Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcük Grupları Soruları

n
BI
Test - 2
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir
isim tamlaması vardır?
A Mutluluk bizim bahçemizde filizlense de başkalarının
bahçelerinde olgunlaşır.
Bir alanda araştırma yapacak kişi, önceki bilgileri bir fener
gibi kullanmak zorundadır.
C) Bazı kimseler bir şeyi yapmaya karar verdi mi bundan
asla vazgeçmez.
D) Bir sanat methinin gerçek değerini belirleyen en iyi şey.
zamandır.
E) Dışarıdan gelen gürültüler dolayısıyla öykümü bir türlü
bitiremiyordum.
KOPINA kow
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının ara-
sına girmiş sözcüğün türü ötekilerden farklıdır?
A) Yatmaya tam hazırlanıyorduk ki evin eski sahipleri kapıyı
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
n BI Test - 2 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? A Mutluluk bizim bahçemizde filizlense de başkalarının bahçelerinde olgunlaşır. Bir alanda araştırma yapacak kişi, önceki bilgileri bir fener gibi kullanmak zorundadır. C) Bazı kimseler bir şeyi yapmaya karar verdi mi bundan asla vazgeçmez. D) Bir sanat methinin gerçek değerini belirleyen en iyi şey. zamandır. E) Dışarıdan gelen gürültüler dolayısıyla öykümü bir türlü bitiremiyordum. KOPINA kow 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının ara- sına girmiş sözcüğün türü ötekilerden farklıdır? A) Yatmaya tam hazırlanıyorduk ki evin eski sahipleri kapıyı
3.
Samed Behrengi'nin hüzünlü küçük öyküsü Küçük Kara
Balık, büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesiyle in-
sanın dünyadaki volculuğunu anlatmada hep eşsiz bir
metafor olarak görülmüştür.
bry yay
Bu cümlenin yer tamlayıcısı, aşağıdaki sözcük grup-
larının hangisinden oluşmuştur?
A) Sifat-fiil grubu
C) İsim tamlaması
E) Zarf-fiil grubu
5
B) İsim-fiil grubu
D) Sifat tamlaması
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
3. Samed Behrengi'nin hüzünlü küçük öyküsü Küçük Kara Balık, büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesiyle in- sanın dünyadaki volculuğunu anlatmada hep eşsiz bir metafor olarak görülmüştür. bry yay Bu cümlenin yer tamlayıcısı, aşağıdaki sözcük grup- larının hangisinden oluşmuştur? A) Sifat-fiil grubu C) İsim tamlaması E) Zarf-fiil grubu 5 B) İsim-fiil grubu D) Sifat tamlaması
9. Gaziantep'te yerli halk kadar şehri gezmeye gelenlerin
tercih ettiği tabanı manda, yüzü keçi derisinden ve bir
tür ayakkabı olan ve eskiden sumak yaprakları ile
tabaklanan yemeni satıcılarının önünden geçiyorum.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İyelik eki almış isimler
B)
Belirtisiz isim tamlaması
C)
Zincirleme isim tamlaması
D)
Birleşik yapılı isim
E) Tamlayanı ortak isim tamlaması
106
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Gaziantep'te yerli halk kadar şehri gezmeye gelenlerin tercih ettiği tabanı manda, yüzü keçi derisinden ve bir tür ayakkabı olan ve eskiden sumak yaprakları ile tabaklanan yemeni satıcılarının önünden geçiyorum. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) İyelik eki almış isimler B) Belirtisiz isim tamlaması C) Zincirleme isim tamlaması D) Birleşik yapılı isim E) Tamlayanı ortak isim tamlaması 106
9.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı
yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmamıştır?
A) İhtiyar cüppesinden kan süzülür Nebi'nin
B) Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin
C) Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin
D) Şemsiyesi altında yürürsün bulutların
E Cözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler
Türkçe Soru Bankası
230
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmamıştır? A) İhtiyar cüppesinden kan süzülür Nebi'nin B) Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin C) Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin D) Şemsiyesi altında yürürsün bulutların E Cözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler Türkçe Soru Bankası 230
9.
Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanı-.
labilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun
bir kullanım yoktur?
A) Dinle yolcu bu onun sesidir
Sinsi adımlarla gece yürüyor
B) Ben bunun güzelliğini yaşayamadım senle
Ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana
C) Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz
Bizden sonra hayalimiz yerleşik şehirlere
D) Gayet çoktur, değil benim yaram az
Bana yârdan gayrı cerrah yaramaz
E) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
3
no
LİMİT YAYINLAR
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanı-. labilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? A) Dinle yolcu bu onun sesidir Sinsi adımlarla gece yürüyor B) Ben bunun güzelliğini yaşayamadım senle Ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana C) Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz Bizden sonra hayalimiz yerleşik şehirlere D) Gayet çoktur, değil benim yaram az Bana yârdan gayrı cerrah yaramaz E) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır Bugün posta günü canım sıkılır 3 no LİMİT YAYINLAR
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han.
gisi anlamsal kuruluşu yönünden diğerlerinden
farklıdır?
A) Değerbilir biridir, bata çıka geldi o bugünlere
B) Benimle doğru dürüst konuşsaydı iş, bu noktaya
varmayacaktı.
C) Ağır aksak ilerleyen işler ona göre değildi.
D) Yalan yanlış ne duyduysan inanırsan işin zor.
E) Eş dost orada diye biz de mi orada olmak zorun-
dayız?
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han. gisi anlamsal kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Değerbilir biridir, bata çıka geldi o bugünlere B) Benimle doğru dürüst konuşsaydı iş, bu noktaya varmayacaktı. C) Ağır aksak ilerleyen işler ona göre değildi. D) Yalan yanlış ne duyduysan inanırsan işin zor. E) Eş dost orada diye biz de mi orada olmak zorun- dayız?
TEST STYT
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlanan
yer değiştirmiş isim tamlaması vardır?
A) Şarkılarını ilk olarak ne zaman dinlediniz sanatçinin?
B) Yirmi birinci yüzyılın bilimsel atılımlar yüzyılı olacağından
söz ediliyor.
C) Öykü türünün kendine ait bir söz dizimi vardır.
D) Onlara göre hüzün olgun, erdemli, akıllı insanlarin bir
özelliğidir.
E) Bunun yanında birçok insan, hüznü büyük bir değer ola-
rak görür.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tamlanan birden
Menmistir?
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
TEST STYT 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? A) Şarkılarını ilk olarak ne zaman dinlediniz sanatçinin? B) Yirmi birinci yüzyılın bilimsel atılımlar yüzyılı olacağından söz ediliyor. C) Öykü türünün kendine ait bir söz dizimi vardır. D) Onlara göre hüzün olgun, erdemli, akıllı insanlarin bir özelliğidir. E) Bunun yanında birçok insan, hüznü büyük bir değer ola- rak görür. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tamlanan birden Menmistir?
bir ad değildir?
A) 1.
rde attı çizili hangi sözcük, yalın
(C). D)VV. EV.
Soru 11
Zaman durduğunda eşsiz yar mevsimidir bu
1
11
rüzgârı çiçek kokan diyar mevsimidir bu
hayalimde Leyla'nın saçlarını okşayan
IV
bir Mecnun yüreğinde bahar mevsimidir bu
V
Bu dizelerde altı çizili tamlamaların han-
gisinde, bir sözcük ad tamlamasını belirt-
miştir?
9. DTTV. V.
Soru 12
B) II
Ben edebiyat türleri arasında ayrım yap-
mayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme
muni kanıya çıkar. Eninde sonunda
4. Bul
Eklend
Orada
Evde
Kitapt
5. Av
Adlar
ni alc
yeri c
Dola
Dald
Gole
Adi
lar,
Aŭ
Bu
lue
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
bir ad değildir? A) 1. rde attı çizili hangi sözcük, yalın (C). D)VV. EV. Soru 11 Zaman durduğunda eşsiz yar mevsimidir bu 1 11 rüzgârı çiçek kokan diyar mevsimidir bu hayalimde Leyla'nın saçlarını okşayan IV bir Mecnun yüreğinde bahar mevsimidir bu V Bu dizelerde altı çizili tamlamaların han- gisinde, bir sözcük ad tamlamasını belirt- miştir? 9. DTTV. V. Soru 12 B) II Ben edebiyat türleri arasında ayrım yap- mayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme muni kanıya çıkar. Eninde sonunda 4. Bul Eklend Orada Evde Kitapt 5. Av Adlar ni alc yeri c Dola Dald Gole Adi lar, Aŭ Bu lue
en
raş
Dort
221
12. () Günümüzde bilinçsiz sanatçıların tuttuğu yol, eğlenceli
fakat karanlık bir yoldur. (II) Sanat ışığını yalnız belli bir
kesim için yakıp diğerleri için söndüren sanatçı, aslında
kendini zincirlemiş olmaktadır. (I) Bu taraflı yol, bir
bakıma, sanatçının sonu olacaktır. (IV) Eserleri inançtan
ve düşünceden yoksun olduğu sürece kitleler sanatçıdan
nefret edecek, tarih o sanatçıyı nefretle anacaktır.
(V) Ancak bu şekildeki yanlı tutumlar, sadece sanatçılar
için değil toplumun diğer kesimleri için de bir derstir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
en raş Dort 221 12. () Günümüzde bilinçsiz sanatçıların tuttuğu yol, eğlenceli fakat karanlık bir yoldur. (II) Sanat ışığını yalnız belli bir kesim için yakıp diğerleri için söndüren sanatçı, aslında kendini zincirlemiş olmaktadır. (I) Bu taraflı yol, bir bakıma, sanatçının sonu olacaktır. (IV) Eserleri inançtan ve düşünceden yoksun olduğu sürece kitleler sanatçıdan nefret edecek, tarih o sanatçıyı nefretle anacaktır. (V) Ancak bu şekildeki yanlı tutumlar, sadece sanatçılar için değil toplumun diğer kesimleri için de bir derstir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sifat tamlaması
hem isim tamlaması bulunmaktadır?
A) Diğer insanlar ne der diye yaşama, vicdanın ne diyorsa
sen o sözü dinle.
B) Çürük elma, yanındakini de bozar, öyleyse çürüklerle
sağlamları aynı sepete koyma.
C) Sözün gücüne inanırım ama gönülden söyleniyorsa
çünkü söz gücü, özün gücünden beslenir.
D) Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının
kuşlara yem atması gibidir.
E) Yalnızca kendisini düşünen insan, sigarasını yakmak
için komşu evini ateşe verebilir.
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sifat tamlaması hem isim tamlaması bulunmaktadır? A) Diğer insanlar ne der diye yaşama, vicdanın ne diyorsa sen o sözü dinle. B) Çürük elma, yanındakini de bozar, öyleyse çürüklerle sağlamları aynı sepete koyma. C) Sözün gücüne inanırım ama gönülden söyleniyorsa çünkü söz gücü, özün gücünden beslenir. D) Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. E) Yalnızca kendisini düşünen insan, sigarasını yakmak için komşu evini ateşe verebilir.
12
M
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması kulla-
nılmıştır?
A) O şarkıya özenip söylenecek misralar vardır.
B) Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.
Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır.
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.
E) Sırların sırryha ermek için sende anahtar vardır.
D)
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
12 M 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması kulla- nılmıştır? A) O şarkıya özenip söylenecek misralar vardır. B) Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. E) Sırların sırryha ermek için sende anahtar vardır. D)
Soru 1
?
Kış ayları, bembeyaz örtüsüyle çok güzeldir.
1
Kardan adamları, sıcacık sohbetleri ile vaz-
11
|||
geçilmezdir. Yaz mevsimi ise güneşi, denizi
IV
ve tatili hatırlatır; yeni bir döneme dinç gir-
V
memizi sağlar.
Numaralandırılmış bölümlerden hangisi
sifat tamlaması değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
Soru 1 ? Kış ayları, bembeyaz örtüsüyle çok güzeldir. 1 Kardan adamları, sıcacık sohbetleri ile vaz- 11 ||| geçilmezdir. Yaz mevsimi ise güneşi, denizi IV ve tatili hatırlatır; yeni bir döneme dinç gir- V memizi sağlar. Numaralandırılmış bölümlerden hangisi sifat tamlaması değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
mieleri
z an-
van
3.
-ler/-lar" eki, iyelik ekiyle kalıplaşarak "zaman" kav-
ramı veya "genelleme" kavramı sağlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı ör-
neklendirecek bir kullanım yoktur?
JJ
A) Sabahları erkenden kalkıp işe giderdi.
B) Yazları mutlaka memleketine giderdi.
C) Geceleri çok sevdiğini hep söylerdi.
D) Akşamları sahilde oturup denizi seyrederdi.
E) Gündüzleri yemek için eve uğrardı.
2
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
mieleri z an- van 3. -ler/-lar" eki, iyelik ekiyle kalıplaşarak "zaman" kav- ramı veya "genelleme" kavramı sağlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı ör- neklendirecek bir kullanım yoktur? JJ A) Sabahları erkenden kalkıp işe giderdi. B) Yazları mutlaka memleketine giderdi. C) Geceleri çok sevdiğini hep söylerdi. D) Akşamları sahilde oturup denizi seyrederdi. E) Gündüzleri yemek için eve uğrardı. 2
7. Adana'nın verimli ovalarında pamuk tarlaları ile
ayçiçeği ve mısır tarlaları yer değiştirdi. Yani be-
yaz altının yerini sarı altın aldı. Şimdi Adana ova-
ları bir altın tepsi gibi ışıl ışıl gülümsüyor.
D
SARMAL DIL BILGISI SORU BA
A) Birden fazla tamlayanı bulunan belirtisiz isim
tamlaması
Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yok- M
tur?
lad
A
B) Tamlayanı sifat tamlaması olan belirtili isim
tamlaması
C) Tamlananı sifat tamlaması olan belirtili isim
tamlaması
Zincirleme isim tamlaması
19
D
E) Takısız isim tamlaması
S
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
7. Adana'nın verimli ovalarında pamuk tarlaları ile ayçiçeği ve mısır tarlaları yer değiştirdi. Yani be- yaz altının yerini sarı altın aldı. Şimdi Adana ova- ları bir altın tepsi gibi ışıl ışıl gülümsüyor. D SARMAL DIL BILGISI SORU BA A) Birden fazla tamlayanı bulunan belirtisiz isim tamlaması Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yok- M tur? lad A B) Tamlayanı sifat tamlaması olan belirtili isim tamlaması C) Tamlananı sifat tamlaması olan belirtili isim tamlaması Zincirleme isim tamlaması 19 D E) Takısız isim tamlaması S
11. Kimsesizim hismim da yok hasmim da
11
Görünmezim cismim de yok, resmim de
|||
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
IV
Barınağım gönül denen yer benim
V
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi iye-
lik eki almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
11. Kimsesizim hismim da yok hasmim da 11 Görünmezim cismim de yok, resmim de ||| Dil üzmezim, tek hece var ismimde IV Barınağım gönül denen yer benim V Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi iye- lik eki almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi, türeme
sırasında meydana gelmiştir?
A) Ömrümüzün son yıllarını bir sahil kasabasında geçirme-
yi istiyoruz.
B) Cumartesi günlerini ailemle geçirmekten çok hoşlanırım.
C) Ekipler stadyumun çevresinde kuş uçurtmuyorlarmış.
D) Yemekten sonra karnımda bir ağrı hissetmiştim.
E) Acı haberi alan yaşlı kadın kahrolmuştu.
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi, türeme sırasında meydana gelmiştir? A) Ömrümüzün son yıllarını bir sahil kasabasında geçirme- yi istiyoruz. B) Cumartesi günlerini ailemle geçirmekten çok hoşlanırım. C) Ekipler stadyumun çevresinde kuş uçurtmuyorlarmış. D) Yemekten sonra karnımda bir ağrı hissetmiştim. E) Acı haberi alan yaşlı kadın kahrolmuştu.