Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözlü İletişim Soruları

I
1
1
I
4.
-
Anlatım Teknikleri
Tarihi Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biridir.
İstanbul Boğazı'nın girişindeki kayalık üzerine kurulmuş bu
görkemli yapı, çeşitli efsanelere konu olmuştur. Binlerce yıllık
tarihe tanıklık eden Kız Kulesi, bu süre boyunca aşkın, sevda-
nın, yalnızlığın ya da ulaşılmazlığın simgesi olarak nice şaire,
ressama, müzisyene, yönetmene, fotoğrafçıya ilham kaynağı
olmuştur. İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği
yapan bu ada, Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile güm-
rük istasyonu olarak kullanılmıştır. Üsküdar'da, Bizans dev-
rinden kalan tek mimari eser olan ve Salacak açıklarında yer
alan adacık üzerinde bulunan Kız Kulesi'nin geçmişi 2500 yıl
öncesine dayanır. Bazı Avrupalı tarihçiler tarafından "Leander
Kulesi" olarak da ifade edilir, İstanbul'un tarihine eş bir tarih
yaşamış ve bu kentin yaşadıklarına tanıklık etmiştir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Betimleyici ögelere
B) Öznel ifadelere
C) Kişileştirmeye
D) Adlandırmaya
Benzetmelere
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
I 1 1 I 4. - Anlatım Teknikleri Tarihi Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biridir. İstanbul Boğazı'nın girişindeki kayalık üzerine kurulmuş bu görkemli yapı, çeşitli efsanelere konu olmuştur. Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden Kız Kulesi, bu süre boyunca aşkın, sevda- nın, yalnızlığın ya da ulaşılmazlığın simgesi olarak nice şaire, ressama, müzisyene, yönetmene, fotoğrafçıya ilham kaynağı olmuştur. İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada, Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile güm- rük istasyonu olarak kullanılmıştır. Üsküdar'da, Bizans dev- rinden kalan tek mimari eser olan ve Salacak açıklarında yer alan adacık üzerinde bulunan Kız Kulesi'nin geçmişi 2500 yıl öncesine dayanır. Bazı Avrupalı tarihçiler tarafından "Leander Kulesi" olarak da ifade edilir, İstanbul'un tarihine eş bir tarih yaşamış ve bu kentin yaşadıklarına tanıklık etmiştir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Betimleyici ögelere B) Öznel ifadelere C) Kişileştirmeye D) Adlandırmaya Benzetmelere
14. Aşağıdakilerin hangisinde "öz şiir (saf şiir)" anlayışı ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Saf şiirin temsilcileri, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in
çizgisini izlemişlerdir.
B) Bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece es
tetik (güzellik) olan anlayıştır.
C) İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılmış; şiire özg
düşsel bir âlem kurulmuştur.
D) Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cah
Sıtkı gibi isimler bu anlayışı esas almıştır.
E) Şiirde ahenge önem verilmemiş; söyleyiş tarzı, ritim
kafiye gibi ses benzerlikleri göz ardı edilmiştir.
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
14. Aşağıdakilerin hangisinde "öz şiir (saf şiir)" anlayışı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Saf şiirin temsilcileri, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in çizgisini izlemişlerdir. B) Bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece es tetik (güzellik) olan anlayıştır. C) İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılmış; şiire özg düşsel bir âlem kurulmuştur. D) Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cah Sıtkı gibi isimler bu anlayışı esas almıştır. E) Şiirde ahenge önem verilmemiş; söyleyiş tarzı, ritim kafiye gibi ses benzerlikleri göz ardı edilmiştir.
23. "Yem etkisi" adı verilen pazarlama yöntemi, kişilerin tercihlerini
oluştururken nelere dikkat ettiği ile ilgili bize ilginç veriler sunuyor.
Bu yöntemin uygulandığı bir araştırmada 100 öğrenciyle iki farklı
deney yapılıyor. İlkinde öğrencilere üç alışveriş seçeneği sunulu-
yor. A seçeneğinde, 60 lira karşılığında elektronik dergi aboneli-
ği; B seçeneğinde, 125 liraya basılı dergi aboneliği; C seçeneğin-
de ise yine 125 liraya basılı ve elektronik dergi aboneliği bir arada
sunuluyor. Bu durumda 16 kişi A'yı, 84 kişi ise C'yi seçiyor. Çün-
kü C şıkkı B'ye göre avantajlı görünüyor. İkinci deney, B seçene-
ği olmadan yapılıyor ve bu kez A'yı seçenler 68 kişiyken C'yi yal-
nızca 32 kişi seçiyor.
Bu deneyden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi-
ne ulaşılabilir?
İnsanları avantajlı bir tercih yaptıklarına inandırarak satılmak
Istenen ürünü destekleyecek bir yem kullanmak, etkili bir pa-
zarlama yoludur.
B) Firmalar, aynı kalitedeki iki üründen birini daha ucuz fiyata sa-
tarak insanları sonraki alışverişleri için yüreklendirebilir.
C) Seçeneklerin fazla olması durumunda kafası karışan müşteri-
ler, tercihlerini istedikleri gibi değil, yönlendirildikleri üründen
yana kullanırlar.
D) Pazarlanan ürünün gerçek bir ihtiyaçmış gibi algılanmasını
sağlamak için satıcılar kısmi bir fedakârlık yapabilir.
E) Paket hâlinde sunulan hizmetler, "yem etkisi" ile daha çok in-
sana ulaştırılabilir.
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
23. "Yem etkisi" adı verilen pazarlama yöntemi, kişilerin tercihlerini oluştururken nelere dikkat ettiği ile ilgili bize ilginç veriler sunuyor. Bu yöntemin uygulandığı bir araştırmada 100 öğrenciyle iki farklı deney yapılıyor. İlkinde öğrencilere üç alışveriş seçeneği sunulu- yor. A seçeneğinde, 60 lira karşılığında elektronik dergi aboneli- ği; B seçeneğinde, 125 liraya basılı dergi aboneliği; C seçeneğin- de ise yine 125 liraya basılı ve elektronik dergi aboneliği bir arada sunuluyor. Bu durumda 16 kişi A'yı, 84 kişi ise C'yi seçiyor. Çün- kü C şıkkı B'ye göre avantajlı görünüyor. İkinci deney, B seçene- ği olmadan yapılıyor ve bu kez A'yı seçenler 68 kişiyken C'yi yal- nızca 32 kişi seçiyor. Bu deneyden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi- ne ulaşılabilir? İnsanları avantajlı bir tercih yaptıklarına inandırarak satılmak Istenen ürünü destekleyecek bir yem kullanmak, etkili bir pa- zarlama yoludur. B) Firmalar, aynı kalitedeki iki üründen birini daha ucuz fiyata sa- tarak insanları sonraki alışverişleri için yüreklendirebilir. C) Seçeneklerin fazla olması durumunda kafası karışan müşteri- ler, tercihlerini istedikleri gibi değil, yönlendirildikleri üründen yana kullanırlar. D) Pazarlanan ürünün gerçek bir ihtiyaçmış gibi algılanmasını sağlamak için satıcılar kısmi bir fedakârlık yapabilir. E) Paket hâlinde sunulan hizmetler, "yem etkisi" ile daha çok in- sana ulaştırılabilir.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değil-
dir?
A) Çocuğa bunları neden şimdi söylüyorsunuz, anla-
yamadım
B) Yarınki geziye katılacak mı, ne dersiniz
-
C) Susmaktan ve kızmaktan başka ona ne yapabilirim
D) Bütün sırlarımızı annene ve babana kim söyledi
E) Kitabın hangi yönleri sizin ilginizi çekti
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değil- dir? A) Çocuğa bunları neden şimdi söylüyorsunuz, anla- yamadım B) Yarınki geziye katılacak mı, ne dersiniz - C) Susmaktan ve kızmaktan başka ona ne yapabilirim D) Bütün sırlarımızı annene ve babana kim söyledi E) Kitabın hangi yönleri sizin ilginizi çekti
/benimhocam TEST 96
Güney Anadolu'da yaşamış bir Varsak Türkü'dür.
Âşık edebiyatın en lirik şairi olarak geçer. Konuları aşk ve
tabiattır. Hece ölçüsüyle yazdığı güzellemeleri ünlüdür.
17. yy.da yaşadığı tahmin edilir.
II.
11-1
adlı âşık tarzı halk edebiyatı temsilcimiz de Güney
Anadolu'da yaşamıştır. Avşar boyundadır. Aşk ve doğa
gibi lirik konuların yanında savaş gibi kahramanlık konu-
larını da işler. Koçaklama türünde başarılıdır. 19. yy.da
yaşadığı tahmin edilir.
Yukarıdaki parçadaki numaralandırılmış yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
I
||
A) Karacaoğlan
Dadaloğlu
B)
Kul Mustafa
Köroğlu
Karacaoğlan
Köroğlu
Gevherî
Dadaloğlu
Ruhsatî
Kayıkçı Kul Mustafa
8. 1. Aslen bir İran efsanesidir. Ama bizim topraklarımızda
sanki bir Türk hikâyesiymis seklinde anlatılmaktadır
BİYATI Soru Bankası
7. I.
C)
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
/benimhocam TEST 96 Güney Anadolu'da yaşamış bir Varsak Türkü'dür. Âşık edebiyatın en lirik şairi olarak geçer. Konuları aşk ve tabiattır. Hece ölçüsüyle yazdığı güzellemeleri ünlüdür. 17. yy.da yaşadığı tahmin edilir. II. 11-1 adlı âşık tarzı halk edebiyatı temsilcimiz de Güney Anadolu'da yaşamıştır. Avşar boyundadır. Aşk ve doğa gibi lirik konuların yanında savaş gibi kahramanlık konu- larını da işler. Koçaklama türünde başarılıdır. 19. yy.da yaşadığı tahmin edilir. Yukarıdaki parçadaki numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? I || A) Karacaoğlan Dadaloğlu B) Kul Mustafa Köroğlu Karacaoğlan Köroğlu Gevherî Dadaloğlu Ruhsatî Kayıkçı Kul Mustafa 8. 1. Aslen bir İran efsanesidir. Ama bizim topraklarımızda sanki bir Türk hikâyesiymis seklinde anlatılmaktadır BİYATI Soru Bankası 7. I. C)
titizce pazarlık etmek" yerine çekişmeden pekişilmez diyebil-
mek sözün kuvvetini nasıl da arttıracaktır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi tırnak için-
deki açıklamayı karşılamamaktadır?
D) IV
C) III
A) I
B) II
E) V
4. Japonya'da ilk Nobel ödülünü alan Kawabata, ölümünden bir
yıl önce şöyle yazmıştır: "İnsanlar, her türlü sevgi titreşimine
ket yuran beton duvarlarla birbirinden ayrıldı; gelişme uğruna
tabiat feda ediliyor."
Bu parça ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) Somutlama yapılan birden fazla sözcük vardır.
B) Nicel anlamlı birçok sözcük bulunmaktadır.
C) “ödül" sözcüğü, aynı türdekiler içinden birini temsil ede-
cek şekilde kullanılmıştır.
D) "Engel olmak" anlamında bir deyime yer verilmiştir.
E) Bir sözcük, "amacına, yoluna" anlamında kullanılmıştır
Diğer sayfaya geçiniz.
2
11 112.
ra soruları
OZEL EGIT
OZDEBIR
GRETIM
DERNEĞİ!.!.
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
titizce pazarlık etmek" yerine çekişmeden pekişilmez diyebil- mek sözün kuvvetini nasıl da arttıracaktır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi tırnak için- deki açıklamayı karşılamamaktadır? D) IV C) III A) I B) II E) V 4. Japonya'da ilk Nobel ödülünü alan Kawabata, ölümünden bir yıl önce şöyle yazmıştır: "İnsanlar, her türlü sevgi titreşimine ket yuran beton duvarlarla birbirinden ayrıldı; gelişme uğruna tabiat feda ediliyor." Bu parça ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Somutlama yapılan birden fazla sözcük vardır. B) Nicel anlamlı birçok sözcük bulunmaktadır. C) “ödül" sözcüğü, aynı türdekiler içinden birini temsil ede- cek şekilde kullanılmıştır. D) "Engel olmak" anlamında bir deyime yer verilmiştir. E) Bir sözcük, "amacına, yoluna" anlamında kullanılmıştır Diğer sayfaya geçiniz. 2 11 112. ra soruları OZEL EGIT OZDEBIR GRETIM DERNEĞİ!.!.
15. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ünlü yazar, yeni kitabını yakında yayımlayacağını kitap-
severlere duyurdu.
B) Çokbilmiş insanlar genellikle bu yönlerini insanların gözü-
ne sokmak istemez.
C) Bu hayatta onun kadar değerbilir insan bulamazsın desem
abartmış olmam.
D) Denizden çıkan su yılanı, sahildeki insanların korkuya ka-
pilmalarına sebep oldu.
E) Uzun zamandır çevrimiçi olmasına rağmen henüz mesa-
jima cevap vermedi.
D
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
15. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Ünlü yazar, yeni kitabını yakında yayımlayacağını kitap- severlere duyurdu. B) Çokbilmiş insanlar genellikle bu yönlerini insanların gözü- ne sokmak istemez. C) Bu hayatta onun kadar değerbilir insan bulamazsın desem abartmış olmam. D) Denizden çıkan su yılanı, sahildeki insanların korkuya ka- pilmalarına sebep oldu. E) Uzun zamandır çevrimiçi olmasına rağmen henüz mesa- jima cevap vermedi. D
16
ya
SI
12.
0520
I. Kültür dil ile var olduğu sürece ikisinin de birbirinden
etkilenmesi kaçınılmazdır. Kültürün aktarıcılarından
olan deyimler dilin önemli bir parçasıdır. Bir dili ve o
dilin konuşulduğu kültürü iyi anlamak için o dilin
deyimlerini de iyi bilmek gerekir.
II. Deyimler bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü,
yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek görenek
ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları,
kısacası maddi ve manevi kültürünü yansıtan o
toplumun düşünce biçimini, hatta nükte ve
buluşlarını ortaya koyan dilbilim açısından olduğu
kadar yazın ve halkbilim açısından da önemli olan
sözlerdir. Ayrıca bu ögeler her dilin iç yapısını,
anlam özelliklerini, bir dilin gerçekleri dile
getirmedeki anlayış ve anlatış biçimini de yansıtır.
Dilci ve halkbilimciler deyimlere dayanarak bir
toplumun bütün kültürünü inceleyebilir, önemli
sonuçlar çıkarabilirler.
Il numaralı parçanın I numaralı parçayla ilişkisini
aşağıdakilerin hangisi açıklamaktadır?
A) 1. parçada dile getirilen dil varlığının incelenmesinde
gözetilen kriterleri ele almaktadır.
B) 1. parçada üzerinde durulan felsefi olgunun işlevleriyle
ilgili açıklamada bulunmaktadır.
C) 1. parçada iddia edilen düşüncenin bilimsel olarak
kanıtlandığı vurgulanmaktadır.
1. parçada bahsedilen deyimlerin gündelik
konuşmalardaki önemi üzerinde durulmaktadır.
1. parçada belirtilen deyimlerin özellikleri ele alınarak
kültürel rolü vurgulanmaktadır.
*
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
16 ya SI 12. 0520 I. Kültür dil ile var olduğu sürece ikisinin de birbirinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Kültürün aktarıcılarından olan deyimler dilin önemli bir parçasıdır. Bir dili ve o dilin konuşulduğu kültürü iyi anlamak için o dilin deyimlerini de iyi bilmek gerekir. II. Deyimler bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek görenek ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları, kısacası maddi ve manevi kültürünü yansıtan o toplumun düşünce biçimini, hatta nükte ve buluşlarını ortaya koyan dilbilim açısından olduğu kadar yazın ve halkbilim açısından da önemli olan sözlerdir. Ayrıca bu ögeler her dilin iç yapısını, anlam özelliklerini, bir dilin gerçekleri dile getirmedeki anlayış ve anlatış biçimini de yansıtır. Dilci ve halkbilimciler deyimlere dayanarak bir toplumun bütün kültürünü inceleyebilir, önemli sonuçlar çıkarabilirler. Il numaralı parçanın I numaralı parçayla ilişkisini aşağıdakilerin hangisi açıklamaktadır? A) 1. parçada dile getirilen dil varlığının incelenmesinde gözetilen kriterleri ele almaktadır. B) 1. parçada üzerinde durulan felsefi olgunun işlevleriyle ilgili açıklamada bulunmaktadır. C) 1. parçada iddia edilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı vurgulanmaktadır. 1. parçada bahsedilen deyimlerin gündelik konuşmalardaki önemi üzerinde durulmaktadır. 1. parçada belirtilen deyimlerin özellikleri ele alınarak kültürel rolü vurgulanmaktadır. *
11. "Şemsettin Sami" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-
si yanlıştır?
A) Realizm akımının etkisinde eser vermiştir.
B) Kutadgu Bilig ve Orhun Yazıtları'nın izahlı çevirilerini
yapmıştır.
C) Dil ve sözlük alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır.
D) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat adlı yapıtı bizdeki roman türü-
nün ilk örneği olmasının ötesinde edebiyat değeri ta-
şımaz.
E) Kamus-i Türkî, Kamus-i Arabî, Kamus-1 Fransevî söz-
lük alanındaki çalışmalarıdır.
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
11. "Şemsettin Sami" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi- si yanlıştır? A) Realizm akımının etkisinde eser vermiştir. B) Kutadgu Bilig ve Orhun Yazıtları'nın izahlı çevirilerini yapmıştır. C) Dil ve sözlük alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. D) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat adlı yapıtı bizdeki roman türü- nün ilk örneği olmasının ötesinde edebiyat değeri ta- şımaz. E) Kamus-i Türkî, Kamus-i Arabî, Kamus-1 Fransevî söz- lük alanındaki çalışmalarıdır.
TYT / TÜRKÇE
1.
II.
(IV)
E
7. "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" 8. (1) Bir g
ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak
ilk and
ve onların geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında
büyük
yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor.
maya
bulma
"Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultu-
sunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e bu sene yaşa-
için t
nan salgından dolayı ziyaretçi kabul edilmedi.
rakip
kada
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-
rika
çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Ge
A) Salgının seyretmemize izin vermediği "Türkiye Milli Tek-
lar
noloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen
gi
TEKNOFEST ile savunma sanayi alanında dünya lider-
leri arasına girecek genç yetenekler yetiştirmek amaçla-
niyor.
BY Salgının etkilerinin hissedildiği "TEKNOFEST Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali" ile ülkemiz gençlerinin bilim-
sel farkındalığının artırılması ve ülkenin kalkındırılması
hedefleniyor.
C) Davetlilerin katılımına salgının izin vermediği, “Türkiye
Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçek-
leştirilen TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırmak
ve onların geleceğin teknoloji devleri arasında yer alma-
Harini sağlamak amaçlanıyor.
D) Salgın nedeniyle yerinde takip edilemeyen, "Türkiye Milli
Teknoloji Hamlesi" hedefleri çerçevesinde gerçekleştiri-
len TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırılması ve
onların geleceğin savunma sanayi devletleri arasında
yer almalarını sağlamak amaçlanıyor.
E) Geleceğin teknoloji devlerini ağırlayan "TEKNOFEST
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" ile gençlerde bi-
linç uyandırılması ve onların geleceğin teknoloji markası
devleri arasında yer alması amaçlanıyor.
P
q
E
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
TYT / TÜRKÇE 1. II. (IV) E 7. "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" 8. (1) Bir g ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak ilk and ve onların geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında büyük yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor. maya bulma "Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultu- sunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e bu sene yaşa- için t nan salgından dolayı ziyaretçi kabul edilmedi. rakip kada Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi- rika çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? Ge A) Salgının seyretmemize izin vermediği "Türkiye Milli Tek- lar noloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen gi TEKNOFEST ile savunma sanayi alanında dünya lider- leri arasına girecek genç yetenekler yetiştirmek amaçla- niyor. BY Salgının etkilerinin hissedildiği "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" ile ülkemiz gençlerinin bilim- sel farkındalığının artırılması ve ülkenin kalkındırılması hedefleniyor. C) Davetlilerin katılımına salgının izin vermediği, “Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçek- leştirilen TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırmak ve onların geleceğin teknoloji devleri arasında yer alma- Harini sağlamak amaçlanıyor. D) Salgın nedeniyle yerinde takip edilemeyen, "Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri çerçevesinde gerçekleştiri- len TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırılması ve onların geleceğin savunma sanayi devletleri arasında yer almalarını sağlamak amaçlanıyor. E) Geleceğin teknoloji devlerini ağırlayan "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" ile gençlerde bi- linç uyandırılması ve onların geleceğin teknoloji markası devleri arasında yer alması amaçlanıyor. P q E
LIMIT YAYINLARI
6.
8.
Çeşitli karakterler etrafında gelişen Dede Korkut
Hikâyeleri; Türklerin törelerini, inançlarını ve
kahramanlıklarını konu edinirken şefkat, şeref, namus,
sadakat gibi kavramları ve yas tutma, ölüler için aş
verme gibi gelenekleri de yansıtır. Ayrıca yaşamın
değeri, ölümün anlamı gibi konularda da felsefi
görüşler sunar. Aile birliği, sorumluluk, sevgi, dürüstlük,
saygı, estetik, cesaret, dayanışma, vatanseverlik ve
cömertlik gibi kavramlar işlenir. Hikâyede farklı değer
ve kavramlara değinilse de genellikle bir hikâyenin belli
bir değere yoğunlaştığı görülür. “Dirse Han Oğlu Boğaç
Han” aile birliğinin önemini, “Salur Kazan Tutsak olup
Oğlu Uruz'un Çıkarması" adalet ve dürüstlüğü, "Salur
Kazan'ın Evinin Yağmalanması" cömertliği öne çıkarır.
Bu parçaya göre, Dede Korkut Hikâyeleri'nde
Türklerle ilgili;
I. benimsenmiş ve yerleşmiş yaşama biçimleri,
II. manevi birikimleri,
III. yeryüzüne yayılışları,
IV. dünya görüşleri
bilgilerinden hangisine veya hangilerine ulaşılamaz?
C) Yalnız III
A) Yalnız
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) I ve IV
308
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
LIMIT YAYINLARI 6. 8. Çeşitli karakterler etrafında gelişen Dede Korkut Hikâyeleri; Türklerin törelerini, inançlarını ve kahramanlıklarını konu edinirken şefkat, şeref, namus, sadakat gibi kavramları ve yas tutma, ölüler için aş verme gibi gelenekleri de yansıtır. Ayrıca yaşamın değeri, ölümün anlamı gibi konularda da felsefi görüşler sunar. Aile birliği, sorumluluk, sevgi, dürüstlük, saygı, estetik, cesaret, dayanışma, vatanseverlik ve cömertlik gibi kavramlar işlenir. Hikâyede farklı değer ve kavramlara değinilse de genellikle bir hikâyenin belli bir değere yoğunlaştığı görülür. “Dirse Han Oğlu Boğaç Han” aile birliğinin önemini, “Salur Kazan Tutsak olup Oğlu Uruz'un Çıkarması" adalet ve dürüstlüğü, "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması" cömertliği öne çıkarır. Bu parçaya göre, Dede Korkut Hikâyeleri'nde Türklerle ilgili; I. benimsenmiş ve yerleşmiş yaşama biçimleri, II. manevi birikimleri, III. yeryüzüne yayılışları, IV. dünya görüşleri bilgilerinden hangisine veya hangilerine ulaşılamaz? C) Yalnız III A) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ve III E) I ve IV 308
7.
1.
"TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"
ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak
ve onların geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında
yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor.
8. (1)
ill
b
m
(
II. "Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultu-
sunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e bu sene yaşa-
nan salgından dolayı ziyaretçi kabul edilmedi.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-
çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salgının seyretmemize izin vermediği “Türkiye Millî Tek-
noloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen
TEKNOFEST ile savunma sanayi alanında dünya lider-
leri arasına girecek genç yetenekler yetiştirmek amaçla-
niyor.
B) Salgının etkilerinin hissedildiği “TEKNOFEST Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali” ile ülkemiz gençlerinin bilim-
sel farkındalığının artırılması ve ülkenin kalkındırılması
hedefleniyor.
C) Davetlilerin katılımına salgının izin vermediği, “Türkiye
Millî Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçek-
leştirilen TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırmak
ve onların geleceğin teknoloji devleri arasında yer alma-
larını sağlamak amaçlanıyor.
D) Salgın nedeniyle yerinde takip edilemeyen, “Türkiye Milli
Teknoloji Hamlesi" hedefleri çerçevesinde gerçekleştiri-
len TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırılması ve
onların geleceğin savunma sanayi devletleri arasında
yer almalarını sağlamak amaçlanıyor.
E) Geleceğin teknoloji devlerini ağırlayan "TEKNOFEST
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” ile gençlerde bi-
linç uyandırılması ve onların geleceğin teknoloji markası
devleri arasında yer alması amaçlanıyor.
P
E
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
7. 1. "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak ve onların geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor. 8. (1) ill b m ( II. "Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultu- sunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e bu sene yaşa- nan salgından dolayı ziyaretçi kabul edilmedi. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi- çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) Salgının seyretmemize izin vermediği “Türkiye Millî Tek- noloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen TEKNOFEST ile savunma sanayi alanında dünya lider- leri arasına girecek genç yetenekler yetiştirmek amaçla- niyor. B) Salgının etkilerinin hissedildiği “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” ile ülkemiz gençlerinin bilim- sel farkındalığının artırılması ve ülkenin kalkındırılması hedefleniyor. C) Davetlilerin katılımına salgının izin vermediği, “Türkiye Millî Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda gerçek- leştirilen TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırmak ve onların geleceğin teknoloji devleri arasında yer alma- larını sağlamak amaçlanıyor. D) Salgın nedeniyle yerinde takip edilemeyen, “Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri çerçevesinde gerçekleştiri- len TEKNOFEST ile gençlerde bilinç uyandırılması ve onların geleceğin savunma sanayi devletleri arasında yer almalarını sağlamak amaçlanıyor. E) Geleceğin teknoloji devlerini ağırlayan "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” ile gençlerde bi- linç uyandırılması ve onların geleceğin teknoloji markası devleri arasında yer alması amaçlanıyor. P E
22.? Daha doğrusu bizi yanlış mesleğe sürükleyen, mutsuz-
luğumuzun imani ne çok şey var. Bazen seçtiğimiz mesle-
gin sunduğu mevkinin, bazen yüksek gelirinin, kimi zaman
da popülaritesinin ya da ailemizden birilerinin yanlış yönlen-
dirmesinin kurbanı olabiliyoruz. Olmasak da nice kurbanla-
ra şahit oluyoruz. Günümüzde o kadar çok mağduru var ki
hatalı meslek seçiminin. Çevrenizi 1 saat gözlemlemeniz ye-
terli bunun için. Her sabah uyandığında ayakları geri geri gi-
den ne çok kişiye şahit oluruz. Keyif almadığı işi yapmak zo-
runda kalanın ızdırap kusan beden dilini çoğumuz fark ede-
riz. Başarıyı ölçmekten ziyade bir sıralamadan öteye geçe-
meyen sınavlara, bir bölümde okuduğu hâlde yeniden gi-
renlerin oranının 500 binin üzerinde olması tesadüf olmasa
gerek.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?
A) Meslek seçimini belirleyen ne çok dinamik var, değil mi
B) Hatayı yapıyoruz ama nerede
C) İnsanı yaşamdan soğutan sebepleri saymak mümkün mü
D) Mesleklerinde mutlu olmayan insanlar grubu nasıl olu-
şuyor
E) Kaçımız ilgi, yetenek ve becerileri ortaya çıkaracak so-
ruları yöneltebildik kendimize
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
22.? Daha doğrusu bizi yanlış mesleğe sürükleyen, mutsuz- luğumuzun imani ne çok şey var. Bazen seçtiğimiz mesle- gin sunduğu mevkinin, bazen yüksek gelirinin, kimi zaman da popülaritesinin ya da ailemizden birilerinin yanlış yönlen- dirmesinin kurbanı olabiliyoruz. Olmasak da nice kurbanla- ra şahit oluyoruz. Günümüzde o kadar çok mağduru var ki hatalı meslek seçiminin. Çevrenizi 1 saat gözlemlemeniz ye- terli bunun için. Her sabah uyandığında ayakları geri geri gi- den ne çok kişiye şahit oluruz. Keyif almadığı işi yapmak zo- runda kalanın ızdırap kusan beden dilini çoğumuz fark ede- riz. Başarıyı ölçmekten ziyade bir sıralamadan öteye geçe- meyen sınavlara, bir bölümde okuduğu hâlde yeniden gi- renlerin oranının 500 binin üzerinde olması tesadüf olmasa gerek. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki- lerden hangisi getirilmelidir? A) Meslek seçimini belirleyen ne çok dinamik var, değil mi B) Hatayı yapıyoruz ama nerede C) İnsanı yaşamdan soğutan sebepleri saymak mümkün mü D) Mesleklerinde mutlu olmayan insanlar grubu nasıl olu- şuyor E) Kaçımız ilgi, yetenek ve becerileri ortaya çıkaracak so- ruları yöneltebildik kendimize
28. Bu durumu belki de en iyi, Sezen Aksu bir şarkısın-
da "Bir bedende kaç kişiyiz?" diyerek anlatmıştır. Her
birimiz oldukça kalabalığız. Yer, zaman, duygu ve
koşullara göre çok farklı sıfatlar giyebilir, çok farklı dav-
ranışlar sergileyebiliriz. Hiçbirimizin tüm gerçekliğini
kapsayan tek bir kelimeden bahsedemeyiz. Ne aptal
ne başarısız, ne iyi bir arkadaş ne de sabırlı, utangaç,
öz güvensiz. Tek bir şey değiliz çünkü biz çok fazla şe-
yiz. Bir bedende kim bilir kaç kişiyiz? O yüzden hiçbir
kimliği, hiçbir etiketi "ben" yapacak kadar sahiplenme-
mek lazım.
Bu parçadaki "bu durumu" sözüyle,
1. İnsan karşılaştığı her olay, olgu, durum karşısında
farklı kişilik özellikleri gösterebilir.
II. Aptal, öz güvensiz ve başarısız insanlar da yeterin-
ce çalışarak istediği başarıya ulaşabilir
.
III. İnsanların olaylar karşısında nasıl davranacağı belli
olmadığından onlara güvenmemek gerekir.
yargılarından hangileri ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
D) I ve II
E) e III
c) Yalnız III
) ve
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
28. Bu durumu belki de en iyi, Sezen Aksu bir şarkısın- da "Bir bedende kaç kişiyiz?" diyerek anlatmıştır. Her birimiz oldukça kalabalığız. Yer, zaman, duygu ve koşullara göre çok farklı sıfatlar giyebilir, çok farklı dav- ranışlar sergileyebiliriz. Hiçbirimizin tüm gerçekliğini kapsayan tek bir kelimeden bahsedemeyiz. Ne aptal ne başarısız, ne iyi bir arkadaş ne de sabırlı, utangaç, öz güvensiz. Tek bir şey değiliz çünkü biz çok fazla şe- yiz. Bir bedende kim bilir kaç kişiyiz? O yüzden hiçbir kimliği, hiçbir etiketi "ben" yapacak kadar sahiplenme- mek lazım. Bu parçadaki "bu durumu" sözüyle, 1. İnsan karşılaştığı her olay, olgu, durum karşısında farklı kişilik özellikleri gösterebilir. II. Aptal, öz güvensiz ve başarısız insanlar da yeterin- ce çalışarak istediği başarıya ulaşabilir . III. İnsanların olaylar karşısında nasıl davranacağı belli olmadığından onlara güvenmemek gerekir. yargılarından hangileri ilişkilendirilebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ve II E) e III c) Yalnız III ) ve
Epistemolojik anlamda neyin doğru olduğu değil de
6.
doğrunun ne olduğu üzerinde durulur. Bilginin kaynağı
ise aklın ve deneyimin varlığından haberdar eder. Bu
noktada akılcılık önemli görüşlerdendir. Bunlara göre
olarak tanımlamak mümkündür. Bilginin deneyimin bir
akil bilginin esas kaynağıdır. Bu grubu rasyonalistler
ürünü olduğunu savunanlar ise empirizmcilerdir. Bilgi
nin kaynağını hem akıl hem de deneyim olarak gören
sentezciler de vardır. Bunların dışında bilgiye sezgi ile
de ulaşılabileceğini savunanlar da vardır. Empirizmin
meşhur kavramı tabula rasadır. Empiristlere göre in-
san zihni doğduğunda bomboştur ve deneyimlerle bu
zihin doldurulabilir. Empiristler tümevarımsal akıl yü-
rütmeyi savunurlar. Deneyim duyularla gerçekleştirilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme.
miştir?
A) Epistemolojide akıl kavramı, bilginin esas kaynağı-
dır
B) Sentezciler bilginin kaynağı olarak birden fazla ve-
riyi birleştirirler.
C) Empiristler zihnin deneyimlerle dolduğunu düşü-
nürler.
D) Doğrunun ne olduğu sorgusunu epistemolojiyi sa-
vunanlar yaparlar.
E) Özelden genele doğru gidiş empiristlerin savundu-
ğu bir gidiştir.
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
Epistemolojik anlamda neyin doğru olduğu değil de 6. doğrunun ne olduğu üzerinde durulur. Bilginin kaynağı ise aklın ve deneyimin varlığından haberdar eder. Bu noktada akılcılık önemli görüşlerdendir. Bunlara göre olarak tanımlamak mümkündür. Bilginin deneyimin bir akil bilginin esas kaynağıdır. Bu grubu rasyonalistler ürünü olduğunu savunanlar ise empirizmcilerdir. Bilgi nin kaynağını hem akıl hem de deneyim olarak gören sentezciler de vardır. Bunların dışında bilgiye sezgi ile de ulaşılabileceğini savunanlar da vardır. Empirizmin meşhur kavramı tabula rasadır. Empiristlere göre in- san zihni doğduğunda bomboştur ve deneyimlerle bu zihin doldurulabilir. Empiristler tümevarımsal akıl yü- rütmeyi savunurlar. Deneyim duyularla gerçekleştirilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme. miştir? A) Epistemolojide akıl kavramı, bilginin esas kaynağı- dır B) Sentezciler bilginin kaynağı olarak birden fazla ve- riyi birleştirirler. C) Empiristler zihnin deneyimlerle dolduğunu düşü- nürler. D) Doğrunun ne olduğu sorgusunu epistemolojiyi sa- vunanlar yaparlar. E) Özelden genele doğru gidiş empiristlerin savundu- ğu bir gidiştir.
4.
Çantasından çıkardığı yelpazeyle serinlemeye
çalıştı. Yaşlıca, beyefendi bir şoförün verdiği ad-
resi bulacağına güvenerek sabrını ve güvenini
yitirmemeye çalıştı. Sonunda ödülünü de aldı.
İşte doğduğu sokak... Neredeyse eski günlerde-
ki gibi, hayli yaşlı ama başı dik bir insan misali
karşısındaydı. Hiçbir şey değişmemişti: İki katlı
taş Rum evleri; daracık, üzgün sokaklar, camlar-
daki renkli çiçekli saksılar...
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurulmamıştır?
A) Niteleme sözcüklerine
B) Sayıp dökmeye
C) Kişileştirmelere
D) Eksiltili cümleye
E) Hâkim bakış açısıyla anlatıma
Lise Türkçe
Sözlü İletişim
4. Çantasından çıkardığı yelpazeyle serinlemeye çalıştı. Yaşlıca, beyefendi bir şoförün verdiği ad- resi bulacağına güvenerek sabrını ve güvenini yitirmemeye çalıştı. Sonunda ödülünü de aldı. İşte doğduğu sokak... Neredeyse eski günlerde- ki gibi, hayli yaşlı ama başı dik bir insan misali karşısındaydı. Hiçbir şey değişmemişti: İki katlı taş Rum evleri; daracık, üzgün sokaklar, camlar- daki renkli çiçekli saksılar... Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A) Niteleme sözcüklerine B) Sayıp dökmeye C) Kişileştirmelere D) Eksiltili cümleye E) Hâkim bakış açısıyla anlatıma