Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Şiirde Ahenk Unsurları Soruları

sil
zel
6
22. Estergon Kalası su başı durak
Kemirir gönlümü bir sinsi firak
Gönül yâr peşinde yâr ondan irak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım
Estergon Kalası su başı kaya
Kemirir gönlümü aşk denen belâ
Çektiğimi hoş gör gel etme cefâ
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği
B) Nazım şeklinin türkü olduğu
Bentlerden oluştuğu
D) Tekrir sanatına başvurulduğu
E) Örüşük uyak düzeniyle söylendiği
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
sil zel 6 22. Estergon Kalası su başı durak Kemirir gönlümü bir sinsi firak Gönül yâr peşinde yâr ondan irak Akma Tuna akma ben bir dertliyim Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım Estergon Kalası su başı kaya Kemirir gönlümü aşk denen belâ Çektiğimi hoş gör gel etme cefâ Akma Tuna akma ben bir dertliyim Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği B) Nazım şeklinin türkü olduğu Bentlerden oluştuğu D) Tekrir sanatına başvurulduğu E) Örüşük uyak düzeniyle söylendiği Diğer Sayfaya Geçiniz.
1.
I.
Asırda acaip işler çoğaldı
Bilmem bu işleri kimler ediyor
Dünyayı hep rezil köpekler aldı
Gelen ümerâya karşı gidiyor
II.
Bahar oldu düştük dile
Sen de efgan eyle bülbül
Har elinden gonca güle
Şikâyetin söyle bülbül
Lirik şiir örneği taşımaktadır.
Rediften yararlanılmıştır.
III. Toplumsal eleştiri yapılmıştır.
Yarım uyağa yer verilmiştir.
Çapraz uyak düzenine sahiptir.
1.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve-
rilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) I ve II
B) I vell
D) III ve IV
E) IV ve V
C) II ve V
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
1. I. Asırda acaip işler çoğaldı Bilmem bu işleri kimler ediyor Dünyayı hep rezil köpekler aldı Gelen ümerâya karşı gidiyor II. Bahar oldu düştük dile Sen de efgan eyle bülbül Har elinden gonca güle Şikâyetin söyle bülbül Lirik şiir örneği taşımaktadır. Rediften yararlanılmıştır. III. Toplumsal eleştiri yapılmıştır. Yarım uyağa yer verilmiştir. Çapraz uyak düzenine sahiptir. 1. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve- rilen şiirlerin ortak özelliği değildir? A) I ve II B) I vell D) III ve IV E) IV ve V C) II ve V
37. Şimdi her uyanık limandan uzak
Derinlerde engin bizi sarıyor
dizeleriyle;
Güverteden korsan
11.
Kimi arıyor
III. Gibi aşarak
1.
IV. Ne arıyor sular
sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz kafiye" düze-
ninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize
hangi sırayla oluşturulur?
A) II. ve IV.
D) I. ve IV.
B) IV. ve II.
E) Ill. vel.
C) IV. ve V.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
37. Şimdi her uyanık limandan uzak Derinlerde engin bizi sarıyor dizeleriyle; Güverteden korsan 11. Kimi arıyor III. Gibi aşarak 1. IV. Ne arıyor sular sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz kafiye" düze- ninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize hangi sırayla oluşturulur? A) II. ve IV. D) I. ve IV. B) IV. ve II. E) Ill. vel. C) IV. ve V.
35. Zeynep'e yaptırdım altından tarak
Tara da zülfünü omzuna bırak
Görüşmek isterim yollanım ırak
Zeynep'im Zeynep'im şanlı Zeynep'im
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I., II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
B) Şiirin kafiye düzeni "aaab" şeklindedir.
C) 6+5 duraklıdır ve 11 li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) "ak" sesleri arasında tam uyak vardır.
E) Nazım türü koşmadır.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
35. Zeynep'e yaptırdım altından tarak Tara da zülfünü omzuna bırak Görüşmek isterim yollanım ırak Zeynep'im Zeynep'im şanlı Zeynep'im Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I., II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır. B) Şiirin kafiye düzeni "aaab" şeklindedir. C) 6+5 duraklıdır ve 11 li hece ölçüsüyle yazılmıştır. D) "ak" sesleri arasında tam uyak vardır. E) Nazım türü koşmadır.
11. Önümde şarkın o kar yüklü damları
Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak
Beyaz ufuklara karşıydı camları
Benim kızaktır o billur yokuşta bak
Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Didaktik ögeler ağır basmaktadır.
B Hece ölçüsünün 12'li kalıbıyla yazılmıştır.
C Tekrar edilen dizelerle ahenk oluşturulmuştur.
DTam uyak vardır.
E) Yalın bir dille kaleme alınmıştır.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
11. Önümde şarkın o kar yüklü damları Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak Beyaz ufuklara karşıydı camları Benim kızaktır o billur yokuşta bak Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Didaktik ögeler ağır basmaktadır. B Hece ölçüsünün 12'li kalıbıyla yazılmıştır. C Tekrar edilen dizelerle ahenk oluşturulmuştur. DTam uyak vardır. E) Yalın bir dille kaleme alınmıştır.
5. Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça
Ve hayalinde doğan âleme yaklaştıkça
Dalga kıvrımlanı ardında büyür tenhålık
Başka bir çerçevedir, gitgide dünya artık
Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziya
Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya
Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Tunç uyak vardır.
Mesnevi tipi uyak düzeninde yazılmıştır.
Görsel ögelere yer verilmiştir.
imge ve söz sanatlarına başvurulmuştur.
Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
5. Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça Ve hayalinde doğan âleme yaklaştıkça Dalga kıvrımlanı ardında büyür tenhålık Başka bir çerçevedir, gitgide dünya artık Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziya Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Tunç uyak vardır. Mesnevi tipi uyak düzeninde yazılmıştır. Görsel ögelere yer verilmiştir. imge ve söz sanatlarına başvurulmuştur. Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
3,
1.
Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin
Başındayım sanki bir mucizenin
II.
Ebedî âşığın dönüşünü bekler
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
Artık olmayacak baharlar içinde
Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış
Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış
Her garipsi ayak izi kar içinde
Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirle-
rin ortak özelliği değildir?
İmgelere yer verme
B) Aynı uyak örgüsünü kullanma
Or Bentlerle yazılma
Dr Kafiye ve redif kullanma
Ulamadan yararlanma
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
3, 1. Şanlı hikâyesi binlerce erin Sesi nabzım olmuş hengâmelerin Nakleder yâdını gelen geçene Bu hayalde uyur Bursa her gece Her şafak onunla uyanır, güler Gümüş aydınlıkta serviler, güller Serin hülyasıyla çeşmelerinin Başındayım sanki bir mucizenin II. Ebedî âşığın dönüşünü bekler Yalan yeminlerin tanığı çiçekler Artık olmayacak baharlar içinde Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış Her garipsi ayak izi kar içinde Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirle- rin ortak özelliği değildir? İmgelere yer verme B) Aynı uyak örgüsünü kullanma Or Bentlerle yazılma Dr Kafiye ve redif kullanma Ulamadan yararlanma
ürü ve
de
K
nimlar.
taya
e,
T
$
hall
Apagidakilerd
pairlerden
Cevdet Kudret Solok
Ahmet Hamdi Tanghar
Ahmet Muhip Dynas
oyoman seyt omon
Mein Ceva Anday
yedi ex
17.
Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana
Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana
Şol söz ki içinde sanemâ vastun yoh b
Sen båd- hevå dut ani söz dime ana
11.
Vara vara vardım ol kara taşa
Hasret ettin beni kavim kardaşa
Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
1. Zengin kafiyeye yer verme
Do 11 you
II. Aynı nazım biriminde yazılma
III. Aynı nazım şeklinde kaleme alınma
VAynı uyak düzenine sahip olma
VRedife yer verme
çaba
%
Yukarıdakilerden hangileri farklı edebi
geleneklerden alınmis bu şiir parçalarının ortak
özelliğidir?
A) I ve II
B) I ve III
EXY ve V
C) Il ve V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
ürü ve de K nimlar. taya e, T $ hall Apagidakilerd pairlerden Cevdet Kudret Solok Ahmet Hamdi Tanghar Ahmet Muhip Dynas oyoman seyt omon Mein Ceva Anday yedi ex 17. Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana Şol söz ki içinde sanemâ vastun yoh b Sen båd- hevå dut ani söz dime ana 11. Vara vara vardım ol kara taşa Hasret ettin beni kavim kardaşa Sebep ne gözden akan kanlı yaşa Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 1. Zengin kafiyeye yer verme Do 11 you II. Aynı nazım biriminde yazılma III. Aynı nazım şeklinde kaleme alınma VAynı uyak düzenine sahip olma VRedife yer verme çaba % Yukarıdakilerden hangileri farklı edebi geleneklerden alınmis bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? A) I ve II B) I ve III EXY ve V C) Il ve V Diğer sayfaya geçiniz.
C) Kış gununde guller bitmez
Dalında bülbüller ötmez
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zul olur
E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler
4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde "teşbih" sanatı yoktur?
A Kaloriferleri yakınca içerisi fırın gibi sıcak oldu.
B) Cennet vatanın hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Sesi, keman gibi işliyordu içimize.
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
lasta iken halimizi
Soranlara selam olsun
5) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aj 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Kafiye vardır.
C) 4+4 sekizli kalıpla yazılmıştır.
Çapraz uyak ile yazılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.
1. Doğayı, çobanları ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir.
II. Bir konuda bilgi vermek, öğretmek ve nasihat vermek için
yazılan şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki "hicivler", Halk edebiyatındaki
"taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
5) Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakiler
ngisinde sırasıyla verilmiştir?
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
C) Kış gununde guller bitmez Dalında bülbüller ötmez D) Bu meydanda erkân olur, yol olur Bu hususta gavga olur, zul olur E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler Ağlayanda gözün yaşın silmezler 4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde "teşbih" sanatı yoktur? A Kaloriferleri yakınca içerisi fırın gibi sıcak oldu. B) Cennet vatanın hasretiyle yanıp tutuşuyordu. C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı E) Sesi, keman gibi işliyordu içimize. Ecel büke belimizi Söyletmeye dilimizi lasta iken halimizi Soranlara selam olsun 5) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aj 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. B) Kafiye vardır. C) 4+4 sekizli kalıpla yazılmıştır. Çapraz uyak ile yazılmıştır. E) Redif kullanılmıştır. 1. Doğayı, çobanları ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir. II. Bir konuda bilgi vermek, öğretmek ve nasihat vermek için yazılan şiirlerdir. III. Divan edebiyatındaki "hicivler", Halk edebiyatındaki "taşlamalar bu türün diğer örnekleridir. 5) Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakiler ngisinde sırasıyla verilmiştir?
4.
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk
Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor
Bu dizelerle ilgili olarak
1. Mesnevi biçiminde uyaklanmıştır.
II. Hecenin 7+7 kalıbıyla yazılmıştır.
III. Zengin uyak kullanılmıştır.
IV. Epik şiir örneğidir.
V. Ana izlek (tema) gurbettir.
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I ve II
D) III ve IV
B) I ve III
E) IV ve V
C) II ve V
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
4. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor Bu dizelerle ilgili olarak 1. Mesnevi biçiminde uyaklanmıştır. II. Hecenin 7+7 kalıbıyla yazılmıştır. III. Zengin uyak kullanılmıştır. IV. Epik şiir örneğidir. V. Ana izlek (tema) gurbettir. aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I ve II D) III ve IV B) I ve III E) IV ve V C) II ve V
2. Doğuda bir yurdu vardı ozanların
Her gece uykumda bir nal şakırtısı
Serüvenlerini anlatır şarkısı
At üzerinde ölen kahramanların
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?
A) I. ve IV. dize arasında tam uyak vardır.
B) Ek biçiminde redife yer verilmiştir.
C) Sarma uyak düzenine göre yazılmıştır.
D) 6+5 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) II. ve III. dize arasında yarım uyak vardır.
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
2. Doğuda bir yurdu vardı ozanların Her gece uykumda bir nal şakırtısı Serüvenlerini anlatır şarkısı At üzerinde ölen kahramanların Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si yanlıştır? A) I. ve IV. dize arasında tam uyak vardır. B) Ek biçiminde redife yer verilmiştir. C) Sarma uyak düzenine göre yazılmıştır. D) 6+5 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır. E) II. ve III. dize arasında yarım uyak vardır.
1. Hüsn ile bugün Yusuf-i devransın
Ne incisin ne mercansin ne cansin
Korkarım fitne-i ahir zamansın
Mehdi misin Isfahan'dan mi geliş
Güzel sevmek olmuş Zihni'ye âdet
Ne bağda ser çektin a servi kamet
Sormak ay'bolmasın ey çeşm-i âfet
Mülk-ü lal-i Bedahşan'dan mi geliş
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Telmih sanatından yararlanıldığı
B) Zengin uyaktan yararlanıldığı
C) Duraklarda belli bir düzenin olmadığı
D) Tapşırma geleneğine yer verildiği
E) Divan edebiyatına özgü mazmunlara yer verildiği
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
1. Hüsn ile bugün Yusuf-i devransın Ne incisin ne mercansin ne cansin Korkarım fitne-i ahir zamansın Mehdi misin Isfahan'dan mi geliş Güzel sevmek olmuş Zihni'ye âdet Ne bağda ser çektin a servi kamet Sormak ay'bolmasın ey çeşm-i âfet Mülk-ü lal-i Bedahşan'dan mi geliş Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Telmih sanatından yararlanıldığı B) Zengin uyaktan yararlanıldığı C) Duraklarda belli bir düzenin olmadığı D) Tapşırma geleneğine yer verildiği E) Divan edebiyatına özgü mazmunlara yer verildiği
5.
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni, kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın Şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği
B) 11'li hece ölçüsü ile kaleme alındığı
C) Bütün dizelerde aynı durak düzeninin bulunma-
diği
D) Yaşama sevinci temasının işlendiği
E) İstiare ve nida sanatlarına yer verildiği
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
5. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa Seher yeli dağıt beni, kır beni Götür tozlarımı burdan uzağa Yârin çıplak ayağına sür beni Ayın Şavkı vurur sazım üstüne Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği B) 11'li hece ölçüsü ile kaleme alındığı C) Bütün dizelerde aynı durak düzeninin bulunma- diği D) Yaşama sevinci temasının işlendiği E) İstiare ve nida sanatlarına yer verildiği
2. Gidiyorum işte gör
Beni ancak düşte gör
Değerimi bilmedin
Bir kötüye düş de gör
Gönlüme yâr olasın
Evime gül olasın
Başkasını seversen
Benden beter olasın
1. Cinaslı kafiye kullanılmıştır.
II. 7'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
III. Mâni tipi uyak örgüsüyle söylenmiştir.
IV. Benzer bir istek belirtilmiştir.
V. Ulama vardır.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve-
rilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) Yalnız I
C) Il ve V
E) IV ve V
B) II ve III
D) III ve IV
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
2. Gidiyorum işte gör Beni ancak düşte gör Değerimi bilmedin Bir kötüye düş de gör Gönlüme yâr olasın Evime gül olasın Başkasını seversen Benden beter olasın 1. Cinaslı kafiye kullanılmıştır. II. 7'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. III. Mâni tipi uyak örgüsüyle söylenmiştir. IV. Benzer bir istek belirtilmiştir. V. Ulama vardır. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve- rilen şiirlerin ortak özelliği değildir? A) Yalnız I C) Il ve V E) IV ve V B) II ve III D) III ve IV
orden han-
le farklı
ük
yarım
Jyok
yon ton
siyor
yarım A) Gündüzden, gürültüden ve kâinattan irak
Sukuyak
Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak
SI
L
yarım
uyak
if
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç
içinde verilen uyak çeşidi kullanılma-
mıştır?
Bu dörtlükle ilgili
hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeniyle oluşmuştur.
B) Sözcük halinde redif vardır.
C) 1. ve 3. dizelerde redif yoktur.
D) Yarım uyak kullanılmıştır.
E) Düz uyak şeklinde oluşmuştur.
Tayak
Redif
yak!
B) Titreyen dallarını açıp göklere kadar
Hıçkıracak ney gibi sütun boylu kavaklar
(tam uyak)
Oyun bitti ve her şey yerini buldu
Akşamla edebi kızlar
anne oldu
19/
(tunç uyak)
(yarım uyak)
Saçlarda parıldayan kıymetli taşlar gibi
Ve yüzüyor sularda kızıl haşhaşlar gibi
12. Biter Kırşehir'in gülleri biter
Ciğrısır dalında bülbüller äter
(zengin uyak)
EDönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
(cinasli uyak)
olun
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
orden han- le farklı ük yarım Jyok yon ton siyor yarım A) Gündüzden, gürültüden ve kâinattan irak Sukuyak Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak SI L yarım uyak if 11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen uyak çeşidi kullanılma- mıştır? Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? A) Çapraz uyak düzeniyle oluşmuştur. B) Sözcük halinde redif vardır. C) 1. ve 3. dizelerde redif yoktur. D) Yarım uyak kullanılmıştır. E) Düz uyak şeklinde oluşmuştur. Tayak Redif yak! B) Titreyen dallarını açıp göklere kadar Hıçkıracak ney gibi sütun boylu kavaklar (tam uyak) Oyun bitti ve her şey yerini buldu Akşamla edebi kızlar anne oldu 19/ (tunç uyak) (yarım uyak) Saçlarda parıldayan kıymetli taşlar gibi Ve yüzüyor sularda kızıl haşhaşlar gibi 12. Biter Kırşehir'in gülleri biter Ciğrısır dalında bülbüller äter (zengin uyak) EDönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç (cinasli uyak) olun
8.
Dün bezminizin bir ezelî neşesi vardı
Saz sesleri ta fecre kadar Körfez'i sardı
Bu dizelerde görülen kafiye türü aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Tam uyak
B) Yarım uyak C) Tunç uyak
E) Cinasli uyak
D) Zengin uyak
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
8. Dün bezminizin bir ezelî neşesi vardı Saz sesleri ta fecre kadar Körfez'i sardı Bu dizelerde görülen kafiye türü aşağıdakilerden han- gisidir? A) Tam uyak B) Yarım uyak C) Tunç uyak E) Cinasli uyak D) Zengin uyak