%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Biyografi Soruları

il-
e
n
24. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Göklere erişti figânım âhım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Bir gülün çevresi dikendir, hardır
Bülbül gül elinden âh ile zardır
Ne de olsa kışın sonu bahardır
Bu da gelir, bu da geçer, ağlama
Thaku?
Daimi'yem her can ermez bu sırra,
Gerçek âşık olan erer o nûra.
Yusuf sabır ile vardı Mısır'a,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
Yukarıda belirtilen şiirin biçim ve içeriği dikkate alındı-
ğında şiirin aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olduğu
söylenebilir? |
A) Anonim halk edebiyatı
C) Aşık tarzı halk edebiyatı
B) Tekke edebiyatı
D) Millî edebiyat
E) Cumhuriyet edebiyatı
26
Lise Türkçe
Biyografi
il- e n 24. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Göklere erişti figânım âhım Bu da gelir bu da geçer ağlama Bir gülün çevresi dikendir, hardır Bülbül gül elinden âh ile zardır Ne de olsa kışın sonu bahardır Bu da gelir, bu da geçer, ağlama Thaku? Daimi'yem her can ermez bu sırra, Gerçek âşık olan erer o nûra. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a, Bu da gelir bu da geçer ağlama. Yukarıda belirtilen şiirin biçim ve içeriği dikkate alındı- ğında şiirin aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? | A) Anonim halk edebiyatı C) Aşık tarzı halk edebiyatı B) Tekke edebiyatı D) Millî edebiyat E) Cumhuriyet edebiyatı 26
17. (1) Gülmece ögesini, belli bir oranda siirimin hamuruna
katarim. (II) Şiirime güleçlik kazandırmak için... (III) Hani
acı ilaçlara birazcık şeker katarlar ya, içimi kolay olsun
diye, onun gibi. (IV) Amaç, boşu boşuna güldürüp eğlen-
dirme değil, gerçekliğin içimini, algılanmasını kolaylaş-
tırmak. (V) Bu katkıları iyi oranlayamadınız mı emeğiniz
boşa gider ve kelimelere cambazlık yaptırmaktan öte bir
şey yapmamış olursunuz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlenin yüklemi etken geçişli bir fiildir.
B) II. cümle eksiltili bir cümledir.
C). cümlede edata yer verilmiştir.
DIV. cümlede ek-fiil geniş zaman ekleri düşmüştür.
V. cümle, sıralı bir cümledir.
Lise Türkçe
Biyografi
17. (1) Gülmece ögesini, belli bir oranda siirimin hamuruna katarim. (II) Şiirime güleçlik kazandırmak için... (III) Hani acı ilaçlara birazcık şeker katarlar ya, içimi kolay olsun diye, onun gibi. (IV) Amaç, boşu boşuna güldürüp eğlen- dirme değil, gerçekliğin içimini, algılanmasını kolaylaş- tırmak. (V) Bu katkıları iyi oranlayamadınız mı emeğiniz boşa gider ve kelimelere cambazlık yaptırmaktan öte bir şey yapmamış olursunuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlenin yüklemi etken geçişli bir fiildir. B) II. cümle eksiltili bir cümledir. C). cümlede edata yer verilmiştir. DIV. cümlede ek-fiil geniş zaman ekleri düşmüştür. V. cümle, sıralı bir cümledir.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce, -ca, -çe, -ça eklen-
diği sözcüğe "Elindeki paketleri yavaşça masaya bıraktı."
cümlesindeki anlamı kazandırmıştır?
A) Ona gönlünce çalışacağı çok az vakit kalıyor.
B) Sınav sonuçları okul yönetimince açıklanacak.
C) Bunca sıkıntıya şimdiye kadar nasıl katlanmış?
D) Evin bütün odalarını güzelce boyamışlar.
E) Tiyatrolar sayıca artsa da oyunların kalitesi düştü.
1
ayınları
Lise Türkçe
Biyografi
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce, -ca, -çe, -ça eklen- diği sözcüğe "Elindeki paketleri yavaşça masaya bıraktı." cümlesindeki anlamı kazandırmıştır? A) Ona gönlünce çalışacağı çok az vakit kalıyor. B) Sınav sonuçları okul yönetimince açıklanacak. C) Bunca sıkıntıya şimdiye kadar nasıl katlanmış? D) Evin bütün odalarını güzelce boyamışlar. E) Tiyatrolar sayıca artsa da oyunların kalitesi düştü. 1 ayınları
11. Yaşamak her bireyin serüvenidir. Ama bu serüveni insanoğlu
sanat yapıtlarıyla gerçekleştirirse yaşadığını anlıyor.
Dünyayı dolduran milyarlarca insanın yaşamın tadını,
güzelliğini, çirkinliğini gereği gibi duyduğunu söylemek olası
mı? Değil. Milyonlarca insan doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Hem
de hiçbir tat almadan, tat almak nedir bilmeden, yaşamda
bir anlam aramadan yaşıyor. Kaç kişi yaşam gerçeğinin
farkındadır bu dünyada? İnsanoğlu yaşamı, yaşamın
gerçeğini ancak sanat yapıtlarıyla duyar, bilir, öğrenir.
I. Yaşamı anlamlandırma
II.
Estetik tat oluşturma
1. Farkındalık yaratma
Bu parçada sanat yapıtlarının insana kattıkları arasında
yukarıdakilerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C)Yalnız III
Lise Türkçe
Biyografi
11. Yaşamak her bireyin serüvenidir. Ama bu serüveni insanoğlu sanat yapıtlarıyla gerçekleştirirse yaşadığını anlıyor. Dünyayı dolduran milyarlarca insanın yaşamın tadını, güzelliğini, çirkinliğini gereği gibi duyduğunu söylemek olası mı? Değil. Milyonlarca insan doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Hem de hiçbir tat almadan, tat almak nedir bilmeden, yaşamda bir anlam aramadan yaşıyor. Kaç kişi yaşam gerçeğinin farkındadır bu dünyada? İnsanoğlu yaşamı, yaşamın gerçeğini ancak sanat yapıtlarıyla duyar, bilir, öğrenir. I. Yaşamı anlamlandırma II. Estetik tat oluşturma 1. Farkındalık yaratma Bu parçada sanat yapıtlarının insana kattıkları arasında yukarıdakilerden hangileri yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C)Yalnız III
13. Genellikle klasikleri okumadan önce
onlar üzerine yazılmış ve çoğu birbiri-
ni tekrarlayan yorumları, açıklamaları
okuruz. Oysa klasikler, kendileri hak-
kında oluşmuş eleştirel kabulleri, her
okumada silkeleyip üzerinden atan ya-
pitlardır.
yayıncılık
Bu parçada altı çizili sözle klasiklerle
ilgili anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Yeni okumalara imkân sunmaması
Hakkındaki kanaatleri geçersiz kıl-
ması
Yazarının kurgu yeteneğini yansıt-
ması
OVE
D) Eleştirel bakış açısını desteklemesi
E) Çözümleyici yöntemleri önceleme-
mesi
Lise Türkçe
Biyografi
13. Genellikle klasikleri okumadan önce onlar üzerine yazılmış ve çoğu birbiri- ni tekrarlayan yorumları, açıklamaları okuruz. Oysa klasikler, kendileri hak- kında oluşmuş eleştirel kabulleri, her okumada silkeleyip üzerinden atan ya- pitlardır. yayıncılık Bu parçada altı çizili sözle klasiklerle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakiler- den hangisidir? A) Yeni okumalara imkân sunmaması Hakkındaki kanaatleri geçersiz kıl- ması Yazarının kurgu yeteneğini yansıt- ması OVE D) Eleştirel bakış açısını desteklemesi E) Çözümleyici yöntemleri önceleme- mesi
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri
21. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi I. Yeni şiir an-
layışına bağlı sanatçılardan biri tarafından dile
getirilmiş olamaz?
A) Şiir, ölçüden ve uyaktan kurtarılmalıdır.
B) Dildeki her sözcük şiire girmeli, şairane sözlerden
kaçınılmalıdır.
C) Edebî sanatlarla yüklü bir dil kullanılmamalıdır.
D) Şair; espriye, nükteye, şaşırtmaya dayalı bir anla-
tımı benimsemelidir.
E) Şiir, duyguya ve çağrışımlara dayalı olmalıdır.
Lise Türkçe
Biyografi
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri 21. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi I. Yeni şiir an- layışına bağlı sanatçılardan biri tarafından dile getirilmiş olamaz? A) Şiir, ölçüden ve uyaktan kurtarılmalıdır. B) Dildeki her sözcük şiire girmeli, şairane sözlerden kaçınılmalıdır. C) Edebî sanatlarla yüklü bir dil kullanılmamalıdır. D) Şair; espriye, nükteye, şaşırtmaya dayalı bir anla- tımı benimsemelidir. E) Şiir, duyguya ve çağrışımlara dayalı olmalıdır.
1.
TYT / Türkçe
TÜRKÇE T
1. Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına
İngiliz edebiyat eleştirmeni ve yazar James Wood, Çehov
için şunları söyler: "Ayrıntı, Çehov'un eserinde sabit olma-
yan, suskun bir varlıktır. Dünyayı kendisi gibi kaçamaklı bu-
lur, hayatı her dalından salkım salkım öykülerin, mahrem
duyguların sallandığı bir ağaç olarak hayal ederdi. Öykü
onun için muamma olarak başlar, muamma olarak biterdi."
Bu parçada altı çizili sözle bahsedilen yazarın öyküle-
rine ilişkin asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Yeni imgeler çağrıştırdığı
B) Okura düşünsel derinlik kazandırdığı
C) Yazınsal türlere kaynaklık ettiği
Bilinmeyen yönlerinin bulunduğu
Çok boyutluluk içeren bir yapıda olduğu
Lise Türkçe
Biyografi
1. TYT / Türkçe TÜRKÇE T 1. Bu testte 40 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına İngiliz edebiyat eleştirmeni ve yazar James Wood, Çehov için şunları söyler: "Ayrıntı, Çehov'un eserinde sabit olma- yan, suskun bir varlıktır. Dünyayı kendisi gibi kaçamaklı bu- lur, hayatı her dalından salkım salkım öykülerin, mahrem duyguların sallandığı bir ağaç olarak hayal ederdi. Öykü onun için muamma olarak başlar, muamma olarak biterdi." Bu parçada altı çizili sözle bahsedilen yazarın öyküle- rine ilişkin asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gisidir? A) Yeni imgeler çağrıştırdığı B) Okura düşünsel derinlik kazandırdığı C) Yazınsal türlere kaynaklık ettiği Bilinmeyen yönlerinin bulunduğu Çok boyutluluk içeren bir yapıda olduğu
- TYT-
A
r
1
UĞUR
28. Muhabir:
(1) ----
A
Muhabir:
(11) ---
A
Yazar:
- Haklısınız; yaşamım anılarımı yazdığım birçok ki-
tapta var. Başka bir açıdan bakalım. Yazıyı bir iletişim
konusu olarak ele alıyorum. Bir mesajım var, o mesaji
iletmek istiyorum. O mesajı eskiden gazete yazılarımla
iletiyordum, şimdi kitaplarımla iletiyorum. İstediklerimi
romanların kahramanları söylüyor. O kahramanların
arkasında ben varım doğrudan.
Yazar:
- Liseden beri meraklıyım bu işe. Gazeteciliğe başla-
dığımda da devam etti belge toplama merakım,
zamanla arşiv hâline geldi. Gazetedeki odam bir belge
merkezi oldu. Gazetecilikle birlikte bütün güncel olayları
kutularda sakladım. Evde de bu biriktirdiğim belgeleri
dosyaladım. Gelen mektuplar dosyalarda, hiçbirisini
atmadım. Şimdi değerlendiriyorum onları.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) I. Eserlerinizdeki kahramanların sizinle çok benzer
olmasının nedeni nedir?
II.Belgelere dayalı eser yazmakla, kurgusal metinler
üretmek arasındaki farkla ilgili neler söylersiniz?
BI. Yazacak olduğunuz türü, vermek istediğiniz
mesaja göre mi belirliyorsunuz?
II.Gazetecilik mesleğinizin yazarlığınıza olan
katkıları ile ilgili neler söylersiniz?
1. Yazdığınız biyografilerde kendi yaşamınızı
anlatarak hayat hikâyenizi mi anlatıyorsunuz okur-
lara?
II. Her kitabınızın belgelere dayandığını görüyoruz,
bu belgeleri nasıl ediniyorsunuz?
D) I. Kendi yaşamınıza yakın yazarların biyografisini
yazmak sizin için daha mı kolay oluyor?
II. Toparladığınız belgeleri eserlerinizde kullanırken
nasıl bir yöntem izliyorsunuz?
E) I. Yazdığınız biyografi türü eserlerde kendinizden
bir şey katmamayı nasıl başarıyorsunuz?
II.Gazetecilik birikiminizi yazarlığa dönüştürürken
izlediğiniz yöntemleri açıklar mısınız?
Lise Türkçe
Biyografi
- TYT- A r 1 UĞUR 28. Muhabir: (1) ---- A Muhabir: (11) --- A Yazar: - Haklısınız; yaşamım anılarımı yazdığım birçok ki- tapta var. Başka bir açıdan bakalım. Yazıyı bir iletişim konusu olarak ele alıyorum. Bir mesajım var, o mesaji iletmek istiyorum. O mesajı eskiden gazete yazılarımla iletiyordum, şimdi kitaplarımla iletiyorum. İstediklerimi romanların kahramanları söylüyor. O kahramanların arkasında ben varım doğrudan. Yazar: - Liseden beri meraklıyım bu işe. Gazeteciliğe başla- dığımda da devam etti belge toplama merakım, zamanla arşiv hâline geldi. Gazetedeki odam bir belge merkezi oldu. Gazetecilikle birlikte bütün güncel olayları kutularda sakladım. Evde de bu biriktirdiğim belgeleri dosyaladım. Gelen mektuplar dosyalarda, hiçbirisini atmadım. Şimdi değerlendiriyorum onları. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) I. Eserlerinizdeki kahramanların sizinle çok benzer olmasının nedeni nedir? II.Belgelere dayalı eser yazmakla, kurgusal metinler üretmek arasındaki farkla ilgili neler söylersiniz? BI. Yazacak olduğunuz türü, vermek istediğiniz mesaja göre mi belirliyorsunuz? II.Gazetecilik mesleğinizin yazarlığınıza olan katkıları ile ilgili neler söylersiniz? 1. Yazdığınız biyografilerde kendi yaşamınızı anlatarak hayat hikâyenizi mi anlatıyorsunuz okur- lara? II. Her kitabınızın belgelere dayandığını görüyoruz, bu belgeleri nasıl ediniyorsunuz? D) I. Kendi yaşamınıza yakın yazarların biyografisini yazmak sizin için daha mı kolay oluyor? II. Toparladığınız belgeleri eserlerinizde kullanırken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? E) I. Yazdığınız biyografi türü eserlerde kendinizden bir şey katmamayı nasıl başarıyorsunuz? II.Gazetecilik birikiminizi yazarlığa dönüştürürken izlediğiniz yöntemleri açıklar mısınız?
TYT / Türkçe
21. Kazdağlan, ömründe en az bir kez içinde uyanmamız 22.
gereken bir rüyaysa Yeşilyurt köyü, bu rüyanın en güzel 3
duraklanından biri. Konaklamak için yeni nesil, doğaya
saygili, misafirperve ahşap oteller, taş dokular ve olabil-
diğince korunmuş bir doğa var. Yeşilyurt köyü, bize Rum-
lardan ve Türkmenlerden kalma bir miras. Köyün denize
uzaklığı iki kilometre. Pek çok taş ev restore edilmiş. Yaz-
gara Mola isimli küçük dükkân; keçi sütüyle hazırlanmış
fesleğenli, tarçınlı, zencefilli ev yapımı dondurma satıyor.
Dükkânlardan Ege türküleri veya caz tinıları sokağa yayı-
liyor. Yazgara Mola'nın hemen yanındaki dükkânda çok
güzel ahşap eşyalar bulabilirsiniz. Köyün en güzel sokak-
larını gezin, bir kahvede soluklanın, Çetmihan'da birbirini-
zin gözlerinin içine bakarak güneşi batırın.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
Öyküleme
B) Betimleme 2
3
Karşılaştırma
Kişileştirme
Benzetme
WING
B
ki
D
Lise Türkçe
Biyografi
TYT / Türkçe 21. Kazdağlan, ömründe en az bir kez içinde uyanmamız 22. gereken bir rüyaysa Yeşilyurt köyü, bu rüyanın en güzel 3 duraklanından biri. Konaklamak için yeni nesil, doğaya saygili, misafirperve ahşap oteller, taş dokular ve olabil- diğince korunmuş bir doğa var. Yeşilyurt köyü, bize Rum- lardan ve Türkmenlerden kalma bir miras. Köyün denize uzaklığı iki kilometre. Pek çok taş ev restore edilmiş. Yaz- gara Mola isimli küçük dükkân; keçi sütüyle hazırlanmış fesleğenli, tarçınlı, zencefilli ev yapımı dondurma satıyor. Dükkânlardan Ege türküleri veya caz tinıları sokağa yayı- liyor. Yazgara Mola'nın hemen yanındaki dükkânda çok güzel ahşap eşyalar bulabilirsiniz. Köyün en güzel sokak- larını gezin, bir kahvede soluklanın, Çetmihan'da birbirini- zin gözlerinin içine bakarak güneşi batırın. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok- tur? Öyküleme B) Betimleme 2 3 Karşılaştırma Kişileştirme Benzetme WING B ki D
Sim
7. Sabahattin Ali öykülerinde direkt, dolaysız bir anla-
tim yolunu tercih etmiştir. Pek çok öyküsünü imge ve
simgelere başvurmadan anlatır. Ama Sırça Köşk'ün
masallar bölümünde alegorik bir anlatıma yönelir. Bir
mesaj verme, bir doğruyu savunma gayreti içerisinde
olduğu için öyküde çarpıcılığı, irkiltmeyi, sarsmayı
hedefler. Bu beklentiye en uygun yöntem ise "olay
öykü" yaklaşımıdır. Olay öykü anlayışını benimseyen
Sabahattin Ali bu yanıyla temasal anlamda olmasa
bile biçimsel anlamda Ömer Seyfettin damarını izler.
Klasik giriş/gelişme/sonuç disiplinine bağlıdır. Bu
yöntemin bir sonucu olarak da onun öykülerinde
finaller önemlidir. Finallerde her şey çözüme kavuşur.
Zaten öykü de sondaki finale göre ayarlanmıştır.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
A) Deneme
Bilimsel makale
C) Fıkra
E) Gazete makalesi
D) Biyografi-
Lise Türkçe
Biyografi
Sim 7. Sabahattin Ali öykülerinde direkt, dolaysız bir anla- tim yolunu tercih etmiştir. Pek çok öyküsünü imge ve simgelere başvurmadan anlatır. Ama Sırça Köşk'ün masallar bölümünde alegorik bir anlatıma yönelir. Bir mesaj verme, bir doğruyu savunma gayreti içerisinde olduğu için öyküde çarpıcılığı, irkiltmeyi, sarsmayı hedefler. Bu beklentiye en uygun yöntem ise "olay öykü" yaklaşımıdır. Olay öykü anlayışını benimseyen Sabahattin Ali bu yanıyla temasal anlamda olmasa bile biçimsel anlamda Ömer Seyfettin damarını izler. Klasik giriş/gelişme/sonuç disiplinine bağlıdır. Bu yöntemin bir sonucu olarak da onun öykülerinde finaller önemlidir. Finallerde her şey çözüme kavuşur. Zaten öykü de sondaki finale göre ayarlanmıştır. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? A) Deneme Bilimsel makale C) Fıkra E) Gazete makalesi D) Biyografi-
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme de-
yimleşmemiştir?
A) Ona yıllarca kol kanat gerdik.
B) Sen onun atıp tuttuğuna bakma.
C) Toplantıda abuk subuk konuşup durdu.
D) Biraz mırın kırın etti ama sonunda kabul etti.
E O kolay soruları bile bile cevaplamamış.
Lise Türkçe
Biyografi
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme de- yimleşmemiştir? A) Ona yıllarca kol kanat gerdik. B) Sen onun atıp tuttuğuna bakma. C) Toplantıda abuk subuk konuşup durdu. D) Biraz mırın kırın etti ama sonunda kabul etti. E O kolay soruları bile bile cevaplamamış.
EDEBİ SANATLAR
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ
1.
Cumhuriyet döneml hikâyecilerinden olan Salt Faik
Abasıyanık, 1906'da Adapazarı'nda doğmuş, 11 Mayıs
1954 tarihinde Istanbul'da ölmüştür. Ilkokulu Adapaza-
n'nda bitirdikten sonra onuncu sinila kadar Istanbul Er-
kek Lisesi'nde okudu; orta öğrenimini Bursa'da tamam-
ladı. Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kny-
doldu ise de çok geçmeden burayı bırakıp İsviçre'ye
ekonomi okumaya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra
kısa bir süre bir azınlık okulunda Türkçe öğretmenliği
yaptı, zahire ticaretiyle uğraştı ve bir gazetede adliye S
muhabiri olarak çalıştı. Babasının geliriyle geçindl. Bur-
gaz Adası'ndaki köşklerinde annesiyle birlikte yaşadı.
Bu parça, aşağıdakı düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
$3
E
A) Biyografi
D) Deneme
B) Makale
E) Günlük
C) Ani
$
$
1
$
bry
bry
bry
bry bry
Liq
Lise Türkçe
Biyografi
EDEBİ SANATLAR DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ 1. Cumhuriyet döneml hikâyecilerinden olan Salt Faik Abasıyanık, 1906'da Adapazarı'nda doğmuş, 11 Mayıs 1954 tarihinde Istanbul'da ölmüştür. Ilkokulu Adapaza- n'nda bitirdikten sonra onuncu sinila kadar Istanbul Er- kek Lisesi'nde okudu; orta öğrenimini Bursa'da tamam- ladı. Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kny- doldu ise de çok geçmeden burayı bırakıp İsviçre'ye ekonomi okumaya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre bir azınlık okulunda Türkçe öğretmenliği yaptı, zahire ticaretiyle uğraştı ve bir gazetede adliye S muhabiri olarak çalıştı. Babasının geliriyle geçindl. Bur- gaz Adası'ndaki köşklerinde annesiyle birlikte yaşadı. Bu parça, aşağıdakı düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? $3 E A) Biyografi D) Deneme B) Makale E) Günlük C) Ani $ $ 1 $ bry bry bry bry bry Liq
3 tarihinde Mill Egi-
dürlüğüne atandım.
kaldim. Ayrilmamin
edir. Milletvekili ol
kez Heyetine Dye
anda asli üye ola-
den hangisin-
Dyküsü
yri içinde
mümkün-
arada
B) SL
C) All Sir Neval-
D) Sehi Bey-Hest Behişt
E) Namık Kemal - Vatan yahut Silis!
12. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ve otobiyografinin or-
tak özelliklerinden biri değildir?
A) Kişisel hayatı konu almaları, bilgi verme amaçlı oluştu-
rulan metin türü olmaları
FOBİYOGRAFİ
B) Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türünün kul-
lanılması
C) Açık, duru ve yalın bir dil ile kaleme alınmaları
D) Bütünlük taşımaları ve anlatımda kesintiye yer verilme-
mesi
E) Yazarın kendini merkeze alarak anlatımını oluşturması
Lise Türkçe
Biyografi
3 tarihinde Mill Egi- dürlüğüne atandım. kaldim. Ayrilmamin edir. Milletvekili ol kez Heyetine Dye anda asli üye ola- den hangisin- Dyküsü yri içinde mümkün- arada B) SL C) All Sir Neval- D) Sehi Bey-Hest Behişt E) Namık Kemal - Vatan yahut Silis! 12. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ve otobiyografinin or- tak özelliklerinden biri değildir? A) Kişisel hayatı konu almaları, bilgi verme amaçlı oluştu- rulan metin türü olmaları FOBİYOGRAFİ B) Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türünün kul- lanılması C) Açık, duru ve yalın bir dil ile kaleme alınmaları D) Bütünlük taşımaları ve anlatımda kesintiye yer verilme- mesi E) Yazarın kendini merkeze alarak anlatımını oluşturması
9. Şarj edilebilen lityum iyon piller, cep telefonları ile dizüstü
|
bilgisayarları daha da cazip hâle getirdi. Taşınabilir
||
bütün elektronik cihazları, kullanıcılar için olduğu
|||
kadar dünya için de yararlı hâle getiren bu teknoloji,
elektrikli arabalarda da güç kaynağı olarak kullanılan
elektri
IV
ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin
depolanmasını sağlayabilmekte. Bu sayede dünyayı fosil
V
yakıtlardan arındırmak artık mümkün olabilir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangileri
"üçüncü tekil kişi iyelik eki" almıştır?
A) I ve II
(B) I ve IV
D) III ve V
N
IV ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Biyografi
9. Şarj edilebilen lityum iyon piller, cep telefonları ile dizüstü | bilgisayarları daha da cazip hâle getirdi. Taşınabilir || bütün elektronik cihazları, kullanıcılar için olduğu ||| kadar dünya için de yararlı hâle getiren bu teknoloji, elektrikli arabalarda da güç kaynağı olarak kullanılan elektri IV ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını sağlayabilmekte. Bu sayede dünyayı fosil V yakıtlardan arındırmak artık mümkün olabilir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangileri "üçüncü tekil kişi iyelik eki" almıştır? A) I ve II (B) I ve IV D) III ve V N IV ve V C) II ve III
B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir ögeyi
buldurmaya yöneliktir?
A) Sen hangi yüzle yanımıza geliyorsun? S
B) Bizi hangi zamanda çağırmışlardı?
C) Hangi insan hayvanlara böyle davranır ki?
D) Şimdi arkadaşlarımız hangi gün gelecek buraya?
E) Siz hangi gece yola çıkacaktınız?
Lise Türkçe
Biyografi
B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir? A) Sen hangi yüzle yanımıza geliyorsun? S B) Bizi hangi zamanda çağırmışlardı? C) Hangi insan hayvanlara böyle davranır ki? D) Şimdi arkadaşlarımız hangi gün gelecek buraya? E) Siz hangi gece yola çıkacaktınız?
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A)
CLI
DHV
20. Başlangıçta divan tarzında, bireysel temalı şiirler yazarken
yaşadığı dönemdeki olayların ve kimi sanatçıların etkisiyle
siyasi ve sosyal temalı yeni şiire yöneldi. O da çağdaşı
pek çok sanatçı gibi "toplum için sanat" anlayışı ile eser
verdi. Vatan, millet, insanlık, hak, hukuk, hürriyet, adalet,
kahramanlık ve cesaret gibi temaları işleyen sanatçı "Vatan
ve Hürriyet Şairi" olarak nitelendi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ziya Paşa
D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ BİTT
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ
Lise Türkçe
Biyografi
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) CLI DHV 20. Başlangıçta divan tarzında, bireysel temalı şiirler yazarken yaşadığı dönemdeki olayların ve kimi sanatçıların etkisiyle siyasi ve sosyal temalı yeni şiire yöneldi. O da çağdaşı pek çok sanatçı gibi "toplum için sanat" anlayışı ile eser verdi. Vatan, millet, insanlık, hak, hukuk, hürriyet, adalet, kahramanlık ve cesaret gibi temaları işleyen sanatçı "Vatan ve Hürriyet Şairi" olarak nitelendi. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Namık Kemal B) Şinasi C) Ziya Paşa D) Muallim Naci E) Abdülhak Hamit Tarhan TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ BİTT SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ