Roman Türleri Soruları

www.pelikankitabevi.com.tr
11.
Konuşma dili
Toplumsal sorunlar
Köylülerin sıkıntıları
Köyden kente göç
Ağa-irgat, patron-işçi çatışmaları
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu konuları ele alan
dönemin bir ürünü değildir?
Dünyaya İkinci Geliş
C) Devlet Ana
B) Bir Çift Öküz
D) Ölmez Otu
E) Bizim Köy
A)
B
Lise Türkçe
Roman Türleri
www.pelikankitabevi.com.tr 11. Konuşma dili Toplumsal sorunlar Köylülerin sıkıntıları Köyden kente göç Ağa-irgat, patron-işçi çatışmaları Aşağıdaki eserlerden hangisi bu konuları ele alan dönemin bir ürünü değildir? Dünyaya İkinci Geliş C) Devlet Ana B) Bir Çift Öküz D) Ölmez Otu E) Bizim Köy A) B
6. I. Eğik Ağaçlar
II. Rozalya Ana
III. Zor
IV. Beyaz Bir Kıyı
V. Makina
Sevinç Çokum'a ait yukarıdaki numaralandırılmış
eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) I
B) II
l
|||
D) IV E) V
DOUINDIA
217
7111
Lise Türkçe
Roman Türleri
6. I. Eğik Ağaçlar II. Rozalya Ana III. Zor IV. Beyaz Bir Kıyı V. Makina Sevinç Çokum'a ait yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II l ||| D) IV E) V DOUINDIA 217 7111
D()
Günlük konuşma
dilinin kullanıldığı
iç konuşma tek-
niğinde cümleler
arasında mantıklı bir
akış ve ilişki ağı söz
konusudur.
1.
Çıkış
"Elbette onlar da bizi
bu akşamki oylama-
da destekleyebilir."
cümlesinde sözcü-
ğün yanlış yerde
kullanılmasınd
kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır.
D()
Y()
2.
Çıkış
Y ( )
D()
D(
Romanın yapı
unsurları; kişi, yer,
zaman ve olay örgü-
südür.
3.
Çıkış
Roman, ortaya
çıktığı dönemden
bugüne kadar bi-
çimsel, kurgusal ve
teknik yönden türlü
değişimler geçir-
miştir.
Y ( )
4.
Çıkış
Y ( )
D()
5.
Çıkış
Sayıların yazılışında
kesirleri ayırmak için
nokta kullanılır.
Anlatım bozuklukla-
ri, anlamsal bozuk-
luklar ve yapısal
bozukluklar olmak
üzere iki grupta
incelenir.
D()
Y()
6.
Çıkış
İçinde yan yana
iki veya daha fazla
ünsüz bulunan Bati
kökenli alıntılar, ün-
süzler arasına ünlü
konularak yazılır.
D()
7.
Çıkış
Y()
8.
Çıkış
Lise Türkçe
Roman Türleri
D() Günlük konuşma dilinin kullanıldığı iç konuşma tek- niğinde cümleler arasında mantıklı bir akış ve ilişki ağı söz konusudur. 1. Çıkış "Elbette onlar da bizi bu akşamki oylama- da destekleyebilir." cümlesinde sözcü- ğün yanlış yerde kullanılmasınd kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. D() Y() 2. Çıkış Y ( ) D() D( Romanın yapı unsurları; kişi, yer, zaman ve olay örgü- südür. 3. Çıkış Roman, ortaya çıktığı dönemden bugüne kadar bi- çimsel, kurgusal ve teknik yönden türlü değişimler geçir- miştir. Y ( ) 4. Çıkış Y ( ) D() 5. Çıkış Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için nokta kullanılır. Anlatım bozuklukla- ri, anlamsal bozuk- luklar ve yapısal bozukluklar olmak üzere iki grupta incelenir. D() Y() 6. Çıkış İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Bati kökenli alıntılar, ün- süzler arasına ünlü konularak yazılır. D() 7. Çıkış Y() 8. Çıkış
7.
●
İntibah
Aşk-ı Memnu
Küçük Ağa
Sarı Traktör
Aşağıdakilerin hangisi yukarıda verilenlerden biriyle ilgi-
li değildir?
A) Tanzimat romanı geleneği
B) Servetifünun romanı geleneği
C) Postmodern roman geleneği
D) Toplumcu gerçekçi roman geleneği
E) Millî edebiyat romanı geleneği
Lise Türkçe
Roman Türleri
7. ● İntibah Aşk-ı Memnu Küçük Ağa Sarı Traktör Aşağıdakilerin hangisi yukarıda verilenlerden biriyle ilgi- li değildir? A) Tanzimat romanı geleneği B) Servetifünun romanı geleneği C) Postmodern roman geleneği D) Toplumcu gerçekçi roman geleneği E) Millî edebiyat romanı geleneği
A) Klasisizmde akıl, romantizmde duygu esastır.
B) Klasisizmde söyleyiş. romantizmde içerik daha çok
önemserrir.
C) Blasik sanatçı eşerlerde kendini gizlerken romantik sa-
natçı gizlemez.
D) Klasisizmde ideal kişiler, romantizmde sıradan kişiler
vardır.
E) Klasisizmde yüceltilen, ayrıntılı tasvirlerine yer verilen
doğa, romantizmde ihmal edilir.
8. Aşağıda verilen yazar ve temsil ettiği akım eşleştirme-
lerinden hangisi yanlıştır?
A) Goethe - romantizm
B) Balzac - realizm
C) Flaubert - natüralizm
D) Louis Aragon - sürrealizm
E) Paul Verlaine - sembolizm
9. Edebiyat akımları ile ilgili olarak verilen aşağıd
açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Sembolizm; pozitivizmin etkisiyle oluşmuş rea
natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak
muştur.
Realizme tepki olarak ortaya cıkan romantizim
One çıkarılmış, sanat içir
Lise Türkçe
Roman Türleri
A) Klasisizmde akıl, romantizmde duygu esastır. B) Klasisizmde söyleyiş. romantizmde içerik daha çok önemserrir. C) Blasik sanatçı eşerlerde kendini gizlerken romantik sa- natçı gizlemez. D) Klasisizmde ideal kişiler, romantizmde sıradan kişiler vardır. E) Klasisizmde yüceltilen, ayrıntılı tasvirlerine yer verilen doğa, romantizmde ihmal edilir. 8. Aşağıda verilen yazar ve temsil ettiği akım eşleştirme- lerinden hangisi yanlıştır? A) Goethe - romantizm B) Balzac - realizm C) Flaubert - natüralizm D) Louis Aragon - sürrealizm E) Paul Verlaine - sembolizm 9. Edebiyat akımları ile ilgili olarak verilen aşağıd açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Sembolizm; pozitivizmin etkisiyle oluşmuş rea natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak muştur. Realizme tepki olarak ortaya cıkan romantizim One çıkarılmış, sanat içir
yazılı
ahya
en
)
7. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir
söylem vardır?
-234-
A) Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran
kısa düzyazı şeklindeki anlatıya öykü veya
hikâye denir. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne
sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da
sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyan-
dırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle
roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
B) Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir
yeri olmayan dükkânında tek başına, gece
gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali,
tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırı-
yordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş
omuzlu bir pehlivandı.
C) 20 Mayıs 1919'da İstanbul'da kurulan İngi-
liz Muhipleri Cemiyeti; ülkenin kurtuluşunun
Ingiliz himayesine girmekle mümkün olacağını
düşünüyordu. Bu cemiyet Ingiltere ve İstanbul
hükümeti tarafından desteklenmiştir
D) Türkler, tarihinden bugüne çeşitli takvimler
kullanmışlardır. Güneş ve ay yılını esas alan
bu takvimler Türklerin tarihte yaşadıkları büyük
dönüşümlerden sonra şekillenmiştir.
E) 1215 yılında İngiltere Kralı Jan'ın (John) Magna
Charta'yı kabul etmesi, Orta Çağ'da ilk de-
mokratik gelişme olarak kabul edilmiştir. Magna
Charta, halkın temel hak ve özgürlüklerinin bir
kısmının tanındığı siyasal bir belge niteliğindedir.
9. Es
Tü
Tü
Ba
de
C
D
E
Lise Türkçe
Roman Türleri
yazılı ahya en ) 7. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir söylem vardır? -234- A) Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düzyazı şeklindeki anlatıya öykü veya hikâye denir. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyan- dırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. B) Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında tek başına, gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırı- yordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. C) 20 Mayıs 1919'da İstanbul'da kurulan İngi- liz Muhipleri Cemiyeti; ülkenin kurtuluşunun Ingiliz himayesine girmekle mümkün olacağını düşünüyordu. Bu cemiyet Ingiltere ve İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir D) Türkler, tarihinden bugüne çeşitli takvimler kullanmışlardır. Güneş ve ay yılını esas alan bu takvimler Türklerin tarihte yaşadıkları büyük dönüşümlerden sonra şekillenmiştir. E) 1215 yılında İngiltere Kralı Jan'ın (John) Magna Charta'yı kabul etmesi, Orta Çağ'da ilk de- mokratik gelişme olarak kabul edilmiştir. Magna Charta, halkın temel hak ve özgürlüklerinin bir kısmının tanındığı siyasal bir belge niteliğindedir. 9. Es Tü Tü Ba de C D E
9. 1. Ahmet Mithat, olayları heyecanlı bir şekilde an-
latmıştır.
II. Namık Kemal'in romanlarında dil, Ahmet Mithat
the Efendi'ye göre daha sade ve anlaşılırdır.
III. Samipaşazade Sezai, "Sergüzeşt'teki betimle-
me ve tahlillerde, yalın Türkçeden uzaklaşmış-
tır. Eserde özensiz bir üslup görülür.
Recaizade Mahmut Ekrem, "Araba Sevda-
sı'nda, çoğunlukla Osmanlıca kelime ve tamla-
malar kullanmıştır. Romanın dili bu yüzden ya-
lın değildir.
Tanzimat dönemi
V. Nabizade Nazım Farsça ve Arapça kelimeler-
den ve tamlamalardan mümkün olduğu kadar
uzaklaşarak ortalama bir dil kurmuştur.
Numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yan-
lışı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Roman Türleri
9. 1. Ahmet Mithat, olayları heyecanlı bir şekilde an- latmıştır. II. Namık Kemal'in romanlarında dil, Ahmet Mithat the Efendi'ye göre daha sade ve anlaşılırdır. III. Samipaşazade Sezai, "Sergüzeşt'teki betimle- me ve tahlillerde, yalın Türkçeden uzaklaşmış- tır. Eserde özensiz bir üslup görülür. Recaizade Mahmut Ekrem, "Araba Sevda- sı'nda, çoğunlukla Osmanlıca kelime ve tamla- malar kullanmıştır. Romanın dili bu yüzden ya- lın değildir. Tanzimat dönemi V. Nabizade Nazım Farsça ve Arapça kelimeler- den ve tamlamalardan mümkün olduğu kadar uzaklaşarak ortalama bir dil kurmuştur. Numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yan- lışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
15. Kapının zilini çalarken birden yaptığı işin anlamsızlığını
hissetti. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen Hanım'ın yorgun
ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut'u
içeri aldı. Oturma odasına geçtiler. Radyonun yanındaki
koltukta genç bir adam oturuyordu. Zayıf, uzun boylu,
solgun yüzlü ve gözlüklü biriydi bu. Acı bir surat takınmış
bir adam, Turgut'un daha önce görmediği biri... Orada
kimseyi bulacağını düşünmeyen Turgut'a, tavırları sahte
gelen biri. Selim'in annesinden başka bir insanı görmeye
hazırlıklı olmadığı için, ona yabancı ve iğreti gelen bir
"arkadaş". Ben, her ne pahasına olursa olsun buraya
geldikten sonra, benden önce nasıl birisi aynı durumda
olabilir? Üzülme canim, rastlanti; resmî bir ziyaret olmalı.
"Burhan Bey de eksik olmasın aramış beni. Selimciğimin
çok iyi bir arkadaşıydı." İnsan, hiç olmazsa, sizden iyi
olmasın, der.
NA PRUY (
Bir romandan alınan bu parça anlatım tarzı ve içerik
açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yazarlardan
hangisine ait olabilir?
A) Kemal Tahir
B) Hüseyin Nihal Atsız
C) Oğuz Atay
D) Fakir Baykurt
E) Tarık Buğra
Lise Türkçe
Roman Türleri
15. Kapının zilini çalarken birden yaptığı işin anlamsızlığını hissetti. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen Hanım'ın yorgun ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut'u içeri aldı. Oturma odasına geçtiler. Radyonun yanındaki koltukta genç bir adam oturuyordu. Zayıf, uzun boylu, solgun yüzlü ve gözlüklü biriydi bu. Acı bir surat takınmış bir adam, Turgut'un daha önce görmediği biri... Orada kimseyi bulacağını düşünmeyen Turgut'a, tavırları sahte gelen biri. Selim'in annesinden başka bir insanı görmeye hazırlıklı olmadığı için, ona yabancı ve iğreti gelen bir "arkadaş". Ben, her ne pahasına olursa olsun buraya geldikten sonra, benden önce nasıl birisi aynı durumda olabilir? Üzülme canim, rastlanti; resmî bir ziyaret olmalı. "Burhan Bey de eksik olmasın aramış beni. Selimciğimin çok iyi bir arkadaşıydı." İnsan, hiç olmazsa, sizden iyi olmasın, der. NA PRUY ( Bir romandan alınan bu parça anlatım tarzı ve içerik açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir? A) Kemal Tahir B) Hüseyin Nihal Atsız C) Oğuz Atay D) Fakir Baykurt E) Tarık Buğra
268
6.
Eserde babasını genç yaşta kaybetmiş, genç bir edebiyat-
çının hayalleri ile karşılaştığı acı gerçekleri, gerçekçi bir
şekilde anlatan yazar, kahramanların psikolojik tasvirlerine
de ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. Modern anlamda yazı-
lan ilk romandır. Eser, dönemin sosyal yapısını anlatması
bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Dudaktan Kalbe
C) Aşk-ı Memnu
B) Mai ve Siyah
D) Nadide
E) Çağlayanlar
Lise Türkçe
Roman Türleri
268 6. Eserde babasını genç yaşta kaybetmiş, genç bir edebiyat- çının hayalleri ile karşılaştığı acı gerçekleri, gerçekçi bir şekilde anlatan yazar, kahramanların psikolojik tasvirlerine de ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. Modern anlamda yazı- lan ilk romandır. Eser, dönemin sosyal yapısını anlatması bakımından önemlidir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Dudaktan Kalbe C) Aşk-ı Memnu B) Mai ve Siyah D) Nadide E) Çağlayanlar
sahasın-
şüne uy-
yatımıza
bir deva-
ap-Fars
manzum,
an cenk-
kar etra-
hammed
ağıdaki
raman-
kâyeler
erdir.
zandır-
n hika-
TASARI EĞİTİM YAYINLARI
30. İnsanlığın neden güldüğü ya da neden gülmeye ihtiyaç
duyduğuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Düz bir
mantıksal yaklaşımla savaşların, haksızlıkların, zulümle-
rin olduğu bir dünyada insanlığın bir şekilde deşarj olması
gerekir. Dolayısıyla üzüntüye karşı gülmek âdeta bir pan-
zehir görevi görür. Ancak bu tanım tam anlamıyla neden
güldüğümüze bir cevap oluşturmaz. Bilimsel olarak gül-
mek bilişsel ve fizyolojik unsurlara dayanır. Bilişsel başlı-
ğı altında gülmeyi incelediğimizde uyumsuzluk teorisiyle
karşılaşırız. Teoriye göre, güldürü unsuru olan ana etmen,
insanlara uyumsuz gibi görünen olguların sanki geçmişten
bugüne kadar uyumlu olduğunu gösterip aslında içeriğin-
de uyumsuzluk olan bu uyumluluğa gülünmesidir. İnsan-
ların doğru ya da gerçek olarak kabul ettiği kalıpların as-
lında öyle değilmiş gibi gösterilerek anlatılması insanları
güldüren bir unsur olarak kabul edilir. Teoride asıl vurgu-
lanmak istenen birbiriyle zıt iki durumun bir arada göste-
rilmeye çalışılmasıdır. Kieerkegard'a göre zıtlığın olduğu
yerde güldürü vardır. Teorinin kökenine inersek karşımı-
za Aristoteles'in düşünceleri çıkar. Aristoteles, Retorik'de
dinleyiciler üzerinde belli bir beklentinin oluşturulup sonra
da onları umulmadık bir şeyle vurmanın konuşmacı için
güldürme yollarından birisi olabileceğini söyleyerek bu ku-
rama ait ilk açıklamalardan birisini yapmış olur.
Paragrafa göre gülme teorisiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değilnilmemiştir?
A) Dünyanın içinde bulunduğu kötü durumun insanların
neden güldüğüne tam olarak cevap oluşturmamasına
B) Gülmenin nedeni hakkında birden fazla görüşün orta-
ya atıldığına
C) Gülmenin insanın karşıt durumlarla karşılaştırdığında
dışavurduğu bir reaksiyon olduğuna
D) Herkesin kabul ettiği şekliyle gülmenin ani bir algılama
sonucu oluştuğuna
E) Gülmenin nedeni konusunda görüş bildiren tüm filo-
zofların ortak bir kanaat geliştirebilmesine
DGS DE
31. Ede
dič
tar
ya
B
lil
Ö
in
Lise Türkçe
Roman Türleri
sahasın- şüne uy- yatımıza bir deva- ap-Fars manzum, an cenk- kar etra- hammed ağıdaki raman- kâyeler erdir. zandır- n hika- TASARI EĞİTİM YAYINLARI 30. İnsanlığın neden güldüğü ya da neden gülmeye ihtiyaç duyduğuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Düz bir mantıksal yaklaşımla savaşların, haksızlıkların, zulümle- rin olduğu bir dünyada insanlığın bir şekilde deşarj olması gerekir. Dolayısıyla üzüntüye karşı gülmek âdeta bir pan- zehir görevi görür. Ancak bu tanım tam anlamıyla neden güldüğümüze bir cevap oluşturmaz. Bilimsel olarak gül- mek bilişsel ve fizyolojik unsurlara dayanır. Bilişsel başlı- ğı altında gülmeyi incelediğimizde uyumsuzluk teorisiyle karşılaşırız. Teoriye göre, güldürü unsuru olan ana etmen, insanlara uyumsuz gibi görünen olguların sanki geçmişten bugüne kadar uyumlu olduğunu gösterip aslında içeriğin- de uyumsuzluk olan bu uyumluluğa gülünmesidir. İnsan- ların doğru ya da gerçek olarak kabul ettiği kalıpların as- lında öyle değilmiş gibi gösterilerek anlatılması insanları güldüren bir unsur olarak kabul edilir. Teoride asıl vurgu- lanmak istenen birbiriyle zıt iki durumun bir arada göste- rilmeye çalışılmasıdır. Kieerkegard'a göre zıtlığın olduğu yerde güldürü vardır. Teorinin kökenine inersek karşımı- za Aristoteles'in düşünceleri çıkar. Aristoteles, Retorik'de dinleyiciler üzerinde belli bir beklentinin oluşturulup sonra da onları umulmadık bir şeyle vurmanın konuşmacı için güldürme yollarından birisi olabileceğini söyleyerek bu ku- rama ait ilk açıklamalardan birisini yapmış olur. Paragrafa göre gülme teorisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değilnilmemiştir? A) Dünyanın içinde bulunduğu kötü durumun insanların neden güldüğüne tam olarak cevap oluşturmamasına B) Gülmenin nedeni hakkında birden fazla görüşün orta- ya atıldığına C) Gülmenin insanın karşıt durumlarla karşılaştırdığında dışavurduğu bir reaksiyon olduğuna D) Herkesin kabul ettiği şekliyle gülmenin ani bir algılama sonucu oluştuğuna E) Gülmenin nedeni konusunda görüş bildiren tüm filo- zofların ortak bir kanaat geliştirebilmesine DGS DE 31. Ede dič tar ya B lil Ö in
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri
Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapıtlar aynı
türden değildir?
A Han Duvarları- Kızıl Elma - Sisler Bulvarı
B) İnce Memed - Çocuk ve Allah - Otlakçı
C) On İkiye Bir Var - Kaşağı - Şahmerdan
D) Hanımın Çiftliği - Dudaktan Kalbe - Kuyucaklı
Yusuf
E) Anadolu Notları - Avrupa Mektupları - Denizaşırı
5.
7.
Lise Türkçe
Roman Türleri
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapıtlar aynı türden değildir? A Han Duvarları- Kızıl Elma - Sisler Bulvarı B) İnce Memed - Çocuk ve Allah - Otlakçı C) On İkiye Bir Var - Kaşağı - Şahmerdan D) Hanımın Çiftliği - Dudaktan Kalbe - Kuyucaklı Yusuf E) Anadolu Notları - Avrupa Mektupları - Denizaşırı 5. 7.
11. Stendhal, bu romanının konusunu gerçek hayatta yaşan-
mış, bir gazetede okuduğu bir olaya dayandırır. Romanda,
ana kahraman Julien Sorel'in toplum içerisindeki yükselişi ve
düşüşüyle Sorel'in yaşadığı devirdeki Fransız toplum yapısı,
bütün ayrıntıları ile gözler önüne serilmek istenir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parma Manastırı
B) Babalar ve Oğullar
C) Vadideki Zambak
D) Kırmızı ve Siyah
E) Oliver Twist
Lise Türkçe
Roman Türleri
11. Stendhal, bu romanının konusunu gerçek hayatta yaşan- mış, bir gazetede okuduğu bir olaya dayandırır. Romanda, ana kahraman Julien Sorel'in toplum içerisindeki yükselişi ve düşüşüyle Sorel'in yaşadığı devirdeki Fransız toplum yapısı, bütün ayrıntıları ile gözler önüne serilmek istenir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Parma Manastırı B) Babalar ve Oğullar C) Vadideki Zambak D) Kırmızı ve Siyah E) Oliver Twist
10. I. Gazap Üzümleri
II.
Savaş ve Barış
III. Ölü Canlar
IV. Ana
V. Beyaz Gemi
Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış eserlerden her-
hangi birinin yazarı değildir?
A) Gogol
B) Gorki
D) Tolstoy E) John Steinbeck
C) Jack London
Lise Türkçe
Roman Türleri
10. I. Gazap Üzümleri II. Savaş ve Barış III. Ölü Canlar IV. Ana V. Beyaz Gemi Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış eserlerden her- hangi birinin yazarı değildir? A) Gogol B) Gorki D) Tolstoy E) John Steinbeck C) Jack London
E) R
çıkaran unsurlara yer verir.
6-Aşağıdakilerden hangisi psikolojik romanların özelliklerinden biri
değildir? A) Eserler, sanatçıların görüşlerini okuyucuya aktarmak ve
halkı aydınlatmak için yazılmıştır.
B) Insan hayatı psikolojik yönüyle anlatılmıştır.
C) Olay örgüsü, kişilerin ruh hâlini ve içsel çatışmasını yansıtmak için
kurulmuştur.
D) Psikolojik tahlil ve tasvirlerin ağırlıkta olduğu bir anlatım
sergilenmiştir.
E) Eserlerde özellikle bilinç akışı ve iç konuşma gibi teknikler
kullanılmıştır.
lounda depresmediğimizi, Filatyos bilir ( ) Ölüm
11.
111.
IV
V.
5-M
yan
6-A
üst
Lise Türkçe
Roman Türleri
E) R çıkaran unsurlara yer verir. 6-Aşağıdakilerden hangisi psikolojik romanların özelliklerinden biri değildir? A) Eserler, sanatçıların görüşlerini okuyucuya aktarmak ve halkı aydınlatmak için yazılmıştır. B) Insan hayatı psikolojik yönüyle anlatılmıştır. C) Olay örgüsü, kişilerin ruh hâlini ve içsel çatışmasını yansıtmak için kurulmuştur. D) Psikolojik tahlil ve tasvirlerin ağırlıkta olduğu bir anlatım sergilenmiştir. E) Eserlerde özellikle bilinç akışı ve iç konuşma gibi teknikler kullanılmıştır. lounda depresmediğimizi, Filatyos bilir ( ) Ölüm 11. 111. IV V. 5-M yan 6-A üst
Aşağıdaki görsellerde yer alan romanların konusuna göre hangi kategoride olduğunu yazınız.
Oğuz
Atay
Bir Fil
Memor
Kanum
y
Eylül
Midnt Raf
KEMAL
TAHIR
MPT
DESTAA
ERAR CINAYAT
9. SINIF
VES
LİSE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 21
ve
1
Lise Türkçe
Roman Türleri
Aşağıdaki görsellerde yer alan romanların konusuna göre hangi kategoride olduğunu yazınız. Oğuz Atay Bir Fil Memor Kanum y Eylül Midnt Raf KEMAL TAHIR MPT DESTAA ERAR CINAYAT 9. SINIF VES LİSE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 21 ve 1
5
UĞUR
E) Ziya Osman Saba
nelo
15. .Konusunu uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşam bi-
çimlerinden alan romanlardır.
II. Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan, genellikle ge-
lecek zamanları konu alan, günümüzdekinden farklı
bilim ve teknikleri kullanan insanları ve toplumları
anlatan romanlardır.
I. Duygu ve hayal ögelerinin ağırlıklı
lı olarak işlendiği
imie romanlardır. hehile All
jonbi St
IV. Bir toplumun belirli bir dönem ve çevre içindeki
alvesm
gelenek ve göreneklerini anlatan romanlardır.
digimalibo.
muyo
Gerçeğin gözlem ve belgelere dayandırılarak akta-
Vrılmasıyla oluşan romanlardır.
A Romantik roman
BY Töre romanı
londyn
nuz Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki
roman türlerinden hangisinin tanımı yapılmamıştır?
museRY OF JUR
Gapleps WOOL TO
annpluçoxl
Egzotik roman
Postmodern roman
VE) Bilim kurgu romanı
Tolla
nabensbienclo
SYYS102
leipnerhakel
uyu
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Roman Türleri
5 UĞUR E) Ziya Osman Saba nelo 15. .Konusunu uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşam bi- çimlerinden alan romanlardır. II. Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan, genellikle ge- lecek zamanları konu alan, günümüzdekinden farklı bilim ve teknikleri kullanan insanları ve toplumları anlatan romanlardır. I. Duygu ve hayal ögelerinin ağırlıklı lı olarak işlendiği imie romanlardır. hehile All jonbi St IV. Bir toplumun belirli bir dönem ve çevre içindeki alvesm gelenek ve göreneklerini anlatan romanlardır. digimalibo. muyo Gerçeğin gözlem ve belgelere dayandırılarak akta- Vrılmasıyla oluşan romanlardır. A Romantik roman BY Töre romanı londyn nuz Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki roman türlerinden hangisinin tanımı yapılmamıştır? museRY OF JUR Gapleps WOOL TO annpluçoxl Egzotik roman Postmodern roman VE) Bilim kurgu romanı Tolla nabensbienclo SYYS102 leipnerhakel uyu Diğer sayfaya geçiniz.