Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Maveracılar ve Hisar Grubu Soruları

5. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Türkiye'nin Trakya sınırı belirlenmiştir.
B) Yunanistan'ın yüklü miktarda savaş tazminatı ödemesi
kararlaştırılmıştır.
C) Gayrimüslim azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul
edilmiştir.
D) Türkiye, Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul
etmiştir.
E) Irak sınırının belirlenmesi, Konferans sonrasına
bırakılmıştır.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
5. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez A) Türkiye'nin Trakya sınırı belirlenmiştir. B) Yunanistan'ın yüklü miktarda savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır. C) Gayrimüslim azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir. D) Türkiye, Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul etmiştir. E) Irak sınırının belirlenmesi, Konferans sonrasına bırakılmıştır.
3.
●
Şiirde şekli, ahengi ve manayı mutlaka ararım.
Sanatın milli olmasını, millî kaynaklardan beslenmesi-
ni isterim.
Edebî eserlerde halkın konuştuğu dilden ayrı bir dil
kullanılmasını kabul etmem.
Şu veya bu fikre bağlanıp onun propagandasını yap-
ma çalışmasının sanatçıyı başarısızlığa mahkum ede-
ceğine inanırım.
Sanat anlayışını bu şekilde anlatan bir şair, aşağıdaki
edebî topluluklardan hangisine dahil olabilir?
A) Hisarcılar
C) Garipçiler
B) Serbest Nazımcılar
D) İkinci Yeniler
E) Toplumcu Gerçekçiler
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
3. ● Şiirde şekli, ahengi ve manayı mutlaka ararım. Sanatın milli olmasını, millî kaynaklardan beslenmesi- ni isterim. Edebî eserlerde halkın konuştuğu dilden ayrı bir dil kullanılmasını kabul etmem. Şu veya bu fikre bağlanıp onun propagandasını yap- ma çalışmasının sanatçıyı başarısızlığa mahkum ede- ceğine inanırım. Sanat anlayışını bu şekilde anlatan bir şair, aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine dahil olabilir? A) Hisarcılar C) Garipçiler B) Serbest Nazımcılar D) İkinci Yeniler E) Toplumcu Gerçekçiler
24. 1- Gelenek ile çağdaş şiiri ustaca birleştirmiş, şiirini
ideolojik söylemden uzak tutmuştur; ölüm, yal-
nızlık yabancılaşma konularında yazmış Üzgün
Kediler Gazeli, Keder Gibi Ödünç gibi şiir kitap-
larıyla tanınmıştır.
II- Şehirleşme, modernizm ve küreselleşen insan
konulu ironik bir söylemi vardır, mistik ve meta-
fizik anlayışta şiirler yazmış, İntihar İlacı, Karşı-
lama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi
adlı şiirlerin sahibidir.
III- Evlerin şairi olarak bilinir; ev, aile, evin bölme-
leri halleri konularında yazdığı şiirleri kadar bu
şiirlerde kullandığı yalın ama çarpıcı dil ile öne
çıkar. Radyo oyunları yazmış, Edebiyatımızda
İsimler Sözlüğü adlı eseri ve Kapalı Çarşı adlı
şiiri ile dikkatleri üzerine çekmiş şiirlerinin çoğu
Varlık dergisinde yayımlanmıştır.
(0
IV- Hem geleneksel şiiri hem Batı hem de modern
şiiri çok iyi bilmektedir, günümüz için Yahya Ke-
mal ve Ahmet Haşim etkisi ile II. Yeni etkisinin
en çok hissedidiği şairdir diyebiliriz. Bakış Kuşu,
Bedrettin Üzerine Şiirler, Zaman Şiirleri adlı
eserlerin şairidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdaki
sanatçıların hangisinden söz edilmemiştir?
slo nexism
A) Haydar Ergülen
B) Cahit Zarifoğlu
DY Behçet Necatigil
E) Hilmi Yavuz
E) Hüseyin Atlansoy
ob nineyslin
(A
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
24. 1- Gelenek ile çağdaş şiiri ustaca birleştirmiş, şiirini ideolojik söylemden uzak tutmuştur; ölüm, yal- nızlık yabancılaşma konularında yazmış Üzgün Kediler Gazeli, Keder Gibi Ödünç gibi şiir kitap- larıyla tanınmıştır. II- Şehirleşme, modernizm ve küreselleşen insan konulu ironik bir söylemi vardır, mistik ve meta- fizik anlayışta şiirler yazmış, İntihar İlacı, Karşı- lama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi adlı şiirlerin sahibidir. III- Evlerin şairi olarak bilinir; ev, aile, evin bölme- leri halleri konularında yazdığı şiirleri kadar bu şiirlerde kullandığı yalın ama çarpıcı dil ile öne çıkar. Radyo oyunları yazmış, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı eseri ve Kapalı Çarşı adlı şiiri ile dikkatleri üzerine çekmiş şiirlerinin çoğu Varlık dergisinde yayımlanmıştır. (0 IV- Hem geleneksel şiiri hem Batı hem de modern şiiri çok iyi bilmektedir, günümüz için Yahya Ke- mal ve Ahmet Haşim etkisi ile II. Yeni etkisinin en çok hissedidiği şairdir diyebiliriz. Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Zaman Şiirleri adlı eserlerin şairidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmemiştir? slo nexism A) Haydar Ergülen B) Cahit Zarifoğlu DY Behçet Necatigil E) Hilmi Yavuz E) Hüseyin Atlansoy ob nineyslin (A
ŞİİR-2
1
11. SIN TEKRAR TESTLERI 1
AR TESTLERI 2
08
4. Milli Edebiyat Dönemi'nde Ziya Gökalp ve çevresinde ge-
VT
lişen şiirlerin dil ve söyleyiş biçiminin kaynağı konuşma ve
KAZANIM
TESTI
halk şiiridir. Faruk Nafiz Çamlibel'in halkın yaşama tarzını
|||
ve değerlerini anlatan manzumelerinde kaynak, doğrudan
doğruya halkın dilidir. Bu dönemde bir başka koldan iler-
IV
leyen saf şiirin temsilcisi Ahmet Haşim'in dili ise kitabidir.
V
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B) II
C) HI D) IV E) V
5. Kızıl Elma adlı eserinde Turancılık düşüncesini savun-
muş, Yeni Hayat adlı
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
ŞİİR-2 1 11. SIN TEKRAR TESTLERI 1 AR TESTLERI 2 08 4. Milli Edebiyat Dönemi'nde Ziya Gökalp ve çevresinde ge- VT lişen şiirlerin dil ve söyleyiş biçiminin kaynağı konuşma ve KAZANIM TESTI halk şiiridir. Faruk Nafiz Çamlibel'in halkın yaşama tarzını ||| ve değerlerini anlatan manzumelerinde kaynak, doğrudan doğruya halkın dilidir. Bu dönemde bir başka koldan iler- IV leyen saf şiirin temsilcisi Ahmet Haşim'in dili ise kitabidir. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) I B) II C) HI D) IV E) V 5. Kızıl Elma adlı eserinde Turancılık düşüncesini savun- muş, Yeni Hayat adlı
Saf Şiir - Yedi Meşaleciler
7.
Eski Toprak'taki şiirlerinin ana merkezinde sıradan
insanın gündelik yaşamı kendini gösterir fakat insan
unsurunun bireyliğini kaybetmediği ortaya konulur.
Şiirin ağırlık merkezinin bireye doğru kaydığı Arada'da
bir yandan divan şiir geleneği, diğer yandan halk şiiri
geleneği belirgin bir biçimde dönüşümü meydana
getirir. Şair, geleneğin kuvvetli kalıplarıyla modern şiirin
dize anlayışı arasında güçlü ve özgün bir bağ kurar. Dar
Çağ'la birlikte biçimde kısalık, üslupta yoğunluk göze
çarpar. Sözcükler arası yeni ilişkiler, çağrışımlar kendini
iyice gösterir. Şiir, bir yandan çok anlamlılığa yönelirken
diğer yandan yorumu zorlaştıran bir düzleme evrilir. En
/Cam'da şiirsel söyleyiş daha yoğunlaşır. Kırmalar,
kısaltmalar, bölmeler, alışılmamış bağdaştırmalar,
sözcükler arası şifremsi yoğun anlam ilişkileri içerik ve
biçim yönünden fazlalıkları şiirden uzaklaştırır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Asaf Hâlet Çelebi
C) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Muhip Dıranas
D) Behçet Necatigil
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
10.
YAYINLARI
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
Saf Şiir - Yedi Meşaleciler 7. Eski Toprak'taki şiirlerinin ana merkezinde sıradan insanın gündelik yaşamı kendini gösterir fakat insan unsurunun bireyliğini kaybetmediği ortaya konulur. Şiirin ağırlık merkezinin bireye doğru kaydığı Arada'da bir yandan divan şiir geleneği, diğer yandan halk şiiri geleneği belirgin bir biçimde dönüşümü meydana getirir. Şair, geleneğin kuvvetli kalıplarıyla modern şiirin dize anlayışı arasında güçlü ve özgün bir bağ kurar. Dar Çağ'la birlikte biçimde kısalık, üslupta yoğunluk göze çarpar. Sözcükler arası yeni ilişkiler, çağrışımlar kendini iyice gösterir. Şiir, bir yandan çok anlamlılığa yönelirken diğer yandan yorumu zorlaştıran bir düzleme evrilir. En /Cam'da şiirsel söyleyiş daha yoğunlaşır. Kırmalar, kısaltmalar, bölmeler, alışılmamış bağdaştırmalar, sözcükler arası şifremsi yoğun anlam ilişkileri içerik ve biçim yönünden fazlalıkları şiirden uzaklaştırır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Asaf Hâlet Çelebi C) Necip Fazıl Kısakürek B) Ahmet Muhip Dıranas D) Behçet Necatigil E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 10. YAYINLARI
20.
Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak,
söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile karşısın-
dakine güven vermek, şüpheye yer bırakmayacak
şekilde samimi olarak benimsemek anlamlarına ge-
len kavram aşağıdakilerden hangisidir?
}
A) İhlas
B) Iman
C) İslam
D) Tevekkül
E) Tevhid
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
20. Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile karşısın- dakine güven vermek, şüpheye yer bırakmayacak şekilde samimi olarak benimsemek anlamlarına ge- len kavram aşağıdakilerden hangisidir? } A) İhlas B) Iman C) İslam D) Tevekkül E) Tevhid
en hangisi
şiirlerini
hazırla-
anlayış
an diğer
, Mus-
Nevzat
Hisar
pildirisi
■han-
T@stokul
11. Aşağıdakilerin hangisi Attila İlhan'ın şiirlerinden biri
değildir?
A) Tutuklunun Günlüğü
B) Sisler Bulvarı
C) Elde Var Hüzün
D) Korkunun Krallığı
Perçemli Sokak -
Oktay Rifat
12. Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan
Geçerdi babam
Başında yağmur halkaları
Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
Daha ilk güzelliğinde
Alnını iki dağın arasına germiş
Bir devin göğsüne benzer
Göğsünden dualar geçermiş
Dil ve anlatım özellikleriyle temasından hareketle bu
dizelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Edip Cansever
B) Ziya Gökalp
C) Y. Kemal Beyatlı
D) M. Akif Ersoy
E) Cahit Zarifoğlu
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
en hangisi şiirlerini hazırla- anlayış an diğer , Mus- Nevzat Hisar pildirisi ■han- T@stokul 11. Aşağıdakilerin hangisi Attila İlhan'ın şiirlerinden biri değildir? A) Tutuklunun Günlüğü B) Sisler Bulvarı C) Elde Var Hüzün D) Korkunun Krallığı Perçemli Sokak - Oktay Rifat 12. Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan Geçerdi babam Başında yağmur halkaları Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde Daha ilk güzelliğinde Alnını iki dağın arasına germiş Bir devin göğsüne benzer Göğsünden dualar geçermiş Dil ve anlatım özellikleriyle temasından hareketle bu dizelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Edip Cansever B) Ziya Gökalp C) Y. Kemal Beyatlı D) M. Akif Ersoy E) Cahit Zarifoğlu
2. Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı eseriyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk edebiyatında mevlit türünde yazılmış ilk ve en
başarılı eserdir.
B Hz. Muhammet'in diğer peygamberlerden üstün
olduğunu kanıtlamak üzere yazıldığı rivayet
edilmektedir.
Arapça mensur bir dua ile başlayan eser, kaside
şeklinde yazılmıştır.
D) 15. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini
taşımaktadır.
E) Çağdaşlarına göre Arapça-Farsça kelime ve
tamlamalara daha az yer verilmiştir.
III
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
2. Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatında mevlit türünde yazılmış ilk ve en başarılı eserdir. B Hz. Muhammet'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu kanıtlamak üzere yazıldığı rivayet edilmektedir. Arapça mensur bir dua ile başlayan eser, kaside şeklinde yazılmıştır. D) 15. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini taşımaktadır. E) Çağdaşlarına göre Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara daha az yer verilmiştir. III
ardır?
tup-
üğü
ak
en
a
UĞUR
emaid ilmano nga bane
Mense heb ovog obrisisGy
Din muovilis,
av noeul ob naso uvesy planse
diteex id. Inten
11. Hakikati güzelliğe tercih eden sanat anlayışıyla yazdığı
şiirlerinde hem duygu ve düşüncelerini hem de çağının
toplumsal yaşamını yansıtmıştır. Aruz veznini başarıyla
kullandığı manzum öykülerinde betimleme, öyküleme
ve diyalog tekniklerini başarıyla kullanmış; nazmi nesre
yaklaştırmıştır. Nesir ile anlatılabilecek konuları şiirle an-
latmaya çalıştığı için öz şiir anlayışından uzaktır. İslamcı
bir dünya görüşüne sahip olan sanatçımız, eserlerinde
fakirlik, cehalet, ahlaksızlık, inançsızlık, köksüzlük gibi
konuları işlemiştir.
ibizix nses!
DV C91SY
esimbellayed elvitehere jois/s2 (8
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
liber templates simipilian
gisidir?
Blaad dinhichid names 19nellsysri ev sluneesY (O
A) Mehmet Akif Ersoy
sibet
Yahya Kemal Beyatlı ninnelisysri ninsen (0
ibimsesy
C) Ziya Gökalp
DY Mehmet Emin Yurdakul mlipepsev stisns2 (3
E) Ali Canip Yöntem
?
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
ardır? tup- üğü ak en a UĞUR emaid ilmano nga bane Mense heb ovog obrisisGy Din muovilis, av noeul ob naso uvesy planse diteex id. Inten 11. Hakikati güzelliğe tercih eden sanat anlayışıyla yazdığı şiirlerinde hem duygu ve düşüncelerini hem de çağının toplumsal yaşamını yansıtmıştır. Aruz veznini başarıyla kullandığı manzum öykülerinde betimleme, öyküleme ve diyalog tekniklerini başarıyla kullanmış; nazmi nesre yaklaştırmıştır. Nesir ile anlatılabilecek konuları şiirle an- latmaya çalıştığı için öz şiir anlayışından uzaktır. İslamcı bir dünya görüşüne sahip olan sanatçımız, eserlerinde fakirlik, cehalet, ahlaksızlık, inançsızlık, köksüzlük gibi konuları işlemiştir. ibizix nses! DV C91SY esimbellayed elvitehere jois/s2 (8 Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- liber templates simipilian gisidir? Blaad dinhichid names 19nellsysri ev sluneesY (O A) Mehmet Akif Ersoy sibet Yahya Kemal Beyatlı ninnelisysri ninsen (0 ibimsesy C) Ziya Gökalp DY Mehmet Emin Yurdakul mlipepsev stisns2 (3 E) Ali Canip Yöntem ? Diğer sayfaya geçiniz.
etifünun
6.
Tanzimat Edebiyatı'nda en çok roman yazan sanatçıdır.
Halk için romancılık çığrının öncüsü olan yazar "hace-i
evvel (ilk öğretmen), yazı makinesi" gibi isimlerle anıl-
maktadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Direktör Ali Bey
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
etifünun 6. Tanzimat Edebiyatı'nda en çok roman yazan sanatçıdır. Halk için romancılık çığrının öncüsü olan yazar "hace-i evvel (ilk öğretmen), yazı makinesi" gibi isimlerle anıl- maktadır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa C) Direktör Ali Bey D) Ahmet Mithat Efendi E) Recaizade Mahmut Ekrem
B
5.
2022-TYT / Türkçe
B
Ön yargıların tutsağı olmak istemiyorsanız her türlü düşün-
ceye açık olmalısınız.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en
yakındır?
A) Ön yargıların egemenliği altındaki kişiler, çağdaş
düşüncelere ulaşamazlar.
B) Tüm düşüncelere açık olan kişilerin düşünsel gelişimi
süreklilik gösterir.
C) Farklı düşüncelere açık olanlar, ön yargıların boyundu-
ruğuna girmezler.
D) Her türlü düşünceye açık olanlar, yanlış görüşlere
boyun eğmeyecek bir yapıya sahiptirler.
E) Başkalarının görüşlerinden yararlananlar, kendi görüş-
lerine zenginlik katarlar.
B
7.
E
b
lu
G
E
S
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
B 5. 2022-TYT / Türkçe B Ön yargıların tutsağı olmak istemiyorsanız her türlü düşün- ceye açık olmalısınız. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) Ön yargıların egemenliği altındaki kişiler, çağdaş düşüncelere ulaşamazlar. B) Tüm düşüncelere açık olan kişilerin düşünsel gelişimi süreklilik gösterir. C) Farklı düşüncelere açık olanlar, ön yargıların boyundu- ruğuna girmezler. D) Her türlü düşünceye açık olanlar, yanlış görüşlere boyun eğmeyecek bir yapıya sahiptirler. E) Başkalarının görüşlerinden yararlananlar, kendi görüş- lerine zenginlik katarlar. B 7. E b lu G E S
SORU BANKASI
13. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatmım özellik-
lerinden biri değildir?
A)Şiirlerde genellikle 8 ve 11'lik hece ölçüsü kullanılır.
B)Şiirler, işlenen konulara göre farklı isimler alır.
C) Şiirlerin son dörtlüğünde mahlas kullanılır.
D) Koşma, semai, varsağı, nefes gibi nazım şekilleri kullanılır.
E)Somut benzetmelere yer verilir.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
SORU BANKASI 13. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatmım özellik- lerinden biri değildir? A)Şiirlerde genellikle 8 ve 11'lik hece ölçüsü kullanılır. B)Şiirler, işlenen konulara göre farklı isimler alır. C) Şiirlerin son dörtlüğünde mahlas kullanılır. D) Koşma, semai, varsağı, nefes gibi nazım şekilleri kullanılır. E)Somut benzetmelere yer verilir.
19. İslam tarihinde geçmiş dönem toplumlarında yükseköğ-
retim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda
fakültelere karşılık gelen eğitim kurumları olarak da ad-
landırılabilir. Hicri 3. asır ile 5. asır arasında başta Ho-
rasan ve Maveraünnehir olmak üzere İslam dünyasının
ilim merkezlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu-
günkü anlamda sistematik yapılar olarak Selçuklular za-
manında kurulmuştur. Bu kurumların İslam dünyasındaki
sistematik kurucusunun Nizamülmülk olduğu kabul edilir.
Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Mescid
B) Medrese
C) Rasathane
D) Daru'l-kurra
E) Beytü'l Hikme
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
19. İslam tarihinde geçmiş dönem toplumlarında yükseköğ- retim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda fakültelere karşılık gelen eğitim kurumları olarak da ad- landırılabilir. Hicri 3. asır ile 5. asır arasında başta Ho- rasan ve Maveraünnehir olmak üzere İslam dünyasının ilim merkezlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu- günkü anlamda sistematik yapılar olarak Selçuklular za- manında kurulmuştur. Bu kurumların İslam dünyasındaki sistematik kurucusunun Nizamülmülk olduğu kabul edilir. Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han- gisidir? A) Mescid B) Medrese C) Rasathane D) Daru'l-kurra E) Beytü'l Hikme
al
22.
Ben şiirde hayale dalmam. Ben basit şeylerden bahsederim.
Mesela bu taş, ona taş derim, hacer-i semavi (gök taşı) de-
mem. Bu tahta, ona tahta derim, taht demem. Eşyanın haki-
katlerini hayal kuvvetleri ile değiştirip başka bir şekle koymam.
Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. Ben
edebiyatta bir akıma ve topluluğa bağlanmaya da karşıyım.
Benim şiirimi beğenenler varsa bundandır.
Sanat ve şiir görüşlerini bu sözlerle dile getiren sanatçı, aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Cenap Şahabettin
E)
E) Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
al 22. Ben şiirde hayale dalmam. Ben basit şeylerden bahsederim. Mesela bu taş, ona taş derim, hacer-i semavi (gök taşı) de- mem. Bu tahta, ona tahta derim, taht demem. Eşyanın haki- katlerini hayal kuvvetleri ile değiştirip başka bir şekle koymam. Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. Ben edebiyatta bir akıma ve topluluğa bağlanmaya da karşıyım. Benim şiirimi beğenenler varsa bundandır. Sanat ve şiir görüşlerini bu sözlerle dile getiren sanatçı, aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Tevfik Fikret C) Mehmet Âkif Ersoy D) Cenap Şahabettin E) E) Mehmet Emin Yurdakul
10. Albatros kuşu simge, imge, metafor, imaj ve sembol olarak niçin
Türk şiirinde yoktur da Fransız şiirinde vardır? Yine bir motif,
unsur, imge veya simge olarak Simurg, niçin Arthur Rimbaud'un
ve başka Fransız şairlerinin şiirinde yoktur da divan şairlerinin
şiirlerinde vardır? Çünkü Albatros, Fransa'nın bir farklı ifadeyle
söylenecek olursa okyanus ikliminin kuşudur; Simurg ise Doğu
muhayyilesinin kültürel ve mitolojik ikliminin kuşudur da onun
için. Anka kuşu ile gerçek Albatros kusu Doğu ve Batı halklarının
hayata bakış açılarını ve yaşam felsefelerini ortaya koyar. Batı
şiiri Albatrosu işgal edeceği ülkelere uçururken Doğu şiiri Anka'yı
mamur edeceği ülkelere uçurur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur?
A) Edebiyat ve psikoloji ilişkisi
B) Edebiyat ve tarih ilişkisi
C) Edebiyat ve coğrafya ilişkisi
D) Edebiyat ve felsefe ilişkisi
E) Edebiyat ve sinema ilişkisi
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
10. Albatros kuşu simge, imge, metafor, imaj ve sembol olarak niçin Türk şiirinde yoktur da Fransız şiirinde vardır? Yine bir motif, unsur, imge veya simge olarak Simurg, niçin Arthur Rimbaud'un ve başka Fransız şairlerinin şiirinde yoktur da divan şairlerinin şiirlerinde vardır? Çünkü Albatros, Fransa'nın bir farklı ifadeyle söylenecek olursa okyanus ikliminin kuşudur; Simurg ise Doğu muhayyilesinin kültürel ve mitolojik ikliminin kuşudur da onun için. Anka kuşu ile gerçek Albatros kusu Doğu ve Batı halklarının hayata bakış açılarını ve yaşam felsefelerini ortaya koyar. Batı şiiri Albatrosu işgal edeceği ülkelere uçururken Doğu şiiri Anka'yı mamur edeceği ülkelere uçurur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur? A) Edebiyat ve psikoloji ilişkisi B) Edebiyat ve tarih ilişkisi C) Edebiyat ve coğrafya ilişkisi D) Edebiyat ve felsefe ilişkisi E) Edebiyat ve sinema ilişkisi
olmanın
h-kültür
Eine de
Türk
veni
a
Kve
liği
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
15. Cümle azâdan gelir zikr-i "ene'l-hak” narası
Cism içinde zâr u efgânimdir Allah hû diyen
Geceler ta subh olunca inledir bu derd beni
Derdimin içinde dermânimdir Allah hû diyen
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devriye
DI Sathive
B İlahi
E) Nefes
A
Nutuk
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
olmanın h-kültür Eine de Türk veni a Kve liği A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 15. Cümle azâdan gelir zikr-i "ene'l-hak” narası Cism içinde zâr u efgânimdir Allah hû diyen Geceler ta subh olunca inledir bu derd beni Derdimin içinde dermânimdir Allah hû diyen Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Devriye DI Sathive B İlahi E) Nefes A Nutuk