İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri Soruları

Renkli ve zengin hayallerle şiirlerini bezemek isterken
bazen doğallıktan uzaklaşan ve Hamit'in etkisinde kalan
---- ağır bir dil kullanmış, Fecriati toplantılarına başkanlık
etmiş Nedim ve Lale Devri, Payitahtın Kapısında, İstanbul
Kapılarında gibi tiyatrolar yazmış, şiirlerini ise Fani Tesel-
liler, Temasil, Elhan-ı Vatan adlı kitaplarda toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A Faik Ali Ozansoy
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Cahit yalçın
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Renkli ve zengin hayallerle şiirlerini bezemek isterken bazen doğallıktan uzaklaşan ve Hamit'in etkisinde kalan ---- ağır bir dil kullanmış, Fecriati toplantılarına başkanlık etmiş Nedim ve Lale Devri, Payitahtın Kapısında, İstanbul Kapılarında gibi tiyatrolar yazmış, şiirlerini ise Fani Tesel- liler, Temasil, Elhan-ı Vatan adlı kitaplarda toplamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A Faik Ali Ozansoy B) Tevfik Fikret C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D Cenap Şahabettin E) Hüseyin Cahit yalçın
B
16.A
17.B
31.E
C 28.A 29.C 30.D
E 40.A
SOSYAL BİLİMLER-2
12.E
11.B
10.C
9.C
8.E
7.E
6.C
5.C
4.D
.A
21.A
22.A 23.C 24.A
19.C 20.B
5.E
16.D
17.A 18.D
33.C
34.A 35.C 36.A
7.C 28.D 29.E 30.B 31.B 32.E
45.E
46.C
42.A 43.D 44.A
39.B 40.C 41.E
MATEMATİK
12.E
11.E
10.B
9.C
8.D
7.C
6.E
5.D
3.B
18.D
19.B 20.A
15.C
21.E 22.C 23.B 24.C
4.B
16.C 17.D
27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.E 34.B 35.E 36.A
39.C 40.E
FEN BİLİMLERİ
9.A
10.D 11.D 12.E
3.D
4.E
8.E
7.E
6.C
5.D
19.E 20.E
21.E 22.A 23.E 24.C
18.A
17.B
16.B
15.B
C
A 27.B 28.B 29.E 30.A 31.E 32.A 33.D 34.A 35.E 36.B
B 39.C 40.D
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Öğretmen:
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir
alan da halk şiirimizdir. Halk şairleri, halk kültürüne
büyük önem vermiş, bu dönemde folklor araştırma-
ları bilimsel bir kimlik kazanmıştır.
Öğrenciler:
-
Öğretmenim, kendi öz kültürümüzü öğreneceğimiz
bu özel şairlerle ilgili bir proje yapabiliriz.
Bu diyaloğun sonunda yapılacak bir projede aşağı-
daki şairlerden hangisine yer verilmesi beklenmez?
APAS
AAşık Veysel Şatıroğlu
B) Mahzuni Şerif
C) Şeref Taşlıova
D) Muammer Lütfi Bahşi
E) Abdurrahim Karakoç
7/0
22. Fransa'da ortaya çıkan bu akımda, sanatçılar yapıtla-
rında kişiliklerini gizlerler. Anlatımda süsten ve özenti-
den kaçınırlar. Yapıtlarda gerçek kisiler yo plou
tanszvel
23
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
B 16.A 17.B 31.E C 28.A 29.C 30.D E 40.A SOSYAL BİLİMLER-2 12.E 11.B 10.C 9.C 8.E 7.E 6.C 5.C 4.D .A 21.A 22.A 23.C 24.A 19.C 20.B 5.E 16.D 17.A 18.D 33.C 34.A 35.C 36.A 7.C 28.D 29.E 30.B 31.B 32.E 45.E 46.C 42.A 43.D 44.A 39.B 40.C 41.E MATEMATİK 12.E 11.E 10.B 9.C 8.D 7.C 6.E 5.D 3.B 18.D 19.B 20.A 15.C 21.E 22.C 23.B 24.C 4.B 16.C 17.D 27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.E 34.B 35.E 36.A 39.C 40.E FEN BİLİMLERİ 9.A 10.D 11.D 12.E 3.D 4.E 8.E 7.E 6.C 5.D 19.E 20.E 21.E 22.A 23.E 24.C 18.A 17.B 16.B 15.B C A 27.B 28.B 29.E 30.A 31.E 32.A 33.D 34.A 35.E 36.B B 39.C 40.D Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Öğretmen: Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir alan da halk şiirimizdir. Halk şairleri, halk kültürüne büyük önem vermiş, bu dönemde folklor araştırma- ları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Öğrenciler: - Öğretmenim, kendi öz kültürümüzü öğreneceğimiz bu özel şairlerle ilgili bir proje yapabiliriz. Bu diyaloğun sonunda yapılacak bir projede aşağı- daki şairlerden hangisine yer verilmesi beklenmez? APAS AAşık Veysel Şatıroğlu B) Mahzuni Şerif C) Şeref Taşlıova D) Muammer Lütfi Bahşi E) Abdurrahim Karakoç 7/0 22. Fransa'da ortaya çıkan bu akımda, sanatçılar yapıtla- rında kişiliklerini gizlerler. Anlatımda süsten ve özenti- den kaçınırlar. Yapıtlarda gerçek kisiler yo plou tanszvel 23
mini
V
Doktri.
24. Halk kültürüne geniş yer vermiştir. "Köşebaşı" adlı yapıtını
ortaoyunu tekniklerinden faydalanarak yazmıştır. "Koçyiğit
Köroğlu" yapıtı bir tür folklor araştırması niteliği taşır. Hece
ölçüsüyle şiir yazma geleneğinin içinde yeni biçimler ara-
yan bir şairdir. Beş Hececiler grubuna katılmadan aynı dö-
nemde hece ile de şiirler yazmıştır.
C
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
Ahmet KutsiTecer
DY Ziya Osman Saba
Yavuz Bülent Bakiler
+FOT
1
2.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
mini V Doktri. 24. Halk kültürüne geniş yer vermiştir. "Köşebaşı" adlı yapıtını ortaoyunu tekniklerinden faydalanarak yazmıştır. "Koçyiğit Köroğlu" yapıtı bir tür folklor araştırması niteliği taşır. Hece ölçüsüyle şiir yazma geleneğinin içinde yeni biçimler ara- yan bir şairdir. Beş Hececiler grubuna katılmadan aynı dö- nemde hece ile de şiirler yazmıştır. C Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel Yusuf Ziya Ortaç Ahmet KutsiTecer DY Ziya Osman Saba Yavuz Bülent Bakiler +FOT 1 2.
Kim gülü dikenden ayırıp seçer 6#S
Herkes amelinin mahsulün biçer 6+S
Gam yeme Seyrani bugün de geçer 6 +5
Yüce dağın başı olmaz dumansız 6 +5
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy
lenemez?
A) Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır.
B) Özlü sözlerle söyleyiş zenginleştirilmiştir.
C) Koçaklama nazım türünde oluşturulmuştur.
D) Düz kafiye düzeninde yazılmıştır.
E6+5 hece vezniyle oluşturulmuştur.
7.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Kim gülü dikenden ayırıp seçer 6#S Herkes amelinin mahsulün biçer 6+S Gam yeme Seyrani bugün de geçer 6 +5 Yüce dağın başı olmaz dumansız 6 +5 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy lenemez? A) Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır. B) Özlü sözlerle söyleyiş zenginleştirilmiştir. C) Koçaklama nazım türünde oluşturulmuştur. D) Düz kafiye düzeninde yazılmıştır. E6+5 hece vezniyle oluşturulmuştur. 7.
ET
1.
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Toplumcu Şiir)
Sakarya Meydan
Savaşı destanının
şairi.
Serbest, toplumcu
şiirin kurucusu
kabul edilen şair.
Soru
Çarkı
Türk edebiyatında
"Koca Çınar"
olarak anılan şair.
Toplumcu şiirde
etkili olan
felsefi kuram.
Aşağıdakilerden hangisi bu soru çarkındaki
sorulardan herhangi birine cevap oluşturamaz?
A) Fütürizm
VB) Nazım Hikmet
C) Rıfat Ilgaz
D) Mayakovski
E) Ceyhun Atuf Kansu
Toplumcu şiirde
sanatından etki-
lenilen Rus şair.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
ET 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Toplumcu Şiir) Sakarya Meydan Savaşı destanının şairi. Serbest, toplumcu şiirin kurucusu kabul edilen şair. Soru Çarkı Türk edebiyatında "Koca Çınar" olarak anılan şair. Toplumcu şiirde etkili olan felsefi kuram. Aşağıdakilerden hangisi bu soru çarkındaki sorulardan herhangi birine cevap oluşturamaz? A) Fütürizm VB) Nazım Hikmet C) Rıfat Ilgaz D) Mayakovski E) Ceyhun Atuf Kansu Toplumcu şiirde sanatından etki- lenilen Rus şair.
18.Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi
tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?(5p.)
A) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda toplumsal sorunlar,
ruhsal çelişkiler konu olarak işlenmiştir.
B) 1927'de Darülbedayinin başına Güngör DİLMEN
getirilmiştir.
C) 1960-1980 arası dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin
sorunlarına da eğilir.
D) Ahmet Kutsi TECER, oyunlarında Geleneksel Türk
tiyatrosundan yararlanmıştır.
E) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok çeviri
eserler sahnelenmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
18.Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?(5p.) A) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda toplumsal sorunlar, ruhsal çelişkiler konu olarak işlenmiştir. B) 1927'de Darülbedayinin başına Güngör DİLMEN getirilmiştir. C) 1960-1980 arası dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. D) Ahmet Kutsi TECER, oyunlarında Geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanmıştır. E) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok çeviri eserler sahnelenmiştir.
A
19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki
sanatçıyla uyuşmamaktadır?
A940-1950 yıllarını kapsayan Yeni Şiir akımında özel
bir yer tutan şair, özellikle de Süt ve Yeşeren Otlar'da
topladığı şiirlerinde aydın bir saz şairi içtenliğini
yansıtır. (Attila İlhan)
B) Şiirlerinde ev ve ev içi imgelerini yalın biçimde
şiirleştiren şair, şiirlerinin bir kısmını Geçen Zaman ve
Nefes Almak kitaplarında toplamıştır. (Ziya Osman
Saba)
C) Delikli Şiir, Pireli Şiir, Gelirli Şiir gibi ironi ve kara
mizahı başarıyla kullandığı şiirlerinde Garip şiirinin
karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. (Orhan Veli
Kanik)
D) Kargayla Tilki, Çobanıl Şiirler gibi kitaplarında
topladığı şiirlerinde görselliği öne çıkaran sanatçı,
dönemine göre renkli sayılabilecek bir şiir dili
oluşturmuştur. (Oktay Rifat Horozcu)
E) "Eşyanın metafiziğini araştıran şair" olarak anılmış,
kimi şiirlerini Leke adlı yapıtında toplamıştır. (Sedat
Umran)
isme 20
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
A 19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sanatçıyla uyuşmamaktadır? A940-1950 yıllarını kapsayan Yeni Şiir akımında özel bir yer tutan şair, özellikle de Süt ve Yeşeren Otlar'da topladığı şiirlerinde aydın bir saz şairi içtenliğini yansıtır. (Attila İlhan) B) Şiirlerinde ev ve ev içi imgelerini yalın biçimde şiirleştiren şair, şiirlerinin bir kısmını Geçen Zaman ve Nefes Almak kitaplarında toplamıştır. (Ziya Osman Saba) C) Delikli Şiir, Pireli Şiir, Gelirli Şiir gibi ironi ve kara mizahı başarıyla kullandığı şiirlerinde Garip şiirinin karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. (Orhan Veli Kanik) D) Kargayla Tilki, Çobanıl Şiirler gibi kitaplarında topladığı şiirlerinde görselliği öne çıkaran sanatçı, dönemine göre renkli sayılabilecek bir şiir dili oluşturmuştur. (Oktay Rifat Horozcu) E) "Eşyanın metafiziğini araştıran şair" olarak anılmış, kimi şiirlerini Leke adlı yapıtında toplamıştır. (Sedat Umran) isme 20
Testokul
5.
11
Kar yağıyor üstümüze, inceden.
Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,
Unutulmuş güzel şarkılar için 11
Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan,
Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan
Sesin nerde kaldı, kar içindesin!
Bu dizelerin biçim, dil ve tema özellikleri
incelendiğinde aşağıdaki edebî dönemlerden
hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Cumhuriyet Dönemi
B) Fecriati Dönemi
C) Millî Edebiyat Dönemi
D) Servetifünun Dönemi
E) Tanzimat Dönemi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Testokul 5. 11 Kar yağıyor üstümüze, inceden. Sesin nerde kaldı, her günkü sesin, Unutulmuş güzel şarkılar için 11 Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan Sesin nerde kaldı, kar içindesin! Bu dizelerin biçim, dil ve tema özellikleri incelendiğinde aşağıdaki edebî dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Cumhuriyet Dönemi B) Fecriati Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Servetifünun Dönemi E) Tanzimat Dönemi
22. Cumhuriyet Dönemi halk şiiriyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneksel konuların yanında güncel konular da
işlenmiştir.
B) Onceki dönemlere göre daha sade bir dille şiirler
oluşturulmuştur.
C) Şairlerin çoğu usta-çırak ilişkisiyle yetişmiştir.
D) Saz eşliğinde şiir söyleme geleneğine son verilmiştir.
E) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
22. Cumhuriyet Dönemi halk şiiriyle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Geleneksel konuların yanında güncel konular da işlenmiştir. B) Onceki dönemlere göre daha sade bir dille şiirler oluşturulmuştur. C) Şairlerin çoğu usta-çırak ilişkisiyle yetişmiştir. D) Saz eşliğinde şiir söyleme geleneğine son verilmiştir. E) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.
DENEME-12
7.
arken
k sal-
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ile Tanzimat ede-
biyatının ortak özelliklerinden biridir?
vasi-
da ta
raber
ara-
A) Şiirde kullanılan nazım şekilleri gazel, kaside, terkibibent
olmuştur.
B) Vatan, millet, adalet ve hürriyet gibi kavramlara yer veril-
miştir.
C) Düzyazı yazarları, düşüncelerini halka yayma amacı taşı-
mıştır.
D) Parça güzelliğinden çok bütün güzelliğine önem verilmiştir.
E Nazım birimi olarak dörtlük, ölçü olarak hece kullanılmıştır.
kul-
Eleme
yilda yazılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
DENEME-12 7. arken k sal- Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ile Tanzimat ede- biyatının ortak özelliklerinden biridir? vasi- da ta raber ara- A) Şiirde kullanılan nazım şekilleri gazel, kaside, terkibibent olmuştur. B) Vatan, millet, adalet ve hürriyet gibi kavramlara yer veril- miştir. C) Düzyazı yazarları, düşüncelerini halka yayma amacı taşı- mıştır. D) Parça güzelliğinden çok bütün güzelliğine önem verilmiştir. E Nazım birimi olarak dörtlük, ölçü olarak hece kullanılmıştır. kul- Eleme yilda yazılmıştır.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zipziplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Hece ölçüsü ve duraktan faydalanılmıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışının etkileri görülür.
C) Yalın anlatıma ve günlük dile sahiptir.
D) Söyleyici çocukluk heveslerinden bahsetmiştir.
E) Geçen zamana özlem söz konusudur.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Bu bahar havası, bu bahçe; Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zipziplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz şekerim Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Hece ölçüsü ve duraktan faydalanılmıştır. B) Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışının etkileri görülür. C) Yalın anlatıma ve günlük dile sahiptir. D) Söyleyici çocukluk heveslerinden bahsetmiştir. E) Geçen zamana özlem söz konusudur.
1.
Boynundan koparıp hiddetli elin,
Mermerler üstüne attığı inci,
Sonra birden coşar sesi her telin,
Ruha damla damla akan sevinci.
Öpmeler, sarmalar, baygın nefesler,
Her kalbe çılgınlık veren hevesler,
En fazla gönülde bir mevsim sürer,
Hep bunlar bir rüya gibi geçici.
Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Cemal Süreya
B) Nurullah Genç
C) Asaf Halet Çelebi
D) Ziya Osman Saba
E) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
1. Boynundan koparıp hiddetli elin, Mermerler üstüne attığı inci, Sonra birden coşar sesi her telin, Ruha damla damla akan sevinci. Öpmeler, sarmalar, baygın nefesler, Her kalbe çılgınlık veren hevesler, En fazla gönülde bir mevsim sürer, Hep bunlar bir rüya gibi geçici. Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Cemal Süreya B) Nurullah Genç C) Asaf Halet Çelebi D) Ziya Osman Saba E) Ahmet Kutsi Tecer
TYT
32. Bilmem haberdar mı şimdi sızımdan
Yağmurlu türküler kalkar gözümden
Bana uygun nağme çıkmaz sazımdan
Akortsuz tellerden razı değilim
Razı değilim bu yönsüz yellerden
Her mevsim boşalan kanlı sellerden
Vuslatı mahşere atan hâllerden
Yolcusuz yollardan razı değilim
Aşağıdakilerden hangisi bu misralarda anlatılmak iste-
nen düşünceyle örtüşmektedir?
A) Size söylediklerimi uygulamamakta direnmenize anlam
veremiyorum.
B) Evlerin genişlediği bir dünyada, ziyaretlerin yok oluşuna
üzülüyorum.
C) İnsanlar bazen hırslarının önüne geçemeyerek yanlış
kararlar alıyorlar. P
D) Öz kaynakların tüketildiği bir dünya, sadece insan
değil bütün canlılara zarar verir.
E) Öğrenme serüveni, öğrenmeyi öğrendiğimiz zam ve-
rimli hâle gelecektir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
TYT 32. Bilmem haberdar mı şimdi sızımdan Yağmurlu türküler kalkar gözümden Bana uygun nağme çıkmaz sazımdan Akortsuz tellerden razı değilim Razı değilim bu yönsüz yellerden Her mevsim boşalan kanlı sellerden Vuslatı mahşere atan hâllerden Yolcusuz yollardan razı değilim Aşağıdakilerden hangisi bu misralarda anlatılmak iste- nen düşünceyle örtüşmektedir? A) Size söylediklerimi uygulamamakta direnmenize anlam veremiyorum. B) Evlerin genişlediği bir dünyada, ziyaretlerin yok oluşuna üzülüyorum. C) İnsanlar bazen hırslarının önüne geçemeyerek yanlış kararlar alıyorlar. P D) Öz kaynakların tüketildiği bir dünya, sadece insan değil bütün canlılara zarar verir. E) Öğrenme serüveni, öğrenmeyi öğrendiğimiz zam ve- rimli hâle gelecektir.
SINAV YAYINLARI
Beş Hececilerin en ünlü şairlerindendir. Şiire aruzla
başlamış, daha sonra hece ölçüsüne yönelmiştir.
Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve
realist konuları işleyen şiirleriyle yazın dünyasında adını
duyurmuştur. Şiirleri dışında Canavar, Akin, Kahraman
adlı tiyatro eserleri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
sanatçının şiirlerinden biri değildir?
A) Çoban Çeşmesi B) Han Duvarları
C) Cenk Duyguları D) Dinle Neyden
E) Gönülden Gönüle
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
SINAV YAYINLARI Beş Hececilerin en ünlü şairlerindendir. Şiire aruzla başlamış, daha sonra hece ölçüsüne yönelmiştir. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konuları işleyen şiirleriyle yazın dünyasında adını duyurmuştur. Şiirleri dışında Canavar, Akin, Kahraman adlı tiyatro eserleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının şiirlerinden biri değildir? A) Çoban Çeşmesi B) Han Duvarları C) Cenk Duyguları D) Dinle Neyden E) Gönülden Gönüle
2
WDSOH
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Karma - 1
3.
1. Boynundan koparıp hiddetli elin,
Mermerler üstüne attığı inci,
Sonra birden coşar sesi her telin,
Ruha damla damla akan sevinci.
1. "Ilg
güz
Ne
II. "GL
Ço
"Ti
III. An
çin
IV. “Bi
ve
Öpmeler, sarmalar, baygın nefesler,
Her kalbe çılgınlık veren hevesler,
En fazla gönülde bir mevsim sürer,
Hep bunlar bir rüya gibi geçici.
Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Cemal Süreya
B) Nurullah Genç
C) Asaf Halet Çelebi
D) Ziya Osman Saba
E) Ahmet Kutsi Tecer
KO
Bu ön
bilgi
A) Dil
B) NE
C) KE
D) ÖN
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
2 WDSOH Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Karma - 1 3. 1. Boynundan koparıp hiddetli elin, Mermerler üstüne attığı inci, Sonra birden coşar sesi her telin, Ruha damla damla akan sevinci. 1. "Ilg güz Ne II. "GL Ço "Ti III. An çin IV. “Bi ve Öpmeler, sarmalar, baygın nefesler, Her kalbe çılgınlık veren hevesler, En fazla gönülde bir mevsim sürer, Hep bunlar bir rüya gibi geçici. Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Cemal Süreya B) Nurullah Genç C) Asaf Halet Çelebi D) Ziya Osman Saba E) Ahmet Kutsi Tecer KO Bu ön bilgi A) Dil B) NE C) KE D) ÖN
E) Necati Cumalı
dov
vo)
oxsus
5. Aşağıdakilerden hangisi Hisar sanatçılarına ait eserler-
den biri değildir?
A) Güneş Rengi Kadehlerle
B) Büyük Mabedin Eşiğinde
C) İstanbul Kitabı
D) Uzun Vuran Gölge
2
E) Duvak -
rala-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
E) Necati Cumalı dov vo) oxsus 5. Aşağıdakilerden hangisi Hisar sanatçılarına ait eserler- den biri değildir? A) Güneş Rengi Kadehlerle B) Büyük Mabedin Eşiğinde C) İstanbul Kitabı D) Uzun Vuran Gölge 2 E) Duvak - rala-