Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açık Oturum Soruları

Soğuk, yağışlı, kapalı havaların ardından mart ayıyla bir-
likte uzayan günler ve isinan hava, bahar neşesini getirdi
hepimize Şimdi sıcaklıkların artması ve günlerin iyiden iyi-
ye uzamasıyla yaz rehaveti çökmek üzere üstümüze. Yaz
aylarında hava değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan yor-
gunluk, hâlsizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı alabileceği-
miz önlemlerin başında doğru beslenmek geliyor. Yediği-
mize, içtiğimize dikkat ederek, öğünlerimizin saatlerini ve
sıklığını mevsime göre ayarlayarak bunaltıcı yaz günlerini
daha rahat ve aktif geçirmemiz mümkün.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Benzetme yapılmıştır.
E) Örneklemeye başvurulmuştur.
Lise Türkçe
Açık Oturum
Soğuk, yağışlı, kapalı havaların ardından mart ayıyla bir- likte uzayan günler ve isinan hava, bahar neşesini getirdi hepimize Şimdi sıcaklıkların artması ve günlerin iyiden iyi- ye uzamasıyla yaz rehaveti çökmek üzere üstümüze. Yaz aylarında hava değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan yor- gunluk, hâlsizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı alabileceği- miz önlemlerin başında doğru beslenmek geliyor. Yediği- mize, içtiğimize dikkat ederek, öğünlerimizin saatlerini ve sıklığını mevsime göre ayarlayarak bunaltıcı yaz günlerini daha rahat ve aktif geçirmemiz mümkün. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kişileştirmeye yer verilmiştir. B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. D) Benzetme yapılmıştır. E) Örneklemeye başvurulmuştur.
4.
(1) "Ötekine önem ve değer vermek" şeklinde de
tanımlanan empati, kendimizin ve başkalarının
sınırlarını belirlemekle başlar. (II) İlkel bir varoluştan
gerçek ve ahlaki değerlere sahip bir insan olma
yolunda yükselişimiz empati sayesindedir. (III)
Zihnimizin sınırlarından çıkıp başkalarının zihinlerinde
dolaşabilmek, kendiliğinden elde ettiğimiz bir yeti
değildir. (IV) Empatinin ahlak temellerimizin ne kadar
derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen
çocukların ileride akranlarına kıyasla daha fazla empati
kurabilmesinden anlayabiliyoruz. (V) Gerçek empati,
anlamak kadar başkalarının duygularını, duyarlılıklarını
hissedebilmektir. (VI) Ötekine önem vermeyi
küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek
insanlarla ilişkimizde empatik davranmayı bir davranış
kalıbı olarak özümseriz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi
aynı düşünceyi aktarmaktadır?
A) I ve lil
D) IILVV
B) I ve V
EIV ve VI
C) ve VI
TYT-2020 OSYM
Lise Türkçe
Açık Oturum
4. (1) "Ötekine önem ve değer vermek" şeklinde de tanımlanan empati, kendimizin ve başkalarının sınırlarını belirlemekle başlar. (II) İlkel bir varoluştan gerçek ve ahlaki değerlere sahip bir insan olma yolunda yükselişimiz empati sayesindedir. (III) Zihnimizin sınırlarından çıkıp başkalarının zihinlerinde dolaşabilmek, kendiliğinden elde ettiğimiz bir yeti değildir. (IV) Empatinin ahlak temellerimizin ne kadar derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen çocukların ileride akranlarına kıyasla daha fazla empati kurabilmesinden anlayabiliyoruz. (V) Gerçek empati, anlamak kadar başkalarının duygularını, duyarlılıklarını hissedebilmektir. (VI) Ötekine önem vermeyi küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek insanlarla ilişkimizde empatik davranmayı bir davranış kalıbı olarak özümseriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? A) I ve lil D) IILVV B) I ve V EIV ve VI C) ve VI TYT-2020 OSYM
7.
Yeni bir araştırmanın bulgularına göre Venüs yerin al-
tında bir magma denizi barındırıyor olabilir ve eğer öy-
leyse buna ilişkin bilgiler Dünya'nın uzak geçmişiyle
ilgili çıkarımlar yapmamıza yardımcı olabilir. Venüs ve
Dünya birbirine yakın boyutlarda, benzer malzeme-
11
lerden oluşmuş ve Güneş Sistemi'nde birbirine bitişik
komşu konumundaki iki gezegen. Bu gezegenlerin ikisi
de ilk oluştuklarında muhtemelen yüzeylerinde magma
|||
okyanuslarıyla ergimiş hâldeydi. Milyarlarca yıl içinde
kabukları katılaştı ve kayaç yapılı kabuklarının altında
IV
birer magma tabakası kaldı. Dünya'nın magma okya-
nusu 2 milyar yıl kadar önce sertleşerek kayaçlara dö-
nüştü ancak Venüs'ünkinin varlığını hâlâ sürdürüyor
V
olabileceği düşünülüyor.
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı
yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
7. Yeni bir araştırmanın bulgularına göre Venüs yerin al- tında bir magma denizi barındırıyor olabilir ve eğer öy- leyse buna ilişkin bilgiler Dünya'nın uzak geçmişiyle ilgili çıkarımlar yapmamıza yardımcı olabilir. Venüs ve Dünya birbirine yakın boyutlarda, benzer malzeme- 11 lerden oluşmuş ve Güneş Sistemi'nde birbirine bitişik komşu konumundaki iki gezegen. Bu gezegenlerin ikisi de ilk oluştuklarında muhtemelen yüzeylerinde magma ||| okyanuslarıyla ergimiş hâldeydi. Milyarlarca yıl içinde kabukları katılaştı ve kayaç yapılı kabuklarının altında IV birer magma tabakası kaldı. Dünya'nın magma okya- nusu 2 milyar yıl kadar önce sertleşerek kayaçlara dö- nüştü ancak Venüs'ünkinin varlığını hâlâ sürdürüyor V olabileceği düşünülüyor. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
6.
Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında ya da bir
çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını
önlemek için hangi noktalama işareti kullanılır?
A) Tek tırnak
resm
B) Denden işareti
C)
Köşeli ayraç
D) Tırnak işareti
E) Virgül
con
sierlik nuog
innebung nirile
noged sb'VT
BY BI'sia sob simmtengo B
bus noblamb
Lise Türkçe
Açık Oturum
6. Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında ya da bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için hangi noktalama işareti kullanılır? A) Tek tırnak resm B) Denden işareti C) Köşeli ayraç D) Tırnak işareti E) Virgül con sierlik nuog innebung nirile noged sb'VT BY BI'sia sob simmtengo B bus noblamb
1.
057F0461
Şimdiye kadar yaptığım hiçbir şeye mükemmel diyemedim.
11
Önceden her yaptığımın bir eksikliği, kusuru yanlışı vardı. Bugün
ise tüm yaptıklarımın daha iyisini yapabileceğim kanısındayım.
IV
V
Bu parçadaki altı çizili sözcükler yapısı bakımından ikişerli
eşleştirilirse hangisi bu eşleşmenin dışında kalır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
4.
Bir
ka
g
H
(
Lise Türkçe
Açık Oturum
1. 057F0461 Şimdiye kadar yaptığım hiçbir şeye mükemmel diyemedim. 11 Önceden her yaptığımın bir eksikliği, kusuru yanlışı vardı. Bugün ise tüm yaptıklarımın daha iyisini yapabileceğim kanısındayım. IV V Bu parçadaki altı çizili sözcükler yapısı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi bu eşleşmenin dışında kalır? A) I B) II C) III D) IV E) V 4. Bir ka g H (
14. Monna Roza siyah güller, ak güller
1
11
Ulur aya karşı kirli çakallar
|||
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa
IV
V
Monna Roza bugün bende bir hâl var
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
. E) V.
Analitik Türkçe
Lise Türkçe
Açık Oturum
14. Monna Roza siyah güller, ak güller 1 11 Ulur aya karşı kirli çakallar ||| Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa IV V Monna Roza bugün bende bir hâl var Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymamaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. . E) V. Analitik Türkçe
nu Al
K
5. Sen kimseyi gördüğünde bu kadar mutlu oldun mu?
• Hayır, olmadım.
Sevinmeye vaktin hiç oldu mu peki?
. Evet, bak o oldu.
Adamı görünce birden korktun mu?
Ondan korkacak adam görmedim.
Yukarıdaki konuşmada altı çizili fiilimsilerin türleri sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Zarf-fiil - İsim-fiil - Zarf-fiil - Sifat-fiil
B) Stat-fill Tsim-i Zarfi Sifat-fil
C) Zarf-fiil - Sifat-fiil - Zarf-fiil - Sifat-fiil
D) Sifat İsim-fiil Zarfi Isim-fiil
E) İsim-fill - Sifat-fiil Sifat-fiil
Zarf-fiil
-
Lise Türkçe
Açık Oturum
nu Al K 5. Sen kimseyi gördüğünde bu kadar mutlu oldun mu? • Hayır, olmadım. Sevinmeye vaktin hiç oldu mu peki? . Evet, bak o oldu. Adamı görünce birden korktun mu? Ondan korkacak adam görmedim. Yukarıdaki konuşmada altı çizili fiilimsilerin türleri sıra- sıyla aşağıdakilerden hangileridir? Zarf-fiil - İsim-fiil - Zarf-fiil - Sifat-fiil B) Stat-fill Tsim-i Zarfi Sifat-fil C) Zarf-fiil - Sifat-fiil - Zarf-fiil - Sifat-fiil D) Sifat İsim-fiil Zarfi Isim-fiil E) İsim-fill - Sifat-fiil Sifat-fiil Zarf-fiil -
Sıra Sende
PARAGRAF
(1) Örümcek ağları, temel olarak ipek iplik-
lerden oluşur. (II) Oldukça ince yapıdaki bu
iplikler, hafif ve esnek olmalarının yanında,
yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir ya-
pıya sahiptir. (III) Bu nedenle araştırmacı-
lar, örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi
anlamaya çalışıyorlar ve cerrahi iplikler-
den askerî kıyafetlere kadar oldukça geniş
yelpazede kullanım potansiyeli taşıyan
bu üstün özellikli malzemelerin endüstri-
yel boyutta kullanımını sağlamak için on-
ları yapay yollarla üretme çalışmalarına
devam ediyorlar. (IV) Hâlihazırda sente-
tik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kul-
lanılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin
eşsiz mekanik özellikleri tam olarak taklit
edilemiyordu. (V) Örümcek ipliğinin yapısı
ve mekanik özellikleri taklit edilemediği gibi
daha bilinmeyen pek çok özelliğinin olduğu
da kesin.
Parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmakta-
dır?
A) I B) II C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
Sıra Sende PARAGRAF (1) Örümcek ağları, temel olarak ipek iplik- lerden oluşur. (II) Oldukça ince yapıdaki bu iplikler, hafif ve esnek olmalarının yanında, yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir ya- pıya sahiptir. (III) Bu nedenle araştırmacı- lar, örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi anlamaya çalışıyorlar ve cerrahi iplikler- den askerî kıyafetlere kadar oldukça geniş yelpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu üstün özellikli malzemelerin endüstri- yel boyutta kullanımını sağlamak için on- ları yapay yollarla üretme çalışmalarına devam ediyorlar. (IV) Hâlihazırda sente- tik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kul- lanılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özellikleri tam olarak taklit edilemiyordu. (V) Örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleri taklit edilemediği gibi daha bilinmeyen pek çok özelliğinin olduğu da kesin. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmakta- dır? A) I B) II C) III D) IV E) V
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç () içinde
kullanılmamıştır?
verilen kafiye
A) Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor
Bütün bir kâinat muşamba dekor (tam kafiye)
B) Hamdın yanıp da piştin gerisi boş nakarat
Zaten böyledir hayat, zaten böyledir hayat (tam
kafiye)
C) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum (zengin
kafiye)
D) Kızılırmak n'ittin allı gelini
Nasıl aldın allı pullu gelini (yarım kafiye)
E) Ağzını açma sakın açarsan aç keseni
En candan bildiklerin tefe koyarlar beni (zengin
kafiye)
Lise Türkçe
Açık Oturum
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç () içinde kullanılmamıştır? verilen kafiye A) Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor Bütün bir kâinat muşamba dekor (tam kafiye) B) Hamdın yanıp da piştin gerisi boş nakarat Zaten böyledir hayat, zaten böyledir hayat (tam kafiye) C) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum (zengin kafiye) D) Kızılırmak n'ittin allı gelini Nasıl aldın allı pullu gelini (yarım kafiye) E) Ağzını açma sakın açarsan aç keseni En candan bildiklerin tefe koyarlar beni (zengin kafiye)
7.
Entelektüel, siyasete ve güncel gelişmelere kayıtsız kalmadığı
gibi, gördüğü yanlışları düzeltme çabası içindedir daima. Bu
yüzden sistemi ve sistemdeki yanlışlıkları pervasızca dillendi-
rir. Bu insanların hayatı bilgiyle yoğrulmuş, erdemle bütünleş-
miş, tevazuyla derinlik kazanmıştır. Bu nedenle entelektüel,
hiçbir şeye körü körüne bağlanmaz. Emin olduğu şeylerde
dahi küçük de olsa bir yanılma payı her zaman bırakır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, entelektüe-
lin özelliklerinden biri değildir?
20
mbajulo
A) Kültürel gelişmelere öncülük yapar.
B) Olaylara ve durumlara karşı duyarlıdır.
C) Bilgili ve alçak gönüllüdür.
D) Dogmatik düşüncelerden uzaktır.
E) Olumsuzlukları eleştirmektedir.
pl
ins
Lise Türkçe
Açık Oturum
7. Entelektüel, siyasete ve güncel gelişmelere kayıtsız kalmadığı gibi, gördüğü yanlışları düzeltme çabası içindedir daima. Bu yüzden sistemi ve sistemdeki yanlışlıkları pervasızca dillendi- rir. Bu insanların hayatı bilgiyle yoğrulmuş, erdemle bütünleş- miş, tevazuyla derinlik kazanmıştır. Bu nedenle entelektüel, hiçbir şeye körü körüne bağlanmaz. Emin olduğu şeylerde dahi küçük de olsa bir yanılma payı her zaman bırakır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, entelektüe- lin özelliklerinden biri değildir? 20 mbajulo A) Kültürel gelişmelere öncülük yapar. B) Olaylara ve durumlara karşı duyarlıdır. C) Bilgili ve alçak gönüllüdür. D) Dogmatik düşüncelerden uzaktır. E) Olumsuzlukları eleştirmektedir. pl ins
Deneme-7
22. "Toplumsal koşullar değiştiği zaman yazının da değişmesi
doğaldı. Büyük devrim Fransız toplumunu derinden deri-
ne değiştirdiğine göre, bu topluma yeni bir yazın sunmak
kaçınılmaz olmuştu. Geçirilen büyük değişimler sonucu,
çağdaş insan coşkulu ve hüzünlü bir niteliğe bürünmüş,
acılı bir yetersizlik ve eksiklik duygusu içinde kıvranır
olmuştu. Öncelikle usumuza seslenen klasik yazın böyle
bir insanın yönelimlerini dile getiremezdi."
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Realizm
B) Romantizm
C) Klasisizm
D)
Parnasizm
E) Natüralizm
ve TV
B) ve V
an sanatçıdı
A Efkâr- çıkaran s
ooş bırakılan yerlerin har
Ž
SIl ve I
ETV ve VI
Lise Türkçe
Açık Oturum
Deneme-7 22. "Toplumsal koşullar değiştiği zaman yazının da değişmesi doğaldı. Büyük devrim Fransız toplumunu derinden deri- ne değiştirdiğine göre, bu topluma yeni bir yazın sunmak kaçınılmaz olmuştu. Geçirilen büyük değişimler sonucu, çağdaş insan coşkulu ve hüzünlü bir niteliğe bürünmüş, acılı bir yetersizlik ve eksiklik duygusu içinde kıvranır olmuştu. Öncelikle usumuza seslenen klasik yazın böyle bir insanın yönelimlerini dile getiremezdi." Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Realizm B) Romantizm C) Klasisizm D) Parnasizm E) Natüralizm ve TV B) ve V an sanatçıdı A Efkâr- çıkaran s ooş bırakılan yerlerin har Ž SIl ve I ETV ve VI
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI VE SANATÇILARI
Soru 8
DOD
li
Çekin halay, çalsın durmadan sazlar
Çekin ağır ağır, halay düzülsün
Süzülsün oyunlar süzülsün nazlar
Ince beller, mahmur gözler süzülsün
ğlu
demir
Tutun kızlar tutun, birleşsin eller
Çalın sazlar çalın, kırılsın teller
Dönün kızlar dönün, kıvrılsın beller
Uzun, siyah saçlar tel tel çözülsün
İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındı-
ğında bu dizelerin aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisine ait olduğu şöylenebilir?
A) Necip Fazıl Kısakürek 1
B) Melih Cevdet Anday
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Atilla İlhan
E) Hasan İzzettin Dinamo
er 2.
inde
CHO
EC
13
06
Ö
Cumhuriye
yatında Hil
Milli Edebi
yışına bağ
yazan birc
Dönemind
müştür. B
ve anlayı
olarak ifa
sanatçıla
dir: Res
Kadri K
Karay, H
Rahmi C
Roman
le bir s
1. Top
Ya:
Cumh
larda
- eka
lumu
etkile
halk
topl
me
nen
ger
çıla
Tal
Lise Türkçe
Açık Oturum
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI VE SANATÇILARI Soru 8 DOD li Çekin halay, çalsın durmadan sazlar Çekin ağır ağır, halay düzülsün Süzülsün oyunlar süzülsün nazlar Ince beller, mahmur gözler süzülsün ğlu demir Tutun kızlar tutun, birleşsin eller Çalın sazlar çalın, kırılsın teller Dönün kızlar dönün, kıvrılsın beller Uzun, siyah saçlar tel tel çözülsün İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındı- ğında bu dizelerin aşağıdaki sanatçılar- dan hangisine ait olduğu şöylenebilir? A) Necip Fazıl Kısakürek 1 B) Melih Cevdet Anday C) Ahmet Kutsi Tecer D) Atilla İlhan E) Hasan İzzettin Dinamo er 2. inde CHO EC 13 06 Ö Cumhuriye yatında Hil Milli Edebi yışına bağ yazan birc Dönemind müştür. B ve anlayı olarak ifa sanatçıla dir: Res Kadri K Karay, H Rahmi C Roman le bir s 1. Top Ya: Cumh larda - eka lumu etkile halk topl me nen ger çıla Tal
3. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun
değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir
izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin
eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir
başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları
tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan
genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda
toparlayıp özetler.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Münazara
B) Açık oturum C) Söylev D) Sunum
E) Sempozyum
Lise Türkçe
Açık Oturum
3. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler. Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Münazara B) Açık oturum C) Söylev D) Sunum E) Sempozyum
7 Hatiran 2022
15
5.
I
(1) Hasret ve sevmek konuları denilince akla gelen şairimiz-
dir Ahmet Arif. (II) Türk edebiyatının aykırı seslerinden, gizli
hazinelerinden, değerli mücevherlerinden biridir. (III) Şiirle-
rinde Anadolu sevdasını ustalıkla kaleme almıştır; konuşma
dili samimiyetinde sıcak ve içten kelimeleriyle özlü bir şekilde
ne anlatmak istediğini okuyucuya sunmuştur
1
1
I
1
I
(IV) Ülkemizin
I
ur fav
I
1
I
I
zor dönemlerine bizzat şahitlik etmiştir ve olabildiğince halkın
içinde kalmaya çabalamıştır. (V) Kendisi edebiyatımızın güçlü
kalemlerinden olmasına rağmen resmi edebiyat kitaplarında
adından çok söz edilmez, bu duruma gerekçe olarak ise siyasi
görüşleri ve düşünceleri gösterilir.
1
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine, düşün-
cenin akışına göre "Bu sebeptendir ki şilerinde halkın duy-
gularının izlerini görebilirsiniz." cümlesi
getirilebilir?
X)I
Bill
SIII
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
7 Hatiran 2022 15 5. I (1) Hasret ve sevmek konuları denilince akla gelen şairimiz- dir Ahmet Arif. (II) Türk edebiyatının aykırı seslerinden, gizli hazinelerinden, değerli mücevherlerinden biridir. (III) Şiirle- rinde Anadolu sevdasını ustalıkla kaleme almıştır; konuşma dili samimiyetinde sıcak ve içten kelimeleriyle özlü bir şekilde ne anlatmak istediğini okuyucuya sunmuştur 1 1 I 1 I (IV) Ülkemizin I ur fav I 1 I I zor dönemlerine bizzat şahitlik etmiştir ve olabildiğince halkın içinde kalmaya çabalamıştır. (V) Kendisi edebiyatımızın güçlü kalemlerinden olmasına rağmen resmi edebiyat kitaplarında adından çok söz edilmez, bu duruma gerekçe olarak ise siyasi görüşleri ve düşünceleri gösterilir. 1 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine, düşün- cenin akışına göre "Bu sebeptendir ki şilerinde halkın duy- gularının izlerini görebilirsiniz." cümlesi getirilebilir? X)I Bill SIII D) IV E) V
kısmına
1.
Türk şiirinin melankolik şairi Ziya Osman Saba'nın dergi-
terk edilmiş yazıları, söyleşileri Tahsin Yıldırım'ın
lerde
————
gayretiyle
‒‒‒‒
kurtarıldı.
bisa lemme
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilebilir?
Graujaslu Bislun
Re
A) yayımlanmaya - yeniden hatırlatılarak
va
(A
B) yokluğa - sadeleştirilerek inimus ixeonö nebrib
C unutulmuş - seslendirilerek
Dunutulmaya - kitap hâline getirilerek
E) bile isteye- yeniden
lam cok
inden oluşmuştur.
mello mined ud tibelt
memilid qezel
mutumem ebedeesduM
bliyedmsmi Xamey molbyse n3
fatı alm br
.0
Lise Türkçe
Açık Oturum
kısmına 1. Türk şiirinin melankolik şairi Ziya Osman Saba'nın dergi- terk edilmiş yazıları, söyleşileri Tahsin Yıldırım'ın lerde ———— gayretiyle ‒‒‒‒ kurtarıldı. bisa lemme Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gisi sırasıyla getirilebilir? Graujaslu Bislun Re A) yayımlanmaya - yeniden hatırlatılarak va (A B) yokluğa - sadeleştirilerek inimus ixeonö nebrib C unutulmuş - seslendirilerek Dunutulmaya - kitap hâline getirilerek E) bile isteye- yeniden lam cok inden oluşmuştur. mello mined ud tibelt memilid qezel mutumem ebedeesduM bliyedmsmi Xamey molbyse n3 fatı alm br .0
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazı-
mıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 4. maddesine göre bayrak,
elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.
B) 92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı
"Hep Beraber" isimli safkan kazandı.
C) Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından "Taçsız
Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde
Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
D) Van Gogh'un Kırmızı Üzüm Bağı Tablosu, bir ressam
ve sanat koleksiyoneri tarafından satın alınmıştır.
E) 1913 yılında Mimar Ali Talat Bey'e yaptırılan Beşiktaş
İskelesi'nde, günümüzde Beşiktaş-Üsküdar ve Beşik-
taş-Kadıköy vapur seferleri yapılıyor.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Açık Oturum
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazı- mıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 4. maddesine göre bayrak, elbise veya uniforma şeklinde giyilemez. B) 92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" isimli safkan kazandı. C) Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. D) Van Gogh'un Kırmızı Üzüm Bağı Tablosu, bir ressam ve sanat koleksiyoneri tarafından satın alınmıştır. E) 1913 yılında Mimar Ali Talat Bey'e yaptırılan Beşiktaş İskelesi'nde, günümüzde Beşiktaş-Üsküdar ve Beşik- taş-Kadıköy vapur seferleri yapılıyor. Diğer sayfaya geçiniz.