Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması Soruları

ürkçe
s Bilgisi-Il
si
1
5.
4.
fisitik&
Sche
A) Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
B) Yağmur gibi gözlerindeki yaş neden
C) Bul, bir deniz gecesinde unuttuğun şarkıyı
tyğun
D) Her şarkıdan bir kalp ağrısı kaldı
E) Senden kopardım çiçeklerin en solmazını
TO
Sorardim sini hiç düşünmeden
Sican
70202
ÇÖZÜM
için
KODU
YAZ
Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki farklı ses olayı
vardır?
yada
OKUT
Değişim
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
ürkçe s Bilgisi-Il si 1 5. 4. fisitik& Sche A) Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin B) Yağmur gibi gözlerindeki yaş neden C) Bul, bir deniz gecesinde unuttuğun şarkıyı tyğun D) Her şarkıdan bir kalp ağrısı kaldı E) Senden kopardım çiçeklerin en solmazını TO Sorardim sini hiç düşünmeden Sican 70202 ÇÖZÜM için KODU YAZ Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki farklı ses olayı vardır? yada OKUT Değişim
B) Basit
-99C) Türemiş
D) Birleşik
E) Türemiş
Türemiş
Birleşik
Basit
Basit
ov 20
14. Eğer bizi sual eden olursa
Jbns Boynu bükük benzi soluk yâr söylechon stilly #088
Gülüm gülüm kırıldı kolum
OFFI
Türemiş
Türemiş
Birleşik
Birleşik
snijem jbligoy ha
nevinjonalbonnebrieron moi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Tutmuyor elim turnalar ey
-SIDE soll ov trebuisterves stiano
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmeside emnisvetioninbaging o
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünlü daralması
5. Türkiye dışına yabancı işçi olarak giden birinci nesil, ger
tikleri ülkenin dilini öğrenme gerekse oradaki yaşam biç
ayak uydurma konusunda kendine göre bir direniş sergi
ilgili olarak asağıda verilenlerden hangis
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
B) Basit -99C) Türemiş D) Birleşik E) Türemiş Türemiş Birleşik Basit Basit ov 20 14. Eğer bizi sual eden olursa Jbns Boynu bükük benzi soluk yâr söylechon stilly #088 Gülüm gülüm kırıldı kolum OFFI Türemiş Türemiş Birleşik Birleşik snijem jbligoy ha nevinjonalbonnebrieron moi Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tutmuyor elim turnalar ey -SIDE soll ov trebuisterves stiano A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmeside emnisvetioninbaging o C) Ulama D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü daralması 5. Türkiye dışına yabancı işçi olarak giden birinci nesil, ger tikleri ülkenin dilini öğrenme gerekse oradaki yaşam biç ayak uydurma konusunda kendine göre bir direniş sergi ilgili olarak asağıda verilenlerden hangis
C) İnsan merkeze alan bir yaklaşıma sahip olma
DUlaşım kolaylığı taşıma
E) Müşteri memnuniyetini esas alma
24, Sabahleyin yatakları düzeltmeye gelen görevliye catti:
kahvaltı getiren hasta bakıcıya, vizite yapan doktora
söylendi. Kendisini memnun etmek mümkün olmadı.
Karşısına kimi alırsa derhâl ötekilerden şikâyete
başlıyordu. Öyle ki komşusu hakkında ağzına geleni
söyleyip hastaları bile usandırdı.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünsüz türemesi
B) Ünlü düşmesi +
Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması +
E) Ünsüz benzeşmesi +
vo
Diğer sayfaya geçini
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
C) İnsan merkeze alan bir yaklaşıma sahip olma DUlaşım kolaylığı taşıma E) Müşteri memnuniyetini esas alma 24, Sabahleyin yatakları düzeltmeye gelen görevliye catti: kahvaltı getiren hasta bakıcıya, vizite yapan doktora söylendi. Kendisini memnun etmek mümkün olmadı. Karşısına kimi alırsa derhâl ötekilerden şikâyete başlıyordu. Öyle ki komşusu hakkında ağzına geleni söyleyip hastaları bile usandırdı. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz türemesi B) Ünlü düşmesi + Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması + E) Ünsüz benzeşmesi + vo Diğer sayfaya geçini
Türkçe
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz
değişimi kuralına uymaz?
A) Mutfağın bahçeye açılan kapısı açık kalmıştı.
B)
Fileyi, aldıklarını mutfaktaki masanın üstüne bıraktı.
C) Marulları yıkamak için musluğa yaklaştı.
D) Çocuk, elektriği açtıktan sonra pencere önüne geldi.
E) Ben yatacağım, uykum geldi.
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
Türkçe 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz değişimi kuralına uymaz? A) Mutfağın bahçeye açılan kapısı açık kalmıştı. B) Fileyi, aldıklarını mutfaktaki masanın üstüne bıraktı. C) Marulları yıkamak için musluğa yaklaştı. D) Çocuk, elektriği açtıktan sonra pencere önüne geldi. E) Ben yatacağım, uykum geldi.
20
2. İnsanoğlu karşılaştığı felaketleri yenemeyeceğini anlayın-
ca bunu kabullenmek zorunda kalmıştır. Insan yeryüzün-
de görüldüğü andan itibaren birçok doğa felaketiyle kar-
şılaşmıştır. Bu felaketlerden her defasında aklı, mantığı
ve bilgisi sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Günümüzde
ise karşı karşıya kaldığı en büyük diyebileceğimiz felaket
küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın, diğer doğa felaket-
lerinden farkı tamamen insan kaynaklı olmasıdır.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
E) Ünlü değişimi
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
20 2. İnsanoğlu karşılaştığı felaketleri yenemeyeceğini anlayın- ca bunu kabullenmek zorunda kalmıştır. Insan yeryüzün- de görüldüğü andan itibaren birçok doğa felaketiyle kar- şılaşmıştır. Bu felaketlerden her defasında aklı, mantığı ve bilgisi sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Günümüzde ise karşı karşıya kaldığı en büyük diyebileceğimiz felaket küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın, diğer doğa felaket- lerinden farkı tamamen insan kaynaklı olmasıdır. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü daralması E) Ünlü değişimi
11. L Kalp, vücudumuz oluşurken harekete geçen ilk organi-
IL Bebeğin kalbi altinci haftadan itibaren atmaya başlar.
IIL
Kaip, göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen
altında yer alıyor.
IV. Kalbin her iki tarafında da kulakçık ve kanıncıklar bulunu-
V. Dünyada her yıl 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları
nedeniyle hayatını kaybediyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcükte birden
fazla ses olayı vardır?
AI
B) 11
D) IV
E
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
11. L Kalp, vücudumuz oluşurken harekete geçen ilk organi- IL Bebeğin kalbi altinci haftadan itibaren atmaya başlar. IIL Kaip, göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen altında yer alıyor. IV. Kalbin her iki tarafında da kulakçık ve kanıncıklar bulunu- V. Dünyada her yıl 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcükte birden fazla ses olayı vardır? AI B) 11 D) IV E
Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler.
Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın
aynı sokaklarda. Ve aynı çevrede yaşlanacaksın
ve burada, bu aynı evde ağaracak aklaşacak saçların.
Hep aynı kente varacaksın. Bensiz kaldın diye.
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
OB) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz değişimi
OD) Ünsüz benzeşmesi
OE) Ünlü daralması
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler. Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı çevrede yaşlanacaksın ve burada, bu aynı evde ağaracak aklaşacak saçların. Hep aynı kente varacaksın. Bensiz kaldın diye. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşamasına aykırılık OB) Ünlü düşmesi C) Ünsüz değişimi OD) Ünsüz benzeşmesi OE) Ünlü daralması
6. Sokağın ucuna gelmişti. Dönüp arkasına bakmadı. İn-
I
||
sanlar geçip gidiyorlardı. Arabalar saniye saniyesine yeşil
|||
gözlerinde resim çiziyorlardı. Kimse arkasından arabalara
IV
dikkat etmiyordu. Önceden ona söylemişlerdi.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde
herhangi bir ses olayı yoktur?
A) I
B) II
C) III eD) IV
E) V
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
6. Sokağın ucuna gelmişti. Dönüp arkasına bakmadı. İn- I || sanlar geçip gidiyorlardı. Arabalar saniye saniyesine yeşil ||| gözlerinde resim çiziyorlardı. Kimse arkasından arabalara IV dikkat etmiyordu. Önceden ona söylemişlerdi. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A) I B) II C) III eD) IV E) V
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-
sına aykırı bir sözcük yoktur?
A)
Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
B) Ona olan aşkından şiirler yazmış.
C) Üzülme, bu da gelir, bu da geçer.
D) Dostu için elinden geleni yaptı.
E) Giden güzel günlerini özlüyordu.
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama- sına aykırı bir sözcük yoktur? A) Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. B) Ona olan aşkından şiirler yazmış. C) Üzülme, bu da gelir, bu da geçer. D) Dostu için elinden geleni yaptı. E) Giden güzel günlerini özlüyordu.
8
25. Vykunun içinde bir rüya → uy-ku
Rüyamda bir gece
Geçede ben
Bir yere gidiyorum tad
al Delice
Aklımda sen
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Kaynaştırma ✔
C) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
J
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz yumuşaması
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
8 25. Vykunun içinde bir rüya → uy-ku Rüyamda bir gece Geçede ben Bir yere gidiyorum tad al Delice Aklımda sen Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Kaynaştırma ✔ C) Ünsüz yumuşamasına aykırılık J D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz yumuşaması Diğer Sayfaya Geçiniz.
17. Yuva yapan bir yeşil deniz kaplumbağasına
geçtiğimiz haftalarda uydu vericisi takıldı. Verici
sayesinde yeşil deniz kaplumbağasının kıyıdan
aynidiktan sonra nereye gittiği, nerede kışladığı,
nerede beslendiği takip edilebilecek ve gerekli
önlemler alınabilecek.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
(A) Ünsüz ikizleşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Kaynaştırma harfi
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz sertleşmesi
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
17. Yuva yapan bir yeşil deniz kaplumbağasına geçtiğimiz haftalarda uydu vericisi takıldı. Verici sayesinde yeşil deniz kaplumbağasının kıyıdan aynidiktan sonra nereye gittiği, nerede kışladığı, nerede beslendiği takip edilebilecek ve gerekli önlemler alınabilecek. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? (A) Ünsüz ikizleşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Kaynaştırma harfi D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz sertleşmesi
# Ebabil, dünyada (1) bulunan en esrarengiz
kuş türlerinden birisidir. (II) Ömrünü havada
(III) geçirir hatta havada uyur. Dünyanın en
çok merak (IV) edilen ve en az (V) görülen
kuşudur.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
türetilirken kelime kökünde bir ses olayı
olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
S
SO
TO
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
# Ebabil, dünyada (1) bulunan en esrarengiz kuş türlerinden birisidir. (II) Ömrünü havada (III) geçirir hatta havada uyur. Dünyanın en çok merak (IV) edilen ve en az (V) görülen kuşudur. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türetilirken kelime kökünde bir ses olayı olmuştur? A) I B) II C) III D) IV E) V S SO TO
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir aldığı
ekten dolayı ses değişimine uğramıştır?
A) Düşünceler, en iyi biçimde insanın kendi ana di-
linde gelişip olgunlaşır.
B) Bana göre, yeni yazarlar farklı bir tarz yaratami-
yorlar.
C) Ona göre, düzyazıdaki sadelik şiirde olmamalı-
dır.
D) Ilk yapıtlarından itibaren kimsenin gölgesinde ol
madığını göstermişti.
E) Herkesin şiir, roman, öykü üzerine farklı beklenti-
leri var.
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir aldığı ekten dolayı ses değişimine uğramıştır? A) Düşünceler, en iyi biçimde insanın kendi ana di- linde gelişip olgunlaşır. B) Bana göre, yeni yazarlar farklı bir tarz yaratami- yorlar. C) Ona göre, düzyazıdaki sadelik şiirde olmamalı- dır. D) Ilk yapıtlarından itibaren kimsenin gölgesinde ol madığını göstermişti. E) Herkesin şiir, roman, öykü üzerine farklı beklenti- leri var.
10 Elindeki demirin yamulduğunu görünce şoke
oldu. Ne yapacağını bilemedi. Güpegündüz
yaşanan bu olay karşısında çaresiz kaldı.
Olayı bana anlattı. Hemen bir çözüm bulup
yardım etmeyi çok isterdim ama olay beni de
>
aştı. Bir uzmana ihtiyaç vardı.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünlü düşmesi
Püstü Bayındır
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
10 Elindeki demirin yamulduğunu görünce şoke oldu. Ne yapacağını bilemedi. Güpegündüz yaşanan bu olay karşısında çaresiz kaldı. Olayı bana anlattı. Hemen bir çözüm bulup yardım etmeyi çok isterdim ama olay beni de > aştı. Bir uzmana ihtiyaç vardı. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz düşmesi B) Ünlü daralması C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü düşmesi Püstü Bayındır
22. İnsanın yetenekleri, kendiliğinden çıkan bitkilere.
benzer; okumakla, budanmaları gerekir.
yumuşene
1. ünsüz değişimi
II. ünsüz sertleşmesi
Ill ünlü düşmesi
Bu cümlede yukarıdaki ses olaylarından hangisi ya da
hangileri vardır?
A) Yalnız ill
D) I, II, II
berizes me
C
B) Yalnızl
E) Yalnız I
C) I ve H
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
22. İnsanın yetenekleri, kendiliğinden çıkan bitkilere. benzer; okumakla, budanmaları gerekir. yumuşene 1. ünsüz değişimi II. ünsüz sertleşmesi Ill ünlü düşmesi Bu cümlede yukarıdaki ses olaylarından hangisi ya da hangileri vardır? A) Yalnız ill D) I, II, II berizes me C B) Yalnızl E) Yalnız I C) I ve H
21. Bu dünyada ilerleme seyredenler, adım adım
gitmeye konsantre olmuş kişilerdir.
Bu cümlede ünsüz değişimine ve ünlü düşmesine
örnek olacak kaç sözcük kullanılmıştır?
Unsüz değişimi
A)
B)
€)
DY
E)
yumusa
değition
1
3
2
3
1
By
Ünlü düşmesi
yumusana 1
2
adım
adım
seyredule
1
1
2
191
Lise Türkçe
Ünlü Değişimi ve Ünsüz Yumuşaması
21. Bu dünyada ilerleme seyredenler, adım adım gitmeye konsantre olmuş kişilerdir. Bu cümlede ünsüz değişimine ve ünlü düşmesine örnek olacak kaç sözcük kullanılmıştır? Unsüz değişimi A) B) €) DY E) yumusa değition 1 3 2 3 1 By Ünlü düşmesi yumusana 1 2 adım adım seyredule 1 1 2 191