İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye Soruları

11.
1.
1. Grup
Mürebbiye
Kadın İsterse
III.
Gönül Hanım
IV. İzmir Hikâyeleri
V. Hayat-ı Muhayyel
II. Grup
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Halit Ziya Uşaklıgil
Hüseyin Cahit Yalçın
Mehmet Rauf
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grup-
ta verilen sanatçılardan herhangi biriyle eşleştirile-
mez?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
11. 1. 1. Grup Mürebbiye Kadın İsterse III. Gönül Hanım IV. İzmir Hikâyeleri V. Hayat-ı Muhayyel II. Grup Ahmet Hikmet Müftüoğlu Halit Ziya Uşaklıgil Hüseyin Cahit Yalçın Mehmet Rauf Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grup- ta verilen sanatçılardan herhangi biriyle eşleştirile- mez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
19. İstanbul'un iç mahallelerinde yaşananları, hurafeleri,
yanlış Batılılaşmayı işleyen sanatçının eserleri dönemin
sosyal hayatını ve folklorunu ele alması bakımından
önemlidir. Sade bir dille yazmayı savunmuş, konuşma
dilini bütün canlılığıyla eserlerinde kullanmıştır. Sokağı
ve sokağın dilini edebiyata sokan sanatçı olarak ünlen-
miştir. İnsanları yaşadığı ortamda gözlemlemiş ve eser-
lerine olduğu gibi aktarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada hakkında bilgi
verilen sanatçıya ait eserlerden biri değildir?
A) Şıpsevdi
C) Gulyabani
B) Mürebbiye
D) Tesadüf
E) İstanbul'un İç Yüzü
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
19. İstanbul'un iç mahallelerinde yaşananları, hurafeleri, yanlış Batılılaşmayı işleyen sanatçının eserleri dönemin sosyal hayatını ve folklorunu ele alması bakımından önemlidir. Sade bir dille yazmayı savunmuş, konuşma dilini bütün canlılığıyla eserlerinde kullanmıştır. Sokağı ve sokağın dilini edebiyata sokan sanatçı olarak ünlen- miştir. İnsanları yaşadığı ortamda gözlemlemiş ve eser- lerine olduğu gibi aktarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçıya ait eserlerden biri değildir? A) Şıpsevdi C) Gulyabani B) Mürebbiye D) Tesadüf E) İstanbul'un İç Yüzü
12) Toplumcu gerçekçi yazarlar, 1930'lu yıllardan başlayarak toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi
küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşır. Ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici; zengin/fakir,
güçlü/güçsüz, aydın/cahil gibi çatışmalar üzerine kurmaca metinler yazarlar.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde bu parçada anlatılan temalara yer vermez?(5P)
A) Halide Edip Adıvar
B) Sabahattin Ali
C) Orhan Kemal
D) Kemal Tahir
E) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
12) Toplumcu gerçekçi yazarlar, 1930'lu yıllardan başlayarak toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşır. Ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici; zengin/fakir, güçlü/güçsüz, aydın/cahil gibi çatışmalar üzerine kurmaca metinler yazarlar. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde bu parçada anlatılan temalara yer vermez?(5P) A) Halide Edip Adıvar B) Sabahattin Ali C) Orhan Kemal D) Kemal Tahir E) Fakir Baykurt
inhiş einmitgebid sostau hile gebijeg ell enola HAS
20. Ömer Seyfettin
a
nüpsÜ aimsey aboneluricemasho
ashonisc
qe Halide Edip Adıvar be jos selle
deimm
lasu
asu nebmel
nebmelyoz xijoloebl
Reşat Nuri Güntekin
nsani hegellee910) ev msimabom
-sle Yakup Kadri Karaosmanoğlu linoiulunol
dan na
-1816 10sil varliini aimsey ohile steysins visit
inn Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanat-
çıların sanat anlayışları için söylenemez?
41
emA) Öykü ve romanlarda milli duygular işlenmişlerdir.
udpl nehiig pibssy sbr
sbrinslunost
B) Öykülerinde milli romantik bir tutum hakiman
ovbef
C) Anadolu ve Kurtuluş Savaşı yüceltilmiştir.
upoo ninitehlie gimlag ent
D) Anadolu insanını yalın bir dille anlatmışlardır.
ışlardır.
C
E) Durum öyküsü ve psikolojik tahliller bir aradadır.
Y niọt sümünüg
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
inhiş einmitgebid sostau hile gebijeg ell enola HAS 20. Ömer Seyfettin a nüpsÜ aimsey aboneluricemasho ashonisc qe Halide Edip Adıvar be jos selle deimm lasu asu nebmel nebmelyoz xijoloebl Reşat Nuri Güntekin nsani hegellee910) ev msimabom -sle Yakup Kadri Karaosmanoğlu linoiulunol dan na -1816 10sil varliini aimsey ohile steysins visit inn Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanat- çıların sanat anlayışları için söylenemez? 41 emA) Öykü ve romanlarda milli duygular işlenmişlerdir. udpl nehiig pibssy sbr sbrinslunost B) Öykülerinde milli romantik bir tutum hakiman ovbef C) Anadolu ve Kurtuluş Savaşı yüceltilmiştir. upoo ninitehlie gimlag ent D) Anadolu insanını yalın bir dille anlatmışlardır. ışlardır. C E) Durum öyküsü ve psikolojik tahliller bir aradadır. Y niọt sümünüg
1. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı döneminin ha-
vasını yansıtan romanlarından ikisi, aşağıdakilerden
hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Vurup Kahpeye, Türk’ün Ateşle İmtihanı
B) Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal
C) Yaban, Akşam Güneşi
HOS
D) Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek
E Türk'ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
1. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı döneminin ha- vasını yansıtan romanlarından ikisi, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Vurup Kahpeye, Türk’ün Ateşle İmtihanı B) Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal C) Yaban, Akşam Güneşi HOS D) Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek E Türk'ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
21. Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik
eder? Etse de sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her
seferde dört beş günü gâvur edersen tarlanı kim eker, işine
kim bakar? Kasaba iki günlük yol, gidersin, şahitlerin gel-
medi haftaya uğra derler. Mahkemen ertelenir. Sen gününü
şaşırıp gidemezsin, candarma seni alır götürür, gayrı ken-
din istesen bile yakanı sıyıramazsın, evin barkın yıkılır.
Sabahattin All'nin Kağnı hikâyesinden alınan parça
için,
I. Toplumsal bir sorun konu edilmiştir.
II. Ağa ve köylü çatışması işlenmiştir.
III. Durum hikâyesidir.
IV. Öyküleme anlatım biçimi ağır basmıştır.
V. Mekâna ait tasvirler bulunmaktadır.
numaralanmış yargılardan, hangileri söylenemez?
A) I ve Il
B) Ive III
C) ve V
D) II ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 21. Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik eder? Etse de sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her seferde dört beş günü gâvur edersen tarlanı kim eker, işine kim bakar? Kasaba iki günlük yol, gidersin, şahitlerin gel- medi haftaya uğra derler. Mahkemen ertelenir. Sen gününü şaşırıp gidemezsin, candarma seni alır götürür, gayrı ken- din istesen bile yakanı sıyıramazsın, evin barkın yıkılır. Sabahattin All'nin Kağnı hikâyesinden alınan parça için, I. Toplumsal bir sorun konu edilmiştir. II. Ağa ve köylü çatışması işlenmiştir. III. Durum hikâyesidir. IV. Öyküleme anlatım biçimi ağır basmıştır. V. Mekâna ait tasvirler bulunmaktadır. numaralanmış yargılardan, hangileri söylenemez? A) I ve Il B) Ive III C) ve V D) II ve IV E) IV ve V
vaşı ele
in?" Bu
ir sesle
"Lakin,
kın biri
deciple
henüz
05
18. (Milli Edebiyat Dönemi, 1911'de Genç Kalemler dergi-
sinde Yeni Lisan adlı makalenin yayımlanmasıyla başla-
yıp 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sü-
reyi kapsayan edebî dönemdir II. Meşrutiyet'in ilan
edilmesiyle başlayan "Türkçülük" akımı, "edebiyatta millî
kaynaklara dönme" fikrini beraberinde getirmiştir. (III) Bu
anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar, sade dil
kullanmayı ve yerli hayatı konu edinmeyi amaçlamış fakat
bu amaçlarında başarılı olamamışlardır. (IV Sanatçılar,
kendi dönemlerinde yaşananları realist bir bakış açısıyla
eserlerinde anlatmışlardır. (VMillî Edebiyat Dönemi ro-
man ve hikâye yazarları arasında Ömer Seyfettin, Halide
Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Ka-
ray, Aka Gündüz gibi isimler yer alır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I
B) H
C) III
DNV
E) V
@stokul
20. M
H
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
vaşı ele in?" Bu ir sesle "Lakin, kın biri deciple henüz 05 18. (Milli Edebiyat Dönemi, 1911'de Genç Kalemler dergi- sinde Yeni Lisan adlı makalenin yayımlanmasıyla başla- yıp 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sü- reyi kapsayan edebî dönemdir II. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlayan "Türkçülük" akımı, "edebiyatta millî kaynaklara dönme" fikrini beraberinde getirmiştir. (III) Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar, sade dil kullanmayı ve yerli hayatı konu edinmeyi amaçlamış fakat bu amaçlarında başarılı olamamışlardır. (IV Sanatçılar, kendi dönemlerinde yaşananları realist bir bakış açısıyla eserlerinde anlatmışlardır. (VMillî Edebiyat Dönemi ro- man ve hikâye yazarları arasında Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Ka- ray, Aka Gündüz gibi isimler yer alır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I B) H C) III DNV E) V @stokul 20. M H
atqsti uğubnulud ninhe
11. Milli Edebiyat denince akla bir çırpıda hikâye ala-
nında Ömer Seyfettin, roman alanında ise Yakup
Kadri geliyor. Bu iki alanda Halide Edip ve Refik
Halit'i unutmak ise onlara büyük bir haksızlık olur.
Gezi yazısı denince de Falih Rıfkı bu türün ustası
sayılmaktadır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü
geçen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Ateş ve Güneş
C) Miskinler Tekkesi
Kaşağıldan Dom
258
817:alys2
B) Sinekli Bakkal
av D) Dişi Örümcek
E) Nur Baba
et nA (3
1-C 2-C 3-D 4-B 5-B 6-A 7-
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
atqsti uğubnulud ninhe 11. Milli Edebiyat denince akla bir çırpıda hikâye ala- nında Ömer Seyfettin, roman alanında ise Yakup Kadri geliyor. Bu iki alanda Halide Edip ve Refik Halit'i unutmak ise onlara büyük bir haksızlık olur. Gezi yazısı denince de Falih Rıfkı bu türün ustası sayılmaktadır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü geçen sanatçılardan birine ait değildir? A) Ateş ve Güneş C) Miskinler Tekkesi Kaşağıldan Dom 258 817:alys2 B) Sinekli Bakkal av D) Dişi Örümcek E) Nur Baba et nA (3 1-C 2-C 3-D 4-B 5-B 6-A 7-
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Yazar, eserlerini yoğun olarak 1908-1920 yılları arasın-
da vermiştir. Bu yıllar İkinci Meşrutiyet'in ilanını, 31 Mart
Olayı'nı, Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşlarını, Bi-
rinci Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nın bir döne-
mini kapsar. Türk tarihinde derin izler bırakan bu ge-
lişmeler, yazarın hayatını ve doğal olarak eserlerini
önemli ölçüde etkilemiştir. Bilhassa yazarın aynı za-
manda bir asker olması, Balkan Savaşlarına katılması
ye Yanya Kuşatması'nda esir düşmesi, yazarın(Bom-
ba, Hürriyet Bayrakları gibi pek çok hikâyesine ilham
vermiş ve savaş yıllarını, Balkanlarda yaşananları ger-
çekçi bir bakış açısıyla yansıtma olanağı tanımıştır.
B
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
C) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana.
Bu bir çağrı mıydı, yoksa bir acıma duygusu mu çıka-
ramadım.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Yazar, eserlerini yoğun olarak 1908-1920 yılları arasın- da vermiştir. Bu yıllar İkinci Meşrutiyet'in ilanını, 31 Mart Olayı'nı, Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşlarını, Bi- rinci Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nın bir döne- mini kapsar. Türk tarihinde derin izler bırakan bu ge- lişmeler, yazarın hayatını ve doğal olarak eserlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bilhassa yazarın aynı za- manda bir asker olması, Balkan Savaşlarına katılması ye Yanya Kuşatması'nda esir düşmesi, yazarın(Bom- ba, Hürriyet Bayrakları gibi pek çok hikâyesine ilham vermiş ve savaş yıllarını, Balkanlarda yaşananları ger- çekçi bir bakış açısıyla yansıtma olanağı tanımıştır. B Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han- gisidir? A) Falih Rıfkı Atay C) Reşat Nuri Güntekin B) Refik Halit Karay D) Ömer Seyfettin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağrı mıydı, yoksa bir acıma duygusu mu çıka- ramadım.
Sodom ve Gomore
Yaleur
EXBir Sürgün
D) Sinekli Bakkal
halo
17
3. Roman, öykü, tiyatro, ani türlerinde eser vermiştir. Ingiliz
edebiyatı etkisinde, o zaman için yeni fakat çağdaşlarının
çapraşık, aksak ve pürüzlü bulduklan bir üslupla yazılmış
romanlarıyla tanınmıştır. İlk romanlarında aşk konularını
işlemiş, kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Sonra Türk-
çülük akımını benimsedi; duygulandırma ve süslemeden.
kaçınan, realizmi ön planda tutan romanlar verdi. Hele
yurda döndükten sonraki romanlannda konulannı bir olay
çevresinde toplanan tek insanlara değil; devirlere, nesil-
lere gelenek ve törelere bağladı.
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Al Reşat Nuri Güntekin
8) Halide Edip Adivar
Refik Halit Karay
Halit Ziya Uşaklıgil
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
6.
293
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
Sodom ve Gomore Yaleur EXBir Sürgün D) Sinekli Bakkal halo 17 3. Roman, öykü, tiyatro, ani türlerinde eser vermiştir. Ingiliz edebiyatı etkisinde, o zaman için yeni fakat çağdaşlarının çapraşık, aksak ve pürüzlü bulduklan bir üslupla yazılmış romanlarıyla tanınmıştır. İlk romanlarında aşk konularını işlemiş, kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Sonra Türk- çülük akımını benimsedi; duygulandırma ve süslemeden. kaçınan, realizmi ön planda tutan romanlar verdi. Hele yurda döndükten sonraki romanlannda konulannı bir olay çevresinde toplanan tek insanlara değil; devirlere, nesil- lere gelenek ve törelere bağladı. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Al Reşat Nuri Güntekin 8) Halide Edip Adivar Refik Halit Karay Halit Ziya Uşaklıgil Yakup Kadri Karaosmanoğlu 6. 293
şa-
19. (1) Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bazı iştisnalar dışın.
da bu kurala göre yapılmış tamlamaların kullanılmaması esas
alınmıştır. (II) Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanı-
lışlarına göre değerlendirilmesi, bu dillere ait kelimelerin yerine
mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edil
mesi gerektiği savunulmuştur.((III) Arapça ve Farsça kelimelerin
Türkçe telaffuzlarına göre yazılması gerektiğini savunmuşlar ve
eserler buna göre oluşturulmuştur. (IV) Bilim dilinde kullanılan
Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilmesi
erekirken diğer taraftan öteki Türk lehçelerinden kelime alınma-
masına dikkat edilmiştir. (V) Konuşmada, Anadolu şivesinin esas
olarak kabul edilmesi, halkın konuşması esas alınarak yeni bir
yazı dilinin meydana getirilmesini savunmuşlardır.
Yukarıdaki parçada "Yeni Lisan" makalesinde belirtilen amaçlar-
dan bazıları verilmiştir.
Bu bilgilere göre kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı
yapılmıştır?
AH
B) Y
DYIV
C) V
E) II
2.
Milli
Selar
Göka
siyle
"Mill
oluş
olar
tirm
da
yö
me
B
A
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
şa- 19. (1) Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bazı iştisnalar dışın. da bu kurala göre yapılmış tamlamaların kullanılmaması esas alınmıştır. (II) Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanı- lışlarına göre değerlendirilmesi, bu dillere ait kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edil mesi gerektiği savunulmuştur.((III) Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe telaffuzlarına göre yazılması gerektiğini savunmuşlar ve eserler buna göre oluşturulmuştur. (IV) Bilim dilinde kullanılan Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilmesi erekirken diğer taraftan öteki Türk lehçelerinden kelime alınma- masına dikkat edilmiştir. (V) Konuşmada, Anadolu şivesinin esas olarak kabul edilmesi, halkın konuşması esas alınarak yeni bir yazı dilinin meydana getirilmesini savunmuşlardır. Yukarıdaki parçada "Yeni Lisan" makalesinde belirtilen amaçlar- dan bazıları verilmiştir. Bu bilgilere göre kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? AH B) Y DYIV C) V E) II 2. Milli Selar Göka siyle "Mill oluş olar tirm da yö me B A
12.
1. Mev'ud Hüküm
II. Sevda Sokağı Komedyası
III. Çaresaz
IV. Kadınlar Tekkesi
BLV
FROPAC
V. Son Eseri
Yukarıdaki numaralandırılmış
Halide Edip Adıvar'a ait değildir?
A) II
C) III
/////
FRK HAUPT
KARAY
eserlerden hangisi
///
D) V
////
E) I
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
12. 1. Mev'ud Hüküm II. Sevda Sokağı Komedyası III. Çaresaz IV. Kadınlar Tekkesi BLV FROPAC V. Son Eseri Yukarıdaki numaralandırılmış Halide Edip Adıvar'a ait değildir? A) II C) III ///// FRK HAUPT KARAY eserlerden hangisi /// D) V //// E) I
nsanının
eserinde
arı anlat
angile
111
1. Millî Savaş Hikâyeleri
II. Hep O Şarkı
III. Kiralık Konak
IV. Bir Sürgün
V. Sodom ve Gomore
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait yukarıdaki
eserlerden hangisi Anadolu'da cephe gerisinde
yaşananları anlatır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
11.
|||
IV
Y
es
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
nsanının eserinde arı anlat angile 111 1. Millî Savaş Hikâyeleri II. Hep O Şarkı III. Kiralık Konak IV. Bir Sürgün V. Sodom ve Gomore Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait yukarıdaki eserlerden hangisi Anadolu'da cephe gerisinde yaşananları anlatır? A) I B) II C) III D) IV E) V 11. ||| IV Y es
24. Cumhuriyet Dönemi'nde Mustafa Kutlu, Füruzan, Adalet Ağa-
oğlu, Oğuz Atay gibi bazı sanatçılar bireyin iç dünyasını anlat-
mayı amaçlamış ve bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.
Bunlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana
özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Insan ger-
çekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler; olay-
lardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya
çalışmışlardır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen ya-
zarlardan birine ait değildir?
A) Parasız Yatılı Fran
C) Korkuyu Beklerken
E) Anayurt Oteli
✓
Yusuf
Atilgan
BY Yüksek Gerilim
D) Uzun Hikâye
E
mustafa
kutlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
24. Cumhuriyet Dönemi'nde Mustafa Kutlu, Füruzan, Adalet Ağa- oğlu, Oğuz Atay gibi bazı sanatçılar bireyin iç dünyasını anlat- mayı amaçlamış ve bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir. Bunlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Insan ger- çekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler; olay- lardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen ya- zarlardan birine ait değildir? A) Parasız Yatılı Fran C) Korkuyu Beklerken E) Anayurt Oteli ✓ Yusuf Atilgan BY Yüksek Gerilim D) Uzun Hikâye E mustafa kutlu
B. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebi-
yatı için söylenemez?
A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan günümüze
kadar uzanan dönemi içine alan Türk edebiyatının en son
evresidir.
B) Bu dönemin siyasi, iktisadi ve toplumsal tarihine olduğu
kadar sanat ve edebiyatına da damgasını vuran Mustafa
Kemal Atatürk ve onun gerçekleştirdiği inkılâplardır.
C) Bu devir edebiyatında bazı şair ve yazarlar gerçeküstücü-
Jük akımı doğrultusunda okurlarını şaşırtan eserler vermiş-
tir
DY Bu dönemde bazı sanatçılar şiir, hikâye, roman vb. türlerde
verdikleri eserlerini Marksist ve sosyalist ideolojinin etkisiy-
le oluşturmuşlardır.
E) Türkçülük hareketi bu dönemde hızlanmış ve "Cumhuriyet
Dönemi Türk edebiyatı" adı ilk kez "Genç Kalemler" dergi-
Sinde kullanılmıştır.
17
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
B. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebi- yatı için söylenemez? A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan günümüze kadar uzanan dönemi içine alan Türk edebiyatının en son evresidir. B) Bu dönemin siyasi, iktisadi ve toplumsal tarihine olduğu kadar sanat ve edebiyatına da damgasını vuran Mustafa Kemal Atatürk ve onun gerçekleştirdiği inkılâplardır. C) Bu devir edebiyatında bazı şair ve yazarlar gerçeküstücü- Jük akımı doğrultusunda okurlarını şaşırtan eserler vermiş- tir DY Bu dönemde bazı sanatçılar şiir, hikâye, roman vb. türlerde verdikleri eserlerini Marksist ve sosyalist ideolojinin etkisiy- le oluşturmuşlardır. E) Türkçülük hareketi bu dönemde hızlanmış ve "Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı" adı ilk kez "Genç Kalemler" dergi- Sinde kullanılmıştır. 17
karekök
67
20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde
belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Sanat ve edebiyat konularındaki deneme ve eleş-
tiri yazılarıyla tanınmıştır. (Suut Kemal Yetkin)
B) Bir İstanbul öykücüsü olan sanatçı; akıcı, etkileyi-
ci, özentiden uzak bir dil kullanmıştır. (Sait Faik
Abasıyanık)
Şiirlerinde ev-aile-yakın çevre üçgenindeki dar
dünyayı anlatmıştır. (Behçet Necatigil)
10
D) Romanlarında derin psikolojik tahlillere yer veren
sanatçı, Türkçeyi en iyi kullanan yazarlarımızdan-
dir. (Peyami Safa)
E Son derece yalın ve anlaşılır bir dille gezi edebiya-
tımızın en önemli örneklerini vermiştir. (Refik Halit
Karay)
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
karekök 67 20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir? A) Sanat ve edebiyat konularındaki deneme ve eleş- tiri yazılarıyla tanınmıştır. (Suut Kemal Yetkin) B) Bir İstanbul öykücüsü olan sanatçı; akıcı, etkileyi- ci, özentiden uzak bir dil kullanmıştır. (Sait Faik Abasıyanık) Şiirlerinde ev-aile-yakın çevre üçgenindeki dar dünyayı anlatmıştır. (Behçet Necatigil) 10 D) Romanlarında derin psikolojik tahlillere yer veren sanatçı, Türkçeyi en iyi kullanan yazarlarımızdan- dir. (Peyami Safa) E Son derece yalın ve anlaşılır bir dille gezi edebiya- tımızın en önemli örneklerini vermiştir. (Refik Halit Karay)