Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar Soruları

5. İyi bir öykü yazabilmek için iyi bir öykü yazmak yeterlidir.
İyi bir öykü okuyabilmek için iyi bir öyküyü hakkıyla oku-
mak yeterlidir. Edebiyatla, öyküyle, şiirle ilgili net şeyler
söyleyebilmek kolay değil. Çünkü sınırları belirsiz, köşeleri
kırılgan bir tür öykü.
17)
"Ben o köşelerde yürümeyi seviyorum. Ya da durmayı."
diyen bir yazarın vurgulamak istediği nedir?
A) Öyküde neyi önemsediği
B) Öykü yazmanın güçlüğü
C) Öykünün nasıl bir tür olduğu
D) Öykünün edebiyattaki yeri
E) Yazınsallığı sağlamanın zorluğu
Limit Yayınlan
3. Bölüm
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
5. İyi bir öykü yazabilmek için iyi bir öykü yazmak yeterlidir. İyi bir öykü okuyabilmek için iyi bir öyküyü hakkıyla oku- mak yeterlidir. Edebiyatla, öyküyle, şiirle ilgili net şeyler söyleyebilmek kolay değil. Çünkü sınırları belirsiz, köşeleri kırılgan bir tür öykü. 17) "Ben o köşelerde yürümeyi seviyorum. Ya da durmayı." diyen bir yazarın vurgulamak istediği nedir? A) Öyküde neyi önemsediği B) Öykü yazmanın güçlüğü C) Öykünün nasıl bir tür olduğu D) Öykünün edebiyattaki yeri E) Yazınsallığı sağlamanın zorluğu Limit Yayınlan 3. Bölüm
9.
insanlık görüşünün ön-
yeni bir
ealini; Mehmet Emin ve Ziya Gökalp Türk-
yapıyor; Mehmet Akif, İslam birliği
çülük ve Turancılık ideolojisini savunuyordu.
Bu metinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi
vurgulanmak istenmiştir?
A) Tasavvuf
B) Edebî sanat
C) Halk efsaneleri
D) Düşünce akımları
E) Teknolojik gelişmeler
1. Belki bir insan hayatı, zaman fırınında ateşe
attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor. Belki
hayat, hakikaten bazı düşünürlerin dediği gibi
bir oyundur. Küçük, ümitsiz savunmalardır
hatta bir rüyadır belki.
1. E
II. Bana öyle geliyor ki insanoğlu, ezelden
başlayıp öngöremediği ya da anlayamadığı
bir geleceğe uzayan korkunç bir kör dövüşü-
ne dalmış. Karşılaştığı bir engeli yenmiş, biri
hariç. İnsan sadece kendini yenemiyor.
Bu metinlerde yazarların "insan" ve
"hayat"la ilgili görüşleri bilim dallarından
hangisiyle ilişkilidir?
A) Tarih
C) Psikoloji
2. E
E) Coğrafya
3. E
B) Sosyoloji
D) Felsefe
4. A
11. Aşağıdakiler
natsal veya e
liklerden de
final yayınları
5. E
6. A
7. D
A) Kurmaca
B) Evrense
C) Kuşkuc
Akiver
E) Nesne
12. -Hal
Laf m
yır,
kov
8. D
Per
den
ça
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
9. insanlık görüşünün ön- yeni bir ealini; Mehmet Emin ve Ziya Gökalp Türk- yapıyor; Mehmet Akif, İslam birliği çülük ve Turancılık ideolojisini savunuyordu. Bu metinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi vurgulanmak istenmiştir? A) Tasavvuf B) Edebî sanat C) Halk efsaneleri D) Düşünce akımları E) Teknolojik gelişmeler 1. Belki bir insan hayatı, zaman fırınında ateşe attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor. Belki hayat, hakikaten bazı düşünürlerin dediği gibi bir oyundur. Küçük, ümitsiz savunmalardır hatta bir rüyadır belki. 1. E II. Bana öyle geliyor ki insanoğlu, ezelden başlayıp öngöremediği ya da anlayamadığı bir geleceğe uzayan korkunç bir kör dövüşü- ne dalmış. Karşılaştığı bir engeli yenmiş, biri hariç. İnsan sadece kendini yenemiyor. Bu metinlerde yazarların "insan" ve "hayat"la ilgili görüşleri bilim dallarından hangisiyle ilişkilidir? A) Tarih C) Psikoloji 2. E E) Coğrafya 3. E B) Sosyoloji D) Felsefe 4. A 11. Aşağıdakiler natsal veya e liklerden de final yayınları 5. E 6. A 7. D A) Kurmaca B) Evrense C) Kuşkuc Akiver E) Nesne 12. -Hal Laf m yır, kov 8. D Per den ça
98
1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Türkiye'de bir araba sahibi
olan ve onu yenilemek isteyen birinci tip müşteriler, Avrupa'da-
ki müşterilerle aynı tipte. Öğrenim düzeyi yüksek olan bu kişi-
ler, yeni teknolojiler ve yeni modellerle ilgili her şeyi öğreniyor-
lar. Bu tip müşteriye hitap edebilmeniz için, çok iyi satış perso-
neline sahip olmanız gerekiyor. İkinci tip müşteri ise hayatında
ilk kez otomobil satın alacak olan insanlardan oluşuyor. Bu
tip müşteriler; güçlü aile arabası olabilecek boyutlarda, fiyatı
ucuz, ülke çapında tanınan arabaları tercih ediyor. Bir arabası
olan fakat ikinci arabasını satın alacak olan aileler ise üçüncü
tip müşteri grubuna giriyor. Bunlar daha çok ince eleyip sık
dokuyarak araştırma yapan bekâr kadın müşteriler. Yine araş-
tırmalara göre Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kadınların
araba alırken önemli bir etkisi var. Ayrıca araştırmalarda araba
alırken kadınların ve çocukların karara etkisi yüzde 40 civarın-
da. Kadınlar arabanın rengiyle, iç dizaynıyla, motorun sesiyle
ve opsiyonlarıyla daha çok ilgileniyorlar.
1.
2.
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?
A) Kadınların daha çok teknolojik özellikleri dikkate aldı-
ğına
B) Bütün müşterilerin otomobillerini bilinçli olarak aldık-
larına
C) Arabaların seçiminde kadınların ve çocukların büyük
bir etkisinin olduğuna
D) Otomobil pazarını birçok faktörün yönlendirdiğine
E) Ekonomik gelirin satışlar üzerindeki etkisine
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili araştır-
ma bulgusundan söz edilmemiştir?
E
A) Eğitim düzeyi
B) Cinsiyet
C) Medeni durum
D) Yaş
E) Kullanım amacı
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
98 1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Türkiye'de bir araba sahibi olan ve onu yenilemek isteyen birinci tip müşteriler, Avrupa'da- ki müşterilerle aynı tipte. Öğrenim düzeyi yüksek olan bu kişi- ler, yeni teknolojiler ve yeni modellerle ilgili her şeyi öğreniyor- lar. Bu tip müşteriye hitap edebilmeniz için, çok iyi satış perso- neline sahip olmanız gerekiyor. İkinci tip müşteri ise hayatında ilk kez otomobil satın alacak olan insanlardan oluşuyor. Bu tip müşteriler; güçlü aile arabası olabilecek boyutlarda, fiyatı ucuz, ülke çapında tanınan arabaları tercih ediyor. Bir arabası olan fakat ikinci arabasını satın alacak olan aileler ise üçüncü tip müşteri grubuna giriyor. Bunlar daha çok ince eleyip sık dokuyarak araştırma yapan bekâr kadın müşteriler. Yine araş- tırmalara göre Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kadınların araba alırken önemli bir etkisi var. Ayrıca araştırmalarda araba alırken kadınların ve çocukların karara etkisi yüzde 40 civarın- da. Kadınlar arabanın rengiyle, iç dizaynıyla, motorun sesiyle ve opsiyonlarıyla daha çok ilgileniyorlar. 1. 2. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ula- şılabilir? A) Kadınların daha çok teknolojik özellikleri dikkate aldı- ğına B) Bütün müşterilerin otomobillerini bilinçli olarak aldık- larına C) Arabaların seçiminde kadınların ve çocukların büyük bir etkisinin olduğuna D) Otomobil pazarını birçok faktörün yönlendirdiğine E) Ekonomik gelirin satışlar üzerindeki etkisine Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili araştır- ma bulgusundan söz edilmemiştir? E A) Eğitim düzeyi B) Cinsiyet C) Medeni durum D) Yaş E) Kullanım amacı
12. Aşağıdakilerden hangisinde işten etkilenen öge vurgu-
lanmıştır?
A) Konuyu Ahmet anlatmış
B) Roman, okuru çok etkilemiş.
C) Dizeden çok etkilenenleri eleştirdi.'
D) Şiir sözlerinden hiç etkilenmemiş.
E) Seni görünce heyecanlandı.
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
12. Aşağıdakilerden hangisinde işten etkilenen öge vurgu- lanmıştır? A) Konuyu Ahmet anlatmış B) Roman, okuru çok etkilemiş. C) Dizeden çok etkilenenleri eleştirdi.' D) Şiir sözlerinden hiç etkilenmemiş. E) Seni görünce heyecanlandı.
6. Antibiyotikler hayat kurtarır ama onları çok ciddi hastalıklarda
Örneğin otizm 25 yıl önce on binde
kullanmak gerekir.
bir çocukta vardı. Bugün 40 çocuktan birine otizm teşhisi
konuyor. Bilim adamları 2020'de iki çocuktan birinin otizmli
olacağını öngörüyor. Uzmanlar, her şeyin, antibiyotiklerin
II. Dünya Savaşı'ndan sonra keşfiyle başladığını söylüyor.
Özellikle ampisilin gibi antibiyotikler kötü bakteriler gibi iyi
bakteriyi de öldürüyor. Bağırsak florasının tekrar dengeye
gelmesi haftaları, ayları alıyor. Ayrıca art arda antibiyotik
kullanımında da bu kötüye gidiş artıyor.
910
CONS
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Doktor reçetesi olmadan kullanılan antibiyotikler, geri
dönüşü olmayan zararlara yol açmaktadır.qud
B) Birçok hastalığın salgın hâline dönüşmesi, hep antibiyo-
tiklerin keşfinden sonra gerçekleşmiştir.
C) Antibiyotik kullanımının yaygınlaşmasında toplumsal
bilinçsizligin payı büyüktür.
Tipuinne (9
D) Çünkü hastalıkları tedavi etme özelliği bulunan antibiyo-
tiklerin yan etkileri de vardır.
E)
Antibiyotikler vücutta kısa süreli rahatlamalar sağlasa da
kalıcı hasarlara neden olmaktadır.
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
6. Antibiyotikler hayat kurtarır ama onları çok ciddi hastalıklarda Örneğin otizm 25 yıl önce on binde kullanmak gerekir. bir çocukta vardı. Bugün 40 çocuktan birine otizm teşhisi konuyor. Bilim adamları 2020'de iki çocuktan birinin otizmli olacağını öngörüyor. Uzmanlar, her şeyin, antibiyotiklerin II. Dünya Savaşı'ndan sonra keşfiyle başladığını söylüyor. Özellikle ampisilin gibi antibiyotikler kötü bakteriler gibi iyi bakteriyi de öldürüyor. Bağırsak florasının tekrar dengeye gelmesi haftaları, ayları alıyor. Ayrıca art arda antibiyotik kullanımında da bu kötüye gidiş artıyor. 910 CONS Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Doktor reçetesi olmadan kullanılan antibiyotikler, geri dönüşü olmayan zararlara yol açmaktadır.qud B) Birçok hastalığın salgın hâline dönüşmesi, hep antibiyo- tiklerin keşfinden sonra gerçekleşmiştir. C) Antibiyotik kullanımının yaygınlaşmasında toplumsal bilinçsizligin payı büyüktür. Tipuinne (9 D) Çünkü hastalıkları tedavi etme özelliği bulunan antibiyo- tiklerin yan etkileri de vardır. E) Antibiyotikler vücutta kısa süreli rahatlamalar sağlasa da kalıcı hasarlara neden olmaktadır.
. I. Böylece bilinçaltınız siz farkında olmasanız bile bey-
ninize alıştığı hormonu salgılatarak sizi o duyguyu
yaşamaya yönlendirir.
II. Stres ya da mutsuzluk gibi sürekli hissettiğiniz bir
duygu varsa salgılanan hormonlara bağımlı hâle gel-
miş olabilirsiniz.
III. Ya da vücudunuzun alışık olduğunu yerine getirmek
için başkalarının söylediği cümlelerde alt anlam-
lar arayacak ve kendinizi strese sokmak için küçük
detaylara takılacaksınız.
IV. Duygular, beynin salgıladığı hormonlarla hissedilir
ve bir hormon fazla salgılandığında tıpkı nikotin gibi
vücut bu duyguya bağımlı hâle gelebilir.
V. Örneğin, zamanlamanızı doğru yapsanız bile evden
daha geç çıkacak ve işe geç kalma stresi yaşayacak-
sınız.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
dördüncü olur?
A) II
B) V
C) III
D) I
E) IV
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
. I. Böylece bilinçaltınız siz farkında olmasanız bile bey- ninize alıştığı hormonu salgılatarak sizi o duyguyu yaşamaya yönlendirir. II. Stres ya da mutsuzluk gibi sürekli hissettiğiniz bir duygu varsa salgılanan hormonlara bağımlı hâle gel- miş olabilirsiniz. III. Ya da vücudunuzun alışık olduğunu yerine getirmek için başkalarının söylediği cümlelerde alt anlam- lar arayacak ve kendinizi strese sokmak için küçük detaylara takılacaksınız. IV. Duygular, beynin salgıladığı hormonlarla hissedilir ve bir hormon fazla salgılandığında tıpkı nikotin gibi vücut bu duyguya bağımlı hâle gelebilir. V. Örneğin, zamanlamanızı doğru yapsanız bile evden daha geç çıkacak ve işe geç kalma stresi yaşayacak- sınız. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) II B) V C) III D) I E) IV
eki
isi
k-
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ögenin açık-
layıcısı olmayan ara söz kullanılmıştır?
A) Yirmili yaşlarımda, üniversitedeyken, şimdikinden
daha çok kitap okuyordum.
B) Geçen yaz Çalıkuşu'nu, Reşat Nuri'nin en sevdiğim
romanını, bir kez daha okudum.
C) Çocukluğumda mahallenin berberinden, o güne ka-
dar gördüğüm en asık suratlı insandan, çok korkar-
dim.
Verdiğin sözü tutmaman, üzülerek söylüyorum, beni
hayal kırıklığına uğrattı.
E) On beş yıl önce, henüz okula başlamamışken, bura-
dan ayrılıp başka bir semte yerleşmiştik.
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
eki isi k- 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ögenin açık- layıcısı olmayan ara söz kullanılmıştır? A) Yirmili yaşlarımda, üniversitedeyken, şimdikinden daha çok kitap okuyordum. B) Geçen yaz Çalıkuşu'nu, Reşat Nuri'nin en sevdiğim romanını, bir kez daha okudum. C) Çocukluğumda mahallenin berberinden, o güne ka- dar gördüğüm en asık suratlı insandan, çok korkar- dim. Verdiğin sözü tutmaman, üzülerek söylüyorum, beni hayal kırıklığına uğrattı. E) On beş yıl önce, henüz okula başlamamışken, bura- dan ayrılıp başka bir semte yerleşmiştik.
5.
Feridun Andaç, günümüz roman ve öyküsünün kaynaklarına
inerek modern edebiyatımızı anlamak için bir yol haritası çıkarı-
yor. Eleştirel bir bakışla edebiyatı yazar-yapit-dönem ekseninde
irdeliyor. Toplumsal yapıya ayna tutan bir edebiyatın çözümle-
mesini yaparken yenilikçi hareketleri, çağdaşlaşma serüvenimi-
zi okura bir bütün olarak sunuyor.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Jay Cagda
AÇağdaş roman ve öykünün çıkış noktasına kadar gitmek
B) Afmaca ulaşmak için yapılması gerekenleri belirlemek
Sosyal yapıya ait olan ayrıntıları yansıtmak
Yazın sanatına yönelik tahlil ve açıklamalar yapmak
Neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklamak
Kolla
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
5. Feridun Andaç, günümüz roman ve öyküsünün kaynaklarına inerek modern edebiyatımızı anlamak için bir yol haritası çıkarı- yor. Eleştirel bir bakışla edebiyatı yazar-yapit-dönem ekseninde irdeliyor. Toplumsal yapıya ayna tutan bir edebiyatın çözümle- mesini yaparken yenilikçi hareketleri, çağdaşlaşma serüvenimi- zi okura bir bütün olarak sunuyor. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasın- da aşağıdakilerden hangisi yoktur? Jay Cagda AÇağdaş roman ve öykünün çıkış noktasına kadar gitmek B) Afmaca ulaşmak için yapılması gerekenleri belirlemek Sosyal yapıya ait olan ayrıntıları yansıtmak Yazın sanatına yönelik tahlil ve açıklamalar yapmak Neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklamak Kolla
BAŞKA YER
14
● Fakir
lar. (amaç-sonuç)
huş-
Fakirlere yardım ettiği için herkes tarafından çok
seviliyor. (neden- sonuç)
5-ÖĞRETEN SORU / ÖSYM
(1) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikâyesi ve des-
tandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, resim, roman,
öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde böy-
ledir. (III) Ben de böyle yapmak, geleneksel olanı çağdaş öykü
sanatına taşımak istiyorum. (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında
ustaca uygulayan Yaşar Kemal'in izinde yürümek isteyişimin
özünde de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda gelenek-
sele yönelişim açıkça görülebilir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de amaç söz konusudur?
A) I ve IV B) I ve V
Çözüm
C) II ve III D) Il ve IV E) IV ve V
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
BAŞKA YER 14 ● Fakir lar. (amaç-sonuç) huş- Fakirlere yardım ettiği için herkes tarafından çok seviliyor. (neden- sonuç) 5-ÖĞRETEN SORU / ÖSYM (1) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikâyesi ve des- tandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, resim, roman, öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde böy- ledir. (III) Ben de böyle yapmak, geleneksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum. (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygulayan Yaşar Kemal'in izinde yürümek isteyişimin özünde de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda gelenek- sele yönelişim açıkça görülebilir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin- de amaç söz konusudur? A) I ve IV B) I ve V Çözüm C) II ve III D) Il ve IV E) IV ve V
SORU TARZI
4
www.
www-***
www
*****
an
7) (1) Strangers Centil Adası'nda bulunan Skansen,
İsveç'in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi.
(II) 1891'de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur
Hazelius, Endüstri Çağı öncesinde İsveç'in farklı
bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçla-
mış. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze'nin
bir bölümüyken 1963'te bağımsız bir kurum olmuş.
(IV) Hazelius, uzun seyahatleri sonunda ülkenin her
yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeni-
den inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak mü-
zeyi oluşturmuş. (V) Bu müzedeki yapıların sadece
üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya
edilmiş.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışım bozmaktadır?
A) I.
B) II. CII.
DIV. EV.
10. (1) C
leri
Ka
lar
de
8. (1) Bir gün size bir kitaptan söz eder biri; piyasada
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
SORU TARZI 4 www. www-*** www ***** an 7) (1) Strangers Centil Adası'nda bulunan Skansen, İsveç'in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. (II) 1891'de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius, Endüstri Çağı öncesinde İsveç'in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçla- mış. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze'nin bir bölümüyken 1963'te bağımsız bir kurum olmuş. (IV) Hazelius, uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeni- den inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak mü- zeyi oluşturmuş. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışım bozmaktadır? A) I. B) II. CII. DIV. EV. 10. (1) C leri Ka lar de 8. (1) Bir gün size bir kitaptan söz eder biri; piyasada
4.
Kendi hayatının yıkılıp çevreye dağılmış lego parçala-
rina hayal kırıklığı içinde bakanların "Oysa bütün iste-
nah diğim bir parça huzurdu." dediklerini çok işittim. Fakat
böyle diyen tanıdıklarımın bir gün bile oturup "Huzur
nedir?" diye sorduklarını görmemişimdir.
Bu parçadaki düşünceyi özetleyen cümle aşağıda-
yenid meget mer
id kilerden hangisidir?
A) Ne kadar bilirsen bil anlattıkların karşındakinin anla-
yabildiği kadar mıdır?
137
B) Ne kadar anlatırsan anlat söylediklerin karşındaki-
nin anlayabildiği kadardır.
C) Ne aradığını bilmeyene bulduğu her şey doğru gelir.
ud D) Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün.
E), Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu bilemez.
E
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
4. Kendi hayatının yıkılıp çevreye dağılmış lego parçala- rina hayal kırıklığı içinde bakanların "Oysa bütün iste- nah diğim bir parça huzurdu." dediklerini çok işittim. Fakat böyle diyen tanıdıklarımın bir gün bile oturup "Huzur nedir?" diye sorduklarını görmemişimdir. Bu parçadaki düşünceyi özetleyen cümle aşağıda- yenid meget mer id kilerden hangisidir? A) Ne kadar bilirsen bil anlattıkların karşındakinin anla- yabildiği kadar mıdır? 137 B) Ne kadar anlatırsan anlat söylediklerin karşındaki- nin anlayabildiği kadardır. C) Ne aradığını bilmeyene bulduğu her şey doğru gelir. ud D) Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. E), Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu bilemez. E
15. Aslına bakacak olursanız bizim insanımız kolaya kaçı-
yor, özellikle öğrenmede. (1) Şiir kolay bir tür değil ama
geçmişin mirası, şiir sevgisi hâlinde devam ediyor olma-
II. (II) Nasıl ki hikaye ve roman rastgele sözcüklerin di-
zilmesi değil de bir kültür, bir araştırma işiyse şiir de öyle
olmalı değil mi? (III) Bunu bilmediği gibi asıl şiirin, kendi
yazdığı gibi olduğunu da iddia ediyor. (IV) Her gün tele-
vizyon ve radyo kanallarındaki canlı yayınlara yüzlerce
şiir gönderiliyor ve böylece şiir "ucuz" bir şeymişçesine
ortaya dökülüyor. (V) Hâlbuki şiir başka şey.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
"Ama bizim insanımız duygulu sözleri alt alta yazmakla
şiir yazılmayacağını henüz bilmiyor." cümlesi getirilir-
se parçanın anlam bütünlüğünde bozulma olmaz?
E) V
A) I
(B) II
D) IV
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
15. Aslına bakacak olursanız bizim insanımız kolaya kaçı- yor, özellikle öğrenmede. (1) Şiir kolay bir tür değil ama geçmişin mirası, şiir sevgisi hâlinde devam ediyor olma- II. (II) Nasıl ki hikaye ve roman rastgele sözcüklerin di- zilmesi değil de bir kültür, bir araştırma işiyse şiir de öyle olmalı değil mi? (III) Bunu bilmediği gibi asıl şiirin, kendi yazdığı gibi olduğunu da iddia ediyor. (IV) Her gün tele- vizyon ve radyo kanallarındaki canlı yayınlara yüzlerce şiir gönderiliyor ve böylece şiir "ucuz" bir şeymişçesine ortaya dökülüyor. (V) Hâlbuki şiir başka şey. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Ama bizim insanımız duygulu sözleri alt alta yazmakla şiir yazılmayacağını henüz bilmiyor." cümlesi getirilir- se parçanın anlam bütünlüğünde bozulma olmaz? E) V A) I (B) II D) IV
likeli
aman
na sa-
ni olah
altında
parlak
da yara
Matilmak
sanatsal
e kötü gö-
künün aynı
1.
azması bek-
şarısını tama-
TEST
11
İnsanın çevresini sürekli bir biçiminde çirkinleştirip kirlet-
mesi sadece geri kalmışlığın, düzensizliğin
ve kültürsüz-
lüğün ifadesidir. Birçok uygar ülkelerde kişi başına 25 m2
ye çıkan yeşil alan İstanbul'da Boğaz dışında 1 m² ye bile
ulaşamamaktadır. Sadece yapıp satanı zengin eden, yıkıp
yapmalı inşaat faaliyeti parselli ve güzel manzaralı yapı ala-
nında yapılan yatırımların % 50'sinin havaya gitmesine yol
açmaktadır. Bu tür konut yapımı, soruna bir çözüm getire-
memenin dışında acayip bir yapılaşma, sağlık ve kültür için
bir karış kent toprağı bırakmamakta, bu kanserli büyümeyi
ise kentin altyapı sorunları izlemektedir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmamıştır?
A) Karşılaştırmaya
Sayısal verilere
eterli sayanlardan,
ildi. Kendini zama-
hiç değildi. Seksen
sürekli hesaplaşarak
alanına çevirebilmiş,
meklilik yıllarını bile
me yarışına
flamiş
PARAGRAF KARMA TESTLE
B) Öznel değerlendirmeye
D) Karşıt anlamlı sözcüklere
E) Örneklemeye
3.
Yayıncılık
Palme Yayınc
Edebiyat ya
yapıtlara in
diye ayırms
yerek gün
çıkmamış
sıradan. A
hiç sırada
dişi" dem
öykülere
Bu par
söylen
A) Ka
B) Bir
D)
Yavuz "Şiir Yapılır mı?" başlıklı yazısına ünlü sanatçı
in bir deneyimini tanık göstererek başlıyor; "Anlatırlar
uzun süre şiir yazamadığından yakındığında, hey-
Rodin, 'Aziz Rilke, niçin gidip nesnelere bakmıyor-
Sir de resim gibi yapılır çünkü' demic Pilke'nin bu
up Paris in 0
r
B
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
likeli aman na sa- ni olah altında parlak da yara Matilmak sanatsal e kötü gö- künün aynı 1. azması bek- şarısını tama- TEST 11 İnsanın çevresini sürekli bir biçiminde çirkinleştirip kirlet- mesi sadece geri kalmışlığın, düzensizliğin ve kültürsüz- lüğün ifadesidir. Birçok uygar ülkelerde kişi başına 25 m2 ye çıkan yeşil alan İstanbul'da Boğaz dışında 1 m² ye bile ulaşamamaktadır. Sadece yapıp satanı zengin eden, yıkıp yapmalı inşaat faaliyeti parselli ve güzel manzaralı yapı ala- nında yapılan yatırımların % 50'sinin havaya gitmesine yol açmaktadır. Bu tür konut yapımı, soruna bir çözüm getire- memenin dışında acayip bir yapılaşma, sağlık ve kültür için bir karış kent toprağı bırakmamakta, bu kanserli büyümeyi ise kentin altyapı sorunları izlemektedir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A) Karşılaştırmaya Sayısal verilere eterli sayanlardan, ildi. Kendini zama- hiç değildi. Seksen sürekli hesaplaşarak alanına çevirebilmiş, meklilik yıllarını bile me yarışına flamiş PARAGRAF KARMA TESTLE B) Öznel değerlendirmeye D) Karşıt anlamlı sözcüklere E) Örneklemeye 3. Yayıncılık Palme Yayınc Edebiyat ya yapıtlara in diye ayırms yerek gün çıkmamış sıradan. A hiç sırada dişi" dem öykülere Bu par söylen A) Ka B) Bir D) Yavuz "Şiir Yapılır mı?" başlıklı yazısına ünlü sanatçı in bir deneyimini tanık göstererek başlıyor; "Anlatırlar uzun süre şiir yazamadığından yakındığında, hey- Rodin, 'Aziz Rilke, niçin gidip nesnelere bakmıyor- Sir de resim gibi yapılır çünkü' demic Pilke'nin bu up Paris in 0 r B
r.
rin ayn
mel ola-
ktadır.
yoruz;
Karıyor
a ger-
eçerli
nemli
ütün
ştan
ik
e
e
ir
r
3
E
m
3..
4.
dk.
A) V
dk.
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
(1) Guy de Maupassant "olay öyküsü" olarak adlandırılacak
olan bir öykü yaklaşımının temellerini atar. (II) Maupassant,
okura tamamlanmış bir hayat sunar. (III) Bir durumu ya da
kesiti değil, tümüyle sonucu ve bütün bir hayatı aktanr.
(IV) Öyküyü, dolaysız anlatımla "son"a yönelik olarak kur-
gular; serim, düğüm, çözüm bölümlerine bağlı kalır.
(V) Anlatılan konu biçimsel yapının hep önündedir.
(VI) Maupassant, garip ve ender görülen, hiç anlatılmamış
öyküler peşindedir. (VII) Sürprizler, olağanüstü olaylar üze-
rine kurar öykülerini. (VIII) Okuru şaşırtmak, irkiltmek, sars-
mak için de sürpriz sonlara başvurur. (IX) Çarpıcı olaylar,
tesadüfler, mucizevi karşılaşmalar, gizemli olaylar, deliler
ve hayaletler...(X) Onun için öyküye değer olan sıradanlık
değil, anormallik, sıra dışılıktır.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci parag-
raf kaçıncı cümleyle başlar?
B) VI
C) VII
D) VIII
E) IX
çözin
hisoruyu
parçada Maupassant ve öyküleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir öykü anlayışının onunla başladığına
B) Giriş - gelişme - sonuç bölümlerinden oluştuğuna
C) Anlatımsal etkileyiciliği öncelediğin
ykülerde bir ileti hedeflediğine
E) Tuhaf olayların peşinde olduğuna
!!!
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
r. rin ayn mel ola- ktadır. yoruz; Karıyor a ger- eçerli nemli ütün ştan ik e e ir r 3 E m 3.. 4. dk. A) V dk. 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. (1) Guy de Maupassant "olay öyküsü" olarak adlandırılacak olan bir öykü yaklaşımının temellerini atar. (II) Maupassant, okura tamamlanmış bir hayat sunar. (III) Bir durumu ya da kesiti değil, tümüyle sonucu ve bütün bir hayatı aktanr. (IV) Öyküyü, dolaysız anlatımla "son"a yönelik olarak kur- gular; serim, düğüm, çözüm bölümlerine bağlı kalır. (V) Anlatılan konu biçimsel yapının hep önündedir. (VI) Maupassant, garip ve ender görülen, hiç anlatılmamış öyküler peşindedir. (VII) Sürprizler, olağanüstü olaylar üze- rine kurar öykülerini. (VIII) Okuru şaşırtmak, irkiltmek, sars- mak için de sürpriz sonlara başvurur. (IX) Çarpıcı olaylar, tesadüfler, mucizevi karşılaşmalar, gizemli olaylar, deliler ve hayaletler...(X) Onun için öyküye değer olan sıradanlık değil, anormallik, sıra dışılıktır. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci parag- raf kaçıncı cümleyle başlar? B) VI C) VII D) VIII E) IX çözin hisoruyu parçada Maupassant ve öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Bir öykü anlayışının onunla başladığına B) Giriş - gelişme - sonuç bölümlerinden oluştuğuna C) Anlatımsal etkileyiciliği öncelediğin ykülerde bir ileti hedeflediğine E) Tuhaf olayların peşinde olduğuna !!!
zmetleri Genel Müdür
5. "İnsanlara maddi refah sağlamayı hedef alan çağdaş
medeniyette gittikçe artan manevi susuzluğa, ruhi buna-
limlara karşı, Mevlâna'nın doyurucu, gür bir kaynak oldu-
ğunu söyleyenler vardır." cümlesinde hangi öge vurgu-
lanmıştır?
A) Özne
C) Belirtisiz nesne
B) Belirtili nesne
D) Zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
zmetleri Genel Müdür 5. "İnsanlara maddi refah sağlamayı hedef alan çağdaş medeniyette gittikçe artan manevi susuzluğa, ruhi buna- limlara karşı, Mevlâna'nın doyurucu, gür bir kaynak oldu- ğunu söyleyenler vardır." cümlesinde hangi öge vurgu- lanmıştır? A) Özne C) Belirtisiz nesne B) Belirtili nesne D) Zarf tümleci E) Dolaylı tümleç
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir düşünce
dile getirilmiştir?
A) Mehmet Taner'in 1966-1981 yılları arasında yazdığı
şiirleri, şiirde bir farklılığın, değişimin ipuçlarıyla
dolu.
B) Mehmet Taner, şiir eğilimlerinin neredeyse tümüne
yer yer dokunsa da kısacık bir zaman dilimi içinde
benzerine rastlanmayan bir şiire ulaşmıştır.
Şiirin kendi sorunlarından uzaklaştığı bir dönemde
Mehmet Taner, kendi şiirini oluşturabilmiş ender
şairlerdendir.
D) Mehmet Taner'in Temmuz adlı şiirinde biricikleşmeyi
yakaladığını görüyoruz.
Mehmet Taner de ilk döneminde sanatın özgün
örneklerini çıkarmakta zorluk çeker, şiirde
sıradanlaşmaya doğru gider.
Lise Türkçe
Cümlede Vurgu, Arasöz ve Cümle Dışı Unsurlar
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir düşünce dile getirilmiştir? A) Mehmet Taner'in 1966-1981 yılları arasında yazdığı şiirleri, şiirde bir farklılığın, değişimin ipuçlarıyla dolu. B) Mehmet Taner, şiir eğilimlerinin neredeyse tümüne yer yer dokunsa da kısacık bir zaman dilimi içinde benzerine rastlanmayan bir şiire ulaşmıştır. Şiirin kendi sorunlarından uzaklaştığı bir dönemde Mehmet Taner, kendi şiirini oluşturabilmiş ender şairlerdendir. D) Mehmet Taner'in Temmuz adlı şiirinde biricikleşmeyi yakaladığını görüyoruz. Mehmet Taner de ilk döneminde sanatın özgün örneklerini çıkarmakta zorluk çeker, şiirde sıradanlaşmaya doğru gider.