%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Meddah Soruları

KÖĞRETİM KURU
B
B
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -
SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir orta oyununun fasıl
bölümünden alınmış olabilir?
A) (Zurna, Pişekâr havası çalarken Pişekâr gelir ve
meydanı bir defa dolaştıktan sonra iki eliyle temenna
ederek)
PİŞEKÂR Bu akşam, taklidini aldığım "Gülme
Komşuna" namındaki oyunu temsil edeceğiz...
B) (Zurna, Kavuklu havası çalmaya başlar. Kavuklu,
arkasında Cüce ile gelir ve bir defa meydanı dolaşır.)
KAVUKLU - (Cüce'ye) Kapıyı kilitledin mi? Anahtarı
aldin mi?
C) PİŞEKÂR - Gelecek faslımızı da hep birlikte yaparız.
KAVUKLU - Her ne kadar sürçülisan ettikse affola!
İnşallah gelecek fasılda cümleten teşrif buyururlar.
D) PİŞEKÂR— Akşamı şerifleriniz hayrolsun muhterem
seyirciler... Hoş geldiniz sefalar getirdiniz... İşte çıktık
meydâne, başlıyor oyunumuz, inşallah hayırlı olur
hepimizin sonu... Efendim, bendeniz bu mahallenin
eskisi İsmail kulunuz...
E) ZENNE - Ah! Sorma, İsmail Efendi. Her şeyine
katlandığım hâlde, en nihayet ne yapsa beğenirsiniz!
Evi bırakıp kaçtı.
PİŞEKÂR — Vah, yavrucuğum, vah!
ZENNE - Bu tarafa geldiğini duydum. Kadınlık hissini
yenerek onu aramaya çıktım. Ne kadar da olsa ilk göz
ağrısı.
E
8.
Lise Türkçe
Meddah
KÖĞRETİM KURU B B AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 6. Aşağıdakilerden hangisi bir orta oyununun fasıl bölümünden alınmış olabilir? A) (Zurna, Pişekâr havası çalarken Pişekâr gelir ve meydanı bir defa dolaştıktan sonra iki eliyle temenna ederek) PİŞEKÂR Bu akşam, taklidini aldığım "Gülme Komşuna" namındaki oyunu temsil edeceğiz... B) (Zurna, Kavuklu havası çalmaya başlar. Kavuklu, arkasında Cüce ile gelir ve bir defa meydanı dolaşır.) KAVUKLU - (Cüce'ye) Kapıyı kilitledin mi? Anahtarı aldin mi? C) PİŞEKÂR - Gelecek faslımızı da hep birlikte yaparız. KAVUKLU - Her ne kadar sürçülisan ettikse affola! İnşallah gelecek fasılda cümleten teşrif buyururlar. D) PİŞEKÂR— Akşamı şerifleriniz hayrolsun muhterem seyirciler... Hoş geldiniz sefalar getirdiniz... İşte çıktık meydâne, başlıyor oyunumuz, inşallah hayırlı olur hepimizin sonu... Efendim, bendeniz bu mahallenin eskisi İsmail kulunuz... E) ZENNE - Ah! Sorma, İsmail Efendi. Her şeyine katlandığım hâlde, en nihayet ne yapsa beğenirsiniz! Evi bırakıp kaçtı. PİŞEKÂR — Vah, yavrucuğum, vah! ZENNE - Bu tarafa geldiğini duydum. Kadınlık hissini yenerek onu aramaya çıktım. Ne kadar da olsa ilk göz ağrısı. E 8.
Tanzimat Dönemi'nde yazarlar, ilk eserlerinde Batı'daki
Örneklerden yararlandıklannı belirtmekte bir sakınca görme-
mişlerdir. Anlaşılan Batı'daki bu örneklerin çarpıcı olay akışına
özenmişti yazarlar. Ne var ki Batı'daki Örneklerin yapısal
ve teknik özelliderinden yararlanmak yerine, meddahların
anlattığı hikayelerin yapısını, tekniğini ve kişilerini, romanda
yoğun bir serüvenci anlatimla kullanmışlardı. Bu romanlann
--- Kantlamak kolaydır
. Meddah anlataninda olduğu gibi
olay örgüsü qu aşamalarla devam eder Ågik olma, aynima,
kovalarna, kavuşup evlenme
Bu parçada boş bırakılan yero, düşüncenin akışına göre
asagidakllerden hangisi getirilebilir?
A) Bat/daki örneklerin birer taklidi olduğunu
B) meddahilanin anlatı Özelliklerini sürdürdaganu
comu kişinin bildiği konularla oluşturulduğunu
D) golariaksoi Turk hikâyelerinin ilk örnekleri olduğunu
E) Turk romanına yepyeni bir soluk getirdiğini
Lise Türkçe
Meddah
Tanzimat Dönemi'nde yazarlar, ilk eserlerinde Batı'daki Örneklerden yararlandıklannı belirtmekte bir sakınca görme- mişlerdir. Anlaşılan Batı'daki bu örneklerin çarpıcı olay akışına özenmişti yazarlar. Ne var ki Batı'daki Örneklerin yapısal ve teknik özelliderinden yararlanmak yerine, meddahların anlattığı hikayelerin yapısını, tekniğini ve kişilerini, romanda yoğun bir serüvenci anlatimla kullanmışlardı. Bu romanlann --- Kantlamak kolaydır . Meddah anlataninda olduğu gibi olay örgüsü qu aşamalarla devam eder Ågik olma, aynima, kovalarna, kavuşup evlenme Bu parçada boş bırakılan yero, düşüncenin akışına göre asagidakllerden hangisi getirilebilir? A) Bat/daki örneklerin birer taklidi olduğunu B) meddahilanin anlatı Özelliklerini sürdürdaganu comu kişinin bildiği konularla oluşturulduğunu D) golariaksoi Turk hikâyelerinin ilk örnekleri olduğunu E) Turk romanına yepyeni bir soluk getirdiğini
1
ocast
8. (D) Geleneksel Türk tiyatrosunda taklitler yapip hoş hikayeler
anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara meddah, anlatılanlara
ise meddah hikâyesi denir. (II) Anlatma yeteneğinin büyük
cce
tipa sanatlarından biri olan meddahlık, yüzyıllar boyunca Türk
halkı arasında çok büyük bir ilgi görmüştür. (III) Meddah,
yöntemleri bakımından Karagöz ve orta oyununa çok yakın-
karşın meddah; hikâye dağarcığının çeşitliliği, güldürmece-
sa da bunların yalnızca bir güldürmece tiyatrosu olmasına
oday!
Ele 4: nin yanı sıra farklı mizaçları yansıtması bakımından onlar-
re
dan ayrılır. (IV) Konuya göre farklı özellikteki tipler, oyunun
er akışı içinde, oyuna dâhil olurlar. (V) Meddah, yüksekçe bir
yerde oturarak bir hikâyeyi başından sonuna kadar hikâye-
de geçen kişileri şivelerine göre konuşturarak anlatır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1 B) |
C) III
DTV
EV
Lise Türkçe
Meddah
1 ocast 8. (D) Geleneksel Türk tiyatrosunda taklitler yapip hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara meddah, anlatılanlara ise meddah hikâyesi denir. (II) Anlatma yeteneğinin büyük cce tipa sanatlarından biri olan meddahlık, yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında çok büyük bir ilgi görmüştür. (III) Meddah, yöntemleri bakımından Karagöz ve orta oyununa çok yakın- karşın meddah; hikâye dağarcığının çeşitliliği, güldürmece- sa da bunların yalnızca bir güldürmece tiyatrosu olmasına oday! Ele 4: nin yanı sıra farklı mizaçları yansıtması bakımından onlar- re dan ayrılır. (IV) Konuya göre farklı özellikteki tipler, oyunun er akışı içinde, oyuna dâhil olurlar. (V) Meddah, yüksekçe bir yerde oturarak bir hikâyeyi başından sonuna kadar hikâye- de geçen kişileri şivelerine göre konuşturarak anlatır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 B) | C) III DTV EV
1