Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edat, Bağlaç ve Ünlem Soruları

17. I. Vah zavallı! Ne yapacak şimdi?
II. Ay, bacaklarım çok ağrıyor!
III. Oy, başıma gelenler!
IV. Üf, yaralarım bir türlü iyileşmedi!
V. Eh, bu işi de hâllettik.
Yukarıdaki cümlelerde kullanılan ünlemlerden hangi
ikisi aynı anlamlıdır?
A) ve II
D) Ilve V
BI ve H
E) IV ve V
ve IV
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
17. I. Vah zavallı! Ne yapacak şimdi? II. Ay, bacaklarım çok ağrıyor! III. Oy, başıma gelenler! IV. Üf, yaralarım bir türlü iyileşmedi! V. Eh, bu işi de hâllettik. Yukarıdaki cümlelerde kullanılan ünlemlerden hangi ikisi aynı anlamlıdır? A) ve II D) Ilve V BI ve H E) IV ve V ve IV
03 14.1. Sözcük Türleri/Edatlar (ilgeçler)-Bağlaçlar-Ünlem
(1) Dile önem veren sanatçıların başında Ömer Seyfettin
gelirdi. (II) O, milliyetçiliğe bir bütün hâlinde ulaşabil-
menin tek yolu olarak dilde sadeleşmeyi görmüştü. (III)
Ona göre milleti meydana getiren etkenlerin başında dil
vardı. (IV) Milletleri ayakta tutabilmenin biricik çaresi dili
sadeleştirerek herkesin anlayabileceği bir ortam yarata-
bilmekti. (V) Yani dilde birliği sağlamaktı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bağlaç vardır?
m
A) I
B) II
C)III
D) IV
emen soy
E) V
S
1
4.
Aşağıdaki cümle
lerinden farklı bi
A) Yüzlerce ada
le ateşi sönd
B) Uzun zamar
sevincle bağ
C) Çocuklar ist
öğrenince L
D) Yaşadığımı
ceğe umutl
E Cumhuriye
kutlandı
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
03 14.1. Sözcük Türleri/Edatlar (ilgeçler)-Bağlaçlar-Ünlem (1) Dile önem veren sanatçıların başında Ömer Seyfettin gelirdi. (II) O, milliyetçiliğe bir bütün hâlinde ulaşabil- menin tek yolu olarak dilde sadeleşmeyi görmüştü. (III) Ona göre milleti meydana getiren etkenlerin başında dil vardı. (IV) Milletleri ayakta tutabilmenin biricik çaresi dili sadeleştirerek herkesin anlayabileceği bir ortam yarata- bilmekti. (V) Yani dilde birliği sağlamaktı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bağlaç vardır? m A) I B) II C)III D) IV emen soy E) V S 1 4. Aşağıdaki cümle lerinden farklı bi A) Yüzlerce ada le ateşi sönd B) Uzun zamar sevincle bağ C) Çocuklar ist öğrenince L D) Yaşadığımı ceğe umutl E Cumhuriye kutlandı
6.- akımına göre; tabiat, üzerinde düşünülmesi gereken
mükemmel ve muhteşem bir varlıktır. Tabiat, insana huzur
verir; şehrin (medeniyetin) gürültüsüne (kötülüğüne) kar
şi tabiata (köye) sığınmak gerekir. Tabiat, bize Allah'ı gös
teren mükemmel bir kitaptır, sanatlı bir eserdir. Tabiat, şiir,
Tanrı ise şairdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler edebi akım
lardan hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm
C) Hümanizm
-E 5-B
6-A
E Natüralizm
B) Klasisizm
D) Realizm
Ba
le
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
6.- akımına göre; tabiat, üzerinde düşünülmesi gereken mükemmel ve muhteşem bir varlıktır. Tabiat, insana huzur verir; şehrin (medeniyetin) gürültüsüne (kötülüğüne) kar şi tabiata (köye) sığınmak gerekir. Tabiat, bize Allah'ı gös teren mükemmel bir kitaptır, sanatlı bir eserdir. Tabiat, şiir, Tanrı ise şairdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler edebi akım lardan hangisi getirilmelidir? A) Romantizm C) Hümanizm -E 5-B 6-A E Natüralizm B) Klasisizm D) Realizm Ba le
4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?
A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin
B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin
C) Sel baskınını anlatan bir haber metni
D) Dostluk konusunu işleyen bir metin
E) Cep telefonunu kullanma kılavuzu
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir? A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin C) Sel baskınını anlatan bir haber metni D) Dostluk konusunu işleyen bir metin E) Cep telefonunu kullanma kılavuzu
TURUNCU HIZ TESTİ
ÖSYM TARZI SORULAR
12 DK
↑
(1) "Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı
olabilir." düşüncesi çok yanlıştır. (H) Her sermaye
sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı ola-
maz. iş kurmak için sermaye gereklidir fakat
sadece onun olması yeterli değildir. (IV) Çünkü
sermaye sahibi olmak girişimciyi başarıya götürmez.
(V) Kaldı ki akıllı girişimciler, ihtiyaç duydukları ser-
mayeyi rahatlıkla bulabilir.
C) III.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bağlaç yoktur?
31.
B) II.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
TURUNCU HIZ TESTİ ÖSYM TARZI SORULAR 12 DK ↑ (1) "Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı olabilir." düşüncesi çok yanlıştır. (H) Her sermaye sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı ola- maz. iş kurmak için sermaye gereklidir fakat sadece onun olması yeterli değildir. (IV) Çünkü sermaye sahibi olmak girişimciyi başarıya götürmez. (V) Kaldı ki akıllı girişimciler, ihtiyaç duydukları ser- mayeyi rahatlıkla bulabilir. C) III. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bağlaç yoktur? 31. B) II. D) IV. E) V.
6.
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat görevli söz öbeği
bağlama grubundan oluşmuştur?
A) Zihinlerde birkaç soru var ve bunu kimse cevap-
lamıyor.
B) Unutkan ama cömert bir zekâsı olduğunu herkes
bilir.
C) Ehliyeti ilk aldığı zamanlar arabayı hızlı fakat dik-
katli kullanıyordu.
D) Sen de ben de biliyoruz ki eski günlere bir daha
dönülmeyecek.
E) Yağmurun etkisiyle hem tarlalar hem meralar su
altında kaldı.
123
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
6. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat görevli söz öbeği bağlama grubundan oluşmuştur? A) Zihinlerde birkaç soru var ve bunu kimse cevap- lamıyor. B) Unutkan ama cömert bir zekâsı olduğunu herkes bilir. C) Ehliyeti ilk aldığı zamanlar arabayı hızlı fakat dik- katli kullanıyordu. D) Sen de ben de biliyoruz ki eski günlere bir daha dönülmeyecek. E) Yağmurun etkisiyle hem tarlalar hem meralar su altında kaldı. 123
Edat/Bağlaç /
Aşağıdaki cümlelerin hangis
H
A) Yağmur yağmadığı için bu yıl az ürü
B) Arabalardan biri yanımızdan hızla geçti.
(C) Bu sabah okula yalnız gitti küçük kardeşim.
D) Mutluluğu ancak hak edenler tadabilir.
E) Geldiğim yerler kadar güzeldi buralar.
9.
onbo
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üzere” sözcüğü
"Bize söylenildiği gibi karar vermek üzere bir araya gele-
ceğiz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yola çıktıklarında hava kararmak üzereydi.
B) Bizlere öğretildiği üzere ne olursa olsun doğrudan
ayrılmayacağız.
Q
COkuldan gelince odasına çekildi dinlenmek üzere.
D) Akşam olmak üzere, artık yola çıkmalıyız.
E) Telefonda Ankara'ya varmak üzere olduklarını söyledi.
nünd nuluxio inud Issa
())
E)
nial
gimnsiasmu bist
11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, başka bir söz-
le öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?
View all 10
148
(A
A) Koca adam çocuk gibi davranıyor bize.
LOVNIC
B) Ninemin pamuk gibi yumuşak ellerinden öptüm.
C) Sizi saat beş gibi evde bekliyorum, dedi.
eigtig syeto sor
Aşağıdaki c
ne "üzere"
A) İngili
) De
D) Yağmur başladığı gibi herkes kaçıştı.
E) Tatil için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı.
erin hangisinde "için" edatının yeri-
getirilemez? un sin
mek için İngiltere'ye gitmek istiyor.
in alara gitmek istiyorum.
em
k güzel bir kazak aldım.
nların yanına gitti.
lle
err
la görüşmek için
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
Edat/Bağlaç / Aşağıdaki cümlelerin hangis H A) Yağmur yağmadığı için bu yıl az ürü B) Arabalardan biri yanımızdan hızla geçti. (C) Bu sabah okula yalnız gitti küçük kardeşim. D) Mutluluğu ancak hak edenler tadabilir. E) Geldiğim yerler kadar güzeldi buralar. 9. onbo 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üzere” sözcüğü "Bize söylenildiği gibi karar vermek üzere bir araya gele- ceğiz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yola çıktıklarında hava kararmak üzereydi. B) Bizlere öğretildiği üzere ne olursa olsun doğrudan ayrılmayacağız. Q COkuldan gelince odasına çekildi dinlenmek üzere. D) Akşam olmak üzere, artık yola çıkmalıyız. E) Telefonda Ankara'ya varmak üzere olduklarını söyledi. nünd nuluxio inud Issa ()) E) nial gimnsiasmu bist 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, başka bir söz- le öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır? View all 10 148 (A A) Koca adam çocuk gibi davranıyor bize. LOVNIC B) Ninemin pamuk gibi yumuşak ellerinden öptüm. C) Sizi saat beş gibi evde bekliyorum, dedi. eigtig syeto sor Aşağıdaki c ne "üzere" A) İngili ) De D) Yağmur başladığı gibi herkes kaçıştı. E) Tatil için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. erin hangisinde "için" edatının yeri- getirilemez? un sin mek için İngiltere'ye gitmek istiyor. in alara gitmek istiyorum. em k güzel bir kazak aldım. nların yanına gitti. lle err la görüşmek için
D) V
H-\V-11-V-11
1
Bos
7. (1) Bilim kurgu filmleri var olmayan mekânları
sunmaları veya ileri teknolojiyi işlemeleri ba- R
kımından yenilikçi filmler arasında sayılabil-
mektedir. (II) Yenilikçi filmler, tarz ve biçimleri
sayesinde seyircilere daha iyi hayat tahayyül-
leri sunabildikleri gibi günümüzle ilgili eleştirel
düşünceler de ortaya koyabilir. (III) Yenilikçi
filmlerde, seyircilerin mevcut hayat ve za-
manlarının sınırlarını aşarak yeni bir görme,
yaşama ve varoluş tarzları tasavvur etmele-
rini sağlayacak ütopyacı bir boyut vardır. (IV)
Filmlerdeki daha iyi bir dünyaya dair idealize
görüşler, seyirciye ideolojik hâleler sunabilir.
(V) Bu görüşler eleştirel bir biçimde deşifre
edildiğinde kendi döneminin ideolojik sorun-
sallarına ve mücadelelerine ışık tutabilir.
YINLARL
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
geç
Bu
fia
A
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
D) V H-\V-11-V-11 1 Bos 7. (1) Bilim kurgu filmleri var olmayan mekânları sunmaları veya ileri teknolojiyi işlemeleri ba- R kımından yenilikçi filmler arasında sayılabil- mektedir. (II) Yenilikçi filmler, tarz ve biçimleri sayesinde seyircilere daha iyi hayat tahayyül- leri sunabildikleri gibi günümüzle ilgili eleştirel düşünceler de ortaya koyabilir. (III) Yenilikçi filmlerde, seyircilerin mevcut hayat ve za- manlarının sınırlarını aşarak yeni bir görme, yaşama ve varoluş tarzları tasavvur etmele- rini sağlayacak ütopyacı bir boyut vardır. (IV) Filmlerdeki daha iyi bir dünyaya dair idealize görüşler, seyirciye ideolojik hâleler sunabilir. (V) Bu görüşler eleştirel bir biçimde deşifre edildiğinde kendi döneminin ideolojik sorun- sallarına ve mücadelelerine ışık tutabilir. YINLARL Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V geç Bu fia A
10.
11.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
altı çizili sözcüklerin yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
Bir akşamüstü, kuşlar sürü sürü gelince gökyüzü kap-
kara oldu.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yapı bakımından girişik bir cümledir.
B) Yüklemine göre fiil cümlesidir.
C) Hem fiil hem fillimsi durum zarfıyla belirtilmiştir.
Pekiştirme sıfatları kullanılmıştır. V
E) Temel cümleciğin öznesi birleşik isimdir.
Tamlayan ve tamlanan arasına virgül (,) konmaz.
Q
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
10. 11. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yazımı yanlıştır? A) I B) II D) IV E) V Bir akşamüstü, kuşlar sürü sürü gelince gökyüzü kap- kara oldu. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yapı bakımından girişik bir cümledir. B) Yüklemine göre fiil cümlesidir. C) Hem fiil hem fillimsi durum zarfıyla belirtilmiştir. Pekiştirme sıfatları kullanılmıştır. V E) Temel cümleciğin öznesi birleşik isimdir. Tamlayan ve tamlanan arasına virgül (,) konmaz. Q
UĞUR
37. (1) Bilim adamları ve mühendisler mesleklerini icra
ederlerken zaman zaman temeli lise matematiği
olan yüksek matematik kullanırlar. (II) Çünkü bir
bilimin gücü, onun matematiği kullanma derecesiyle
ölçülür. (III) Bilimler, matematiğin çelik süzgecinden
geçmedikçe güvenilir olamazlar. (IV) Fakat
liselerde 30-40 kişilik bir sınıftan üç beş kişi bilim
adamı ya da mühendis olabildiği halde geriye kalan
büyük çoğunluk kendilerine sıkıcı gelen şu hiçbir
zaman kullanmayacakları diferansiyel, integral,
logaritma, trigonometri vs. gibi konuları neden
okumak durumunda bırakılırlar? (V) Bunun sebebi
bir kere kimin ne olacağının önceden bilinmemesi
ve potansiyel olarak tüm öğrencilerin ilerde bunları
bilmeyi gerektiren bir mesleğe yönelebileceklerinin
düşünülmesidir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
UĞUR 37. (1) Bilim adamları ve mühendisler mesleklerini icra ederlerken zaman zaman temeli lise matematiği olan yüksek matematik kullanırlar. (II) Çünkü bir bilimin gücü, onun matematiği kullanma derecesiyle ölçülür. (III) Bilimler, matematiğin çelik süzgecinden geçmedikçe güvenilir olamazlar. (IV) Fakat liselerde 30-40 kişilik bir sınıftan üç beş kişi bilim adamı ya da mühendis olabildiği halde geriye kalan büyük çoğunluk kendilerine sıkıcı gelen şu hiçbir zaman kullanmayacakları diferansiyel, integral, logaritma, trigonometri vs. gibi konuları neden okumak durumunda bırakılırlar? (V) Bunun sebebi bir kere kimin ne olacağının önceden bilinmemesi ve potansiyel olarak tüm öğrencilerin ilerde bunları bilmeyi gerektiren bir mesleğe yönelebileceklerinin düşünülmesidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Diğer sayfaya geçiniz.
24. Katarın son vagonu da ilerledi, virajda kayboldu. Fakat
I
Salih, trenin hâlâ önünden geçmekte olduğunu sanıyordu.
11
edat
Ayni vagonlar, aynı pencereler sanki milyon kere milyon
|||
IV
+
eda
üremişti ve bu geçiş ebediyete kadar sürecekti.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
türü bakımından aynıdır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve V
C) II ve IV
Il
E) IV ve V
bağla
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
24. Katarın son vagonu da ilerledi, virajda kayboldu. Fakat I Salih, trenin hâlâ önünden geçmekte olduğunu sanıyordu. 11 edat Ayni vagonlar, aynı pencereler sanki milyon kere milyon ||| IV + eda üremişti ve bu geçiş ebediyete kadar sürecekti. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri türü bakımından aynıdır? A) I ve II B) I ve III D) III ve V C) II ve IV Il E) IV ve V bağla
er-
mih
Gelişim Testi 1
7. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ayraç içindeki edebi sanatı
örneklendirmez?
A) Sen de mi bir mum gibi eriyip söneceksin
Söyle gülüm, ülkeme ne zaman döneceksin
(Teşbih)
B) Bak düştü ömrümden bir yaprak daha
Gelmezsen inan ki çıkmam sabaha
(İstiare)
C) Karşıki görülen yapraklı dağlar
Hastanın hâlinden ne bilsin-sağlar
(Mecazımürsel)
D) O akşam yakamozlar gibiydi bakışların
Akdeniz, gözlerinin damlasıydı o akşam
(Mübalağa)
E) Yurdundan mahrum edip dolaştırdın Cem gibi
Ruhumla söndü aley, sonra ruhum da yandı
(Kinaye)
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
er- mih Gelişim Testi 1 7. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ayraç içindeki edebi sanatı örneklendirmez? A) Sen de mi bir mum gibi eriyip söneceksin Söyle gülüm, ülkeme ne zaman döneceksin (Teşbih) B) Bak düştü ömrümden bir yaprak daha Gelmezsen inan ki çıkmam sabaha (İstiare) C) Karşıki görülen yapraklı dağlar Hastanın hâlinden ne bilsin-sağlar (Mecazımürsel) D) O akşam yakamozlar gibiydi bakışların Akdeniz, gözlerinin damlasıydı o akşam (Mübalağa) E) Yurdundan mahrum edip dolaştırdın Cem gibi Ruhumla söndü aley, sonra ruhum da yandı (Kinaye)
bi-
ca
3-
10. (1) Ne yazık ki bu iyi niyet teşebbüsünde attığım ilk adım
daha ilk temasımızdan itibaren adeta bir kör dövüşü hâli-
ne girivermişti. (II) Bu hâlin arz ettiği sahne karşısında ben
neye uğradığımı bilememiştim. (III) Kara Kemal'e gelince,
onun takındığı tavır bir köşeden hiç sesini çıkarmaksızın bi-
ze yüksekten bakışı ancak bir küçümsemeye delalet edebi-
lirdi. (IV) Belki de böyle düşünerek için için seviniyordu. (V)
Zira İttihat ve Terakki bugüne yarına meydanı boş bulup ye-
niden milletin kaderine hâkim olma fırsatını ele geçirecekti.
men Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
B) II. cümlede edat ve bağlaç kullanılmamıştır.
C. cümlede bağlaç kullanılmamıştır.
DV. cümlede "için" sözcüğü edattır.
E) V. cümlede birden fazla bağlaç vardır.
UNITE
7
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
bi- ca 3- 10. (1) Ne yazık ki bu iyi niyet teşebbüsünde attığım ilk adım daha ilk temasımızdan itibaren adeta bir kör dövüşü hâli- ne girivermişti. (II) Bu hâlin arz ettiği sahne karşısında ben neye uğradığımı bilememiştim. (III) Kara Kemal'e gelince, onun takındığı tavır bir köşeden hiç sesini çıkarmaksızın bi- ze yüksekten bakışı ancak bir küçümsemeye delalet edebi- lirdi. (IV) Belki de böyle düşünerek için için seviniyordu. (V) Zira İttihat ve Terakki bugüne yarına meydanı boş bulup ye- niden milletin kaderine hâkim olma fırsatını ele geçirecekti. men Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır. B) II. cümlede edat ve bağlaç kullanılmamıştır. C. cümlede bağlaç kullanılmamıştır. DV. cümlede "için" sözcüğü edattır. E) V. cümlede birden fazla bağlaç vardır. UNITE 7
10. İşlediği konulara bir iç zenginliği, dinlendirilmiş dikkatler,
boyutlar ekleyen yazar; değerini bu kitabıyla kabul ettir-
di. Bir manavla konuşmasını anlatırken bütün bir semtin,
semt insanının tipini çiziyordu.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsimden türeyen fiil
B) Birden fazla edat
C) Zincirleme isim tamlaması
D) Birden fazla sıfat-fiil
E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
10. İşlediği konulara bir iç zenginliği, dinlendirilmiş dikkatler, boyutlar ekleyen yazar; değerini bu kitabıyla kabul ettir- di. Bir manavla konuşmasını anlatırken bütün bir semtin, semt insanının tipini çiziyordu. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İsimden türeyen fiil B) Birden fazla edat C) Zincirleme isim tamlaması D) Birden fazla sıfat-fiil E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
4.
(1) Gümüşün faydaları Jül Sezar Dönemi'nden beri biliniyor.
(II) Romalılar, küçük gümüş parçacıklarını yanıkları,
kesikleri, yaraları tedavi etmek için kullanırlardı. (III) Grekler
ise üzüm suyunu, içecek kaplarını bakterilerden temizlemek
amacıyla kullanırlardı. (IV) Ayrıca Roma Dönemi'nde
sadece gümüş kaplarda su taşıyan askerlerin savaşa
gitmesine izin verilirdi. (V) Çünkü Romalılar gümüş kapların
suyu temiz ve saf tuttuğunu biliyorlardı.
Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin
hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
4. (1) Gümüşün faydaları Jül Sezar Dönemi'nden beri biliniyor. (II) Romalılar, küçük gümüş parçacıklarını yanıkları, kesikleri, yaraları tedavi etmek için kullanırlardı. (III) Grekler ise üzüm suyunu, içecek kaplarını bakterilerden temizlemek amacıyla kullanırlardı. (IV) Ayrıca Roma Dönemi'nde sadece gümüş kaplarda su taşıyan askerlerin savaşa gitmesine izin verilirdi. (V) Çünkü Romalılar gümüş kapların suyu temiz ve saf tuttuğunu biliyorlardı. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
37 ve 38. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
Suskunluk, duyularımızın yoğunlaşmasına katkıda
bulunur. Insanlar arasındaki sessizlik, sanılanın
aksine, iletişimin çoğalmasını sağlar. Çünkü ses-
sizliğin içinde ikimizden veya üçümüzden daha
büyük olan bir şeyi paylaşırız. Sessizlik, duyularla
algılananların tümünün doruk noktasıdır. Söylenen
her sözcük sessizliğe yapılmış bir müdahale, bü-
tünlüğe yapılmış bir saldırıdır. Sözcükler, toplam
deneyimimizin küçük bir bölümünü bulandırır, fark-
lilaştırır, sınıflandırır, en sonunda onu yeni baştan
düzenler. Bu, durgun suya taş atıp oluşan halkalar
yüzünden suyu eskisi kadar açık seçik görememe-
ye benzer. Bu bağlamda sözcük taşın kendisidir.
37. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Susmak kişiyi, konuşmanın eksikliğinden ve
tehlikelerinden kurtarır.
B) insanların söylemediklerinin içinde, söyledikle-
rinden daha çok şey vardır.
e) Konuşmak kaçınılmaz bir ihtiyaçsa susmak na-
dir bir sanattır.
D) Suskunluğunuzu ancak değerli şeyler söyleye-
cekseniz bozmalısınız.
E) Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan
düşünmeye mahkûm olmaktır.
38. Bu parçada altı çizili cümlede "taş", "sözcüğü"
sembolize ediyorsa "su" aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) sessizlik
B) iletişim
C) bütünlük
deneyim
Eözgünlük
You
TYT Kurumsal Deneme -0
3
15
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Suskunluk, duyularımızın yoğunlaşmasına katkıda bulunur. Insanlar arasındaki sessizlik, sanılanın aksine, iletişimin çoğalmasını sağlar. Çünkü ses- sizliğin içinde ikimizden veya üçümüzden daha büyük olan bir şeyi paylaşırız. Sessizlik, duyularla algılananların tümünün doruk noktasıdır. Söylenen her sözcük sessizliğe yapılmış bir müdahale, bü- tünlüğe yapılmış bir saldırıdır. Sözcükler, toplam deneyimimizin küçük bir bölümünü bulandırır, fark- lilaştırır, sınıflandırır, en sonunda onu yeni baştan düzenler. Bu, durgun suya taş atıp oluşan halkalar yüzünden suyu eskisi kadar açık seçik görememe- ye benzer. Bu bağlamda sözcük taşın kendisidir. 37. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Susmak kişiyi, konuşmanın eksikliğinden ve tehlikelerinden kurtarır. B) insanların söylemediklerinin içinde, söyledikle- rinden daha çok şey vardır. e) Konuşmak kaçınılmaz bir ihtiyaçsa susmak na- dir bir sanattır. D) Suskunluğunuzu ancak değerli şeyler söyleye- cekseniz bozmalısınız. E) Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. 38. Bu parçada altı çizili cümlede "taş", "sözcüğü" sembolize ediyorsa "su" aşağıdakilerden hangi- sidir? A) sessizlik B) iletişim C) bütünlük deneyim Eözgünlük You TYT Kurumsal Deneme -0 3 15