Şiir Soruları

1.
TDS
Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan du-
yulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz
yoldan
Asya'nın titreterek bağrı yanık toprağını i
Geliyor, baktım, uzaktan sökülen bir kağnı
Bu dizelerde ek eylem almış kaç sözcük
vardır?
A)1
B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Lise Türkçe
Şiir
1. TDS Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan du- yulan Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan Asya'nın titreterek bağrı yanık toprağını i Geliyor, baktım, uzaktan sökülen bir kağnı Bu dizelerde ek eylem almış kaç sözcük vardır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
15. Bana sor sevgili kâri' sana ben söyleyeyim
Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ârim:
Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım.
Şi'r için "gözyaşı" derler, onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Oku, şâyed sana bi hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Mehmet Âkif Ersoy
Bu parçaya bakıldığında parçanın şairi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devrin ileri gelenlerine seslenmiştir.
çten bir üslup kullanmıştır.
Alçakgönüllü bir tavır sergilemiştir.
D) Eserini kar gayesini açıklamıştır.
E) Kendini anlatmakta zorlandığını belirtmiştir.
J21
Lise Türkçe
Şiir
15. Bana sor sevgili kâri' sana ben söyleyeyim Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ârim: Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım. Şi'r için "gözyaşı" derler, onu bilmem, yalnız, Aczimin giryesidir bence bütün âsârım! Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! Oku, şâyed sana bi hisli yürek lâzımsa; Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa. Mehmet Âkif Ersoy Bu parçaya bakıldığında parçanın şairi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Devrin ileri gelenlerine seslenmiştir. çten bir üslup kullanmıştır. Alçakgönüllü bir tavır sergilemiştir. D) Eserini kar gayesini açıklamıştır. E) Kendini anlatmakta zorlandığını belirtmiştir. J21
7.
Bir haziran öğlesi... Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü.
Ankara sokakları boğucu bir sıcağa teslim olmuştu. Bir
önceki gün, öğleden sonra yağan yağmur şehri
yıkamıştı. İnsanlar, bayramlıklarını ilk günün telaşından
sonra giymişlerdi. Apartman araları cıvıl cıvıldı.
Çocuklar neşeyle koşuşturuyordu. Ailece bayram
ziyaretlerine gidiliyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Üçüncü kişili anlatıma başvurulmuştur.
B Mecazlı ifadeler kullanılmıştır.
(C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
LD) Görsel ögelere yer verilmiştir.
LE)-Olaylar kahraman bakış açısıyla verilmiştir.
Lise Türkçe
Şiir
7. Bir haziran öğlesi... Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Ankara sokakları boğucu bir sıcağa teslim olmuştu. Bir önceki gün, öğleden sonra yağan yağmur şehri yıkamıştı. İnsanlar, bayramlıklarını ilk günün telaşından sonra giymişlerdi. Apartman araları cıvıl cıvıldı. Çocuklar neşeyle koşuşturuyordu. Ailece bayram ziyaretlerine gidiliyordu. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Üçüncü kişili anlatıma başvurulmuştur. B Mecazlı ifadeler kullanılmıştır. (C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. LD) Görsel ögelere yer verilmiştir. LE)-Olaylar kahraman bakış açısıyla verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi zihniyet olarak farklı bir şiir
geleneğinden alınmıştır?
A) Sen memleketten uzak qurbet işçisi
hasretin bin türlüsüyle yaralı ozan
senden öğrendim umudun söz dizimini
senden öğrendim inancın tatlı dilini
B) Urumelihisar'na oturmuşum
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
"İstanbul'un mermer taşları;
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları
C) Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki
vazgeçmek mümkün olmasın!
D) Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansiz geliyor aklıma
1
E) Hisim akraba karşıda
Gece yatısına gitse ya
Gidemiyor
Konu komşuya bile zor
Kedisi var
Kediye bakıyor
KAVRAMA
PEKİŞTİRME 000 KOLAYDAN ZORA
nu
ge
A
B
Lise Türkçe
Şiir
Aşağıdakilerden hangisi zihniyet olarak farklı bir şiir geleneğinden alınmıştır? A) Sen memleketten uzak qurbet işçisi hasretin bin türlüsüyle yaralı ozan senden öğrendim umudun söz dizimini senden öğrendim inancın tatlı dilini B) Urumelihisar'na oturmuşum Oturmuş da bir türkü tutturmuşum: "İstanbul'un mermer taşları; Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları C) Bekliyorum Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın! D) Bir çift güvercin havalansa Yanık yanık koksa karanfil Değil bu anılacak şey değil Apansiz geliyor aklıma 1 E) Hisim akraba karşıda Gece yatısına gitse ya Gidemiyor Konu komşuya bile zor Kedisi var Kediye bakıyor KAVRAMA PEKİŞTİRME 000 KOLAYDAN ZORA nu ge A B
S
12. Almadan
Kokun aldım almadan
Bir de yüzün göreyim
Tanrı canım almadan
O
Bu mâni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Cinasli uyak kullanılmıştır.
Deyiş olarak da adlandırılır.
C) Asıl söylenmek istenen son iki dizede söylenmiştir.
D) Uyak düzeni aaxa şeklindedir.
7'li hece ölçüsü kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Şiir
S 12. Almadan Kokun aldım almadan Bir de yüzün göreyim Tanrı canım almadan O Bu mâni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Cinasli uyak kullanılmıştır. Deyiş olarak da adlandırılır. C) Asıl söylenmek istenen son iki dizede söylenmiştir. D) Uyak düzeni aaxa şeklindedir. 7'li hece ölçüsü kullanılmıştır.
3.
Bir de baktım ki çocuk ateşler içinde yanıyor.
III.Elli yaşlarında bir adamdı arkadaşımın babası.
IV. Günümüzde Ahmet Mithatlar, Ekremler önemini yitirdi.
Aşağıdakilerden hangisi "-lar/-ler" ekinin sözcüklere katti-
ğı anlamlardan biri değildir?
A) Yineleme
C) Yaklaşıklık
11.
imla sohbet ede-
E) Benzerleri
B) Abartma
D) Küçümseme
A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir
ad kullanılmıştır?
A) Kanunun sesine, suyun şırıltısı eşlik ediyordu
PGüneşin (parlak ışıltısı odamı doldurmuştu.
C) Kapıyı tıklattı, sonra sessizce salona geçti.
D) Köpekler havlıyor bizi böylece uyarıyordu.
E) Dallardaki kuşların ötüşüyle uyanmak ne güzel!
Lise Türkçe
Şiir
3. Bir de baktım ki çocuk ateşler içinde yanıyor. III.Elli yaşlarında bir adamdı arkadaşımın babası. IV. Günümüzde Ahmet Mithatlar, Ekremler önemini yitirdi. Aşağıdakilerden hangisi "-lar/-ler" ekinin sözcüklere katti- ğı anlamlardan biri değildir? A) Yineleme C) Yaklaşıklık 11. imla sohbet ede- E) Benzerleri B) Abartma D) Küçümseme A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir ad kullanılmıştır? A) Kanunun sesine, suyun şırıltısı eşlik ediyordu PGüneşin (parlak ışıltısı odamı doldurmuştu. C) Kapıyı tıklattı, sonra sessizce salona geçti. D) Köpekler havlıyor bizi böylece uyarıyordu. E) Dallardaki kuşların ötüşüyle uyanmak ne güzel!
T
1. (1) Batidan hızla gelip gökyüzünü kaplayan kurşuni bulutlar,
güneşi tümüyle kapattı. (II) Göğü saran pırıltılı mavilik kirlenip
yok oldu. (III) Sonra ta ötelerden yuvarlanarak odanın üstü-
ne doğru gelen kapkara bulutlar belirdi. (IV) Çok geçmeden
çığ gibi birbirlerine eklenen kara kümeler büyüyüp çoğaldı. M
Önce bulutları delen iri damlalarla yağmur yağmaya başladı,
daha sonra da yağmurdan kaçış...
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisinde
bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı isimler vardır.
B) II. cümlede renk bildiren sözcük isim görevinde kullanıl-
mıştır.
C) III. cümlede ad durum eki almış birden fazla sözcük vardır.
D) IV. cümlede çoğul eki almış isim kullanılmıştır.
E) V. cümlede iyelik eki almış isim vardır.
12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan pekiştirilmiş sözcükle
hangisi isimdir?
Lise Türkçe
Şiir
T 1. (1) Batidan hızla gelip gökyüzünü kaplayan kurşuni bulutlar, güneşi tümüyle kapattı. (II) Göğü saran pırıltılı mavilik kirlenip yok oldu. (III) Sonra ta ötelerden yuvarlanarak odanın üstü- ne doğru gelen kapkara bulutlar belirdi. (IV) Çok geçmeden çığ gibi birbirlerine eklenen kara kümeler büyüyüp çoğaldı. M Önce bulutları delen iri damlalarla yağmur yağmaya başladı, daha sonra da yağmurdan kaçış... Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı isimler vardır. B) II. cümlede renk bildiren sözcük isim görevinde kullanıl- mıştır. C) III. cümlede ad durum eki almış birden fazla sözcük vardır. D) IV. cümlede çoğul eki almış isim kullanılmıştır. E) V. cümlede iyelik eki almış isim vardır. 12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan pekiştirilmiş sözcükle hangisi isimdir?
3. Aşağıda Süreyya Berfe'nin Kıbrıs başlıklı şiiri
1 darbe 3 emir 10 çıkarma gemisi
4250 asker 4250 kimlik 4250 mezar
5 muhrip 50 ton bomba 100 makineli
nincs lo ital
4250 asker 4250 ölü 4250 tabut
10 jet 100 dalış 1000 isabet
4250 asker 4250 haber 4250 ilan
100 uçaksavar 1000 korugan 10 000 cephe
4250 asker 4250 nüfus kâğıdı 4250 baş
1000 tank 10 000 cemse 100 000 malzeme
4250 asker 4250 tören 4250 dua
4250 insan 4250 komşu 4250 kardeş yok
Diğerleri şimdilik hayatta
Bu dizelerin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Somut olaylar istatistiğe dökülmüştür.
B) Soyuttan hareketle savaşın vahşeti belirtilmiştir
C) Tekrarlanan 4250 rakamıyla ölümün acısı hissettirilmişti.
D) Kendi başına duygu anlamı taşıyan sözcükler
kullanılmamıştır.
E) Şairanelik öne çıkarılmış anlam geriye itilmiştir
Lise Türkçe
Şiir
3. Aşağıda Süreyya Berfe'nin Kıbrıs başlıklı şiiri 1 darbe 3 emir 10 çıkarma gemisi 4250 asker 4250 kimlik 4250 mezar 5 muhrip 50 ton bomba 100 makineli nincs lo ital 4250 asker 4250 ölü 4250 tabut 10 jet 100 dalış 1000 isabet 4250 asker 4250 haber 4250 ilan 100 uçaksavar 1000 korugan 10 000 cephe 4250 asker 4250 nüfus kâğıdı 4250 baş 1000 tank 10 000 cemse 100 000 malzeme 4250 asker 4250 tören 4250 dua 4250 insan 4250 komşu 4250 kardeş yok Diğerleri şimdilik hayatta Bu dizelerin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Somut olaylar istatistiğe dökülmüştür. B) Soyuttan hareketle savaşın vahşeti belirtilmiştir C) Tekrarlanan 4250 rakamıyla ölümün acısı hissettirilmişti. D) Kendi başına duygu anlamı taşıyan sözcükler kullanılmamıştır. E) Şairanelik öne çıkarılmış anlam geriye itilmiştir
1
Dil
9. Sinif
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bir suna uçurdum Çıldır elinden
Arpaçay'ı Gars'ı geçin durnalar
Yoluz uğrarısa bah Gağızman'a
Fuat Bey'de bir çay için durnalar
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ağız özelliği gösteren ifadeler vardır.
B) Örneklemeye başvurulmuştur.
C) Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır.
D) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
E) Sade ve içten bir söyleyişe sahiptir.
0. Bugünlerde sokaklarımızın ve caddelerimizin yabancı ke
limelerle kirlendiği doğrudur ama bence Türkçenin as
Lise Türkçe
Şiir
1 Dil 9. Sinif Türk Dili ve Edebiyatı Bir suna uçurdum Çıldır elinden Arpaçay'ı Gars'ı geçin durnalar Yoluz uğrarısa bah Gağızman'a Fuat Bey'de bir çay için durnalar Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ağız özelliği gösteren ifadeler vardır. B) Örneklemeye başvurulmuştur. C) Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır. D) Devrik cümlelere yer verilmiştir. E) Sade ve içten bir söyleyişe sahiptir. 0. Bugünlerde sokaklarımızın ve caddelerimizin yabancı ke limelerle kirlendiği doğrudur ama bence Türkçenin as
(1) Yönetmenin filmlerinde kullanmayı sevdiği "hastalık" ve
"iyileşme" metaforları son filminde manevi bir hastalık olarak
kendine yer bulur. (II) Bu metaforlar, yönetmenin kendisiy-
le zihinsel anlamda bir hesaplaşması olarak da okunabilir.
(III) Film, "Frenk resmi" yapan bir nakkaşın vicdan azabını
anlatırken aslında "Batılılar gibi" film yapan bir yönetmenin
vicdan azabını anlatır ve yönetmen hem kendisiyle hem de
tarihiyle yüzleşmeye çalışırken bu zihinsel hesaplaşmayı ön
plana alır. (IV) Yönetmenin bu yüzleşmesi, filmin entelektüel
altyapısına da etki eder. (V)Sanatsal duyarlığın üst seviye-
de olduğu bu film, kullandığı dil bakımından diğer filmlerine
kıyasla daha geri planda kalır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi pa-
ragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) IB) II C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Şiir
(1) Yönetmenin filmlerinde kullanmayı sevdiği "hastalık" ve "iyileşme" metaforları son filminde manevi bir hastalık olarak kendine yer bulur. (II) Bu metaforlar, yönetmenin kendisiy- le zihinsel anlamda bir hesaplaşması olarak da okunabilir. (III) Film, "Frenk resmi" yapan bir nakkaşın vicdan azabını anlatırken aslında "Batılılar gibi" film yapan bir yönetmenin vicdan azabını anlatır ve yönetmen hem kendisiyle hem de tarihiyle yüzleşmeye çalışırken bu zihinsel hesaplaşmayı ön plana alır. (IV) Yönetmenin bu yüzleşmesi, filmin entelektüel altyapısına da etki eder. (V)Sanatsal duyarlığın üst seviye- de olduğu bu film, kullandığı dil bakımından diğer filmlerine kıyasla daha geri planda kalır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi pa- ragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? A) IB) II C) III D) IV E) V
1.
Bir ömr-i muhayyel.. hani gül-bînler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel.. hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o sâfiyyet-i vecdaâver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?
A) Bireysel bir konu işlenmiştir.
B) Öğreticilik ağır basmaktadır.
C) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsü tercih edilmiştir.
SUGGAGEY
Hizmetleri G
E Sosyal eleştiri yapılmıştır.
Lise Türkçe
Şiir
1. Bir ömr-i muhayyel.. hani gül-bînler içinde Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş; Bir ömr-i muhayyel.. hani göllerde, yeşil, boş Göllerde, o sâfiyyet-i vecdaâver içinde Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel Bir ömr-i muhayyel! Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lir? A) Bireysel bir konu işlenmiştir. B) Öğreticilik ağır basmaktadır. C) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır. D) Hece ölçüsü tercih edilmiştir. SUGGAGEY Hizmetleri G E Sosyal eleştiri yapılmıştır.
7. (1) Küçük yaşlardan beri resim yapma isteğim ve
yeteneğim vardı ancak sahne arkasını keşfetmem lise
yıllarında gerçekleşti. (II) Bu yıllarda amatör tiyatro
oyunculuğuna başlamıştım. (III) Çok sevdiğim resim
yapma eylemini tiyatroda sürdürebileceğimi
düşündüğüm için sahne tasarımına yöneldim.
(IV) Eğilimlerime uygun okul arayışı beni Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı
Bölümü'ne yönlendirdi. (V) Bölümü severek okudum ve
bölümden mezun oldum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) I ve III
B) II ve III
D) III ve IV
-C) H ve IV
E) IV ve V-
C
Lise Türkçe
Şiir
7. (1) Küçük yaşlardan beri resim yapma isteğim ve yeteneğim vardı ancak sahne arkasını keşfetmem lise yıllarında gerçekleşti. (II) Bu yıllarda amatör tiyatro oyunculuğuna başlamıştım. (III) Çok sevdiğim resim yapma eylemini tiyatroda sürdürebileceğimi düşündüğüm için sahne tasarımına yöneldim. (IV) Eğilimlerime uygun okul arayışı beni Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü'ne yönlendirdi. (V) Bölümü severek okudum ve bölümden mezun oldum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A) I ve III B) II ve III D) III ve IV -C) H ve IV E) IV ve V- C
6.
Fırsatlar aktarılır yarına, kârına, zararına 2
Sorulmaz ki nedendir tüm bu çabalar b
Zaman gelir bolluk olmaz düşer kararına
Bilinmez ki değirmenden gelir mi kabalar b
Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinde bu dizelerdeki
uyak türü kullanılmıştır?
2
A) Almasın seni benden doyamadım duygularına
Varima, yoğuma sorarsın her sorgunlarına
B)Bulunmaz ki derdimin dermanı verende gizli
Sevdiğim bana bakar ama gönlünde sözlü b
Süzersin bakışlarınla uzak yakın sendeyim
Bilmezsin yakınlaşsam uzaklaşsam sendeyim
Serseri gönlüne laf edemezsin konuşmaz
Sunarsın, sunmak isterken birden sunulmaz
Sakin kafa dinç vücut yok ki tasalar
Elmalar yerde mi nerde kırık kasalar
www.pelikankitabevi.com.tr
Lise Türkçe
Şiir
6. Fırsatlar aktarılır yarına, kârına, zararına 2 Sorulmaz ki nedendir tüm bu çabalar b Zaman gelir bolluk olmaz düşer kararına Bilinmez ki değirmenden gelir mi kabalar b Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinde bu dizelerdeki uyak türü kullanılmıştır? 2 A) Almasın seni benden doyamadım duygularına Varima, yoğuma sorarsın her sorgunlarına B)Bulunmaz ki derdimin dermanı verende gizli Sevdiğim bana bakar ama gönlünde sözlü b Süzersin bakışlarınla uzak yakın sendeyim Bilmezsin yakınlaşsam uzaklaşsam sendeyim Serseri gönlüne laf edemezsin konuşmaz Sunarsın, sunmak isterken birden sunulmaz Sakin kafa dinç vücut yok ki tasalar Elmalar yerde mi nerde kırık kasalar www.pelikankitabevi.com.tr
5. I. Örnek
Bir arzuhal yazsan makama varsan
Ağlasan derdini davanı sorsan
Ağır hasta olsan hekime varsan
Yarana bir ilaç sürmez parasız
II. Örnek
Çocukluğum çocukluğum
Uzakta kalan bahçeler
O sabahlar o geceler
Gelmez günler çocukluğum
Bu iki örnekteki alıntıların şiir türü aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Satirik-lirik
B) Didaktik-lirik
C) Lirik-lirik
D) Lirik-pastoral
C
E) Dramatik-lirik
7.
Lise Türkçe
Şiir
5. I. Örnek Bir arzuhal yazsan makama varsan Ağlasan derdini davanı sorsan Ağır hasta olsan hekime varsan Yarana bir ilaç sürmez parasız II. Örnek Çocukluğum çocukluğum Uzakta kalan bahçeler O sabahlar o geceler Gelmez günler çocukluğum Bu iki örnekteki alıntıların şiir türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Satirik-lirik B) Didaktik-lirik C) Lirik-lirik D) Lirik-pastoral C E) Dramatik-lirik 7.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinasli uyak kullanılmıştır?
lee
A) Terziye kumaş gelmiş düşünür ki ne kese
Ölçtü biçti baktı ki ne cep olur ne kese
B) Muhabbet herkesin aklını çelmez
Gönül viranesi kolay düzelmez
C) Düşündü kış yakın, evde odun yok
Tenekede yağ yok, çuvalda un yok
D) Kağnılar yollarda, yoncalar dizde
Saydıklarım damla değil denizde
E) Bu günleriniz en güzel çocuklar
Baharsınız... Dünyanızda sade çiçekler
Lise Türkçe
Şiir
Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinasli uyak kullanılmıştır? lee A) Terziye kumaş gelmiş düşünür ki ne kese Ölçtü biçti baktı ki ne cep olur ne kese B) Muhabbet herkesin aklını çelmez Gönül viranesi kolay düzelmez C) Düşündü kış yakın, evde odun yok Tenekede yağ yok, çuvalda un yok D) Kağnılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde E) Bu günleriniz en güzel çocuklar Baharsınız... Dünyanızda sade çiçekler
6. Kayalıklarda bir genç öldüğü gün beldenin
Halkı seni karanlık rüyalarında görmüş
Yukarıdaki dizelerle,
1. sevdiklerin ölürmüş
II. çıkmayan afet senin
III. sevmediklerin değil
IV. ey yadı gönlümüzden
A) IV-II
III-1
sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı
bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdaki kullanımlardan han-
gisi son iki dizeyi oluşturur?
D) IV-III
muxo IN 196 naposo
wrom ab
1-110
munchog blax ab 6413
B) II - III
IV-I
E) I - III
IV-II
C) 1 - 11
III-IV
Lise Türkçe
Şiir
6. Kayalıklarda bir genç öldüğü gün beldenin Halkı seni karanlık rüyalarında görmüş Yukarıdaki dizelerle, 1. sevdiklerin ölürmüş II. çıkmayan afet senin III. sevmediklerin değil IV. ey yadı gönlümüzden A) IV-II III-1 sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdaki kullanımlardan han- gisi son iki dizeyi oluşturur? D) IV-III muxo IN 196 naposo wrom ab 1-110 munchog blax ab 6413 B) II - III IV-I E) I - III IV-II C) 1 - 11 III-IV