Ek Fiil Soruları

A) I. B) II.
C) III. D) IV.
2. Sen çok şey bekliyorden
di
imię
Toe
Oysa zordu kısa zamanda dert anlatmak
Zamanın kaygılarla bu kadar hızlı
Geçip gideceğini hiç düşünemezdik
Bu dizelerde ek fiil almis kaç sözcük vardır?
A) 1
B) 2
D) 4 E) 5
3
Up
Lise Türkçe
Ek Fiil
A) I. B) II. C) III. D) IV. 2. Sen çok şey bekliyorden di imię Toe Oysa zordu kısa zamanda dert anlatmak Zamanın kaygılarla bu kadar hızlı Geçip gideceğini hiç düşünemezdik Bu dizelerde ek fiil almis kaç sözcük vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5 3 Up
16. (1) Dilinde, doğup büyüdüğü yöreyle ilgili izler yok
olmuştu. (II) Bu kadın, mahalledeki kadınlardan
farklıydı. (III) Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlı-
ğı görmüşse diline dil, sözüne söz bulumayıp ince-
lir de incelirdi. (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil,
görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun
boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin öge dizilişi “özne, dolaylı tümleç ve yüklem"
biçimindedir?
A) 1 B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Ek Fiil
16. (1) Dilinde, doğup büyüdüğü yöreyle ilgili izler yok olmuştu. (II) Bu kadın, mahalledeki kadınlardan farklıydı. (III) Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlı- ğı görmüşse diline dil, sözüne söz bulumayıp ince- lir de incelirdi. (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil, görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- sinin öge dizilişi “özne, dolaylı tümleç ve yüklem" biçimindedir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V
Günümüz koşulları içinde şiirin durumu nedir? Şiir gerçek-
ten ölüyor mu? Hiç sanmam. Şiir ölürse roman da öykü de
tiyatro da ölür. Bir de şunu diyeyim: Diğer edebiyat türleri-
ne göre şiir geniş kitlelere ulaşabilen tek türdür.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstek kipi
B) Şimdiki zaman
e) Ek fiil
D) Birleşik zamanlı fiil
E) Geçmiş zaman
Lise Türkçe
Ek Fiil
Günümüz koşulları içinde şiirin durumu nedir? Şiir gerçek- ten ölüyor mu? Hiç sanmam. Şiir ölürse roman da öykü de tiyatro da ölür. Bir de şunu diyeyim: Diğer edebiyat türleri- ne göre şiir geniş kitlelere ulaşabilen tek türdür. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İstek kipi B) Şimdiki zaman e) Ek fiil D) Birleşik zamanlı fiil E) Geçmiş zaman
cüklerden han- 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü
bakımından ötekilerden farklıdır?
stir? onihel
A)
Sakin bir kıyı kasabasında yalnız yaşıyorum.
B) Çölün ortasında böyle bir bitkinin yetişmesi oldukça zor.
C) Son çıkan yasa, aslında bir devrim niteliğindeydi.
bD) Hava durumunu sunan adamın tok bir sesi vardı.
ubE) Yeni taşıtların bakım masrafları oldukça fazlaymış.
-iyor. son palay
ek vardı.
ekmiş.
3.
Aşağıda
ötekiler
A) Ba
B) Ka
C) Y
D) S
E)
Lise Türkçe
Ek Fiil
cüklerden han- 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından ötekilerden farklıdır? stir? onihel A) Sakin bir kıyı kasabasında yalnız yaşıyorum. B) Çölün ortasında böyle bir bitkinin yetişmesi oldukça zor. C) Son çıkan yasa, aslında bir devrim niteliğindeydi. bD) Hava durumunu sunan adamın tok bir sesi vardı. ubE) Yeni taşıtların bakım masrafları oldukça fazlaymış. -iyor. son palay ek vardı. ekmiş. 3. Aşağıda ötekiler A) Ba B) Ka C) Y D) S E)
5. (1) Pırlanta tanecikleri gibi ışıldayan denizi, altın sa-
nisi kumsalları, lüks plaj kulüpleri ve çılgın su spor-
larıyla Ege'nin yükselen yıldızı Çeşme, bu yaz her
zamankinden daha havalı olmaya kararlı görünüyor-
du. (II) Çeşme'ye gitmek, şehrin stresinden ve iyi-
ce bastıran sıcaklardan uzaklaşmanın en pratik yol-
lanından biri geçekten de. (III) Uzun yıllar boyunca
İzmir'in sayfiyesi olmaktan ileri gidemeyen Çeşme,
artık turizmde Bodrum ve Antalya'nın en ciddi ra-
kibi. (IV) Çeşme, bunu sürekli kendini yenileyebil-
meşine borçlu belki de. (V) Bir zamanlar bölgenin
ticaretini elinde bulunduran, gelişmiş bir liman ken-
ti Çeşme.
5205
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de ek fiil, ötekilerden farklı bir işlevde kullanıl
miştir?
A)I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Ek Fiil
5. (1) Pırlanta tanecikleri gibi ışıldayan denizi, altın sa- nisi kumsalları, lüks plaj kulüpleri ve çılgın su spor- larıyla Ege'nin yükselen yıldızı Çeşme, bu yaz her zamankinden daha havalı olmaya kararlı görünüyor- du. (II) Çeşme'ye gitmek, şehrin stresinden ve iyi- ce bastıran sıcaklardan uzaklaşmanın en pratik yol- lanından biri geçekten de. (III) Uzun yıllar boyunca İzmir'in sayfiyesi olmaktan ileri gidemeyen Çeşme, artık turizmde Bodrum ve Antalya'nın en ciddi ra- kibi. (IV) Çeşme, bunu sürekli kendini yenileyebil- meşine borçlu belki de. (V) Bir zamanlar bölgenin ticaretini elinde bulunduran, gelişmiş bir liman ken- ti Çeşme. 5205 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de ek fiil, ötekilerden farklı bir işlevde kullanıl miştir? A)I B) II C) III D) IV E) V
2. Aşağıdakilerden hangisinin yükle-
minde ek fiil (ek eylem) kullanılı
mamıştır?
205
1
A) Bu garip dünyada ben hep yadır- I
gadım yerimi
B Burada beni saran şey suyun akışı-
dır.
Ben dünyadan habersiz bir çocu
ğum şimdi.
D) Mesut olmus görmek isterdim ge- i
lecekte hepinizi.
1
1
E Akşam diyordun, işte oldu akşam.
Lise Türkçe
Ek Fiil
2. Aşağıdakilerden hangisinin yükle- minde ek fiil (ek eylem) kullanılı mamıştır? 205 1 A) Bu garip dünyada ben hep yadır- I gadım yerimi B Burada beni saran şey suyun akışı- dır. Ben dünyadan habersiz bir çocu ğum şimdi. D) Mesut olmus görmek isterdim ge- i lecekte hepinizi. 1 1 E Akşam diyordun, işte oldu akşam.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek
işlevde kullanılmıştır?
fiil farklı bir
A) Baharla birlikte renk renk çiçekler açmıştı
B) Otobüs terminali okulun hemen yanındaymış
C) Bu kış kızlarının yanında kalacaklarmış.
D) Bana sorarsan o kadar uzağa yalnız gitmemeni tavsi-
ano k
ye ederim.
E Kimseye danışmadan önemli kararlar vermemeliydi
Lise Türkçe
Ek Fiil
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek işlevde kullanılmıştır? fiil farklı bir A) Baharla birlikte renk renk çiçekler açmıştı B) Otobüs terminali okulun hemen yanındaymış C) Bu kış kızlarının yanında kalacaklarmış. D) Bana sorarsan o kadar uzağa yalnız gitmemeni tavsi- ano k ye ederim. E Kimseye danışmadan önemli kararlar vermemeliydi
(Ek Eylem)
Fiilleri Birleşik Zamanlı Yapma
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamış
tır?
A) Ben, daha çok küçüğüm) bilemem kalleşliği.
B) Insan, birini severse daha güçlü olur.
İnsan, insanın aynası değil miydi?
D) Çok zor durumdaymış ki bizden yardım istedi.
E) Düşündü, bir çare aradı, bir türlü çıkamadı işin içinden.
GRM
6
Lise Türkçe
Ek Fiil
(Ek Eylem) Fiilleri Birleşik Zamanlı Yapma 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamış tır? A) Ben, daha çok küçüğüm) bilemem kalleşliği. B) Insan, birini severse daha güçlü olur. İnsan, insanın aynası değil miydi? D) Çok zor durumdaymış ki bizden yardım istedi. E) Düşündü, bir çare aradı, bir türlü çıkamadı işin içinden. GRM 6
ek eylem
ar
amiştir?
V
BENIM HOCAM
I Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
II. Nerde ne zaman bu hava çalınsa
Hoş geldi geçmişteki güzel günler
Nereye gidersen git günlük tasa
Bırak biraz da şad olsun gönüller
III. Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben
Ben öyle her insandan, o kadar uzağım ben
Yine bu gözlerimdir okşanacak şey arar
Yoksa içimde başka bir dünya hasreti var
IV. Öyle sarmaş dolaş olduk,
A) I
O kadar geçtik ki kendimizden
Lambayı söndürmeyi unutmuşuz,
Perdeleri çekmeyi de.
TAKTIKLERLE DIL E
11. A
ri
V. Korkarım felekte bir gün
Bir bayram yemeğinde.
Anam, babam gibi kardeşlerim de,
En güzel dalgınlığında ömrün
Beni gurbette sanıp
Keşke gelseydi bu bayram
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem
kullanılmamıştır?
B) II
III
D) IV E) V
AKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DA BİLGİSİ
B
C
D
E
II.
III.
IV.
V.
B
C
Lise Türkçe
Ek Fiil
ek eylem ar amiştir? V BENIM HOCAM I Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, II. Nerde ne zaman bu hava çalınsa Hoş geldi geçmişteki güzel günler Nereye gidersen git günlük tasa Bırak biraz da şad olsun gönüller III. Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben Ben öyle her insandan, o kadar uzağım ben Yine bu gözlerimdir okşanacak şey arar Yoksa içimde başka bir dünya hasreti var IV. Öyle sarmaş dolaş olduk, A) I O kadar geçtik ki kendimizden Lambayı söndürmeyi unutmuşuz, Perdeleri çekmeyi de. TAKTIKLERLE DIL E 11. A ri V. Korkarım felekte bir gün Bir bayram yemeğinde. Anam, babam gibi kardeşlerim de, En güzel dalgınlığında ömrün Beni gurbette sanıp Keşke gelseydi bu bayram Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? B) II III D) IV E) V AKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DA BİLGİSİ B C D E II. III. IV. V. B C
31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Şimdilerde reklamcılık yükselişe geçti. Bunu güzel bir ge-
lişme olarak nitelendirenlerden farklı düşünüyorum ben.
Çünkü her şeyi allayıp pullayarak insanlara sunma gibi bir
özelliğe sahip reklamcılığın, eleştirinin başdüşmanı oldu-
ğunu düşünüyorum. Üstelik bu reklamlar, reklamı yapılan
şeyin gerçek özelliğini yansıtmıyor. Yani niteliksiz bir yığın
yapıtın başyapıt gibi sunulması da söz konusu. Bunları hiç
kimse düşünmüyor. Reklamı yapılan bir yapıtı iyi mi kötü
mü diye sorgulamadan hemen alıyor insanlar. Çünkü rek-
lam, insanda inanılmaz bir alma isteği uyandırıyor. Böyle
bir ortamda eleştiri gelişebilir mi? Eleştiri gelişemeyince de
insanlar bol reklamlı ama içleri boş ürünleri alıyor ve böy-
lece aldanıyor.
31.
Jaipron
1. Tüketicinin ürünü daha pahalıya alması
II. Tüketicinin ürünün içeriğini kafasına çok takması
III. Tüketicinin tüketme arzusunun kamçılanması
Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri reklamcı-
lığın yükselişi sonucunda ortaya çıkan olumsuz du-
rumlardan değildir?
A) I ve II
D) I ve III
B)Yalnız II
Yalnız III
C) II ve III
TY
33.
Lise Türkçe
Ek Fiil
31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Şimdilerde reklamcılık yükselişe geçti. Bunu güzel bir ge- lişme olarak nitelendirenlerden farklı düşünüyorum ben. Çünkü her şeyi allayıp pullayarak insanlara sunma gibi bir özelliğe sahip reklamcılığın, eleştirinin başdüşmanı oldu- ğunu düşünüyorum. Üstelik bu reklamlar, reklamı yapılan şeyin gerçek özelliğini yansıtmıyor. Yani niteliksiz bir yığın yapıtın başyapıt gibi sunulması da söz konusu. Bunları hiç kimse düşünmüyor. Reklamı yapılan bir yapıtı iyi mi kötü mü diye sorgulamadan hemen alıyor insanlar. Çünkü rek- lam, insanda inanılmaz bir alma isteği uyandırıyor. Böyle bir ortamda eleştiri gelişebilir mi? Eleştiri gelişemeyince de insanlar bol reklamlı ama içleri boş ürünleri alıyor ve böy- lece aldanıyor. 31. Jaipron 1. Tüketicinin ürünü daha pahalıya alması II. Tüketicinin ürünün içeriğini kafasına çok takması III. Tüketicinin tüketme arzusunun kamçılanması Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri reklamcı- lığın yükselişi sonucunda ortaya çıkan olumsuz du- rumlardan değildir? A) I ve II D) I ve III B)Yalnız II Yalnız III C) II ve III TY 33.
öz-
ar?
ni-
11. Dörtnala gelip uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim
Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisine örnek
yoktur?
ALözel isim
C) Miteleme sıfatı
BIşaret zamiri
D) Belirtme sıfatı
E) Sahıs zamiri
Lise Türkçe
Ek Fiil
öz- ar? ni- 11. Dörtnala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Bu memleket bizim Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? ALözel isim C) Miteleme sıfatı BIşaret zamiri D) Belirtme sıfatı E) Sahıs zamiri
Türkce
A
30. Yazın dünyasında, yazdıklarıyla başka yazarları anımsa-
tan yazarların başında gelir Borges. Bu durum, sanatçının
entelektüel olması ve bunu sık sık ortaya koymasından
ileri gelir. Borges'in Dostoyevski'den Conrad'a atlama-
Sı, durup dururken Victor Hugo'nun bir dizesini okuma-
Si, sonra Whitman'a geçmesi gibi... Sanatçı, sanki metin
dışına çıkması için iteler okuru. Onunla dünya edebiyatı
yolculuğuna çıkar insan. Okur, yalnız Borges'in yapıtlarını
okurken bu kadar çok yazınsal yolculuğa çıkar, belleğini
ikide bir metinden ayırdığı için. Okurun çağrışımlara kapıl-
masını, değişik yollara düşmesini isteyen, yazardır çünkü.
Bu parçaya göre Borges'in yazıları okura
I. Düş gücünü kamçılamą
Farklı bakış açısı kazandırma
III. Başka yazarlarla tanıştırma
IV. Karşılaştırmalar yaptırma
durumlarından hangilerini yaşatır?
A) I ve III
BXI ve IV
DII ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
Lise Türkçe
Ek Fiil
Türkce A 30. Yazın dünyasında, yazdıklarıyla başka yazarları anımsa- tan yazarların başında gelir Borges. Bu durum, sanatçının entelektüel olması ve bunu sık sık ortaya koymasından ileri gelir. Borges'in Dostoyevski'den Conrad'a atlama- Sı, durup dururken Victor Hugo'nun bir dizesini okuma- Si, sonra Whitman'a geçmesi gibi... Sanatçı, sanki metin dışına çıkması için iteler okuru. Onunla dünya edebiyatı yolculuğuna çıkar insan. Okur, yalnız Borges'in yapıtlarını okurken bu kadar çok yazınsal yolculuğa çıkar, belleğini ikide bir metinden ayırdığı için. Okurun çağrışımlara kapıl- masını, değişik yollara düşmesini isteyen, yazardır çünkü. Bu parçaya göre Borges'in yazıları okura I. Düş gücünü kamçılamą Farklı bakış açısı kazandırma III. Başka yazarlarla tanıştırma IV. Karşılaştırmalar yaptırma durumlarından hangilerini yaşatır? A) I ve III BXI ve IV DII ve IV E) III ve IV C) II ve III
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü
kaybına uğrayan bir sözcük kullanılmıştır?
to m
AD BU
A) Bu kaybı bir şekilde telafi edeceğinizi kabul
etmelisiniz.
B) Ülkenin ilerlemesini istemeyenlerin uydurduğu bir
iddiadır bu.
C) Kanunun reddi gündemden düştü bu olaydan sonra.
D) Oraya gidileceğini bana haber verseydiniz bu durum
yaşanmazdı.
E) Anadolu'nun seyrine doyum olmayan manzaralı çok
yerleri var.
Lise Türkçe
Ek Fiil
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğrayan bir sözcük kullanılmıştır? to m AD BU A) Bu kaybı bir şekilde telafi edeceğinizi kabul etmelisiniz. B) Ülkenin ilerlemesini istemeyenlerin uydurduğu bir iddiadır bu. C) Kanunun reddi gündemden düştü bu olaydan sonra. D) Oraya gidileceğini bana haber verseydiniz bu durum yaşanmazdı. E) Anadolu'nun seyrine doyum olmayan manzaralı çok yerleri var.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) İnsan, mücadeleye girdiği insanın yöntem ve
davranışlarını benimsediği için onun gibidir.
B) Annelik duygusunun çok farklı olduğunu her-
kes bilemez.
C) Düşmanlıkların sonsuza kadar süreceğini
düşünmek yanlıştır.
D) Düşmanını tanımayan birinin yaşama şansı
yoktur.
E) Her insanda, başkasında gördüğü kusurdan
bir ize rastlanır.
11.
Lise Türkçe
Ek Fiil
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A) İnsan, mücadeleye girdiği insanın yöntem ve davranışlarını benimsediği için onun gibidir. B) Annelik duygusunun çok farklı olduğunu her- kes bilemez. C) Düşmanlıkların sonsuza kadar süreceğini düşünmek yanlıştır. D) Düşmanını tanımayan birinin yaşama şansı yoktur. E) Her insanda, başkasında gördüğü kusurdan bir ize rastlanır. 11.
S
k
,
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Tanzimat Fermanı ile sanat dünyamız Batı'ya kapısını
açmıştır.
Tand
Remu
pinte
B) Otoyol projesi ile Uşak'ımızın cazibesi artacaktır.
C) Yapılan restorasyonla Dolmabahçe Sarayı'nın çehresi
değişti.
D) Konuyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Başkanı'ndan bilgi
alınacak.
E) Kimliklerin değişimi için buraya değil Nüfus Müdürlüğü'ne
gideceksiniz.
Lise Türkçe
Ek Fiil
S k , 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) Tanzimat Fermanı ile sanat dünyamız Batı'ya kapısını açmıştır. Tand Remu pinte B) Otoyol projesi ile Uşak'ımızın cazibesi artacaktır. C) Yapılan restorasyonla Dolmabahçe Sarayı'nın çehresi değişti. D) Konuyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Başkanı'ndan bilgi alınacak. E) Kimliklerin değişimi için buraya değil Nüfus Müdürlüğü'ne gideceksiniz.
ZAMIRLER
17. Zamirler isim soylu sözcükler olduğu için isimler
gibi ek eylem alarak yüklem olabilirler.
şağıdakilerin hangisinde ek eylem alarak
yüklem olmuş bir zamir kullanılmıştır?
A) Bana kalırsa aradığımız oyuncu tam da bu,
patron.
B Bugün büyük başarılara imza atabilmişsem
bunda en büyük pay bu çocuklarındır.
Mecnun, Leyla için aşılmaz dağları oymuş.
D Divan edebiyatında sevgilinin güzelliğini
tamamlayan unsur yüzündeki bendir.
E) Belki de şu an hayatta olmayacaktım, kapını
bana açmasaydın sen.
Lise Türkçe
Ek Fiil
ZAMIRLER 17. Zamirler isim soylu sözcükler olduğu için isimler gibi ek eylem alarak yüklem olabilirler. şağıdakilerin hangisinde ek eylem alarak yüklem olmuş bir zamir kullanılmıştır? A) Bana kalırsa aradığımız oyuncu tam da bu, patron. B Bugün büyük başarılara imza atabilmişsem bunda en büyük pay bu çocuklarındır. Mecnun, Leyla için aşılmaz dağları oymuş. D Divan edebiyatında sevgilinin güzelliğini tamamlayan unsur yüzündeki bendir. E) Belki de şu an hayatta olmayacaktım, kapını bana açmasaydın sen.