Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Roman Türleri Soruları

ÜNİTE
8.
II.
İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa
İlk tezli roman: Ahmet Mithat Efendi
III. İlk köy romanı: Nabizade Nazım
IV. İlk yerli roman: Şemsettin Sami
V. İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem
Türk edebiyatında kaleme alınan roman türünün ilk ör-
nekleri ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-
lıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
12.
Lise Türkçe
Roman Türleri
ÜNİTE 8. II. İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa İlk tezli roman: Ahmet Mithat Efendi III. İlk köy romanı: Nabizade Nazım IV. İlk yerli roman: Şemsettin Sami V. İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem Türk edebiyatında kaleme alınan roman türünün ilk ör- nekleri ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yan- lıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12.
e alan
simler
man
10. Aşağıdaki eser-tür eşleşmelerinden hangisinde yanig-
lık yapılmıştır?
A) Göl İnsanlan - Öykü
B) Hanımın Çiftliği - roman
C) Toros Canavan - oyun
D) Karartma Geceleri - şiir
E) Kaplumbağalar - roman
Lise Türkçe
Roman Türleri
e alan simler man 10. Aşağıdaki eser-tür eşleşmelerinden hangisinde yanig- lık yapılmıştır? A) Göl İnsanlan - Öykü B) Hanımın Çiftliği - roman C) Toros Canavan - oyun D) Karartma Geceleri - şiir E) Kaplumbağalar - roman
7. Otobiyografik bir roman olan ve anı defterinden nakledilen
eserde, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçim-
lenni sembolize eden iki mekânı karşı karşıya getirir, Do-
ğu-Batı çatışmasını ele alır. Birer sembol durumundaki ro-
man kişilerinden Neriman, Doğu'ya özgü değerlerin bilin-
cinde olmasına rağmen henüz Doğu-Batı sentezine ulaşa-
mamış Şinasi ile yozlaşmış, yanlış Batılılaşmanın tipik bir
örneği olan Macit arasında bocalarsa da sonunda roma-
nın tezine uygun olarak Şinasi'ye döner. Doğu-Batı çatış-
ması üzerine kurulan eserin mesajı, Neriman'ın yaşadığı
bunalımlar ve iç çatışmalarında gizlidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza-
nina ait bir roman değildir?
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Matmazel Naroliya'nın Koltuğu
C) Biz İnsanlar
D) Sözde Kızlar
E) Firavun İmanı
Lise Türkçe
Roman Türleri
7. Otobiyografik bir roman olan ve anı defterinden nakledilen eserde, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçim- lenni sembolize eden iki mekânı karşı karşıya getirir, Do- ğu-Batı çatışmasını ele alır. Birer sembol durumundaki ro- man kişilerinden Neriman, Doğu'ya özgü değerlerin bilin- cinde olmasına rağmen henüz Doğu-Batı sentezine ulaşa- mamış Şinasi ile yozlaşmış, yanlış Batılılaşmanın tipik bir örneği olan Macit arasında bocalarsa da sonunda roma- nın tezine uygun olarak Şinasi'ye döner. Doğu-Batı çatış- ması üzerine kurulan eserin mesajı, Neriman'ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalarında gizlidir. Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza- nina ait bir roman değildir? A) Bir Tereddüdün Romanı B) Matmazel Naroliya'nın Koltuğu C) Biz İnsanlar D) Sözde Kızlar E) Firavun İmanı
10. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama,
bolirtilon roman türüno alt değildir?
44
A) Macera ya da aksiyon romanları olay öğesi-
nin, okurun merakını uyandıracak biçimde
öne çıkarıldığı romanlardır.
B) Psikolojik romanlarda kişi öğesine ağırlık veri-
lerek insan ruhunun aydınlatılmasına çalışılır.
C) Sosyal roman ya da töre romanı, uzak ya-
bancı ülkelerin insanlarını ve yaşam biçimle-
rini tanıtır.
D) Tarihi romanlar, konusunu tarihi olaylardan ve
geçmişte yaşamış kişilerin hayatından alır.
E) Polisiye romanlar polisle hırsız, polisle ka-
til arasındaki kovalamacayı merak, korku, he-
yecan duygularını kamçılayarak anlatan ro-
manlardır.
Lise Türkçe
Roman Türleri
10. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama, bolirtilon roman türüno alt değildir? 44 A) Macera ya da aksiyon romanları olay öğesi- nin, okurun merakını uyandıracak biçimde öne çıkarıldığı romanlardır. B) Psikolojik romanlarda kişi öğesine ağırlık veri- lerek insan ruhunun aydınlatılmasına çalışılır. C) Sosyal roman ya da töre romanı, uzak ya- bancı ülkelerin insanlarını ve yaşam biçimle- rini tanıtır. D) Tarihi romanlar, konusunu tarihi olaylardan ve geçmişte yaşamış kişilerin hayatından alır. E) Polisiye romanlar polisle hırsız, polisle ka- til arasındaki kovalamacayı merak, korku, he- yecan duygularını kamçılayarak anlatan ro- manlardır.
Bisiklet Turu küresel spor sahnesinde isim sahibi bir
organizasyon. (II) Büyük profesyonel bisiklet takımla-
arasında nam ve saygı kazandığı yılların ardından
etkinliğin statüsü 2016'nın mart ayında, yalnızca dün-
yanın en pirestijli bisiklet yarışlarına verilen Dünya Tu-
ru'na yükseltildi. (Bilindiği üzere yarış, Alanya'dan
başlayıp Istanbul'da biten ve profesyonel bisikletcilere
hizmet eden bir rota izliyordu. (IV) Bu yıl ki yarış ise
başlangıçta Marmara Turu ismiyle bilinen turun orjinal
rotasına sadık kalacak ve ülkenin kuzey batı bölgesine
odaklanan rota hem bisikletçiler, hem de takipçiler için
yeni bir deneyim sunacak. İstanbul'da başlaması
ve bitmesi planlanan yarış, altı etap boyunca toplamda
993 kilometre yol katedecek ve Marmara Denizi'nin ta-
mamını çevreleyecek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
herhangi bir yazım veya noktalama yanlışı yapılma-
mıştır?
A) I
r
B) II
C) III
D) IV
E) V
19.
Lise Türkçe
Roman Türleri
Bisiklet Turu küresel spor sahnesinde isim sahibi bir organizasyon. (II) Büyük profesyonel bisiklet takımla- arasında nam ve saygı kazandığı yılların ardından etkinliğin statüsü 2016'nın mart ayında, yalnızca dün- yanın en pirestijli bisiklet yarışlarına verilen Dünya Tu- ru'na yükseltildi. (Bilindiği üzere yarış, Alanya'dan başlayıp Istanbul'da biten ve profesyonel bisikletcilere hizmet eden bir rota izliyordu. (IV) Bu yıl ki yarış ise başlangıçta Marmara Turu ismiyle bilinen turun orjinal rotasına sadık kalacak ve ülkenin kuzey batı bölgesine odaklanan rota hem bisikletçiler, hem de takipçiler için yeni bir deneyim sunacak. İstanbul'da başlaması ve bitmesi planlanan yarış, altı etap boyunca toplamda 993 kilometre yol katedecek ve Marmara Denizi'nin ta- mamını çevreleyecek. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir yazım veya noktalama yanlışı yapılma- mıştır? A) I r B) II C) III D) IV E) V 19.
Roman (Tarihî Gelişim - Özellikler - Tü
4.
1. Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar.
1->
B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır.
C) Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir.
D) Gerçeküstü olayları da konu edinebilir.
E) Yazıldığı dönemin zinniyetinden bağımsızdır.
Lise Türkçe
Roman Türleri
Roman (Tarihî Gelişim - Özellikler - Tü 4. 1. Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar. 1-> B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır. C) Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir. D) Gerçeküstü olayları da konu edinebilir. E) Yazıldığı dönemin zinniyetinden bağımsızdır.
1/2
100% +
2. Verdapet çadıra gelip Bünyamin'i görünce, "Yarın gece
çok tehlikeli bir iş bizi bekliyor. Yirmi birinci adımdan yuka-
rı doğru kazacağız. Neyle karşılaşacağımız belli değil. O
yüzden şu zırh gömleği üzerine giysen iyi olacak." demişti.
Örme zırhı delikanlının yatağının üzerine bıraktı. Dudak-
ları sürekli kıpırdıyor, belli ki dua ediyordu. Meryem Ana
tasviri üzerine bir mum yakıp diz çökerek duasına sabaha
kadar devam etti. Tedirginliği Bünyamin'e de bulaşmış-
ti. Delikanlı, içinde bulunduğu belirsizliği gidermek için,
haftalar önce babasının kendisine verdiği Dünya Atlası'nı
koynundan çıkardı. Amacı, rastgele herhangi bir sayfayı
açıp gözüne ilk çarpan cümleyi okumaktı. Parmağını ki-
tabın arasına sokup açıverdiğinde mum ışığı altında "Yer
altı hazinelerinin arasına karıştı." ifadesini gördü. Kitabı
kapatıp yorgan niyetine kullandığı keçeyi üstüne çekti.
Ustası hâlâ dua ediyor, endişeyle kımıldamayan dudak-
larından dökülen mırıltılar delikanlı üzerinde bir ninni et-
kisi bırakıyordu. Bünyamin uykuya daldığında paslanmış
zırhları ve küflenmiş kalkanlarıyla, karanlık bir sisin içinde
yol alan o yeniçerileri gördü.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır.
B) Tarihi ve dini ögelere yer verilmiştir.
(C) Sosyal bir romandan alınmıştır.
D) Belirgin mekân ögesine yer verilmiştir.
E) Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler
1
S3W
gu
Ko
Bu
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
Roman Türleri
1/2 100% + 2. Verdapet çadıra gelip Bünyamin'i görünce, "Yarın gece çok tehlikeli bir iş bizi bekliyor. Yirmi birinci adımdan yuka- rı doğru kazacağız. Neyle karşılaşacağımız belli değil. O yüzden şu zırh gömleği üzerine giysen iyi olacak." demişti. Örme zırhı delikanlının yatağının üzerine bıraktı. Dudak- ları sürekli kıpırdıyor, belli ki dua ediyordu. Meryem Ana tasviri üzerine bir mum yakıp diz çökerek duasına sabaha kadar devam etti. Tedirginliği Bünyamin'e de bulaşmış- ti. Delikanlı, içinde bulunduğu belirsizliği gidermek için, haftalar önce babasının kendisine verdiği Dünya Atlası'nı koynundan çıkardı. Amacı, rastgele herhangi bir sayfayı açıp gözüne ilk çarpan cümleyi okumaktı. Parmağını ki- tabın arasına sokup açıverdiğinde mum ışığı altında "Yer altı hazinelerinin arasına karıştı." ifadesini gördü. Kitabı kapatıp yorgan niyetine kullandığı keçeyi üstüne çekti. Ustası hâlâ dua ediyor, endişeyle kımıldamayan dudak- larından dökülen mırıltılar delikanlı üzerinde bir ninni et- kisi bırakıyordu. Bünyamin uykuya daldığında paslanmış zırhları ve küflenmiş kalkanlarıyla, karanlık bir sisin içinde yol alan o yeniçerileri gördü. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır. B) Tarihi ve dini ögelere yer verilmiştir. (C) Sosyal bir romandan alınmıştır. D) Belirgin mekân ögesine yer verilmiştir. E) Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler 1 S3W gu Ko Bu A) B) C) D) E)
4) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 P)
-Milletleri derinden etkileyen, tarihî ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum şekilde olan edebî
eserlere
....denir.
- Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1860 yılında
başlamıştır.
- Servet-i Fünun Edebiyatı'nın bir diğer ismi ..
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu..
- Milli Edebiyat Dönemi'nin temelinde
adlı gazeteyle birlikte
.'dir.
adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işlemiştir.
akımı yatmaktadır.
Lise Türkçe
Roman Türleri
4) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 P) -Milletleri derinden etkileyen, tarihî ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere ....denir. - Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1860 yılında başlamıştır. - Servet-i Fünun Edebiyatı'nın bir diğer ismi .. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu.. - Milli Edebiyat Dönemi'nin temelinde adlı gazeteyle birlikte .'dir. adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işlemiştir. akımı yatmaktadır.
6. 9-E sınıfında Yaman, Hakan, Rümeysa, Evrim ve Musta-
fa okudukları romanlarla ilgili sohbet ediyorlardı.
"Okuduğum romanda öyle ayrıntılı ruh
çözümlemeleri var ki inanamazsınız."
"Benimkinde olay örgüsü sınıf çatışması
üzerine kurulmuş."
Rümeysa: "Öyle sürükleyici bir roman ki nasıl sonla-
nacak diye merak içindeyim."
"Benim okuduğum romanda savunulan bir
görüş var, ilginç değil mi?"
"Ben gerçeküstü olayları, kişileri, yerleri
anlatan romanları seviyorum ve okuyo-
rum."
Yaman:
Hakan:
Evrim:
Mustafa:
Buna göre öğrencilerden hangisi tezli roman okuyor
olabilir?
A) Yaman
BEvrim
B) Hakan
C) Rümeysa
E) Mustafa
8.
Lise Türkçe
Roman Türleri
6. 9-E sınıfında Yaman, Hakan, Rümeysa, Evrim ve Musta- fa okudukları romanlarla ilgili sohbet ediyorlardı. "Okuduğum romanda öyle ayrıntılı ruh çözümlemeleri var ki inanamazsınız." "Benimkinde olay örgüsü sınıf çatışması üzerine kurulmuş." Rümeysa: "Öyle sürükleyici bir roman ki nasıl sonla- nacak diye merak içindeyim." "Benim okuduğum romanda savunulan bir görüş var, ilginç değil mi?" "Ben gerçeküstü olayları, kişileri, yerleri anlatan romanları seviyorum ve okuyo- rum." Yaman: Hakan: Evrim: Mustafa: Buna göre öğrencilerden hangisi tezli roman okuyor olabilir? A) Yaman BEvrim B) Hakan C) Rümeysa E) Mustafa 8.
7.
Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan
roman türüdür. Gözlemlere dayanan bu roman türünde
Avrupa'ya uzak ülkelerin manzaralarını, orada yaşayan-
ların töre ve geleneklerini anlatmak esastır. Piyer Loti'nin
İzlanda Balıkçısı adlı roman bu türün en önemli örneğidir.
Bu parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Macera romanı
C) Sosyal roman
BY Töre romanı
D) Psikolojik roman
EXEC
EX Egzotik roman
Lise Türkçe
Roman Türleri
7. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türüdür. Gözlemlere dayanan bu roman türünde Avrupa'ya uzak ülkelerin manzaralarını, orada yaşayan- ların töre ve geleneklerini anlatmak esastır. Piyer Loti'nin İzlanda Balıkçısı adlı roman bu türün en önemli örneğidir. Bu parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Macera romanı C) Sosyal roman BY Töre romanı D) Psikolojik roman EXEC EX Egzotik roman
IZ
i-
N
Ş
kçe
19. (1) Avrupa'da eski Yunanlar bir futbol oyunu geliştirdiler.
(II) Romalıların bunu alıp zamanla Britanya Adaları'na
getirdikleri söylenir. (III) Bundan emin olamayız ama
sorunun muhtemel cevabı hiç bir ülkenin futbolu tek
başına icat etmediğidir ((IV) Insan için oyun icat etmek
doğaldır. (V) Değişik zamanlarda, topa tekme atmayı
içeren oyunlar icat edilmiştir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Roman Türleri
IZ i- N Ş kçe 19. (1) Avrupa'da eski Yunanlar bir futbol oyunu geliştirdiler. (II) Romalıların bunu alıp zamanla Britanya Adaları'na getirdikleri söylenir. (III) Bundan emin olamayız ama sorunun muhtemel cevabı hiç bir ülkenin futbolu tek başına icat etmediğidir ((IV) Insan için oyun icat etmek doğaldır. (V) Değişik zamanlarda, topa tekme atmayı içeren oyunlar icat edilmiştir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) III C) IV D) V E) VI
27. Stanley Kubrick'in kült filmi, aynı zamanda Hegelci
ve Nietzscheci etkiler taşıyan bir film olan 2001,
bir Uzay Macerası (1968), insan bilincinin ana
ilerlemelerinden her birini hatırlatarak tüm insanlık
tarihini kucaklamaktadır. Bu ilerlemeler sırasıyla
şunlardır: Tarih öncesi çağlarda maymunlardan
insanlara geçişi gösteren alete hakim olma, insanların
gitgide makinelere (özellikle bilgisayarlara) daha
fazla köle olmalarını gösteren teknik devrim, nihayet
uzak bir galakside bir yıldız gibi hareket eden,
tahmin edilmeyen potansiyellere sahip büyük ceninin
sembolize ettiği, bir tür Ebedi Dönüş'le yeni bir insanın
doğuşu.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi "Uzay
Macerası" filminin özelliklerinden biridir?
A) Kültürel bir yapısı olduğundan çok etkili olmuştur.
B) Kimi felsefe akımlarından belirgin izler taşır.
C) Insanlık tarihini işlemesi açısından önemli bir ya-
pımdır.
D) Olumlu teknik gelişmelerin devrim niteliğindeki ta-
raflarını ele alır.
E) Evrim teorisini geçersiz kılan bir içeriğe sahiptir.
29
Lise Türkçe
Roman Türleri
27. Stanley Kubrick'in kült filmi, aynı zamanda Hegelci ve Nietzscheci etkiler taşıyan bir film olan 2001, bir Uzay Macerası (1968), insan bilincinin ana ilerlemelerinden her birini hatırlatarak tüm insanlık tarihini kucaklamaktadır. Bu ilerlemeler sırasıyla şunlardır: Tarih öncesi çağlarda maymunlardan insanlara geçişi gösteren alete hakim olma, insanların gitgide makinelere (özellikle bilgisayarlara) daha fazla köle olmalarını gösteren teknik devrim, nihayet uzak bir galakside bir yıldız gibi hareket eden, tahmin edilmeyen potansiyellere sahip büyük ceninin sembolize ettiği, bir tür Ebedi Dönüş'le yeni bir insanın doğuşu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi "Uzay Macerası" filminin özelliklerinden biridir? A) Kültürel bir yapısı olduğundan çok etkili olmuştur. B) Kimi felsefe akımlarından belirgin izler taşır. C) Insanlık tarihini işlemesi açısından önemli bir ya- pımdır. D) Olumlu teknik gelişmelerin devrim niteliğindeki ta- raflarını ele alır. E) Evrim teorisini geçersiz kılan bir içeriğe sahiptir. 29
B
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
17. Büyük oranda yazarının öz yaşamından izler taşıyan
romanın idealize kişisi olan Mansur Bey, modern
Batı'nın bilim ve tekniğiyle milli ve dinî değerlerin bi-
linçli bir sentezidir. Bu roman kişisi kanalıyla Osmanlı
Devleti'nin hemen hemen her alandaki olumsuzluk ve
kötülükleri teşhis ediliyor, devletin ve toplumun topye-
kün yeniden ayağa kalkmasının temel çözümleri öne-
riliyor.
Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
Araba Sevdası - Recaizâde Mahmut Ekrem
Sergüzeşt - Sami Paşazâde Sezai
Turfanda mı yoksa Turfa mı? - Mizancı Mehmet Mu-
rat
D) İntibah - Namık Kemal
E) Yeryüzünde Bir Melek - Ahmet Mithat Efendi
Lise Türkçe
Roman Türleri
B B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 17. Büyük oranda yazarının öz yaşamından izler taşıyan romanın idealize kişisi olan Mansur Bey, modern Batı'nın bilim ve tekniğiyle milli ve dinî değerlerin bi- linçli bir sentezidir. Bu roman kişisi kanalıyla Osmanlı Devleti'nin hemen hemen her alandaki olumsuzluk ve kötülükleri teşhis ediliyor, devletin ve toplumun topye- kün yeniden ayağa kalkmasının temel çözümleri öne- riliyor. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdaki- lerden hangisidir? Araba Sevdası - Recaizâde Mahmut Ekrem Sergüzeşt - Sami Paşazâde Sezai Turfanda mı yoksa Turfa mı? - Mizancı Mehmet Mu- rat D) İntibah - Namık Kemal E) Yeryüzünde Bir Melek - Ahmet Mithat Efendi
7. 1. Ahmet Mithat Efendi
II. Nabizade Nazım
III. Samipaşazade Sezai
IV. Recaizade Mahmut Ekrem
V. Şemsettin Sami
Numaralanmış Tanzimat sanatçılarından hangisi
hikâye türünde eser kaleme almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10. Yu
şi
ű
la
Lise Türkçe
Roman Türleri
7. 1. Ahmet Mithat Efendi II. Nabizade Nazım III. Samipaşazade Sezai IV. Recaizade Mahmut Ekrem V. Şemsettin Sami Numaralanmış Tanzimat sanatçılarından hangisi hikâye türünde eser kaleme almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Yu şi ű la
DLINI
1.
A ev mulo isidst 16vGH
Müntehabat- Tasviri Efkâr, Veraset
Mektuplar, Mes Prisons Muahezenesi,
Hükm-i Dil, Tanzimat edebiyatının 1. Dö-
nem sanatçıları tarafından ortaya konmuş
yapıtlardır.
Bu cümlede yapıtı anılmayan sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Ziya Paşa Veraset Mektupları
C) Namık Kemal
D) Şemsettin Sami
E) Şinasi Mumlehabat-
hool
Lise Türkçe
Roman Türleri
DLINI 1. A ev mulo isidst 16vGH Müntehabat- Tasviri Efkâr, Veraset Mektuplar, Mes Prisons Muahezenesi, Hükm-i Dil, Tanzimat edebiyatının 1. Dö- nem sanatçıları tarafından ortaya konmuş yapıtlardır. Bu cümlede yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Ziya Paşa Veraset Mektupları C) Namık Kemal D) Şemsettin Sami E) Şinasi Mumlehabat- hool
Aşağıdaki dizelerin hangisinde Felâtun Bey ile
Râkım Efendi adlı eserde de dile getirilen dönemin
yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir?
A) Ey vatan ver elini bir sıkayım!
Elimizden gidiyorsun adiyö...
Çeşm-i şefkat ile baktıkça sana
Beni mahzun ediyorsun adiyö.
B) Yorgan döşek demez satar
Tiyatroda loca tutar
Gider evde yerde yatar
Şık beylerde olan hâlet
Kabul olunmaz rezalet
C) Hür olmak ister isen olma cihanın
Zevkinde safasında gamında kederinde
Canan gide rindan dağıla mey ola rîzan
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde
D) En ummadığın keşfeder esrar-i derunun
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın
Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın
Ey gonca bu cemiyyeti her-dem mi sanırsın
E) Bir damla inciydi kirpiklerinde,
Aşkın iztirabla dolu rüyası
Bir başka güzellik var kederinde
Bir başka âlem ki ruhunun yası,
Sessiz incileşir kirpiklerinde.
Lise Türkçe
Roman Türleri
Aşağıdaki dizelerin hangisinde Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir? A) Ey vatan ver elini bir sıkayım! Elimizden gidiyorsun adiyö... Çeşm-i şefkat ile baktıkça sana Beni mahzun ediyorsun adiyö. B) Yorgan döşek demez satar Tiyatroda loca tutar Gider evde yerde yatar Şık beylerde olan hâlet Kabul olunmaz rezalet C) Hür olmak ister isen olma cihanın Zevkinde safasında gamında kederinde Canan gide rindan dağıla mey ola rîzan Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde D) En ummadığın keşfeder esrar-i derunun Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın Ey gonca bu cemiyyeti her-dem mi sanırsın E) Bir damla inciydi kirpiklerinde, Aşkın iztirabla dolu rüyası Bir başka güzellik var kederinde Bir başka âlem ki ruhunun yası, Sessiz incileşir kirpiklerinde.