Açık Oturum Soruları

39. I. Ancak mikroskop bu açıdan farklıdır yani tek kelime-
lik ismi cihazın tüm işlevlerini tanımlar: "Mikroskop",
mikron ölçeğindeki yapıları görmeye yarayan cihaz.
II. Son zamanlarda araştırma laboratuvarlarındaki ci-
hazlar ve kullanılan yöntemler çok karmaşıklaştı.
III. Mütevazı ismine karşın mikroskobun öyle sıra dışı
bir işlevi vardır ki 17. yüzyılda icadından sonra baş-
ta biyoloji olmak üzere tüm alanlarda bilime büyük
katkılar sağlamıştır.
IV. Öyle ki bunlara kullanışlı ve bir ölçüde anlamlı bir
isim verebilmek için bu cihazları ve yöntemleri tarif
eden kelimelerin sadece baş harflerini kullanmak
gerekir: LASER, NMRI, TIRF...
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) II-I-III-IV
C)11-1-IV-III
B-IV-I-III
D) III - II - I - IV
CAP
E) III-I-IV-I|
Lise Türkçe
Açık Oturum
39. I. Ancak mikroskop bu açıdan farklıdır yani tek kelime- lik ismi cihazın tüm işlevlerini tanımlar: "Mikroskop", mikron ölçeğindeki yapıları görmeye yarayan cihaz. II. Son zamanlarda araştırma laboratuvarlarındaki ci- hazlar ve kullanılan yöntemler çok karmaşıklaştı. III. Mütevazı ismine karşın mikroskobun öyle sıra dışı bir işlevi vardır ki 17. yüzyılda icadından sonra baş- ta biyoloji olmak üzere tüm alanlarda bilime büyük katkılar sağlamıştır. IV. Öyle ki bunlara kullanışlı ve bir ölçüde anlamlı bir isim verebilmek için bu cihazları ve yöntemleri tarif eden kelimelerin sadece baş harflerini kullanmak gerekir: LASER, NMRI, TIRF... Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) II-I-III-IV C)11-1-IV-III B-IV-I-III D) III - II - I - IV CAP E) III-I-IV-I|
göre-
7.
Unuttum.
1. Her şey planlandığı üzere yapılacak.
II. Bilim adamlarına göre dünya yok oluyor.
III. Karşıya geçmeden önce etrafına iyice bak.
IV. Salon dolmuş hatta bazı konuklar ayakta kalmıştı.
V. Bu sözüne karşı ben şimdi sana ne söyleyeyim?
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç kullanıl-
mıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
göre- 7. Unuttum. 1. Her şey planlandığı üzere yapılacak. II. Bilim adamlarına göre dünya yok oluyor. III. Karşıya geçmeden önce etrafına iyice bak. IV. Salon dolmuş hatta bazı konuklar ayakta kalmıştı. V. Bu sözüne karşı ben şimdi sana ne söyleyeyim? Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç kullanıl- mıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Örnek Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gösterme adılı, belirtili ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Şu çocuğun şirin ellerine bir bak.
B) O kızın kardeşi üniversite sınavını kazanmış.
C) Bazılan bu konu hakkında yanlış düşünüyor.
D) Bunun renkleri daha güzel.
E) Kimsenin yaptığı kötülükler karşılıksız kalmaz.
Çözüm
Lise Türkçe
Açık Oturum
Örnek Soru 17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gösterme adılı, belirtili ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır? A) Şu çocuğun şirin ellerine bir bak. B) O kızın kardeşi üniversite sınavını kazanmış. C) Bazılan bu konu hakkında yanlış düşünüyor. D) Bunun renkleri daha güzel. E) Kimsenin yaptığı kötülükler karşılıksız kalmaz. Çözüm
11. (I) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm
güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sarıkamış'ın Sarı-
çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz-
gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar
Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe
uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte
Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok
mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre
halkının kültürüne bile yansımış.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı-
dır?
A) I B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
11. (I) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sarıkamış'ın Sarı- çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz- gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre halkının kültürüne bile yansımış. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı- dır? A) I B) II C) III D) IV E) V
10. Öğretici metin türlerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Denemelerde sağlam ve ciddi bir ilim dili kullanıldığı
hålde sohbetlerde senli benli anlatım göze çarpar.
B) Makalede resmi ve akademik bir ifade tarzı
baskınken fıkrada daha rahat ve samimi bir anlatıma
başvurulur.
C) Sohbet yazılarında içten bir söyleyiş ağır basarken
makalelerde konu derinlemesine işlenir.
D) Denemeci özgürce seçtiği bir konuya dair bireysel
görüşlerini ortaya koyarken makale yazan bilimsel
belgeler, anket sonuçları ve istatistiksel veriler gibi
argümanlarla savını kanıtlama yoluna gider.
Makale yazarı, düşüncelerini kanıtlara dayandırmak
durumundayken fikra yazarının böyle bir mecburiyeti
yoktur.
Lise Türkçe
Açık Oturum
10. Öğretici metin türlerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Denemelerde sağlam ve ciddi bir ilim dili kullanıldığı hålde sohbetlerde senli benli anlatım göze çarpar. B) Makalede resmi ve akademik bir ifade tarzı baskınken fıkrada daha rahat ve samimi bir anlatıma başvurulur. C) Sohbet yazılarında içten bir söyleyiş ağır basarken makalelerde konu derinlemesine işlenir. D) Denemeci özgürce seçtiği bir konuya dair bireysel görüşlerini ortaya koyarken makale yazan bilimsel belgeler, anket sonuçları ve istatistiksel veriler gibi argümanlarla savını kanıtlama yoluna gider. Makale yazarı, düşüncelerini kanıtlara dayandırmak durumundayken fikra yazarının böyle bir mecburiyeti yoktur.
(1) "Ah, nerde o eski bayramlar!" diye başlayan bir yazı
yazabilecek yaşa geldim sanırım. (II) Belki "Allah'ım, elden
ayaktan düşürmeden al yanına!" duası edecek kadar yaş-
lanmadım ama eski zamanlar benim de burnumda tütüyor
artık. (III) Yazık! Her bayramı bir arada "bayram gibi" kut-
layan koca ailemiz, telefonda bayramlaşıyor kaç zamandır.
(IV) "Modernleştikçe" uzaklaştık çokları gibi biz de... Tek
sobanın etrafına kümelenip sohbet etmeler bitti. (V) Eee,
sıcaklık odalara kaloriferle yayılınca sohbetlerin keyfi de
dağılıp gitti böylece.
Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda-
kilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
AL. cümlede ünlem, cümleye "özlem" anlamı katmıştır.
B) II. cümlede bir özel isim, ünlem değeri kazanmıştır.
{
III. cümlede ünlem, cümleye "üzülme" anlamı katmıştık
D) IV cümlede ünlem türünde bir sözcüğe yer verilmemiş-
tir.
EX V. cümlede ünlem, cümleye "alay" anlamı katmıştır.
Lise Türkçe
Açık Oturum
(1) "Ah, nerde o eski bayramlar!" diye başlayan bir yazı yazabilecek yaşa geldim sanırım. (II) Belki "Allah'ım, elden ayaktan düşürmeden al yanına!" duası edecek kadar yaş- lanmadım ama eski zamanlar benim de burnumda tütüyor artık. (III) Yazık! Her bayramı bir arada "bayram gibi" kut- layan koca ailemiz, telefonda bayramlaşıyor kaç zamandır. (IV) "Modernleştikçe" uzaklaştık çokları gibi biz de... Tek sobanın etrafına kümelenip sohbet etmeler bitti. (V) Eee, sıcaklık odalara kaloriferle yayılınca sohbetlerin keyfi de dağılıp gitti böylece. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda- kilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? AL. cümlede ünlem, cümleye "özlem" anlamı katmıştır. B) II. cümlede bir özel isim, ünlem değeri kazanmıştır. { III. cümlede ünlem, cümleye "üzülme" anlamı katmıştık D) IV cümlede ünlem türünde bir sözcüğe yer verilmemiş- tir. EX V. cümlede ünlem, cümleye "alay" anlamı katmıştır.
gun
u
en,
...... / ...... /
3/ İnsanlar vardır tıpkı dükkânlar gibi. Kocaman gösterişli
bir vitrin. Vitrinin şaşaasından esas mekâna ulaşılmasını
engelleyen, bir dizi hilenin yardımıyla, etrafındakileri
bilgisiyle, hüneriyle şaşırtan bir vaziyette seyyar dükkân
olarak dolaşıp dururlar.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mekânın güzelliğinin iç güzelliği artıracağı
B) Dış görüntüyle iç görüntünün gizlenmeye çalışıldığı
C) Bir dizi hileyle mekânın güzelleştirilebildiği
D) Sürekli değişikliğin insan ruhunda sıkıntı
oluşturduğu
E) İnsanların bilgi ve kültürle donanımlı hâle gelmesi
gerektiği
Lise Türkçe
Açık Oturum
gun u en, ...... / ...... / 3/ İnsanlar vardır tıpkı dükkânlar gibi. Kocaman gösterişli bir vitrin. Vitrinin şaşaasından esas mekâna ulaşılmasını engelleyen, bir dizi hilenin yardımıyla, etrafındakileri bilgisiyle, hüneriyle şaşırtan bir vaziyette seyyar dükkân olarak dolaşıp dururlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekânın güzelliğinin iç güzelliği artıracağı B) Dış görüntüyle iç görüntünün gizlenmeye çalışıldığı C) Bir dizi hileyle mekânın güzelleştirilebildiği D) Sürekli değişikliğin insan ruhunda sıkıntı oluşturduğu E) İnsanların bilgi ve kültürle donanımlı hâle gelmesi gerektiği
6. (1) Gün geçmiyor ki medyada yediklerimiz, içtiklerimiz
hakkında tüyler ürperten haberler yayınlanmasın. (II)
Haberlerin bir kısmı besinlerimizin içerisindeki zararlı
maddelerden, bir kısmı sağlığımızla oynayan sahte-
kârlardan bahsediyor. (III) Zaman zaman korkulara
kapılsak da çaresiz, temel beslenme kaynaklarımız
olan gıda maddelerini tüketmeye devam ediyoruz.
(IV) İnsanın kendi gıdasını ürettiği ve ne yediğinden
emin olduğu mesut günleri çoktan bitti. (V) Gelecekte
bu durumun daha kötüye gitmesi de kaçınılmaz gö-
rünüyor.
85
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
den sonra "Bunları bilmenin yazık ki pek bir şeyi
değiştirmediğini görüyoruz." cümlesinin getirilmesi
en uygundur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
6. (1) Gün geçmiyor ki medyada yediklerimiz, içtiklerimiz hakkında tüyler ürperten haberler yayınlanmasın. (II) Haberlerin bir kısmı besinlerimizin içerisindeki zararlı maddelerden, bir kısmı sağlığımızla oynayan sahte- kârlardan bahsediyor. (III) Zaman zaman korkulara kapılsak da çaresiz, temel beslenme kaynaklarımız olan gıda maddelerini tüketmeye devam ediyoruz. (IV) İnsanın kendi gıdasını ürettiği ve ne yediğinden emin olduğu mesut günleri çoktan bitti. (V) Gelecekte bu durumun daha kötüye gitmesi de kaçınılmaz gö- rünüyor. 85 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin- den sonra "Bunları bilmenin yazık ki pek bir şeyi değiştirmediğini görüyoruz." cümlesinin getirilmesi en uygundur? A) I B) II C) III D) IV E) V
hangisi yanlıştır?
A) Ledzcük yardımcı eylemle kurulmuş yapıca birleşik ey-
lemdir.
B
sözcük belirtili isim tamlamasının tamlayanidir.
C) sözcük dönüşlülük zaminid
DIV. Sözcük iyelik ve belirtme durum ok almış fillimaidir.
E) V. sözcük basit zamanlı, yapica balet eylemdir.
A) I
B) Birdenbire kipks
Bu dört misra d
15. Tanzimat dönemi romani, Tanzimat Batılılaşmasının
1
11
ortaya çıkardığı alafranga züppe tipinin temel konu
olarak seçmiştir. Bu romanlarda "birey" yoktur, "tip" var-
dır. Bu konuda akla ilk gelen roman Ahmet Mithat'ın
Felatun Bey ile Rakım Efendi'sidir. Felatun Bey
8)
C) Şiirler, buluşma
Ne siit kaldones
ylimiz tüketi
Savrulmaya ba
|||
IV
tüketime yönelik, yanlış Batılılaşma anlayışının örneği:
Rakım Efendi ise Ahmet Mithat'ın idealize ettiği
Osmanlı efendisidir.
DUV
D)
V
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
E) V
E Sisesi is bağla
Her yüze ziy
Lise Türkçe
Açık Oturum
hangisi yanlıştır? A) Ledzcük yardımcı eylemle kurulmuş yapıca birleşik ey- lemdir. B sözcük belirtili isim tamlamasının tamlayanidir. C) sözcük dönüşlülük zaminid DIV. Sözcük iyelik ve belirtme durum ok almış fillimaidir. E) V. sözcük basit zamanlı, yapica balet eylemdir. A) I B) Birdenbire kipks Bu dört misra d 15. Tanzimat dönemi romani, Tanzimat Batılılaşmasının 1 11 ortaya çıkardığı alafranga züppe tipinin temel konu olarak seçmiştir. Bu romanlarda "birey" yoktur, "tip" var- dır. Bu konuda akla ilk gelen roman Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ile Rakım Efendi'sidir. Felatun Bey 8) C) Şiirler, buluşma Ne siit kaldones ylimiz tüketi Savrulmaya ba ||| IV tüketime yönelik, yanlış Batılılaşma anlayışının örneği: Rakım Efendi ise Ahmet Mithat'ın idealize ettiği Osmanlı efendisidir. DUV D) V Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? E) V E Sisesi is bağla Her yüze ziy
sv 1simes nelmileg slyiqilime obelmüo .V (@
11 (1) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm
güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sárıkamış'ın Sarı-
çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz-
gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar
Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe
el uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte
Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok
mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre
innebnex
nellist shivay inso
halkının kültürüne bile yansımış.
bernte hem run'ARBU
I
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
nsbrus
nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı-
dir?
nugyu rinsimsen
A) I
B) II
sinipite fille
C) III
161 UR
teox dihidünüo nebemeh.
esimitexx2 (3
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
sv 1simes nelmileg slyiqilime obelmüo .V (@ 11 (1) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sárıkamış'ın Sarı- çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz- gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe el uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre innebnex nellist shivay inso halkının kültürüne bile yansımış. bernte hem run'ARBU I Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nsbrus nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı- dir? nugyu rinsimsen A) I B) II sinipite fille C) III 161 UR teox dihidünüo nebemeh. esimitexx2 (3 D) IV E) V
9.
(1) Bir akşamüstü iki şeritli kasaba yolundan arabasıy-
la evine doğru gidiyordu Joe. (II) İçinde bulunduğu taş-
ra ortamında iş hayatı kendisinin artık ömrünü tüketmiş
olan Pontiac arabası kadar yavaş ve durgundu. (III) Ama
o iş aramaktan gene de vazgeçmemişti. (IV) Fabrika ka-
pandığından beri işsizdi. (V) Öte yandan, iyice kendisini
hissettirmeye başlayan kışla birlikte soğuklar da evlerini
etkilemeye başlamıştı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinin
yüklemi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I ve III
C) Il ve IV
B) II ve
D) III ve IV
E) IV ve V
11
Lise Türkçe
Açık Oturum
9. (1) Bir akşamüstü iki şeritli kasaba yolundan arabasıy- la evine doğru gidiyordu Joe. (II) İçinde bulunduğu taş- ra ortamında iş hayatı kendisinin artık ömrünü tüketmiş olan Pontiac arabası kadar yavaş ve durgundu. (III) Ama o iş aramaktan gene de vazgeçmemişti. (IV) Fabrika ka- pandığından beri işsizdi. (V) Öte yandan, iyice kendisini hissettirmeye başlayan kışla birlikte soğuklar da evlerini etkilemeye başlamıştı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinin yüklemi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I ve III C) Il ve IV B) II ve D) III ve IV E) IV ve V 11
2. gözlerin gözlerime değince /
felâketim olurdu ağlardım
1
yükle
beni sevmiyordun bilirdim
||
|||
bir sevdiğin vardı duyardım
IV
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükle-
rin hangisinde ek eylem farklı bir görev-
de kullanılmıştır?
A) I B) II
C) III
Oy
E) V
Lise Türkçe
Açık Oturum
2. gözlerin gözlerime değince / felâketim olurdu ağlardım 1 yükle beni sevmiyordun bilirdim || ||| bir sevdiğin vardı duyardım IV V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükle- rin hangisinde ek eylem farklı bir görev- de kullanılmıştır? A) I B) II C) III Oy E) V
2. (1) Bütün öğrencilerinin sevgiyle bağlandıkları tatlı sert
kişiliği, âdeta fotoğraftan dışarı taşan sevgili hocamız
masasına oturmuş. (II) Mürekkepli kalemi eline almış.
(III) Belli ki eserlerinden birini özenle temize çekiyor.
(IV) Her zamanki gibi şık, gömleği tiril tiril. (V) Elbisesinin
kumaşında mutlaka bordo rengi olmalı. (VI) Gülmeye her
an hazır yüzüyle ne kadar canlı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
sözü edilen kişinin alışkanlıklarına değinilmiştir?
A) I ve III
C) III ve VI
B) II ve IV
E) ve VI
er scher
int
D) IV ve V
YAYIN DENİZİ
3. Timsahın ağzını düşünen kıymetli inciye kavuşamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak
Lise Türkçe
Açık Oturum
2. (1) Bütün öğrencilerinin sevgiyle bağlandıkları tatlı sert kişiliği, âdeta fotoğraftan dışarı taşan sevgili hocamız masasına oturmuş. (II) Mürekkepli kalemi eline almış. (III) Belli ki eserlerinden birini özenle temize çekiyor. (IV) Her zamanki gibi şık, gömleği tiril tiril. (V) Elbisesinin kumaşında mutlaka bordo rengi olmalı. (VI) Gülmeye her an hazır yüzüyle ne kadar canlı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edilen kişinin alışkanlıklarına değinilmiştir? A) I ve III C) III ve VI B) II ve IV E) ve VI er scher int D) IV ve V YAYIN DENİZİ 3. Timsahın ağzını düşünen kıymetli inciye kavuşamaz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil oldur-
gan çatılı değildir?
Homen
A) Söylediği etkileyici sözlerle hepimizi kandırdı.
B) Bize gelirken maalesef cüzdanını düşürmüş.
C) Annesi çocuğa bugün sütünü erkenden içirdi.
1941
D) Balıkçı, balıkları almak için elini kovaya daldırdı.
E) Taraftar, takımını desteklemek için sahayı doldurdu.
Lise Türkçe
Açık Oturum
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil oldur- gan çatılı değildir? Homen A) Söylediği etkileyici sözlerle hepimizi kandırdı. B) Bize gelirken maalesef cüzdanını düşürmüş. C) Annesi çocuğa bugün sütünü erkenden içirdi. 1941 D) Balıkçı, balıkları almak için elini kovaya daldırdı. E) Taraftar, takımını desteklemek için sahayı doldurdu.
de
08
n
ve
uş
-kli
T.
nde
türel
bir
1
isi
ini
leri
gibi
e
elleri
20. Kilimler Yörüklerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yörük
kadınları, sevincini, özlemini, kaygısını,
korkusunu, yaşama bakışını dokuduğu kilimlere
nakşettiği motiflerle anlatır. Kilimlere yüzeysel
bakanlar, kızların kilimlerinde annelerinden,
ninelerinden görüp öğrendikleri motifleri
tekrarladıklarını sanır. Gerçekte, çevresinden ve
kendi içgüdüsünden, dileklerinden,
özlemlerinden esinlenmelerle eskilerine kattığı
ya da eskilerinin yerine koyduğu yeni motiflerle,
yepyeni renk ve nakış bileşimleriyle yeniden
yaratması vardır her dokuyucunun. Bunu her
göz, kolay kolay seçemez. Bir yerin kilimini
başka bir yerinkinden ayırt ettiren motifler
olduğu gibi, bir dokuyucununkini ötekiden ayırt
ettirenler de vardır kilimlerde. Bu katkılardan
kimisi yeni yaratmayı yozlaştırır; kimisi ise
güzelleştirir, yüceltir. Sonuçta bu, böyle sürer
gider.
Bu parçada Yörük kilimiyle ilgili olarak
1. Motiflerin öncekilerin tekrarı niteliğinde
olduğuna
II. Motiflerin yöreden yöreye farklılık
gösterdiğine
III. Kimi dokuyucuların kilim motiflerine
Kendinden bir şeyler kattığına
IV. Motiflere bakarak dokuyucunun duygu ve
düşüncelerinin anlaşılabileceğine
yargılarından hangilerine değinilmiştir?
A) I vel
B) II ve III
D) Il ve IV
C) I ve IV
E) Il fil ve IV
Lise Türkçe
Açık Oturum
de 08 n ve uş -kli T. nde türel bir 1 isi ini leri gibi e elleri 20. Kilimler Yörüklerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yörük kadınları, sevincini, özlemini, kaygısını, korkusunu, yaşama bakışını dokuduğu kilimlere nakşettiği motiflerle anlatır. Kilimlere yüzeysel bakanlar, kızların kilimlerinde annelerinden, ninelerinden görüp öğrendikleri motifleri tekrarladıklarını sanır. Gerçekte, çevresinden ve kendi içgüdüsünden, dileklerinden, özlemlerinden esinlenmelerle eskilerine kattığı ya da eskilerinin yerine koyduğu yeni motiflerle, yepyeni renk ve nakış bileşimleriyle yeniden yaratması vardır her dokuyucunun. Bunu her göz, kolay kolay seçemez. Bir yerin kilimini başka bir yerinkinden ayırt ettiren motifler olduğu gibi, bir dokuyucununkini ötekiden ayırt ettirenler de vardır kilimlerde. Bu katkılardan kimisi yeni yaratmayı yozlaştırır; kimisi ise güzelleştirir, yüceltir. Sonuçta bu, böyle sürer gider. Bu parçada Yörük kilimiyle ilgili olarak 1. Motiflerin öncekilerin tekrarı niteliğinde olduğuna II. Motiflerin yöreden yöreye farklılık gösterdiğine III. Kimi dokuyucuların kilim motiflerine Kendinden bir şeyler kattığına IV. Motiflere bakarak dokuyucunun duygu ve düşüncelerinin anlaşılabileceğine yargılarından hangilerine değinilmiştir? A) I vel B) II ve III D) Il ve IV C) I ve IV E) Il fil ve IV
Soğuk, yağışlı, kapalı havaların ardından mart ayıyla bir-
likte uzayan günler ve isinan hava, bahar neşesini getirdi
hepimize Şimdi sıcaklıkların artması ve günlerin iyiden iyi-
ye uzamasıyla yaz rehaveti çökmek üzere üstümüze. Yaz
aylarında hava değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan yor-
gunluk, hâlsizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı alabileceği-
miz önlemlerin başında doğru beslenmek geliyor. Yediği-
mize, içtiğimize dikkat ederek, öğünlerimizin saatlerini ve
sıklığını mevsime göre ayarlayarak bunaltıcı yaz günlerini
daha rahat ve aktif geçirmemiz mümkün.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Benzetme yapılmıştır.
E) Örneklemeye başvurulmuştur.
Lise Türkçe
Açık Oturum
Soğuk, yağışlı, kapalı havaların ardından mart ayıyla bir- likte uzayan günler ve isinan hava, bahar neşesini getirdi hepimize Şimdi sıcaklıkların artması ve günlerin iyiden iyi- ye uzamasıyla yaz rehaveti çökmek üzere üstümüze. Yaz aylarında hava değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan yor- gunluk, hâlsizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı alabileceği- miz önlemlerin başında doğru beslenmek geliyor. Yediği- mize, içtiğimize dikkat ederek, öğünlerimizin saatlerini ve sıklığını mevsime göre ayarlayarak bunaltıcı yaz günlerini daha rahat ve aktif geçirmemiz mümkün. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kişileştirmeye yer verilmiştir. B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. D) Benzetme yapılmıştır. E) Örneklemeye başvurulmuştur.