Sözcük Grupları Soruları

Kamışların yeşil uzun perçemlerine
1
Bağlı duran şu muhabbet kayıklarını
||
Çözsün narin elleriniz; artık engine
|||
is Açılalım, seherin ışıklarını
nları
IV
Küreklere okşayarak ey meçhûl kadın
V
Bu dizelerdeki numaralanmış söz öbeklerinden hangi-
leri isim tamlamasıdır?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve IV
E III ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
Kamışların yeşil uzun perçemlerine 1 Bağlı duran şu muhabbet kayıklarını || Çözsün narin elleriniz; artık engine ||| is Açılalım, seherin ışıklarını nları IV Küreklere okşayarak ey meçhûl kadın V Bu dizelerdeki numaralanmış söz öbeklerinden hangi- leri isim tamlamasıdır? A) I ve II D) II ve IV B) I ve IV E III ve V C) II ve III
kleriy-
ta ikisi
kulla-
dir?
ordu.
Zor ve
57:05
GRAMATIK
Ötesi Soru
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki isim sa-
hiplik ilgisiyle birbirini tamamlamıştır?
A) Çocuklar, rengârenk uçurtmalar yapmışlardı.
B) Yörükler, yaz gelince koyunlarını serin yer-
lere götürüyorlar.
C) Gelecekte bu güzel ormanları çok arayacağız.
D) Rengârenk çiçeklerle dolu bahçede bir ge-
zinti yaptık.
E) Bu sabah çeşmenin suyu bulanık akıyordu.
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
kleriy- ta ikisi kulla- dir? ordu. Zor ve 57:05 GRAMATIK Ötesi Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki isim sa- hiplik ilgisiyle birbirini tamamlamıştır? A) Çocuklar, rengârenk uçurtmalar yapmışlardı. B) Yörükler, yaz gelince koyunlarını serin yer- lere götürüyorlar. C) Gelecekte bu güzel ormanları çok arayacağız. D) Rengârenk çiçeklerle dolu bahçede bir ge- zinti yaptık. E) Bu sabah çeşmenin suyu bulanık akıyordu.
amiridir.
aktadır.
-.
de bir
B
Jina
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgi hem
iyelik zamiri bir arada kullanılmıştır?
A) Duvardaki tablolar ünlü bir ressamın imzasını
taşıyordu.
B) Arsamız, herkesinkinden daha değerliydi.
C) Aileme haber vermeden hiç evden ayrılmadım ki.
D) Çocuğunun derslerine yardım edecek birini
arıyordu.
E) Salonunki de mutfaginki de en yakın zamanda
değişmeliydi.
B
A
13
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
amiridir. aktadır. -. de bir B Jina 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgi hem iyelik zamiri bir arada kullanılmıştır? A) Duvardaki tablolar ünlü bir ressamın imzasını taşıyordu. B) Arsamız, herkesinkinden daha değerliydi. C) Aileme haber vermeden hiç evden ayrılmadım ki. D) Çocuğunun derslerine yardım edecek birini arıyordu. E) Salonunki de mutfaginki de en yakın zamanda değişmeliydi. B A 13
yolda
hre ne
n
erçekte
arak ne
irgin bir
uğa
7
sel
le
Devleti'nin kuruluş yıllarındaki tarihlige lişkin
bilgiler yetersiz olsa da sonraki dönemler hakkında oldukça
gözlemlendiği Osmanlı tarih yazımı, gittikçe sanatsal
geniş bir bilgi birikimi vardır. Başlangıçta sade bir üslubun
amaçlarla kaleme alınan eserlerin yoğun olduğu Iran
tarihçiliğinden etkilenmiştir. Osmanlı tarih yazımında
Farsça ve Arapça kullanımı yaygınlaşmış, fakat Türkçeden
bir kopuş da yaşanmamıştır. Osmanlı tarih yazıcılığında,
Osmanlı hanedanını konu alan Tevârih-i Ali Osmanlar,
fetihleri konu alan "Fetihnameler", "Gazavatnameler ve
"Zafernameler" bir hayli yaygındır. Mehmet Neşri, Enveri,
Şehdi, Aşıkpaşazade, Tursun Bey, Idris-i Bitlisi, Kemal
Paşazade, Lütfi Paşa, Hoca Sadeddin, Selaniki ve
Gelibolulu Mustafa Ali, Klasik Dönem'in önde gelen tarih
yazarlarıdır.
Bu parçada geçen aşağıdaki tamlamalardan hangisinin
özelliği yanlış verilmiştir?
f
Osmanlı
A) Osmanlı tarih yazımı: Zincirleme ad tamlaması
B) İran tarihçiliği: Belirtisiz ad tamlaması
C) Farsça ve Arapça kullanımı: Zincirleme ad tamlaması
D) Sonraki dönemler hakkında: Belirtisiz ad tamlamasi
E) Tarih yazarları: Belirtisiz ad tamlaması
227
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
yolda hre ne n erçekte arak ne irgin bir uğa 7 sel le Devleti'nin kuruluş yıllarındaki tarihlige lişkin bilgiler yetersiz olsa da sonraki dönemler hakkında oldukça gözlemlendiği Osmanlı tarih yazımı, gittikçe sanatsal geniş bir bilgi birikimi vardır. Başlangıçta sade bir üslubun amaçlarla kaleme alınan eserlerin yoğun olduğu Iran tarihçiliğinden etkilenmiştir. Osmanlı tarih yazımında Farsça ve Arapça kullanımı yaygınlaşmış, fakat Türkçeden bir kopuş da yaşanmamıştır. Osmanlı tarih yazıcılığında, Osmanlı hanedanını konu alan Tevârih-i Ali Osmanlar, fetihleri konu alan "Fetihnameler", "Gazavatnameler ve "Zafernameler" bir hayli yaygındır. Mehmet Neşri, Enveri, Şehdi, Aşıkpaşazade, Tursun Bey, Idris-i Bitlisi, Kemal Paşazade, Lütfi Paşa, Hoca Sadeddin, Selaniki ve Gelibolulu Mustafa Ali, Klasik Dönem'in önde gelen tarih yazarlarıdır. Bu parçada geçen aşağıdaki tamlamalardan hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? f Osmanlı A) Osmanlı tarih yazımı: Zincirleme ad tamlaması B) İran tarihçiliği: Belirtisiz ad tamlaması C) Farsça ve Arapça kullanımı: Zincirleme ad tamlaması D) Sonraki dönemler hakkında: Belirtisiz ad tamlamasi E) Tarih yazarları: Belirtisiz ad tamlaması 227
TÜRKÇE
8. (1) Füruzan, bir yazarın ustasına duyduğu saygı ve
bağlılıkla derlemeler yapıyor. (II) Bu düzenlemeler
belgesel bir nitelik de taşıyor. (III) Aklıma takılan bir
soru var: Toprak'ın mektuplaşmaları toplanamaz mıy-
di? (IV) Örneğin 1942'de Attila. İlhan'la yaptığı yazış-
malar... (V) Ama bu konuda Toprak'ın mektuplaştığı
yazarların izinlerinin alınması sorunu da tartışılır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de deyim kullanılmamıştır?
A) I ve II
Btve Ill
Ditt ve v
C) II ve IV
E) IV ve V
Özgün ve yeni şeyler söylerken "yerli" kalabilmeyi ba-
şarmış entelektüellerin, daha doğrusu "aydın"ların dü-
11
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
TÜRKÇE 8. (1) Füruzan, bir yazarın ustasına duyduğu saygı ve bağlılıkla derlemeler yapıyor. (II) Bu düzenlemeler belgesel bir nitelik de taşıyor. (III) Aklıma takılan bir soru var: Toprak'ın mektuplaşmaları toplanamaz mıy- di? (IV) Örneğin 1942'de Attila. İlhan'la yaptığı yazış- malar... (V) Ama bu konuda Toprak'ın mektuplaştığı yazarların izinlerinin alınması sorunu da tartışılır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin- de deyim kullanılmamıştır? A) I ve II Btve Ill Ditt ve v C) II ve IV E) IV ve V Özgün ve yeni şeyler söylerken "yerli" kalabilmeyi ba- şarmış entelektüellerin, daha doğrusu "aydın"ların dü- 11
41
5.
auşurmuyordu.
D) Romanın ana karakteri kendi kurduğu hayal dünyasında
yaşıyor.
E Sabahlan annemin yaptığı yemeklerin güzel kokuları
bütün apartmani sarardi.
Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında bazen tamlayan
düşebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek
olabilecek bir kullanım vardır?
Kamyon, dalga üstünde sallanan bir kayık gibi sallanarak
çamura battı.
B) Sanatçı, insanı ilgilendiren pek çok konuda eser yazmıştır.
C) Koca ağacın dalları, yaprakları bir türlü bırakmak istemiyor
gibiydi.
DY Evin geçimini sağlamak için çöpleri toplar, çaycılık yapar,
yük taşırdı.
EŞairler hayal ettikçe yazar, hayalini gerçekleştirdikçe
yaşarlar.
E) 5'te kardeş kromatit ayrılması olur.
Yumurtalık
hücresi
Sperm ana hücresi
YOLOJİ SORU BANKASI
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
41 5. auşurmuyordu. D) Romanın ana karakteri kendi kurduğu hayal dünyasında yaşıyor. E Sabahlan annemin yaptığı yemeklerin güzel kokuları bütün apartmani sarardi. Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında bazen tamlayan düşebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? Kamyon, dalga üstünde sallanan bir kayık gibi sallanarak çamura battı. B) Sanatçı, insanı ilgilendiren pek çok konuda eser yazmıştır. C) Koca ağacın dalları, yaprakları bir türlü bırakmak istemiyor gibiydi. DY Evin geçimini sağlamak için çöpleri toplar, çaycılık yapar, yük taşırdı. EŞairler hayal ettikçe yazar, hayalini gerçekleştirdikçe yaşarlar. E) 5'te kardeş kromatit ayrılması olur. Yumurtalık hücresi Sperm ana hücresi YOLOJİ SORU BANKASI
n
BI
Test - 2
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir
isim tamlaması vardır?
A Mutluluk bizim bahçemizde filizlense de başkalarının
bahçelerinde olgunlaşır.
Bir alanda araştırma yapacak kişi, önceki bilgileri bir fener
gibi kullanmak zorundadır.
C) Bazı kimseler bir şeyi yapmaya karar verdi mi bundan
asla vazgeçmez.
D) Bir sanat methinin gerçek değerini belirleyen en iyi şey.
zamandır.
E) Dışarıdan gelen gürültüler dolayısıyla öykümü bir türlü
bitiremiyordum.
KOPINA kow
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının ara-
sına girmiş sözcüğün türü ötekilerden farklıdır?
A) Yatmaya tam hazırlanıyorduk ki evin eski sahipleri kapıyı
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
n BI Test - 2 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? A Mutluluk bizim bahçemizde filizlense de başkalarının bahçelerinde olgunlaşır. Bir alanda araştırma yapacak kişi, önceki bilgileri bir fener gibi kullanmak zorundadır. C) Bazı kimseler bir şeyi yapmaya karar verdi mi bundan asla vazgeçmez. D) Bir sanat methinin gerçek değerini belirleyen en iyi şey. zamandır. E) Dışarıdan gelen gürültüler dolayısıyla öykümü bir türlü bitiremiyordum. KOPINA kow 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının ara- sına girmiş sözcüğün türü ötekilerden farklıdır? A) Yatmaya tam hazırlanıyorduk ki evin eski sahipleri kapıyı
3.
Samed Behrengi'nin hüzünlü küçük öyküsü Küçük Kara
Balık, büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesiyle in-
sanın dünyadaki volculuğunu anlatmada hep eşsiz bir
metafor olarak görülmüştür.
bry yay
Bu cümlenin yer tamlayıcısı, aşağıdaki sözcük grup-
larının hangisinden oluşmuştur?
A) Sifat-fiil grubu
C) İsim tamlaması
E) Zarf-fiil grubu
5
B) İsim-fiil grubu
D) Sifat tamlaması
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
3. Samed Behrengi'nin hüzünlü küçük öyküsü Küçük Kara Balık, büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesiyle in- sanın dünyadaki volculuğunu anlatmada hep eşsiz bir metafor olarak görülmüştür. bry yay Bu cümlenin yer tamlayıcısı, aşağıdaki sözcük grup- larının hangisinden oluşmuştur? A) Sifat-fiil grubu C) İsim tamlaması E) Zarf-fiil grubu 5 B) İsim-fiil grubu D) Sifat tamlaması
9. Gaziantep'te yerli halk kadar şehri gezmeye gelenlerin
tercih ettiği tabanı manda, yüzü keçi derisinden ve bir
tür ayakkabı olan ve eskiden sumak yaprakları ile
tabaklanan yemeni satıcılarının önünden geçiyorum.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İyelik eki almış isimler
B)
Belirtisiz isim tamlaması
C)
Zincirleme isim tamlaması
D)
Birleşik yapılı isim
E) Tamlayanı ortak isim tamlaması
106
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Gaziantep'te yerli halk kadar şehri gezmeye gelenlerin tercih ettiği tabanı manda, yüzü keçi derisinden ve bir tür ayakkabı olan ve eskiden sumak yaprakları ile tabaklanan yemeni satıcılarının önünden geçiyorum. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) İyelik eki almış isimler B) Belirtisiz isim tamlaması C) Zincirleme isim tamlaması D) Birleşik yapılı isim E) Tamlayanı ortak isim tamlaması 106
u mnlys by abriely
2.
Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı
Hey ne dağsın ki dalgam zirvene yaklaşmadı
Bin geçit aştı gönlüm bir kalbini aşamadı
Geçtiğim dağlar bugün bana ağlar yolunda
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yok-
tur?
A) Kişi zamiri
B) Birleşik yapı isim
C) Sifat görevli edat öbeği
D) Seslenme bildiren ünlem
E) Birleşik yapılı fiil
bry yayınlar
istek
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
u mnlys by abriely 2. Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı Hey ne dağsın ki dalgam zirvene yaklaşmadı Bin geçit aştı gönlüm bir kalbini aşamadı Geçtiğim dağlar bugün bana ağlar yolunda Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yok- tur? A) Kişi zamiri B) Birleşik yapı isim C) Sifat görevli edat öbeği D) Seslenme bildiren ünlem E) Birleşik yapılı fiil bry yayınlar istek
9.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı
yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmamıştır?
A) İhtiyar cüppesinden kan süzülür Nebi'nin
B) Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin
C) Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin
D) Şemsiyesi altında yürürsün bulutların
E Cözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler
Türkçe Soru Bankası
230
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmamıştır? A) İhtiyar cüppesinden kan süzülür Nebi'nin B) Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin C) Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin D) Şemsiyesi altında yürürsün bulutların E Cözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler Türkçe Soru Bankası 230
amış
yalin
lem,
ad)
i al-
be-
enir.
kişi
tir-
t
pir
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç
içinde verilen bilgiyle örtüşmemektedir?
A) Ortaköy'de pirt pırıl denizin kıyısında
A
oturmak ne hoştur. (ikileme yansıma-
dan türemiştir.).
4.
B) Insanları birbirine bağlayan en güçlü
bağ güvendir. (Sesteş ve kökt söz-
cükler bir arada örneklendirilmiştir.)
C) Çantasından çıkardığı küçük aynayla
yüzüne kaçamak bir bakış attr. (Eylem
kökünden türemiş iki ad vardır.).
D) Insan önce kullandığı renklerden baş-
lamalı değişmeye (Çoğul eki ve çıkma
durum eki aynı sözcükte örneklendiril-
miştir.)
E) Cimriliği yüzünden tüm arkadaşlarını
kaybetti. (Arkadaşlarını sözcüğü önce
iyelik sonra ad durumu eki almıştır.)
6. Aş
me
A)
B
C
D
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
amış yalin lem, ad) i al- be- enir. kişi tir- t pir Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen bilgiyle örtüşmemektedir? A) Ortaköy'de pirt pırıl denizin kıyısında A oturmak ne hoştur. (ikileme yansıma- dan türemiştir.). 4. B) Insanları birbirine bağlayan en güçlü bağ güvendir. (Sesteş ve kökt söz- cükler bir arada örneklendirilmiştir.) C) Çantasından çıkardığı küçük aynayla yüzüne kaçamak bir bakış attr. (Eylem kökünden türemiş iki ad vardır.). D) Insan önce kullandığı renklerden baş- lamalı değişmeye (Çoğul eki ve çıkma durum eki aynı sözcükte örneklendiril- miştir.) E) Cimriliği yüzünden tüm arkadaşlarını kaybetti. (Arkadaşlarını sözcüğü önce iyelik sonra ad durumu eki almıştır.) 6. Aş me A) B C D
9.
Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanı-.
labilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun
bir kullanım yoktur?
A) Dinle yolcu bu onun sesidir
Sinsi adımlarla gece yürüyor
B) Ben bunun güzelliğini yaşayamadım senle
Ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana
C) Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz
Bizden sonra hayalimiz yerleşik şehirlere
D) Gayet çoktur, değil benim yaram az
Bana yârdan gayrı cerrah yaramaz
E) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
3
no
LİMİT YAYINLAR
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanı-. labilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? A) Dinle yolcu bu onun sesidir Sinsi adımlarla gece yürüyor B) Ben bunun güzelliğini yaşayamadım senle Ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana C) Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz Bizden sonra hayalimiz yerleşik şehirlere D) Gayet çoktur, değil benim yaram az Bana yârdan gayrı cerrah yaramaz E) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır Bugün posta günü canım sıkılır 3 no LİMİT YAYINLAR
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han.
gisi anlamsal kuruluşu yönünden diğerlerinden
farklıdır?
A) Değerbilir biridir, bata çıka geldi o bugünlere
B) Benimle doğru dürüst konuşsaydı iş, bu noktaya
varmayacaktı.
C) Ağır aksak ilerleyen işler ona göre değildi.
D) Yalan yanlış ne duyduysan inanırsan işin zor.
E) Eş dost orada diye biz de mi orada olmak zorun-
dayız?
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han. gisi anlamsal kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Değerbilir biridir, bata çıka geldi o bugünlere B) Benimle doğru dürüst konuşsaydı iş, bu noktaya varmayacaktı. C) Ağır aksak ilerleyen işler ona göre değildi. D) Yalan yanlış ne duyduysan inanırsan işin zor. E) Eş dost orada diye biz de mi orada olmak zorun- dayız?
TEST STYT
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlanan
yer değiştirmiş isim tamlaması vardır?
A) Şarkılarını ilk olarak ne zaman dinlediniz sanatçinin?
B) Yirmi birinci yüzyılın bilimsel atılımlar yüzyılı olacağından
söz ediliyor.
C) Öykü türünün kendine ait bir söz dizimi vardır.
D) Onlara göre hüzün olgun, erdemli, akıllı insanlarin bir
özelliğidir.
E) Bunun yanında birçok insan, hüznü büyük bir değer ola-
rak görür.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tamlanan birden
Menmistir?
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
TEST STYT 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? A) Şarkılarını ilk olarak ne zaman dinlediniz sanatçinin? B) Yirmi birinci yüzyılın bilimsel atılımlar yüzyılı olacağından söz ediliyor. C) Öykü türünün kendine ait bir söz dizimi vardır. D) Onlara göre hüzün olgun, erdemli, akıllı insanlarin bir özelliğidir. E) Bunun yanında birçok insan, hüznü büyük bir değer ola- rak görür. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tamlanan birden Menmistir?
bir ad değildir?
A) 1.
rde attı çizili hangi sözcük, yalın
(C). D)VV. EV.
Soru 11
Zaman durduğunda eşsiz yar mevsimidir bu
1
11
rüzgârı çiçek kokan diyar mevsimidir bu
hayalimde Leyla'nın saçlarını okşayan
IV
bir Mecnun yüreğinde bahar mevsimidir bu
V
Bu dizelerde altı çizili tamlamaların han-
gisinde, bir sözcük ad tamlamasını belirt-
miştir?
9. DTTV. V.
Soru 12
B) II
Ben edebiyat türleri arasında ayrım yap-
mayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme
muni kanıya çıkar. Eninde sonunda
4. Bul
Eklend
Orada
Evde
Kitapt
5. Av
Adlar
ni alc
yeri c
Dola
Dald
Gole
Adi
lar,
Aŭ
Bu
lue
Lise Türkçe
Sözcük Grupları
bir ad değildir? A) 1. rde attı çizili hangi sözcük, yalın (C). D)VV. EV. Soru 11 Zaman durduğunda eşsiz yar mevsimidir bu 1 11 rüzgârı çiçek kokan diyar mevsimidir bu hayalimde Leyla'nın saçlarını okşayan IV bir Mecnun yüreğinde bahar mevsimidir bu V Bu dizelerde altı çizili tamlamaların han- gisinde, bir sözcük ad tamlamasını belirt- miştir? 9. DTTV. V. Soru 12 B) II Ben edebiyat türleri arasında ayrım yap- mayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme muni kanıya çıkar. Eninde sonunda 4. Bul Eklend Orada Evde Kitapt 5. Av Adlar ni alc yeri c Dola Dald Gole Adi lar, Aŭ Bu lue