Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ek Fiil Soruları

16. (1) Dilinde, doğup büyüdüğü yöreyle ilgili izler yok
olmuştu. (II) Bu kadın, mahalledeki kadınlardan
farklıydı. (III) Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlı-
ğı görmüşse diline dil, sözüne söz bulumayıp ince-
lir de incelirdi. (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil,
görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun
boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin öge dizilişi “özne, dolaylı tümleç ve yüklem"
biçimindedir?
A) 1 B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Ek Fiil
16. (1) Dilinde, doğup büyüdüğü yöreyle ilgili izler yok olmuştu. (II) Bu kadın, mahalledeki kadınlardan farklıydı. (III) Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlı- ğı görmüşse diline dil, sözüne söz bulumayıp ince- lir de incelirdi. (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil, görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- sinin öge dizilişi “özne, dolaylı tümleç ve yüklem" biçimindedir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V
2. Aşağıdakilerden hangisinin yükle-
minde ek fiil (ek eylem) kullanılı
mamıştır?
205
1
A) Bu garip dünyada ben hep yadır- I
gadım yerimi
B Burada beni saran şey suyun akışı-
dır.
Ben dünyadan habersiz bir çocu
ğum şimdi.
D) Mesut olmus görmek isterdim ge- i
lecekte hepinizi.
1
1
E Akşam diyordun, işte oldu akşam.
Lise Türkçe
Ek Fiil
2. Aşağıdakilerden hangisinin yükle- minde ek fiil (ek eylem) kullanılı mamıştır? 205 1 A) Bu garip dünyada ben hep yadır- I gadım yerimi B Burada beni saran şey suyun akışı- dır. Ben dünyadan habersiz bir çocu ğum şimdi. D) Mesut olmus görmek isterdim ge- i lecekte hepinizi. 1 1 E Akşam diyordun, işte oldu akşam.
ek eylem
ar
amiştir?
V
BENIM HOCAM
I Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
II. Nerde ne zaman bu hava çalınsa
Hoş geldi geçmişteki güzel günler
Nereye gidersen git günlük tasa
Bırak biraz da şad olsun gönüller
III. Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben
Ben öyle her insandan, o kadar uzağım ben
Yine bu gözlerimdir okşanacak şey arar
Yoksa içimde başka bir dünya hasreti var
IV. Öyle sarmaş dolaş olduk,
A) I
O kadar geçtik ki kendimizden
Lambayı söndürmeyi unutmuşuz,
Perdeleri çekmeyi de.
TAKTIKLERLE DIL E
11. A
ri
V. Korkarım felekte bir gün
Bir bayram yemeğinde.
Anam, babam gibi kardeşlerim de,
En güzel dalgınlığında ömrün
Beni gurbette sanıp
Keşke gelseydi bu bayram
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem
kullanılmamıştır?
B) II
III
D) IV E) V
AKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DA BİLGİSİ
B
C
D
E
II.
III.
IV.
V.
B
C
Lise Türkçe
Ek Fiil
ek eylem ar amiştir? V BENIM HOCAM I Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, II. Nerde ne zaman bu hava çalınsa Hoş geldi geçmişteki güzel günler Nereye gidersen git günlük tasa Bırak biraz da şad olsun gönüller III. Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben Ben öyle her insandan, o kadar uzağım ben Yine bu gözlerimdir okşanacak şey arar Yoksa içimde başka bir dünya hasreti var IV. Öyle sarmaş dolaş olduk, A) I O kadar geçtik ki kendimizden Lambayı söndürmeyi unutmuşuz, Perdeleri çekmeyi de. TAKTIKLERLE DIL E 11. A ri V. Korkarım felekte bir gün Bir bayram yemeğinde. Anam, babam gibi kardeşlerim de, En güzel dalgınlığında ömrün Beni gurbette sanıp Keşke gelseydi bu bayram Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? B) II III D) IV E) V AKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DA BİLGİSİ B C D E II. III. IV. V. B C
Türkce
A
30. Yazın dünyasında, yazdıklarıyla başka yazarları anımsa-
tan yazarların başında gelir Borges. Bu durum, sanatçının
entelektüel olması ve bunu sık sık ortaya koymasından
ileri gelir. Borges'in Dostoyevski'den Conrad'a atlama-
Sı, durup dururken Victor Hugo'nun bir dizesini okuma-
Si, sonra Whitman'a geçmesi gibi... Sanatçı, sanki metin
dışına çıkması için iteler okuru. Onunla dünya edebiyatı
yolculuğuna çıkar insan. Okur, yalnız Borges'in yapıtlarını
okurken bu kadar çok yazınsal yolculuğa çıkar, belleğini
ikide bir metinden ayırdığı için. Okurun çağrışımlara kapıl-
masını, değişik yollara düşmesini isteyen, yazardır çünkü.
Bu parçaya göre Borges'in yazıları okura
I. Düş gücünü kamçılamą
Farklı bakış açısı kazandırma
III. Başka yazarlarla tanıştırma
IV. Karşılaştırmalar yaptırma
durumlarından hangilerini yaşatır?
A) I ve III
BXI ve IV
DII ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
Lise Türkçe
Ek Fiil
Türkce A 30. Yazın dünyasında, yazdıklarıyla başka yazarları anımsa- tan yazarların başında gelir Borges. Bu durum, sanatçının entelektüel olması ve bunu sık sık ortaya koymasından ileri gelir. Borges'in Dostoyevski'den Conrad'a atlama- Sı, durup dururken Victor Hugo'nun bir dizesini okuma- Si, sonra Whitman'a geçmesi gibi... Sanatçı, sanki metin dışına çıkması için iteler okuru. Onunla dünya edebiyatı yolculuğuna çıkar insan. Okur, yalnız Borges'in yapıtlarını okurken bu kadar çok yazınsal yolculuğa çıkar, belleğini ikide bir metinden ayırdığı için. Okurun çağrışımlara kapıl- masını, değişik yollara düşmesini isteyen, yazardır çünkü. Bu parçaya göre Borges'in yazıları okura I. Düş gücünü kamçılamą Farklı bakış açısı kazandırma III. Başka yazarlarla tanıştırma IV. Karşılaştırmalar yaptırma durumlarından hangilerini yaşatır? A) I ve III BXI ve IV DII ve IV E) III ve IV C) II ve III
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü
kaybına uğrayan bir sözcük kullanılmıştır?
to m
AD BU
A) Bu kaybı bir şekilde telafi edeceğinizi kabul
etmelisiniz.
B) Ülkenin ilerlemesini istemeyenlerin uydurduğu bir
iddiadır bu.
C) Kanunun reddi gündemden düştü bu olaydan sonra.
D) Oraya gidileceğini bana haber verseydiniz bu durum
yaşanmazdı.
E) Anadolu'nun seyrine doyum olmayan manzaralı çok
yerleri var.
Lise Türkçe
Ek Fiil
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğrayan bir sözcük kullanılmıştır? to m AD BU A) Bu kaybı bir şekilde telafi edeceğinizi kabul etmelisiniz. B) Ülkenin ilerlemesini istemeyenlerin uydurduğu bir iddiadır bu. C) Kanunun reddi gündemden düştü bu olaydan sonra. D) Oraya gidileceğini bana haber verseydiniz bu durum yaşanmazdı. E) Anadolu'nun seyrine doyum olmayan manzaralı çok yerleri var.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) İnsan, mücadeleye girdiği insanın yöntem ve
davranışlarını benimsediği için onun gibidir.
B) Annelik duygusunun çok farklı olduğunu her-
kes bilemez.
C) Düşmanlıkların sonsuza kadar süreceğini
düşünmek yanlıştır.
D) Düşmanını tanımayan birinin yaşama şansı
yoktur.
E) Her insanda, başkasında gördüğü kusurdan
bir ize rastlanır.
11.
Lise Türkçe
Ek Fiil
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A) İnsan, mücadeleye girdiği insanın yöntem ve davranışlarını benimsediği için onun gibidir. B) Annelik duygusunun çok farklı olduğunu her- kes bilemez. C) Düşmanlıkların sonsuza kadar süreceğini düşünmek yanlıştır. D) Düşmanını tanımayan birinin yaşama şansı yoktur. E) Her insanda, başkasında gördüğü kusurdan bir ize rastlanır. 11.
S
k
,
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Tanzimat Fermanı ile sanat dünyamız Batı'ya kapısını
açmıştır.
Tand
Remu
pinte
B) Otoyol projesi ile Uşak'ımızın cazibesi artacaktır.
C) Yapılan restorasyonla Dolmabahçe Sarayı'nın çehresi
değişti.
D) Konuyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Başkanı'ndan bilgi
alınacak.
E) Kimliklerin değişimi için buraya değil Nüfus Müdürlüğü'ne
gideceksiniz.
Lise Türkçe
Ek Fiil
S k , 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) Tanzimat Fermanı ile sanat dünyamız Batı'ya kapısını açmıştır. Tand Remu pinte B) Otoyol projesi ile Uşak'ımızın cazibesi artacaktır. C) Yapılan restorasyonla Dolmabahçe Sarayı'nın çehresi değişti. D) Konuyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Başkanı'ndan bilgi alınacak. E) Kimliklerin değişimi için buraya değil Nüfus Müdürlüğü'ne gideceksiniz.
a
ek
den
den
4.
(1) Hiçbir şey Mısır'ı piramitlerden daha iyi simgeleyemez.
(II) Dünyanın yedi harikasından biri olan piramitler
Kahire'ye gelenlerin ilk uğrak yeridir. (III) Bu mezarlar
firavunlar için yapılmıştır. (IV) Her biri tonlarca
ağırlıkta blok taşlardan inşa edilmiştir. (V) Taşların
yerleştirilişindeki geometrik doğruluk, günümüz
mühendislerini hâlâ hayrete düşürüyor.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. cümlede birleşik yapılı basit çekimli fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede ek eylemin geniş zaman çekimine yer
verilmiştir.
C) III. cümlede edilgen çatılı fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümlede birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.
E) V. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil
kullanılmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
Lise Türkçe
Ek Fiil
a ek den den 4. (1) Hiçbir şey Mısır'ı piramitlerden daha iyi simgeleyemez. (II) Dünyanın yedi harikasından biri olan piramitler Kahire'ye gelenlerin ilk uğrak yeridir. (III) Bu mezarlar firavunlar için yapılmıştır. (IV) Her biri tonlarca ağırlıkta blok taşlardan inşa edilmiştir. (V) Taşların yerleştirilişindeki geometrik doğruluk, günümüz mühendislerini hâlâ hayrete düşürüyor. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede birleşik yapılı basit çekimli fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede ek eylemin geniş zaman çekimine yer verilmiştir. C) III. cümlede edilgen çatılı fiil kullanılmıştır. D) IV. cümlede birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. E) V. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil kullanılmıştır. Diğer sayfaya geçiniz. 3
4. Düşünce, duygu ve isteklerimizi karşımızdakilere an-
Örneğin;
latmak elbette dilin varlığını gerekli kılar.
parmağımızda taşıdığımız bir yüzük ve bulunduğu el,
karşımızdakine nişanlı mı yoksa evli mi olduğumuzu anla-
tabilir. Buna "saymaca dil" adını veriyoruz. Çünkü kullan-
dığımız işaretleri gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş
gibi kabul etmiş, öyle saymışızdır.
----.
Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına uygun
olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ve her toplumun kendine özgü bir dili vardır
B) Ne var ki insanlar söze başvurmadan da anlaşabilirler
C) İnsanoğlunun düşünceleri, tasarıları, düşleri ancak dil-
le gerçekleşir
D) Gerçekte dil sözcüğü ile belirtmek istediğimiz kavram,
işitme dilidir
E) Ses; duygu ve düşüncelerin anlatımında, öbür araçla-
ra göre daha zengin olanaklar sağlar
Lise Türkçe
Ek Fiil
4. Düşünce, duygu ve isteklerimizi karşımızdakilere an- Örneğin; latmak elbette dilin varlığını gerekli kılar. parmağımızda taşıdığımız bir yüzük ve bulunduğu el, karşımızdakine nişanlı mı yoksa evli mi olduğumuzu anla- tabilir. Buna "saymaca dil" adını veriyoruz. Çünkü kullan- dığımız işaretleri gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul etmiş, öyle saymışızdır. ----. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ve her toplumun kendine özgü bir dili vardır B) Ne var ki insanlar söze başvurmadan da anlaşabilirler C) İnsanoğlunun düşünceleri, tasarıları, düşleri ancak dil- le gerçekleşir D) Gerçekte dil sözcüğü ile belirtmek istediğimiz kavram, işitme dilidir E) Ses; duygu ve düşüncelerin anlatımında, öbür araçla- ra göre daha zengin olanaklar sağlar
zama-
10. I. şu soruları dizgiciye yazdır.
II. Seven yürek kızıl güldür.
III. Akıldan yoksun biriymiş o.
IV. Çocuklar burada kalsın bugün.
V. Bugün yemeği az yiyeceğim.
VI. Çobanın gönlü olursa tekeden süt çıkarır.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin kaçında ek fiil
kullanılmıştır?
A) 1
B
D) 4
EX-5
5
E
Lise Türkçe
Ek Fiil
zama- 10. I. şu soruları dizgiciye yazdır. II. Seven yürek kızıl güldür. III. Akıldan yoksun biriymiş o. IV. Çocuklar burada kalsın bugün. V. Bugün yemeği az yiyeceğim. VI. Çobanın gönlü olursa tekeden süt çıkarır. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin kaçında ek fiil kullanılmıştır? A) 1 B D) 4 EX-5 5 E
4. M.Ö. V. yüzyıl ressamlarından Zeuxis, elinde üzüm
gerçeğe benzemiş ki kuşlar gelip yemeğe kalkmış. Zeu-
tutan bir çocuğun resmini yapmış. Uzümler öylesine
da gerçeğe uygun yapabilseydim kuşlar ondan korkar,
xis, bundan dolayı övüldüğü zaman üzülerek: "Çocuğu
üzümleri yemeye çalışmazdı." demiş.
Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişik-
liklerin hangisiyle düzeltilebilir?
A) "M.Ö." kısaltmasındaki noktalar kaldırılarak
B) "ki" bağlacından sonra virgül (,) getirilerek
C) "Zeuxis" sözcüğünden sonra noktalı virgül (;) getiri-
lerek
D) "üzülerek" sözcüğünden sonraki iki nokta (:) kaldın-
O
E) "çalışmazdı" sözcüğünden sonraki nokta (.) kaldırı-
larak
larak
Yazarın elbette bir hayal gücü vardır (,) Öyle olmasa
değişik tipleri nasıl yaratabilirdi () Ama gerçekçi yazarın
kurduğu hayal () gelişigüzel bir hayal değildir () yaşa-
nilanlardan edinilen bir deneyime, bir dünya görüşüne
dayanır.
Lise Türkçe
Ek Fiil
4. M.Ö. V. yüzyıl ressamlarından Zeuxis, elinde üzüm gerçeğe benzemiş ki kuşlar gelip yemeğe kalkmış. Zeu- tutan bir çocuğun resmini yapmış. Uzümler öylesine da gerçeğe uygun yapabilseydim kuşlar ondan korkar, xis, bundan dolayı övüldüğü zaman üzülerek: "Çocuğu üzümleri yemeye çalışmazdı." demiş. Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişik- liklerin hangisiyle düzeltilebilir? A) "M.Ö." kısaltmasındaki noktalar kaldırılarak B) "ki" bağlacından sonra virgül (,) getirilerek C) "Zeuxis" sözcüğünden sonra noktalı virgül (;) getiri- lerek D) "üzülerek" sözcüğünden sonraki iki nokta (:) kaldın- O E) "çalışmazdı" sözcüğünden sonraki nokta (.) kaldırı- larak larak Yazarın elbette bir hayal gücü vardır (,) Öyle olmasa değişik tipleri nasıl yaratabilirdi () Ama gerçekçi yazarın kurduğu hayal () gelişigüzel bir hayal değildir () yaşa- nilanlardan edinilen bir deneyime, bir dünya görüşüne dayanır.
TYT
Türkçe
7.
FİİL (EYLEM) - 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik çekimli, tü-
remiş yapılı bir fiil vardır?
A) Açılmazsa pencereleri seher vakti kalbinin
Kuşlar çalmıştır gülüşünü dudaklarından
B) Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna
Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim diye
e) Kirpiklerime düşüyorsun bir çiy damlası olarak
Yumuyorum gözlerimi göz kapaklarımın içindesin
D) Bir kez bile unutmadın 'merhaba' demeyi
Ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin
E) Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış
Yasak bir kitap gibi durmaktadır
unuttun
8. 1. Sınıfta her zaman, en sevdiği şair Ahmet Telli'nin
şiirlerini okuyor.
II. Camı biraz açamaz mıyız, diye sordu.
III. Bir hafta içinde mülakat sonuçları için ararlar.
IV. Üstünde böcek görünce tüm paketleri atıverdi bir
anda.
hağlb nabrimpted asy
Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) I. cümlenin yükleminde zaman kayması vardır.
B) II. cümlede iki tane çekimli fiil vardır.
C) II. cümlede yeterlik fiilinin olumsuzu vardır.
✓
11.
okul
09
12
Lise Türkçe
Ek Fiil
TYT Türkçe 7. FİİL (EYLEM) - 11 Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik çekimli, tü- remiş yapılı bir fiil vardır? A) Açılmazsa pencereleri seher vakti kalbinin Kuşlar çalmıştır gülüşünü dudaklarından B) Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim diye e) Kirpiklerime düşüyorsun bir çiy damlası olarak Yumuyorum gözlerimi göz kapaklarımın içindesin D) Bir kez bile unutmadın 'merhaba' demeyi Ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin E) Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış Yasak bir kitap gibi durmaktadır unuttun 8. 1. Sınıfta her zaman, en sevdiği şair Ahmet Telli'nin şiirlerini okuyor. II. Camı biraz açamaz mıyız, diye sordu. III. Bir hafta içinde mülakat sonuçları için ararlar. IV. Üstünde böcek görünce tüm paketleri atıverdi bir anda. hağlb nabrimpted asy Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlenin yükleminde zaman kayması vardır. B) II. cümlede iki tane çekimli fiil vardır. C) II. cümlede yeterlik fiilinin olumsuzu vardır. ✓ 11. okul 09 12
9.
Şimdi ne akşam var ne ses ne dere
Yolumuz ayrıldı başka ellere
Benzetti bizi bir kırık mermere
Ruha zehir gibi damlayan o su
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
men A) Bağlaç
B) ilgi zamiri
C) Benzetme edati
D) İşaret sıfatı
E) Zaman zarfı
ESET SERISIS
Lise Türkçe
Ek Fiil
9. Şimdi ne akşam var ne ses ne dere Yolumuz ayrıldı başka ellere Benzetti bizi bir kırık mermere Ruha zehir gibi damlayan o su Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? men A) Bağlaç B) ilgi zamiri C) Benzetme edati D) İşaret sıfatı E) Zaman zarfı ESET SERISIS
6.
Gamze kelimesine sözlükler ilk olarak "yanakta tabij olarak bu-
lunan veya gülümseme sırasında oluşan çukurluk" anlamını
verir. Edebiyatta ise gamze sözcüğü daha çok sitemli ve süz-
gün bakış” demek olan yan anlamıyla kullanır. Mona Lisa'nın
göz hizasından aynı anda ağlayan ve gülen çehresinin görün-
mesi gibi gamzede hem sitem hem sempati gizlidir. Klasik Türk
şiirinde gamze, sevgiliden gelecek lütufların en büyüğü olarak
görüldüğü için hakkında destanlar yazılmıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tanımlama
C) Açıklama
E) Örneklendirme
B) Kişileştirme
(6) Öyküleme
Lise Türkçe
Ek Fiil
6. Gamze kelimesine sözlükler ilk olarak "yanakta tabij olarak bu- lunan veya gülümseme sırasında oluşan çukurluk" anlamını verir. Edebiyatta ise gamze sözcüğü daha çok sitemli ve süz- gün bakış” demek olan yan anlamıyla kullanır. Mona Lisa'nın göz hizasından aynı anda ağlayan ve gülen çehresinin görün- mesi gibi gamzede hem sitem hem sempati gizlidir. Klasik Türk şiirinde gamze, sevgiliden gelecek lütufların en büyüğü olarak görüldüğü için hakkında destanlar yazılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tanımlama C) Açıklama E) Örneklendirme B) Kişileştirme (6) Öyküleme
35.
A
Edebiyat dergilerindeki "kitap tanıtma yazıları'nın son
zamanlarda eskiye göre epeyce azaldığı, bilinen bir
gerçek. Buna karşın, yayımlanan kitapların yazarla-
rıyla yapılan söyleşilerde büyük bir artış var. Ille de
birini ötekine yeğlemek gerekirse ben, bir kitabın nes-
nel biçimde tanıtıldığı yazılardan yanayım. Söyleşi
yazıları bana oldum olası "işin kolayına kaçmak" gibi
gelir. Aslında, yazarına sormak üzere bir kitaba ilişkin
sorular hazırlamak gerçekten çok emek ister. Ne var
ki bizde bu iş, "Günün hangi saatlerinde yazarsınız?",
"Nasıl yazıyorsunuz?" türünden sıradan sorular aracı-
lığıyla yapılmaya çalışılıyor. Söyleşide asıl çabayı,
yapıtı ortaya koyan yazar gösteriyor. Yargı yüklü so-
ruları yanlış anlaşılma endişesiyle yanıtlayarak, yapı-
tının avukatlığını yaparak... Buna karşın kitap tanıt-
ma yazılarında çaba göstermesi gereken, tanıtma
yazısını yazan kişidir. Tanıtacağı, eleştireceği kitabı
dikkatle ve sıradan bir okurdan farklı bir göz ve bi-
rikimle okuyacak, aynı türdeki başka örneklerle birçok
bakımdan karşılaştıracak, yazısını buna göre ya-
zacak. Az gerilim, az çaba değildir bu. Öte yandan
"kitap tanıtma, eleştirme işi"ni nesnellikle yapanların,
haklı olduklarına inandığım bazı korkuları var ki bu ol-
gu, edebiyat dünyasını ciddi olarak tehdit etmektedir:
Yazarın hışmına uğramak! Bazı yazarlar "Zamanını
bana ayırmış, okumuş, didik didik etmiş, emeğini esir-
gememiş." diye düşünmek yerine eleştiriyi, eleştir-
meni küçümsemeyi, yok saymayı ve hatta aşağıla-
mayı yeğliyor.
1. Yeni yayımlanan kitaplar hakkında tanıtım ya-
zılarının hazırlanması yerine kitabın yazarıyla
söyleşi yapılmasının daha çok tercih edilme-
sinden
II. Yazarların eleştirilere, eleştirmenlere katlana-
mamasından
III. Kitap tanıtma yazısı yazma işini yapanların ele
alınacak kitabı seçerken nesnel olmamala-
rindan
IV. Yeni yayımlanan kitapların yazarlarıyla söyleşi
yapanların, eserin edebî yönünü yeterince vur-
gulamamalarından
V. Kitap tanıtma yazılarını hazırlayanların, kitabın
satışını etkileyeceklerinin farkında olmamala-
rından
Bu parçada yazar yukarıdakilerin hangilerinden
yakınmaktadır?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
D) II, III ve V B) III, IV ve V
C) II, III ve IV
Lise Türkçe
Ek Fiil
35. A Edebiyat dergilerindeki "kitap tanıtma yazıları'nın son zamanlarda eskiye göre epeyce azaldığı, bilinen bir gerçek. Buna karşın, yayımlanan kitapların yazarla- rıyla yapılan söyleşilerde büyük bir artış var. Ille de birini ötekine yeğlemek gerekirse ben, bir kitabın nes- nel biçimde tanıtıldığı yazılardan yanayım. Söyleşi yazıları bana oldum olası "işin kolayına kaçmak" gibi gelir. Aslında, yazarına sormak üzere bir kitaba ilişkin sorular hazırlamak gerçekten çok emek ister. Ne var ki bizde bu iş, "Günün hangi saatlerinde yazarsınız?", "Nasıl yazıyorsunuz?" türünden sıradan sorular aracı- lığıyla yapılmaya çalışılıyor. Söyleşide asıl çabayı, yapıtı ortaya koyan yazar gösteriyor. Yargı yüklü so- ruları yanlış anlaşılma endişesiyle yanıtlayarak, yapı- tının avukatlığını yaparak... Buna karşın kitap tanıt- ma yazılarında çaba göstermesi gereken, tanıtma yazısını yazan kişidir. Tanıtacağı, eleştireceği kitabı dikkatle ve sıradan bir okurdan farklı bir göz ve bi- rikimle okuyacak, aynı türdeki başka örneklerle birçok bakımdan karşılaştıracak, yazısını buna göre ya- zacak. Az gerilim, az çaba değildir bu. Öte yandan "kitap tanıtma, eleştirme işi"ni nesnellikle yapanların, haklı olduklarına inandığım bazı korkuları var ki bu ol- gu, edebiyat dünyasını ciddi olarak tehdit etmektedir: Yazarın hışmına uğramak! Bazı yazarlar "Zamanını bana ayırmış, okumuş, didik didik etmiş, emeğini esir- gememiş." diye düşünmek yerine eleştiriyi, eleştir- meni küçümsemeyi, yok saymayı ve hatta aşağıla- mayı yeğliyor. 1. Yeni yayımlanan kitaplar hakkında tanıtım ya- zılarının hazırlanması yerine kitabın yazarıyla söyleşi yapılmasının daha çok tercih edilme- sinden II. Yazarların eleştirilere, eleştirmenlere katlana- mamasından III. Kitap tanıtma yazısı yazma işini yapanların ele alınacak kitabı seçerken nesnel olmamala- rindan IV. Yeni yayımlanan kitapların yazarlarıyla söyleşi yapanların, eserin edebî yönünü yeterince vur- gulamamalarından V. Kitap tanıtma yazılarını hazırlayanların, kitabın satışını etkileyeceklerinin farkında olmamala- rından Bu parçada yazar yukarıdakilerin hangilerinden yakınmaktadır? A) I, II ve III B) I, II ve IV D) II, III ve V B) III, IV ve V C) II, III ve IV
Yüğrüktür bizim atımız
Yardan atlatt) zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez
Bu dörtlükle ilgili olarak;
1. Birden fazla sözcükte ek fiil kullanılmıştır.
İlk dizede ek fiil ismi yüklemleştirmiştir.
II.
III.
Birleşik çekimli fiil vardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Q
E) Yalnız III
A) Yalnız I
B8) I ve II
D) II ve lit
Yalnız II
Lise Türkçe
Ek Fiil
Yüğrüktür bizim atımız Yardan atlatt) zatımız Gurbet ilde kıymatımız Ya bilinir ya bilinmez Bu dörtlükle ilgili olarak; 1. Birden fazla sözcükte ek fiil kullanılmıştır. İlk dizede ek fiil ismi yüklemleştirmiştir. II. III. Birleşik çekimli fiil vardır. yargılarından hangileri söylenebilir? Q E) Yalnız III A) Yalnız I B8) I ve II D) II ve lit Yalnız II