Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Röportaj Soruları

76
2.
Kemal Tahir'in eserlerine duyulan teveccühün bizatihi
Türkiye'nin ve Türk toplumunun kendisine duyulan alaka
olarak değerlendirilmesi gerekir/ Çünkü romanlarından
notlarına, tefrikalarından polisiyelerine kadar kaleme aldığı
her metin, görmek ve göstermek için yanıp tutuştuğu
Türk ruhuna dokunabilmek adına bazen güçlü bazense
çaresiz bir el uzatıştır. Haldun Taner'in ifadesiyle Kemal
Tahir, Türk edebiyatının karınca romancisidir. Her romanı
için yüzlerce sayfa not çıkaran ve mümkün olduğu kadar
birincil kaynaklardan istifade ederek eserlerini kaleme alan
Kemal Tahir, ne yazık ki kıymeti yeterince takdir edilmemiş
yazarlarımızın başında geliyor. Üzerinde tartıştığı ya
da kalem oynattığı hiçbir mesele yoktur ki kendisinin
"yanılma payını" baştan teslim etmemiş olsun. Bir romanci
olmasına rağmen sergilediği bu tavır, bilimsel çalışma
yapanlara örnek olacak mahiyettedir
Bu parçaya göre Kemal Tahir'le ilgili olarak
1. Ön yargılardan ve kesin ifadelerden
hoşlanmamaktadır.
II. Çalışmalarında oldukça titizdir.
III. Sadece roman türünde eserler vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3D yayınları
E) II ve III
C) Yalnız III
4.
Kimi yazıla
çok değişik
Bunlardan
Türkçeye
Öyle anlas
Fransızca
bir türetm
gereksinn
ama ek č
Türkçe k
getirilmes
birkaç ö
Türkçe;
(-siyon)
"olabilir
durumu
kural di
dışında
Bu pa
yapıla
A) Ih
bi
B) Y
S
C) F
D)
Lise Türkçe
Röportaj
76 2. Kemal Tahir'in eserlerine duyulan teveccühün bizatihi Türkiye'nin ve Türk toplumunun kendisine duyulan alaka olarak değerlendirilmesi gerekir/ Çünkü romanlarından notlarına, tefrikalarından polisiyelerine kadar kaleme aldığı her metin, görmek ve göstermek için yanıp tutuştuğu Türk ruhuna dokunabilmek adına bazen güçlü bazense çaresiz bir el uzatıştır. Haldun Taner'in ifadesiyle Kemal Tahir, Türk edebiyatının karınca romancisidir. Her romanı için yüzlerce sayfa not çıkaran ve mümkün olduğu kadar birincil kaynaklardan istifade ederek eserlerini kaleme alan Kemal Tahir, ne yazık ki kıymeti yeterince takdir edilmemiş yazarlarımızın başında geliyor. Üzerinde tartıştığı ya da kalem oynattığı hiçbir mesele yoktur ki kendisinin "yanılma payını" baştan teslim etmemiş olsun. Bir romanci olmasına rağmen sergilediği bu tavır, bilimsel çalışma yapanlara örnek olacak mahiyettedir Bu parçaya göre Kemal Tahir'le ilgili olarak 1. Ön yargılardan ve kesin ifadelerden hoşlanmamaktadır. II. Çalışmalarında oldukça titizdir. III. Sadece roman türünde eserler vermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 3D yayınları E) II ve III C) Yalnız III 4. Kimi yazıla çok değişik Bunlardan Türkçeye Öyle anlas Fransızca bir türetm gereksinn ama ek č Türkçe k getirilmes birkaç ö Türkçe; (-siyon) "olabilir durumu kural di dışında Bu pa yapıla A) Ih bi B) Y S C) F D)
3. Sunucu:
(1)----?
Mimar:
- Bir yapı, her şeyden önce elbette "barınak"tir. Sizi,
soğuktan, sıcaktan, fırtınadan, başka tehlikelerden korur.
Sonra ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlamalı, işlevsel
olmalıdır. Hangi amaçla yapıldıysa ona hizmet etmelidir.
Mesela bir müze ile bir opera binasını, bir holdingi ayni
şekilde inşa edemezsiniz. Amaçları farklıdır. Bir yapı,
bunların hepsidir ve daha fazlasıdır. Mimariyi, yapı inşa
etme işidir, diye tanımlarsanız önemli bir yanını eksik
bırakırsınız. Mimari "yapı yapma sanatı"dır. Neye hizmet
ederse etsin bina, bunu estetik bir değerle yapmalıdır.
Sunucu:
(II)?
Mimar:
Selçuklu mimarisinin bir karakteristiği vardı.
Osmanlı mimarisinin de... Hatta bizim dışımıza
bakarsak da durum böyledir. Rönesans mimarisi
dersek, barok, rokoko, gotik dersek hepsinin özgün bir
ruhu vardır. Bugün için bunu söylemek çok zor. Her şey
biraz oradan, biraz buradan gibi. Yenilik, kesip
yapıştırmakla olmaz. Hayatın o günkü ruhu, onu
C kendiliğinden getirir. Bu, sanırım, üzerinde en çok
durulması gereken nokta.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
1. Mimarinin sanatsal yönü olması ona neler
katmaktadır
II. Tarihsel süreçte mimaride nasıl değişimler yaşandı
B) I. Geçmişten bugüne mimari yapıların anlamı nasıl
değişimlere uğramıştır
II. Mimari anlayışlara yön veren olgular sizce
nelerdir
CI. Mimarinin, bina yapmak olarak görüldüğünden
yakınıyorsunuz; bunu biraz açar misiniz
II. Sizce bugünün mimarisinin temel sorunu nedir.
DI. Mimaride, estetik amaçlar binanın işlevsel
amaçlanı ile nasıl ilişkilendirilmektedir
II. Bugünün mimari anlayışında geçmişin etkisi
hangi ölçüdedir
EI. İnsanlar için "yapı"nın anlamı dün ne idi, bugün
nedir
II. Geçmişteki mimari anlayışlar düşünüldüğünde
bugünün mimarisinde nasıl eksikler olduğu
söylenebilir
Lise Türkçe
Röportaj
3. Sunucu: (1)----? Mimar: - Bir yapı, her şeyden önce elbette "barınak"tir. Sizi, soğuktan, sıcaktan, fırtınadan, başka tehlikelerden korur. Sonra ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlamalı, işlevsel olmalıdır. Hangi amaçla yapıldıysa ona hizmet etmelidir. Mesela bir müze ile bir opera binasını, bir holdingi ayni şekilde inşa edemezsiniz. Amaçları farklıdır. Bir yapı, bunların hepsidir ve daha fazlasıdır. Mimariyi, yapı inşa etme işidir, diye tanımlarsanız önemli bir yanını eksik bırakırsınız. Mimari "yapı yapma sanatı"dır. Neye hizmet ederse etsin bina, bunu estetik bir değerle yapmalıdır. Sunucu: (II)? Mimar: Selçuklu mimarisinin bir karakteristiği vardı. Osmanlı mimarisinin de... Hatta bizim dışımıza bakarsak da durum böyledir. Rönesans mimarisi dersek, barok, rokoko, gotik dersek hepsinin özgün bir ruhu vardır. Bugün için bunu söylemek çok zor. Her şey biraz oradan, biraz buradan gibi. Yenilik, kesip yapıştırmakla olmaz. Hayatın o günkü ruhu, onu C kendiliğinden getirir. Bu, sanırım, üzerinde en çok durulması gereken nokta. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 1. Mimarinin sanatsal yönü olması ona neler katmaktadır II. Tarihsel süreçte mimaride nasıl değişimler yaşandı B) I. Geçmişten bugüne mimari yapıların anlamı nasıl değişimlere uğramıştır II. Mimari anlayışlara yön veren olgular sizce nelerdir CI. Mimarinin, bina yapmak olarak görüldüğünden yakınıyorsunuz; bunu biraz açar misiniz II. Sizce bugünün mimarisinin temel sorunu nedir. DI. Mimaride, estetik amaçlar binanın işlevsel amaçlanı ile nasıl ilişkilendirilmektedir II. Bugünün mimari anlayışında geçmişin etkisi hangi ölçüdedir EI. İnsanlar için "yapı"nın anlamı dün ne idi, bugün nedir II. Geçmişteki mimari anlayışlar düşünüldüğünde bugünün mimarisinde nasıl eksikler olduğu söylenebilir
AYT
15. Hayatımın on dördüncü kışına yeni giriyordum. Askerî Rüş-
tiyenin en tembel öğrencisiydim. Yalnız matematiğe doğuş-
tan bir yatkınlığım, şiir ve edebiyata da tutkulu bir isteğim
vardı. Matematikle ilgili dersler tembelliğime engel değildi.
Çünkü problemleri yorulmadan çözüyor, teoremleri yorul-
madan ispat edebiliyordum. Şiire, edebiyata dair kitaplar-
dan büyük bir zevk aldığım için bunları okumaktan hiç bık-
maz, usanmazdım. Diğer derslere gelince, bunlar o zama-
nin pedagojisine göre, ezberciliğe dayandığından bunlar-
dan da mümkün olduğu kadar sıkılır ve kaçardım.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda örneklendirilen yazın-
sal türde kaleme alınan bir eser değildir?
A) Defter-i Amal
B) Kırk Yıl
C) Diyorlar ki
D) Ömer'in Çocukluğu
E) Çankaya
TÜRK
17.
SAATI
Lise Türkçe
Röportaj
AYT 15. Hayatımın on dördüncü kışına yeni giriyordum. Askerî Rüş- tiyenin en tembel öğrencisiydim. Yalnız matematiğe doğuş- tan bir yatkınlığım, şiir ve edebiyata da tutkulu bir isteğim vardı. Matematikle ilgili dersler tembelliğime engel değildi. Çünkü problemleri yorulmadan çözüyor, teoremleri yorul- madan ispat edebiliyordum. Şiire, edebiyata dair kitaplar- dan büyük bir zevk aldığım için bunları okumaktan hiç bık- maz, usanmazdım. Diğer derslere gelince, bunlar o zama- nin pedagojisine göre, ezberciliğe dayandığından bunlar- dan da mümkün olduğu kadar sıkılır ve kaçardım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda örneklendirilen yazın- sal türde kaleme alınan bir eser değildir? A) Defter-i Amal B) Kırk Yıl C) Diyorlar ki D) Ömer'in Çocukluğu E) Çankaya TÜRK 17. SAATI
10. (1) Röportaj ile mülakat türleri birbirine ciddi anlamda
benzerlik gösterirler. (II) Kimi zaman bu türleri birbi-
rinden ayırmak neredeyse olanaksızlaşır. (III) Her ikisi
de söyleşmeye dayalı anlatımı kullanır. (IV) Mülakatçı
da röportajcı da konuğunun sözlerini değiştirmeden
aktarmak zorundadır. (V) Mülakatçının bu aktarmadan
sonra yorum yapma şansı yokken röportaj yazarı okur
için açıklayıcı yorumlar yapabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
röportaj ile mülakat arasındaki fark dile getirilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Livi
Lise Türkçe
Röportaj
10. (1) Röportaj ile mülakat türleri birbirine ciddi anlamda benzerlik gösterirler. (II) Kimi zaman bu türleri birbi- rinden ayırmak neredeyse olanaksızlaşır. (III) Her ikisi de söyleşmeye dayalı anlatımı kullanır. (IV) Mülakatçı da röportajcı da konuğunun sözlerini değiştirmeden aktarmak zorundadır. (V) Mülakatçının bu aktarmadan sonra yorum yapma şansı yokken röportaj yazarı okur için açıklayıcı yorumlar yapabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde röportaj ile mülakat arasındaki fark dile getirilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Livi
4. Ressam, gazeteci ve yazardır. Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu ile ilgili röportajlarıyla tanındı. Röportajlarını
çok sayıda kitapta topladı. Röportaj ve fotoğraflarında
olduğu gibi tuvallerinde de Anadolu insanını resmetti.
Bu parçada sözü edilen yazar ve röportaj türündeki
yapıtı hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yaşar Kemal, Peri Bacaları
B) Abdi İpekçi, Dünyanın Dört Bucağından
C) Falih Rıfkı Atay, Çankaya
D) Refik Halit, Gurbet Öyküleri
E) Fikret Otyam, Bir Karış Toprak İçin
Lise Türkçe
Röportaj
4. Ressam, gazeteci ve yazardır. Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili röportajlarıyla tanındı. Röportajlarını çok sayıda kitapta topladı. Röportaj ve fotoğraflarında olduğu gibi tuvallerinde de Anadolu insanını resmetti. Bu parçada sözü edilen yazar ve röportaj türündeki yapıtı hangisinde doğru verilmiştir? A) Yaşar Kemal, Peri Bacaları B) Abdi İpekçi, Dünyanın Dört Bucağından C) Falih Rıfkı Atay, Çankaya D) Refik Halit, Gurbet Öyküleri E) Fikret Otyam, Bir Karış Toprak İçin
1. Aşağıdakilerden hangisi kişi röportajı yapan yaza-
rin yapması gereken ön hazırlıklardan değildir?
A) Röportaj yapacağı kişinin toplumun genelini ilgilen-
diren özellikler taşıyıp taşımadığına dikkat etmek
B) Röportaj yapacağı kişiyle ilgili ayrıntılı araştırmalar
yapmak
C) Röportajda soracağı soruları belirlemek
D) Röportaj yapacağı kişinin geleneklere uymayan
tavırlarını araştırıp ortaya çıkarmak
TE) Röportaj için uygun zaman ve ortam belirlemek
Lise Türkçe
Röportaj
1. Aşağıdakilerden hangisi kişi röportajı yapan yaza- rin yapması gereken ön hazırlıklardan değildir? A) Röportaj yapacağı kişinin toplumun genelini ilgilen- diren özellikler taşıyıp taşımadığına dikkat etmek B) Röportaj yapacağı kişiyle ilgili ayrıntılı araştırmalar yapmak C) Röportajda soracağı soruları belirlemek D) Röportaj yapacağı kişinin geleneklere uymayan tavırlarını araştırıp ortaya çıkarmak TE) Röportaj için uygun zaman ve ortam belirlemek
1.
Gazete ve dergilerde yayımlanan yazı türlerinden biri-
dir. Bir olay veya bir durum, yerinde incelenerek, değişik
kişilerle konuşularak, soruşturularak, gerektiğinde öznel
bir tutumla ele alınır. Bu yazılarda haber değeri taşıyan
bir olay, durum, kişi, nesne vb. her şey ele alınabilir.
Ele alınan konu bütün yönleriyle açıklanır; araştırma,
gözlem ve izlenimlere dayalı bir anlatım yolu izlenir.
Öyküleyici, söyleşmeye bağlı, açıklayıcı, betimleyici an-
latımlardan sıklıkla yararlanılır. Tek bir yazı olabileceği
gibi aynı konuda bir yazı dizisi de olabilir.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerin hangisi-
dir?
A) Söyleşi
B) Röportaj
C) Mülakat
D) Nutuk
E) Deneme
4.
Lise Türkçe
Röportaj
1. Gazete ve dergilerde yayımlanan yazı türlerinden biri- dir. Bir olay veya bir durum, yerinde incelenerek, değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak, gerektiğinde öznel bir tutumla ele alınır. Bu yazılarda haber değeri taşıyan bir olay, durum, kişi, nesne vb. her şey ele alınabilir. Ele alınan konu bütün yönleriyle açıklanır; araştırma, gözlem ve izlenimlere dayalı bir anlatım yolu izlenir. Öyküleyici, söyleşmeye bağlı, açıklayıcı, betimleyici an- latımlardan sıklıkla yararlanılır. Tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuda bir yazı dizisi de olabilir. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerin hangisi- dir? A) Söyleşi B) Röportaj C) Mülakat D) Nutuk E) Deneme 4.
3. Dönelim... Evlere dönelim, sırtımızın kamburu evlere, cılız-
lığımızın görkemli korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine
dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil
. Büyürken ge-
niş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırla-
rimızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı
önümüze. Hangi engeli yenebilirdik bunca olanaksızlık için-
de? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece.
Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) "Sırtımızın kamburu” isim tamlaması olup bir başka
ismi nitelemiştir.
B) “Görkemli” sözcüğü tamlayan ile tamlanan arasına gir-
miş bir sifattır.
C) “Ölçüsüz" sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır.
D) “Küçücük” sözcüğü küçültme sıfatı görevindedir.
E) “Hangi” sözcüğü, ismi soru yoluyla belirtmiştir.
Lise Türkçe
Röportaj
3. Dönelim... Evlere dönelim, sırtımızın kamburu evlere, cılız- lığımızın görkemli korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil . Büyürken ge- niş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırla- rimızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi engeli yenebilirdik bunca olanaksızlık için- de? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) "Sırtımızın kamburu” isim tamlaması olup bir başka ismi nitelemiştir. B) “Görkemli” sözcüğü tamlayan ile tamlanan arasına gir- miş bir sifattır. C) “Ölçüsüz" sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. D) “Küçücük” sözcüğü küçültme sıfatı görevindedir. E) “Hangi” sözcüğü, ismi soru yoluyla belirtmiştir.
ud
nitelik
la
w
A) Go
2.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri
değildir?
A) Münazara
B) Forum
) Röportaj
D) Bilgi Şöleni
E) Konferans
5.
Asağıdakilerin hangisinde bos bırakılan vere avrac icin-
Lise Türkçe
Röportaj
ud nitelik la w A) Go 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir? A) Münazara B) Forum ) Röportaj D) Bilgi Şöleni E) Konferans 5. Asağıdakilerin hangisinde bos bırakılan vere avrac icin-
ARKO
nem
NOURISHING Core C
no
6.
----
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Banka
sficra
7. Tarih boyund
çeşitli yollar
ve kayalara
hayatında
ortaya çıkn
ğı dönemi
yazı türür
olayın oli
leştirdiği
belirlik
günümi
türde il
aktarır
ilginç
da m
insa
BENİM HOCAM
Yazarın okuyucularına bir konuyu Inandırmak için kişi, eşya,
eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraf-
larla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete
ve dergi yazılarına
denir. Bu tür, gazetenin gelişimiyle
edebiyatımıza girer. Bu nedenle özellikle gazetecilerin uygu-
ladığı bir türdür. Türün diğer bir özelliği ise bir gazete yazısı
olmasına karşın, gezi türüyle iç içe olması, bazen sanatsal
kaygılarla kaleme alınması, sıradan bir aktarma değil de
özel bir yorum değerlendirme değeri taşıması gibi özellikle-
riyle, edebiyat türü olarak da kabul edilmektedir. Hem gezi
yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi
dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. Yazar; sorunu
yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla
ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler
gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. Çok
yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce
yazılarından zengindir. Uzunluğu çoğu zaman makaleden
çoktur. Bazen bir yazısı bile gazetenin iç sayfalarından
birinde dizi hâlinde günlerce yayınlanır. Okuyucunun sıkıl-
madan, merakla, okuduğu bir yazı bir türüdür. Yapısına
daima öznellik hakimdir ve bu öznellik bütünüyle gerçeklere
odaklı basit haberin ve de hemen hemen aynı derecede yalın
biçimlendirilmiş karmaşık haberin aksine aranan bir özelliktir.
Edebiyatımızda ----, bu türde başarılı olmuş isimlerdendir.
Anme
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
osim
den hangist getirilmelidir?
A) Deneme - Nurullah Ataç
Bu
hai
(A)
8.
/benimhocam
B) Röportaj - Ruşen Eşref Ünaydın
c) kra - Ahmet Resim
D) Eleştiri - Mehmet Fuat Köprülü
E) Makale - Namık Kemal
Lise Türkçe
Röportaj
ARKO nem NOURISHING Core C no 6. ---- AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Banka sficra 7. Tarih boyund çeşitli yollar ve kayalara hayatında ortaya çıkn ğı dönemi yazı türür olayın oli leştirdiği belirlik günümi türde il aktarır ilginç da m insa BENİM HOCAM Yazarın okuyucularına bir konuyu Inandırmak için kişi, eşya, eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraf- larla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına denir. Bu tür, gazetenin gelişimiyle edebiyatımıza girer. Bu nedenle özellikle gazetecilerin uygu- ladığı bir türdür. Türün diğer bir özelliği ise bir gazete yazısı olmasına karşın, gezi türüyle iç içe olması, bazen sanatsal kaygılarla kaleme alınması, sıradan bir aktarma değil de özel bir yorum değerlendirme değeri taşıması gibi özellikle- riyle, edebiyat türü olarak da kabul edilmektedir. Hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. Yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. Çok yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. Uzunluğu çoğu zaman makaleden çoktur. Bazen bir yazısı bile gazetenin iç sayfalarından birinde dizi hâlinde günlerce yayınlanır. Okuyucunun sıkıl- madan, merakla, okuduğu bir yazı bir türüdür. Yapısına daima öznellik hakimdir ve bu öznellik bütünüyle gerçeklere odaklı basit haberin ve de hemen hemen aynı derecede yalın biçimlendirilmiş karmaşık haberin aksine aranan bir özelliktir. Edebiyatımızda ----, bu türde başarılı olmuş isimlerdendir. Anme Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- osim den hangist getirilmelidir? A) Deneme - Nurullah Ataç Bu hai (A) 8. /benimhocam B) Röportaj - Ruşen Eşref Ünaydın c) kra - Ahmet Resim D) Eleştiri - Mehmet Fuat Köprülü E) Makale - Namık Kemal
• Sanat metinlerinden biridir.
th32
Spa
. Gazete veya dergilerde 29
A) Y-D-D
B) D-Y-Y
C)YD-Y
D) D.Y-D
Bu bilgiler "roportaj" ile ilgill (D)- yanlış (Y) olarak
değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur?
2970
SOMOS
182 0a697
Lise Türkçe
Röportaj
• Sanat metinlerinden biridir. th32 Spa . Gazete veya dergilerde 29 A) Y-D-D B) D-Y-Y C)YD-Y D) D.Y-D Bu bilgiler "roportaj" ile ilgill (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur? 2970 SOMOS 182 0a697
Ziya Ortaç
www.deltakitap.com
Düzyan
sirri
4. Mensur şiir, şiir, anı, söyleşi, gezi, deneme, öykü
türlerinde yapıtlar veren sanatçı; daha çok "müla-
kat”larıyla tanınır. Milli mücadele dönemindeki ya-
zılarında tarihe önem vermiş, kaybettiğimiz toprak-
ların acısını yaşamıştır. İstanbul hakkında çok eser
vermesi, sanatçıya “Istanbul
Seyyahı" ve "Çeşmeler
Kâşifi" gibi unvanlar kazandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ruşen Eşref Ünaydın
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Falih Rifki Atay
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Yaşar Nabi Nayır
innrivat
Lise Türkçe
Röportaj
Ziya Ortaç www.deltakitap.com Düzyan sirri 4. Mensur şiir, şiir, anı, söyleşi, gezi, deneme, öykü türlerinde yapıtlar veren sanatçı; daha çok "müla- kat”larıyla tanınır. Milli mücadele dönemindeki ya- zılarında tarihe önem vermiş, kaybettiğimiz toprak- ların acısını yaşamıştır. İstanbul hakkında çok eser vermesi, sanatçıya “Istanbul Seyyahı" ve "Çeşmeler Kâşifi" gibi unvanlar kazandırmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ruşen Eşref Ünaydın B) Mehmet Fuat Köprülü C) Falih Rifki Atay D) Orhan Seyfi Orhon E) Yaşar Nabi Nayır innrivat
Muhabir:
(1)
Yazar:
Onunla görüştüm. Görüşmeden bunları yazmam
mümkün olamazdı. Çünkü ben mahremiyetin ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Öyle her bildiğimizi
yazmanın doğru olmadığı açık.
Muhabir:
(II) --
Yazar:
Kullanılmadı aslında. Az okuyanlar bunu böyle san-
di ama gerçek okurlar farkı görebildiler.
Bu diyalogdaki numaralanmış yerlere aşağıdaki
sorulardan hangileri getirilmelidir?
A) I. Bu satırları yazarken kimden destek aldınız?
II. Son eserinizde tekrar eden sözcüklere yer verdi-
niz mi?
B) I. Eserinizi yazarken onunla neden görüştünüz?
II. Eserinizi okuyanlar kelimeler hakkında neler
söylediler?
1. Siz bir şeyler yazmaya karar verdiğinizde kimler-
le görüşürsünüz?
II. Son eserinizde yabancı sözcükleri neden sık
kullandınız?
D) I. Eserlerinizde kendinizi anlattığınız yerler oldu
mu?
II. Eserin en etkili noktası neresiydi?
E) I. Sizin yaşantınızı konu edinen eserler yazdınız
mi?
II. Sizden başka bu eserdeki değişimleri görebilen
oldu mu?
Lise Türkçe
Röportaj
Muhabir: (1) Yazar: Onunla görüştüm. Görüşmeden bunları yazmam mümkün olamazdı. Çünkü ben mahremiyetin ol- ması gerektiğini düşünüyorum. Öyle her bildiğimizi yazmanın doğru olmadığı açık. Muhabir: (II) -- Yazar: Kullanılmadı aslında. Az okuyanlar bunu böyle san- di ama gerçek okurlar farkı görebildiler. Bu diyalogdaki numaralanmış yerlere aşağıdaki sorulardan hangileri getirilmelidir? A) I. Bu satırları yazarken kimden destek aldınız? II. Son eserinizde tekrar eden sözcüklere yer verdi- niz mi? B) I. Eserinizi yazarken onunla neden görüştünüz? II. Eserinizi okuyanlar kelimeler hakkında neler söylediler? 1. Siz bir şeyler yazmaya karar verdiğinizde kimler- le görüşürsünüz? II. Son eserinizde yabancı sözcükleri neden sık kullandınız? D) I. Eserlerinizde kendinizi anlattığınız yerler oldu mu? II. Eserin en etkili noktası neresiydi? E) I. Sizin yaşantınızı konu edinen eserler yazdınız mi? II. Sizden başka bu eserdeki değişimleri görebilen oldu mu?
1