%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yedi Meşaleciler Soruları

16. Mandala çalışmaları, mistik veya geometrik olmak üzere iki temel başlık altında incelenebilir. Mis-
C
tik mandala türündeki çalışmalarda, mistik yönü güçlü ve manevi anlamlar yüklü formlar kullanılır,
evrenin özündeki sonsuzluk duygusu sezgi veya içe bakış yöntemleriyle özümsenmeye çalışılır. Bu
çalışmalarda kullanılan formların yanı sıra renk seçimleri de yine kültürel kodlar üzerinden şekillenir.
Diğer taraftan geometrik mandala ise herhangi bir kültürel kod veya mesaj içermeksizin farklı birta-
kım geometrik formların kullanıldığı ve içerikte çok daha farklı temaların işlendiği mandala çalışma-
larını ifade etmektedir.
Buna göre aşağıdaki mandala çizimlerinden hangisi "mistik" mandala örneğidir?
A)
B)
C)
D)
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
16. Mandala çalışmaları, mistik veya geometrik olmak üzere iki temel başlık altında incelenebilir. Mis- C tik mandala türündeki çalışmalarda, mistik yönü güçlü ve manevi anlamlar yüklü formlar kullanılır, evrenin özündeki sonsuzluk duygusu sezgi veya içe bakış yöntemleriyle özümsenmeye çalışılır. Bu çalışmalarda kullanılan formların yanı sıra renk seçimleri de yine kültürel kodlar üzerinden şekillenir. Diğer taraftan geometrik mandala ise herhangi bir kültürel kod veya mesaj içermeksizin farklı birta- kım geometrik formların kullanıldığı ve içerikte çok daha farklı temaların işlendiği mandala çalışma- larını ifade etmektedir. Buna göre aşağıdaki mandala çizimlerinden hangisi "mistik" mandala örneğidir? A) B) C) D)
11. Yedi Meşaleciler Topluluğu ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak
şiirlerine tepki gösterdiler.
B) Edebiyatımızdaki ilk bildiriyi yayımlayarak "Sa-
nat şahsi ve muhteremdir." görüşünü savun-
dular.
C) Hece vezninden yola çıktılar, şiirin konularını
olabildiğince genişletmeye çalıştılar.
D) Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız sa-
natçıları örnek aldılar.
E) Olayları daha gerçekçi bir gözle, içten ve ye-
ni bir ruhla anlatmak istediler.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
11. Yedi Meşaleciler Topluluğu ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine tepki gösterdiler. B) Edebiyatımızdaki ilk bildiriyi yayımlayarak "Sa- nat şahsi ve muhteremdir." görüşünü savun- dular. C) Hece vezninden yola çıktılar, şiirin konularını olabildiğince genişletmeye çalıştılar. D) Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız sa- natçıları örnek aldılar. E) Olayları daha gerçekçi bir gözle, içten ve ye- ni bir ruhla anlatmak istediler.
Ⓒ
Şiir yazmak için zihinsel atmosfer hazır olmalıdır, za-
manı zamanlarüstü hissetmek önemlidir.
II. Tut ki vakitlerden bir sonbahar akşamıdır, serin rüz-
gârlar yüzünü yalamaya başlamıştır.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) 1. cümlede anlatılan durumla ilgili tavsiyeler içermekte-
dir.
B). cümlede anlatılan durumla ilgili ihtimaller anlatılmak-
tadır.
C) cümlede anlatılanlarla ilgili varsayım içeren bir örnek-
leme yapılmaktadır.
D). cümlede anlatılan durumla ilgili değerlendirme yapıl-
maktadır.
E) I. cümlede anlatılan durumla ilgili öznel düşünceler dile
getirilmektedir.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
Ⓒ Şiir yazmak için zihinsel atmosfer hazır olmalıdır, za- manı zamanlarüstü hissetmek önemlidir. II. Tut ki vakitlerden bir sonbahar akşamıdır, serin rüz- gârlar yüzünü yalamaya başlamıştır. Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? A) 1. cümlede anlatılan durumla ilgili tavsiyeler içermekte- dir. B). cümlede anlatılan durumla ilgili ihtimaller anlatılmak- tadır. C) cümlede anlatılanlarla ilgili varsayım içeren bir örnek- leme yapılmaktadır. D). cümlede anlatılan durumla ilgili değerlendirme yapıl- maktadır. E) I. cümlede anlatılan durumla ilgili öznel düşünceler dile getirilmektedir.
Sur.
ordu."
dön-
Yük-
oluş-
enmiş
3. 1. Derinden derine ırmaklar ağlar
II. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı'ya
III. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın
IV. Hatırada kalan şey değişmez zamanla
V. Ne vefalı insandı Ahmet Bey
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi
yapısı yönüyle sıralı cümledir?
A) I. B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
bu gez
7.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
Sur. ordu." dön- Yük- oluş- enmiş 3. 1. Derinden derine ırmaklar ağlar II. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı'ya III. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın IV. Hatırada kalan şey değişmez zamanla V. Ne vefalı insandı Ahmet Bey Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı yönüyle sıralı cümledir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. bu gez 7.
15. Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını
çiziniz.
Suyun iki tarafındada dalların
örgüleriyle çevirilip gölgeleriyle kuytulaşmış bir çok ufak havuzlar
vardı. Yüksekten dökülen su, buraları oymuş, derinleştirmiş,
sanki yıkanması kolay olsun diye özenip hazırlamıştı. Agâh bey
yıkanmak fikirinde değildi. (4P)
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
15. Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. Suyun iki tarafındada dalların örgüleriyle çevirilip gölgeleriyle kuytulaşmış bir çok ufak havuzlar vardı. Yüksekten dökülen su, buraları oymuş, derinleştirmiş, sanki yıkanması kolay olsun diye özenip hazırlamıştı. Agâh bey yıkanmak fikirinde değildi. (4P)
çağrıştırdığı
tres lli
B) Bireye geniş bir hayal kurma olanağı sağladığı
C) Sanat ve edebiyatın temel konularından biri olduğu
Saible Le
D) Aşk konusunu anlatmaya en uygun edebî türün
masallar olduğu
E) Evrensel bir tanımının yapılmasının mümkün ol-
madığı
32. Müzik, tek başına bir eğlence ve sanat formu olarak
yaygınlığı yanında, işitsel olanağa sahip her türlü med-
yanın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Diğer
yandan, müzik dinî, askerî işlevinden yaşamın öteki
birçok alanına kadar hemen her türlü toplumsal alana
da eklemlenmiş gibi görünmektedir. Bütün bu yaygınlı-
thepet ğına rağmen akademik bir konu olarak müzik, hiçbir za-
man merkezî bir konuma ulaşamamış gibi görünüyor.
Bunun en önemli nedenlerinden birisi, büyük ihtimalle,
müziğin duygularla, mistik ve söylenemez olanla sıkça
bağdaştırılan "temsil dışı" doğasıdır. Kant'ın dediği gibi
müzik, "Kavramsız duyumsamalardan oluşur." ve bu
yüzden diğer sanatlara göre insan zihnini "en derinden
ve en farklı şekillerde etkileyeni" olsa da müziğe az de-
ğer verilir.
Bu parçaya göre müziğin akademik bir konu olarak
yeterince ilgi görmemesinin nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Ortaya koyduğu ürünlerin ve etkilerin söze
dökülerek tanımlanamaması
B) Yaşamın her alanına yayılmış, geniş bir etki alanı-
na sahip olması
C) Yapısal açıdan, bilimsel bakış açısı ile değerlendi-
rilebilecek unsurlar barındırmaması
D) Bireyin ve toplumun yaşamında hiçbir zaman temel
bir ihtiyaç olarak görülmemesi
E) Müziğe yönelik değerlendirmelerin kısır, felsefi
tartışmalar etrafında yoğunlaşması
192101
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
9
34.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
çağrıştırdığı tres lli B) Bireye geniş bir hayal kurma olanağı sağladığı C) Sanat ve edebiyatın temel konularından biri olduğu Saible Le D) Aşk konusunu anlatmaya en uygun edebî türün masallar olduğu E) Evrensel bir tanımının yapılmasının mümkün ol- madığı 32. Müzik, tek başına bir eğlence ve sanat formu olarak yaygınlığı yanında, işitsel olanağa sahip her türlü med- yanın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Diğer yandan, müzik dinî, askerî işlevinden yaşamın öteki birçok alanına kadar hemen her türlü toplumsal alana da eklemlenmiş gibi görünmektedir. Bütün bu yaygınlı- thepet ğına rağmen akademik bir konu olarak müzik, hiçbir za- man merkezî bir konuma ulaşamamış gibi görünüyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, büyük ihtimalle, müziğin duygularla, mistik ve söylenemez olanla sıkça bağdaştırılan "temsil dışı" doğasıdır. Kant'ın dediği gibi müzik, "Kavramsız duyumsamalardan oluşur." ve bu yüzden diğer sanatlara göre insan zihnini "en derinden ve en farklı şekillerde etkileyeni" olsa da müziğe az de- ğer verilir. Bu parçaya göre müziğin akademik bir konu olarak yeterince ilgi görmemesinin nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A) Ortaya koyduğu ürünlerin ve etkilerin söze dökülerek tanımlanamaması B) Yaşamın her alanına yayılmış, geniş bir etki alanı- na sahip olması C) Yapısal açıdan, bilimsel bakış açısı ile değerlendi- rilebilecek unsurlar barındırmaması D) Bireyin ve toplumun yaşamında hiçbir zaman temel bir ihtiyaç olarak görülmemesi E) Müziğe yönelik değerlendirmelerin kısır, felsefi tartışmalar etrafında yoğunlaşması 192101 BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 9 34.
2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sifat tamlama-
e
Si yoktur?
A) Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban
B) Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
C) Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban
D) Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban
(E) Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
O 030
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sifat tamlama- e Si yoktur? A) Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban B) Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban C) Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban D) Seneler asırlar değişse bile Eski töre bozulmuyor Mihriban (E) Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban O 030
eyen ----, edebiyat
yakınarak
mediklerini ifade
ı bir çıkmazın
verme arayışıyla
kitabın ön
edebiyata karşı
bir ressam gibi
ini verdikleri
lır.
ıdakilerin
elidir?
Yanıt Yayınları
88
19.
"Her güzel şey, şiirin konusu olabilir." diyen şair,
şiir hakkındaki görüşleriyle Türk edebiyatındaki
yeniliklerin öncüsü olmuştur.
Devrin siyasi koşullarının ağırlığı ve çocuklarını
küçük yaşta kaybetmesi, karamsar şiirler
yazmasına neden olmuştur.
●
●
●
şair Eulenmagi
Öykü ve romanda yanlış Batılılaşma, görücü
usulüyle evlilik, toplumsal değişim gibi konuları
işleyen sanatçı, şiirde romantik; roman ve öyküde
realist bir çizgi izlemiştir.
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda bazı
özellikleri verilen sanatçıya aittir?
A) Yadigâr-ı Şebap
B) Küçük Şeyler
C) Sardanapal
DYZavallı Çocuk
EXIstilahat-ı Edebiyye
Recaizade M.E
Sinasi
AYT/
Edebiy
21. Rom
öner
hazı
olm
Lan
Mü
2
gec
ger
Bu
ola
A
B
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
eyen ----, edebiyat yakınarak mediklerini ifade ı bir çıkmazın verme arayışıyla kitabın ön edebiyata karşı bir ressam gibi ini verdikleri lır. ıdakilerin elidir? Yanıt Yayınları 88 19. "Her güzel şey, şiirin konusu olabilir." diyen şair, şiir hakkındaki görüşleriyle Türk edebiyatındaki yeniliklerin öncüsü olmuştur. Devrin siyasi koşullarının ağırlığı ve çocuklarını küçük yaşta kaybetmesi, karamsar şiirler yazmasına neden olmuştur. ● ● ● şair Eulenmagi Öykü ve romanda yanlış Batılılaşma, görücü usulüyle evlilik, toplumsal değişim gibi konuları işleyen sanatçı, şiirde romantik; roman ve öyküde realist bir çizgi izlemiştir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçıya aittir? A) Yadigâr-ı Şebap B) Küçük Şeyler C) Sardanapal DYZavallı Çocuk EXIstilahat-ı Edebiyye Recaizade M.E Sinasi AYT/ Edebiy 21. Rom öner hazı olm Lan Mü 2 gec ger Bu ola A B
21. I.
Çukurova'm
Kundağımız, kefen bezimiz
Kanı esmer, yüzü ak
Sıcağında sabır taşları çatlar
Çatlamaz irgadın yüreği
Dilerse buluttan ak
Köpükten yumuşak verir pamuğu
Külhan, kavgacıdır delikanlısı
II.
Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affi esirgeme
Numaralanmış bu şiirler, sırasıyla aşağıdaki
şairlerden hangisinin şiir anlayışını yansıtmaktadır?
A) Ahmet Arif - Cahit Zarifoğlu
B) Orhan Veli Kanık - Ece Ayhan
C) Erdem Bayazıt - Can Yücel
D) Cemal Süreya - Oktay Rifat Horozcu
E) Cahit Külebi - Nazım Hikmet Ran
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
21. I. Çukurova'm Kundağımız, kefen bezimiz Kanı esmer, yüzü ak Sıcağında sabır taşları çatlar Çatlamaz irgadın yüreği Dilerse buluttan ak Köpükten yumuşak verir pamuğu Külhan, kavgacıdır delikanlısı II. Hayat bir boş rüyaymış Geçen ibadetler özürlü Eski günahlar dipdiri Seçkin bir kimse değilim İsmimin baş harflerinde kimliğim Bağışlanmamı dilerim Sana zorsa yanmaya razıyım Kolaysa affi esirgeme Numaralanmış bu şiirler, sırasıyla aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışını yansıtmaktadır? A) Ahmet Arif - Cahit Zarifoğlu B) Orhan Veli Kanık - Ece Ayhan C) Erdem Bayazıt - Can Yücel D) Cemal Süreya - Oktay Rifat Horozcu E) Cahit Külebi - Nazım Hikmet Ran
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
18. Türk edebiyatının en aykırı edebî topluluklarından biridir. On-
ların şiirlerinde net bir anlam aramak ya da toplum için sanat
anlayışını göz etmek nafile bír çabadır. Garip Hareketi'ne ve
toplumcu gerçekçilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Ne
var ki onlar gibi ortak bir hareketi temsil etmemiş, birbirinden
bağımsız kişilerin benzer anlayışla şiirler yazdığı bir topluluk
olmuşlardır. Şiirin diğer türlerden kesin olarak ayrılmasını sa-
vunan topluluk; ahlak, erdem gibi temaları şiir dışında tutup
daha çok soyut konulara yer vermiş ve sürrealizm akımından
etkilenmiştir. Cemal Süreya, Sezai Karakoç bu topluluğun en
bilindik isimlerindendir.
MADON
Bu parcada söz edilen edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I. Yeniciler
Za
B) Maviciler
D) Yedi Meşaleciler
C) Hisarcılar
(E) Yeniciler
20.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 18. Türk edebiyatının en aykırı edebî topluluklarından biridir. On- ların şiirlerinde net bir anlam aramak ya da toplum için sanat anlayışını göz etmek nafile bír çabadır. Garip Hareketi'ne ve toplumcu gerçekçilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Ne var ki onlar gibi ortak bir hareketi temsil etmemiş, birbirinden bağımsız kişilerin benzer anlayışla şiirler yazdığı bir topluluk olmuşlardır. Şiirin diğer türlerden kesin olarak ayrılmasını sa- vunan topluluk; ahlak, erdem gibi temaları şiir dışında tutup daha çok soyut konulara yer vermiş ve sürrealizm akımından etkilenmiştir. Cemal Süreya, Sezai Karakoç bu topluluğun en bilindik isimlerindendir. MADON Bu parcada söz edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Yeniciler Za B) Maviciler D) Yedi Meşaleciler C) Hisarcılar (E) Yeniciler 20.
80. Sanat sevgisini her şeyin üstünde tutmak istediler.
Taklitten kaçınacaklarını iddia ederek devreye girdiler.
Şiirin konusunu genişleterek şiire bir canlılık, içtenlik
ve yenilik getirmek istediler. Ancak aralarındaki görüş
farklılıkları nedeniyle kısa sürede dağıldılar.
Yukarıda sözü edilen topluluk, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
C) Beş Hececiler
B) İkinci Yeniler
D) Genç Kalemler
F) Garipciler
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
80. Sanat sevgisini her şeyin üstünde tutmak istediler. Taklitten kaçınacaklarını iddia ederek devreye girdiler. Şiirin konusunu genişleterek şiire bir canlılık, içtenlik ve yenilik getirmek istediler. Ancak aralarındaki görüş farklılıkları nedeniyle kısa sürede dağıldılar. Yukarıda sözü edilen topluluk, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Meşaleciler C) Beş Hececiler B) İkinci Yeniler D) Genç Kalemler F) Garipciler
Y'A
AYT/TDE-SOS-1
Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirine örnek olarak
gösterilemez?
A) Senin by ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakálum
Tuttukça güçleniyorum kalabálk olyyorum b
Bu senin eski zaman gizlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum isiniyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
B) Ben size ne dedim rüzgarın atlar 12
Ki oraya çıkıyorum
Gelin durun benim eksenime
Vardır ölümün büyük evleri çıkarsınız
C) Kuleler yapiyorlar ayak pármáklarindan
Birinci katta bir kibrit çöpü oturdy of 14
Acılar alıp veriyor dünyadan
Dillerini gösteriyorlar, diz kapaklarını
Bir sıkıntı şiiri gibi
Bevis havada stirat měhvěty 11
Evkaftaki memuriyetimden
Tütüne böyle havada alıştım
Böyle havada âşık oldum
Eve ekmekle tuz götürmeyi
"Böyle havalarda unuttum
D) Beni bu güzel
Ne zaman elleri zambakly padisah olursam/5
Sana uzun heceli bir kent vereceğim 3
Girilince kapıları yitecek ve boş!
Azizim, güzel atlar da güzel şiirler gibidirler
Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
Y'A AYT/TDE-SOS-1 Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirine örnek olarak gösterilemez? A) Senin by ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakálum Tuttukça güçleniyorum kalabálk olyyorum b Bu senin eski zaman gizlerin yalnız gibi ağaçlar gibi Sularım ısınsın diye bakıyorum isiniyor Seni aldım bu sunturlu yere getirdim Sayısız penceren vardı bir bir kapattım B) Ben size ne dedim rüzgarın atlar 12 Ki oraya çıkıyorum Gelin durun benim eksenime Vardır ölümün büyük evleri çıkarsınız C) Kuleler yapiyorlar ayak pármáklarindan Birinci katta bir kibrit çöpü oturdy of 14 Acılar alıp veriyor dünyadan Dillerini gösteriyorlar, diz kapaklarını Bir sıkıntı şiiri gibi Bevis havada stirat měhvěty 11 Evkaftaki memuriyetimden Tütüne böyle havada alıştım Böyle havada âşık oldum Eve ekmekle tuz götürmeyi "Böyle havalarda unuttum D) Beni bu güzel Ne zaman elleri zambakly padisah olursam/5 Sana uzun heceli bir kent vereceğim 3 Girilince kapıları yitecek ve boş! Azizim, güzel atlar da güzel şiirler gibidirler Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!
1. Eserlerinde ev, aile ve çocukluk özlemini
işleyen Ziya Osman Saba Yedi Meşaleciler
|
topluluğuna en sadık sanatçılardan biri
olarak karşımıza çıkar. Sabri Esat Siyavuşgil
11
bu topluluğun kurucu üyelerindendir ve
Baudelaire, Verlaine gibi Fransız sembo-
listlerin etkisinde kalmıştır. Kenan Hulusi
Koray,
|||
Yedi Meşaleciler içerisindeki tek hikâye
yazarıdır. Cevdet Kudret Solok, Varlık der-
IV
gisinin kurucularındandır ve şiirlerini
"Kahramanlar" adlı şiir kitabında topla-
mıştır. Muammer Lütfi Bahşi ise bu toplu-
V
luktan erken bir şekilde ayrılmış ve bu top-
luluğun en az tanınan sanatçısı olmuştur.
Bu parçadaki numaralandırılmış sanatçı-
lardan hangisiyle ilgili yanlış bilgi veril-
miştir?
A) I
B) II C) II
DYIV
E) V
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
1. Eserlerinde ev, aile ve çocukluk özlemini işleyen Ziya Osman Saba Yedi Meşaleciler | topluluğuna en sadık sanatçılardan biri olarak karşımıza çıkar. Sabri Esat Siyavuşgil 11 bu topluluğun kurucu üyelerindendir ve Baudelaire, Verlaine gibi Fransız sembo- listlerin etkisinde kalmıştır. Kenan Hulusi Koray, ||| Yedi Meşaleciler içerisindeki tek hikâye yazarıdır. Cevdet Kudret Solok, Varlık der- IV gisinin kurucularındandır ve şiirlerini "Kahramanlar" adlı şiir kitabında topla- mıştır. Muammer Lütfi Bahşi ise bu toplu- V luktan erken bir şekilde ayrılmış ve bu top- luluğun en az tanınan sanatçısı olmuştur. Bu parçadaki numaralandırılmış sanatçı- lardan hangisiyle ilgili yanlış bilgi veril- miştir? A) I B) II C) II DYIV E) V
hangisinin türü farklıdır?
imaralandırılmış sözcüklerden
A) 1
B) II C) III D) IV E) V
elirtir.)
• yaz mevsimi (Tamlana
layanın zamanını bel
DİKKAT
Zincirleme ad tamla
araya başka tür sözc
olan belirtisiz ad tam
rıştırılmamalıdır.
28. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler "ey-
lem - bağlaç - sıfat - ad- zamir - ad- ad" ola-
rak sıralanmıştır?
A) Eve gelmiştim ki anahtarımın olmadığını
fark ettim.
• evin giriş kapıs
ad tamlamasid
tün sözcükler a
B) Seni çok sevmiş olmalı ki unutamıyor bir
türlü.
C) Derler ki bir zamanlar burası medeniyetin
beşiğiymiş.
D) Söylediklerimi duydu mu ki bana laf yetiş-
tiriyor?
E) Duydum ki bütün buralar yeniden imara
açılmış.
• evin büyük k
ad tamlamas
yük sözcüğü
DİKKAT
'Daha' sözcüğ
veriyorsa zam
Annem da
●
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
hangisinin türü farklıdır? imaralandırılmış sözcüklerden A) 1 B) II C) III D) IV E) V elirtir.) • yaz mevsimi (Tamlana layanın zamanını bel DİKKAT Zincirleme ad tamla araya başka tür sözc olan belirtisiz ad tam rıştırılmamalıdır. 28. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler "ey- lem - bağlaç - sıfat - ad- zamir - ad- ad" ola- rak sıralanmıştır? A) Eve gelmiştim ki anahtarımın olmadığını fark ettim. • evin giriş kapıs ad tamlamasid tün sözcükler a B) Seni çok sevmiş olmalı ki unutamıyor bir türlü. C) Derler ki bir zamanlar burası medeniyetin beşiğiymiş. D) Söylediklerimi duydu mu ki bana laf yetiş- tiriyor? E) Duydum ki bütün buralar yeniden imara açılmış. • evin büyük k ad tamlamas yük sözcüğü DİKKAT 'Daha' sözcüğ veriyorsa zam Annem da ●
SENDE
Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olaylarını karşıları
baktı.AS.
BASüz sert legered!.
söylediği ünsü2uutumas!
sonucunu n.2.2.2.1.
Unsiz yumuşamalı
böceğin yumuşamall.
"Z
soğuktan üns. Sertleşmesi
söz edenler Ünsiz
adımlarınız
Yumu aamase.
sütçü Ünsü2 Sertlesmess
unutkan sertleşmesi!
unsuz
etçil unsüz vertlemesi
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
SENDE Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olaylarını karşıları baktı.AS. BASüz sert legered!. söylediği ünsü2uutumas! sonucunu n.2.2.2.1. Unsiz yumuşamalı böceğin yumuşamall. "Z soğuktan üns. Sertleşmesi söz edenler Ünsiz adımlarınız Yumu aamase. sütçü Ünsü2 Sertlesmess unutkan sertleşmesi! unsuz etçil unsüz vertlemesi
da
re
ne
m₂
i
YAYINEVİ
9.
Eleştirmen:
Cumhuriyet Dönemi'nde bir beyanname ile ortaya çıkan
ilk edebî topluluğumuz hakkında neler düşünüyorsunuz?
Şair:
Yedi
mesolecie
Bu topluluk, Milli Edebiyat Dönemi'nde oluşan edebî
harekete bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Onların şiirlerini
biçimden çok içerik ve duyuş yönüyle eleştirmişlerdir.
Topluluk, saf şiir çerçevesinde yeni konular işlemiş
ancak birkaçı dışında şiirde başarı gösterememiştir.
Eleştirmen:
Size katılıyorum, topluluğun şiir anlayışını ömrünün
sonuna kadar başarıyla sürdüren isimlerden biri Nefes
Almak kitabını kaleme alan şairdir.
Şair:
Soba
Os.
Ortaoyunu ve Birinci Perde adlı eserleriyle tanınan ve
topluluğun önemli bir üyesi olan sanatçı da dikkat çekici
inceleme ve araştırmalara imza atmıştır. Ben şahsen
bu sanatçımızı da Sebil ve Güvercinter şairi ile bir
tutuyorum
Eleştirmen:
Bunun dışında Varlık dergisi ile özdeşleştirdiğim bir
diğer sanatçımız, yeni kabiliyetlerin yetişmesinde ve
tanıtılmasında önemli rol oynamıştır.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Eleştirmen, Yedi Meşaleğiler topluluğundan
bahsetmektedir.
Eleştirmene göre topluluğun şiir anlayışına sadık
kişisi, Vasfi Mahir Kocatürk'tür.
C) Eleştirmenin Varlik dergisiyle özdeşleştirdiği sanatçı
Yaşar Nabi Nayır'dır.
D) Şair, Cevdet Kudret Solok'un önemli eserlere imza
attığını söylemektedir.
E) Şairin, Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya çıkan edebî
hareketle kastettiği Beş Hececiler'dir.
Lise Türkçe
Yedi Meşaleciler
da re ne m₂ i YAYINEVİ 9. Eleştirmen: Cumhuriyet Dönemi'nde bir beyanname ile ortaya çıkan ilk edebî topluluğumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Şair: Yedi mesolecie Bu topluluk, Milli Edebiyat Dönemi'nde oluşan edebî harekete bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Onların şiirlerini biçimden çok içerik ve duyuş yönüyle eleştirmişlerdir. Topluluk, saf şiir çerçevesinde yeni konular işlemiş ancak birkaçı dışında şiirde başarı gösterememiştir. Eleştirmen: Size katılıyorum, topluluğun şiir anlayışını ömrünün sonuna kadar başarıyla sürdüren isimlerden biri Nefes Almak kitabını kaleme alan şairdir. Şair: Soba Os. Ortaoyunu ve Birinci Perde adlı eserleriyle tanınan ve topluluğun önemli bir üyesi olan sanatçı da dikkat çekici inceleme ve araştırmalara imza atmıştır. Ben şahsen bu sanatçımızı da Sebil ve Güvercinter şairi ile bir tutuyorum Eleştirmen: Bunun dışında Varlık dergisi ile özdeşleştirdiğim bir diğer sanatçımız, yeni kabiliyetlerin yetişmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Eleştirmen, Yedi Meşaleğiler topluluğundan bahsetmektedir. Eleştirmene göre topluluğun şiir anlayışına sadık kişisi, Vasfi Mahir Kocatürk'tür. C) Eleştirmenin Varlik dergisiyle özdeşleştirdiği sanatçı Yaşar Nabi Nayır'dır. D) Şair, Cevdet Kudret Solok'un önemli eserlere imza attığını söylemektedir. E) Şairin, Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya çıkan edebî hareketle kastettiği Beş Hececiler'dir.