Dünya Edebiyatında Roman Soruları

Jan-
ma-
Os-
dan
oğ-
be-
iş-
EOS
va
3-
8
29. Birçok Likya şehri gibi en güzel yıllarını MÖ 2. yüzyılda ya-
pe şayan Olympos, 3. yüzyılda korsanların saldırıp malları ta-
nomlan etmesiyle fakirleşip küçüldü. Venedik, Ceneviz ve Rodos
He şövalyelerinin egemenliği sırasında kısa süreli parlak bir dö-
minha nem yaşasa da Osmanlı Donanması'nın Akdeniz'de hâkimiyet
By kurduğu 15. yüzyıldan sonra tüm önemini yitirdi. Musa Dağı
kolu ile Omurga Dağı'nın oluşturduğu boğazdan kıvrılarak Akde-
eniz'e ulaşan Akdere'nin iki yakasında kurulan bu antik kent,
lubugün defne, çitlembik, incir gibi Akdeniz ağaçları ve bun-
malları saran sık ve gür sarmaşıklarla örtülmüş durumda. Roma
nite Dönemi'ne ait büyük bir köprü, bir tapınak ve onun görkemli
kapısının günümüze dek ayakta kalan bölümleri var. Olym-
pos aynı zamanda yaban geyikleri başta olmak üzere daha
pek çok yaban hayvanının yaşama alanı. Caretta carettala-
rın da yumurtalarını bırakarak soylarını devam ettirdiği bölge
korunma altında.
Bu parçada Olympos ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?
A) Yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğuna
B) Geçmişte korsanlarca yağmalandığına
C) Yaban hayatına ev sahipliği yaptığına
D) Kimi yapılarının günümüze kadar geldiğine
Stratejik önemini tarih boyunca koruduğuna
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
Jan- ma- Os- dan oğ- be- iş- EOS va 3- 8 29. Birçok Likya şehri gibi en güzel yıllarını MÖ 2. yüzyılda ya- pe şayan Olympos, 3. yüzyılda korsanların saldırıp malları ta- nomlan etmesiyle fakirleşip küçüldü. Venedik, Ceneviz ve Rodos He şövalyelerinin egemenliği sırasında kısa süreli parlak bir dö- minha nem yaşasa da Osmanlı Donanması'nın Akdeniz'de hâkimiyet By kurduğu 15. yüzyıldan sonra tüm önemini yitirdi. Musa Dağı kolu ile Omurga Dağı'nın oluşturduğu boğazdan kıvrılarak Akde- eniz'e ulaşan Akdere'nin iki yakasında kurulan bu antik kent, lubugün defne, çitlembik, incir gibi Akdeniz ağaçları ve bun- malları saran sık ve gür sarmaşıklarla örtülmüş durumda. Roma nite Dönemi'ne ait büyük bir köprü, bir tapınak ve onun görkemli kapısının günümüze dek ayakta kalan bölümleri var. Olym- pos aynı zamanda yaban geyikleri başta olmak üzere daha pek çok yaban hayvanının yaşama alanı. Caretta carettala- rın da yumurtalarını bırakarak soylarını devam ettirdiği bölge korunma altında. Bu parçada Olympos ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisine değinilmemiştir? A) Yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğuna B) Geçmişte korsanlarca yağmalandığına C) Yaban hayatına ev sahipliği yaptığına D) Kimi yapılarının günümüze kadar geldiğine Stratejik önemini tarih boyunca koruduğuna
E
9. Bir edebiyat akımı olarak
ranty gibi adları az duyulmuş yazarlara dayanır. Ancak bu
Murger, Champfleury, Du-
akımın parlaması 1857 yılında yayımlanan Madame Bovary
adlı romanla olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) klasisizm
24
----,
B) empresyonizm
D) natüralizm
realizm
C) hümanizm
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
E 9. Bir edebiyat akımı olarak ranty gibi adları az duyulmuş yazarlara dayanır. Ancak bu Murger, Champfleury, Du- akımın parlaması 1857 yılında yayımlanan Madame Bovary adlı romanla olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) klasisizm 24 ----, B) empresyonizm D) natüralizm realizm C) hümanizm
den
ol-
ş-
arı
1
15. (1) Kalemi ele almayalı uzun zaman olmuştu sanırım. (II) Ne
ben o eski bendim ne zaman olgulara acımıştı. (III) Bildi-
ğim her şey süratle değişiyordu çevremde. (IV) Alışık ol-
duğum ne varsa yitip gitmişti sanki. (V) Kaybolmuş şehrin
türküsü dudaklarımda, eskicinin geçmesini bekliyordum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır.
C) III. cümlede edat kullanılmıştır.
D) IV. cümlede zamir kullanılmıştır.
E) V. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
den ol- ş- arı 1 15. (1) Kalemi ele almayalı uzun zaman olmuştu sanırım. (II) Ne ben o eski bendim ne zaman olgulara acımıştı. (III) Bildi- ğim her şey süratle değişiyordu çevremde. (IV) Alışık ol- duğum ne varsa yitip gitmişti sanki. (V) Kaybolmuş şehrin türküsü dudaklarımda, eskicinin geçmesini bekliyordum. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır. C) III. cümlede edat kullanılmıştır. D) IV. cümlede zamir kullanılmıştır. E) V. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.
33.
VAMIC SI TÜRKÇE
1. Paul Klee; modern sanatın en önemli safhalarından
birini oluşturan yapıtlarında, yaratıcılığının yanı sıra
şiirsel ve lirik bir yönelim de göstermiştir.
II. Paul Klee, belirli bir akıma bağlı olmamakla birlikte
soyut resmi en çok etkileyen sanatçılardan biridir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modern sanatın en önemli örneklerini ortaya koyan
yapıtlarında, yaratma yeteneğinin yanı sıra duygu-
sal bir tutum da ortaya koyan Paul Klee; bağımsız
bir sanatçı olmasına rağmen kendinden sonraki her
sanatçıyı etkilemiştir.
B) Soyut sanat denilince akla ilk gelen isimlerden biri
olan Paul Klee, modern sanatın en önemli basamak-
larından birini oluşturduğu eserlerinde yaratıcılığını
ve şiirsel üslubunu da sergileyerek farklı sanatçılar
için ilham kaynağı olmuştur.
CYBelirli bir sanatsal harekete dâhil olmadığı hâlde so-
yut resim anlayışına fazlasıyla tesir eden Paul Klee,
çağdaş sanatın en önemli evrelerinden birini oluştur-
duğu yapıtlarında yalnızca yaratıcılıkla yetinmemiş;
şiirsel ve coşkun bir yönelim de ortaya koymuştur.
D) Paul Klee, herhangi bir sanatsal akıma bağlı olma-
masına rağmen devrinin estetik anlayışında büyük
bir çığır açan, sanatsallığı elden bırakmayan yapıt-
lanı sayesinde kendinden sonra gelen pek çok sa-
natçıyı etkilemiştir.
E) Yaşadığı dönemde herhangi bir sanatsal cereyana
yönelim göstermeyen soyut resim sanatçısı Paul Klee,
eserlerinde sergilediği yaratıcılık ve şiirsellikten do-
layı çağlar ötesine ulaşarak birçok sanatçıya örnek
olmuştur.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
33. VAMIC SI TÜRKÇE 1. Paul Klee; modern sanatın en önemli safhalarından birini oluşturan yapıtlarında, yaratıcılığının yanı sıra şiirsel ve lirik bir yönelim de göstermiştir. II. Paul Klee, belirli bir akıma bağlı olmamakla birlikte soyut resmi en çok etkileyen sanatçılardan biridir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern sanatın en önemli örneklerini ortaya koyan yapıtlarında, yaratma yeteneğinin yanı sıra duygu- sal bir tutum da ortaya koyan Paul Klee; bağımsız bir sanatçı olmasına rağmen kendinden sonraki her sanatçıyı etkilemiştir. B) Soyut sanat denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Paul Klee, modern sanatın en önemli basamak- larından birini oluşturduğu eserlerinde yaratıcılığını ve şiirsel üslubunu da sergileyerek farklı sanatçılar için ilham kaynağı olmuştur. CYBelirli bir sanatsal harekete dâhil olmadığı hâlde so- yut resim anlayışına fazlasıyla tesir eden Paul Klee, çağdaş sanatın en önemli evrelerinden birini oluştur- duğu yapıtlarında yalnızca yaratıcılıkla yetinmemiş; şiirsel ve coşkun bir yönelim de ortaya koymuştur. D) Paul Klee, herhangi bir sanatsal akıma bağlı olma- masına rağmen devrinin estetik anlayışında büyük bir çığır açan, sanatsallığı elden bırakmayan yapıt- lanı sayesinde kendinden sonra gelen pek çok sa- natçıyı etkilemiştir. E) Yaşadığı dönemde herhangi bir sanatsal cereyana yönelim göstermeyen soyut resim sanatçısı Paul Klee, eserlerinde sergilediği yaratıcılık ve şiirsellikten do- layı çağlar ötesine ulaşarak birçok sanatçıya örnek olmuştur.
ani)
()
e de
bilir:
tesi)
5. Okula yeni başladığım yıllardı Melâhat abla
alırdı beni karşısına. El işleri ödevlerimi ya-
par, derslerimi anlatırdı bana. Pabuçlarımı
odanın kapısında çıkarırdım. Minderde, pen-
cerenin önünde, onun dizleri dibine oturur,
onun hünerli ellerini seyre dalardım.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünsüz değişimi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünlü değişimi
D) Uluma
E) Ünlü daralması
TL TÜMLER YAYINLARI
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
ani) () e de bilir: tesi) 5. Okula yeni başladığım yıllardı Melâhat abla alırdı beni karşısına. El işleri ödevlerimi ya- par, derslerimi anlatırdı bana. Pabuçlarımı odanın kapısında çıkarırdım. Minderde, pen- cerenin önünde, onun dizleri dibine oturur, onun hünerli ellerini seyre dalardım. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz değişimi B) Ünlü düşmesi C) Ünlü değişimi D) Uluma E) Ünlü daralması TL TÜMLER YAYINLARI
üşünce
3.
Test 7
Felsefeye giden yol, insanın kendisiyle konuşmasıyla, kendisi-
ne sorular sormasıyla başlar. Felsefe, tek bir yanıtı olmayan so-
rulara yanıt arama girişimi, getirilen yanıtların yeni sorulara yol
açtığı sürekli ve bitimsiz bir düşünme çabasıdır. Buna bağlı ola-
rak filozoflar, zamanlarının çoğunu, önemli soruları dikkatli bir
biçimde formüle etmekle geçirirler. Onlara göre birçok soruna
çözüm olabilecek bir yanıt, yeni ve özgün bir problemi tespit et-
mekle aynı derece önem arz etmektedir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Bir yanıtın değeri, o yanıtın bulunmasını sağlayan sorunla-
rin güçlüğünden kaynaklanır.
B) Filozoflar, ortaya koydukları sorunları çözmeye değil, çö-
zümlemeye çalışarak yararlı olurlar.
C) Düşüncenin eşlik etmediği bir sorgulama süreci, felsefenin
olası kazanmalarına engel olur.
D) Özgün sorular üretmenin asıl yararı, insanın felsefeye ihti-
yaç duymadan kendi cevaplarını üretebilmesidir.
E) Felsefede yeni bir soru ortaya atmak, bir felsefi soruna çö-
züm bulmak kadar değerlidir.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
üşünce 3. Test 7 Felsefeye giden yol, insanın kendisiyle konuşmasıyla, kendisi- ne sorular sormasıyla başlar. Felsefe, tek bir yanıtı olmayan so- rulara yanıt arama girişimi, getirilen yanıtların yeni sorulara yol açtığı sürekli ve bitimsiz bir düşünme çabasıdır. Buna bağlı ola- rak filozoflar, zamanlarının çoğunu, önemli soruları dikkatli bir biçimde formüle etmekle geçirirler. Onlara göre birçok soruna çözüm olabilecek bir yanıt, yeni ve özgün bir problemi tespit et- mekle aynı derece önem arz etmektedir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Bir yanıtın değeri, o yanıtın bulunmasını sağlayan sorunla- rin güçlüğünden kaynaklanır. B) Filozoflar, ortaya koydukları sorunları çözmeye değil, çö- zümlemeye çalışarak yararlı olurlar. C) Düşüncenin eşlik etmediği bir sorgulama süreci, felsefenin olası kazanmalarına engel olur. D) Özgün sorular üretmenin asıl yararı, insanın felsefeye ihti- yaç duymadan kendi cevaplarını üretebilmesidir. E) Felsefede yeni bir soru ortaya atmak, bir felsefi soruna çö- züm bulmak kadar değerlidir.
oldururlar.
kurmamızda
ri girmesiyle
ar
smys
ğıdakiler-
& dusmus
3. • Büyük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin-
deki ünlü ince (e, i, ö, ü) ise sonraki hecelerin ünlüleri
de ince, kalın ise (a, i, o, u) sonraki hecelerin ünlüsü
de kalın olur.
●
Küçük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin-
deki ünlü düz (a, e, i, i) ise sonraki hecelerin ünlüleri
de düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ise sonraki hece ya
dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) olur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde
hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan bir
sözcük vardır?
ce
A) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan
Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor
B) Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğin
Sen gel beni dinle, günlerimiz heba_olmasın
C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım
Gün kasvet gece kasvet.
D) Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru
Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz
E) Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm
o güven sevinciyle uçmakta gönlüm
Yu
cu
ter
6. A
E
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
oldururlar. kurmamızda ri girmesiyle ar smys ğıdakiler- & dusmus 3. • Büyük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin- deki ünlü ince (e, i, ö, ü) ise sonraki hecelerin ünlüleri de ince, kalın ise (a, i, o, u) sonraki hecelerin ünlüsü de kalın olur. ● Küçük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin- deki ünlü düz (a, e, i, i) ise sonraki hecelerin ünlüleri de düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ise sonraki hece ya dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? ce A) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor B) Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğin Sen gel beni dinle, günlerimiz heba_olmasın C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım Gün kasvet gece kasvet. D) Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz E) Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm o güven sevinciyle uçmakta gönlüm Yu cu ter 6. A E
rati
Bu,
Eriyen
aya atılan
ador
üneşi
aldığını
tlerinin
1
n.
n hangisinde
E) V
Okunuşuna
nan yazım
-lu.
B
PLM/003/22
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan
1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf
Devletleri'nin işgaline direniş göstermek
üzere Türk milletinin ortaya koyduğu irade
ile kurulan ve yasama erkini kullanan
Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet
organidir. TBMM'yi, millet iradesinin ve
egemenliğimizin sembolü olan bu gazi
Meclis'i, saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan
1920 tarihinde TBMM'nin en yaşlı üyesi
kürsüye çıktı, konuşma yaparak Meclis'in
ilk toplantısını açtı. Peki, TBMM hakkinda
neler biliyoruz?
Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?
A) Ret, onay, teşvik bildiren kelimelerden sonra kullanma
B) Art arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırma
C) Yüklemden uzak kalmış özneyi belirtme
Sıralı cümleleri birbirinden ayırma
Ara sözleri ayırma
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
rati Bu, Eriyen aya atılan ador üneşi aldığını tlerinin 1 n. n hangisinde E) V Okunuşuna nan yazım -lu. B PLM/003/22 B Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nin işgaline direniş göstermek üzere Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile kurulan ve yasama erkini kullanan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organidir. TBMM'yi, millet iradesinin ve egemenliğimizin sembolü olan bu gazi Meclis'i, saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin en yaşlı üyesi kürsüye çıktı, konuşma yaparak Meclis'in ilk toplantısını açtı. Peki, TBMM hakkinda neler biliyoruz? Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur? A) Ret, onay, teşvik bildiren kelimelerden sonra kullanma B) Art arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırma C) Yüklemden uzak kalmış özneyi belirtme Sıralı cümleleri birbirinden ayırma Ara sözleri ayırma
142
13. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok
tur?
A) Kaynaştırma ünsüzü
B) Ünlü türemesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
142 13. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok tur? A) Kaynaştırma ünsüzü B) Ünlü türemesi C) Ünlü daralması D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz düşmesi
14. Anadolu'nun uzak köşelerinde çıkan dergilerdeki ya-
zıları izleyen, genç yetenekleri keşfeden ama tanın-
mış bir yazarın yeni çıkmış bir yapıtını beğenmemişse
en yakın arkadaşı bile olsa acımasızca eleştiren Nu-
rullah Ataç arkadaşlarıyla arası her zaman iyi olma-
yan ve yalnız olmayı tercih eden bir eleştirmendi.
Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Bağlaç
C) Edat
E) Zarf
B) Çekimli eylem
D) Sifat-fiil
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
14. Anadolu'nun uzak köşelerinde çıkan dergilerdeki ya- zıları izleyen, genç yetenekleri keşfeden ama tanın- mış bir yazarın yeni çıkmış bir yapıtını beğenmemişse en yakın arkadaşı bile olsa acımasızca eleştiren Nu- rullah Ataç arkadaşlarıyla arası her zaman iyi olma- yan ve yalnız olmayı tercih eden bir eleştirmendi. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bağlaç C) Edat E) Zarf B) Çekimli eylem D) Sifat-fiil
T. Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların
Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur
Bunlar da saçların işte akşamdan çözülü
Bak bu sensin çocuğum enine boyuna
Bu dizelerde sözcük hâlinde kaç zamir vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
GIE
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
T. Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur Bunlar da saçların işte akşamdan çözülü Bak bu sensin çocuğum enine boyuna Bu dizelerde sözcük hâlinde kaç zamir vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 GIE
lem liekisi vönünden
Kırkıncı odanın kapısındayım
Ne varsa bu kapı arkasındadır
Açsam ya açmasam kaygısındayım
Aklım iki cihan arasındadır
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sıra sayı sıfatı vardır.
B) Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.
C) Çekimli eylem kullanılmıştır.
D) Belirtme sıfatları kullanılmıştır.
E) Soyut ada ver verilmiştir.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
lem liekisi vönünden Kırkıncı odanın kapısındayım Ne varsa bu kapı arkasındadır Açsam ya açmasam kaygısındayım Aklım iki cihan arasındadır Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sıra sayı sıfatı vardır. B) Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır. C) Çekimli eylem kullanılmıştır. D) Belirtme sıfatları kullanılmıştır. E) Soyut ada ver verilmiştir.
1.-3. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
kullanılmıştır. Her taşımacılık aracı, kullanıcısına göre ürün
Tarih boyunca çok çeşitli taşımacılık araçları ve yöntemleri
verirdi. Taşımacılıkta kullanılan araçların, içinde hareket etti-
ği ortama genel olarak yol diyoruz ve bu ortamın türünü kara
yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu gibi adlarla belirtiyo-
ruz Taşıma araçlarının ya da taşıtların içinde hareket ettiği
ortam ya hava, deniz, ırmak ve göl gibi doğal bir ortamdır ya
da demir yolu, kara yolu, kanal gibi bu amaçla özel olarak
yapılmıştır Eski çağlarda insanlar yük hayvanları ve at ara-
baları gibi taşıma araçları kullanırlardı. Günümüzde geliş-
miş bir teknolojinin ürünü olan gemi, tren, uçak ve kamyon
gibi taşıtlar vardır Günümüzün gelişmiş taşımacılık sistem-
lerinin kurulmasına olanak veren büyük buluşların çoğunun
gerçekleştirildiği 18. yüzyıldan önce taşımacılık pahalı, güc
ve çoğu zaman tehlikeli bir işti/Taşımacılık tarihi genel ola-
rak iki döneme ayrılır. Birinci dönem taşımacılığın tümüyle
insan ve hayvanların kas gücüne ya da rüzgâr, su akıntısı
gibi başka doğal güçlere dayandığı dönemdir. İkinci dönem-
de taşımacılık temel olarak mekanik güce dayanır. Buhar
makinesinin geliştirilmesiyle başlayan bu dönemde elektrik
motoru, içten yanmalı motor, dizel motoru ve jet motoru gibi
mekanik güç kaynakları taşıtlarda kullanılmaya başlandı.
Kankitabevi.com.tr
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bi vardır?
O
2.
Eski çağlarda insanların taşıma araçlarının sınırlı
olmasının nedeni nedir?
Günümüz taşımacılığının daha da iyi olması için
neler yapılabilir?
Motor türlerinin taşıtlarda kullanılmasındaki etken
nedir?
Taşımacılığın en etkili olduğu dönemler ne zamana
rastlamaktadır?
Tarih boyunca insanların taşımacılık yapma nedeni
nedir?
Bu parçada altı çizili ifade ile vurgulanmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
1.-3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. kullanılmıştır. Her taşımacılık aracı, kullanıcısına göre ürün Tarih boyunca çok çeşitli taşımacılık araçları ve yöntemleri verirdi. Taşımacılıkta kullanılan araçların, içinde hareket etti- ği ortama genel olarak yol diyoruz ve bu ortamın türünü kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu gibi adlarla belirtiyo- ruz Taşıma araçlarının ya da taşıtların içinde hareket ettiği ortam ya hava, deniz, ırmak ve göl gibi doğal bir ortamdır ya da demir yolu, kara yolu, kanal gibi bu amaçla özel olarak yapılmıştır Eski çağlarda insanlar yük hayvanları ve at ara- baları gibi taşıma araçları kullanırlardı. Günümüzde geliş- miş bir teknolojinin ürünü olan gemi, tren, uçak ve kamyon gibi taşıtlar vardır Günümüzün gelişmiş taşımacılık sistem- lerinin kurulmasına olanak veren büyük buluşların çoğunun gerçekleştirildiği 18. yüzyıldan önce taşımacılık pahalı, güc ve çoğu zaman tehlikeli bir işti/Taşımacılık tarihi genel ola- rak iki döneme ayrılır. Birinci dönem taşımacılığın tümüyle insan ve hayvanların kas gücüne ya da rüzgâr, su akıntısı gibi başka doğal güçlere dayandığı dönemdir. İkinci dönem- de taşımacılık temel olarak mekanik güce dayanır. Buhar makinesinin geliştirilmesiyle başlayan bu dönemde elektrik motoru, içten yanmalı motor, dizel motoru ve jet motoru gibi mekanik güç kaynakları taşıtlarda kullanılmaya başlandı. Kankitabevi.com.tr Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva- bi vardır? O 2. Eski çağlarda insanların taşıma araçlarının sınırlı olmasının nedeni nedir? Günümüz taşımacılığının daha da iyi olması için neler yapılabilir? Motor türlerinin taşıtlarda kullanılmasındaki etken nedir? Taşımacılığın en etkili olduğu dönemler ne zamana rastlamaktadır? Tarih boyunca insanların taşımacılık yapma nedeni nedir? Bu parçada altı çizili ifade ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
BENİM HOCAM
Kendisinden sonra gelen edebiyatı "bakış açısı
tekniğindeki tutarlı uygulamasıyla ve
gerçekliği
edebiyatta yeniden kuracak bir dilin, üslubun pe.
şindeki ısrarlı arayışlarıyla bir yüzyıl etkilemiş
olan Madam Bovary; yine bir yüzyıl sonra refah
toplumlarında en başta kadınları cenderesine
alan "yabancılaşma"nın da önemli habercilerin.
den biridir. Korkuyu, endişeyi yenmek için tüketi-
me yönelmek, ayrıca modern hayatın açtığı bü-
yük boşlukları eşyayla kapatmaya çalışmak,
gösterişli eğlencelerde hayallerinin gerçekleş
mesini sağlayacak "sevgili" aramak. Madam Bo-
vary romanı bir kadının olduğu kadar Fransa'da
on dokuzuncu yüzyılın başında doğan kuşağın;
hayalden ve yanılsamadan düş kırıklığına uzanan
yolun, Flaubert'in dünya deneyiminin romanıdır.
19. Bu parçada Madam Bovary romanı ile ilgili
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Dil ve yazım tekniği ile edebiyat dünyasını
etkilediğine
B) Romandaki kurgunun bir yüzyıl sonra gerçek
hayatta görüldüğüne
Kadın-erkek çatışması ile ilgili önemli bilgi-
ler verdiğine
D) Romanın karakterinin özünde birçok kadının
ruh dünyasını yansıttığına
de birçok
E) Yazarının tecrübeleri sonucunda ortaya çıktı-
ğına
20 Pu
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
BENİM HOCAM Kendisinden sonra gelen edebiyatı "bakış açısı tekniğindeki tutarlı uygulamasıyla ve gerçekliği edebiyatta yeniden kuracak bir dilin, üslubun pe. şindeki ısrarlı arayışlarıyla bir yüzyıl etkilemiş olan Madam Bovary; yine bir yüzyıl sonra refah toplumlarında en başta kadınları cenderesine alan "yabancılaşma"nın da önemli habercilerin. den biridir. Korkuyu, endişeyi yenmek için tüketi- me yönelmek, ayrıca modern hayatın açtığı bü- yük boşlukları eşyayla kapatmaya çalışmak, gösterişli eğlencelerde hayallerinin gerçekleş mesini sağlayacak "sevgili" aramak. Madam Bo- vary romanı bir kadının olduğu kadar Fransa'da on dokuzuncu yüzyılın başında doğan kuşağın; hayalden ve yanılsamadan düş kırıklığına uzanan yolun, Flaubert'in dünya deneyiminin romanıdır. 19. Bu parçada Madam Bovary romanı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Dil ve yazım tekniği ile edebiyat dünyasını etkilediğine B) Romandaki kurgunun bir yüzyıl sonra gerçek hayatta görüldüğüne Kadın-erkek çatışması ile ilgili önemli bilgi- ler verdiğine D) Romanın karakterinin özünde birçok kadının ruh dünyasını yansıttığına de birçok E) Yazarının tecrübeleri sonucunda ortaya çıktı- ğına 20 Pu
9.
ASYM
PROVA DENEMELERİ
Evrimsizlik. Varoluşun anlamını düşünmeden
yaşamak. Tırnaklarını geçirdiğin bir inancın
içine başını sokup analiz etmeden bir parazit
gibi beslenmek. Hayata katkısız, gelişime du-
yarsız, evrene bilgisiz var olabileceğini san-
mak... Tüketmek.
Altı çizili söz öbeğinde görülen anlam olayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Somutlaştırma.
B) Soyutlaştırma
C) Dolaylama
D) Kişileştirme
E) Konuşturma
K
11. (1)
ilg
m
b
1
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
9. ASYM PROVA DENEMELERİ Evrimsizlik. Varoluşun anlamını düşünmeden yaşamak. Tırnaklarını geçirdiğin bir inancın içine başını sokup analiz etmeden bir parazit gibi beslenmek. Hayata katkısız, gelişime du- yarsız, evrene bilgisiz var olabileceğini san- mak... Tüketmek. Altı çizili söz öbeğinde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Somutlaştırma. B) Soyutlaştırma C) Dolaylama D) Kişileştirme E) Konuşturma K 11. (1) ilg m b 1
J
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
19. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı
kitaplarında toplumsal konular fazlaca yer alır. Türk köyünü,
köylüsünü, işçilerin çalışma koşullarını, insanların sosyal
güvencelerinin olmayışını, ücretlerinin düşüklüğünü, patron-
işçi ilişkilerini sözü edilen eserlerde işlemiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada-sözü edilen
sanatçıyla aynı edebî yönelim içinde değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Aziz Nesin
C) Orhan Kemal
Kemay
D) Yaşar Kemal
Tank
Tarık Buğra
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
J Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 19. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarında toplumsal konular fazlaca yer alır. Türk köyünü, köylüsünü, işçilerin çalışma koşullarını, insanların sosyal güvencelerinin olmayışını, ücretlerinin düşüklüğünü, patron- işçi ilişkilerini sözü edilen eserlerde işlemiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada-sözü edilen sanatçıyla aynı edebî yönelim içinde değildir? A) Rıfat Ilgaz B) Aziz Nesin C) Orhan Kemal Kemay D) Yaşar Kemal Tank Tarık Buğra