Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler Soruları

E) Onceden hatiplik
3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Yanında çalışanları ezmekten zevk alır.
B) Bütün gün sözleriyle bizi iğneledi durdu.
C) Bu işte de onun parmağı varmış.
D) Kardeşim, oldukça renkli bir insandır.
E) Bu evin cephesi güneye bakıyor
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
E) Onceden hatiplik 3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? A) Yanında çalışanları ezmekten zevk alır. B) Bütün gün sözleriyle bizi iğneledi durdu. C) Bu işte de onun parmağı varmış. D) Kardeşim, oldukça renkli bir insandır. E) Bu evin cephesi güneye bakıyor
3
25. Sehirlerimizde yalnızlık tebdil kıyafet geziniyor; sa-
ğırlar diyaloğunda yerini alan söz, bizi artık kendi
kendimize konuşmaya, olmadı bizi can kulağı ile
dinlemeyenler sanki dikkatle okuyacaklarmış gibi
yazmaya yöneltiyor.
PONENT
NEFER
Bu parçaya göre "yalnızlık" ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
28
S
20
TER
A) suskunluktan beslendiği
B) istenmediği
C) fark edilemediği
D) açıklanamadığı
E) tanımlanamadığı
MiesGTE
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
3 25. Sehirlerimizde yalnızlık tebdil kıyafet geziniyor; sa- ğırlar diyaloğunda yerini alan söz, bizi artık kendi kendimize konuşmaya, olmadı bizi can kulağı ile dinlemeyenler sanki dikkatle okuyacaklarmış gibi yazmaya yöneltiyor. PONENT NEFER Bu parçaya göre "yalnızlık" ile ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? 28 S 20 TER A) suskunluktan beslendiği B) istenmediği C) fark edilemediği D) açıklanamadığı E) tanımlanamadığı MiesGTE Diğer Sayfaya Geçiniz.
39. Moda, anlamsal olarak bir tüketim nesnesinin, bir
eylemin, davranışın ya da düşüncenin yaygınlık kazan-
masina, popüler hâle gelmesine işaret etmektedir. Daha
çok giyim kuşam üzerinden açıklanmaya çalışılan kav-
ram, aslında çok daha geniş bir çerçeveden ele alınması
ve incelenmesi gereken bir olgudur. Giyim tercihlerine ek
olarak moda, kullanılan aksesuarları, konut ve otomobil
tercihlerini, seyahat ve tüketim alışkanlıklarını, bedenin
görünümünü ve bedensel özellikleri, güzellik ve kozmeti-
ğe ilişkin tercihleri kapsayan oldukça geniş bir kavramdır.
Bu açıdan bakıldığında modanın temel olarak yaşam tar-
zıyla ilişkili bir kavram olduğunu söylemek mümkündür.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modanın Yararları
B) Modanın Kapsarhi
C) Modanın İslevi
D) Moda ve Kültür-
E) Moda Kavramı
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
39. Moda, anlamsal olarak bir tüketim nesnesinin, bir eylemin, davranışın ya da düşüncenin yaygınlık kazan- masina, popüler hâle gelmesine işaret etmektedir. Daha çok giyim kuşam üzerinden açıklanmaya çalışılan kav- ram, aslında çok daha geniş bir çerçeveden ele alınması ve incelenmesi gereken bir olgudur. Giyim tercihlerine ek olarak moda, kullanılan aksesuarları, konut ve otomobil tercihlerini, seyahat ve tüketim alışkanlıklarını, bedenin görünümünü ve bedensel özellikleri, güzellik ve kozmeti- ğe ilişkin tercihleri kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Bu açıdan bakıldığında modanın temel olarak yaşam tar- zıyla ilişkili bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Modanın Yararları B) Modanın Kapsarhi C) Modanın İslevi D) Moda ve Kültür- E) Moda Kavramı
tçı
4. Denizdir en güzeli martıların
1
||
Martıların birazında ak köpük
IV
Martıların martıların en güzeli
Aşktır
V
Bu dizelerdeki altı çizili sözçüklerden hangisinin köki
fiil hem isim olma özelliğine sahiptir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
8. A
m
F
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
tçı 4. Denizdir en güzeli martıların 1 || Martıların birazında ak köpük IV Martıların martıların en güzeli Aşktır V Bu dizelerdeki altı çizili sözçüklerden hangisinin köki fiil hem isim olma özelliğine sahiptir? A) I B) II C) III D) IV EV 8. A m F
Goog-
an en
Dün
vi in.
imali
ün
me-
da-
Go-
m
e-
9-
a.
4-
TURKÇE TESTI
35. 1986 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı alan yazar, zihinsel
çağrışımlar ve iç konuşmalarla kişilerine ruhsal derinlik
kazandırdı.
Bu cümlede sözü edilen yazarın tercih ettiği anla-
tima aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
Bizim bahçeden hastalığına şifa olur diye söküp ge-
tirdiğim kırmızı pancarlanı haşlamış, şimdi de soyup
soyup kåseye doğruyordu. "Ömrümün on beş yılı-
ni verdim buraya ve artık yoruldum." diyordu sun-
durmanın altında.
36. Gazeteci:
Öğle saatleriydi, hastanenin loş koridorlarına seyyar
servis arabasındaki büyük, mat tencerelerden ye-
mek kokuları yayılmıştı. Oğlum meraklanmıştı. Yanı
başımdan kalkıp tencerelere göz attı. Karnını ovuş-
turarak "Patlıcan oturtma, makarna ve cacık!" dedi.
"Benim gelinliğim mi kalmış?" demedim, durdum,
seyre daldığım bu Rumeli kadınının ak tülbentinden,
tarla çiçeği bezekli entarisinden, narin, ak çiğdem
görünüşlü ellerinden bildim Rumeli'nin kokusunu.
Rumeli böyle kokardı işte, serin serin.
D) Evet, o evde dedemin bir kitaplığı vardı, sıkıldıkça
iner bir şeyler karıştırıp okurdum. Duvar saati, çini
sobası; eski, hantal bir radyo, bir de kaldırım eski-
cilerinden aldığı Invicta marka arzuhalci daktilosu...
Biliyor musun, o kitapları bir daha hiç kimse okuma-
di.
Sanatçr: D
Ancak çow
tiğim için
belki ileri
Bunlar ba
aklıma g
uyarısıy
kü kita
Gazel
Sana
Bu s
EX Hintli Çinliye gülümsedi. Çinli dostça "Sevgili kardeş-
Terim, bu beyaz akrabamız, pek şakacı biri." dedi.
"Bize kafasında bir iş yaptığını ama bunun sonucu-
nu torunlarımızın torunlarının bile görüp göremeye-
ceğinin belli olmadığını söylüyor. Onu şakacı olarak
nitelemenizi öneriyorum."
mut
hike
yor
şa
ke
P
9
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
Goog- an en Dün vi in. imali ün me- da- Go- m e- 9- a. 4- TURKÇE TESTI 35. 1986 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı alan yazar, zihinsel çağrışımlar ve iç konuşmalarla kişilerine ruhsal derinlik kazandırdı. Bu cümlede sözü edilen yazarın tercih ettiği anla- tima aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? Bizim bahçeden hastalığına şifa olur diye söküp ge- tirdiğim kırmızı pancarlanı haşlamış, şimdi de soyup soyup kåseye doğruyordu. "Ömrümün on beş yılı- ni verdim buraya ve artık yoruldum." diyordu sun- durmanın altında. 36. Gazeteci: Öğle saatleriydi, hastanenin loş koridorlarına seyyar servis arabasındaki büyük, mat tencerelerden ye- mek kokuları yayılmıştı. Oğlum meraklanmıştı. Yanı başımdan kalkıp tencerelere göz attı. Karnını ovuş- turarak "Patlıcan oturtma, makarna ve cacık!" dedi. "Benim gelinliğim mi kalmış?" demedim, durdum, seyre daldığım bu Rumeli kadınının ak tülbentinden, tarla çiçeği bezekli entarisinden, narin, ak çiğdem görünüşlü ellerinden bildim Rumeli'nin kokusunu. Rumeli böyle kokardı işte, serin serin. D) Evet, o evde dedemin bir kitaplığı vardı, sıkıldıkça iner bir şeyler karıştırıp okurdum. Duvar saati, çini sobası; eski, hantal bir radyo, bir de kaldırım eski- cilerinden aldığı Invicta marka arzuhalci daktilosu... Biliyor musun, o kitapları bir daha hiç kimse okuma- di. Sanatçr: D Ancak çow tiğim için belki ileri Bunlar ba aklıma g uyarısıy kü kita Gazel Sana Bu s EX Hintli Çinliye gülümsedi. Çinli dostça "Sevgili kardeş- Terim, bu beyaz akrabamız, pek şakacı biri." dedi. "Bize kafasında bir iş yaptığını ama bunun sonucu- nu torunlarımızın torunlarının bile görüp göremeye- ceğinin belli olmadığını söylüyor. Onu şakacı olarak nitelemenizi öneriyorum." mut hike yor şa ke P 9
5. "Yazar, bir yerde "Politik alanda eskimiş adımı yüce
sanatta kullanmak istemiyorum." savunmasını yapı-
yor.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangileri
vardır?
Ünsüz değişimi - Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi - Ünlü daralması
Ünlü türemesi - Ünlü düşmesi
Ünsüz türemesi - Ünsüz yumuşaması
6)
E) Ulama - Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
5. "Yazar, bir yerde "Politik alanda eskimiş adımı yüce sanatta kullanmak istemiyorum." savunmasını yapı- yor. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Ünsüz değişimi - Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz benzeşmesi - Ünlü daralması Ünlü türemesi - Ünlü düşmesi Ünsüz türemesi - Ünsüz yumuşaması 6) E) Ulama - Ünsüz düşmesi
Türkçe
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yeni" sözcüğü, karşı-
sında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
Anlam
D
Kullanım
Tanınmayan, bilinmeyen Bu dergi, yeni imzalara
yer veriyor.
B) Eskisinin yerine gelen
Biraz önce, çok zaman
geçmeden
En son edinilen
obrigado poet
abun Kullanılmamış veya az
kullanılmış olan
Yeni edebiyat öğretmenimiz
çok sevecen biri.
Biz de yeni tanıştık, iyi
tanımıyorum.
Bunlar yeni moda, ben
anlamam, dedi.
Yeni elbisenle göz
dolduruyordun.
laus 41 0105
ue
6.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
Türkçe 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yeni" sözcüğü, karşı- sında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Anlam D Kullanım Tanınmayan, bilinmeyen Bu dergi, yeni imzalara yer veriyor. B) Eskisinin yerine gelen Biraz önce, çok zaman geçmeden En son edinilen obrigado poet abun Kullanılmamış veya az kullanılmış olan Yeni edebiyat öğretmenimiz çok sevecen biri. Biz de yeni tanıştık, iyi tanımıyorum. Bunlar yeni moda, ben anlamam, dedi. Yeni elbisenle göz dolduruyordun. laus 41 0105 ue 6.
31. Galiba özümü çok beğendiğimden. Ama bu durumdan hiç
şikâyetçi değilim. Çünkü fikrimce sanatçı biraz megaloman-
dir. Ayrıca bana göre sanatçıların en komiği alçakgönüllü
olanıdır. Yazılarında kendilerinden bahsetmeyenler, güveni
olmayan korkaklar ve zayıflardır. Ben kendime güveniyorum.
İçimde birçok insanın yaşadığını duyuyor ve bu insanları an-
latıyorum.
Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine bir karşılık
olarak söylenmiş olabilir?
A) Bir yazar olarak yazdıklarınızı neden beğeniyorsunuz?
B) Yapıtlarınızda neden hep kendinizi anlatıyorsunuz?
C) Yazdıklarınıza yaşadıklarınızın bir yansıması olarak ba-
kabilir miyiz?
D) Sanatçının kendine aşırı güvenmesi, sanatının gelişimini
nasıl etkilemektedir?
E) Anlatımınızda herkesin bir öz güven bulması sizce neden
kaynaklanıyor?
112
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
31. Galiba özümü çok beğendiğimden. Ama bu durumdan hiç şikâyetçi değilim. Çünkü fikrimce sanatçı biraz megaloman- dir. Ayrıca bana göre sanatçıların en komiği alçakgönüllü olanıdır. Yazılarında kendilerinden bahsetmeyenler, güveni olmayan korkaklar ve zayıflardır. Ben kendime güveniyorum. İçimde birçok insanın yaşadığını duyuyor ve bu insanları an- latıyorum. Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine bir karşılık olarak söylenmiş olabilir? A) Bir yazar olarak yazdıklarınızı neden beğeniyorsunuz? B) Yapıtlarınızda neden hep kendinizi anlatıyorsunuz? C) Yazdıklarınıza yaşadıklarınızın bir yansıması olarak ba- kabilir miyiz? D) Sanatçının kendine aşırı güvenmesi, sanatının gelişimini nasıl etkilemektedir? E) Anlatımınızda herkesin bir öz güven bulması sizce neden kaynaklanıyor? 112
2.
D) aşina olan - ele alınmasının
E) hayran olan - tartışılmasının
İslamiyet öncesi Türk tarihinin, özellikle Türkiye tari-
hinin idari yapısı açısından ehemmiyet arz eden
I
(önemli) kısmı askerî tarihtir. Çünkü kesin olan bir
konu gerek iran gerek Anadolu Selçukluları ve Os-
manlı devlet yapısı içinde ordunun; savaş teknikleri,
örgüt (teşkilat) ve terminoloji açısından bu dönemin
11
mirasını (zenginliğini) taşıdığıdır. Öyle ki Türkçenin
bürokrasi dili olmadığı zaman ve ortamlarda dahi or-
dunun komuta dili ve askerî deyimler (tabirler) her
IV
daim Türkçeydi. Bunun haricinde hukuki yapı ve ida-
re sisteminde Asya ananelerinden (geleneklerinden)
V
izler kalmıştır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
B) II
A) I
TYTAKTIF20223-1
C) III
D) IV
E) V
1
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
2. D) aşina olan - ele alınmasının E) hayran olan - tartışılmasının İslamiyet öncesi Türk tarihinin, özellikle Türkiye tari- hinin idari yapısı açısından ehemmiyet arz eden I (önemli) kısmı askerî tarihtir. Çünkü kesin olan bir konu gerek iran gerek Anadolu Selçukluları ve Os- manlı devlet yapısı içinde ordunun; savaş teknikleri, örgüt (teşkilat) ve terminoloji açısından bu dönemin 11 mirasını (zenginliğini) taşıdığıdır. Öyle ki Türkçenin bürokrasi dili olmadığı zaman ve ortamlarda dahi or- dunun komuta dili ve askerî deyimler (tabirler) her IV daim Türkçeydi. Bunun haricinde hukuki yapı ve ida- re sisteminde Asya ananelerinden (geleneklerinden) V izler kalmıştır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? B) II A) I TYTAKTIF20223-1 C) III D) IV E) V 1
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilişki bir
süre sonra gerginliğe dönüştü."
Cümlesindeki gerginlik sözcüğünün yerine
hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir
anlam kazanır?
Genişleme
C) Yumuşama
BGevşeme
DYY
DYYakınlaşma
E) Bütünleşme
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilişki bir süre sonra gerginliğe dönüştü." Cümlesindeki gerginlik sözcüğünün yerine hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır? Genişleme C) Yumuşama BGevşeme DYY DYYakınlaşma E) Bütünleşme
n-
iyi
in
mki
di.
an
bir
AYDIN YAYINLARI
2. İki ayrı dünyanın yani Batı ile Doğu'nun, yeni ile eskinin
çatıştığı (kıyaslandığı) yerde, bunlardan sadece birini se-
1
çerek çözüm yolu bulunacağına inanmıyor (benimsemiyor)
11
Tanpınar. Yeni bir yaşama tarzının, dolgun ve anlamlı bir
hayatın, sadece geçmişe ve değerlerine dönüşle ya da sa-
dece yeninin yüzeyinde (görünüründe) kalan bir taklitle de-
ğil, ekonomik ve sosyal şartların köklü bir değişime uğra-
tılmasıyla; manevi dünyanın ve kültürün, eski ve yeni un-
surları kapsayan bir senteze ulaştırılmasıyla mümkün ola-
cağını ileri sürüyor (iddia ediyor). Bu, Tanpınar'ın üzerinde
IV V
önemle durduğu ve çeşitli şekillerde dile getirdiği gelişme
V
(ilerleme) fikridir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ay-
raç içinde verilen anlam ile uyuşmamaktadır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
n- iyi in mki di. an bir AYDIN YAYINLARI 2. İki ayrı dünyanın yani Batı ile Doğu'nun, yeni ile eskinin çatıştığı (kıyaslandığı) yerde, bunlardan sadece birini se- 1 çerek çözüm yolu bulunacağına inanmıyor (benimsemiyor) 11 Tanpınar. Yeni bir yaşama tarzının, dolgun ve anlamlı bir hayatın, sadece geçmişe ve değerlerine dönüşle ya da sa- dece yeninin yüzeyinde (görünüründe) kalan bir taklitle de- ğil, ekonomik ve sosyal şartların köklü bir değişime uğra- tılmasıyla; manevi dünyanın ve kültürün, eski ve yeni un- surları kapsayan bir senteze ulaştırılmasıyla mümkün ola- cağını ileri sürüyor (iddia ediyor). Bu, Tanpınar'ın üzerinde IV V önemle durduğu ve çeşitli şekillerde dile getirdiği gelişme V (ilerleme) fikridir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ay- raç içinde verilen anlam ile uyuşmamaktadır? B) II C) III D) IV E) V
2.
S
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması yoktur?
A) Öğrenciler, koridorun başında öğ-
retmenlerini bekliyorlar.
B) Yaşlı insanlar, kendilerine ilgi göste-
rilmesini bekler.
C) Sokak lambasının ölgün ışığı altında
yürüyorduk.
D) Tembel insanlar iş yapmamak için
hep bir bahane bulur.
E) Duyduğuma göre arkadaşın zor gün-
ler geçiriyormuş.
3.
IM
IS
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
2. S Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A) Öğrenciler, koridorun başında öğ- retmenlerini bekliyorlar. B) Yaşlı insanlar, kendilerine ilgi göste- rilmesini bekler. C) Sokak lambasının ölgün ışığı altında yürüyorduk. D) Tembel insanlar iş yapmamak için hep bir bahane bulur. E) Duyduğuma göre arkadaşın zor gün- ler geçiriyormuş. 3. IM IS
3.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" doğru kullanılmıştır?
A) Kaç gün ağladı sızladı; kimse onu dinlemedi?
B) Hangi gün beyaz gömlek giysem yağmur yağar?
C) Niçin ağladığını orada merak etmeyen yoktu?
D) Bunu yapan kim olursa olsun bunun hesabını
E) O da bir gün bu kutlu yürüyüşümüze
katılacak mı?
verecek?
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
3. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" doğru kullanılmıştır? A) Kaç gün ağladı sızladı; kimse onu dinlemedi? B) Hangi gün beyaz gömlek giysem yağmur yağar? C) Niçin ağladığını orada merak etmeyen yoktu? D) Bunu yapan kim olursa olsun bunun hesabını E) O da bir gün bu kutlu yürüyüşümüze katılacak mı? verecek?
INDE ANLAM
Cümle Yorumu Bakış Açısı
.
3. I.
I. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu
halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir.
II. Edebiyat, ne bir doğrular topluluğu ne de bir hakika
habercisidir.
III.
Edebiyatın işlevi, bilimle kitleler arasında sağlam bir
köprü olmaktır.
IV. Edebiyat, okunan edebî eserleri de o eserlerin oluşu
mundaki bilimsel yasaları da kapsar.
V. Edebiyatın yararı, doğrudan değil dolaylı bir yapı gös-
terir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an
lamca birbirine en yakındır?
A) I. vel.
B) II. ve IV.
Test
3
D) III / IV.
C) II. ve V.
E) III. ve V.
5. To
ar
şa
B
g
F
E
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
INDE ANLAM Cümle Yorumu Bakış Açısı . 3. I. I. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. II. Edebiyat, ne bir doğrular topluluğu ne de bir hakika habercisidir. III. Edebiyatın işlevi, bilimle kitleler arasında sağlam bir köprü olmaktır. IV. Edebiyat, okunan edebî eserleri de o eserlerin oluşu mundaki bilimsel yasaları da kapsar. V. Edebiyatın yararı, doğrudan değil dolaylı bir yapı gös- terir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an lamca birbirine en yakındır? A) I. vel. B) II. ve IV. Test 3 D) III / IV. C) II. ve V. E) III. ve V. 5. To ar şa B g F E
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bir başka
zarfın anlamını etkilemektedir?
Uzun
A) Yapılan planla ilgili çok farklı söylentiler dolaşı-
yordu ortalıkta.
B) Biraz ileride, sizin istediğiniz özelliklere sahip bir
ev bulabilirsiniz.
C) Hayli kurnaz görünüyorsun, seninle ortak bir işe
girmem ben.
D) Hayallerimizi
gerçekleştirebilmemiz için fazla
paramız mı olmalı sahiden?
E) Daha güzel bir konu açalım da ortamın havası
değişsin.
6.
ey
tim
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bir başka zarfın anlamını etkilemektedir? Uzun A) Yapılan planla ilgili çok farklı söylentiler dolaşı- yordu ortalıkta. B) Biraz ileride, sizin istediğiniz özelliklere sahip bir ev bulabilirsiniz. C) Hayli kurnaz görünüyorsun, seninle ortak bir işe girmem ben. D) Hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için fazla paramız mı olmalı sahiden? E) Daha güzel bir konu açalım da ortamın havası değişsin. 6. ey tim
İş yaşamının döngülerinden biri müşteri (alıcı) mem-
nuniyetinin sağlanmasıdır. Bu aşamada işletme, müş-
terinin memnuniyetini ölçüp (kontrol edip) gerekirse
#
düzenleyici önlemler almaktadır. Müşterilerden alınan
geri bildirimler (dönütler) bu noktada çok önem arz
etmektedir. Örneğin; bir otomobil üreticisi, ürettiği (ço-
IV
ğalttığı) arabalardan satın alan müşterilerine bir anket
gönderebilmektedir. Anket; aracın performansı, kon-
foru, tasarımı (dizaynı) gibi konularla ilgili müşterilerin
631
memnuniyetini ölçmektedir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi-
nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta-
dır?
A) I
BH
2022-2023 Deneme - 3
C) III
DITV
E) V
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
İş yaşamının döngülerinden biri müşteri (alıcı) mem- nuniyetinin sağlanmasıdır. Bu aşamada işletme, müş- terinin memnuniyetini ölçüp (kontrol edip) gerekirse # düzenleyici önlemler almaktadır. Müşterilerden alınan geri bildirimler (dönütler) bu noktada çok önem arz etmektedir. Örneğin; bir otomobil üreticisi, ürettiği (ço- IV ğalttığı) arabalardan satın alan müşterilerine bir anket gönderebilmektedir. Anket; aracın performansı, kon- foru, tasarımı (dizaynı) gibi konularla ilgili müşterilerin 631 memnuniyetini ölçmektedir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi- nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta- dır? A) I BH 2022-2023 Deneme - 3 C) III DITV E) V