Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dede Korkut Hikâyeleri Soruları

9.
Görme engelli insanlar için hazırlanan "Sesli Kü-
tüphane" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bag-
tı kütüphaneler veya özel kütüphanelerin okurları
aracılığıyla görme engelli üyelerin talepleri doğrul-
tusunda seslendirdiği kitaplardan oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili
sözlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Devlete değil, kişiye ait
B) İstikamet
C) Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan
D) Tasarlanan
E) Meydana gelmek
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
9. Görme engelli insanlar için hazırlanan "Sesli Kü- tüphane" T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bag- tı kütüphaneler veya özel kütüphanelerin okurları aracılığıyla görme engelli üyelerin talepleri doğrul- tusunda seslendirdiği kitaplardan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? A) Devlete değil, kişiye ait B) İstikamet C) Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan D) Tasarlanan E) Meydana gelmek
9. (...)
Dedem Korkut gelerek neşeli havalar çaldı, destan
söyledi, deyiş dedi. Gazi erenlerin başına ne geldi-
ğini söyledi:
"Şimdi hani dediğim bey erenler
Dünya benim diyenler
Ecel aldı yer gizledi
+
Fâni dünya kime kaldı
Gelimli gidimli dünya
Son ucu ölümlü dünya
Ecel geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni
nâmerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği ümidin
kesilmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul
olsun. Âmin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün.
Derlesin, toplasın günahınızı; adı güzel Muhammed
Mustafa'ya bağışlasın hanım hey!..."
Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınan bu parça için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Inancın edebî eserlere yansıması söz konusudur.
B) Açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır.
C) Manzum ve mensur bölümler vardır.
D) Sözlü döneme ait motiflerden yararlanılmıştır.
E) Dinî ifadelere yer verilmiştir
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
9. (...) Dedem Korkut gelerek neşeli havalar çaldı, destan söyledi, deyiş dedi. Gazi erenlerin başına ne geldi- ğini söyledi: "Şimdi hani dediğim bey erenler Dünya benim diyenler Ecel aldı yer gizledi + Fâni dünya kime kaldı Gelimli gidimli dünya Son ucu ölümlü dünya Ecel geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni nâmerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği ümidin kesilmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Âmin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün. Derlesin, toplasın günahınızı; adı güzel Muhammed Mustafa'ya bağışlasın hanım hey!..." Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Inancın edebî eserlere yansıması söz konusudur. B) Açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. C) Manzum ve mensur bölümler vardır. D) Sözlü döneme ait motiflerden yararlanılmıştır. E) Dinî ifadelere yer verilmiştir
Test 30
7. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda
B
Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda
Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye
Yollarını bekledim, görüneceksin diye
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi
yoktur?
Aj kaj
A) Kaynaştırma ünsüzü
in Ulama
B) Ünsüz uyumu
D) Ünlü düşmesi
EYÜnlü daralması
oses biobr
8. (1) Kendi hayatını savunamayanların sonu, başkalarının
11
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
Test 30 7. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda B Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye Yollarını bekledim, görüneceksin diye Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? Aj kaj A) Kaynaştırma ünsüzü in Ulama B) Ünsüz uyumu D) Ünlü düşmesi EYÜnlü daralması oses biobr 8. (1) Kendi hayatını savunamayanların sonu, başkalarının 11
Ömrünü sorgulamalarla geçiren insan, evrene dair
bilgisini artırdıkça belirsizliklerin de çoğaldığını fark
etmiştir.
Yaşam süresi kısıtlı olmasına rağmen insanoğlu,
belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur
her zaman.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-
dir?
(A)
A) Evrene dair bilgisini artırdıkça belirsizliğin de çoğal-
dığını fark eden insanoğlu, kısıtlı yaşam süresinde
bu belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuş-
tur.
B Yaşam süresi kısıtlı insanoğlu, ömrünü sorgula-
malarla geçirmek istediğinden belirsizlikleri ortadan
kaldırmakla meşgul olmuş, evrene dair bilgisini artır-
dıkça da belirsizliklerin çoğaldığını fark etmiştir.
insanoğlu, kısıtlı yaşam süresine rağmen ömrünü
sorgulamalarla geçirip belirsizlikleri ortadan kaldır-
makla meşgul olmuşsa da evrene dair bilgisini artır-
dıkça belirsizliklerin de çoğaldığını fark etmiştir.
Ömrünü sorgulamalarla geçiren insanoğlu, kısıtlı
yaşam süresinde belirsizliklerin çoğaldığını fark et-
tikçe evrene dair bilgilerini de artırmıştır.
E Bilgisini artıran insanoğlu kısıtlı yaşam süresine rağ-
men ömrü boyunca evrene dair sorgulamalarla ve
belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
Ömrünü sorgulamalarla geçiren insan, evrene dair bilgisini artırdıkça belirsizliklerin de çoğaldığını fark etmiştir. Yaşam süresi kısıtlı olmasına rağmen insanoğlu, belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur her zaman. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi- dir? (A) A) Evrene dair bilgisini artırdıkça belirsizliğin de çoğal- dığını fark eden insanoğlu, kısıtlı yaşam süresinde bu belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuş- tur. B Yaşam süresi kısıtlı insanoğlu, ömrünü sorgula- malarla geçirmek istediğinden belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuş, evrene dair bilgisini artır- dıkça da belirsizliklerin çoğaldığını fark etmiştir. insanoğlu, kısıtlı yaşam süresine rağmen ömrünü sorgulamalarla geçirip belirsizlikleri ortadan kaldır- makla meşgul olmuşsa da evrene dair bilgisini artır- dıkça belirsizliklerin de çoğaldığını fark etmiştir. Ömrünü sorgulamalarla geçiren insanoğlu, kısıtlı yaşam süresinde belirsizliklerin çoğaldığını fark et- tikçe evrene dair bilgilerini de artırmıştır. E Bilgisini artıran insanoğlu kısıtlı yaşam süresine rağ- men ömrü boyunca evrene dair sorgulamalarla ve belirsizlikleri ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur.
20. Fakir Baykurt'un bütün romanlarında konular, Yaşar Ke-
mal'den farklı olarak büyük toprak sahipleri ve onlara
bağımlı köylüler arasındaki çatışmalarla ilgili değildir.
Yazar, tersine köy halkı arasındaki çatışmaların tahrip
edici etkilerini ele almaktadır. Söz gelimi Yılanların Öcü,
Irazcanın Dirliği ve Kara Ahmet Destanı'nda konunun çe-
kirdeğini; onlara aktarılan namus ve kin düşünceleriyle
sürüklenen, birbirlerinin yaşamlarını güçleştiren, fakir
yaşam koşullarını iyileştirmelerinde birbirlerini karşılıklı
olarak engelleyen, köydeki iki aile arasındaki acımasız
düşmanlık oluşturmaktadır. Uzun yıllar öğretmenlik yap-
mış olan yazar, düşmanlığın ve zalimliğin temel nedeni
olarak köylülerin bilgisizliğini ve cahilliğini görmekte ve
yaşam koşullarının düzeltilmesi için her şeyden önce
aydınlatılma ve eğitimi şart koşmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Açıklama
6) Örneklendirme
B) Tanık gösterme
D) Karşılaştırma
E) Sessel yineleme
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
20. Fakir Baykurt'un bütün romanlarında konular, Yaşar Ke- mal'den farklı olarak büyük toprak sahipleri ve onlara bağımlı köylüler arasındaki çatışmalarla ilgili değildir. Yazar, tersine köy halkı arasındaki çatışmaların tahrip edici etkilerini ele almaktadır. Söz gelimi Yılanların Öcü, Irazcanın Dirliği ve Kara Ahmet Destanı'nda konunun çe- kirdeğini; onlara aktarılan namus ve kin düşünceleriyle sürüklenen, birbirlerinin yaşamlarını güçleştiren, fakir yaşam koşullarını iyileştirmelerinde birbirlerini karşılıklı olarak engelleyen, köydeki iki aile arasındaki acımasız düşmanlık oluşturmaktadır. Uzun yıllar öğretmenlik yap- mış olan yazar, düşmanlığın ve zalimliğin temel nedeni olarak köylülerin bilgisizliğini ve cahilliğini görmekte ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için her şeyden önce aydınlatılma ve eğitimi şart koşmaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Açıklama 6) Örneklendirme B) Tanık gösterme D) Karşılaştırma E) Sessel yineleme
"İnsanlar" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"sözde özne" göreviyle kullanılmıştır?
A) İnsanlar, sevmedikleri ortamlarda çok uzun süre kalır-
sa sıkılır.
(B) insanlar, bazen her şeye söylenir ama ellerine bir şey
geçmez.
C) İnsanlar, yaşadığımız dünyada çok kolay kandırılır
diğer insanlarca.
D) İnsanlar, geçmişi düşünür ve nerede o eski günler, diye
hayıflanır.
E) İnsanlar, yardımlaşma konusunda son zamanlarda
daha duyarlı olmaya başladı.
9.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
"İnsanlar" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sözde özne" göreviyle kullanılmıştır? A) İnsanlar, sevmedikleri ortamlarda çok uzun süre kalır- sa sıkılır. (B) insanlar, bazen her şeye söylenir ama ellerine bir şey geçmez. C) İnsanlar, yaşadığımız dünyada çok kolay kandırılır diğer insanlarca. D) İnsanlar, geçmişi düşünür ve nerede o eski günler, diye hayıflanır. E) İnsanlar, yardımlaşma konusunda son zamanlarda daha duyarlı olmaya başladı. 9.
1
Düşünce ve edebiyat yapıtlarında sözcükler, yapı taşlarıdır. Önemli
plan malzeme değil, yapıdır. Bugünkü Türkçede yabancı veya öz
Türkçe diye ayrım yapılmazsa düşünce ve duyguyu ifade edecek
zenginlik bulunur. Böyle bir ayrımın sonuçları incelenirse Türkçeye
haksızlığın büyük boyutlara ulaştığı görülecektir. Umarız ki yapı
taşları olan sözcükler, yapıtlara en iyi şekilde yerleştirilir.
Bu parçada geçen "sözcüklerin yapı taşı olması" sözüyle anla-
tılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A Yazarın düşüncelerini yansıtması
BY Türkçenin, sözcük yönünden zengin olması
Dilin, yabancı etkilerden kurtarılması
İfadenin temel unsuru olması
E) Başarılı yapıtların sade bir dille oluşturulması
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
1 Düşünce ve edebiyat yapıtlarında sözcükler, yapı taşlarıdır. Önemli plan malzeme değil, yapıdır. Bugünkü Türkçede yabancı veya öz Türkçe diye ayrım yapılmazsa düşünce ve duyguyu ifade edecek zenginlik bulunur. Böyle bir ayrımın sonuçları incelenirse Türkçeye haksızlığın büyük boyutlara ulaştığı görülecektir. Umarız ki yapı taşları olan sözcükler, yapıtlara en iyi şekilde yerleştirilir. Bu parçada geçen "sözcüklerin yapı taşı olması" sözüyle anla- tılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A Yazarın düşüncelerini yansıtması BY Türkçenin, sözcük yönünden zengin olması Dilin, yabancı etkilerden kurtarılması İfadenin temel unsuru olması E) Başarılı yapıtların sade bir dille oluşturulması
5.
Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Listeleri'ne kaydettirdiği 18 unsur ile 178 ülke içinde en
çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer
alıyor.
Bu cümleyle ilgili,
1. Türkiye'de somut olmayan kültürel miras kapsamında
18 unsur bulunmaktadır.
II. UNESCO sadece kültür alanında çalışma yapan bir
kuruluştur.
III. UNESCO Somut Olmayan Küitürel Miras Listesi'nde
Türkiye'den daha az kültürel miras kaydettiren ülkeler
bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
5. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 18 unsur ile 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu cümleyle ilgili, 1. Türkiye'de somut olmayan kültürel miras kapsamında 18 unsur bulunmaktadır. II. UNESCO sadece kültür alanında çalışma yapan bir kuruluştur. III. UNESCO Somut Olmayan Küitürel Miras Listesi'nde Türkiye'den daha az kültürel miras kaydettiren ülkeler bulunmaktadır. yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
10. Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!
Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim
Okşa biraz!
Bu dizelerde;
1.Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamlaması vardır.
II. Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
III. Tamlananı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) ve III
ve ll
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
10. Senin dudakların pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim doğduğum köylerde Ceviz ağaçları yoktu, Ben bu yüzden serinliğe hasretim Okşa biraz! Bu dizelerde; 1.Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamlaması vardır. II. Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. III. Tamlananı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) ve III ve ll
ağıdaki cümlelerin başına yargılar doğruysa "D" yanlışsa "Y" yazınız.
(Dede Korkut Hikâyeleri'nin manzum ve mensur iç içe bir yapısı vardır. Halk nesri
ile yazılmıştır ve Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
ağıdaki cümlelerin başına yargılar doğruysa "D" yanlışsa "Y" yazınız. (Dede Korkut Hikâyeleri'nin manzum ve mensur iç içe bir yapısı vardır. Halk nesri ile yazılmıştır ve Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur.
29. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili özelliklerden
hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Destan geleneğinden hikâye geleneğine geçi-
şin ilk ürünüdür.
B) Uygur Türkçesi ile yazılmıştır.
C) On iki hikâyeden oluşmaktadır.
D) Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini ve
mücadelelerini anlatır.
E) 15. yüzyılda yazıya aktarılmıştır.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
29. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili özelliklerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Destan geleneğinden hikâye geleneğine geçi- şin ilk ürünüdür. B) Uygur Türkçesi ile yazılmıştır. C) On iki hikâyeden oluşmaktadır. D) Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini ve mücadelelerini anlatır. E) 15. yüzyılda yazıya aktarılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için
yanlıştır?
Nazım ve nesir karışık yazılmaları, kısa olmaları,
ayrıntılar üzerinde durmamaları bakımlarından da halk &
hikâyesi karakteri taşımaktadır.
S
Oğuz Türkçesiyle söylenen hikâyelerin; Dresden'de,
Vatikan'da yazma nüshaları vardır.
C) Arapça ve Farsçada geçen dinî kavramlar dışında
Türkçenin seçkin örnekleri arasında yerini alır.
Daynağı Türk, Arap-İslam ve Hint-Iran olan, büyük
ölçüde meddahlar ve saz ustası âşıklar tarafından
anlatılan hikâyelerde ezgi ve şiir iç içedir.
Destan döneminden halk hikâyeciliği dönemine geçişin
ilk örneği kabul edilen eserde cümle içi kafiyeler, cümle
sonlarındaki seciler, deyimler dikkati çeker.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için yanlıştır? Nazım ve nesir karışık yazılmaları, kısa olmaları, ayrıntılar üzerinde durmamaları bakımlarından da halk & hikâyesi karakteri taşımaktadır. S Oğuz Türkçesiyle söylenen hikâyelerin; Dresden'de, Vatikan'da yazma nüshaları vardır. C) Arapça ve Farsçada geçen dinî kavramlar dışında Türkçenin seçkin örnekleri arasında yerini alır. Daynağı Türk, Arap-İslam ve Hint-Iran olan, büyük ölçüde meddahlar ve saz ustası âşıklar tarafından anlatılan hikâyelerde ezgi ve şiir iç içedir. Destan döneminden halk hikâyeciliği dönemine geçişin ilk örneği kabul edilen eserde cümle içi kafiyeler, cümle sonlarındaki seciler, deyimler dikkati çeker.
8. Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki "Dede Korkut" tipi
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uluğ Türk veya Irkıl Atar gibi öğüt veren bilgili,
12A
tecrübeli Türk büyüklerindendir.
Dede
B) İhtiyaç duyduğunda keramet gösteriebilen veli
konumundadır.
C) Ad vermek, kahramanlara övgüler düzmek kötü-
lere beddua etmek onun görevlerindendir.
D) Bilicidir, gaipten haber verir.
il qhs0
E) Alp tipinin tüm özelliklerini barındırır.
Il evi (A
angis
A 15.
Hil
gu
20
OH
DH
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
8. Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki "Dede Korkut" tipi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Uluğ Türk veya Irkıl Atar gibi öğüt veren bilgili, 12A tecrübeli Türk büyüklerindendir. Dede B) İhtiyaç duyduğunda keramet gösteriebilen veli konumundadır. C) Ad vermek, kahramanlara övgüler düzmek kötü- lere beddua etmek onun görevlerindendir. D) Bilicidir, gaipten haber verir. il qhs0 E) Alp tipinin tüm özelliklerini barındırır. Il evi (A angis A 15. Hil gu 20 OH DH
EV (1) Zamana direnmekten yorgun düşer eski evlerin duvar-
larındaki sararmış fotoğraflar. (II) Gidenlerin altını daha
koyu çizen bir kalem dokunmuştur sanki her birine. (III)
Bu dokunuş, gidenleri daha belirgin bir şekilde hissettirir
bize. (IV) Onlara bakarken/buğulanan gözler, biraz sonra
damla damla akacak yaşların habercisidir. (V) Zamanın
alıp götürdüğü dostlara duyulan özlem, yaş olup akar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, ilgi eki kullanılmıştır.
BY IT. cümle; devrik, olumlu bir fiil cümlesidir.
III. cümlenin yüklemi, etken ve geçişli bir fiildir.
D) IV. cümle; özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşan
birleşik bir isim cümlesidir.
E) V cümlenin öznesi, sifat tamlamasından oluşmuştur.
S- TYT 12
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
EV (1) Zamana direnmekten yorgun düşer eski evlerin duvar- larındaki sararmış fotoğraflar. (II) Gidenlerin altını daha koyu çizen bir kalem dokunmuştur sanki her birine. (III) Bu dokunuş, gidenleri daha belirgin bir şekilde hissettirir bize. (IV) Onlara bakarken/buğulanan gözler, biraz sonra damla damla akacak yaşların habercisidir. (V) Zamanın alıp götürdüğü dostlara duyulan özlem, yaş olup akar. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, ilgi eki kullanılmıştır. BY IT. cümle; devrik, olumlu bir fiil cümlesidir. III. cümlenin yüklemi, etken ve geçişli bir fiildir. D) IV. cümle; özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşan birleşik bir isim cümlesidir. E) V cümlenin öznesi, sifat tamlamasından oluşmuştur. S- TYT 12
12. I. Kitapta yer alan manzum parçalara "soy", böyle manzu-
meler söylemeye de "soylama" denilmektedir.
II. İçeriği itibarıyla insan davranışlarını konu alan çok yönlü
dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir.
Bazı özellikleri verilen eserler, aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
||
A) Divân-ı Hikmet
Kutadgu Bilig
B) Dede Korkut Kitabı
Atabetü'l Hakayık
C)
Divânu Lugâti't-Türk
Dede Korkut Kitabı
D) Divân-ı Hikmet
Divânu Lugâti't-Türk
E) Kutadgu Bilig
Muhakemetü'l Lugateyn
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
12. I. Kitapta yer alan manzum parçalara "soy", böyle manzu- meler söylemeye de "soylama" denilmektedir. II. İçeriği itibarıyla insan davranışlarını konu alan çok yönlü dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir. Bazı özellikleri verilen eserler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? || A) Divân-ı Hikmet Kutadgu Bilig B) Dede Korkut Kitabı Atabetü'l Hakayık C) Divânu Lugâti't-Türk Dede Korkut Kitabı D) Divân-ı Hikmet Divânu Lugâti't-Türk E) Kutadgu Bilig Muhakemetü'l Lugateyn
AYT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
14.
12. "Beyler, kardeş uğruna Tepegöz ile buluşacağım; ne bu-
yurursunuz?" dedi. Kazan Bey burada söylemiş, görelim
hanım ne söylemiş:
14. yüz
dolu S
Dönem
divan s
Der :
Ibrahin
"Kara ejderha oldu Tepegöz
ğildir.
Gökyüzünden çevirdim yenemedim Basat
Amas
Yuka
Kara kaplan oldu Tepegöz
hang
Kara kara dağlarda çevirdim yenemedim Basat
A)
Kükremiş aslan oldu Tepegöz
Kalın sazlarda çevirdim yenemedim Basat
Er olsan, bey olsan da bre
Ben Kazan gibi olmayasın Basat"
Dedi:
"Ak sakallı babanı ağlatma
Ak bürçekli ananı sızlatma"
1
Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Nazım - nesir karışık oluşturulmuştur.
B) Doğaüstü varlığa yer verilmiştir.
Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Bir masaldan alınmıştır.
E) Destana ait özellikler taşımaktadır.
1
1
1
1
1
I
1
1
B)
15.
Lise Türkçe
Dede Korkut Hikâyeleri
AYT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 14. 12. "Beyler, kardeş uğruna Tepegöz ile buluşacağım; ne bu- yurursunuz?" dedi. Kazan Bey burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: 14. yüz dolu S Dönem divan s Der : Ibrahin "Kara ejderha oldu Tepegöz ğildir. Gökyüzünden çevirdim yenemedim Basat Amas Yuka Kara kaplan oldu Tepegöz hang Kara kara dağlarda çevirdim yenemedim Basat A) Kükremiş aslan oldu Tepegöz Kalın sazlarda çevirdim yenemedim Basat Er olsan, bey olsan da bre Ben Kazan gibi olmayasın Basat" Dedi: "Ak sakallı babanı ağlatma Ak bürçekli ananı sızlatma" 1 Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nazım - nesir karışık oluşturulmuştur. B) Doğaüstü varlığa yer verilmiştir. Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılmıştır. D) Bir masaldan alınmıştır. E) Destana ait özellikler taşımaktadır. 1 1 1 1 1 I 1 1 B) 15.