Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Edebiyatında Roman Soruları

oldururlar.
kurmamızda
ri girmesiyle
ar
smys
ğıdakiler-
& dusmus
3. • Büyük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin-
deki ünlü ince (e, i, ö, ü) ise sonraki hecelerin ünlüleri
de ince, kalın ise (a, i, o, u) sonraki hecelerin ünlüsü
de kalın olur.
●
Küçük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin-
deki ünlü düz (a, e, i, i) ise sonraki hecelerin ünlüleri
de düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ise sonraki hece ya
dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) olur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde
hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan bir
sözcük vardır?
ce
A) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan
Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor
B) Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğin
Sen gel beni dinle, günlerimiz heba_olmasın
C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım
Gün kasvet gece kasvet.
D) Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru
Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz
E) Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm
o güven sevinciyle uçmakta gönlüm
Yu
cu
ter
6. A
E
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
oldururlar. kurmamızda ri girmesiyle ar smys ğıdakiler- & dusmus 3. • Büyük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin- deki ünlü ince (e, i, ö, ü) ise sonraki hecelerin ünlüleri de ince, kalın ise (a, i, o, u) sonraki hecelerin ünlüsü de kalın olur. ● Küçük ünlü uyumuna göre, bir sözcüğün ilk hecesin- deki ünlü düz (a, e, i, i) ise sonraki hecelerin ünlüleri de düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ise sonraki hece ya dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? ce A) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor B) Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğin Sen gel beni dinle, günlerimiz heba_olmasın C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım Gün kasvet gece kasvet. D) Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz E) Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm o güven sevinciyle uçmakta gönlüm Yu cu ter 6. A E
142
13. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok
tur?
A) Kaynaştırma ünsüzü
B) Ünlü türemesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
142 13. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok tur? A) Kaynaştırma ünsüzü B) Ünlü türemesi C) Ünlü daralması D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz düşmesi
J
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
19. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı
kitaplarında toplumsal konular fazlaca yer alır. Türk köyünü,
köylüsünü, işçilerin çalışma koşullarını, insanların sosyal
güvencelerinin olmayışını, ücretlerinin düşüklüğünü, patron-
işçi ilişkilerini sözü edilen eserlerde işlemiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada-sözü edilen
sanatçıyla aynı edebî yönelim içinde değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Aziz Nesin
C) Orhan Kemal
Kemay
D) Yaşar Kemal
Tank
Tarık Buğra
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
J Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 19. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarında toplumsal konular fazlaca yer alır. Türk köyünü, köylüsünü, işçilerin çalışma koşullarını, insanların sosyal güvencelerinin olmayışını, ücretlerinin düşüklüğünü, patron- işçi ilişkilerini sözü edilen eserlerde işlemiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada-sözü edilen sanatçıyla aynı edebî yönelim içinde değildir? A) Rıfat Ilgaz B) Aziz Nesin C) Orhan Kemal Kemay D) Yaşar Kemal Tank Tarık Buğra
17. Yazar, eserini oluştururken duyumsamalarını kendine
saklar. Hislerini ve düşüncelerini, özellikle de kişiliğini
yapıtında belirtmez. Sadece gözlemlediklerini sunar.
Onun yazmadaki maksadı okuruna gerçek belgeleri ek-
siksiz dökmektir. Bu akıma göre yazarın esere tutkulu ya
da acıklı bir şekilde müdahalesi, sanatçının ve eserinin
değerini yerle bir eder. Gereksiz betimlemelere yer verip
olay kahramanlarını katışıksız duygusal bir öge olarak
görmesi ve sanatçının eserine kendi yorumlarını katması
bir yazınsal facia ile sonuçlanır.
Bu parçada aşağıdaki edebî akımların hangisinden
söz edilmektedir?
CBYRE
A) Romantizm
BY Realizm
C) Sembolizm
D) Hümanizm
EXKlasisizm
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
17. Yazar, eserini oluştururken duyumsamalarını kendine saklar. Hislerini ve düşüncelerini, özellikle de kişiliğini yapıtında belirtmez. Sadece gözlemlediklerini sunar. Onun yazmadaki maksadı okuruna gerçek belgeleri ek- siksiz dökmektir. Bu akıma göre yazarın esere tutkulu ya da acıklı bir şekilde müdahalesi, sanatçının ve eserinin değerini yerle bir eder. Gereksiz betimlemelere yer verip olay kahramanlarını katışıksız duygusal bir öge olarak görmesi ve sanatçının eserine kendi yorumlarını katması bir yazınsal facia ile sonuçlanır. Bu parçada aşağıdaki edebî akımların hangisinden söz edilmektedir? CBYRE A) Romantizm BY Realizm C) Sembolizm D) Hümanizm EXKlasisizm
1
samın 5.
1
1
cek'in 1
olsun
dasi
nde
lin-
ğü.
bir
1
5.
Zor ve Ötesi Soru
(1) İnanç ve kültür turizminin sevdalıları için Ma-
latya, eşi kolay bulunmayacak bir vaha. (II) Ma-
latya her şeyden önce Battal Gazi'nin kenti.
(III) Destanlara konu olan bu kahramanın yiğit-
liği Malatya'da her dem taze. (IV) Dolayısıyla
kentin geçmişini aralarken ilkin Battal Gazi'nin
hatırasını ziyaret etmekte yarar var. (V) Aslante-
pe Höyüğü, Malatya Müzesi, Taşhan, kümbet-
ler, orta çağ kilise örnekleri ve ulu camileri ile
Malatya tarihe not düşen bir kültür coğrafyası.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I
B) 11
c) III
D) IV
E) V
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
GRAMATIK
52:05
ylem
.D 5.
.A 5.
A 5
a 82
12
C
84
12
A
C
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
1 samın 5. 1 1 cek'in 1 olsun dasi nde lin- ğü. bir 1 5. Zor ve Ötesi Soru (1) İnanç ve kültür turizminin sevdalıları için Ma- latya, eşi kolay bulunmayacak bir vaha. (II) Ma- latya her şeyden önce Battal Gazi'nin kenti. (III) Destanlara konu olan bu kahramanın yiğit- liği Malatya'da her dem taze. (IV) Dolayısıyla kentin geçmişini aralarken ilkin Battal Gazi'nin hatırasını ziyaret etmekte yarar var. (V) Aslante- pe Höyüğü, Malatya Müzesi, Taşhan, kümbet- ler, orta çağ kilise örnekleri ve ulu camileri ile Malatya tarihe not düşen bir kültür coğrafyası. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han- gisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I B) 11 c) III D) IV E) V Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım GRAMATIK 52:05 ylem .D 5. .A 5. A 5 a 82 12 C 84 12 A C
11. Aşağıdakilerden
hangisi yüklemine
Dest
göre
diğerlerinden farklı bir cümledir?
(3
A) Kaşıkadası bin bir sarnıçla doludur şimdi.
B) Ada'da bilhassa geceleyin koşmak tehlikelidir.
C) Bir korsan çocuğu kadar vahşi ve güzeldi.
D) Bazı geceler orada sabahladığımız da olurdu.
E) Ahırların on on beş adım ötesinde bir bahçıvan
kulübesi vardı.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
11. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine Dest göre diğerlerinden farklı bir cümledir? (3 A) Kaşıkadası bin bir sarnıçla doludur şimdi. B) Ada'da bilhassa geceleyin koşmak tehlikelidir. C) Bir korsan çocuğu kadar vahşi ve güzeldi. D) Bazı geceler orada sabahladığımız da olurdu. E) Ahırların on on beş adım ötesinde bir bahçıvan kulübesi vardı.
lardan hangisine karşılık gelecek şekilde kulla-
nılmamıştır?
A) Zaman belirtilen miktarda bulunmak
B) ileriye atılmak, ertelenmek
C) Oturmak, yaşamak
D) işlemez duruma gelmek
E) Oyalanmak, vakit geçirmek
2.
İnsan, hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp
bıktığı şeylerin o yorucu aleladeliğinden bir müddet
kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) İndirim, belirli bir sektör için tipik olan birçok şeyin
ihmal edilmesidir.
B) Yazar, belirli aralıkla yazdığı makalelerini bir kitap
hâline getirmiş.
C) Öykülerinde gündelik ve sıradan olayları alegorik
anlatımla dile getirmiş.
D) Börk, salt bir başlık değil kültürel bir zenginlik un-
suru olarak yaygın kullanılmaktadır.
E) Avrupa'da kahve kültüründe genellikle yumuşak
içimli kahveler tercih ediliyor.
11KDS20214-3
1
4.
"kron
Bu p
daki
A)
B)
C)
D)
E)
Öf
ma
As
ne
A
B
C
D
E
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
lardan hangisine karşılık gelecek şekilde kulla- nılmamıştır? A) Zaman belirtilen miktarda bulunmak B) ileriye atılmak, ertelenmek C) Oturmak, yaşamak D) işlemez duruma gelmek E) Oyalanmak, vakit geçirmek 2. İnsan, hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin o yorucu aleladeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılaya- bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İndirim, belirli bir sektör için tipik olan birçok şeyin ihmal edilmesidir. B) Yazar, belirli aralıkla yazdığı makalelerini bir kitap hâline getirmiş. C) Öykülerinde gündelik ve sıradan olayları alegorik anlatımla dile getirmiş. D) Börk, salt bir başlık değil kültürel bir zenginlik un- suru olarak yaygın kullanılmaktadır. E) Avrupa'da kahve kültüründe genellikle yumuşak içimli kahveler tercih ediliyor. 11KDS20214-3 1 4. "kron Bu p daki A) B) C) D) E) Öf ma As ne A B C D E
-Karakter, tipe göre çok boyutludur.( )
-Roman yazarı eserini nesnel bir gerçeklikle oluşturur.( )
-Roman türünün ilk örnekleri Servetifünun döneminde verilir.( )
-Romanda olay örgüsü, hikayeye göre daha ayrıntılı ele alınır.( )
-Batılı anlamdaki ilk romanlarımız Aşkı Memnu ve Mai ve Siyah'tır.( )
-Romandaki kişi sayısı, hikayeye göre daha sınırlıdır.( )
1) Yukarıdaki cümleleri doğruluk-yanlışlık açısından değerlendirdiğinizde aşağıdaki şıklardan hangisi
doğrudur?
A)D-Y-D-D-D-Y
B)Y-Y-Y-D-D-Y C)D-Y-Y-D-D-Y D)D-Y-Y-D-Y-D E)Y-D-Y-D-Y-D
1.Don Kişot
Cervantes
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
-Karakter, tipe göre çok boyutludur.( ) -Roman yazarı eserini nesnel bir gerçeklikle oluşturur.( ) -Roman türünün ilk örnekleri Servetifünun döneminde verilir.( ) -Romanda olay örgüsü, hikayeye göre daha ayrıntılı ele alınır.( ) -Batılı anlamdaki ilk romanlarımız Aşkı Memnu ve Mai ve Siyah'tır.( ) -Romandaki kişi sayısı, hikayeye göre daha sınırlıdır.( ) 1) Yukarıdaki cümleleri doğruluk-yanlışlık açısından değerlendirdiğinizde aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A)D-Y-D-D-D-Y B)Y-Y-Y-D-D-Y C)D-Y-Y-D-D-Y D)D-Y-Y-D-Y-D E)Y-D-Y-D-Y-D 1.Don Kişot Cervantes
20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Dünya edebiyatında roman türünün ilk örneği, İspan-
yol yazar Cervantes'in Don Kişot adlı eseridir.
B) Türk edebiyatına roman, Tanzimat Dönemi'nde çe-
viri yoluyla girmiştir; ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Pa-
şa'nın çevirdiği Telemak'tır.
Cilk yerli roman, Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat adlı eseridir.
D) Türk romanı teknik açıdan Servetifünun Dönemi'nde
güçlenmiş; Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün Batılı
anlamda başarılı ilk örneklerini vermiştir.
Türk edebiyatında ilk realist roman, Servetifünun Dö-
nemi'nde Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan Mai
ve Siyah'tır.
Ba
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Dünya edebiyatında roman türünün ilk örneği, İspan- yol yazar Cervantes'in Don Kişot adlı eseridir. B) Türk edebiyatına roman, Tanzimat Dönemi'nde çe- viri yoluyla girmiştir; ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Pa- şa'nın çevirdiği Telemak'tır. Cilk yerli roman, Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. D) Türk romanı teknik açıdan Servetifünun Dönemi'nde güçlenmiş; Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün Batılı anlamda başarılı ilk örneklerini vermiştir. Türk edebiyatında ilk realist roman, Servetifünun Dö- nemi'nde Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan Mai ve Siyah'tır. Ba
lendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez () içinde
verilen edebi akımla uyuşmamaktadır?
A) Akıl, sağduyu ve kurallara bağlılık esastır.
(Klasisizm)
B) Eserlerdeki olayların anlatımında tesadüflere ve
olağanüstülüklere çokça yer verilmiş, karşıtlıklar
üzerinde durulmuştur. (Romantizm)
C) Eserlerde gözleme, araştırmaya, bilimsel verilere
önem verilmiştir. (Realizm)
D) Şairler duygularını mecazlarla, imgelerle,
çağrışımlarla ifade etmiştir. (Sembolizm)
E) Eserlerde dış dünya değil insanın iç dünyasındaki
gerçekler önemlidir. (Parnasizm)
ALLT
EĞİTİM
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
lendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez () içinde verilen edebi akımla uyuşmamaktadır? A) Akıl, sağduyu ve kurallara bağlılık esastır. (Klasisizm) B) Eserlerdeki olayların anlatımında tesadüflere ve olağanüstülüklere çokça yer verilmiş, karşıtlıklar üzerinde durulmuştur. (Romantizm) C) Eserlerde gözleme, araştırmaya, bilimsel verilere önem verilmiştir. (Realizm) D) Şairler duygularını mecazlarla, imgelerle, çağrışımlarla ifade etmiştir. (Sembolizm) E) Eserlerde dış dünya değil insanın iç dünyasındaki gerçekler önemlidir. (Parnasizm) ALLT EĞİTİM
L
S
20. "... Şimdi, Ankara'da bulunuyorsunuz, zannedersem."
Demek, Burhan buydu. Selim'in onlara tanıştırmaktan
kaçındığı "esaslı" arkadaşlarından biri. Selim, farklı çev-
relerdeki arkadaşlarını birbirine tanıştırmayı sevmezdi.
"Hoşlanmazsın," diye kestirip atardı. "Yüksek" arkadaş çev-
relerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim. "Seni
ele vermemizden korkuyorsun," diye saldırırlardı Selim'e
kantinde. Hepimiz, tanımadan, sevimsizliklerine inanırdık
bu adamların. Bu yüksek arkadaşların da bizi tanımadan
sevimsiz bulduklarını bilmeseydi, tanıştırmaktan kaçınır
mıydı? Ben bile zorlukla barınabiliyorum aralarında; sizi
hemen yutarlar, demek isterdi kantindeki arkadaşlarına.
A
R
M
A
L
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Olaylar hâkim bakış açısıyla anlatılmıştır.
B) Modernist bir romandan alınmıştır.
Anlatımında bilinç akışı tekniğinden faydalanılmıştır.
D) Ahlatıcının psikolojik durumuna değinilmiştir.
E) Anlatımda iç monoloğa yer verilmiştir.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
L S 20. "... Şimdi, Ankara'da bulunuyorsunuz, zannedersem." Demek, Burhan buydu. Selim'in onlara tanıştırmaktan kaçındığı "esaslı" arkadaşlarından biri. Selim, farklı çev- relerdeki arkadaşlarını birbirine tanıştırmayı sevmezdi. "Hoşlanmazsın," diye kestirip atardı. "Yüksek" arkadaş çev- relerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim. "Seni ele vermemizden korkuyorsun," diye saldırırlardı Selim'e kantinde. Hepimiz, tanımadan, sevimsizliklerine inanırdık bu adamların. Bu yüksek arkadaşların da bizi tanımadan sevimsiz bulduklarını bilmeseydi, tanıştırmaktan kaçınır mıydı? Ben bile zorlukla barınabiliyorum aralarında; sizi hemen yutarlar, demek isterdi kantindeki arkadaşlarına. A R M A L Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Olaylar hâkim bakış açısıyla anlatılmıştır. B) Modernist bir romandan alınmıştır. Anlatımında bilinç akışı tekniğinden faydalanılmıştır. D) Ahlatıcının psikolojik durumuna değinilmiştir. E) Anlatımda iç monoloğa yer verilmiştir. Diğer Sayfaya Geçiniz.
di yok
asında
konu.
divan
C
3. Bentlerle kurulan bir nazım şeklidir. Her bent 7 ile 10 beyitten
oluşur. Bent sayısı 5 ile 10 arasında değişir. Her bent arasın-
da vasıta beyti bulunur. Her bentten sonra vasıta beyti deği-
şir. Talihten, hayattan şikâyet, dinî-tasavvufi ve felsefi düşün-
celer ele alınır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen divan edebiyatı nazım
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezat
B) Murabba
C) Terkibibent
D) Terciibent
E) Şarkı
HIZ VE RENK YAYINLAR
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
di yok asında konu. divan C 3. Bentlerle kurulan bir nazım şeklidir. Her bent 7 ile 10 beyitten oluşur. Bent sayısı 5 ile 10 arasında değişir. Her bent arasın- da vasıta beyti bulunur. Her bentten sonra vasıta beyti deği- şir. Talihten, hayattan şikâyet, dinî-tasavvufi ve felsefi düşün- celer ele alınır. Bu parçada hakkında bilgi verilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Müstezat B) Murabba C) Terkibibent D) Terciibent E) Şarkı HIZ VE RENK YAYINLAR
I. Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna
II. Yaşar Kemal - Baba Evi
III. Kemal Tahir - Devlet Ana
IV. Oğuz Atay - Tutunamayanlar
V. Adalet Ağaoğlu - Bir Düğün Gecesi
Numaralanmış yerlerin hangisinde yazar-eser eşleş-
tirmesi yanlış verilmiştir?
D) IV
EV
C) III
B) II
A) !
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
I. Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna II. Yaşar Kemal - Baba Evi III. Kemal Tahir - Devlet Ana IV. Oğuz Atay - Tutunamayanlar V. Adalet Ağaoğlu - Bir Düğün Gecesi Numaralanmış yerlerin hangisinde yazar-eser eşleş- tirmesi yanlış verilmiştir? D) IV EV C) III B) II A) !
xrayincari
8.
Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Pir Sultan Abdal
Derdim nice bir sinede pinhân ederim ben
Bir âh ile bu âleini vîrân ederim ben
Neft
Sine: Kalp, göndi
Pinhan: Gizli
Bu iki şiir için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlk şiirin ölçüğü hece, ikincinin aruzdur.
B) İlki semal, ikincisi gazel dizeleridir.
C) Birincisi halk diğeri divan şiiri örneğidir.
D) İkisinde de yürekte çöreklenmiş bir acı
anlatılmaktadır.
E) Yalnızca ikinci şiirde mübalağa sanatı yapılmıştır.
Armada
Yayinlalu
5
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
xrayincari 8. Derdim çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası Pir Sultan Abdal Derdim nice bir sinede pinhân ederim ben Bir âh ile bu âleini vîrân ederim ben Neft Sine: Kalp, göndi Pinhan: Gizli Bu iki şiir için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İlk şiirin ölçüğü hece, ikincinin aruzdur. B) İlki semal, ikincisi gazel dizeleridir. C) Birincisi halk diğeri divan şiiri örneğidir. D) İkisinde de yürekte çöreklenmiş bir acı anlatılmaktadır. E) Yalnızca ikinci şiirde mübalağa sanatı yapılmıştır. Armada Yayinlalu 5
14. Öyle sinmiş ki bu vatan semtine milliyetimiz
Ki biziz hem görülen hem duyulan, yalnız biz
Manevi çerçeve beş yüz senedir hep berrak
Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
vardır?
A) Ünlü düggesi
-
A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi
C) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması
D) Ünlü türemesi - ünsüz türemesi
E) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması
cette
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
14. Öyle sinmiş ki bu vatan semtine milliyetimiz Ki biziz hem görülen hem duyulan, yalnız biz Manevi çerçeve beş yüz senedir hep berrak Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü düggesi - A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi C) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması D) Ünlü türemesi - ünsüz türemesi E) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması cette
8.
Aşağıdakilerden hangisi Siham-ı Kaza, Harnâme,
Şikâyetnâme adlı eserlerin ortak özelliğidir?
A Mesnevi türünde yazılmış olma
B) Aynı yüzyıla ait eserler olma
C) Kendi türünün ilk örneği olma
D) Hiciv niteliği taşıyan eserler olma
E) Aynı sanatçıya ait olma
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
8. Aşağıdakilerden hangisi Siham-ı Kaza, Harnâme, Şikâyetnâme adlı eserlerin ortak özelliğidir? A Mesnevi türünde yazılmış olma B) Aynı yüzyıla ait eserler olma C) Kendi türünün ilk örneği olma D) Hiciv niteliği taşıyan eserler olma E) Aynı sanatçıya ait olma