%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Soruları

10. Düşün Hayri İrdal, düşün aziz dostum bu ne sözdür?
Bu demektir ki iyi ayarlanmış bir saat, bir saniyeyi bi
le ziyan etmez! Hâlbuki biz ne yapıyoruz? Bütün şe
hir ve memleket ne yapıyor? Ayarı bozuk saatlerimiz-
le yarı vaktimizi kaybediyoruz.
Bu parçanın alındığı roman aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sahnenin Dışındakiler
B) Huzur
C) Ay'daki Kadın
D) Mahur Beste
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
10. Düşün Hayri İrdal, düşün aziz dostum bu ne sözdür? Bu demektir ki iyi ayarlanmış bir saat, bir saniyeyi bi le ziyan etmez! Hâlbuki biz ne yapıyoruz? Bütün şe hir ve memleket ne yapıyor? Ayarı bozuk saatlerimiz- le yarı vaktimizi kaybediyoruz. Bu parçanın alındığı roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sahnenin Dışındakiler B) Huzur C) Ay'daki Kadın D) Mahur Beste E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
33. Bu parçaya göre Yaşar Kemal'in romanlarını okuyan
birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi
beklenmez?
E
A
A) Eski insanların yaşam tarzlarını bütün renkleriyle
görebildim.
+B) Sosyal olayların dinamiklerini ve zaman içindeki
değişimlerini fark ettim.
+
C) Dünya üzerindeki mistik öğretilerin; güzellikleri,
oluşumları ve temelleri hakkında bilgi edindim.
+ D) Benliğimi inşa eden özerk yanların farkına vardım.
Bir bilinmezin içinde kaldığım zamanı, yazarın bir
sonraki hamlesinin ne olacağını düşünerek geçirdim.
+E
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
33. Bu parçaya göre Yaşar Kemal'in romanlarını okuyan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? E A A) Eski insanların yaşam tarzlarını bütün renkleriyle görebildim. +B) Sosyal olayların dinamiklerini ve zaman içindeki değişimlerini fark ettim. + C) Dünya üzerindeki mistik öğretilerin; güzellikleri, oluşumları ve temelleri hakkında bilgi edindim. + D) Benliğimi inşa eden özerk yanların farkına vardım. Bir bilinmezin içinde kaldığım zamanı, yazarın bir sonraki hamlesinin ne olacağını düşünerek geçirdim. +E Diğer sayfaya geçiniz.
4. Sanatçının Biz insanlar romanından sonra yayımlanan di-
ğer romanı ----, birine tamamen siyah, ötekine beyazın ha-
kim olduğu iki bölümden oluşur. Parapsikolojiye meraklı
yazar, birinci bölümde hasta ve huzursuz kahramanı Ferid'i
binbir olay içinde tanıttıktan sonra ikinci bölümde bir an-
da beyaz rengin hakimiyetindeki pansiyonda huzura ka-
vuşturur ve bütün dertlerinden bir anda sıyıran esrarlı bir
olay yaşatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden
hangisi getirilebilir?
A) Fatih - Harbiye
B) Ibrahim Efendi Konağı
C) Matmazal Norallya'nın Koltuğu
D) Ateş Böcekleri
E) Sözde Kızlar
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
4. Sanatçının Biz insanlar romanından sonra yayımlanan di- ğer romanı ----, birine tamamen siyah, ötekine beyazın ha- kim olduğu iki bölümden oluşur. Parapsikolojiye meraklı yazar, birinci bölümde hasta ve huzursuz kahramanı Ferid'i binbir olay içinde tanıttıktan sonra ikinci bölümde bir an- da beyaz rengin hakimiyetindeki pansiyonda huzura ka- vuşturur ve bütün dertlerinden bir anda sıyıran esrarlı bir olay yaşatır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilebilir? A) Fatih - Harbiye B) Ibrahim Efendi Konağı C) Matmazal Norallya'nın Koltuğu D) Ateş Böcekleri E) Sözde Kızlar
3. Cumhuriyet Devi'nde ---- gibi bazı sanatçılar eserlerinde
çoğunlukla psikolojik durumlanı ele almışlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilemez?
A) Peyami Safa
B) Tank Buğra
C) Mustafa Kutlu
D) Samiha Ayverdi
E) Rıfat Ilgaz
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
3. Cumhuriyet Devi'nde ---- gibi bazı sanatçılar eserlerinde çoğunlukla psikolojik durumlanı ele almışlardır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? A) Peyami Safa B) Tank Buğra C) Mustafa Kutlu D) Samiha Ayverdi E) Rıfat Ilgaz
20.
debiyatı
belirli bir dünya görüşü vermeyi amaçladığı roman-
larında hemen hemen aynen yinelenen bir şema görülür.
Bu şemaya göre bu romanlarda üçü erkek, biri kız belli
başlı dört kahramanın bulunduğu bir aşk öyküsü anlatı-
lir. Erkeklerden biri Batılı, diğeri Doğulu değerleri temsil
etmektedir. İkisi arasında bir süre tereddütte kalan genç
kız ile bir de yazarın görüşlerini veren bilgili ve yerli-
ulusal değerlere bağlı başka bir kahraman daha vardır.
Romanda kahramanlar gibi Fatih ve Harbiye mekânları
da Doğu ve Batı'yı temsil eder. Aynı dönemde
romanlarında "geçmiş zamanın peşinde"dir. Yazar, yirmi
dört saate sığdırılan romanında geriye dönüşlerle za-
manın genişletildiği hacimli bir roman ortaya koymuştur.
II. Dünya Savaşı öncesi gün başlayan roman, savaşın
başlama haberiyle sona erer.
ise
1111
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Tarık Buğra'nın - Peyami Safa
B Peyami Safa'nın - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Sabahattin Ali'nin - Sadri Ertem
D) Abdülhak Şinasi Hisar'ın - Aka Gündüz
E) Samiha Ayverdi'nin - Bilge Karasu
22
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
20. debiyatı belirli bir dünya görüşü vermeyi amaçladığı roman- larında hemen hemen aynen yinelenen bir şema görülür. Bu şemaya göre bu romanlarda üçü erkek, biri kız belli başlı dört kahramanın bulunduğu bir aşk öyküsü anlatı- lir. Erkeklerden biri Batılı, diğeri Doğulu değerleri temsil etmektedir. İkisi arasında bir süre tereddütte kalan genç kız ile bir de yazarın görüşlerini veren bilgili ve yerli- ulusal değerlere bağlı başka bir kahraman daha vardır. Romanda kahramanlar gibi Fatih ve Harbiye mekânları da Doğu ve Batı'yı temsil eder. Aynı dönemde romanlarında "geçmiş zamanın peşinde"dir. Yazar, yirmi dört saate sığdırılan romanında geriye dönüşlerle za- manın genişletildiği hacimli bir roman ortaya koymuştur. II. Dünya Savaşı öncesi gün başlayan roman, savaşın başlama haberiyle sona erer. ise 1111 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Tarık Buğra'nın - Peyami Safa B Peyami Safa'nın - Ahmet Hamdi Tanpınar C) Sabahattin Ali'nin - Sadri Ertem D) Abdülhak Şinasi Hisar'ın - Aka Gündüz E) Samiha Ayverdi'nin - Bilge Karasu 22
sanatçılar köy gerçeklerini dile ge
c) Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan
d) Peyami Safa, Tarık Buğra..
e) .....
romanlarıdır.
yansıtan yazarlarımızdır.
...romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir.
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
sanatçılar köy gerçeklerini dile ge c) Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan d) Peyami Safa, Tarık Buğra.. e) ..... romanlarıdır. yansıtan yazarlarımızdır. ...romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir.
Gün gitt
larının
rayani sor
a araciğ
rler alır. Bo
- türlü bas
Beypazanita
oğru başka
nir. Anza
Okat yakine
Yunanlılam
ylentileri ye
inir, Imami
- Onu Iman
eklisi Hasa
kahramanla
i barındıra
eme alınm
uşturulmu
20
1. 1923 - 1950 yılları arasında yazarlar 3. Ak
De
ka
toplumsal konuların yanı sıra bireyin iç
dünyasını yansıtan eserlere de yer ver-
mişlerdin İnsan gerçekliği toplumsal
yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatıl
Sa
mıştır. Bireyin bunalımı, sıkıntışı, yalnızlığı,
It
kendisiyle hesaplaşması gibi temalar iş-
lenmiştir. Olay örgüsü kişilerin ruh halini
W
ve iç çatışmasını yansıtmak amacıyla ku-
rulmuştur. Çağrışıma açık bir dil kullanıla-
Hotoli olduen söylenin
rak psikolojik tahlil ve tasvirlerin ağırlıkta
olduğu bir anlatım sergilenmiştir. Eser-
lerde özellikle sosyal sorunlara eğilme ve
çözüm bulma amaçlanmıştır.
ser
Hocam
Bu parçadaki numaralanmış ifadele-
rin hangisinde bir yanlışlık yapılmış-
tır?
A) I. B) II.
C) III. D) IV. E) V.
Hata
2. İğreniyorum kendimden. Niçin böyle-
yim? Böyle olmamak elimde mi? Samim,
Samim... Gelmeyecektir. Bir daha buluş-
mak istemez benimle. İstemez mi? Be-
nim neyim o? O, hayatımda niçin vardı?
me
ça
be
tü
ğu
za
tel
ca
sü
da
be
ba
tü.
Bu
1.
II.
III.
ya
A)
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
Gün gitt larının rayani sor a araciğ rler alır. Bo - türlü bas Beypazanita oğru başka nir. Anza Okat yakine Yunanlılam ylentileri ye inir, Imami - Onu Iman eklisi Hasa kahramanla i barındıra eme alınm uşturulmu 20 1. 1923 - 1950 yılları arasında yazarlar 3. Ak De ka toplumsal konuların yanı sıra bireyin iç dünyasını yansıtan eserlere de yer ver- mişlerdin İnsan gerçekliği toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatıl Sa mıştır. Bireyin bunalımı, sıkıntışı, yalnızlığı, It kendisiyle hesaplaşması gibi temalar iş- lenmiştir. Olay örgüsü kişilerin ruh halini W ve iç çatışmasını yansıtmak amacıyla ku- rulmuştur. Çağrışıma açık bir dil kullanıla- Hotoli olduen söylenin rak psikolojik tahlil ve tasvirlerin ağırlıkta olduğu bir anlatım sergilenmiştir. Eser- lerde özellikle sosyal sorunlara eğilme ve çözüm bulma amaçlanmıştır. ser Hocam Bu parçadaki numaralanmış ifadele- rin hangisinde bir yanlışlık yapılmış- tır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Hata 2. İğreniyorum kendimden. Niçin böyle- yim? Böyle olmamak elimde mi? Samim, Samim... Gelmeyecektir. Bir daha buluş- mak istemez benimle. İstemez mi? Be- nim neyim o? O, hayatımda niçin vardı? me ça be tü ğu za tel ca sü da be ba tü. Bu 1. II. III. ya A)
4- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
a) Cumhuriyet£in ilk yıllarında Y.Kadri, H.Edip Adıvar,M.C.Kuntay gibi isimler
b) Anayurt Oteli adlı eseri ile bilinen
..........modernizmin Türk edebiyatındaki isimlerindendir.
,Beyaz Gemi adlı eseriyle de tanınınr.
c) Kırgız edebiyatının tanınmış sanatçısı
d)....
e) Cümle içindeki eş görevli sözcükleri ,sıralı cümleleri ,öznenin vurgulanması gereken durumlarda
...anlayışını devam ettirir.
Cumhuriyet döneminde bireyin iç dünyasını ele alan eserler veren sanatçılardır.
noktalama işareti kullanılır.
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
4- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. a) Cumhuriyet£in ilk yıllarında Y.Kadri, H.Edip Adıvar,M.C.Kuntay gibi isimler b) Anayurt Oteli adlı eseri ile bilinen ..........modernizmin Türk edebiyatındaki isimlerindendir. ,Beyaz Gemi adlı eseriyle de tanınınr. c) Kırgız edebiyatının tanınmış sanatçısı d).... e) Cümle içindeki eş görevli sözcükleri ,sıralı cümleleri ,öznenin vurgulanması gereken durumlarda ...anlayışını devam ettirir. Cumhuriyet döneminde bireyin iç dünyasını ele alan eserler veren sanatçılardır. noktalama işareti kullanılır.
11. Roman, dış görünüşü hayatın ekseni kabul edilen,
alafrangalığı ve körü körüne Batı hayranlığını model
alan Meftun isimli bir gencin yaşadığı maceralar
üzerine kurulmuştur. Eser, Batı hayranı alafranga
Meftun ve ailesinin başından geçen komik olayları
işler. Ancak bunlar, ülkemizde Tanzimat ile başlayan
Batılılaşma çabasının yanlış yönlerini gösteren komik
ve düşündürücü olaylardır. Eser, edebiyatımızda yanlış
Batılılaşmayı işleyen ilk roman değildir. Ondan önce
Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası ve Ahmet Mithat
Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanları
vardır. Meftun tipi de Araba Sevdası'ndaki Bihruz ve
Felatun Bey ile Rakım Efendi'deki Felatun'un farklı bir
yansımasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen eserin
yazarına ait değildir?
A) Hakka Sığındık
B) Gulyabani
Kalp Ağrısı
D) Mürebbiye
E) Şık
Diğer sayfaya geçiniz.
13.
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
11. Roman, dış görünüşü hayatın ekseni kabul edilen, alafrangalığı ve körü körüne Batı hayranlığını model alan Meftun isimli bir gencin yaşadığı maceralar üzerine kurulmuştur. Eser, Batı hayranı alafranga Meftun ve ailesinin başından geçen komik olayları işler. Ancak bunlar, ülkemizde Tanzimat ile başlayan Batılılaşma çabasının yanlış yönlerini gösteren komik ve düşündürücü olaylardır. Eser, edebiyatımızda yanlış Batılılaşmayı işleyen ilk roman değildir. Ondan önce Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası ve Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanları vardır. Meftun tipi de Araba Sevdası'ndaki Bihruz ve Felatun Bey ile Rakım Efendi'deki Felatun'un farklı bir yansımasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen eserin yazarına ait değildir? A) Hakka Sığındık B) Gulyabani Kalp Ağrısı D) Mürebbiye E) Şık Diğer sayfaya geçiniz. 13.
7.
( 11
|||
Peyami Safa, Cingöz Recai adlı bir polisiye roman
serisi yazmıştır. Doğu - Batı çatışmasını konu edindiği
Fatih Harbiye romanı önemlidir. Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu adlı eserinde ise ruhsal çözümleme yapma-
IV
mıştır. Bir Tereddüdün Romanı adlı eserinde ise kendi
V
hayatından olaylar anlatmıştır.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) II
B) IV
C) III
(D) V
E) I
www.pelikankitabevi.com.tr
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
7. ( 11 ||| Peyami Safa, Cingöz Recai adlı bir polisiye roman serisi yazmıştır. Doğu - Batı çatışmasını konu edindiği Fatih Harbiye romanı önemlidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserinde ise ruhsal çözümleme yapma- IV mıştır. Bir Tereddüdün Romanı adlı eserinde ise kendi V hayatından olaylar anlatmıştır. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) II B) IV C) III (D) V E) I www.pelikankitabevi.com.tr
Z
e-
er
TI-
an
4.
Tarık Buğra ile ilgili olarak,
1. Küçük Ağa Ankara'da romanında Çerkez Ethem
olayının başlangıcından sonuna kadarki olayları
anlatmıştır.
II. Firavun Imanı'nda Sakarya Savaşı öncesi ve
sonrasını, siyasi çatışmaları anlatmıştır.
III. İbiş'in Rüyası adlı eserinde bir paşa oğlunun İbiş
rolünü üstlenmesini anlatmıştır.
IV. Osmancık'ta Osmanlı Devletinin dağılış dönemini
anlatmıştır.
V. Dünyanın En Pis Sokağı adlı eserinde Yılmaz adlı
bir karakterin yazarlığa yönelmesini anlatmıştır.
ifadelerinden hangisi söylenemez?
A) I
C) III
B) II
D) IV E) V
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
Z e- er TI- an 4. Tarık Buğra ile ilgili olarak, 1. Küçük Ağa Ankara'da romanında Çerkez Ethem olayının başlangıcından sonuna kadarki olayları anlatmıştır. II. Firavun Imanı'nda Sakarya Savaşı öncesi ve sonrasını, siyasi çatışmaları anlatmıştır. III. İbiş'in Rüyası adlı eserinde bir paşa oğlunun İbiş rolünü üstlenmesini anlatmıştır. IV. Osmancık'ta Osmanlı Devletinin dağılış dönemini anlatmıştır. V. Dünyanın En Pis Sokağı adlı eserinde Yılmaz adlı bir karakterin yazarlığa yönelmesini anlatmıştır. ifadelerinden hangisi söylenemez? A) I C) III B) II D) IV E) V
21. Psikolojik roman türünün en önemli isimlerinden ve Türk
entelektüelinin üzerinde durduğu Doğu-Batı meselesiyle
ilgili en çok eser veren sanatçılarımızdandır. Bu konuyu
sadece eserlerinde değil, düşünce yazılarında da derinlikli
biçimde dile getirmiştir. Birçok tarzda eser kaleme alan
sanatçı gençlik yıllarında yazdığı hikâyelerinde "Server
Bedii" ismini kullanmıştır Yazdığı türlerin pek çoğunda
yetkin bir kaleme dönüşmüştür.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen
sanatçıya ait değildir?
A) Yalnızız
B) Kara Kitap
C) Attilâ
D) Şimşek
E) Sözde Kızlar
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
21. Psikolojik roman türünün en önemli isimlerinden ve Türk entelektüelinin üzerinde durduğu Doğu-Batı meselesiyle ilgili en çok eser veren sanatçılarımızdandır. Bu konuyu sadece eserlerinde değil, düşünce yazılarında da derinlikli biçimde dile getirmiştir. Birçok tarzda eser kaleme alan sanatçı gençlik yıllarında yazdığı hikâyelerinde "Server Bedii" ismini kullanmıştır Yazdığı türlerin pek çoğunda yetkin bir kaleme dönüşmüştür. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir? A) Yalnızız B) Kara Kitap C) Attilâ D) Şimşek E) Sözde Kızlar
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İspanyol yazar Cervantes tarafından kaleme alınan Don
Kişot, modern romanın ilk örneği olarak kabul edilir.
B) Romanda karakterler, değişim ve gelişim göstermezken tip-
ler, değişime açıktır; şartlara göre farklı kişiliklere bürünür.
Türk edebiyatında Şemsettin Sami'nin kaleme aldığı Taaş-
şuk-ı Talat ve Fitnat, ilk yerli roman örneğidir.
D) Servetifünun Dönemi'nde Halit Ziya, Mehmet Rauf gibi ro-
mancılarımız, Batılı ölçütlerde romanlar yazmıştır.
E) Hikâyede olaylar kısa bir zaman içinde yaşanırken romanda
genellikle uzun bir zamanı kapsayan bir anlatım söz konu-
sudur
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) İspanyol yazar Cervantes tarafından kaleme alınan Don Kişot, modern romanın ilk örneği olarak kabul edilir. B) Romanda karakterler, değişim ve gelişim göstermezken tip- ler, değişime açıktır; şartlara göre farklı kişiliklere bürünür. Türk edebiyatında Şemsettin Sami'nin kaleme aldığı Taaş- şuk-ı Talat ve Fitnat, ilk yerli roman örneğidir. D) Servetifünun Dönemi'nde Halit Ziya, Mehmet Rauf gibi ro- mancılarımız, Batılı ölçütlerde romanlar yazmıştır. E) Hikâyede olaylar kısa bir zaman içinde yaşanırken romanda genellikle uzun bir zamanı kapsayan bir anlatım söz konu- sudur
4.
"Fırtına ve Kar" adlı serbest müstezat biçi-
mindeki uzun şiiri ile tanınan sanatçı, birçok
edebiyat dergisi çıkarmıştır.
- Mizahi ve eleştirel yazılarıyla dikkat çeker,
bu yazılarından dolayı sürgüne gönderilir ve
"Sürgün" adında bir roman yazar.
Birbirinin devamı olan nehir romanlarıyla dik-
kat çeken sanatçı hemen hemen her türde
eser vermiş, realizmden etkilenmiştir.
- Âşık ve tekke şiirinin kaynaklarından yararla-
nan şair, felsefeyle yoğun olarak ilgilenmiş ve
şiirlerini "Serab-ı Ömrüm"de toplamıştır.
Yukarıda özellikleriyle tanıtılmayan sanatçı
hangisidir?
6
Yusuf Ziya Ortaç
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Refik Halit Karay
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
4. "Fırtına ve Kar" adlı serbest müstezat biçi- mindeki uzun şiiri ile tanınan sanatçı, birçok edebiyat dergisi çıkarmıştır. - Mizahi ve eleştirel yazılarıyla dikkat çeker, bu yazılarından dolayı sürgüne gönderilir ve "Sürgün" adında bir roman yazar. Birbirinin devamı olan nehir romanlarıyla dik- kat çeken sanatçı hemen hemen her türde eser vermiş, realizmden etkilenmiştir. - Âşık ve tekke şiirinin kaynaklarından yararla- nan şair, felsefeyle yoğun olarak ilgilenmiş ve şiirlerini "Serab-ı Ömrüm"de toplamıştır. Yukarıda özellikleriyle tanıtılmayan sanatçı hangisidir? 6 Yusuf Ziya Ortaç B) Rıza Tevfik Bölükbaşı C) Refik Halit Karay D) Orhan Seyfi Orhon E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ödev Testi
Cumhuriyet Dönemi'nde kimi romancilar, insan gerçek.
liğini farklı yönlerden anlatma çabası içine girmişlerdir.
Olay örgüsündeki merak unsurunu gerf planda tutmuş,
bireyin ruh häll ve iç çatışmalarını psikolojik betimleme-
ler aracılığıyla aktarmışlardır.
1.
Aşağıdakı sanatçılardan hangisi bu parçada belirti-
len roman anlayışının temsilcisi değildir?
A) Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Tank Buğra
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Samiha Ayverdi
2.
1. İki semt üzerinden Doğu ve Batı medeniyetlerinin kar-
şılaştırıldığı romanda Şinasi ve Macit, kahramanlardır.
II. Ferit'in ruhsal bunalımları ve bir Rum kızının ruhunda
bulduğu sükunet romanı çevreler.
III. Mütareke Dönemi İstanbul'unun yaşadığı dejeneras-
yon romanın satırlarına siner.
IV. Muharrir ile Mualla arasındaki aşk ve toplumsal yapı-
nın yarattığı çıkmazlar romanda dile getirilir.
Aşağıdaki romanlardan hangisi numaralanmış açık-
lamalardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Yalnızız
B) Biz insanlar
C) Fatih-Harbiye
D) Bir Tereddüdün Romani
E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
eis
Yepelen
3.
Pek çok edebî türde ürün vermiş olan sanatçı, ro-
manlarıyla ünlenmiştir. Yapıtlarında olaydan çok ruh
çözümlemelerini önemsemiş, psikolojik romanın başa-
rılı örneklerini vermiştir. Otobiyografik özellikler taşıyan,
psikolojik romanın da güzel bir örneği olan Dokuzuncu
Hariciye Koğuşu'nda hasta bir gencin psikolojisini işle-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sózü edilen sa-
natçıya alt bir roman değildir?
A) Sözde Kızlar
B) Mahşer
C) Bir Akşamdı
D) Çamlıca'daki Eniştemiz
E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
4. Cumhuriyet Dönemi'nde çağının anlayışından farklı ola-
rak süslü, sanatlı bir dil kullanmıştır. Fransız edebiyatçı-
larından etkilenen sanatçı, olaydan çok kahramanlarının
duygu ve düşüncelerine önem verir. Romanlarında ço-
cukluk ve gençlik yıllarından söz eder. Büyükada,
Çamlıca, Rumelihisarı üçgenindeki yaşamları anılarıyla
süsleyerek anlatır.
Bu parçada sözü edilen roman yazarı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Peyami Safa
E)
Tarık Buğra
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
Ödev Testi Cumhuriyet Dönemi'nde kimi romancilar, insan gerçek. liğini farklı yönlerden anlatma çabası içine girmişlerdir. Olay örgüsündeki merak unsurunu gerf planda tutmuş, bireyin ruh häll ve iç çatışmalarını psikolojik betimleme- ler aracılığıyla aktarmışlardır. 1. Aşağıdakı sanatçılardan hangisi bu parçada belirti- len roman anlayışının temsilcisi değildir? A) Peyami Safa B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Tank Buğra D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Samiha Ayverdi 2. 1. İki semt üzerinden Doğu ve Batı medeniyetlerinin kar- şılaştırıldığı romanda Şinasi ve Macit, kahramanlardır. II. Ferit'in ruhsal bunalımları ve bir Rum kızının ruhunda bulduğu sükunet romanı çevreler. III. Mütareke Dönemi İstanbul'unun yaşadığı dejeneras- yon romanın satırlarına siner. IV. Muharrir ile Mualla arasındaki aşk ve toplumsal yapı- nın yarattığı çıkmazlar romanda dile getirilir. Aşağıdaki romanlardan hangisi numaralanmış açık- lamalardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Yalnızız B) Biz insanlar C) Fatih-Harbiye D) Bir Tereddüdün Romani E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu eis Yepelen 3. Pek çok edebî türde ürün vermiş olan sanatçı, ro- manlarıyla ünlenmiştir. Yapıtlarında olaydan çok ruh çözümlemelerini önemsemiş, psikolojik romanın başa- rılı örneklerini vermiştir. Otobiyografik özellikler taşıyan, psikolojik romanın da güzel bir örneği olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda hasta bir gencin psikolojisini işle- miştir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sózü edilen sa- natçıya alt bir roman değildir? A) Sözde Kızlar B) Mahşer C) Bir Akşamdı D) Çamlıca'daki Eniştemiz E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu 4. Cumhuriyet Dönemi'nde çağının anlayışından farklı ola- rak süslü, sanatlı bir dil kullanmıştır. Fransız edebiyatçı- larından etkilenen sanatçı, olaydan çok kahramanlarının duygu ve düşüncelerine önem verir. Romanlarında ço- cukluk ve gençlik yıllarından söz eder. Büyükada, Çamlıca, Rumelihisarı üçgenindeki yaşamları anılarıyla süsleyerek anlatır. Bu parçada sözü edilen roman yazarı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Memduh Şevket Esendal B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Peyami Safa E) Tarık Buğra
Bu pa
alınmış olabilir?
A) Fıkra
D) Makale
A) I ve II
B) Deneme
D) III ve V
C) Söyleşi
E) Bibliyografi
10. I. Nurullah Ataç - Söyleşiler
II. Şevket Rado - Ramazan Sohbetleri
III. Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Konuşmaları
IV. Ahmet Kabaklı - Sohbetler
V. Ahmet Rasim - Eşref Saat
Numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinin hangileri
yer değiştirildiğinde yanlışlık giderilmiş olur?
B) II ve III
C) II ve V
21
E) IV ve V
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
Bu pa alınmış olabilir? A) Fıkra D) Makale A) I ve II B) Deneme D) III ve V C) Söyleşi E) Bibliyografi 10. I. Nurullah Ataç - Söyleşiler II. Şevket Rado - Ramazan Sohbetleri III. Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Konuşmaları IV. Ahmet Kabaklı - Sohbetler V. Ahmet Rasim - Eşref Saat Numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinin hangileri yer değiştirildiğinde yanlışlık giderilmiş olur? B) II ve III C) II ve V 21 E) IV ve V