Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri Soruları

Renkli ve zengin hayallerle şiirlerini bezemek isterken
bazen doğallıktan uzaklaşan ve Hamit'in etkisinde kalan
---- ağır bir dil kullanmış, Fecriati toplantılarına başkanlık
etmiş Nedim ve Lale Devri, Payitahtın Kapısında, İstanbul
Kapılarında gibi tiyatrolar yazmış, şiirlerini ise Fani Tesel-
liler, Temasil, Elhan-ı Vatan adlı kitaplarda toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A Faik Ali Ozansoy
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Cahit yalçın
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Renkli ve zengin hayallerle şiirlerini bezemek isterken bazen doğallıktan uzaklaşan ve Hamit'in etkisinde kalan ---- ağır bir dil kullanmış, Fecriati toplantılarına başkanlık etmiş Nedim ve Lale Devri, Payitahtın Kapısında, İstanbul Kapılarında gibi tiyatrolar yazmış, şiirlerini ise Fani Tesel- liler, Temasil, Elhan-ı Vatan adlı kitaplarda toplamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A Faik Ali Ozansoy B) Tevfik Fikret C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D Cenap Şahabettin E) Hüseyin Cahit yalçın
B
16.A
17.B
31.E
C 28.A 29.C 30.D
E 40.A
SOSYAL BİLİMLER-2
12.E
11.B
10.C
9.C
8.E
7.E
6.C
5.C
4.D
.A
21.A
22.A 23.C 24.A
19.C 20.B
5.E
16.D
17.A 18.D
33.C
34.A 35.C 36.A
7.C 28.D 29.E 30.B 31.B 32.E
45.E
46.C
42.A 43.D 44.A
39.B 40.C 41.E
MATEMATİK
12.E
11.E
10.B
9.C
8.D
7.C
6.E
5.D
3.B
18.D
19.B 20.A
15.C
21.E 22.C 23.B 24.C
4.B
16.C 17.D
27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.E 34.B 35.E 36.A
39.C 40.E
FEN BİLİMLERİ
9.A
10.D 11.D 12.E
3.D
4.E
8.E
7.E
6.C
5.D
19.E 20.E
21.E 22.A 23.E 24.C
18.A
17.B
16.B
15.B
C
A 27.B 28.B 29.E 30.A 31.E 32.A 33.D 34.A 35.E 36.B
B 39.C 40.D
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Öğretmen:
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir
alan da halk şiirimizdir. Halk şairleri, halk kültürüne
büyük önem vermiş, bu dönemde folklor araştırma-
ları bilimsel bir kimlik kazanmıştır.
Öğrenciler:
-
Öğretmenim, kendi öz kültürümüzü öğreneceğimiz
bu özel şairlerle ilgili bir proje yapabiliriz.
Bu diyaloğun sonunda yapılacak bir projede aşağı-
daki şairlerden hangisine yer verilmesi beklenmez?
APAS
AAşık Veysel Şatıroğlu
B) Mahzuni Şerif
C) Şeref Taşlıova
D) Muammer Lütfi Bahşi
E) Abdurrahim Karakoç
7/0
22. Fransa'da ortaya çıkan bu akımda, sanatçılar yapıtla-
rında kişiliklerini gizlerler. Anlatımda süsten ve özenti-
den kaçınırlar. Yapıtlarda gerçek kisiler yo plou
tanszvel
23
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
B 16.A 17.B 31.E C 28.A 29.C 30.D E 40.A SOSYAL BİLİMLER-2 12.E 11.B 10.C 9.C 8.E 7.E 6.C 5.C 4.D .A 21.A 22.A 23.C 24.A 19.C 20.B 5.E 16.D 17.A 18.D 33.C 34.A 35.C 36.A 7.C 28.D 29.E 30.B 31.B 32.E 45.E 46.C 42.A 43.D 44.A 39.B 40.C 41.E MATEMATİK 12.E 11.E 10.B 9.C 8.D 7.C 6.E 5.D 3.B 18.D 19.B 20.A 15.C 21.E 22.C 23.B 24.C 4.B 16.C 17.D 27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.E 34.B 35.E 36.A 39.C 40.E FEN BİLİMLERİ 9.A 10.D 11.D 12.E 3.D 4.E 8.E 7.E 6.C 5.D 19.E 20.E 21.E 22.A 23.E 24.C 18.A 17.B 16.B 15.B C A 27.B 28.B 29.E 30.A 31.E 32.A 33.D 34.A 35.E 36.B B 39.C 40.D Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Öğretmen: Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir alan da halk şiirimizdir. Halk şairleri, halk kültürüne büyük önem vermiş, bu dönemde folklor araştırma- ları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Öğrenciler: - Öğretmenim, kendi öz kültürümüzü öğreneceğimiz bu özel şairlerle ilgili bir proje yapabiliriz. Bu diyaloğun sonunda yapılacak bir projede aşağı- daki şairlerden hangisine yer verilmesi beklenmez? APAS AAşık Veysel Şatıroğlu B) Mahzuni Şerif C) Şeref Taşlıova D) Muammer Lütfi Bahşi E) Abdurrahim Karakoç 7/0 22. Fransa'da ortaya çıkan bu akımda, sanatçılar yapıtla- rında kişiliklerini gizlerler. Anlatımda süsten ve özenti- den kaçınırlar. Yapıtlarda gerçek kisiler yo plou tanszvel 23
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hisar grubunun sanat anlayı-
şını yansıtmaz?
A) Halkın konuştuğu dil esas alınmalıdır.
B) Sanat ve sanatçı ideolojik amaçlara teslim olmamalıdır.
C) Şiirde konu olarak Anadolu'yu ele almaktan vazgeçil-
şii
melidir.
lak
D) Şair için ölçü ve uyağı kullanmak mecburi olmadığı gibi
şairin bunları şiirden atmaya çalışması da gereksizdir.
E) Yeni şiir geleneklere dayanarak oluşturulabilir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
5. Aşağıdakilerden hangisi Hisar grubunun sanat anlayı- şını yansıtmaz? A) Halkın konuştuğu dil esas alınmalıdır. B) Sanat ve sanatçı ideolojik amaçlara teslim olmamalıdır. C) Şiirde konu olarak Anadolu'yu ele almaktan vazgeçil- şii melidir. lak D) Şair için ölçü ve uyağı kullanmak mecburi olmadığı gibi şairin bunları şiirden atmaya çalışması da gereksizdir. E) Yeni şiir geleneklere dayanarak oluşturulabilir.
ens
TÜRK DİLİ VE
SOSYAL BİLİML
Eğitimde Nitallkil Sayfa
2
●
C
12) ----, ilk şiiri, lise öğrencisi olduğu yıllarda, 1935'te Var-
lık dergisinde çıktı. O tarihten ölümüne kadar hep şiirin
ve edebiyatın içinde oldu. Şiirlerinde evler, aile, çevre,
aşklar, bunalımlar, hastalıklar, yalnızlıklar ve ölüm onun
kendine has anlatımı ile çok defa kısa misralar hâlinde
dile gelir. Türk edebiyatının evler şairinin ilk şiirlerindeki
açık ve yalın söyleyiş, sonra soyuta dönük bir havaya
bürünür. Eski ve yeni kelimeleri birlikte ustaca şiirine
yerleştirir. Misralarına değişik ve yeni bir biçim verme-
ye çalışmıştır. Sağlam, tutarlı ve özel bir şiir dünyası
vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Behçet Kemal Çağlar'ın
B) Zeki Ömer Defne'nin
Behçet Necatigil'in
D) Sedat Umran'ın
E) Can Yücel'in
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
ens TÜRK DİLİ VE SOSYAL BİLİML Eğitimde Nitallkil Sayfa 2 ● C 12) ----, ilk şiiri, lise öğrencisi olduğu yıllarda, 1935'te Var- lık dergisinde çıktı. O tarihten ölümüne kadar hep şiirin ve edebiyatın içinde oldu. Şiirlerinde evler, aile, çevre, aşklar, bunalımlar, hastalıklar, yalnızlıklar ve ölüm onun kendine has anlatımı ile çok defa kısa misralar hâlinde dile gelir. Türk edebiyatının evler şairinin ilk şiirlerindeki açık ve yalın söyleyiş, sonra soyuta dönük bir havaya bürünür. Eski ve yeni kelimeleri birlikte ustaca şiirine yerleştirir. Misralarına değişik ve yeni bir biçim verme- ye çalışmıştır. Sağlam, tutarlı ve özel bir şiir dünyası vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Behçet Kemal Çağlar'ın B) Zeki Ömer Defne'nin Behçet Necatigil'in D) Sedat Umran'ın E) Can Yücel'in
T23T
10. İkinci Yeni'ye, bu akımın ana karakteristiği oluş
tuktan sonra dâhil olduğu halde, kendine özgü im-
ge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikka-
ti çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş de-
rin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirle
rinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlılıkla da
öne çıktı. Şiirlerini 1954'ten itibaren "Kaynak, Pa-
zar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirüs, Sanat
Olayı" gibi dergilerde yayımladı. 1967'de Yedite-
pe Şiir Armağanı'nı kazandı. "İçime Çektiğim Hava
Değil Gökyüzüdür" ve "Yanardağın Üstündeki Kuş
yapıtları arasında yer alır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Edip Cansever
B) Ülkü Tamer
C) Ece Ayhan
D) İlhan Berk
E) Cemal Süreya
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
T23T 10. İkinci Yeni'ye, bu akımın ana karakteristiği oluş tuktan sonra dâhil olduğu halde, kendine özgü im- ge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikka- ti çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş de- rin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirle rinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlılıkla da öne çıktı. Şiirlerini 1954'ten itibaren "Kaynak, Pa- zar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirüs, Sanat Olayı" gibi dergilerde yayımladı. 1967'de Yedite- pe Şiir Armağanı'nı kazandı. "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" ve "Yanardağın Üstündeki Kuş yapıtları arasında yer alır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Edip Cansever B) Ülkü Tamer C) Ece Ayhan D) İlhan Berk E) Cemal Süreya
mini
V
Doktri.
24. Halk kültürüne geniş yer vermiştir. "Köşebaşı" adlı yapıtını
ortaoyunu tekniklerinden faydalanarak yazmıştır. "Koçyiğit
Köroğlu" yapıtı bir tür folklor araştırması niteliği taşır. Hece
ölçüsüyle şiir yazma geleneğinin içinde yeni biçimler ara-
yan bir şairdir. Beş Hececiler grubuna katılmadan aynı dö-
nemde hece ile de şiirler yazmıştır.
C
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
Ahmet KutsiTecer
DY Ziya Osman Saba
Yavuz Bülent Bakiler
+FOT
1
2.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
mini V Doktri. 24. Halk kültürüne geniş yer vermiştir. "Köşebaşı" adlı yapıtını ortaoyunu tekniklerinden faydalanarak yazmıştır. "Koçyiğit Köroğlu" yapıtı bir tür folklor araştırması niteliği taşır. Hece ölçüsüyle şiir yazma geleneğinin içinde yeni biçimler ara- yan bir şairdir. Beş Hececiler grubuna katılmadan aynı dö- nemde hece ile de şiirler yazmıştır. C Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel Yusuf Ziya Ortaç Ahmet KutsiTecer DY Ziya Osman Saba Yavuz Bülent Bakiler +FOT 1 2.
Birçok ilde etkinliklere katılmış başarılı bir halk ozanıdır Anlattığı
türkülü hikâyelerle tanınmıştır. Yıllarca radyo programları yaparak
halk edebiyatı ve âşıklık geleneğini tanıtmaya çalışmıştır. Çeşitli
dergilerde şiirler yayımlamış, birçok ülkede konserler vermiştir
Şiirlerinden oluşan Dertli Bülbül, Neyine Güvenemem Valim
Dünyanın adlı eserleri vardır
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşık Veysel B) Murat Çobanoğlu
C) Aşık Mahsuni ŞerifD) Aşık FeymaniE) Seyrani
2. Cumhuriyet Dönemi halk sairleri için aşağıdakilerden hangiel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Birçok ilde etkinliklere katılmış başarılı bir halk ozanıdır Anlattığı türkülü hikâyelerle tanınmıştır. Yıllarca radyo programları yaparak halk edebiyatı ve âşıklık geleneğini tanıtmaya çalışmıştır. Çeşitli dergilerde şiirler yayımlamış, birçok ülkede konserler vermiştir Şiirlerinden oluşan Dertli Bülbül, Neyine Güvenemem Valim Dünyanın adlı eserleri vardır 1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşık Veysel B) Murat Çobanoğlu C) Aşık Mahsuni ŞerifD) Aşık FeymaniE) Seyrani 2. Cumhuriyet Dönemi halk sairleri için aşağıdakilerden hangiel
nun
ide
7-
dot
- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
19. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dize-
lerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait
olduğu söylenebilir?
A) Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelayı gama sor kim geceler kaç sa'at
B) Leblerin mecruh olur dendan-ı sin-i büseden
Lalin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülagü Han mısın
kafir
Aman dünyayı yaktın ateş-i süzan mısın kafir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı
ayna
Ayna pusluydu bunca yilnice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin be-
nim sabrim
Demadem artar eksilmez tükenmez bir
nihayettir
Össi
Ba
2
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
nun ide 7- dot - Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 19. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dize- lerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir? A) Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkid ne bilir Mübtelayı gama sor kim geceler kaç sa'at B) Leblerin mecruh olur dendan-ı sin-i büseden Lalin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana C) Tahammül mülkünü yıktın Hülagü Han mısın kafir Aman dünyayı yaktın ateş-i süzan mısın kafir D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna Ayna pusluydu bunca yilnice sır taşımaktan E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin be- nim sabrim Demadem artar eksilmez tükenmez bir nihayettir Össi Ba 2
Kim gülü dikenden ayırıp seçer 6#S
Herkes amelinin mahsulün biçer 6+S
Gam yeme Seyrani bugün de geçer 6 +5
Yüce dağın başı olmaz dumansız 6 +5
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy
lenemez?
A) Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır.
B) Özlü sözlerle söyleyiş zenginleştirilmiştir.
C) Koçaklama nazım türünde oluşturulmuştur.
D) Düz kafiye düzeninde yazılmıştır.
E6+5 hece vezniyle oluşturulmuştur.
7.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
Kim gülü dikenden ayırıp seçer 6#S Herkes amelinin mahsulün biçer 6+S Gam yeme Seyrani bugün de geçer 6 +5 Yüce dağın başı olmaz dumansız 6 +5 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy lenemez? A) Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır. B) Özlü sözlerle söyleyiş zenginleştirilmiştir. C) Koçaklama nazım türünde oluşturulmuştur. D) Düz kafiye düzeninde yazılmıştır. E6+5 hece vezniyle oluşturulmuştur. 7.
ET
1.
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Toplumcu Şiir)
Sakarya Meydan
Savaşı destanının
şairi.
Serbest, toplumcu
şiirin kurucusu
kabul edilen şair.
Soru
Çarkı
Türk edebiyatında
"Koca Çınar"
olarak anılan şair.
Toplumcu şiirde
etkili olan
felsefi kuram.
Aşağıdakilerden hangisi bu soru çarkındaki
sorulardan herhangi birine cevap oluşturamaz?
A) Fütürizm
VB) Nazım Hikmet
C) Rıfat Ilgaz
D) Mayakovski
E) Ceyhun Atuf Kansu
Toplumcu şiirde
sanatından etki-
lenilen Rus şair.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
ET 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Toplumcu Şiir) Sakarya Meydan Savaşı destanının şairi. Serbest, toplumcu şiirin kurucusu kabul edilen şair. Soru Çarkı Türk edebiyatında "Koca Çınar" olarak anılan şair. Toplumcu şiirde etkili olan felsefi kuram. Aşağıdakilerden hangisi bu soru çarkındaki sorulardan herhangi birine cevap oluşturamaz? A) Fütürizm VB) Nazım Hikmet C) Rıfat Ilgaz D) Mayakovski E) Ceyhun Atuf Kansu Toplumcu şiirde sanatından etki- lenilen Rus şair.
18.Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi
tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?(5p.)
A) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda toplumsal sorunlar,
ruhsal çelişkiler konu olarak işlenmiştir.
B) 1927'de Darülbedayinin başına Güngör DİLMEN
getirilmiştir.
C) 1960-1980 arası dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin
sorunlarına da eğilir.
D) Ahmet Kutsi TECER, oyunlarında Geleneksel Türk
tiyatrosundan yararlanmıştır.
E) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok çeviri
eserler sahnelenmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
18.Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?(5p.) A) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda toplumsal sorunlar, ruhsal çelişkiler konu olarak işlenmiştir. B) 1927'de Darülbedayinin başına Güngör DİLMEN getirilmiştir. C) 1960-1980 arası dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. D) Ahmet Kutsi TECER, oyunlarında Geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanmıştır. E) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok çeviri eserler sahnelenmiştir.
222
7.
Hece ölçüsüyle ve sade dille eserler yazar. "Töre" ve "Ayşe"
dergilerini çıkarmıştır. En tanınmış eseri, millî duyguları
anlattığı "Git Bahar" şiiridir. Ilk romanı "Küller'i yazdığında on
dokuz yaşındaydı. Ardından "Sisli Geceler'i yazdı.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Bekir Sıtkı Erdoğan
E) Ömer Bedrettin Uşaklı
10.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
222 7. Hece ölçüsüyle ve sade dille eserler yazar. "Töre" ve "Ayşe" dergilerini çıkarmıştır. En tanınmış eseri, millî duyguları anlattığı "Git Bahar" şiiridir. Ilk romanı "Küller'i yazdığında on dokuz yaşındaydı. Ardından "Sisli Geceler'i yazdı. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu B) Bedri Rahmi Eyüboğlu C) Halide Nusret Zorlutuna D) Bekir Sıtkı Erdoğan E) Ömer Bedrettin Uşaklı 10.
uluğu"
C) I, II, III ve IV
6. 11. Yeni ismini,
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
- 1956 yılındaki "Pazar Postası"
dergisinde ilk kez kullanır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ece Ayhan
B) Cemal Süreya
C) Muzaffer Erdost
D) Behçet Necatigil
341
E) Oktay Rifat Horozcu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
uluğu" C) I, II, III ve IV 6. 11. Yeni ismini, D) I, II ve IV E) II, III ve IV - 1956 yılındaki "Pazar Postası" dergisinde ilk kez kullanır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ece Ayhan B) Cemal Süreya C) Muzaffer Erdost D) Behçet Necatigil 341 E) Oktay Rifat Horozcu
jok
ri
Cahya
Ortaç
de
ştir.
e bir
V
✓
DENEME
6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Nurullah Ataç, Türk edebiyatında mo-
dern anlamda deneme türünde ürün
veren yazar ve eleştirmendir.
BC₂
B Cahit Külebi, Türk kültürü konusunda
Attila İlhan ve Hilmi Yavuz'la yeni bir
Anadoluculuk görüşü savunmuştur. X
Yavuz Bülent Bakîler, "Üsküp'ten
Kosova'ya" ve "Türkistan Türkistan"
adlı gezi yazısı eserlerini yazmıştır.
D) Mustafa Ruhi Şirin, çocuk edebiyatı
dalında oldukça başarılı kitaplar yaz-
mıştır.
Cemil Meriç, günlüklerini “Jurnal" adıy-
la iki cilt hâlinde yayımlamıştır.
" adıy-
D)
E)
9
1.
11.
|||
IV
W
N
t
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
jok ri Cahya Ortaç de ştir. e bir V ✓ DENEME 6 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nurullah Ataç, Türk edebiyatında mo- dern anlamda deneme türünde ürün veren yazar ve eleştirmendir. BC₂ B Cahit Külebi, Türk kültürü konusunda Attila İlhan ve Hilmi Yavuz'la yeni bir Anadoluculuk görüşü savunmuştur. X Yavuz Bülent Bakîler, "Üsküp'ten Kosova'ya" ve "Türkistan Türkistan" adlı gezi yazısı eserlerini yazmıştır. D) Mustafa Ruhi Şirin, çocuk edebiyatı dalında oldukça başarılı kitaplar yaz- mıştır. Cemil Meriç, günlüklerini “Jurnal" adıy- la iki cilt hâlinde yayımlamıştır. " adıy- D) E) 9 1. 11. ||| IV W N t
DENEME-23
17. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgilerle ayraç için-
deki sanatçı uyuşmamaktadır?
A) imgeci şiirin önde gelen isimlerinden biri olan şair,
şiirlerinde dünyayı ve insanı kendi benliğine sığdırarak
insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm-yaşam
karmaşasını sorgulamıştır. (Haydar Ergülen)
B) "Irmağının akışına ölürüm" dizesiyle hafızalara kazınan
Türkiye'm şiirinin şairi olan sanatçı millî değerleri ön
planda tutmuş bir sanatçıdır. (Ahmet Telli)
C) Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuş-
ma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde
işlemiştir. (Hüseyin Atlansoy)
D) Fransız ressam Colette Deblè'nin resimleri üzerine yaz-
dığı şiirler Fransız Enstitüsünden Yağmur Kızı Böyle
Diyor adıyla Fransızca olarak yayımlandı. (Lale Müldür)
E) Doğu kültürü ile Batı kültürünü şiirlerinde kesiştiren
yazar 20. yüzyıl şiirinin haritasını çizebilecek kadar
zengin bir şiir kültürüne sahiptir. (Enis Batur)
boroket ederek Türkiye'nin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
DENEME-23 17. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgilerle ayraç için- deki sanatçı uyuşmamaktadır? A) imgeci şiirin önde gelen isimlerinden biri olan şair, şiirlerinde dünyayı ve insanı kendi benliğine sığdırarak insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm-yaşam karmaşasını sorgulamıştır. (Haydar Ergülen) B) "Irmağının akışına ölürüm" dizesiyle hafızalara kazınan Türkiye'm şiirinin şairi olan sanatçı millî değerleri ön planda tutmuş bir sanatçıdır. (Ahmet Telli) C) Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuş- ma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir. (Hüseyin Atlansoy) D) Fransız ressam Colette Deblè'nin resimleri üzerine yaz- dığı şiirler Fransız Enstitüsünden Yağmur Kızı Böyle Diyor adıyla Fransızca olarak yayımlandı. (Lale Müldür) E) Doğu kültürü ile Batı kültürünü şiirlerinde kesiştiren yazar 20. yüzyıl şiirinin haritasını çizebilecek kadar zengin bir şiir kültürüne sahiptir. (Enis Batur) boroket ederek Türkiye'nin
A
19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki
sanatçıyla uyuşmamaktadır?
A940-1950 yıllarını kapsayan Yeni Şiir akımında özel
bir yer tutan şair, özellikle de Süt ve Yeşeren Otlar'da
topladığı şiirlerinde aydın bir saz şairi içtenliğini
yansıtır. (Attila İlhan)
B) Şiirlerinde ev ve ev içi imgelerini yalın biçimde
şiirleştiren şair, şiirlerinin bir kısmını Geçen Zaman ve
Nefes Almak kitaplarında toplamıştır. (Ziya Osman
Saba)
C) Delikli Şiir, Pireli Şiir, Gelirli Şiir gibi ironi ve kara
mizahı başarıyla kullandığı şiirlerinde Garip şiirinin
karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. (Orhan Veli
Kanik)
D) Kargayla Tilki, Çobanıl Şiirler gibi kitaplarında
topladığı şiirlerinde görselliği öne çıkaran sanatçı,
dönemine göre renkli sayılabilecek bir şiir dili
oluşturmuştur. (Oktay Rifat Horozcu)
E) "Eşyanın metafiziğini araştıran şair" olarak anılmış,
kimi şiirlerini Leke adlı yapıtında toplamıştır. (Sedat
Umran)
isme 20
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
A 19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sanatçıyla uyuşmamaktadır? A940-1950 yıllarını kapsayan Yeni Şiir akımında özel bir yer tutan şair, özellikle de Süt ve Yeşeren Otlar'da topladığı şiirlerinde aydın bir saz şairi içtenliğini yansıtır. (Attila İlhan) B) Şiirlerinde ev ve ev içi imgelerini yalın biçimde şiirleştiren şair, şiirlerinin bir kısmını Geçen Zaman ve Nefes Almak kitaplarında toplamıştır. (Ziya Osman Saba) C) Delikli Şiir, Pireli Şiir, Gelirli Şiir gibi ironi ve kara mizahı başarıyla kullandığı şiirlerinde Garip şiirinin karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. (Orhan Veli Kanik) D) Kargayla Tilki, Çobanıl Şiirler gibi kitaplarında topladığı şiirlerinde görselliği öne çıkaran sanatçı, dönemine göre renkli sayılabilecek bir şiir dili oluşturmuştur. (Oktay Rifat Horozcu) E) "Eşyanın metafiziğini araştıran şair" olarak anılmış, kimi şiirlerini Leke adlı yapıtında toplamıştır. (Sedat Umran) isme 20