Edat, Bağlaç ve Ünlem Soruları

17. I. Vah zavallı! Ne yapacak şimdi?
II. Ay, bacaklarım çok ağrıyor!
III. Oy, başıma gelenler!
IV. Üf, yaralarım bir türlü iyileşmedi!
V. Eh, bu işi de hâllettik.
Yukarıdaki cümlelerde kullanılan ünlemlerden hangi
ikisi aynı anlamlıdır?
A) ve II
D) Ilve V
BI ve H
E) IV ve V
ve IV
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
17. I. Vah zavallı! Ne yapacak şimdi? II. Ay, bacaklarım çok ağrıyor! III. Oy, başıma gelenler! IV. Üf, yaralarım bir türlü iyileşmedi! V. Eh, bu işi de hâllettik. Yukarıdaki cümlelerde kullanılan ünlemlerden hangi ikisi aynı anlamlıdır? A) ve II D) Ilve V BI ve H E) IV ve V ve IV
03 14.1. Sözcük Türleri/Edatlar (ilgeçler)-Bağlaçlar-Ünlem
(1) Dile önem veren sanatçıların başında Ömer Seyfettin
gelirdi. (II) O, milliyetçiliğe bir bütün hâlinde ulaşabil-
menin tek yolu olarak dilde sadeleşmeyi görmüştü. (III)
Ona göre milleti meydana getiren etkenlerin başında dil
vardı. (IV) Milletleri ayakta tutabilmenin biricik çaresi dili
sadeleştirerek herkesin anlayabileceği bir ortam yarata-
bilmekti. (V) Yani dilde birliği sağlamaktı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bağlaç vardır?
m
A) I
B) II
C)III
D) IV
emen soy
E) V
S
1
4.
Aşağıdaki cümle
lerinden farklı bi
A) Yüzlerce ada
le ateşi sönd
B) Uzun zamar
sevincle bağ
C) Çocuklar ist
öğrenince L
D) Yaşadığımı
ceğe umutl
E Cumhuriye
kutlandı
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
03 14.1. Sözcük Türleri/Edatlar (ilgeçler)-Bağlaçlar-Ünlem (1) Dile önem veren sanatçıların başında Ömer Seyfettin gelirdi. (II) O, milliyetçiliğe bir bütün hâlinde ulaşabil- menin tek yolu olarak dilde sadeleşmeyi görmüştü. (III) Ona göre milleti meydana getiren etkenlerin başında dil vardı. (IV) Milletleri ayakta tutabilmenin biricik çaresi dili sadeleştirerek herkesin anlayabileceği bir ortam yarata- bilmekti. (V) Yani dilde birliği sağlamaktı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bağlaç vardır? m A) I B) II C)III D) IV emen soy E) V S 1 4. Aşağıdaki cümle lerinden farklı bi A) Yüzlerce ada le ateşi sönd B) Uzun zamar sevincle bağ C) Çocuklar ist öğrenince L D) Yaşadığımı ceğe umutl E Cumhuriye kutlandı
3.
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var
Bu bir soygundur der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edat
B) Birleşik fiil
C) Durum zarfı
D) Adlaşmış sıfat
E Bağlaç
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
3. Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var Bu bir soygundur der gibi bakan Gözlerinden artık gider gibiyim Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edat B) Birleşik fiil C) Durum zarfı D) Adlaşmış sıfat E Bağlaç
6.- akımına göre; tabiat, üzerinde düşünülmesi gereken
mükemmel ve muhteşem bir varlıktır. Tabiat, insana huzur
verir; şehrin (medeniyetin) gürültüsüne (kötülüğüne) kar
şi tabiata (köye) sığınmak gerekir. Tabiat, bize Allah'ı gös
teren mükemmel bir kitaptır, sanatlı bir eserdir. Tabiat, şiir,
Tanrı ise şairdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler edebi akım
lardan hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm
C) Hümanizm
-E 5-B
6-A
E Natüralizm
B) Klasisizm
D) Realizm
Ba
le
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
6.- akımına göre; tabiat, üzerinde düşünülmesi gereken mükemmel ve muhteşem bir varlıktır. Tabiat, insana huzur verir; şehrin (medeniyetin) gürültüsüne (kötülüğüne) kar şi tabiata (köye) sığınmak gerekir. Tabiat, bize Allah'ı gös teren mükemmel bir kitaptır, sanatlı bir eserdir. Tabiat, şiir, Tanrı ise şairdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler edebi akım lardan hangisi getirilmelidir? A) Romantizm C) Hümanizm -E 5-B 6-A E Natüralizm B) Klasisizm D) Realizm Ba le
4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?
A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin
B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin
C) Sel baskınını anlatan bir haber metni
D) Dostluk konusunu işleyen bir metin
E) Cep telefonunu kullanma kılavuzu
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
4. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir? A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin C) Sel baskınını anlatan bir haber metni D) Dostluk konusunu işleyen bir metin E) Cep telefonunu kullanma kılavuzu
TURUNCU HIZ TESTİ
ÖSYM TARZI SORULAR
12 DK
↑
(1) "Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı
olabilir." düşüncesi çok yanlıştır. (H) Her sermaye
sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı ola-
maz. iş kurmak için sermaye gereklidir fakat
sadece onun olması yeterli değildir. (IV) Çünkü
sermaye sahibi olmak girişimciyi başarıya götürmez.
(V) Kaldı ki akıllı girişimciler, ihtiyaç duydukları ser-
mayeyi rahatlıkla bulabilir.
C) III.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bağlaç yoktur?
31.
B) II.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
TURUNCU HIZ TESTİ ÖSYM TARZI SORULAR 12 DK ↑ (1) "Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı olabilir." düşüncesi çok yanlıştır. (H) Her sermaye sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı ola- maz. iş kurmak için sermaye gereklidir fakat sadece onun olması yeterli değildir. (IV) Çünkü sermaye sahibi olmak girişimciyi başarıya götürmez. (V) Kaldı ki akıllı girişimciler, ihtiyaç duydukları ser- mayeyi rahatlıkla bulabilir. C) III. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bağlaç yoktur? 31. B) II. D) IV. E) V.
6.
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat görevli söz öbeği
bağlama grubundan oluşmuştur?
A) Zihinlerde birkaç soru var ve bunu kimse cevap-
lamıyor.
B) Unutkan ama cömert bir zekâsı olduğunu herkes
bilir.
C) Ehliyeti ilk aldığı zamanlar arabayı hızlı fakat dik-
katli kullanıyordu.
D) Sen de ben de biliyoruz ki eski günlere bir daha
dönülmeyecek.
E) Yağmurun etkisiyle hem tarlalar hem meralar su
altında kaldı.
123
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
6. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat görevli söz öbeği bağlama grubundan oluşmuştur? A) Zihinlerde birkaç soru var ve bunu kimse cevap- lamıyor. B) Unutkan ama cömert bir zekâsı olduğunu herkes bilir. C) Ehliyeti ilk aldığı zamanlar arabayı hızlı fakat dik- katli kullanıyordu. D) Sen de ben de biliyoruz ki eski günlere bir daha dönülmeyecek. E) Yağmurun etkisiyle hem tarlalar hem meralar su altında kaldı. 123
10-14
HHH
H
Lenov
KONU Ö
1. Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle
öbekleşerek değişik anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıl-
dıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran
kelimelere edat denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcükler-
den hangisi edat (ilgeç) değildir?
A) Sınavın sonuna kadar bekleyecek gücü kalmadı.
B) Bu evde çiçeklerden başka sevdiği bir şey yoktu.
Hava raporuna göre sıcaklar üç gün sürecekmiş.
D) İyi kalpli ve doğru insanlar her zaman ve her yerde
sevilir.
E) Sıcaklardan dolayı dolaptaki mumlar erimişti.
2. "İçin" edatı cümlelere "amaç - sonuç, neden- sonuç,
özgülük, uğrunda ..." anlam özellikleri yükleyebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edati cümleye
diğerlerinden farklı bir anlam özelliği yüklemiştir?
A) Birkaç gündür kendisini kötü hissettiği için kimseyle
görüşmek istemiyordu.
(Neder
B) İlçede sık sık su kesintisi yaşandığı için binaya bü-
yük bir su deposu yaptırdık.
(Ne de
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
10-14 HHH H Lenov KONU Ö 1. Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıl- dıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcükler- den hangisi edat (ilgeç) değildir? A) Sınavın sonuna kadar bekleyecek gücü kalmadı. B) Bu evde çiçeklerden başka sevdiği bir şey yoktu. Hava raporuna göre sıcaklar üç gün sürecekmiş. D) İyi kalpli ve doğru insanlar her zaman ve her yerde sevilir. E) Sıcaklardan dolayı dolaptaki mumlar erimişti. 2. "İçin" edatı cümlelere "amaç - sonuç, neden- sonuç, özgülük, uğrunda ..." anlam özellikleri yükleyebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edati cümleye diğerlerinden farklı bir anlam özelliği yüklemiştir? A) Birkaç gündür kendisini kötü hissettiği için kimseyle görüşmek istemiyordu. (Neder B) İlçede sık sık su kesintisi yaşandığı için binaya bü- yük bir su deposu yaptırdık. (Ne de
Edat/Bağlaç /
Aşağıdaki cümlelerin hangis
H
A) Yağmur yağmadığı için bu yıl az ürü
B) Arabalardan biri yanımızdan hızla geçti.
(C) Bu sabah okula yalnız gitti küçük kardeşim.
D) Mutluluğu ancak hak edenler tadabilir.
E) Geldiğim yerler kadar güzeldi buralar.
9.
onbo
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üzere” sözcüğü
"Bize söylenildiği gibi karar vermek üzere bir araya gele-
ceğiz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yola çıktıklarında hava kararmak üzereydi.
B) Bizlere öğretildiği üzere ne olursa olsun doğrudan
ayrılmayacağız.
Q
COkuldan gelince odasına çekildi dinlenmek üzere.
D) Akşam olmak üzere, artık yola çıkmalıyız.
E) Telefonda Ankara'ya varmak üzere olduklarını söyledi.
nünd nuluxio inud Issa
())
E)
nial
gimnsiasmu bist
11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, başka bir söz-
le öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?
View all 10
148
(A
A) Koca adam çocuk gibi davranıyor bize.
LOVNIC
B) Ninemin pamuk gibi yumuşak ellerinden öptüm.
C) Sizi saat beş gibi evde bekliyorum, dedi.
eigtig syeto sor
Aşağıdaki c
ne "üzere"
A) İngili
) De
D) Yağmur başladığı gibi herkes kaçıştı.
E) Tatil için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı.
erin hangisinde "için" edatının yeri-
getirilemez? un sin
mek için İngiltere'ye gitmek istiyor.
in alara gitmek istiyorum.
em
k güzel bir kazak aldım.
nların yanına gitti.
lle
err
la görüşmek için
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
Edat/Bağlaç / Aşağıdaki cümlelerin hangis H A) Yağmur yağmadığı için bu yıl az ürü B) Arabalardan biri yanımızdan hızla geçti. (C) Bu sabah okula yalnız gitti küçük kardeşim. D) Mutluluğu ancak hak edenler tadabilir. E) Geldiğim yerler kadar güzeldi buralar. 9. onbo 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üzere” sözcüğü "Bize söylenildiği gibi karar vermek üzere bir araya gele- ceğiz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yola çıktıklarında hava kararmak üzereydi. B) Bizlere öğretildiği üzere ne olursa olsun doğrudan ayrılmayacağız. Q COkuldan gelince odasına çekildi dinlenmek üzere. D) Akşam olmak üzere, artık yola çıkmalıyız. E) Telefonda Ankara'ya varmak üzere olduklarını söyledi. nünd nuluxio inud Issa ()) E) nial gimnsiasmu bist 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, başka bir söz- le öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır? View all 10 148 (A A) Koca adam çocuk gibi davranıyor bize. LOVNIC B) Ninemin pamuk gibi yumuşak ellerinden öptüm. C) Sizi saat beş gibi evde bekliyorum, dedi. eigtig syeto sor Aşağıdaki c ne "üzere" A) İngili ) De D) Yağmur başladığı gibi herkes kaçıştı. E) Tatil için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. erin hangisinde "için" edatının yeri- getirilemez? un sin mek için İngiltere'ye gitmek istiyor. in alara gitmek istiyorum. em k güzel bir kazak aldım. nların yanına gitti. lle err la görüşmek için
6.
ozel bir yapıştırıcı / konur.
saf suyun içine / belli
D) Ebruda kullanılan boyalar / eskiden / çeşitli topraklardan
/ elde edilirdi.
E) Ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı
/ bilinmemektedir.
Yeni şair ya da diğer bir söylemle yeni sanat adamı demek
insanda, kendisinden önce bilinmeyen birtakım duygular
bulan, o duyguları nakış gibi işleyen yahut var olmayan
duyguları var eden kişi demektir.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
B) Özne - yüklem
C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci – yüklem
D) Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
6. ozel bir yapıştırıcı / konur. saf suyun içine / belli D) Ebruda kullanılan boyalar / eskiden / çeşitli topraklardan / elde edilirdi. E) Ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı / bilinmemektedir. Yeni şair ya da diğer bir söylemle yeni sanat adamı demek insanda, kendisinden önce bilinmeyen birtakım duygular bulan, o duyguları nakış gibi işleyen yahut var olmayan duyguları var eden kişi demektir. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem B) Özne - yüklem C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci – yüklem D) Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
ada
lar-
7.
Yürüyor/o
ıslıkla kızgın bir ölüm marşı
çalarak.
Yürüyor o
gövdesi bir gemi gibi yükselerek, alçalarak.
Yürüyor adım adım
Yürüyor ağır ağır
yürüyor...
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Yineleme grubu hâlinde zarflar kullanılmıştır.
B) İşaret zamirine yer verilmiştir.
C) Edat grubu, zarf görevinde kullanılmıştır.
D) Birden çok edat kullanılmıştır.
E) Niteleme ve belirtme sıfatı almış bir isim vardır.
10. (1) M
si y
rine
(M)
so
ka
B
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
ada lar- 7. Yürüyor/o ıslıkla kızgın bir ölüm marşı çalarak. Yürüyor o gövdesi bir gemi gibi yükselerek, alçalarak. Yürüyor adım adım Yürüyor ağır ağır yürüyor... Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Yineleme grubu hâlinde zarflar kullanılmıştır. B) İşaret zamirine yer verilmiştir. C) Edat grubu, zarf görevinde kullanılmıştır. D) Birden çok edat kullanılmıştır. E) Niteleme ve belirtme sıfatı almış bir isim vardır. 10. (1) M si y rine (M) so ka B
Paragraf Denem
5. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de güzel konuşmanın haya-
tımıza olan etkisi biliniyor ve önemseniyor. Ancak hâlâ okul-
larda diksiyon dersleri verilmiyor. Bu yüzden bu konudaki ih-
tiyacı karşılamayı, yeterliliği olan veya olmayan özel diksiyon
kursları üstleniyor. Yine bu konudaki öğretim açığını gören bir-
çok kişi diksiyon kitabı yazmaya soyunuyor. Birbirinin taklidi
olan birçok diksiyon kitaplarının, maalesef, çok azı yetkisi ve
yetisi olan ellerce yazılmıştır. Birçoğu öteki kitaplardan kop-
yalanmış, böylece bir yanlış, bir başka imzayla çoğaltılmıştır.
Bu konuda hizmet vermek isteyen değerli insanlar alınmasın
ama onların kitaplarının yanı sıra, satın aldığım onlarca dik-
siyon kitabında aynı konuların, sadece satırları değiştirilmiş
olarak yazıldığını gördüm. Kimin kimden kopya çektiği önem-
li değil; önemli olan içine kattıkları fikirlerin ve önerilerin doğ-
ruluk oranıdır. Çünkü diksiyon eğitimi özel bir eğitimdir ve bu
eğitimi almayan insanlar kendi bildikleriyle bu konuda bilgi ve
eğitim vermemelidirler. Çünkü bu bilgi ve eğitim, önemli bir so-
rumluluktur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kitap yazan kişilerin yetersizliğine
BY Güzel konuşmanın olumlu etkilerine
C) Eğitimin önemli bir iş olduğuna
D) Bu eğitimin neden gerekli
olduğuna
olduğu
E) Okulların, ihtiyaçları karşılayamadığına
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
Paragraf Denem 5. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de güzel konuşmanın haya- tımıza olan etkisi biliniyor ve önemseniyor. Ancak hâlâ okul- larda diksiyon dersleri verilmiyor. Bu yüzden bu konudaki ih- tiyacı karşılamayı, yeterliliği olan veya olmayan özel diksiyon kursları üstleniyor. Yine bu konudaki öğretim açığını gören bir- çok kişi diksiyon kitabı yazmaya soyunuyor. Birbirinin taklidi olan birçok diksiyon kitaplarının, maalesef, çok azı yetkisi ve yetisi olan ellerce yazılmıştır. Birçoğu öteki kitaplardan kop- yalanmış, böylece bir yanlış, bir başka imzayla çoğaltılmıştır. Bu konuda hizmet vermek isteyen değerli insanlar alınmasın ama onların kitaplarının yanı sıra, satın aldığım onlarca dik- siyon kitabında aynı konuların, sadece satırları değiştirilmiş olarak yazıldığını gördüm. Kimin kimden kopya çektiği önem- li değil; önemli olan içine kattıkları fikirlerin ve önerilerin doğ- ruluk oranıdır. Çünkü diksiyon eğitimi özel bir eğitimdir ve bu eğitimi almayan insanlar kendi bildikleriyle bu konuda bilgi ve eğitim vermemelidirler. Çünkü bu bilgi ve eğitim, önemli bir so- rumluluktur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kitap yazan kişilerin yetersizliğine BY Güzel konuşmanın olumlu etkilerine C) Eğitimin önemli bir iş olduğuna D) Bu eğitimin neden gerekli olduğuna olduğu E) Okulların, ihtiyaçları karşılayamadığına
ktan hoşlan-
. (III) Gitse,
da Şişli'deki
ar, koşar in-
e günlerde
imizdir. (V)
demez.
ngisi an-
E) V
12. (1) George Washington, Amerik
ilk başkanıdır. (II) Ingilizlere
Bağımsızlık Savaşı'nda Amer
miştir. (III) Washington, 1732
doğmuş, gençliğinde arazi e
da subay olmuş ve 1775'tem
koloni birliklerinin başkom
tiğinde özgür Amerika'nın
(V) Özgürlüğün ve düny
görünen Amerika'da 20.
için yasal eşitsizlikler v
(1) Çağdaşımız olan Türk tarihçilerine göre çizgi roman
tarihi minyatürlerle başlamaktadır. (II) Aynı anda birçok
mektedir. (III) Aslında bunların hepsi tarihe bir not düş-
olay, bir tek karelik minyatür çalışmasında resmedilebil-
mek ve geleceğe adını bırakmak çabasının ürünleridir.
(IV) Bu da aksiyonu ve hikâyeyi bir araya getirmektedir.
M) Ilginç olmakla birlikte maalesef kabul edilebilir bir
yanı yoktur bu görüşün.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi an-
latımın akışını bozmaktadır?mula nine
A) I
B) II
C) III/
D) IV
E) V
185
Bu parçada numaral
latımın akışını bozm
A) I
B) II
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
ktan hoşlan- . (III) Gitse, da Şişli'deki ar, koşar in- e günlerde imizdir. (V) demez. ngisi an- E) V 12. (1) George Washington, Amerik ilk başkanıdır. (II) Ingilizlere Bağımsızlık Savaşı'nda Amer miştir. (III) Washington, 1732 doğmuş, gençliğinde arazi e da subay olmuş ve 1775'tem koloni birliklerinin başkom tiğinde özgür Amerika'nın (V) Özgürlüğün ve düny görünen Amerika'da 20. için yasal eşitsizlikler v (1) Çağdaşımız olan Türk tarihçilerine göre çizgi roman tarihi minyatürlerle başlamaktadır. (II) Aynı anda birçok mektedir. (III) Aslında bunların hepsi tarihe bir not düş- olay, bir tek karelik minyatür çalışmasında resmedilebil- mek ve geleceğe adını bırakmak çabasının ürünleridir. (IV) Bu da aksiyonu ve hikâyeyi bir araya getirmektedir. M) Ilginç olmakla birlikte maalesef kabul edilebilir bir yanı yoktur bu görüşün. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi an- latımın akışını bozmaktadır?mula nine A) I B) II C) III/ D) IV E) V 185 Bu parçada numaral latımın akışını bozm A) I B) II
ya karar vere-
diyse de sora-
Brünce başıyla
min dibinde bir
adi; odasında
sinin yüklemi.
maliydi.
melisin
eylem vardır?
A) I.
B) II.
Aşağıdakilerin
C) III.
D) IV.
E)
hangisinde ilgeç öbeği yok-
edit, i ges
Bize göre bu konu burada kapanmışt
Yazı yazmak üzere bilgisayarın başına otur-
du.
C) Uzun zamandan beri böyle bir olayla karşı-
laşmamıştım.
Bana karşı gelmenin sebebi neydi?
E) Bu elbiseyi annem için aldım.
37
Gözyaşları ile yıkanan yüzden temiz yüz olamaz
mayor.
Bu cümlenin
dakilerden har
44
A) Hiç kimse s
B) Neden her
C) Yorgunlukt
D) Ertelenen
E) Nasıl da ba
iyiliği tıpkı çiç
şekilde yapma
Bu cümleyle
A) Biçimce o
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
ya karar vere- diyse de sora- Brünce başıyla min dibinde bir adi; odasında sinin yüklemi. maliydi. melisin eylem vardır? A) I. B) II. Aşağıdakilerin C) III. D) IV. E) hangisinde ilgeç öbeği yok- edit, i ges Bize göre bu konu burada kapanmışt Yazı yazmak üzere bilgisayarın başına otur- du. C) Uzun zamandan beri böyle bir olayla karşı- laşmamıştım. Bana karşı gelmenin sebebi neydi? E) Bu elbiseyi annem için aldım. 37 Gözyaşları ile yıkanan yüzden temiz yüz olamaz mayor. Bu cümlenin dakilerden har 44 A) Hiç kimse s B) Neden her C) Yorgunlukt D) Ertelenen E) Nasıl da ba iyiliği tıpkı çiç şekilde yapma Bu cümleyle A) Biçimce o
2.
Beyoğlu kaldırımlarındaydım. Ağır ağır yürüyordum. Cad-
denin kenar çizgileri, bir makaş gibi yavaş yavaş bana doğ-
ru geliyordu. Ara sıra sendeliyordum. Havadaki ışıklardan
başka parıldayan bir şey yoktu.
Bu parçada edat türünden kaç sözcük örneklendiril-
miştir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Palme Ya
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
2. Beyoğlu kaldırımlarındaydım. Ağır ağır yürüyordum. Cad- denin kenar çizgileri, bir makaş gibi yavaş yavaş bana doğ- ru geliyordu. Ara sıra sendeliyordum. Havadaki ışıklardan başka parıldayan bir şey yoktu. Bu parçada edat türünden kaç sözcük örneklendiril- miştir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Palme Ya
8. (1) Geleneğe saygı, eskilerin eleştirilmemesi anlamına
gelmez. (II) Onları her zaman yeniden değerlendirmek ve
eleştirmek mümkündür. (III) Fakat bu değerlendirme iyi
niyetle yapılmalıdır. (IV) Geleneğe yönelme geçmişe dön-
mek ya da onu taklit etmek biçiminde olmamalıdır.
(V) Öncelikle ona sorular sormalı ve alacağımız cevaplara
göre getireceğimiz yeniliği belirlemeliyiz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bağlaç yoktur?
ALL
B) II
C) III
D) IV
E) V
bütünü ile
Lise Türkçe
Edat, Bağlaç ve Ünlem
8. (1) Geleneğe saygı, eskilerin eleştirilmemesi anlamına gelmez. (II) Onları her zaman yeniden değerlendirmek ve eleştirmek mümkündür. (III) Fakat bu değerlendirme iyi niyetle yapılmalıdır. (IV) Geleneğe yönelme geçmişe dön- mek ya da onu taklit etmek biçiminde olmamalıdır. (V) Öncelikle ona sorular sormalı ve alacağımız cevaplara göre getireceğimiz yeniliği belirlemeliyiz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? ALL B) II C) III D) IV E) V bütünü ile