço- cukluğumuz. Sar cık B) Yaşadığı onca şeye rağmen gülücük eksik olmazdı o gül yüzünde. 901-0-cok C) Gencecik yaşında gurbet ele gitmek zorunda kalmış pa- ra kazanmak için. D) En sonunda biricik evladına üç tekerli bir bisiklet alabilmişti. E) Sen de kardeşin gibi azıcık gayret etsen her şey çok da- ha güzel olacak. 4. Aşağıdaki cü ralması vard den siddetli A) Yağmur y su siziyo B) Çilekeş kıyordu C) Her sa dan iş D) Çocuk çok E) Kırm bu t
3. İçeri giren kişi, yaz boyu tarlalarda iki büklüm çalışan
bir ihtiyar idi. Hâlâ bu kadar dinç olmasına herkes
güç inanıyordu.
Bu parçada görülen ses olayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
A
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
3. İçeri giren kişi, yaz boyu tarlalarda iki büklüm çalışan bir ihtiyar idi. Hâlâ bu kadar dinç olmasına herkes güç inanıyordu. Bu parçada görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ünlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi C) Ünsüz yumuşaması D Ünlü düşmesi E) Ünsüz düşmesi A
YKS
9.
1
Genel Deneme
birey
EGITIM
KURUMLARI
ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır
Aşağıdaki dizelerin hangisinde görülen edebî sanat
A) Bâğa sen serv-i revânı bir kadem bassin deyü
Hayli döküldü saçıldı yoluna berg-i hazân
(Bahçeye sen selvi boylu, ayak bassın diye sonbahar
yaprakları yoluna döküldü, denilerek Hüsnütalil sana-
güzelleme
ti örneklenmiştir.)
B) Aranırken ayın olgun sesini
Soğuk ay öptü beyaz ensesini
(İnsanın öpebilme özelliği aya verilerek benzetilenin
söylenmemesine dayalı istiare sanatı yapılmıştır.)
C) Zevki kederde mihneti râhatda görmüşüz
Âyînedir biri birine subh u şâmımız
(Zevki kederde ve mihneti yani derdi rahatta bulma
METS düşüncesiyle tecahülüarif sanatı yapılmıştır.)
DY Mazi... o bir muallim, o bir pir, o bir peder,
Halin tutup sinirli elinden ağır, sabur,
(Mazi yani geçmiş; öğretmene, deneyimli kimselere
benzetilerek teşbihibeliğ sanatı örneklenmiştir.)
E Ses verir çiğnediğin taşlara seslensen eğer
Nûr olur gözlerinin değdiği bir vâha bile
(Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum dile ge-
tirilerek mübalağa yapılmıştır.
11. Aks
Su
GO
10. Moğol ilinde Oğuz Han soyundan II Han'ın hükümdarlığı
sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülke-
sine savaş açtı. İl Han'ın ülkesindeki herkesi öldürdüler.
Yalnız İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz
ve eşi kaçıp kurtulmayı başardılar. Yabani koyunla
rüdüğü bir yolu izleyerek yükon
E:
N
E
2
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
YKS 9. 1 Genel Deneme birey EGITIM KURUMLARI ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır Aşağıdaki dizelerin hangisinde görülen edebî sanat A) Bâğa sen serv-i revânı bir kadem bassin deyü Hayli döküldü saçıldı yoluna berg-i hazân (Bahçeye sen selvi boylu, ayak bassın diye sonbahar yaprakları yoluna döküldü, denilerek Hüsnütalil sana- güzelleme ti örneklenmiştir.) B) Aranırken ayın olgun sesini Soğuk ay öptü beyaz ensesini (İnsanın öpebilme özelliği aya verilerek benzetilenin söylenmemesine dayalı istiare sanatı yapılmıştır.) C) Zevki kederde mihneti râhatda görmüşüz Âyînedir biri birine subh u şâmımız (Zevki kederde ve mihneti yani derdi rahatta bulma METS düşüncesiyle tecahülüarif sanatı yapılmıştır.) DY Mazi... o bir muallim, o bir pir, o bir peder, Halin tutup sinirli elinden ağır, sabur, (Mazi yani geçmiş; öğretmene, deneyimli kimselere benzetilerek teşbihibeliğ sanatı örneklenmiştir.) E Ses verir çiğnediğin taşlara seslensen eğer Nûr olur gözlerinin değdiği bir vâha bile (Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum dile ge- tirilerek mübalağa yapılmıştır. 11. Aks Su GO 10. Moğol ilinde Oğuz Han soyundan II Han'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülke- sine savaş açtı. İl Han'ın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Yalnız İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ve eşi kaçıp kurtulmayı başardılar. Yabani koyunla rüdüğü bir yolu izleyerek yükon E: N E 2
en aklımdan
erden han-
lud
nie
TEST 3
1. Ne güç sıyrılıp çıkmak uykulardan
SES BİLGİ
Ömrü koptuğu yerden bağlayabilmek ne güç
Yukarıdaki dizelerde kaç sözcükte ünlü
düşmesi gerçekleşmiştir?
A) 1
C) 3
B) 2
D) 4 E) 5
4. A
bir sey-
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
en aklımdan erden han- lud nie TEST 3 1. Ne güç sıyrılıp çıkmak uykulardan SES BİLGİ Ömrü koptuğu yerden bağlayabilmek ne güç Yukarıdaki dizelerde kaç sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir? A) 1 C) 3 B) 2 D) 4 E) 5 4. A bir sey-
6.
Ağır ağır pulsara dönüşürken güneşler
Sonbahar hüznüne benziyor pencerede
1
||
Artık konuk beklemeyen gözlerim
Sayfalar da bitti ışık da her yanı kapladı
IV
Ayrılık
V
sbereq ua
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde
ünlü düşmesi yoktur?
(A
A) Yalnız II
16
B) Yalnız III
D) III ve IVE
un C) I ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
6. Ağır ağır pulsara dönüşürken güneşler Sonbahar hüznüne benziyor pencerede 1 || Artık konuk beklemeyen gözlerim Sayfalar da bitti ışık da her yanı kapladı IV Ayrılık V sbereq ua Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ünlü düşmesi yoktur? (A A) Yalnız II 16 B) Yalnız III D) III ve IVE un C) I ve IV E) IV ve V
deyi
yatılı
adi
ndeki
an'la
aylan
V
10. B. gasilhane yolunu tuttuğunda bir Dostoyevski karakteriydi
artık. Yerin yüzeyinde var olduğunun ayrımına vardığı an-
dan bu yana anlattığı ya da altında ezildiği tüm buhranları
ayaklarına doladı. Yalpalayarak sağlı sollu uzanan sıralı sel-
vilerin gölgesinde ilerlemeye çalıştı. Lokması ağzında büyür
de yutamaz ya insan yol tipki o lokmaya döndü. Çiğnese de
yutamıyordu son bir saatte yaşadıklarını.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örneklendiril-
memiştir?
A) Ünsüz değişimi
B) Ünlü düşmesi
Ünlü düşmesine aykırılık
D) Ünlü daralması
EX Onlü türemesi
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
deyi yatılı adi ndeki an'la aylan V 10. B. gasilhane yolunu tuttuğunda bir Dostoyevski karakteriydi artık. Yerin yüzeyinde var olduğunun ayrımına vardığı an- dan bu yana anlattığı ya da altında ezildiği tüm buhranları ayaklarına doladı. Yalpalayarak sağlı sollu uzanan sıralı sel- vilerin gölgesinde ilerlemeye çalıştı. Lokması ağzında büyür de yutamaz ya insan yol tipki o lokmaya döndü. Çiğnese de yutamıyordu son bir saatte yaşadıklarını. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örneklendiril- memiştir? A) Ünsüz değişimi B) Ünlü düşmesi Ünlü düşmesine aykırılık D) Ünlü daralması EX Onlü türemesi
D. Hasretlik çekerim şimdi ağalar
Bülbül gibi dalında kurar yuvalar
Dört bir yanın dilberine baksalar
Bir benzerin bulamazlar ne çare
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünsüz değişimi
B) Ünlü türemesi
Ünlü düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü değişimi
2:0
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
D. Hasretlik çekerim şimdi ağalar Bülbül gibi dalında kurar yuvalar Dört bir yanın dilberine baksalar Bir benzerin bulamazlar ne çare Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünsüz değişimi B) Ünlü türemesi Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi E) Ünlü değişimi 2:0
en
Sin
nan
uş.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğra-
mış bir kelime vardır?
3
A) Yapılan testler sonucunda kulaklarımın neden çınladığı
hâlâ bulunamadı.
B) Ağacın gövdesi birçok canlı için barınma alanı oluştu-
ruyor.
C) Kapının kolu aylardır tamir edilmeyi bekliyor.
D) Manzaranın keyfini en iyi, güvertenin önünde çıkartabi-
lirsiniz.
E) Portakal çiçeği kokusu annemin favori kokusudur.
Diğer sayfaya geçiniz.
9
(B) (B)
kod
say
yırtn
İşar
koy
kale
A
Lise Türkçe
Ünlü Düşmesi ve Ünlü Türemesi
en Sin nan uş. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğra- mış bir kelime vardır? 3 A) Yapılan testler sonucunda kulaklarımın neden çınladığı hâlâ bulunamadı. B) Ağacın gövdesi birçok canlı için barınma alanı oluştu- ruyor. C) Kapının kolu aylardır tamir edilmeyi bekliyor. D) Manzaranın keyfini en iyi, güvertenin önünde çıkartabi- lirsiniz. E) Portakal çiçeği kokusu annemin favori kokusudur. Diğer sayfaya geçiniz. 9 (B) (B) kod say yırtn İşar koy kale A