Edebiyat-Psikoloji İlişkisi Soruları

anniarina gelen szok
amalarından hangisi
sokaklarda
mgim başıboş
menekşelere,
klarda oynayan
tirdiğimde
u kalemi
Iz III
2
Testokal
A) Edebiyat toplom Gerinde intorc bir enlig
sayesinde kaynagr
D) Yazarların asil görevi toplumdaki eksiklien
E) Edebifarter tarihtan ve toplumsal olaylardan
aikanir
edebi
dağladı
yoalediğid
E SIEL
Raskolnikov sedirden kalktı Yukan karken Fuzumihin
evde bulacağını, onunla yüz yüze gelmek zorunda
kalacağını hiç düşünmemişti. Şu anda ise kendi
deneyimiyle anlamışti ki dünyada kiminle olursa olsun
yüz yüze gelmek, onun en son isteyebileceği bir peyd
Bütün öfkesi kabarmıştı. Daha Razumihin, kapinin
eşiğinden adımını atarken kendine duyduğu öfkeden
boğulacak gibi olmuştu.
Bu parça, agağıdakilerden hangisine ömek olarak
gösterilebilir?
A) Edebiyatın psikolojiyle ilişkisine
B) Güzel sanatların edebî metinlerle ilişkisine
C) Öğretici metin türlerine
D) Felsefenin edebiyat üzerindeki etkisine
E) Edebi metinlerdeki sosyolojik etkilere
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
anniarina gelen szok amalarından hangisi sokaklarda mgim başıboş menekşelere, klarda oynayan tirdiğimde u kalemi Iz III 2 Testokal A) Edebiyat toplom Gerinde intorc bir enlig sayesinde kaynagr D) Yazarların asil görevi toplumdaki eksiklien E) Edebifarter tarihtan ve toplumsal olaylardan aikanir edebi dağladı yoalediğid E SIEL Raskolnikov sedirden kalktı Yukan karken Fuzumihin evde bulacağını, onunla yüz yüze gelmek zorunda kalacağını hiç düşünmemişti. Şu anda ise kendi deneyimiyle anlamışti ki dünyada kiminle olursa olsun yüz yüze gelmek, onun en son isteyebileceği bir peyd Bütün öfkesi kabarmıştı. Daha Razumihin, kapinin eşiğinden adımını atarken kendine duyduğu öfkeden boğulacak gibi olmuştu. Bu parça, agağıdakilerden hangisine ömek olarak gösterilebilir? A) Edebiyatın psikolojiyle ilişkisine B) Güzel sanatların edebî metinlerle ilişkisine C) Öğretici metin türlerine D) Felsefenin edebiyat üzerindeki etkisine E) Edebi metinlerdeki sosyolojik etkilere
aşa-
?
(14)
12. Tanzimat edebiyatının II. dönemi ile ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
- Genel anlamda edebiyat, siyasal düşünceleri
yayma aracı olarak görülmemiştir.
B Realizmin etkisiyle gözleme önem verilmiş, olay
ve kişiler daha gerçekçi anlayışla ele alınmıştır.
C) Divan edebiyatı nazım şekilleri bırakılarak Bati
edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanılmış-
tır.
D) Dilde sadeleşme hareketinden uzaklaşılmış, ağır
bir dil kullanılmıştır.
-E-Yazarlar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemişler ve
gereksiz açıklamalardan kaçınmışlardır.
AYT (AL
Ta
ru
ZE
E
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
aşa- ? (14) 12. Tanzimat edebiyatının II. dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? - Genel anlamda edebiyat, siyasal düşünceleri yayma aracı olarak görülmemiştir. B Realizmin etkisiyle gözleme önem verilmiş, olay ve kişiler daha gerçekçi anlayışla ele alınmıştır. C) Divan edebiyatı nazım şekilleri bırakılarak Bati edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanılmış- tır. D) Dilde sadeleşme hareketinden uzaklaşılmış, ağır bir dil kullanılmıştır. -E-Yazarlar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemişler ve gereksiz açıklamalardan kaçınmışlardır. AYT (AL Ta ru ZE E
8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç
dünyasını esas alan eserlerden birinin
özelliği olamaz?
A)"Sanat toplum içindir." anlayışıyla merak
unsuru ağır basan eserler yazılır.
B)Konudan çok anlatıma önem verilir;
eserlerde şiirsel bir dil kullanılır.
C) Kişinin kendine ve topluma yabancılaşması,
yalnızlık ve mutsuzluklan temel konudur.
D)Bireyin ruhsal durumunu anlatmak için
psikolojik tahliller geniş yer tutar.
E)Eserlerde modern hayatın insan psikolojisi
üzerindeki etkisinden bahsedilir.
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan eserlerden birinin özelliği olamaz? A)"Sanat toplum içindir." anlayışıyla merak unsuru ağır basan eserler yazılır. B)Konudan çok anlatıma önem verilir; eserlerde şiirsel bir dil kullanılır. C) Kişinin kendine ve topluma yabancılaşması, yalnızlık ve mutsuzluklan temel konudur. D)Bireyin ruhsal durumunu anlatmak için psikolojik tahliller geniş yer tutar. E)Eserlerde modern hayatın insan psikolojisi üzerindeki etkisinden bahsedilir.
A
A
TÜRKÇE
1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40'tır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kıs
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum "çanta-
da keklik" deyimiyle uyuşmamaktadır?
A) Evrenin sırrı, aslında kolay elde edilebilecek bir sır; ye-
ter ki bu bilinçle yola koyulalım.
B) Barcelonalı futbolcular, çeyrek finalde Lazio ile eşle-
şince "Yarı finale rahat geçeriz." diye konuştular kendi
aralarında.
C) TYT'den yüksek puan almak, bizim gibi disiplinli çalı-
şan, azimli insanlar için basit olsa gerek.
D) Sergilemiş olduğu çalışmaların herkes tarafından be-
ğenilmesi, Emirhan'ı daha da motive etmişti.
E) Miras anlaşması için kardeşinin imzasının gerekli ol-
duğunu öğrenen Mert, bu işin kendini zorlamayacağını
bildiği için mutluluktan dört köşeydi.
HINTAVA Avan
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
A A TÜRKÇE 1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40'tır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kıs 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum "çanta- da keklik" deyimiyle uyuşmamaktadır? A) Evrenin sırrı, aslında kolay elde edilebilecek bir sır; ye- ter ki bu bilinçle yola koyulalım. B) Barcelonalı futbolcular, çeyrek finalde Lazio ile eşle- şince "Yarı finale rahat geçeriz." diye konuştular kendi aralarında. C) TYT'den yüksek puan almak, bizim gibi disiplinli çalı- şan, azimli insanlar için basit olsa gerek. D) Sergilemiş olduğu çalışmaların herkes tarafından be- ğenilmesi, Emirhan'ı daha da motive etmişti. E) Miras anlaşması için kardeşinin imzasının gerekli ol- duğunu öğrenen Mert, bu işin kendini zorlamayacağını bildiği için mutluluktan dört köşeydi. HINTAVA Avan
ALAN YETERLİLİK TESTİ
17. "Gecekondu... Kâmil Bey gecekondusunun kapılarını iyi bo-
then yayamamıştı, mavi boyalar kapının üzerinden ince şeritler
hâlinde akıyordu. Hangi şehirde akıyordu? Taşrada akıyor-
ne du. Bana dayanılmaz baskılar yapıyordu. Kim? Göğsüme
ile doğru yükselen boşluk. Hangi şehirde? Kollarıma, bacak-
Ne larıma... sözlerimi gayrı ciddiye... ellerimi bu korkunç boş-
luğa... sus... uyanınca düzelecek."
Tap iverinst
Tehlikeli Oyunlar
Bu parçada
Silild
Bilinç akışı tekniği
II. Pastiş tekniği
emasmile 050) (A
she pió ab plied
III. Ben dilis sere
unsurlarının hangilerinden söz edilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
100 Givenolab
Anbilesy
C) Yalnız III
Boozta csinoled
E) Il ve Illetv
U PET
map sb isbhesi
126 316181os nobless
plastarinsadell (0
18. Öz (saf) şiir, bütün öğretilerden, ideolojik koşullanmalar-
dan uzak durup yalnızca okuyucuda estetik tat uyandırma-
yı amaçlayan şiir yazma eğilimidir.
Lindo verilen dizeler öz
D) I ve II
19.
ibib
2
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
ALAN YETERLİLİK TESTİ 17. "Gecekondu... Kâmil Bey gecekondusunun kapılarını iyi bo- then yayamamıştı, mavi boyalar kapının üzerinden ince şeritler hâlinde akıyordu. Hangi şehirde akıyordu? Taşrada akıyor- ne du. Bana dayanılmaz baskılar yapıyordu. Kim? Göğsüme ile doğru yükselen boşluk. Hangi şehirde? Kollarıma, bacak- Ne larıma... sözlerimi gayrı ciddiye... ellerimi bu korkunç boş- luğa... sus... uyanınca düzelecek." Tap iverinst Tehlikeli Oyunlar Bu parçada Silild Bilinç akışı tekniği II. Pastiş tekniği emasmile 050) (A she pió ab plied III. Ben dilis sere unsurlarının hangilerinden söz edilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II 100 Givenolab Anbilesy C) Yalnız III Boozta csinoled E) Il ve Illetv U PET map sb isbhesi 126 316181os nobless plastarinsadell (0 18. Öz (saf) şiir, bütün öğretilerden, ideolojik koşullanmalar- dan uzak durup yalnızca okuyucuda estetik tat uyandırma- yı amaçlayan şiir yazma eğilimidir. Lindo verilen dizeler öz D) I ve II 19. ibib 2
DENEME-
29 Miçbir zaman yazini, dünyaya katılmaktan başka bir bi
çimde anlamadım. Eğer dünyadan kaçarsa hiçbir önemi
kalmayacaktır yazinin. Kendimi bağımlı bir yazınla sinir-
ladığım için sık sık kinayanlar oldu beni. Yazın sanatı eger
her şey değilse hiçbir şey değildir.
Bu parçadan hareketle yazın sanatıyla ilgili olarak,
1. Gerçeklerden soyutlanamaz.
II. Konu bakımından sınırlandırılamaz.
III. Sanatsal kaygılar ağır basar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
DENEME- 29 Miçbir zaman yazini, dünyaya katılmaktan başka bir bi çimde anlamadım. Eğer dünyadan kaçarsa hiçbir önemi kalmayacaktır yazinin. Kendimi bağımlı bir yazınla sinir- ladığım için sık sık kinayanlar oldu beni. Yazın sanatı eger her şey değilse hiçbir şey değildir. Bu parçadan hareketle yazın sanatıyla ilgili olarak, 1. Gerçeklerden soyutlanamaz. II. Konu bakımından sınırlandırılamaz. III. Sanatsal kaygılar ağır basar. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
bankası
TE 1: GİRİŞ
LANDIRILMASI-TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASI
3.
Bir edebi eserde, örneğin romanda, kahramanın bulunduğu
durumu betimlemesi, olaylar hakkında yorumda bulunup ki-
şilere ve hayatına bu doğrultuda yön vermesi ------ --bilimin-
den yararlanıldığını göstermektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
C) fizik
A) felsefe
B) sosyoloji
D) coğrafya
E) kimya
4.
|- Servetifünun sanatçılarının hepsinin eserlerinde Fransız ede-
etkisi görülür. O
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
bankası TE 1: GİRİŞ LANDIRILMASI-TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASI 3. Bir edebi eserde, örneğin romanda, kahramanın bulunduğu durumu betimlemesi, olaylar hakkında yorumda bulunup ki- şilere ve hayatına bu doğrultuda yön vermesi ------ --bilimin- den yararlanıldığını göstermektedir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? C) fizik A) felsefe B) sosyoloji D) coğrafya E) kimya 4. |- Servetifünun sanatçılarının hepsinin eserlerinde Fransız ede- etkisi görülür. O
2.
Tanzimat aydınlarından sonra özellikle Servetifünun ya-
zar ve şairlerinde ortak bir bunalım görülüyor. Rahat ki-
şiler değil bunlar. Ruh hâlleri kitaplarına bile geçmiştir.
Hatta kitaplarının isimlerine bile... Mesela Kirik Hayatlar,
Rübab-ı Şikeste (Kirik Saz), Eylül, Hayat-ı Muhayyel...
Bu parçada anlatılanlar edebiyatın aşağıdaki bilim-
lerden hangisiyle ilişkisine örnek gösterilebilir?
A) Tarih
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Felsefe
E) Biyoloji
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
2. Tanzimat aydınlarından sonra özellikle Servetifünun ya- zar ve şairlerinde ortak bir bunalım görülüyor. Rahat ki- şiler değil bunlar. Ruh hâlleri kitaplarına bile geçmiştir. Hatta kitaplarının isimlerine bile... Mesela Kirik Hayatlar, Rübab-ı Şikeste (Kirik Saz), Eylül, Hayat-ı Muhayyel... Bu parçada anlatılanlar edebiyatın aşağıdaki bilim- lerden hangisiyle ilişkisine örnek gösterilebilir? A) Tarih B) Sosyoloji C) Psikoloji D) Felsefe E) Biyoloji
Bir fizik öğretmeni yıllar sonra ortaokul fen bilimleri dersine girmiştir. Aklına, sürekli
olarak, aradan geçen yıllarda anlattığı lise fizik konuları geldiği için, ortaokul konularına
konsantre olmakta ve yeniden öğrenmede güçlük çekmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) ileriye ket vurma
B) Bastırma
C) Güdüsel unutma
D) Sonralık etkisi
E) Episodik bellek
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
Bir fizik öğretmeni yıllar sonra ortaokul fen bilimleri dersine girmiştir. Aklına, sürekli olarak, aradan geçen yıllarda anlattığı lise fizik konuları geldiği için, ortaokul konularına konsantre olmakta ve yeniden öğrenmede güçlük çekmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) ileriye ket vurma B) Bastırma C) Güdüsel unutma D) Sonralık etkisi E) Episodik bellek
8.
Ey güzel harf güzel kâğıt güzel kalem
Sana nehirlerden rüzgârlardan söz ediyorum
Benim için nehirleri eğit, su yolları aç
Ben ki daha ağzı lekeli bir çocukken
Yürürken gördüm bir gün nehirleri
Nehirlerin rüzgârların sözü yaşar
Ben ağzının yaprağıyım, bir yere yaz bunu
Bu dizelerle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi
söylenemez?
A) Kişiden kişiye değişebilecek anlamlara açıktır.
B) Imgelere başvurulmuştur.
C) Farklı uyak türleri kullanılarak ahenk sağlanmıştır.
D) Modern şiir geleneğiyle yazılmıştır.
E) Serbest ölçüyle oluşturulmuştur.
Lise Türkçe
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
8. Ey güzel harf güzel kâğıt güzel kalem Sana nehirlerden rüzgârlardan söz ediyorum Benim için nehirleri eğit, su yolları aç Ben ki daha ağzı lekeli bir çocukken Yürürken gördüm bir gün nehirleri Nehirlerin rüzgârların sözü yaşar Ben ağzının yaprağıyım, bir yere yaz bunu Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A) Kişiden kişiye değişebilecek anlamlara açıktır. B) Imgelere başvurulmuştur. C) Farklı uyak türleri kullanılarak ahenk sağlanmıştır. D) Modern şiir geleneğiyle yazılmıştır. E) Serbest ölçüyle oluşturulmuştur.
1